SERIILE ASCENSIUNII
LECŢIA ÎNTÂIA - NU ESTE VORBA DE VOI NICICUM
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
4 AUGUST 2001

Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm aici cu voi pentru a începe o nouă serie, o nouă comunicare cu voi.  Noi vedem că voi sunteţi într-un loc nou (se referă la locul nou de adunare).  Voi aveţi un loc nou unde voi ne-aţi invitat.  Noi vrem să vă spunem că eu, Tobias, Spiritul şi toţi care se adună astăzi aici cu voi - noi nu ne-am pierdut pe drum! (chicotiri).  Noi am urmat energia voastră până la acest loc.
     Câteodată este dificil să începem să vorbim cu voi.  Când voi ne invitaţi şi începem procesul de contopire...oh, este aşa dulce! Noi putem simţi ce emană de la oameni, dragoste şi emoţii.  Este o onoare şi bucurie pentru noi ca să fim cu voi.  Aşa cum voi a-ţi respirat aici (exerciţiul de respirare înainte de a începe comunicarea), noi am putut simţi sinceritatea voastră.  Noi am putut să simţim dragostea voastră.   Noi am simţit dorinţa de a aduce tot ce sunteţi voi, şi dorinţa de a aduce în această energie a divinităţii voastre.  Noi o să vorbim mai pe larg despre asta astăzi.  Noi o să vorbim despre asta în decursul anului.  Este o onoare pentru noi ca să fim astăzi aici.  Sunt mulţi, mulţi care se adună aici.  Noi vedem că acum voi aveţi o cameră mai mare ca să venim mai mulţi (râsete din audienţă).
     Dragi prieteni, daţi voie să vorbim despre faptul că de ce voi sunteţi în acest loc în primul rând.  Noi am discutat asta înainte, că acum vreo 2500 de ani în urmă din timpul vostru uman, energiile au fost apropriate ca să aduceţi a ceea ce noi numim sămânţa conştienţei Hristosului.  Până atunci balanţa energiei umane a spiritului nu a fost gata  să primească asta în plin.  În zilele voastre din Alt(Atlantis) şi Mu (Lemuria), voi a-ţi încercat diferite lucruri ca să atrageţi această energie.  Au fost multe feluri de tehnologii pe care voi a-ţi încercat să întegraţi  ca să găsiţi divinitatea voastră.  Dar aşa cum ştiţi, nu a fost timpul.  Nu a fost apropriat, şi aşa cum ştiţi, divinitatea voastră nu poate fi adusă numai prin tehnologie.  Este o contopire a deschiderii voastre proprii pe care voi inspiraţi.   Este o combinaţie a conştienţei masei.  Este tehnologie. Toate elementele sunt aduse împreună.
     Până în anul 2500 în urmă, nu a fost posibil ca sămânţă să fie adusă dar pe care a-ţi cărat cu voi de când a-ţi plecat din Regat.
     După aceea, ca individuali, grupuri umane, familii şi întreaga naţiune, voi a-ţi început să veniţi pe Pământ, reîntorcându-vă viaţă după viaţă.  Voi a-ţi început să veniţi înapoi, dar în acest timp cu conştienţa că aduceţi acea sămânţă.  Voi a-ţi adus în conştienţa voastră ca să o însămânţaţi, ştiind că o să ia un timp până această sămânţă o să înceapă să germineze şi să crească.V-a lua un timp pănă la recoltă.Dar voi toţi a-ţi fost de acord cu asta.
     2000 de ani în urmă, mulţi dintre voi care staţi în această cameră şi cei care citesc aceste cuvinte sau cei care ascultă într-un alt format...voi a-ţi venit pe Pământ în putere şi în număr mare şi voi v-aţi plasat pe voi înşivă în toată lumea.  Voi v-aţi plasat în Jerusalem, Anglia, Africa, Asia şi câţiva băştinaşi în această ţară a Statelor Unite.  A fost un duş, un duş de ploaie cu voi care acum vă numiţi Shaumbra, voi care a-ţi venit să însămânţaţi acea sămânţă.  Pe cel pe care îl ştiţi ca Yeshua fiind Iosif (Hristos), a fost cel care a primit mai multă atenţie.  Dar sunteţi voi toţi care a-ţi ajutat la aducerea sămânţei.  Ulterior şi în alte vieţi după aceea, voi a-ţi lucrat cu seriozitate.  Voi a-ţi lucrat serioşi ca să faceţi terenul fertil, energie fertilă pentru sămânţa lui Hristos să înflorească.
     Voi sunteţi cei care a-ţi înfiinţat bisericile în lume.  Nu este de mirare că voi simţiţi bivalenţi despre astea în aceste zile!  Dar voi a-ţi fost cei care a-ţi început.  Acestea erau temple.  Acestea erau bisericile în care sămânţa lui  Hristos ar fi trebuit să înceapă procesul de creştere şi să se extinde la ceilalţi.  Pentru ultimii 2000 de ani, dragi Shaumbra,voi a-ţi venit înapoi viaţă după viaţă, învăţând cum să aduceţi înăuntru această energie, furnizând locul şi energia pentru asta ca să crească.  Şi aşa cum voi ştiţi din ultimele noastre discuţii, acuma este timpul să iasă la suprafaţă!
     Şi cum puteţi să faceţi asta mai bine?  Voi inspiraţi asta înăuntru.  Voi inspiraţi înăuntru.  Energia divinităţii voastre este în sinea voastră.  Este în trupul vostru.  Este în conştienţa voastră.  Este în împrejurul vostru.  Noi ne uităm la voi acuma, şi noi putem vedea asta.  Este foarte tânără.  Este inocentă.  Este un copil.  Deci este divinitatea voastră proprie de Acasă, acuma vine înapoi la voi, şi vine ca un copil.  Voi sunteţi responsabili să îl hrăniţi, să ascultaţi de nevoile lui, să-l iubiţi şi să aveţi grijă de el sau ea.  Aşa cum voi faceţi asta voi o să găsiţi că asta va lua o formă jucăuşă, dar va deveni foarte expresivă.  Chiar acuma este o nouă relaţie care se dezvoltă între voi şi spiritul care este în sinea voastră.  Nici unul dintre voi nu prea sunteţi siguri unul de altul.  Voi, egoul vostru uman,  găsiţi că apăsaţi frâna.  Câteodată nu sunteţi siguri ce este această energie nouă.  Dar aşa cum inspiraţi înăuntru, aşa cum voi permiteţi - a tot ce sunteţi voi - să iasă afară şi să se exprime, voi o să aveţi o viaţă diferită, un fel diferit de a se uita la lucruri.  Efortul pe care a-ţi simţit până acuma se v-a schimba. Se v-a schimba.
