SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A PATRA
LIMBAJUL AH
PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON
3 NOIEMBRIE 2001

Inapoi la Pagina Principala .... click

 

      Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm în acest spaţiu sacru pentru o altă adunare a cercului Crimson şi a Consiliului Crimson.  Este o plăcere de a fi cu voi astăzi, să ne alăturăm cu energia noastră de voi aici.
     Noi ne-am obişnuit cu asta tot mai mult, aşa cum şi voi vă obişnuiţi.  A-ţi notat, dargi prieteni, că această schimbare de energie, când noi ne contopim cu voi, că numai este o surpriză?  Numai este aşa dificil să faceţi acea tranziţie.  Este mult mai blând.  Acum noi putem să alunecăm în asta uşor.  Noi putem ca vântul, să fim cu voi şi să ne contopim cu voi,să vă iubim şi să stăm cu voi
     Ah, noi am spus la Cauldre (Geoffrey Hoppe), când muzica voastră a cântat (înaintea comunicării), că noi ne aducem aminte de un timp, nu chiar aşa de mult, când tranziţia şi schimbarea energiilor au fost mult mai dificile.  Noi veneam cu un anturaj mare.  Mulţi au venit cu noi specific pentru a ţese şi ajusta energiile ca să fie posibilă comunicarea pe toate nivelele.
     Dar, acum simţiţi în jur, dragi prietei.  Noi numai avem nevoie de un grup aşa de mare să vină.  Noi numai aven nevoie de o schimbare mare.  Noi putem veni aproape aşa de uşor ca şi cum ai intra doar pe uşă, în acest loc.  Asta este pentru că voi v-aţi mutat pe drumul vostru.  Voi a-ţi intrat într-o nouă conştienţă şi aşa noi ne putem conecta cu voi uşor.
      Noi avem mult de discutat astăzi. Noi apreciem respiraţia ce a-ţi făcut înainte de comunicare.  Noi vă cerem ca încă odată să vă integraţi.  Integraţi divinitatea voastră.  Aşa cum am auzit mai înainte, îndrăzniţi din nou să integraţi divinitatea voastră prin excerciţiul de inhalare şi exhalare.  Îndrăzniţi să atingeţi ceea ce voi a-ţi căutat pentru aşa timp lung.  Îndrăzniţi să vânturaţi flăcările divinităţii voastre care se trezeşte, ca şi un foc care a mocnit şi care acum este gata să sară înainte.  Aşa cum voi ştiţi, o singură suflare v-a cauza focul să se aprindă.  V-a cauza să vină înapoi la viaţă.  Asta se întâmplă când voi inspiraţi divinitatea voastră.  Inspiraţi adânc până jos la degetele de la picioare.  Inspiraţi în braţele şi degetele de la mâini.  Aşa cum faceţi, simţiţi energia fiinţei voastre şi atunci conectaţi asta la energia mea,Tobias. Eu inspir energetic şi mă conectez la voi. Este simplu. Este simplu
     Noi am spus de multe ori că numai trebuie să avem discuţii lungi, discuţii lungi care câteodatăă testează intelectul vostru! Ştiţi voi că este simplu ca să inspiraţi conştient divinitatea voastră? Se trezeşte în sinea voastră, dar când vă conectaţi inconştient atunci voi vă miraţi de ce toate problemele sau lucruri ciudate vi se întâmplă în viaţa voastră.  Când voi inspiraţi asta înăuntru, asta se topeşte.  Asta dă voie la divinitatea să se aprindă în sinea voastră, să iasă la suprafaţă în situaţia voastră.  Şi atunci, ştiţi ce, dragi prieteni, fiţi atenţi, pentru că o să aveţi schimbări.
     Oh, noi auzim pe mulţi spunând, “Dragă Spirit, dragă Tobias, dragă cine eşti - eu mă plâng la partea cealaltă a voalului (râsete in audienţă), de ce toate acele lucruri se întâmplă în viaţa mea?  Şi noi zâmbim , şi noi chicotim, şi noi spunem, “pentru că voi sânteţi divini, pentu că voi treceţi prin procese incredibile”.  Este procesul ce a fost ştiut de voi şi ce a fost promis vouă înainte de a pleca de Acasă, înainte de a pleca din Regat.  A fost promis ca voi să mergeţi singuri, afară din Tot Ce Este. Da, voi existaţi înafara a Tot Ce Este.  Cauldre şi acuma încearcă să înţeleagă asta şi el niciodată nu o să înţeleagă atâta timp ce asta trece prin creierul lui!
     Voi a-ţi plecat de acasă şi v-aţi promis vouă înşivă şi la Spirit că voi o să mergeţi pe drumul vostru.  Voi a trebuit să învăţaţi ce înseamnă să fiţi înafara a Tot Ce Este,  cum este să fi creator în felul vostru.  Voi a-ţi plecat de Acasă să eliberaţi hăţurile, să eliberaţi conecţia de la Spirit.  Voi a-ţi făcut asta intenţionat.  Voi a-ţi făcut în dragoste şi cu aprobarea a Tot Ce Este, cel Eternal Unul, Regele şi Regina - sau orice nume a-ţi dori să ataşaţi la asta.  Voi a-ţi avut aprobare de la fiinţa cea mai iubitoare, ca să plecaţi, să plecaţi pe drumul vostru.  Şi acum, şi după o veşnicie, voi ajungeţi la un punct când voi împliniţi scopul pentru care a-ţi plecat de acasă.  Scopul este să înţelegeţi identitatea voastră înafara regatului a Tot Ce Este, să vă conectaţi cu acea identitate, să aveţi experienţe prin asta, şi atunci la un punct dat, să integraţi dreptul  de naştere, sămânţa lui Hristos în sinea voastră, Dumnezeul de Sine, să integraţi asta în tot ce sânteţi voi.  De aceea este că noi stăm cu voi acum.  De aceea este că voi sânteţi aici, dragi prieteni. Şi de aceea este că eu, Tobias, stau aici cu voi astăzi.
     Voi sânteţi la punctul acela miraculos, un punct incredibil, unde voi a-ţi ajuns la împlinirea completă a cercului.  Voi ajungeţi la un punct acum când completaţi cercul.  Şi asta este când voi integraţi divinitatea voastră.
     “De ce este aşa de dificil de făcut, voi vă întrebaţi?”  Noi auzim  că voi întrebaţi asta mereu.  Este dificil pentru că nu a fost făcut până acum.  Într-adevăr.  Voi sânteţi primii care faceţi asta.  Voi sânteţi cei care pavaţi drumul.  Este dificil,pentru că mulţi dintre voi încă mai staţi agăţaţi de lucruri vechi,  pentru că voi sânteţi familiari cu asta.  Voi sânteţi obişnuiţi cu felul vechi de a fi.  Este un comfort specific în felul vechi, chiar dacă asta nu v-a servit bine, chiar dacă aste v-a cauzat dureri.  Aici voi sânteţi şi sânteţi trataţi cu necunoscutul şi sânteţi fricoşi, noi ştim!
