SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 5
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
8 DECEMBRIE 2001

Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi sântem aici, cei din Consiliul Crimson.  Noi sântem aici, într-adevăr, cerând de la fiecare dintre voi, cerând fiecare înger uman să începeţi să folosiţi divinitatea voastră zi de zi.  Asta nu este separat sau diferit, nicicum.  Asta nu există undeva departe, într-un loc diferit.  Nu este înafara voastră.   Este în sinea voastră, şi asta intră şi se exprimă prin toate cele şapte sensuri umane.
     Cum puteţi să puneţi în practică în viaţa voastră?  Când voi vorbiţi la copii voştri - când voi aveţi o conversaţie cu ei - permiteţi la sensul divin de auz să auziţi ce ei într-adevăr spun.  Nu numai vorbele din gura lor şi de la creierul lor, dar din nevoile lor, din simţămintele lor.  Când voi acceptaţi că divinitatea voastră se exprimă prin auzul vostru sau prin celelalte sensuri, atunci asta aşa este.  Atunci voi o să auziţi pe copii voştri spunând lucruri într-un fel ce voi nu a-ţi auzit înainte.
     Când voi sânteţi cu pacienţii voştri sau clienţii voştri sau cu cei cu care lucraţi în balansare şi vindecare, viziunea voastră divină - ce vine prin ochii voştri - nu o să vadă doar ceea ce este în faţa voastră.   Voi o să vedeţi lucruri în ei şi în jurul lor ce nu a-ţi văzut până acuma.
     Voi puteţi să aplicaţi aceste sensuri în orice situaţie sânteţi.  Astea nu vin dintr-un loc de departe.  Vine prin voi.
     Când sânteţi la serviciul vostru, când luaţi decizii pentru compania voastră şi pentru cei care lucrează pentru voi şi pentru cei care lucrează cu voi..Limbajul Ah, limbajul divin...face parte chiar din sensul minţii voastre, intelectul vostru şi din toate experienţele şi înţelegerile companiei voastre şi a competitorilor şi piaţa şi oamenii în spatele acestora.  Acestea au fost înmagazinate în creierul vostru, dar acum cu limbajul divin, voi o să aveţi un nou sens de judecare balansată despre ce într-adevăr se întâmplă.
     Asta vă v-a permite să vedeţi lucrurile dintr-o perspectivă nouă.  Vă v-a permite să aveţi un tip de judecată care numai este bazat pe căile vechi, căi care erau nemulţumitoare vouă.  Acum, mintea, folosind limbajul divin, v-a avea o ştiire înlărgită a ce într-adevăr se întâmplă.  Contribuţia voastră la companie, şi la toţi pentru cei care serveşte compania o să ia o completă dimensiune nouă.
     Ce vrem noi să spunem, este  că Limbajul Ah - divini ce sânteţi voi- poate să vină în viaţa voastră zilnică.  Să nu izolaţi doar pentru viaţa voastră spirituală, doar la acea parte “frumoasă”  din voi.  Aduceţi asta în partea voastră care conduce maşina pe drum şi acea parte trebuie să se folosească de toate sensurile ca să poate să conducă maşina - vizual, auz, atingere, înţelepciune, simţământ - toate acestea intră în joc.  Folosiţi divinitatea voastră când faceţi munci zilnice, ceva unde puteţi să aplicaţi divinitatea voastră.
     Referitor la sănătatea voastră, când încercaţi să determinaţi ce să puneţi în gura voastră şi în corpul vostru...sensul vostru de divinitate o să intră atunci în joc.  Asta v-a intra prin nas, gură, intelect, simţământ.  Deci, acceptaţi că este acolo, şi ascultaţi de asta, şi simţiţi asta şi senzaţi asta.
     Poate nu o să realizaţi asta pentru prima dată.  Să nu vă neliniştiţi pentru asta.  Continuaţi să aplicaţi mereu.  Voi o să învăţaţi asta bine.  Atunci o să ajungeţi la “Ah” de care noi am vorbit în întâlnirea noastră de data trecută.  Atunci o să aveţi o înţelegere mai adâncă, şi voi faceţi, “Ah , pentru asta a aşteptat corpul meu.  Dar, eu am încercat să neg asta, pentru că eu am fost pe o dietă blestemată”. (Râsete din audienţă).  “Aaah, Ah, chiar de acest spiriduş am avut eu nevoie”. (Râsete din audienţă).
     Limbajul de Ah, dragi prieteni...este foarte simplă.  Dar totuşi este ca şi un copil care iese din sinea voastră, şi se exprimă el însuşi prin sensurile, prin coridoare şi prin canalul de distribuire ce voi deja a-ţi deschis.  Asta vine prin voi, dar are nevoie de îngrijire şi dragoste, fără să fie închis sau cu probleme.