    Viziunea, mergând la 2500 de ani în urmă, dragi prieteni, dragi Shaumbra, acel timp a fost pentru a aduce sămânţa conştienţei lui Hristos pe această planetă mare şi glorioasă a voastră.  Şi aşa cum a-ţi făcut aşa cum voi permiteţi să iasă la suprafaţă prin voi, şi să inspiraţi asta înăuntru, asta v-a deschide o nouă- cum să spunem - voi spuneţi “poartă”.  Deschide un nou drum, nu în întunecimea spaţiului vostru de afară, dar deschide drumuri înapoi la ceea ce a fost numit vid, tot drumul prin Zidul de Foc până Acasă la Regat.  Aşa cum voi deschideţi aceste drumuri prin munca ce faceţi voi, prin schimbarea conştienţei prin care treceţi voi când voi respiraţi adânc, asta dă voie la Tot Ce Este, la Regatul Dumnezeului să înceapă călătoria de Acasă la voi.
     Să nu uitaţi cuvintele noastre a ceea ce am spus înainte!  Voi nu mergeţi Acasă.  Asta vine la voi.  Asta este un nou început pentru călătoria voastră pe Pământ, o călătorie care a început acum 2500 de ani.  Oh, da, voi a-ţi mai fost aici chiar înainte de aceşti ani.  Dar ultimul capitol din cartea voastră este de acum 2500 de ani.  Voi deschideţi acele drumuri de Acasă la voi.  Noi o să vorbim despre asta în următorul an sau aşa ceva.  Noi o să vorbim cum să faceţi asta, cum să afectaţi viaţa voastră, cum să ajutaţi pe ceilalţi, cum să bineveniţi pe vizitatorii noi care vin pe Pământ să vă întâlnească!
     Oh, şi vorbind despre vizitatori, astăzi - această cameră se umple cu cei care au venit să vă viziteze astăzi.  Ei sunt emoţionaţi venind aici, ei sunt emoţionaţi să se alăture vouă.  Ei găsesc cumva amuzant că voi o să vă mutaţi într-o zi în clădirea bisericii, biserici ce a-ţi început voi.(Râsete din audienţă).
     Dar voi veniţi înapoi la biserică, nu-i aşa total diferiţi?  Voi veniţi înapoi la biserică ca fiinţe mult mai integrate, mai puţin dependent pe cineva, fiinţe mult mai puternice.  Oh, biserica este un lucru frumos, pentru că voi a-ţi ajutat să creaţi asta.  UItaţi-vă la ce a-ţi aşezat pe Pământ.  Voi nu veniţi înapoi sub umbrela bisericii, dar pentru un spaţiu ce a-ţi închiriat (Râsete din audienţă).  Şi asta este apropriat.  Este apropriat.
     Acum camera se umple - sunt mulţi aici.  Poate voi puteţi auzi flecăreala lor.  Inspiraţi adânc.  Inspiraţi.  Voi o să auziţi flecăreala celestială care este acum în camera asta.  Ei sunt emoţionaţi.  Ei sunt emoţionaţi.  Ei sunt emoţionaţi în ceea ce noi am spus vouă astăzi.  Ei sunt emoţionaţi pentru această nouă serie.  Ei sunt simplu emoţionaţi atunci când voi deschideţi drumul ca ei să fie aici.  Pentru cei care simt aceste energii, voi o să simţiţi că ei sunt mai aproape de cât în trecut.  Într-adevăr voi sunteţi în primul cerc, cercul de onoare.  Dar musafirii care au venit astăzi aici, ei sunt în cercul al doilea...ei sunt mai aproape pentru că voi deschideţi calea care permite ca asta să ia loc.
     Visele voastre ciudate acum?  Asta este pentru că voalul numai este aşa gros.  Voi vedeţi în alte dimensiuni.  Simţământul ciudat de dezechilibru pe care a-ţi avut - un picior înăuntru şi altul afară - asta este exact ce se întâmplă.  Voalul în jurul vostru devine mai subţire.  Devine mai subţire şi de aceea voi treceţi prin senzaţii noi, simţăminte noi, nopţi fără odihnă, pentru că voi auziţi lucruri acuma când sunteţi liniştiţi.  Voi auziţi mai multe zgomote în jurul vostru, în dimensiunea Pământului şi la fel în dimensiuni apropiate.
     Este un grup interesant care vine aici, în special care vin în această zi.  Aceştia nu fac parte din grupul de îngeri, îngeri curieri care încearcă să lucreze tot mai mult cu voi.  Este amuzant, noi spunem asta...este foarte amuzant.  Dacă voi a-ţi putea vedea şi înţelege entităţile care vin aici - cum a-ţi spune voi - voi a-ţi fi uluiţi. Dacă voi a-ţi putea vedea legiunea care aduce energia arhanghelilor, voi a-ţi fi impresionaţi.  Voi vă miraţi de ce ei vin aici din toate dimensiunile.  Dragi prieteni, ei vă reamintesc că voi sunteţi cei onoraţi şi slăviţi.  Ei vă reamintesc că ei se simt modeşti în prezenţa voastră, pentru tot ce faceţi.
     Este un grup special care vine aici astăzi.  Este puţin dificil să explicăm identitatea lor, dar sunt cei care sunt foarte aproape de voi.  Vă aduceţi aminte când noi v-am spus despre partea mai mare a energiei voastre care a rămas în urmă când voi a-ţi venit pe acest loc numit Pământ?  Această parte mai mare, a ceea ce a-ţi putea să numiţi Adevărul de Sine, sau alţii numesc Înâlţimea de Sine, sau Îngerul de Aur...partea mai mare a energiei voastre care a rămas în urmă într-un cocon, în energia de cocon.  Fizica Spirituală în spatele acesteia a fost că voi şi Spiritul a-ţi fost nevoiţi să luaţi o privire adâncă, pentru că aşa cum am spus, Spiritul a fost totdeauna o proiecţie de afară.  Dar Adevărul de Sine al vostru care s-a învelit într-un cocon şi s-a ascuns şi s-a făcut invizibil, a fost bine păzit.  A fost păzit şi protectat şi la fel deghizat de o legiune de îngeri, ca să poate să doarmă adânc, ca să poate să ia o privire în înăuntrul lui sau a ei.