     Noi v-am spus de multe ori că voi sânteţi primii care treceţi prin asta.  Noi sântem pe partea cealaltă a voalului, iubîndu-vă şi îmbrăţişându-vă.  Şi noi auzim cum ne înjuraţi (râsete din audienţă), auzim nemulţumirile voastre.  Noi auzim cum ne întrebaţi sau pe oricine găsiţi pe partea noastră a voalului, “care este drumul corect? Cum aş putea eu să mă apropii de ceva?”  Noi putem doar să zâmbim şi să vă iubim şi să vă spunem că noi nu ştim.  Voi sânteţi cei care treceţi prin asta.  Voi sânteţi cei care deţineţi răspunsul.  Şi când voi ajungeţi să credeţi asta şi să experienţaţi, atunci o să puteţi trece prin tot procesul cu mai multă uşurare şi graţie.  Nu v-a fi dezbinător în fiinţa voastră fizică.  Cu siguranţă v-a fi puţin problematic în fiinţa voastră mentală.  Voi sânteţi cei care treceţi prin asta pentru prima dată şi de aceea este aşa dificil.
     Voi puteţi opri procesul la orice oră.  Voi puteţi chiar să luaţi o vacanţă de la călătoria voastră de ascensiune, dacă trebuie să vă refaceţi fiinţa voastră.   Voi puteţi să vă ridicaţi mâna şi să spuneţi, “Spirit şi Tobias  şi ceilalţi, asta nu este pentru mine.  Eu vreau să am o viaţă mai puţin nebună.  Eu vreau să merg înapoi la comfortul din casa mea.  Eu nu vreau să fiu împins şi provocat aşa mult”.  Şi noi onorăm asta.  Noi onorăm asta complet, pentru că noi înţelegem.  Aşa cum Cauldre totdeauna ne spune, “Noi nu te vedem pe tine că treci  prin asta, Tobias.  Noi nu vedem nici pe alţii voi sânteţi în lux pe partea cealaltă a voalului”.  Aşa cum el ne spune de multe ori, “Tu să vii aici jos şi încearcă şi tu asta”. (Râsete din audienţă).  Şi la fel el spune nouă...”Tobias, eu abia aştept să fiu învăţătorul TĂU”.
     Dragi prieteni, este o bucurie să fim aici cu voi.  Simţiţi energia.  Simţiţi inima noastră în această zi.  Simţiţi inima voastră în această zi.  Aah,...noi iubim acest moment.  Noi am vrea să îmbuteliem asta.  Şi ştiţi voi ce?  Voi puteţi.  Voi puteţi.  Voi puteţi să vă ţineţi de această energie şi asta va fi cu voi pentru totdeauna.  Voi puteţi să reţineţi această energie graţioasă,  glorioasă şi vindecătoare şi minunată în care staţi acuma şi puteţi re-chema la orice oră.  Asta nu dispare când voi plecaţi de aici,  asta merge doar în sinea voastră, dar cu timpul voi uitaţi să o re-chemaţi.  Dar, totdeauna este acolo.  Împreună creăm o energie care se poate atinge ca şi portofelul pe care staţi sau care este lângă voi.  Este palpabilă.  Asta se poate aduce afară din voi la orice oră.
     Noi menţionăm această energie pentru că se poate împărţi cu alţi umani.  O să fie un timp în curând, când voi o să staţi în faţa unui alt uman, şi voi a-ţi vrea ca ei să experienţeze această energie binecuvântată, această energie minunată în care sântem noi acuma.  Voi o să vreţi ca ei să experienţeze asta, să daţi un gust a acestui loc dulce în care noi stăm împreună.  Şi voi ştiţi că voi puteţi ajuta.  Deci, inspiraţi adânc.  Ţineţi această energie pentru un moment.  Să nu uitaţi cum este asta, şi să ştiţi că se poate împărţi asta cu alţi umani.
     Sânt multe lucruri pe care o să facem astăzi.  Dar mai întîi, noi am format o energie pentru a lua loc o transformare.  Se pare că sânt probleme care vă blochează pe voi.  Sânt probleme care stau în drumul vostru.  Noi nu vrem să folosim cuvântul “vindecare”, deşi este probabil ce voi înţelegeţi şi vă relataţi mai mult.  Noi am ales cuvântul “transformare”.  “Vindecare”, implică ceva care nu este bine şi trebuie reparat.  Asta este dualitate.  Judecând că este ceva rău cu voi, înseamnă dualitate.
     Asta numai lucrează pentru voi, niciodată.  Voi o să găsiţi că jocul de dualitate numai lucrează pentru voi de loc, nu-i aşa?  Voi, care vă loviţi cu capul de lucruri, şi da, voi care vă juliţi la picioare şi la genunchi...voi care vă frigeţi pe piele şi alte lucruri...asta este pentru că voi încercaţi să rezolvaţi problemele voastre folosând uneltele din dualitate.  Astea numai lucrează pentru voi.
     Nouă nu prea ne place cuvântul “vindecare”, aşa că noi vom folosi cuvântul “transformare”.  Sânt probleme de care noi am fost întrebaţi să le expunem.  Pentru câţiva dintre voi astea sânt probleme fizice, dureri insistente şi frica asociată cu asta, că poate să fie ceva rău în sinea fiinţei voastre.  Ştiţi voi că frica pe care o ţineţi despre ce tot se petrece, este mai gravă decât realitatea actuală?  Voi care daţi de dificultăţi în capul vostru, încercând să aflaţi astea...voi simţiţi că vă loviţi de pereţi.  Voi care daţi de crize emoţionale, care sânteţi parcă pe o navă de coaste, şi nu puteţi înţelege de ce o zi sânteţi sus iar în cealaltă jos...este timpul să puneţi toate aceste probleme afară,acum.
     Asta este un spaţiu sigur în care stăm acuma.  Puneţi toate acele probleme afară pe tavă.  Voi nu trebuie să le ascundeţi în sinea voastră.  Puneţi-le afară.  Noi o să lucrăm cu ele în transformare, dar noi vă rugăm să înţelegeţi că toate lucrurile care s-au întâmplat, dacă asta a fost o boală fizică, o problemă a minţii, sau una emoţională...astea toate erau acolo pentru a servi o cauză ele răspund la schimbarea conştienţei voastre.  Voi a-ţi încercat să aflaţi ce spuneau aceste probleme.  Voi v-aţi mirat de ce acele dureri au fost în fiinţa voastră.  Voi a-ţi spus, “dar Spirit, dar Tobias eu presupun că sânt Shaumbra.  Eu presupun să fiu deasupra acestor lucruri.  Astea nu ar trebui să mă afecteze”  Şi ştiţi voi ce?  Voi sânteţi corecţi, dar voi v-aţi apropiat de asta prin dualitate.
     Acum, intraţi în Voinţa voastră Divină.  Intraţi în momentul acesta divin şi permiteţi ca astea să se transforme.  Asta înseamnă să nu puneţi nici o agendă pe astea, dar mai degrabă să permiteţi să fie eliberate din energia veche în care au fost, şi să se transforme din Sinea voastră în soluţii pe care voi căutaţi.  Faceţi asta acuma.  Permiteţi la aceste probleme , boală , să iasă afară.  Noi o să lucrăm cu toate aceste energii aici. Noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi pe un nivel ne-verbal ca să le transformăm.  Aşa cum înţeleptul a spus ma demult, “Dacă voi îndrăzniţi.  Dacă voi îndrăzniţi”. Pentru că atunci când voi daţi voie la acele probleme să iasă afară, când voi eliberaţi, atunci se întâmplă o transformare care v-a ridica conştienţa şi iluminarea voastră pe un nou nivel.