     În timpul acesta al vostru de Crăciun şi sezonul de vacanţă, când este celebrare pentru naşterea lui Hristos, celebraţi naşterea Hristosului vostru propriu şi a divinităţii voastre proprii.  Folosiţi acest timp şi permiteţi să exprimaţi prin toate cele şapte sensuri existente.  Folosiţi şi să vă amuzaţi.  Folosiţi ca să mergeţi într-un nivel complet nou.
     Noi sântem mai scurţi cu comentariile noastre aici pentru că Cauldre ne spune că numai avem mult timp la dispoziţie şi soseşte şi pizza (râsete din audienţă).  Deci, aşa noi mergem direct la întrebările voastre din această zi.
     Întrebare:  Dragă Tobias, cum putem noi să lăsăm ca lumina noastră să strălucească, în timp ce ajutăm pe alţii ca să poate să strălucească şi lumina lor?
     Tobias:  Este despre ceea ce am vorbit noi astăzi.  Umanii - Shaumbra - a căutat pentru acest misterios şi câteodată o cale  eluzivă ca să lasă lumina lor să strălucească.  Voi a-ţi căutat sensul al optulea sau al nouălea să intră.  Dar, este vorba de cele şapte sensuri pe care deja le aveţi!  Lumina voastră poate să strălucească prin fiecare sens ce există în voi. Voi căutaţi ceva complet nou  să vină la voi ca printr-o magie.  Vine la voi ce voi deja ştiţi, prin ce voi sânteţi aşa experţi şi lucraţi cu ele.
     Dragilor, în special pentru cel care a întrebat, lumina ta străluceşte.  Tu eşti plin cu dorinţa de a servi şi lumina ta străluceşte.  Tu deja faci un impact în conştienţa ta.  Aşa cum lucrezi cu Limbajul de Ah, voi o să începeţi să vedeţi efectul pe care voi deja aveţi.  Voi o să vedeţi cum lumina voastră străluceşte şi cum schimbă lucrurile în jurul vostru.  Voi sânteţi - cum să spun - chiar - generatori de lumină.  Acum, daţi voie ca asta să se exprime în plin.
     Întrebare:  La Crăciunul trecut tu ai vorbit despre întroducerea marmurei de cristal clar, ce reprezintă conştienţa lui Hristos.  Cu cât eu integrez marmura şi trec peste dualitate eu tot mai mult devin marmura în situaţiile mele.  Eu acum sânt într-o situaţie unde sânt pe nivelul sufletului unde eu sânt chemat să aduc conştienţa Hristosului într-o stare de dualitate, şi eu simt că eu trebuie să rezist la intuneric şi lumină în aceaşi măsură.  Inclinaţia mea este să plec, să mă mut lângă cei care sânt gata.  Cum aş putea eu să navighez, şi când este apropriat să plec?  Mulţumesc.
     Tobias: Într-adevăr asta este cea mai mare provocare pentru Shaumbra, pentru că voi integraţi o nouă energie.  Marmura clară, cel de al patrulea element despre care noi am vorbit...voi a-ţi fost cei care a-ţi adus asta.  Aşa cum voi ştiţi, şi cum a-ţi experienţat, asta poate să cauzeze la ambele, cea întunecoasă şi cea albă să reziste să vă respingă.  Asta se cheamă dualitate în acţiune!
     Voi puteţi vedea asta în situaţia voastră familiare.  Voi acum intraţi cu o nouă claritate la care la celelalte elemente nu le place.  Astea o să vă provoace pînă la miezul vostru. Dar, ascultaţi şi simţiţi Limbajul Ah, de ce asta vă provoacă.  Să înţelegeţi că nu este vorba despre voi şi voi o să ajungeţi să realizaţi asta că de ce cei în jurul vostru - de la lumină sau de la întuneric  - vă provoacă.
     Ei vor să ştie cât de puternici sânteţi.  Ei vor să aibă încredere în voi, dar, ei nu pot să aibă încredere în voi până ce nu aveţi o convingere şi putere şi înţelepciune în spatele a cine voi sânteţi acuma.  Voi o să găsiţi asta în situaţiile de la lucru şi situaţii familiare.  Şi, dragi Shaumbra, voi o să găsiţi asta în situaţiile spirituale.  Cei care  - cum să spun - care poartă eticheta de “lumină”, ei o să vă provoace adânc!  Şi la fel şi cei care poartă eticheta de negru, o să vă provoace, dar asta nu o să vă doare aşa mult ca cei care au pretenţia că lucrează cu lumina.