     O parte din rolul Adevărului de Sine în acest timp a fost - dificil de explicat - dar a fost de a lua potenţialul gândurilor voastre a acţiunilor voastre şi atunci să trimeată aceste potenţiale în alte dimensiuni.  Într-adevăr când voi a-ţi avut trei posibilităţi în faţa voastră - să mergeţi stânga, înainte sau la dreapta, şi voi ca un om, cel care sunteţi în control, zicem că alegeţi să mergeţi la dreapta, atunci celelalte două posibilităţi s-au transferat interdimensional din interiorul coconului a Adevărului de Sine al vostru.  Noaptea când voi visaţi, de multe ori vedeţi toate potenţialele într-o formă simbolică, toate posibilităţile care s-au transferat.
     Acum voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de asta, pentru că asta este mânuit de Adevărul de Sine al vostru. Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de aceste potenţiale.  Astea sunt doar elemente energice.  Astea nu i-au substanţa în realitatea voastră. Astea nu vin înapoi la voi  să afecteze călătoria voastră umană pe Pământ.  Dar din nou, noi  spunem, în timp ce voi treceţi prin toate procesele din dimensiunea a treia, sunt alte multe lucruri care se întâmplă.  Adevărul de Sine al vostru, Sinea voastră Întreagă cercetează alte multe, multe posibilităţi în timp ce voi acţionaţi pe cea aleasă.
     Cine vine astăzi să vă viziteze, este energia de sine care cară potenţialul, care cară realităţile alternative a cine sunteţi voi.  Acea parte din voi vine în vizită astăzi.  Ei vin în cercul al doilea, în primul rând să vă atingă şi să vă alăture vouă, dar la fel să vă aplaude pentru alegerile voastre pe care le-aţi făcut.  Nu au fost alegeri care au fost bune sau care au fost rele.  Au fost toate potenţiale şi experienţale.  Pe cea pe care a-ţi selectat...voi a-ţi jucat-o pe Pământ.  Pe cele pe care nu le-aţi ales au fost transferate într-o bază interdimensională.
     Din nou voi nu trebuie să vă îngrijoraţi de aceste lucruri.  Într-o zi când este apropriat, voi o să aveţi oportunitatea să vedeţi şi să simţiţi cum ar fi fost celelalte alegeri.  Dar toate posibilităţile cumva erau o explozie mentală ca să puteţi vedea ce s-ar fi putut face sau alte potenţiale ce ar fi putut fi create ca şi rezultatul acestora.  Realitatea alternativă vine să vă viziteze, potentialul a tot ce sunteţi voi au venit să vă viziteze.  Ei vin în acest timp important şi spun “Voi niciodată nu a-ţi luat o decizie greşită”.  Faptul este că voi a-ţi luat decizii, a-ţi făcut alegeri, şi voi a-ţi creat o cale care va condus de Acasă până la acest punct precis în care stăm acuma.  Dacă voi întrebaţi despre călătoria voastră şi dacă voi întrebaţi de momentul potrivit a acţiunilor voastre, să ştiţi că asta v-a adus aici  împreună cu Sinea cu Spiritul şi Tot Ce Este.
     Câteodată voi vă uitaţi la vieţile voastre parcă ar fi pe un drum încovoiat.  Noi vedem viaţa voastră care se transformă şi are potenţiale noi.  Câteodată voi alegeţi potenţialul care este cea mai provocatoare.  Asta ne amuză pe noi.  Acest grup de Shaumbra - voi nu sunteţi acei la care le place să ia drumul uşor? (râsete din audienţă). Aşa,drumul uşor a fost jucat interdimensional.  Aşa cum noi am vorbit vouă înainte, voi a-ţi luat o călătorie foarte dificilă.  Călătoria umanului, transformarea umanului - voi sunteţi cei care a-ţi luat drumul singurătăţii, drumul provocator şi voi a-ţi făcut asta de fiecare dată când a-ţi luat decizii.  Voi a-ţi făcut asta la cel mai adânc nivel în sinea voastră ca să deschideţi uşile pentru ca divinitatea voastră să intră, ca sămânţa să înflorească.
     De aceea este că noi stăm aici cu voi.  De aceea este că cei care vin din familia celestială în această energie uriaşă, energia arhanghelilor care sunt aici astăzi.  De aceea este că ei vin aici astăzi să vă mulţumească că voi deschideţi uşile.  Ei mi-au cerut aşa cum vorbesc prin prietenul nostru Cauldre (Geoffrey Hoppe), să aduc nouătăţi vouă, pe care noi o să discutăm. 
     Înainte ca să intrăm în prima lecţie din noua serie, dragi prieteni, noi o să facem o pauză, şi noi o să cerem pe fiecare dintre voi să inspiraţi toată dragostea, tot potenţialul, toată onoarea inspiraţi adânc în fiinţa voastră.  Aşa voi integraţi asta.
     Noi cerem pe Cauldre să facă o pauză pentru un moment ca contopirea energiilor să ia loc.
     (pauză)
     Oh, este o mare bucurie să fim aici! Noi toţi zâmbim.  Noi suntem aşa bucuroşi că voi ne-aţi invitat aici.  Aşa cum am spus înainte, este multă înţelepciune pentru experienţa umană.  Oh, emoţiile şi simţămintele.  Noi vedem când voi sunteţi emoţionaţi, şi noi ştim atunci că voi a-ţi îndeplinit ceva, ceea ce voi v-aţi propus. Nu este aşa un simţămint în partea noastră.  Râsetul vostru...nu este nimic asemănător la noi.  Bucuria pentru plăcerile umane ceea ce noi la fel savurăm împreună cu voi,nu este aşa ceva la noi
     Mulţi oameni se pedepsesc pe ei înşişi când ei se bucură de plăcerile de a fi o fiinţă umană.  Oh, dragi prieteni, asta vine de la vieţile de abuz a acelor lucruri.  Dar puneţi acele simţăminte la o parte.  Toţi aveţi acuma înţelepciunea şi iluminarea  balanţei.  Folosiţi-vă de înţelepciunea şi iluminarea din sinea voastră şi bucuraţi-vă de vitalitatea vieţii.  Este o înţelepciune uriaşă despre care noi am vorbit, chiar şi în muzica voastră.  Este ca şi un ocean.  Muzica noastră este ca şi un lac artificial comparat cu a voastră.  Muzica voastră cară emoţii şi simţământ şi dragoste şi putere.