     Ştiţi voi că o parte din voi nu ştie dacă este gata să meargă pe un nou nivel?  Asta pentru că voi nu ştiţi cum este asta, voi nu sânteţi aşa siguri şi aşa voi încercaţi să vă ţineţi de lucruri ştiute sau să le daţi drumul puţin cu puţin cu puţin.  Dar acum, dragi prieteni, dacă voi îndrăzniţi, daţi drumul - la tot deodată.  Daţi voie la energia care v-a făcut bolnavi - daţi voie să se transforme.  Nu vindecaţi, nu schimbaţi, nu ascundeţi sub covor, şi nu distrugeţi - doar transformaţi. Energia poate doar să fie  transformată.  Umanii vor să schimbe lucrurile şi să le vindece sau să fugă de la ele. Vă aduceţi aminte de povestea noastră de cei patru lucrători de iluminare şi şarpele.  Energia poate să fie doar transformată.  Poate doar să fie pus într-o mişcare spirală care se ridică într-un nou nivel.  Transformarea primeşte energia ei atunci când voi eliberaţi felul vechi de a fi, când voi eliberaţi întunericul şi frica.
     Dar acum, în această zi, daţi voie să facem asta corect - dacă voi doar îndrăzniţi.  Puneţi acea problemă sau probleme - da, cel care doar a întrebat, da voi puteţi pune afară câte probleme doriţi ca să fie transformate.  Dar, înţelegeţi la miezul acesta, că nu este Tobias, sau altcineva şi nici Spiritul care face transformarea.  Sânteţi voi, pentru că voi permiteţi ca această transformare să ia loc.  Voi treceţi peste conştienţa de vindecare.  Voi treceţi peste conştienţa de a schimba.  Voi vă mutaţi într-o conştienţă divină de transformare.
     Şi aşa cum am vorbit aici, noi putem vedea că transformările au loc în această cameră.  Când fiecare dintre voi pleacă din acest loc, sau pentru cei care citesc acest material, când voi a-ţi terminat de citit, voi o să vedeţi ceva diferit.  Când voi ieşiţi pe uşa aceasta, lumea o să vă pară puţin diferit pentru voi.  Voi eliberaţi întunericul din voi.  Voi transformaţi asta.  Să nu uitaţi aceste cuvinte pe care noi le spunem aici.  Voi numai vă vindecaţi, voi numai vă schimbaţi.  Voi vă transformaţi.
     Acum, acest proces continuă pentru restul de timp ce sântem împreună în această energie de transformare intensă şi în spaţiul în care stăm acuma.  Asta este un loc frumos ca să facem transformarea cu umanii care sânt aşa deschişi şi doresc să se schimbe.  Simplu daţi voie.  Câţiva dintre voi, noi vedem - se străduiesc.  Voi vă miraţi ,”Fac eu asta bine?”(Râsete din audienţă) Nu este un proces pre-scris pentru asta.  Dacă voi vă întrebaţi ce ar trebui să faceţi acum ca să puteţi face bine această transformare, simplu inspiraţi adânc.  Să nu faceţi asta dificil.
     De multe ori noi avem invitaţi la aceste adunări. Ştiţi voi că într-un sens, ei se aliniază şi cer să fie musafirii Cercului Crimson? Vorbele în această parte - “zgomotul”, aşa cum voi a-ţi spune - este un grup de umani care se numesc Shaumbra, care au mers o mare parte pe Pământ , multe ,multe vieţi.  Este un grup de umani care este familie, cu energie directă cu noi de pe această parte. Acest grup de umani...obişnuiau să stea în jurul nostru.  Ei acum au mers pe Pământ.  Ei fac progrese uriaşe.  Ei sânt primii care merg în Energia Nouă. Ei crează un nou model şi un nou grid.
    Invitaţii se aliniează aici -dacă am putea să vindem nişte tichete! Ei se aliniează ca să vină la această adunare.  Ei vor să vadă cum arată energia voastră.  Ei vor să vadă transformarea care ia loc.  Ei au vorbit despre asta de câteva zile deja şi chiar şi săptămâni.  O problemă ce avem este că, eu, Tobias, trebuie să fac alegerea    cine să vină la această adunare. (Cicălitor).  Eu am făcut câţiva duşmani aici pe partea noastră a voalului din această cauză!  Astăzi, eu am un număr de entităţi din compania mea şi co-ajutorii mei care sânt puţin nemulţumiţi cu mine, pentru că eu nu am deschis energia acestei camere, pentru nici un vizitator.  Nu, eu am rezervat totul pentru mine! (Râsete din audienţă).
     Azi nu avem vizitatori.  Sânteţi doar voi Shaumbra - şi eu. (Mai multe râsete din audienţă).  Este aşa bine când nu ai nici o tulburare din partea noastră a voalului. (Multe râsete).  Noi putem să împărţim acest spaţiu doar noi între noi.  Simţiţi diferenţa în această cameră.  Simiţiţi energia liniştitoare şi calmă.  Oh, ei sânt aşa de entuziaţi când vin aici, şi pe Cauldre câteodată îl deranjează când face comunicarea, şi eu trebuie să spun lui să se concentreze la cuvinte.  Dar, astăzi noi nu avem această intervenţie.  Deci, daţi voie să stăm aici doar pentru un moment. Energia este dulce!  Este aşa bine să vă am pe voi toţi numai pentru mine.
     Asta este făcut pentru un scop cu toate că eu mă bucur să simt energia fiecăruia.  Asta este făcut cu un scop.  Şi ceilalţi de pe partea mea, ei toţi înţeleg.  Ei într-adevăr înţeleg.  Eu o să le dau un report la sfârşitul adunării noastre.  Este un scop pentru asta, pe care noi cuprindem.  Dar înainte ca noi să ne mutăm la discuţiile următoare, încă odată - şi eu nu pot să subliniez destul de mult să inhalaţi viaţa în sinea voastră.  Inspiraţi divinitatea a cine sânteţi voi într-adevăr.  Asta este cea mai rapidă şi cea mai simplă cale ca divinitatea voastră să intră.  Petreceţi un moment aşa.  Eu îl voi ruga pe Cauldre să fie în linişte puţin.  Simplu, inspiraţi divinitatea voastră înăuntru, şi apoi noi ne vom muta la segmentul următor a discuţiilor noastre.
     (Pauză)
     Acum daţi voie să recapitulăm tot ce am făcut în ultimul timp. Noi am început discuţiile noastre acum câţiva ani care s-a numit, Seriile Pământului Nou”Noi am început discuţiile spunând că călăuzii voştri au plecat.  În acel an, începând cu importanţa despre călăuzi, noi am vorbit despre Conştienţa Pământului care s-a împărţit între vechi şi nou.  Oh, voi spuneţi asta chiar de multe ori.  Voi vedeţi cele două conştienţe aşa cum ele cresc în felul lor proprii.  Voi vedeţi pe cei care ţin ferm la dualitate şi încearcă să se lupte pe drumul lor ca să poate să iasă din asta.
     Şi atunci sânt ceilalţi - familia, Shaumbra, care au fost curajoşi şi îndrăzneţi şi care se mută în natura lor divină.  Asta este noul Pământ.  Aici numai este vorba de dualitate.  Are o balanţă de patru.  Numai este vorba de voi.  Este vorba despre Tot Ce Este.
     În prima serie am vorbit despre schimbările pe Pământ şi lucruri care se vor întâmpla.  Noi am vorbit despre lucruri esenţiale şi de miez, toate astea erau felul de a vă pregăti pe voi la ce se v-a întâmpla, un fel de a instala energia.  Aduceţi-vă aminte de acel  prim an, Seriile Pământului Nou.  Să nu uitaţi asta când voi predaţi la studenţii voştri.  Să nu uitaţi să vă întoarceţi la lucruri de bază care să ajute pe ei să înţeleagă cum lucrurile sânt.