     Scopul pentru care ei vă provoacă este pentru că voi reprezentaţi o schimbare, şi schimbarea este dificilă pentru ei.  Voi ştiţi asta.  Voi a-ţi trecut prin asta.  Scopul pentru ce ei vă provoacă aşa mult pentru că de-desubt ei vor să vă creadă.  Ei au găsit căile lor limitate şi de dualitate, dar astea numai lucrează.
     Noi vedem atâţea lucrători pentru iluminare care sânt nemulţumiţi pentru că perspectiva lor stă în dualitate!  Perspectiva lor, visurile lor, şi ţelurile lor sânt dezechilibrate la lumină.  Poate o să vă ia puţină studiere a acestor cuvinte pentru ca să înţelegeţi ce vrem noi să spunem.  Acum, voi veniţi cu o claritate, cu integrarea luminii şi a întunericului, masculin şi feminin, pozitiv şi negativ.  Voi veniţi cu atribuţii clare şi ei vor să ştie, deasupra de toate, că voi sânteţi reali.
     Ei nu vor să fie călăuzite pe drum de un alt guru sau alt învăţător care nu predă Adevărul.  Ei nu vor să cheltuiască nici un ban pentru seminare care sânt pufoase.  Ei nu vor să citească nici o carte care îi ia într-o mai mare neînţelegere, şi confuzii mari.  Ei provoacă claritatea voastră pentru că ei vor să ştie că voi aveţi adevăr în voi şi sânteţi puternici.  Mulţumim pentru întrebare.
     Întrebare:  Sânt multe, tehnici sau tehnologii care deja sânt  disponibile şi care ne ajută să învăţăm să folosim Limbajul Ah?
     Tobias:  Nu. (Râsete din audienţă).
     (Pauză)
     Noi recapitulăm puţin aici.  Şi din nou, la Cauldre nu îi place totdeauna ce noi avem de spus, dar noi totuşi spunem.  Voi megeţi la clase.  Voi luaţi diferite cursuri, ca şi citirea aurei, ca şi - cum să spun - înţelegerea vieţilor trecute.  Toatea astea au fost apropriate.  Ele v-au adus până la acest loc.  Dar, dragi prieteni, noi vă cerem să folosiţi acum sensurile noi şi divinitatea voastră şi să simţiţi dacă acele lucruri sânt apropriate.
     Sânt multe tehnici noi care apar şi noi simţim că acele facilităţi   conştienţi sau subconştienţi vor integra marea parte a Limbajului Ah.  Ei poate nu o să le numească aşa.  Ei poate o să le denumească “vibraţie divină”.  Poate o să le numească, “sensul Dumnezeiesc”.  Dar, ei încep să înţeleagă că o nouă energie iese la suprafaţă.
     Folosiţi intuiţia voastră ca să înţelegeţi.  Intuiţia voastră vine mai repede de cât mintea voastră lucrează.  Voi o  să ştiţi răspunsul înainte de a auzi în mintea voastră.
     Acum să înţelegeţi  că nu a fost nici o carte scrisă despre asta.  Nu au fost create seminare, folosând Limbajul Ah.  A fost doar puţin mai mult de o lună de când noi am vorbit despre asta. Voi sânteţi cei care folosiţi asta.  Voi sânteţi primii care treceţi prin asta, învăţând cum să folosiţi şi după aceea să ajutaţi pe alţii să folosească Limbajul Ah pe drumul lor.  Ajutorul vostru poate să fie într-o melodie, o carte, un seminar sau poate să fie în forma de sfaturi pentru cineva.  Poate să ia diferite multe forme.
     Dragi, Shaumbra să nu vă uitaţi la ceilalţi.  Voi aveţi responsabilitatea să învăţaţi asta, şi după aceea să fiţi învăţători.  Să nu mergeţi la cărţile voastre, sau la internet pentru informaţii, pentru că voi nu a-ţi scris încă asta.
     Întrebare: (O întrebare din audienţă a fost pusă despre relaţii. Pentru că întrebarea a fost foarte personală, Tobias a ales să nu răspundă direct în faţa tuturor din audienţă.  În loc el a dat un răspuns general despre relaţii).
     Tobias:  Răspuns la întrebarea ta despre relaţii...este foarte dificil pentru noi să răspundem.  Relaţiile sânt foarte intercalate cu energii a trecutului cu potenţialul viitorului. Relaţiile sânt vechi, într-un sens şi foarte noi într-un sens.  Asta este o altă arie despre care noi o să vorbim în Seriile Acensiunii.  O întreagă discuţie v-a fi dedicată pentru relaţii.  Dar, trebuie să spunem că nu există un răspuns bun sau rău despre relaţii. 