     Acum noi vă cerem să luaţi o mică călătorie cu noi astăzi, cu permisiunea voastră.  Cei care sunt în jurul vostru, cei care sunt potenţialele Adevărului de Sine, potenţialele a tuturor lucrurilor pe care a-ţi făcut, cei care sunt realităţile voastre alternative...ei stau în jurul vostru.  Ei vă îmbrăţişează.  Ei o să vă acompanieze în această călătorie dacă voi daţi permisiunea.  Acum noi vă luăm într-o realitate alternativă de viitor.  Noi vă luăm în locul, la potenţialul care este patul vostru de moarte în această viaţă.  Noi vă promitem că nu o să vă lăsăm să alunecaţi dincolo (râsete).
     Noi vă luăm la potenţialul de pe patul vostru de moarte.  Este sfârşitul vieţii voastre ca om pe Pământ în această viaţă curentă. Voi respiraţi ferm şi adânc.  Voi a-ţi învăţat că asta este cea mai de bază, cel mai pur lucrul ce voi puteţi face.  Voi reflectaţi la această viaţă, la munca ce a-ţi făcut.  Este un sentiment de îndeplinire şi completare.  Voi zâmbiţi, chiar că moartea este la câteva minute sau ore departe de voi, şi voi ştiţi asta.  Voi puteţi simţi asta.  Voi sunteţi aşa de mult în armonie din cauza că voi ştiţi asta.  Voi râdeţi pentru că vă aduceţi aminte de marea frică ce a-ţi avut despre moarte.  Dar acuma zâmbiţi.  Voi sunteţi plini de satisfacţie şi completare.  Nu este teroare, dar din contră este o înţelepciune şi o ştiire.
     Aşa cum voi revizuiţi viaţa voastră, într-adevăr eu Tobias, eu stau lângă voi.  Eu vă ţin mâna.  Toţi ceilalţi stau şi zâmbesc în jurul vostru, ştiind că voi o să vă reîntoarceţi pe partea noastră a voalului foarte curând în conştienţă.  Voi o să vă reîntoarceţi pe partea noastră a voalului şi o să aduceţi ceea ce voi reflectaţi în viaţa voastră acum.
     Voi vă uitaţi înapoi la timpul când a-ţi venit pe Pământ în această viaţă.  Pentru câţiva a fost puţin înainte de cel de al doilea război mondial, războiul între lumină şi întuneric.  Voi a-ţi ştiut că o să fie mare nevoie de energia voastră pe Pământ, în timpul războiului şi imediat după război.  Voi a-ţi ştiut că asta a fost un moment decisiv şi un timp problematic în istoria umană.  Voi a-ţi ştiut înainte de a veni că a fost o curăţire karmică mare care va lua loc şi cu toată învăţătura şi înţelegere şi emoţii.  Asta a fost o perioadă fenomenală, înainte de cel de al doilea război mondial. A fost, aşa cum cărţile şi profeţii ar spune, bătălia finală, bătălia finală a luminii şi întunericului.
     Dar să ştiţi dragi prieteni că nu a fost despre lumină şi întuneric.  A fost curăţirea finală pentru majoritatea omenirii.  A fost curăţirea finală pentru familii în majoritate spirituale care au fost pe Pământ. Pentru cei din Israel - într-adevăr - a fost un timp de curăţire şi retribuţii cu restul lumii observând.  Lumea a observat să vadă dacă ei se ascund, să vadă dacă ei i-au parte,să vadă dacă ei înalţă sabiile lor pentru justiţie şi dragoste, sau dacă ei vor întoarce spatele lor împotriva fraţilor lor proprii.
     Mulţi dintre voi a-ţi venit în acest timp, ştiind că va fi nevoie de energia voastră puţin după bătălie.  Mulţi dintre voi a-ţi stat la o parte aşteptând să veniţi în timp ce curăţirea finală, bătălia finală între lumină şi întuneric, a luat loc.  Voi v-aţi grăbit.  Voi a-ţi găsit orice mijloc de a veni aici, şi uitaţi -vă acuma la ce aveţi - o mare populaţie în creştere.  Mulţi v-aţi grăbit în acel timp, ştiind că o să fie probleme şi dificultăţi în faţa voastră.  Dar voi a-ţi ales.  Voi a-ţi selectat din multe potenţiale care au existat să veniţi în acel timp, la sfârşitul anilor 1940, 1950, 1960.  Aceşti ani erau ani turbulenţi. Aceşti ani au fost prezise de a fi sfârşitul timpurilor.  Mulţi dintre noi de pe partea asta a voalului - mulţi mulţi, mulţi - am asumat că va fi o curăţire finală şi destrucţie pe Pământ în ordinea de a aduce lucrurile la nivelul următor.
     Aşa cum voi reflectaţi pe patul morţii voastre, aduceţi-vă aminte de începutul anilor 1960 când Pământul şi tot ce a fost construit şi tot ce a fost cultivat -ar fi putut să fie distruse doar prin apăsarea unui buton.  Dragi prieteni, a fost un moment când noi toţi de pe partea asta a voalului ne-am ţinut răsuflarea.  Noi am închis ochii, spunând figurativ.  Noi am pus mâna pe inima noastră.  Asta ar fi putut să se împlinească într-o secundă.  Noi nu am putut să intervenim.  Noi nu puteam interveni.  Noi simplu am fi putut trimite dragostea şi balanţă, dar asta puteam face numai prin voi.  Dar când voi v-aţi deschis fiinţa voastră ca să primiţi asta din partea noastră, asta a adăugat putere şi energie la gândurile voastre de dragoste şi balanţă şi de a merge înainte.  Noi spunem că a fost doar în decursul a câtorva secunde, dar asta nu s-a întâmplat.  sunt poveşti care vor ieşi la suprafaţă în decada următoare, când lucrurile vor fi dezvăluite pe partea voastră a voalului şi despre faptul că cât de aproape a fost asta.