     După aceea noi ne-am mutat la “Seriile Creaţiei”.  Noi am trecut printr-un nou nivel de informaţii de bază.  Noi am vorbit în acel an despre acceptare.  Să învăţaţi să acceptaţi, învăţaţi să ieşiţi afară din dualitate,  învăţând să numai votaţi niciodată. Noi am vorbit despre a sta în spatele zidului scund.  Este doar atunci când voi staţi în spatele zidului că voi puteţi începe să înţelegeţi lucrurile într-adevăr cum sânt.  Altfel voi o să fiţi cuprinşi în dualitate.  Altfel voi o să luaţi partea cuiva, dacă nu înţelegeţi cum lucrurile sânt într-adevăr.  Stând în spatele zidului, acceptând toate lucrurile, încludând şi pe voi înşivă, voi o să învăţaţi cum lucrurile au fost create.  Şi atunci voi o să învăţaţi la un moment dat cum o să începeţi să afectaţi procesul de transformare.
     Noi am vorbit în acea serie despre Voinţa Divină şi noi ştim că câţiva dintre voi a-ţi fost supăraţi şi confundaţi.  Voi nu a-ţi înţeles de ce a trebuit să eliberaţi Voinţa Liberă.  Dar acum noi ne uităm la voi. Voi înţelegeţi.  Voi învăţaţi tot mai mult în fiecare zi ca să înţelegeţi ce este Voinţa Divină.  Asta este o conştienţă care stă deasupra Voinţei Libere.  Este o conştienţă care contopeşte toate lucrurile şi caută un răspuns la cel mai înalt nivel posibil, nu un răspuns a dualităţii.  Voinţa Divină caută un răspuns deasupra de toate, un răspuns ce voi nu a-ţi fi putut şti de dinainte.
     În Seriile Creaţiei, noi am vorbit despre lucruri ca şi “dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă”.  Voi încă vă străduiţi să înţelegeţi asta, noi vedem asta.  Voi încă încercaţi să înţelegeţi această fizică spirituală.  Dar, este foarte simplu.  Voi sânteţi fiinţe de energie şi casa este corpul vostru fizic, dar voi sânteţi fiinţe de energie.  Voi atrageţi lucruri apropriate vouă.  Voi a-ţi fost obişnuiţi să mergeţi afară şi să căutaţi lucruri.  Voi a-ţi fost obişnuiţi să fiţi vânători.  Dar când voi intraţi în spaţiul divin, când voi sânteţi complet întemeiaţi în casa voastră nouă, atunci lucrurile apropriate o să vină la voi.
     Voi găsiţi că mult mai mult lucrurile o să vină la voi.  Voi nu trebuie să fiţi în panică sau să fugiţi în sus şi în jos pe stradă, bătând la fiecare uşă, ca să găsiţi răspunsul.  Voi învăţaţi să staţi într-un loc divin şi calm în casa voastră nouă.  Şi atunci o să vină la voi, poate câteodată chiar în ultima secundă - şi noi ştim că asta vă nelinişteşte pe voi! (Râsete din audienţă).  Dar o să vină la voi.  Şi atunci este după voi ca să dansaţi cu asta.  Atunci, este după voi să scrieţi cărţi, odată ce aveţi acele inspiraţii.  Atunci este după voi să faceţi lucrul.
     Şi da, mulţi dintre voi staţi noaptea târziu şi vă uitaţi la ecranele voasrtre de calculatoare.  Sau voi trebuie să vă sculaţi dimineaţa devreme şi să mergeţi o distanţă lungă ca să câştigaţi nevoile zilnice.  Asta este responsabilitatea voastră.  Asta face parte din fiinţa îngerească umană al vostru.  Acele munci noi nu putem face pentru voi.  Ştiţi voi că atunci când Cauldre încearcă să facă o comunicare prin tastatura de la calculator, noi nu pricepem asta?  Asta este o confuzie pentru noi.  Noi nu putem să dactilografiem pentru voi.  Noi nu putem să răspundem la telefon pentru voi.  Noi nu putem conduce maşina într-un alt oraş pentru voi.  Voi trebuie să faceţi aceste lucruri.  Dar atunci când ceva vine la faţa uşii voastre - o iluminare, o idee, chiar şi o persoană, sau o oportunitate nouă - atunci este după voi ca să dansaţi cu asta, să faceţi munca.
     Prin Seriile Creaţiei, noi am trecut prin multe lecţii provocatoare, lecţii care v-au provocat la cel mai adânc nivel, şi a neliniştit pe mulţi dintre voi şi a bucurat pe alţii dintre voi.
     După aceea, noi ne-am mutat la lecţiile curente numite, “Seriile Ascensiunii”.  La asta sântem acuma.  Noi am terminat primele trei lecţii.  Noi sântem de-a lungul drumului.  Noi o să ne mutăm acum într-o energie diferită.
     Noi am început aceste serii şi v-am înştiinţat dargi prieteni, că voi deja a-ţi ascendat.  Voi deja a-ţi trecut prin acele linii vibraţionale ce vă separează pe voi de la sinea voastră umană.  Voi deja v-aţi mutat dintr-o viaţă la cealaltă şi a-ţi rămas în acelaşi trup fizic.  Voi deja a-ţi terminat Cartea Vieţii pentru toate vieţile voastre.  Numai aveţi karma, numai aveţi contracte, simplu aveţi doar spaţiu clar şi gol ca să creaţi aşa cum voi doriţi.  Noi am fost aşa de amuzaţi de acele cuvinte care au fost puse la începutul acestei întâlniri,“dacă voi îndrăzniţi, dacă voi îndrăzniţi, voi puteţi crea orice!”.  Voi încă nu prea credeţi asta, dar voi puteţi crea orice - dacă voi îndrăzniţi.  În loc să faceţi un pas mic, faceţi un pas mare.  Asta poate vă sperie la început, dar voi o să vedeţi ce diferenţă face asta.
     Aduceţi-vă aminte că noi am spus acum câteva luni, în timpul primei lecţii din această serie, că numai este vorba de voi nicicum.  Se pare că încă mai este vorba de voi, pentru că voi permiteţi asta.  Voi permiteţi ca lucrurile să vă afecteze.  Numai este vorba de voi nicicum.  Numai este contract.  Numai este karma.  Voi sânteţi aici în serviciu.  Voi sânteţi aici pentru un scop total diferit.
     După aceea noi am vorbit să posedaţi divinitatea voastră.  Noi am schimbat lecţia pe drum - pentru că noi am văzut că voi a-ţi ţinut concepţia divinităţii voastre, dar nu a-ţi posedat -o.  Voi v-aţi gândit despre asta dar, voi nu a-ţi fost asta.  Şi aşa noi am vorbit cu voi într-adevăr să o posedaţi.  Este a voastră.  Nu aparţine nouă.  Nu aparţine la nici un înger sau arhanghel.  Este a voastră. Începeţi să o posedaţi.  Începeţi să aveţi grijă de divinitatea voastră şi să o creşteţi.