     Dacă mergeţi la un medium şi dacă ei spun că relaţia în care sânteţi numai este apropriată,  este timpul să plecaţi din acea relaţie.  Da, este timpul să plecaţi...dar este timpul să părăsiţi acel medium imediat! (Râsete din audienţă).
     Noi nu avem pe partea noastră cărţi care să spună că este bine sau rău o relaţie, sau că este nou sau vechi, sau că este timpul să plecaţi sau să staţi în acea relaţie.  Asta este una dintre cele mai provocatoare arie şi noi lucrăm cu voi pentru că voi ne întrebaţi pe noi , “Ar trebui eu să-l las pe Billy acum?”  Cum putem noi să ştim? (Râsete din audienţă)  Poate Billy ar trebui să te lase că ai întrebat asta” (Mai multe râsete din audienţă).
     Când voi faceţi asemenea lucruri...când voi întrebaţi pe alţii despre relaţia voastră...voi vă dezputerniciţi pe voi înşive.  Voi nu folosiţi sensurile divine pe care le aveţi disponibile.  Este o simplă întrebare.  Este o simplă întrebare.  Aveţi voi spaţiul ca să fiţi liberi în divinitatea voastră de la partenerul vostru cu care a-ţi ales să călătoriţi, şi să împărţiţi o dragoste comună şi înţelegere unul faţă de altul?  Poate să fie ceva construit pe onoare mutuală unul pentru altul?  Astea sânt întrebările.  Sânt simple, dar voi trebuie să răspundeţi.
     Întrebare:  Tobias, mulţumesc.
     Tobias: (chicotând)  Noi răspundem la cuvântul spus cu : “Tu eşti bine venit”  Acum, înţelegeţi, dragi prieteni, rolul nostru aici este simplu să aducem la suprafaţă informaţiile care deja sânt în vârful limbii voastre, dar voi nu a-ţi prea definit-o până acuma.  Rolul nostru aici este să reflectăm înapoi şi să vă încurajăm de-a lungul drumului, într-adevăr.  Aşa că sântem noi care vă mulţumim pentru munca ce faceţi.  Sântem noi care vă înţelegem că sânteţi la marginea marginilor.  Voi sânteţi care luaţi conducerea.  Aşa cum Yeshua şi eu am spus în această zi, noi sântem uluiţi cum voi treceţi barierele, cum rezistaţi la presiunea şi critica de la dualitate care este în jurul vostru şi că continuaţi să mergeţi înainte în ciuda tuturor acestor lucruri.  Mulţumim.
     Întrebare:  Poţi să ne înveţi cum să fim învăţători mai buni şi cum să fim studenţi mai buni?
     Tobias: (emoţional).  Dragi prieteni, nu este un grup de studenţi care este mai bun decât cei care sânteţi voi aici, cei care se numesc pe ei înşişi Shaumbra.  Nu este un grup mai bun de studenţi!  Acum, eu, Tobias am avut oportunitatea să lucrez şi cu un alt grup de umani, dar voi sânteţi familie.  Acest grup se dedică foarte mult pentru această muncă, chiar şi după provocare şi experienţe dificile cu relaţiile voastre şi sănătatea voastră, fiind criticaţi şi umiliţi de cei mai apropriaţi vouă, voi continuaţi să faceţi munca asta.  Cum poate unul din noi - Yeshua, Mihail, Rafael, Uriel, Amael, noi toţi - cum putem noi să întrebăm pentru studenţi mai buni faţă de cei care stau aici şi cei care sânt conectaţi cu asta
     Şi aşa cum ştiţi, dragi prieteni, cei mai buni învăţători sânt cei care au trecut prin experienţe!  Cei mai buni învăţători au deschis inima lor şi înţelegerea lor, aşa că ei ştiu precis cum să înveţe pe alţii. Învăţând pe ceilalţi, ce faceţi voi, v-a fi intuitivă.  V-a fi în moment.  V-a fi chiar în timp.  Voi o să răspundeţi la toate sensurile voastre divine şi umane aşa cum v-a fi situaţia atunci.   Voi o să ştiţi ca învăţători, când să plantaţi sămânţele cu studenţii voştri.  Voi o să ştiţi ca învăţători, când să scoateţi ierburile şi să îngrijiţi cultura.  Voi o să ştiţi când este timpul pentru recoltare, când este timpul să daţi drumul la studenţii voştri.  O să fie un timp dificil.  Voi o să vreţi să vă agăţaţi de studenţii voştri, pentru că voi iubiţi energia lor care iese la iveală.  Dar, ca şi învăţători înţelepţi, ca şi fermierii spirituali, voi o să ştiţi când este timpul pentru recoltare şi pentru eliberarea studenţilor voştri în aşa fel ca şi ei la rândul lor să fie învăţători.