     Pe patul morţii voastre, uitându-vă înapoi la viaţa voastră, voi a-ţi ştiut că a-ţi fost care a-ţi plantat energia şi dragostea ca să preveniţi acest fel de lucruri să se întâmple.  Dacă voi a-ţi fi părăsit planeta în acel timp, voi totuşi a-ţi fi îndeplinit un mare serviciu.Voi a-ţi fi făcut ceva pentru umanitate şi asta simplu doar fiind o prezenţă energetică pe Pământ ca să preveniţi asta să se întâmple
     Mulţi dintre voi a-ţi început puţin după asta cu studierea spiritualităţii, acest lucru denumit “Vârsta Nouă”.  Alţii dintre voi a-ţi ştiut simplu că nu a fost timpul pentru asta.  De energia voastră a fost nevoie mai târziu, şi voi a-ţi declarat asta în viaţa voastră, aparent apatic pentru toate lucrurile spirituale.
     Aşa cum staţi pe patul morţii, reflectând la viaţa voastră, voi puteţi vedea că a fost o altă bătaie la uşa voastră care a fost diferit şi care a venit mai puternic aşa cum voi v-aţi apropiat de noul mileniu.  Pentru mulţi de aici şi pentru cei care citesc asta, asta a apărut imediat în jurul timpului de convergenţă armonioasă, când măsurătorile au fost luate, şi când a-ţi fost întrebaţi dacă vreţi să plecaţi sau să staţi.  Din nou un punct decisiv, potenţial, potenţial pentru voi ca individ şi pentru umanitate.  Mulţi dintre voi a-ţi simţit acea bătaie în uşă în acei ani puţin după convergenţa armonioasă.  Deci mulţi dintre voi, majoritatea dintre voi a-ţi intrat în nivelul următor de trezire şi înţelegere în acel  timp.
     Aşa cum voi vă uitaţi înapoi la viaţa voastră, voi chicotiţi.  Voi a-ţi realizat că de la începutul şi până la mijlocul anului 1990, voi într-adevăr a-ţi început să vă treziţi.  Căutarea voastră s-a intensificat.  Oh, când voi a-ţi vrut să puneţi asta la o parte, când a-ţi avut dureri de cap gândându-vă mult despre asta, asta va împins şi mai mult.  Asta a fost săminţa de trezire din sinea voastră.  Dar în tot acest timp, fiinţa voastră, sufletul vostru a ştiut că este încă un obstacol de trecut, încă un potenţial de trecut, şi asta a fost potenţialul terminării Pământului care s-ar fi putut să aibă loc la sfărşitul mileniului trecut.
     A fost prevăzut de mulţi pentru sute şi mii de ani, chiar dacă voi nu v-aţi fi distrus pe voi înşive, că ar fi fost potenţialul ca Pământul ca atare să se sfărşească.  Asta ar fi fost cauzat de nevoia Pământului ca să elibereze tot ce a ţinut.  Timpul a fost apropriat. Timpul a fost apropriat.  A fost prezis asta.  Asta a fost pus chiar pe calendarul celestial.  Pământul ar fi putut să colapseze din cauza elementelor geologice.
     A fost prezis că August 1999 să fie începutul sfărşitului când cutremurele şi furtunele şi vulcanele vor sfâşii Pământul aparte. A fost doar un potenţial, dar se pare că a fost subliniat dar totuşi se pare că Pământul a ţinut cont de potenţialul tuturor lucrurilor.
     Aşa cum voi vă uitaţi înapoi la viaţa voastră de pe patul morţii, voi realizaţi că ceva s-ar fi putut întâmpla apropiindu-vă de sfârşitul mileniului.  Voi a-ţi ştiut că nu a fost doar schimbare în calendar.  Nu a fost vorba doar despre anul 2000.  A fost ceva complet diferit.  A fost un potenţial, un potenţial puternic pentru un sfârşit, August 1999. Dragi prieteni, uitaţi-vă împrejur.Gândiţi-vă la ce spunem noi.
     Aşa cum voi staţi pe patul morţii în această viaţă, voi vă uitaţi înapoi, voi chicotiţi, pentru că acest grup Shaumbra a început să se adună în formă puternică, şi anume în August 1999 (Prima comunicare a lui Tobias care a fost în August 1999, Plecarea călăuzilor).  Ulterior şi până acum, grupul vostru în toată lumea s-a conectat foarte repede.  Când terminarea Pământului nu s-a întâmplat, voi a-ţi ştiut că a fost timpul pentru nivelul următor.
     Din nou, dacă vă uitaţi înapoi la viaţa voastră, voi o să vedeţi în relief eforturile voastre.  Asta vă face să chicotiţi, pentru că voi vă aduceţi aminte că a-ţi luat lucrurile foarte serios.  Voi vă aduceţi aminte cum a-ţi făcut ca lucrurile să fie complicate.  Aşa cum eu, Tobias stau la patul vostru de moarte, voi o să-mi spuneţi  - în potenţialul de realitate - voi o să spuneţi “Tobias, de ce nu mi-ai spus să fac lucrurile mai simplu?  Tobias, de ce nu mi-ai spus  să mă bucur mai mult de această viaţă?  Tobias, de ce nu mi-ai dat un picior în cur din când în când?” (râsete din audienţă).  Şi noi râdem, noi chicotim şi noi spunem; “Dragi prieteni, oh noi am dat. Oh, noi am făcut”.
     Acum revizuind viaţa voastră, din nou voi reflactaţi la timpul ciudat, la timpul ciudat din August 1999 până aproximativ August 2001.  Voi vă amintiţi de această perioadă de timp ca şi cum “nu ar fi fost acel timp”.  A fost un timp de tranziţionare şi ajustare.  A fost un timp de un simţământ foarte ciudat, un simţământ emoţional ciudat.  Voi nu a-ţi ştiut exact unde a-ţi fost sau de ce a-ţi fost?  Voi a-ţi simţit  o atragere puternică de a continua să mergeţi înainte, dar în acelaşi timp voi nu v-aţi simţit înrădăcinaţi sau ancoraţi în nimic.  Voi a-ţi simţit că a-ţi fost într-o perioadă uriaşă de tranziţie.  Voi nu v-aţi simţit nicidecum acasă.  Voi v-aţi simţit că a-ţi fost ca nişte ţigani care se mirau, încercând să aflaţi ceva, ştiind că este acolo, dar ne ştiind cum să aflaţi.