     După aceea noi am vorbit la ultima noastră adunare despre întunecime. Noi am vorbit despre eliberarea întunericului din voi.  Asta caută eliberare.  Nu este acolo ca să facă viaţa voastră dinadins mizerabilă.  Încă mai sânt atribuţii în voi care au nevoie de procesul de transformare  şi voi trebuie să întrebaţi, “Dragă şarpe, de ce eşti tu pe drumul meu?  De ce eşti tu aici?”  Cereţi un răspuns pentru că şarpele într-adevăr se simte mizerabil.  El caută eliberare, dar asta se va ţine foarte tare până ce el ştie că voi sânteţi sinceri şi cu adevăr în voi.  Şarpele vrea să fie sigur că poate avea încredere în voi.  Atunci, poate să elibereze felul vechi de a fi.  Atunci transformarea are loc, când întunericul permite eliberarea să ia loc, pentru că voi a-ţi fost în adevărul vostru.  Atunci o energie nouă se iveşte.  Vine sus, şi începe procesul de transformare şi experienţe prin care treceţi chiar acuma.
     Acum noi vă cerem să gândiţi în toate aceste forme pe care noi le discutăm cu voi, lucruri pe care le comunicăm de la fiinţa voastră.  Gândiţi-vă la asta, şi aduceţi-vă aminte de asta atunci când voi călăuziţi studenţii voştri prin acest proces.  Gândiţi-vă la primii paşi pe care voi a-ţi luat de-a lungul drumului.
     Astăzi noi vrem să vorbim despre ceva ce este foarte simplu.  Voi o să gâsiţi foarte provocator la început, sau problematic.  De aceea noi am vrut să avem mai mult timp pentru intemeierea energiei de astăzi.
     Toate răspunsurile sânt conţinute în sinea voastră.  Şi aşa voi spuneţi, “Tobias, dacă astea erau  aşa atunci de ce nu le simt sau de ce nu le aud pe astea?  Tobias, de ce este atunci când eu pun o întrebare la sinea mea că câteodată eu primesc un răspuns rău?  Câteodată eu aud o voce aiurită şi aşa  trebuie să o închid afară.  Asta este că eu nu mă simt comfortabil cu asta?”
     Sânt mulţi care vor să vorbească cu noi de pe partea asta a voalului, şi voi încercaţi să vă potriviţi frecvenţa voastră, dar se pare că voi nu mânuiţi frecvenţa cum trebuie.  Se pare că voi nu înţelegeţi.  Noi sântem aici astăzi ca să vorbim despre un nou limbaj, un limbaj pe care noi o să începem să vorbim cu voi.  Este un limbaj pe care noi vă cerem să ne vorbiţi.  Este un limbaj care mai presus de toate voi o să folosiţi să vorbiţi cu VOI înşivă.
     Daţi voie pentru un moment ca să recapitulăm cum a-ţi făcut voi lucrurile până acum.  Noi o să spunem câteva exemple despre care am vorbit nu demult, despre patru umani care au avut diferite feluri de a căuta pe Dumnezeu.  Poate voi puteţi să vă relataţi la una sau mai multe a acestora.  Daţi voie să vă spunem despre cei patru umani care au căutat pe Dumnezeu.
     Primul uman a încercat să-l găsească pe Dumnezeu prin intelectul ei.  Ea a fost o studentă exceptională.  Ea a fost foarte deşteaptă. Ea a venerat intelectul ei, pentru că asta a făcut mult bine în viaţa ei.  Ea a ştiut multe cărţi despre religie.  Ea a citit diferite filozofii, toate despre căutarea lui Dumnezeu.  Asta avea    loc în mintea ei.  Şi aşa cum am spus la grup, ea ÎNCĂ mai este în căutarea lui Dumnezeu.
     Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea voastră.  Oh, voi o să învăţaţi foarte mult!  Voi o să integraţi creierul vostru.  Voi o să aveţi multe informaţii depozitate acolo, dar voi nu o să găsiţi divinitatea voastră acolo.  Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în cărţi.  Voi nu o să-l găsiţi pe Dumnezeu în mintea voastră.
     Procesarea voastră ca şi umani, trece prin mintea voastră. Totul trece ca printr-o pâlnie.  Acum voi o să începeţi să învăţaţi un nou fel.  Voi a-ţi luat ce s-a întâmplat în viaţa voastră şi a-ţi trecut  asta prin mintea voastră atunci când voi a-ţi dorit să ne vorbiţi nouă,cu Spiritul.  Noi putem vedea stressul şi presiunea pe creierul vostru, pentru că voi încercaţi să treceţi totul prin creier.  Voi a-ţi fost obişnuiţi să faceţi în felul acesta.  Nu este un lucru rău.  Dar noi acum o să transformăm asta şi vom vorbi într-un nou fel.
     După aceea am vorbit despre umanul care a căutat pe Dumnezeu prin reguli Spirituale şi prin alte regulaţii.  Acest uman a fost un preot care a cunoscut Biblia.  El a auzit că poate să găsească Spiritul prin a urma nişte reguli precise şi făcând diferite acţiuni în diferite zile sau diferite căi.  Şi aşa cum voi ştiţi asta nu este aşa.  De aceea noi v-am cerut să eliberaţi ceremoniile, înafara ceremoniilor de bucurii.  Înţelegeţi voi asta?  Noi vă cerem să eliberaţi ceremoniile pentru că voi o să fiţi în capcană, ca şi umanul din exemplul vostru care a fost în capcana regulilor.  Ştiţi voi că dacă luaţi toate regulile în inima voastră, voi nu o să puteţi să mergeţi?  Voi nu o să puteţi face nimic!  Dacă studiaţi acestea cu grijă, voi o să găsiţi că astea se contrazic.  Astea au fost bazate pe conştienţa timpului aceleia, şi astea puteau fi aplicate în grupuri speciale.  Dacă voi încercaţi să urmaţi regulile scrise acum 2000 de ani în urmă, asta v-a cauza dureri, pentru că astea nu se mai pot aplica în energia în care sânteţi acuma.
     Sânt unii dintre voi care gândesc că sânt reguli în energia nouă sau în aceşti ani noi.  De exemplu, voi încercaţi să ne vorbiţi cu nişte cuvinte amuzante din când în când.  Voi gândiţi că voi trebuie să aveţi grijă când spuneţi cuvântul “a putea”, în loc de “s-ar putea”.  Voi gândiţi că voi trebuie să definiţi totul precis.  Voi gândiţi că noi sântem chiar aşa de proşti? (Râsete din audienţă). Voi gândiţi că noi nu putem să simţim pasiunea voastră şi gândurile voastre şi emoţiile voastre?  Noi nu prea mai ascultăm la cuvintele voastre - numai! (Râsete multe din audienţă). Noi vă SIMŢIM.  Nu în cuvinte.  La mulţi dintre voi le e frică să folosească cuvântul “Nu” sau “Poate”.  Noi înţelegem ce vreţi voi să spuneţi.  Să nu vă închideţi în reguli.  Asta este dualitate, dragi prieteni, gândind că este bine sau rău.  Şi aşa voi nu o să vă mutaţi cu   graţie prin procesul de ascensiune.
     După asta a fost al treilea uman care l-a căutat pe Dumnezeu prin emoţiile ei.  Noi v-am spus povestea ei, că ea mergea la biserică în fiecare duminică şi ea a capturat acea energie, şi ei i-a plăcut asta.  Dar într-o oră sau când ea a fost înafara uşii, energia aceea a părăsit-o.  S-a evaporat şi s-a dizolvat şi a plecat complet.  Peste săptămână ea s-a dus la întâlnirile spirituale (chicotiri).  Ei nu i-a păsat de nici o filozofie în special.  Ea nu a fost legată de nici un fel de gând a acelei adunări.  Dar ei i-a plăcut să meargă la adunările acelea.  Ea parcă nu a auzit nici un cuvânt.  Ei i-a plăcut să meargă la acele întruniri şi să stea acolo ca să simtă energia.  Ea s-a gândit că ea poate o să-l găsească pe Dumnezeu în acea energie.  Dar, ea nu a posedat Sinea ei proprie.  Şi la fel energia grupului a evaporat.  A plecat.  Ea a încercat să-l găsească pe Dumnezeu prin emoţii, prin valurile de energie care au venit.  Ea încă se mai duce la adunări,dar ea încă nu l-a găsit pe Dumnezeu.