     Nu este un grup mai bun de Shaumbra!
     Întrebare:  Ultima întrebare.  Tobias, ce sfat ai tu pentru cei care traduc acest material în alte limbi?
     Tobias:  Traduceţi din inimă.  Traduceţi în Adevăr.  Folosiţi sensurile divine ale voastre unde sânt întrebări.  Şi deasupra de toate, să mă chemaţi pentru că eu voi veni, şi eu vă voi vorbi în mai multe căi diferite.  Eu vă voi ajuta să înţelegeţi care a fost energia în spatele cuvintelor originale.  O să fie multe traduceri diferite a acestui material, pentru mulţi, mulţi ani care vin.  Şi o să fie cei care vor provoca un cuvânt specific tradus sau fraze.  O să fie alţii care vor să argumenteze că, “Tobias înţelege asta sau Tobias înţelege aia”.  Întrebaţi pe Tobias.  Eu vă voi spune.  Eu voi împărţi cu voi înţelesul.
     Ce o să rămâne intact în traducere, v-a fi energia în spatele cuvintelor.  Ce o să vină totdeauna prin, nu contează cine a făcut traducerea şi nu contează cât de corect este traducerea, noi sântem în  partea asta a voalului care traducem energia şi vibraţia şi astea totdeauna vor fi puse la fel.  Cuvintele poate se vor schimba, vibraţiile vor continua prin traducerile pe care le aveţi.
     Acum, astea ne conduc la o încheiere aici.  Este după voi Shaumbra şi familia, cei care stau în energia asta şi cei care sânteţi conectaţi,  cât de departe vreţi să mergeţi cu asta, cât de departe vreţi să duceţi această energie?  Noi nu vorbim aici ca să neglijăm pe alţii sau să facem pe ei să citească fiecare cuvânt pe o pagină, dar noi vorbim aici ca până unde cărăm aceste mesaje de trezirea divinităţii în alţii.
     Este după voi.  Dacă voi doriţi şi dacă voi acceptaţi asta, atunci voi o să auziţi multe bătăi în uşa voastră.  Voi o să primiţi oportunităţi noi.  Voi o să primiţi pe cei care au nevoie de sfaturi şi de înţelepciune.  Voi o să întâlniţi pe cei care deschid uşile pentru voi ca să puneţi în faţă materialele învăţate, să puneţi în faţă aceste informaţii.  Noi nu vorbim despre lecţie cu lecţie a acestui material, materialul lui Tobias.  Noi vorbim despre ce este creat în mintea voastră, în inima voastră, în sensurile voastre divine.
     Acest grup de Shaumbra are un vis.  Voi aveţi un vis ca să ajutaţi să aduceţi aceste informaţii la umanitate, să ajutaţi să aduceţi experienţele voastre, şi să ajutaţi să aduceţi singura declaraţie la toată umanitatea.  Şi această declaraţie este, “Şi voi sânteţi Dumnezeu”.  Dragi Shaumbra, sânteţi gata...sânteţi gata să ajutaţi pe alţii ca să înţeleagă că şi ei sânt Dumnezeu?  Sânteţi gata să folosiţi sensurile umane şi divine care ajută să faceţi munca asta?  Sânteţi gata să vă mutaţi la următorul nivel?  Problematic, poate, dar dacă permiteţi asta, asta v-a fi mult mai jucăuş ca niciodată.
     Noi o să continuăm să intensificăm energiile acestei familii, a comunicărilor a ceea ce noi vă cerem din nivelul interior.  Noi vă cerem să fiţi Divini Umani,cerem să fiţi Dumnezeu.  Noi continuăm să punem presiunea pe asta într-o formă iubitoare dar fermă.
     În acelaşi timp, dragi prieteni, să nu uitaţi să luaţi timpul să inhalaţi divinitatea voastră.  Permiteţi să intră în relitatea voastră, când voi inhalaţi.  Luaţi timpul, ca familie, ca Shaumbra, să celebraţi, bucuraţi-vă, să aveţi ceremonii de bucurii pentru tot ce sânteţi voi, şi tot ce faceţi voi. 
     Acum, mergeţi şi mâncaţi ciocolată!  (Se referă la sărbătoarea Crăciunului, urmând cu aplauze şi râsete din audienţă).
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.