     Şi acum eu Tobias, stau cu voi când voi sunteţi pe patul de moarte.  Noi amândoi chicotim.  Noi chicotim că într-adevăr a fost o perioadă de tranziţie.  A fost un timp de schimbări şi ajustare.  Multe lucruri s-au petrecut în voi din August 1999 până în August 2001, la cel mai adânc nivel în fiinţa voastră.  Noi chicotim împreună.   Noi chicotim împreună când noi ne aducem aminte de data de 4 August 2001, când noi ne-am adunat într-un grup şi eu v-am vorbit, şi eu v-am spus câteva lucruri în aceea zi şi pe care voi a-ţi găsit dificil să înţelegeţi şi să acceptaţi.  Dar pentru că voi a-ţi fost deschişi şi pentru că voi a-ţi acceptat, în puţin timp totul a avut sens.  Voi a-ţi fost capabili să vă mutaţi în potenţialul pe care voi nu a-ţi ştiut că există. 
     Dar acum noi  vă dezvăluim două lucruri, daţi-ne voie să vorbim despre potrivire de timp. Sincronizare.O mare parte din potenţialul a cine sunteţi voi este conţinut şi ţinut în grid.  Este ţinut în gridul magnetic a Pământului înainte ca să intră în voi.  Face o călătorie de la coconul Adevărului de Sine şi până să găsească drumul la voi,mai întîi este ţinut în gridul energetic a Pământului, înainte ca să vină la voi, voi trebuie să fiţi pregătiţi pentru asta.   Dacă vine la voi imediat şi în plin, asta va tulbura balanţa a tot ce sunteţi voi.
     Aşa cum voi ştiţi au fost munci uriaşe pe gridul Pământului în ultimii 11, 12, 13 ani.  Au fost ajustări ce a făcut Kryon în răspuns la schimbarea voastră de conştienţă şi în răspuns la deciziile voastre pe care le luaţi.  De fiecare dată când luaţi o decizie pentru a deschide o parte din sinea voastră, să întegraţi divinitatea voastră, este o schimbare corespunzătoare la grid.  Nu numai porţiunea voastră în grid, dar la tot gridul.
     Munca asta continuă pentru mai mult decât un deceniu, dragi prieteni.  Ultima ajustare la grid va lua loc anul viitor sau aşa ceva.  Nu este o dată precisă când va fi completat.  Asta nu este o clădire care este botezată într-o anumită dată.  Dar voi o să aflaţi în special anul viitor până în August 2002, când poate ultima lucrare va fi făcută la grid.  Ce înseamnă asta pentru voi, este că acea parte din voi înşivă, sinea divină a voastră, care nu a fost disponibilă până acuma, este acuma disponibilă.  Începe acuma să intră.  Voi şi alţii - alţi maeştri mari umani - au încercat să tragă înăuntru, şi câteodată voi a-ţi fost nemulţumiţi pentru că asta nu a fost pe deplin disponibilă.  Dar noi suntem aici astăzi să vă spunem că ultima ajustare se face acuma la grid, şi acum este posibil să trageţi înăuntru această parte adâncă a Sinei.  Voi trageţi înăuntru prin respiraţia voastră adîncă.
     Dar acum daţi-ne voie să mergem înapoi la patul vostru de moarte.  Voi staţi aici, şi eu Tobias, şi alţii care se adună în jurul vostru noi toţi binevenim pe voi pe partea noastră.  Noi ne uităm înapoi cu voi, revizuim viaţa voastră.  Voi chicotiţi când vă uitaţi înapoi la August 2001.  Voi chicotiţi când ne reamintiţi nouă de prima lecţie pe care noi v-am dat, când noi am vorbit vouă şi v-am spus că numai este vorba de voi nicidecum.  Voi vă aduceţi aminte când noi am spus că voi a-ţi ajuns într-un loc în evoluţia voastră ca om unde viaţa, unde existenţa, unde drumul vostru nu a fost despre voi.  Voi vă aduceţi aminte de asta pentru că voi nu prea a-ţi înţeles acele cuvinte care au fost spuse de Tobias.  Cum poate să fie asta că nu este vorba despre viaţa voastră?  Cum poate să nu fie despre voi, pentru că a fost tot timpul despre voi, de când a-ţi venit pe Pământ.  Totdeauna a fost despre voi, despre călătoria voastră, despre karma voastră, despre călătoria voastră de Acasă, cum este că numai este vorba de noi nicicum?
     Dar noi spunem în această zi, foarte fermi, foarte empatic că numai este vorba despre voi nicicum!  Asta nu înseamnă că voi nu existaţi.  Asta nu înseamnă că voi nu aveţi simţăminte.  Dar voi o să aflaţi în zilele care vin, că nu este vorba despre voi. 
     Prima Lecţie din Seriile de Ascensiune,“Numai esre vorba despre voi nicicum”.
     Când voi sunteţi într-o situaţie, să spunem că aveţi un mic accident de maşină.  Voi o să întrebaţi şi o să spuneţi “Dragă Spirit, dragi curieri, dragă Tobias, ce încerci să-mi spui mie?  De ce s-a întâmplat asta?  Ce ar trebui să ştiu şi să învăţ din asta?  Ce am făcut greşit?” Noi o să spunem, “ Numai este vorba despre voi nicicum”.  Voi sunteţi în răspuns direct la alţi individuali, la alţi oameni şi de nevoile lor.  Poate maşina voastră s-a zdrobit, dar dragi prieteni, numai este vorba despre voi.
     Viaţa voastră, dacă voi acceptaţi acest potenţial, va fi în serviciu pentru alţii.  Aşa cum voi mergeţi în acest nivel de serviciu, aparent se vor avea grijă de nevoile voastre în mod automatic.  Numai este vorba despre voi nicicum.  Voi a-ţi transcendat asta.  Voi v-aţi mutat dincolo de asta.
     Noi o să vorbim mult despre asta. Noi o să vă reamintim mereu.
     Dragi prieteni, voi puteţi hotărî în această zi, în acest moment, să fiţi victime sau creatori.  Şi noi deja ştim ce o să alegeţi.  Când numai este vorba despre voi nicicum, cum se poate ca să fiţi voi nişte victime?  Voi sunteţi aici în serviciul pur pentru alţii.  Noi am căutat - recrutat aşa cum spuneţi voi  - în toată lumea un grup care o să fie învăţători, care au trecut prin dificultăţi şi probleme, care au avut răbdarea să aştepte până la timpul apropiat când energiile gridului vor fi ajustate, aşa ca ei să poate să accepte divinitatea în sinea lor.