     Cel de al patrulea uman - cel care seamănă cu mulţi dintre voi - el a studiat, a urmat reguli, a mers la adunări şi el a găsit că toate astea l-au adus într-un loc nou.  Au fost lucruri minunate, dar el a fost gata pentru un nou pas.  Şi aşa el a început.  El a început să meargă în sinea lui.  El a mers în sinea lui.  El a început să asculte cu înţelegere, prima dată pe el însuşi, a ascultat de el însuşi.  Ce lucru minunat!  Ce lucru curajos, să fi îndurător şi înţelegător!  Dar ce nu am spus noi în acel timp, şi ce noi vă spunem astăzi, este cum a ascultat pe el însuşi.
     Noi stăm cu voi aici pentru un moment.  Noi nu o să vorbim.  Noi o să vă trimitem energie specifică, simţăminte specifice.  Deschideţi-vă la asta pentru un moment, chiar dacă voi citiţi aceste cuvinte.  Noi o să luăm un moment să facem asta.  Simplu, deschideţi-vă la energia pe care eu Tobias trimit la fiecare din voi.
     (Pauză)
     Acum, ce faceţi  voi chiar acuma, mulţi dintre voi faceţi...voi luaţi energia mea în sinea voastră, şi voi procesaţi asta.  Voi vă străduiţi.  Voi încercaţi să definiţi ce am trimis eu.  Voi aduceţi asta înăuntrul, prin marea parte a inimii voastre, dar voi încercaţi să procesaţi asta prin mintea voastră.  Asta este felul vechi.  Asta este felul vechi.  Există un limbaj nou pe care voi o să folosiţi să comunicaţi, prima dată cu voi înşivă şi după aceea cu alţii, dar care nu trece prin mintea voastră.  Aici o să fie problematic pentru voi.  Voi nu ştiţi unde altundeva puteţi să procesaţi această energie.  Voi sânteţi foarte mult obişnuiţi să procesaţi prin mintea voastră.  Voi sânteţi obişnuiţi să încercaţi să definiţi această energie.
     Ce fel de energie vă transmit eu acuma?  Eu trimit energia unui copac, pentru că noi ştim ...la Cauldre îi plac copacii.  Eu trimit energia unui copac de pin.  Eu trimit esenţa acestuia.  Voi încercaţi să definiţi asta prin diferite căi, şi aici voi v-aţi străduit.
     Noi o să vorbim despre asta în restul acestei seri, despre multe căi specifice.  Astăzi noi o să vorbim în Lecţia a Patra din Seriile Ascensiunii, despre “Limbajul AH”.  Lecţia a Patra...Limbajul AH. Asta nu este definit prin creier.  Asta vine pe un nivel diferit, prin toată fiinţa voastră.  Asta v-a fi o provocare pentru voi.
     Când voi intraţi în sinea voastră şi puneţi o întrebare, voi o să fiţi într-un loc liniştit.  Voi nu o să procesaţi asta prin mintea voastră.  Voi o să aduceţi răspunsul din sinea voastră, dar voi să nu încercaţi să definiţi asta sau să o judecaţi în mintea voastră.  Voi nu o să auziţi cuvinte în urechile voastre sau în mintea voastră.  Când mergeţi în sinea voastră şi puneţi o întrebare, răspunsul vine în Limbajul de AH.
     Acum, noi numim asta Limbajul AH, nu pentru că exprimă un suspin spiritual, dar pentru că voi învăţaţi să cădeţi de acord cu asta, când răspunsul vine la suprafaţă...voi deodată o să spuneţi “AH” (Râsete din audienţă).  Noi nu am vrut să dăm un alt nume la asta, pentru că noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi acest proces. Este aşa simplu - AH.
     Acum noi vedem că voi faceţi asta tot mai mult.  Voi căutaţi răspunsul în sinea voastră, şi asta este un lucru minunat.  Dar, noi am văzut că voi a-ţi fost nemulţumiţi pentru că voi nu a-ţi auzit nimic, sau voi a-ţi simţit că răspunsul nu a fost apropriat.  Da şi voi sânteţi corecţi în această asumare.  Când un răspuns vine la creierul vostru voi spuneţi, “Nu, eu nu prea cred că asta este răspunsul”. Şi voi a-ţi fost corecţi.  Voi a-ţi primit o altă interpretare.
     Acum, când voi puneţi o întrebare în sinea voastră, voi puneţi asta la fiinţa voastră, şi voi permiteţi la fiinţa divină ca acum să proceseze asta, să o prelucreze şi să vină afară cu un răspuns.  Şi până atunci voi simplu aşteptaţi.  Să nu încercaţi să ghiciţi în creierul vostru sau să auziţi în urechile voastre.
     Mulţi dintre voi nu v-aţi simţit bine cu asta.  Voi a-ţi spus; “Eu nu simt lucrurile, eu nu aud voci.  Eu nu primesc nici o poză în creierul meu”.  Şi la acest punct în procesul vostru de ascensiune, să vă socotiţi norocoşi, pentru că voi nu trebuie să uitaţi obiceiul care numai vă servesc.  Cei care a-ţi avut darul de a auzi, sau viziunea de a vedea, de a simţi lucrurile, - noi vă spunem acum, este timpul să schimbaţi astea.
     Voi o să începeţi să primiţi răspunsuri dintr-un loc nou.  Asta v-a fi spus vouă din centrul vostru divin.  Noi o să numim “Centrul Procesului Divin”.  Şi asta v-a veni în limbajul de AH.  Voi nu o să auziţi.  Voi nu necesar o să simţiţi.  Şi voi nu o să auziţi.  Voi nu necesar o să simţiţi.  Şi voi nu o să vedeţi în mintea voastră.  Deci voi o să spuneţi, “Tobias, eu nu înţeleg.  De unde o să vină asta?  Cum o să ştiu eu?” AH!  Voi o să ştiţi.  O să vă izbească.  Noi nu putem spune unde este acel loc, că noi ştim ce o să faceţi voi.  Voi o să mergeţi la mintea voastră şi o să încercaţi să dezlegaţi asta.
     Nu este nicicum ca să dezlegaţi Limbajul AH.  Simplu este. Este un proces de a şti ce vine prin voi.  Voi o să ştiţi că este adevărat.  Voi o să simţiţi că este adevărat, nu ca şi vocea aceea mică pe care voi nu a-ţi crezut-o şi din când în când asta v-a înşelat.  În Limbajul de AH, voi o să ştiţi că este adevărat şi voi ajungeţi să spuneţi, “AH”.  Este foarte simplu.
     Dificultatea de a folosi Limbajul AH, este că voi o să vreţi să încercaţi să dezlegaţi prin creierul vostru uman.  Asta nu v-a lucra în energia nouă.  Creierul este un lucru minunat.  Asta vă ajută la călăuzirea voastră pe plan uman.  Vă ajută să treceţi informaţii.  Vă ajută să distingeţi lucrurile.  Este ca şi un depozit de cunoştinţe, de fapte şi cifre.  Asta vă permite să conduceţi maşina, să mânuiţi computerul şi alte lucruri.  Vă permite să înţelegeţi lucrurile la un nivel de energie în care vă aflaţi.
