SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A OPTA
THE NEW UNDERSTANDING OF LOVE
O NOUĂ ÎNŢELEGERE A DRAGOSTEI
PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON
2 MARTIE 2002
Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în energia noastră sacră cu familia şi prietenii şi cu cei care sânt mult iubiţi.  Noi avem mult de vorbit astăzi.  Noi trebuie să acoperim multe lucruri.
     Noi vedem energiile schimbate atunci când voi vă deschideţi inimile voastre, când voi ne permiteţi să intrăm în acest spaţiu cu voi.  Noi am făcut asta împreună ca şi o familie şi ca un grup, de multe, multe ori împreună. Voi vă obişnuiţi şi permiteţi asta să intră
     Este uşor pentru noi să trecem prin uşă şi să vă vizităm.  Noi nu avem nevoie de tot feluri de parole speciale.  Noi numai trebuie să ne rugăm la voi nicicum.  Noi nu trebuie să vă asigurăm de atâtea ori ce voi simţiţi în sinea fiinţei voastre....ce experienţaţi în jurul vostru...înţelegerea la care ajungeţi prin Limbajul de Ah...asta este real.  Este real.
     Nu este nici o îndoială cu voi - ce v-a bântuit - acum asta vă părăseşte.  Oh, mai sânt nişte urme şi rămăşiţe a acestora, dar îndoiala cu care a-ţi stat în familia de Shaumbra, în locuri ca acesta şi simţând pe Dumnezeul în sinea voastră...îndoiala, încet se depărtează. 
     Acum cinci ani în urmă ar fi fost dificil pentru voi să acceptaţi esenţa şi prezenţa spiritului şi a divinităţii voastre proprii şi pe îngerii de pe partea cealaltă a voalului...ca ei să stea cu voi acum, şi să fie prezent în acest spaţiu.  Dar, voi a-ţi învăţat bine să inhalaţi toate astea în sinea voastră.
     În respiraţie...intelectul nu este implicat.  Simplu este.  Voi a-ţi învăţat să inhalaţi divinitatea voastră.  Voi a-ţi învăţat să ţineţi divinitatea voastră, să ţineţi energia preţioasă care vă aparţine.  Voi a-ţi învăţat, dragi prieteni, să inhalaţi divinitatea voastră.
     Şi aşa cum intră în sinea voastră, voi o să fiţi conştienţi de alte energii care la fel vin.  Voi sânteţi conştienţi de mine, Tobias.  Voi sânteţi conştienţi de vizitatorii pe care îi avem la fiecare sesiune.  Voi sânteţi conştienţi de potenţialul Spiritului.  Conştienţa voastră despre Dumnezeul de Sine şi divinitatea voastră este pe primul loc.  Este pe primul loc.  Restul conştienţei şi înţelegerilor vin după asta.  Ah,...ah, voi a-ţi învăţat asta foarte bine!
     Noi toţi am căutat alţi maeştri.  Noi am căutat alţi guru.  Oh, în timpul meu, despre care îmi place să vorbesc...în zilele mele noi am urmat maeştri.  Noi am urmat profeţii.  Noi am urmat alte entităţi ca şi umanii fac astăzi.  Dar, acest grup de Shaumbra, voi care a-ţi luat drumul lung, câteodată un drum singuratic şi liniştit...ah voi a-ţi învăţat aşa bine că este doar un singur maestru.  Şi eu, Tobias mă uit drept la voi.  Acei maeştri sânteţi voi.
     Aşa cum voi urmaţi înţelegerile voastre şi divinitatea voastră,  voi o să vedeţi pictura largă.  Voi vedeţi îngerii.  Voi vedeţi alte entităţi.  Voi vedeţi Adevărul.  Şi voi auziţi lucruri pe care voi nu a-ţi auzit până acum.  Voi a-ţi învăţat să nu urmaţi ceva înafara voastră.   De aceea noi vă iubim aşa mult.  De aceea este această cameră plină cu dragoste, astăzi.
     Noi avem, mulţi, mulţi vizitatori astăzi cu noi.  Energia din această cameră se încălzeşte, pe de o parte pentru Cauldre, (Geoffrey Hoppe) ca el să nu simtă răceala aici sus pe scenă!  Dar, se încălzeşte pentru voi toţi aşa cum entităţile vin şi inundă camera.  Şi noi îi întroducem într-un moment.
     Dar, înainte să facem asta, noi vă cerem ceva simplu de la voi.  Noi vă cerem să faceţi asta fără agendă.  Noi vă cerem să ajutaţi să infiinţăm energia în această zi.  Dragi prieteni, mulţi dintre voi ştiu ce vrem noi să spunem, “Ridicaţi-vă în picioare, inhalaţi şi îmbrăţişaţi pe cei care sânt lângă voi”.  Asta v-a ajuta să intre toate energiile. (Râsete din audienţă).  Staţi în picioare, inhalaţi adânc şi îmbrăţişaţi cei pe lângă voi fără nici o agendă.