      Şi ce faceţi voi cu asta?  Voi nu o să construiţi monumente pentru voi înşivă.  Voi nu o să construiţi împărăţii pentru securitatea voastră.  Numai este vorba de voi nicicum.  Voi puteţi alege în această zi, în această zi, ca să vă mutaţi în serviciu, ca să vă mutaţi într-un nou rol.  Uitându-vă înapoi împreună cu voi  de pe patul morţii, noi chicotim.  Voi întrebaţi pe mine Tobias,...şi o să spuneţi pe patul morţii că, “Ai ştiut tu că cu toate potenţialele şi deciziile şi alegerile mele pe care a trebuit să fac, ai ştiut tu că eu o să aleg să fiu în serviciu?”  Şi eu zâmbesc şi spun, “Eu niciodată nu m-am îndoit de asta!”
     Ce reprezintă asta pentru voi?  Ce înseamnă pentru voi ca să vă daţi pe voi înşivă în serviciu?  Ceea ce vedem noi chiar acuma este că viaţa o să devină mai uşoară şi mai simplă pentru voi. Concentrarea numai este pe voi, pentru problemele voastre. Concentrarea numai este pe voi “de ce eu”.  Concentrarea este pentru serviciu, pentru a fi învăţător şi pentru a ajuta pe alţii.
     În acest timp de August 2001, în întreagă lume sunt aproximativ 14.000.000 de oameni care sunt la acest punct.  Ei au trecut prin călătoria lor.  Ei au aşteptat răbdător pentru ultimii cinci ani.  Ei lucrează conştient în a aduce înăuntru divinitatea nouă.  Ei sunt la acest punct de a lua decizii pentru a fi în serviciu.  Nu este un număr mic, pentru că sunt mulţi...sunt miliarde de oameni care vor avea nevoie de ghizi şi învăţători şi de cei care sunt în serviciu.  Aşa cum voi vă daţi pe voi înşivă în serviciu, asta nu înseamnă să părăsiţi familia voastră, sau serviciul vostru sau prietenii voştri.  Este vorba de a fi în serviciu pentru ei şi de a iubi  şi de a îi înţelege acum că voi v-aţi mutat într-un nivel nou.  Şi voi puteţi să fiţi un învăţător liniştit şi iubitor pentru ei.
     Şi voi vă miraţi de toate durerile voastre.  Voi vă miraţi despre karma din vieţile trecute şi rămăşiţele lor.  Când voi intraţi în conştienţa aceea de a numai fi vorba despre voi nicicum, acele lucruri nu o să se mai lipească de voi niciodată.  Ele nu au de ce anume să se lipească şi aşa nu prea o să vă afecteze pe voi.  Da, încă mai este prezentă perioada de tranziţionare.  Dragi prieteni, este multă muncă ce are loc în corpul vostru fizic, dar când numai este vorba de voi nicicum, cum ar putea ca aceste lucruri să vă mai afecteze?  Cum pot aceste lucruri să vă afecteze?
     Uitându-vă înapoi de pe patul morţii, uitându-vă înapoi pe drumurile cu alegeri pe care a-ţi făcut, voi vă aduceţi aminte de un alt lucru pe care noi v-am spus şi pentru care v-aţi bucurat, dar va şi confundat şi voi a trebuit să petreceţi un timp lung ca să vă gândiţi la asta.  Dar voi râdeţi pe patul morţii, aducându-vă aminte că atunci când a-ţi desluşit până în final, atunci a-ţi avut o simţire covârşitoare de a fi complet şi satisfăcut şi în dragoste.  Ce v-am spus noi în 4 August 2001, care s-a părut că a fost de necrezut în acel timp, dar a făcut sens mai târziu?
      A fost simplu.  Noi am spus că cei care stau aici astăzi, cei care citesc asta, chiar dacă la câţiva ani de acum încolo...noi am spus, dragi prieteni...şi asta este ce am dezbătut toată săptămâna cu Cauldre - noi am spus cu lacrimi în ochi - oh, dacă voi înţelegeţi sau nu - că voi v-aţi înălţat deja.  Voi v-aţi înălţat deja.  Voi a-ţi aşteptat asta.  Voi a-ţi aşteptat ceva ca să coboară pe voi! Voi a-ţi aşteptat la ceva schimbari mari.
     Dar noi vă spunem, fiecare dintre voi, toţi care sunt atinşi de aceste cuvinte, că voi a-ţi reuşit.  Surpriză!  Pe cine a-ţi gândit că o să găsiţi acolo aşteptând pe voi, când voi sunteţi primii? Ce a-ţi crezut că se va întâmpla când voi vă înălţaţi?  Definiţia înălţării (ascensiune), este că voi staţi în acelaşi trup în aceaşi viaţă, dar voi v-aţi mutat în viaţa voastră următoare.  Şi voi toţi a-ţi făcut asta.  Toţi a-ţi luat această decizie în ultimii ani ca să rămâneţi.  De aceea este că noi suntem aici.  De aceea este că cei care reprezintă potenţialul Adevărului vostru de Sine vin aici în această zi, pentru a vă aplăuda.  Voi a-ţi trecut prin poarta de înălţare (ascensiune).  Ah, dar acum începe munca reală!
     De aceea este că noi putem să spunăm în Prima Lecţie din Seriile de AScensiune că numai este vorba de voi nicicum.  Acei “voi” este în trecut.  Pe “voi” pe care a-ţi cunoscut înainte a avut roată karmică.  Voi a-ţi mers de la o viaţă la alta, încercând să rezolvaţi karma şi să balansaţi.  Numai este vorba de voi nicicum.  Voi v-aţi înălţat din trecut.  Dar energia veche a celor “voi” v-a fi aproape de voi şi v-a fi totdeauna familiar, dar numai este vorba de voi nicicum.   Înţelegeţi voi ce vrem noi să spunem?  Nu este vorba de voi.  Voi v-aţi mutat dincolo de asta.  Voi numai căutaţi înălţare niciodată.  Voi v-aţi înălţat.