     Dar noi o să trecem dincolo de asta.  Noi o să vorbim în Limbajul de AH.  Asta facem noi acum cu voi.  Aduceţi-vă aminte, noi v-am dat acest exerciţiu puţin înainte cu un copac.  Noi o să facem din nou.  Noi o să vorbim la Centrul de Procesare Divină al vostru în Limbajul de AH.  Aduceţi-vă aminte să ţineţi  creierul afară din asta.  Să nu încercaţi să simţiţi ceva, şi să nu încercaţi să gândiţi ceva.  Noi o să vă vorbim în limbajul nou.
     (Pauză)
     Este dificil nu-i aşa, să ţineţi creierul vostru afară?
     (Pauză)
     Asta o să vă ia multă practică din partea voastră, dar asta este amuzant.  Vorbiţi-vă vouă înşivă în Limbajul de AH.  Să nu căutaţi un răspuns de la noi în următorii 30 de zile.  Să nu încercaţi nicicum să ne vorbiţi.  Să nu vorbiţi la îngeri care oricum nu sânt acolo, sau la călăuzii voştri.  Să nu vorbiţi la Tobias.  El o să fie ocupat cu alte lucruri (râsete din audienţă).  Vorbiţi vouă înşivă.  Să nu vorbiţi la alţii.  Să nu încercaţi să folosiţi limbajul nou cu alţii.  Noi o să vă arătăm cum să faceţi asta mai târziu.  Noi o să vă arătăm cum să comunicaţi cu o grămadă de lucruri.  Dar pentru următorii 30 de zile să fiţi celibatari (râsete din audienţă). Asta nu am spus literal!
     Vorbiţi în limbajul de AH, numai vouă înşivă.  Puneţi-vă întrebări.  Permiteţi un spaţiu pentru asta.  Să nu încercaţi să procesaţi asta prin creierul vostru.  Să înţelegeţi că răspunsul  poate nu o să vină decât în câteva zile sau săptămâni.  Şi poate nu o să fie răspunsul la care voi vă aşteptaţi.
     Noi râdem pentru că noi încercăm să vă explicăm un concept care este nou şi cu care chiar şi noi avem dificultate să vă explicăm.  Noi încercăm să vă dăm exemplu, dar noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi asta.
     Cum vă conectaţi cu divinitatea voastră?  Cum comunicaţi cu tot ce sânteţi voi?  Nu este prin limba engleză sau franceză sau altă limbă.  Nu este prin viziunea minţii.  Câţiva dintre voi a-ţi avut darul viziunii.  Nu este prin sentimentele voastre.  Este un nou loc.  Este centrul vostru divin.  Voi să comunicaţi cu voi înşivă pentru următorii 30 de zile.Voi o să fiţi nemulţumiţi.  Noi ştim asta.  Voi o să fiţi supăraţi.  Voi o să vreţi să renunţaţi.  Dar după aceea o să vă întoarceţi, şi voi o să continuaţi să folosiţi asta. Şi atunci voi o să vă prindeţi...cum, şi atunci voi o să spuneţi “AH”.  Acum eu ştiu.  Eu înţeleg unde este asta, şi eu nu a trebuit să mă străduiesc prin mintea mea.  Eu sânt capabil acuma să comunic cu Sinea mea Divină într-un limbaj cum nu am ştiut înainte, într-un limbaj pe care  nu am ştiut că există. Este un limbaj de energie şi vibraţie.
     Să nu încercaţi să definiţi asta acuma.  Să nu încercaţi să puneţi într-un loc fizic.  Permiteţi doar să fie, şi asta v-a veni la voi.  La timpul apropriat răspunsul o să vină la voi prin divinitatea voastră şi se v-a prezenta singur şi v-a fi  conştient în conştienţa voastră pe nivelul uman.  Doctorul (Mindy Reynolds)  ştie, asta este ca şi un balon uriaş care vine în sus.  Vine din sinea voastră, şi vine la suprafaţă.  Când vine la suprafaţă, se extinde şi se exprimă.  Şi atunci voi o să ştiţi, “AH”, acum ştiu.
     Limbajul de AH, v-a fi ceva ce voi o să folosiţi tot mai mult în drumul vostru.  Când o să fiţi experţi cu asta, voi o să folosiţi pentru multe lucruri în viaţa voastră zilnică.  Asta puteţi să numiţi un limbaj de miracol, pentru că asta este.  Asta vă v-a ajuta să folosiţi mai întâi pentru voi înşivă pe un nivel ce voi nu a-ţi ştiut niciodată că există. După aceea, vă v-a ajuta la comunicarea şi cu alte lucruri.
     Apropo,asta este un limbaj nou.  Asta este similar cu limbajul ce noi folosim pe partea noastră a voalului, limbajul ce folosim unul cu altul.  Limbajul nostru are o vibraţie...noi încercăm să definim asta lui Cauldre.  Va fi ca şi...noi numim “saleebus”, “saleebus”. Este un fel de limbaj pe care noi folosim între noi.Este un limbaj energetic.
     Corpul vostru foloseşte un limbaj de a lui, un limbaj energetic ca să vorbească cu el însuşi.  Voi nu auziţi convorbirile celulelor şi a moleculelor şi a organelor din corpul vostru, dar ele vorbesc între ele.  Voi nu trebuie, din fericire, să folosiţi creierul pentru toate aceste comunicări, ceea ce este în sinea fiinţei voastre.  Asta v-ar copleşi pe voi.  Dar este un limbaj care comunică cu fiecare celulă fiecare atom, fiecare moleculă din trupul vostru, cu membrele voastre sau orice altă parte din trup.  Ele comunică între ele.  Este un limbaj ce nu trece prin creierul vostru.  Nu este un limbaj pe care voi trebuie să definiţi.  Simplu este.  Limbajul nou de AH, este similar cu acel limbaj pe care corpul vostru foloseşte să comunice cu el însuşi.  Dar este pe un nivel nou.  Este pe un nivel nou pentru că asta implică trezirea divinităţii voastre.
     Cum puteţi să vorbiţi vouă înşivă?  Cum puteţi comunica cu această sine nouă?  Voi deja a-ţi încercat.  Voi v-aţi chinuit să treceţi asta prin mintea voastră.  Voi a-ţi folosit calea veche de energie şi asta nu merge.  Este dificil pentru noi să explicăm asta, pentru că vă spunem din nou, noi nu vrem ca voi să intelectualizaţi acest proces.  Simplu este.  Este un fel de a vă conecta cu cine sânteţi voi.
     Cum să practicaţi asta?  Puneţi-vă întrebări.  Vorbiţi cu voi înşivă.  Să nu ne vorbiţi nouă, să nu uitaţi asta.  Vorbiţi vouă înşivă.  După aceea staţi în linişte, fiţi liniştiţi.  Să fiţi într-un loc de pace şi calm.  Să nu aşteptaţi nimic de la energia veche, dar aşteptaţi -vă la toate care vor ieşi la suprafaţă prin divinitatea voastră.  Să nu vă aşteptaţi la nimic în felul energiei vechi, dar aşteptaţi la tot ce este nou.  Voi  o să găsiţi că voi într-adevăr comunicaţi cu tot ce sânteţi voi fără vorbe, fără gânduri, fără un fel de viziune sau simţământe ce a-ţi avut înainte şi a-ţi folosit în trecut.