     (Tobias face o pauză în timp ce audienţa se scoală în picioare şi se îmbrăţişează cu râsete şi vorbind unul cu altul).
     Acum, dargi prieteni, Cauldre totdeauna se îngrijorează despre ce noi vrem să spunem! (Râsete din audienţă)  Şi când el a aflat că momentul de îmbrăţişare vine, el a spus, “Oh, Tobias, tu o să-i pierzi pe ei acum şi aici”(Mai multe râsete din audienţă). “Tu ai rupt această energie frumoasă pe care tu ai început”.
     Dar, noi ştim mai bine.  Noi cunoaştem pe Shaumbra.  Noi ştim că voi a-ţi intensificat energia.  Voi a-ţi scos tensiunea afară în aer, în aşa fel ca noi să putem lucra cu voi astăzi la Lecţia a Opta, ca să lucrăm cu adevărat în energia acestei lecţii.  Asta este important aici, mai mult ca toate lecţiile cu care am lucrat împreună cu voi.  Este vorba despre energia acestei lecţii.
     Este o lecţie simplă despre care noi vrem să vorbim, şi cu această lecţie nu o să fie temă de casă (Râsete din audienţă).
     Nu o să fie nici o provocare cu această lecţie.  Simplu este. Este o lecţie pe care de mult timp am vrut să vă dăm.  Într-adevăr este înţelegere pentru asta.  Dar, este o energie.  Este o bucăţică ce voi simţiţi şi sânteţi sensibili şi pe care o posedaţi astăzi.
     Dar, înainte ca să intrăm în lecţia de astăzi, daţi voie să întroducem pe invitaţii noştri.  Voi o să înţelegeţi de ce ei vin astăzi aici, şi de ce este aşa important.  Într-advăr aşa cum mulţi simţiţi, energia lui Metatron este aici.   Oh, într-adevăr energia lui este foarte importantă chiar acuma.  Asta face parte din tot ce facem noi împreună, pentru că grilajul Pământului se schimbă în răspuns la conştienţa voastră, şi voalul se reduce.
     Este o influenţă magnetică care vine din două părţi.
     Pământul pe care voi numiţi Gaia - şi grilajul electromagnetic,  ce înconjoară planeta voastră.  Este încă un grilaj şi mai larg care împrejmuieşte planeta voastră în spaţiu.  Asta nu neapărat este legat de sistemul vostru solar!  Dar, este important să staţi cumva la o parte pentru un moment, şi după aceea intraţi iarăşi înapoi în evoluţia a Tot Ce Este, şi ajută să călătoriţi mai departe.
     De aceea este că Metatron vine aşa aproape...aproape de voi.  Metatron este voi, dargi prieteni.  Voi faceţi parte din acea energie, din energia de familie şi grup din care este alcătuit Metatron.  Nu prea este un “el”.  Nu este individual.  Este conştienţa Dumnezeului.  Este conştienţa iubirii.
     Mai sânt şi alţii din Consiliul Crimson care vin aici astăzi.  Asta este familia la care vă reîntoarceţi când lăsaţi fizicul şi veniţi pe partea această a  voalului.  Asta este ca şi Acasă. Dar departe de acasă pentru voi.  Când voi vă reuniţi cu cei pe care i-aţi cunoscut în viaţa voastră şi care sânt pe partea asta a voalului...şi voi vă îmbrăţişaţi pe bunica voastră...şi îmbrăţişaţi pe câinele pe care a-ţi iubit aşa mult în copilăria voastră...atunci voi o să realizaţi că toate lucrurile sânt aşa cum terbuie.  Şi voi o să realizaţi că este un scop şi un înţeles şi o curgere de energie în Spirit.
     Când voi veniţi înapoi pe partea asta a voalului, voi în general vă reîntoarceţi la familia energetică a lui Crimson.  Voi vă reîntoarceţi la acest grup cu care a-ţi petrecut aşa mult timp, acest grup care a lucrat cu înţelegerea energiei de învăţătură.  Voi vă reîntoarceţi la cei pe care voi a-ţi cunoscut aproape de la începutul timpului, cei cu care a-ţi lucrat şi ajutat la crearea Universului şi a acestui loc minunat Pământ.