     Da, încă mai sunt rămăşiţe din energia veche.  Da, voi încă mai mergeţi pe Pământ.  Asta este că voi v-aţi înălţat.  Voi v-aţi menţinut acelaşi contact, dar voi v-aţi mutat într-un nivel nou de conştienţa în timp ce sunteţi încă pe Pământ.  De aceea este că noi am zâmbit aşa mult în ultimii ani.  Aşa cum voi a-ţi depus efort pentru asta ceea ce voi numiţi înălţare, noi am ştiut deja că voi a-ţi ales deja asta.
     Acum dragi înălţători, daţi-ne voie să venim înapoi pe patul morţii voastre, în acest potenţial.  Daţi-ne voie să ne reîntoarcem în această realitate, în realitate de “acum”, unde vedeţi că a-ţi completat o viaţă plină şi frumoasă.  Voi o să ajungeţi la o vârsta bătrână.  Voi vedeţi că acest potenţial există, de a ajunge foarte bătrâni şi de a ajuta pe mulţi, mulţi alţii, să fiţi în serviciu pentru ei. Voi vedeţi că acest potenţial este posibil.  Voi vedeţi că în această zi de August, noi v-am spus că voi deja v-aţi înălţat.
     Acum este muncă de făcut!  Încă mai este de lucru care v-a lua loc în interior,aşa cum alţii ajung la conştienţa voastră nouă.  O să fie multă muncă cu alţii.  Şi dragi prieteni, voi o să găsiţi că anul viitor, aşa cum ajustarea şi completarea finală va fi făcut de Kryon şi de alte entităţi, voi o să găsiţi că lucrurile încă mai sunt haotice, dar voi o să găsiţi potenţiale noi intrând în voi tot timpul.  Aşa cum lucrurile se întâmplă în viaţa voastră acuma, noi vrem ca voi să vă aduceţi aminte conştienţi- că nu este vorba de voi.  Este vorba despre serviciul pe care îl alegeţi.
     Voi sunteţi aici ca să răspundeţi la nevoile altora, dacă asta este într-un birou, acasă, sau în public.  Numai este vorba despre voi.  Voi sunteţi creatori.  Voi nu sunteţi victimii. Voi sunteţi creatori voi o să răspundeţi apropriat, chiar la nivele pe care încă nu înţelegeţi.  Dar voi răspundeţi la nevoile energetice a altora.  Când voi vă găsiţi în acele situaţii şi  nu prea ştiţi ce să faceţi, simplu respiraţi adânc. Inspiraţi divinitatea voastră,şi aşa răspunsul v-a veni la voi.
     Şi să nu uitaţi că nu este Tobias.  Nu este Spiritul. Nu sunt ghizii necunoscuţi care să vă dea răspunsul.  Voi inspiraţi asta în sinea voastră.
     Este multă muncă ce o să facem noi cu voi în următorul an din timpul vostru.  Noi o să explorăm împreună cu voi cum simţiţi acea stare de înălţare,cum este această călătorie nouă.  Noi o să vă întrebăm pe voi, pe voi toţi, ca să începeţi să scrieţi prin ce treceţi.  Ceilalţi care o să vină la voi o să aibă nevoie de această informaţie.  Ei o să vrea să ştie prin ce a-ţi trecut voi.  Ei o să vrea să ştie cum a-ţi adus divinitatea în voi, când la început s-a părut că voi o să aduceţi un conflict, şi cum a-ţi fost capabili să faceţi asta.  Este nevoie de cărţi care urmează să fie scrise.  Este nevoie de cursuri care trebuiesc infiinţate.  Este de făcut o documentaţie despre procesul de înălţare pe care noi vă cerem să faceţi.  Voi v-aţi înălţat, este muncă de făcut pentru voi, şi noi vă chemăm să faceţi asta.  sunt un număr mic de Shaumbra în lumea asta care au ajuns la acest punct.  Mare şi glorios?  Poate nu.  Este o muncă dificilă, dar voi a-ţi ales asta.
     Noi vă provocăm în Seriile de Ascensiune anul viitor, ca să continuaţi să mergeţi înainte,să continuaţi această muncă.  Este nevoie.  sunt doar câţiva ani între acum şi ceea ce a-ţi putea numi săritura cvantum, schimbarea conştienţei în masă.  Este nevoie de învăţători şi materiale şi programe,  pentru corp, minte şi  Spirit.  Noi vă provocăm pe toţi.  Noi o să comunicăm cu voi prin faptul că noi o să vă relatăm la voi înapoi tot ce spuneţi voi, dat asta la anul viitor, ca de exemplu, experimentele, simţămintele şi înţelegerea a ce înseamnă să te înalţ.  Mare şi glorios?  Nu din perspectiva voastră de pe Pământ.  Dar mare şi glorios de pe partea noastră!  De aceea este că noi continuăm să fim empatici cu voi.  De aceea noi vă cerem să rămâneţi pe Pământ şi să faceţi munca asta, în timp ce potenţialul Adevărului de Sine al vostru intră înăuntru în această zi, pentru că ei vă cer să selectaţi potenţialul de a merge înainte.
     Toată creaţia este în observare.  Înţelegeţi acuma importanţa muncii voastre?  Toată creaţia stă şi observă şi aşteaptă şi vrea să ştie.  Noi aşteptăm să intrăm, aşteptăm să lărgim primul cerc în realitatea pe care voi a-ţi creat, care nu există în Tot Ce este. Să gândiţi bine la asta!
     Este o onoare să fim aici cu fiecare dintre voi.  Este o onoare să stăm în persoană, să stăm direct printre cei care se înalţă primii.  Noi vă cerem să vă mulţumiţi vouă înşivă că a-ţi ajuns la acest punct.  Noi o să continuăm să lucrăm aproape cu voi.  Noi o să continuăm să lucrăm aproape cu toţi Shaumbra.  Noi o să continuăm să vă provocăm la cel mai adânc nivel al vostru individual şi în grup. Noi vă cerem să începeţi să acţionaţi.  Noi vă cerem să fiţi creatori.  Noi vă cerem să fiţi învăţători.
     sunt un număr mare de entităţi care o să vă asiste în alte regate.  sunt cei ca şi mine Tobias, sau curierii voştri, sau legiunea de arhangheli care o să lucreze mult mai strâns cu voi pe nivel uman.  Noi o să lucrăm în visele voastre în somnul vostru.  Noi vă cerem să nu uitaţi două lucruri.  Primul, numai este vorba de voi nicicum. Şi al doilea,să nu uitaţi că voi niciodată nu sunteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.