     Asta vă v-a provoca.  Chiar acum auzim că voi spuneţi, “Da, Tobias, cum să comunicăm noi fără gânduri, sau cuvinte, sau simţăminte sau viziune?  Astea sânt uneltele pe care le-am folosit” Noi înţelegem asta.  Noi înţelegem.  Noi nu putem spune exact de unde vine acest limbaj nou.  Tot ce putem noi să spunem, este să practicaţi,să lucraţi cu asta şi atunci deodată voi o să spuneţi “AH”.
     Noi o să vorbim mai mult prin restul lecţiilor din această serie.  Noi o să vă împingem să folosiţi asta.  Dacă voi într-adevăr vreţi să fiţi maeştri la asta şi să înţelegeţi asta, voi trebuie să lucraţi cu asta regular.  Voi o să vreţi să lucraţi zilnic.  Voi o să vreţi să lucraţi cu asta când conduceţi maşina voastră.  Şi voi o să fiţi supăraţi.  Noi ştim deja.  Voi o să fiţi foarte supăraţi, încercând să aflaţi şi să definiţi de unde vine asta.
     Când o să fiţi obosiţi de a vă lovi cu capul de pereţi, şi voi o să fiţi supăraţi pe mine, şi vă miraţi ce tot este asta...când voi o să eliberaţi, atunci deodată o să fie un pârâu de conştienţă divină care v-a curge prin voi.  În acea curgere o să fie răspunsul la toate lucrurile pe care a-ţi întrebat voi, şi la fel şi la alte lucruri pe care nu a-ţi întrebat.  Şi atunci voi o să aveţi un “AH”. Şi voi o să ştiţi atunci.
     Noi vă prevenim că câţiva dintre voi o să vă întoarceţi la calea veche.  Voi o să spuneţi, “Oh, asta este cumva ceea ce eu am învăţat acum 20 de ani”.  Şi noi vă spunem acuma, că asta nu este nicicum ceea ce voi a-ţi studiat înainte.  Noi vă garantăm asta.  Asta este nou.  Este un nou limbaj.  Voi nu puteţi să mergeţi înapoi la nici o carte ca să găsiţi asta.  Este nou pentru voi şi numai pentru voi.
     Este al vostru, este felul de comunicare cu sinea voastră în limbajul de AH.  Este al vostru.  Posedaţi asta.  Şi dacă noi vă auzim că ne chemaţi pe noi, noi o să pretindem că nu sântem acasă. (Râsete din audienţă).  Dacă noi auzim că voi chemaţi alte entităţi,noi o să mergem să vorbim cu aceia şi noi o să le spunem să nu ridice receptorul. (mai multe râsete).  Noi vrem ca voi să lucraţi cu voi înşivă pentru următoarele 30 de zile.  Lucraţi sârguincioşi.  Asta nu v-a fi în mintea voastră.  Voi o să aveţi o durere de cap dacă încercaţi să treceţi asta prin mintea voastră.  Să nu încercaţi să aduceţi în mintea voastră.  Asta v-a veni dintr-un alt loc.
     Eu, Tobias, o să am un mare zâmbet pe faţa mea stând aici sus şi odihnându-mă, pentru că eu nu voi avea nimic să fac pentru următoarele 30 de zile.(  Râsete din audienţă).  Şi când eu sânt în hamacul meu spiritual, (mai multe râsete) şi bucurându-mă de aerul proaspăt de pe partea noastră, eu voi zâmbi când o să aud un “AH”. (Multe râsete).  Eu atunci voi şti că unul din voi a priceput.  Cauldre spune că noi nu am definit destul de bine ce este acest limbaj nou, dar noi trebuie să aruncăm înapoi asta la el şi la ceilalţi care gândesc la fel.  Voi încercaţi să definiţi ceva prin intelectul vostru care nu se poate defini acolo.  Voi vreţi să ştiţi exact ce să faceţi, şi cum se simte asta, şi cum se poate procesa în mintea voastră umană.  Asta nu este aşa, Cauldre sau oricine din voi.
     Este simplu, dar voi trebuie să lucraţi cu asta.  Voi o să ajungeţi la acest punct în voi înşivă până la următoarele 30 de zile, când voi nu definiţi conversaţia voastră sau întrebările voastre la Divinitatea voastră de Sine în cuvintele din mintea voastră.  Iniţial, probabil voi vreţi să faceţi aşa, dar aşa cum o să lucraţi cu asta, voi o să înfiinţaţi o comunicare cu divinitatea voastră, cu Dumnezeul de Sine al vostru, unde nici voi nu o să folosiţi cuvinte.  Voi să nu încercaţi să creaţi în mintea voastră.  Asta se v-a întâmpla foarte curând şi atunci  asta v-a merge înainte şi înapoi, acest drum de comunicare.  Voi doar o să simţiţi sau înţelegeţi această comunicare.  Şi asta v-a veni înapoi la voi în formă de răspuns.  Nu v-a trece prin mintea voastră.
     Acum atâta am avut de spus despre acest subiect.  Acum aveţi temă de casă.  Noi o să stăm aici în restul zilei, dar după aceea o să fiţi cu voi înşivă.
     Voi o să găsiţi asta să fie singura şi cea mai puternică unealtă în energia nouă.  Este limbajul de comunicare a divinităţii.  Voi o să înţelegeţi asta în sinea fiinţei voastre.  Voi o să înţelegeţi cum o să puteţi transforma viaţa voastră proprie prin asta.  După aceea noi o să lucrăm cu voi ca să înţelegeţi cum să comunicaţi cu alţii - cu alte lucruri şi alte fiinţe în limbajul acesta nou.
     Noi ne-am bucurat de acest timp împreună.  Noi ne-am bucurat să vedem transformarea care a luat loc aici între cuvinte.  Voi a-ţi permis transformarea şi a-ţi eliberat tot ce nu v-a servit care vă ajută să vă împingă într-un loc nou.  Acele lucruri care v-au deranjat până acum, voi a-ţi permis să se tramsforme.  Când voi plecaţi din această cameră, să folosiţi limbajul “AH”, să înţelegeţi ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat.  Să nu uitaţi, limbajul Ah, nu vine prin mintea voastră.  Voi o să simţiţi asta într-un alt loc.
     Noi o să ne întoarcem în scurt timp să răspundem la întrebările voastre, dar noi o să vă împingem pe fiecare dintre voi.  Noi o să vă împingem să aveţi răspunsul în limbajul Ah al vostru personal
     Şi noi trebuie să facem încă un comentariu înainte să plecăm.  Cauldre mi-a vorbit în spatele scenei peste zi.  El spune că gândeşte că limbajul Ah, termenul este demodat. (Râsete din audienţă) El spune, “Tobias, nu ai putut tu să vi cu un alt nume mai mare, un cuvânt mai lung care are un sunet impresionant, că atunci când noi vorbim între noi, să fim mândri?”  Şi el mai spune, “Asta v-a suna aşa de neconvingător să vorbeşti în limbajul ”AH”. (Râsete din audienţă)  Şi noi spunem lui, şi noi vă spunem vouă, noi am făcut asta intenţionat!  Noi nu vrem ca voi să trataţi asta ca nişte concepţii intelectuale superioare care este rezervat pentru cei care au favoruri speciale.  “Ah” este pentru toţi.  “Ah”, este simplu.  “Ah”, este o expresie iluminată în realitatea voastră.  “Ah”, este un lucru minunat.  “Ah”, este şi ceea ce faceţi, dargi prieteni, când voi eliberaţi o respiraţie şi transformaţi în “AH”!
     Noi vă iubim mult şi voi o să fiţi singuri pentru următoarele 30 de zile.  (Multe râsete din audienţă).
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.