     Când voi vă reîntoarceţi aici şi staţi cu noi, dragi prieteni...oh, nu este o ierarhie prin care trebuie să treceţi...numai dacă voi doriţi asta.  Nu, voi staţi la masă cu noi.  Noi stăm cu voi ca egali.  Şi noi sântem uimiţi!  Noi sântem în admiraţie a ceea ce a-ţi făcut voi pe Pământ.  Noi o să stăm cu voi un timp lung, şi noi o să vă întrebăm, “Cum au fost acele simţăminte?  Cum a fost acel acel simţământ de frică?  Cum a fost simţământul de fericire?  Ce v-a făcut să luaţi o decizie anumită într-un timp anumit?”  Oh, noi sântem curioşi de poveştile pe care le aveţi voi.  Noi stăm şi vorbim despre asta pentru o bună bucată de timp.
     Energiile Consiliului Crimson sânt aici astăzi.  Asta este o zi importantă de notat.  Într-adevăr este.  Asta este un punct de cotitură, de schimbare.   Şi nu este ceea ce voi gândiţi.  Dar, este un punct de cotitură şi schimbare.
     Invitaţii noştri speciali de astăzi aduc energie de emoţii.  Poate, voi puteţi simţi asta, chiar şi înainte când voi v-aţi pus pe scaune.  Poate, voi puteţi simţi şi auzi chicotirile şi râsetele şi emoţiile acestui grup de vizitatori care au venit astăzi.  Este ceva ce ei vor să înveţe de la voi.  Ei vor să se conecteze la voi energetic.
     Este un număr mare de suflete care se pregătesc să vină pe Pământ în următoarele patru sau cinci luni din timpul vostru.  Ei sânt în pregătirea finală de a se reîntoarce pe Pământ.  Şi ei vin ca să viziteze acest grup.  Ei vor să observe un grup de umani care sânt la fruntea acestei munci de integrarea divinităţii.  Ei vor să observe un grup care a trecut prin uşa de ascensiune, pentru că ei ştiu că şi ei o să facă asta în curând.
     Cauldre ne întreabă ca să dăm un număr precis a acestor copii care vin aici astăzi.  Sânt mii aici, dar într-un fel energia lor este combinată ca să nu fie aşa aglomerat şi copleşitor aici.
     Aceşti în curând să fie copii vin astăzi aici ca să vadă şi să observe.  Nu, ei nu sânt neîndemânatici.  Ei sânt în admiraţie.  Ei ştiu că ei vor urma acelaşi drum pe care mergeţi voi în curând.  Câţiva din aceşti în curând să fie copii, ei deja adoptă energia copilului uman, cu toate că ei sânt nişte suflete bătrâne şi înţelepte, ei vin în această cameră ca şi nişte copii pentru că ei sânt în preparaţia lor de a veni înapoi pe Pământ.  De aceea este o atât de mare energie de nevinovăţie.  De aceea este atâtea râsete şi nătângii printre ei aşa cum intră aici.
     Dragi prieteni, câţiva din curând să fie copii sânt cei pe care voi îi cunoaşteţi care au fost învăţătorii voştri în această viaţă...într-adevăr, cei care au fost bunicii voştri...cei care erau prieteni speciali pentru voi şi pe care i-aţi pierdut în timpul vostru din tinereţe, dar voi a-ţi rămas conectaţi cu ei pe alte nivele.
     Câţiva în curând să fie copii, sânt cei pe care voi i-aţi cunoscut în vieţile anterioare, sau în această viaţă.  Ei se alătură vouă ca să înţeleagă drumul şi călătoria voastră.  Ei vin aici să fie cu cei pe care ei îi numesc “încercătorii de haine”.  Mulţi dintre voi o să fiţi învăţătorii lor.  Deci, ei vin ca să stea lângă voi astăzi.
     Deci, noi avem o mulţime de energii - energia lui Metatron, energia Consiliului Crimson şi energia celor în curând să fie copii.  Ei vin astăzi aici să înveţe despre nouă balanţă.  Ei vin aici să înveţe despre eliberarea dualităţii.  Ca şi voi, ei au petrecut multe, multe vieţi pe Pământ, luând pe ei înşişi dualitatea intensă, învăţând să joace jocul dualităţii.  Ei vin aici astăzi să vadă un grup de umani care eliberează dualitatea şi eliberează agenda.
     Noi ştim că ultima noastră lecţie, (Să nu aveţi nici un rezultat dorit), a fost dificilă şi provocativă.  Pentru câţiva dintre voi a fost atât de provocativă că voi a-ţi auzit cuvintele şi voi le-aţi pus la o parte, şi a-ţi spus, “Timpul nu este bun acum pentru mine.  Eu nu înţeleg conceptul, deci eu nu mă voi gândi la asta pentru un timp”. Şi asta a fost minunat pentru că doar energia a fost de ajuns ca să vă conectaţi cu acea lecţie ca să puteţi începe procesul acela  intern care vă ajută să eliberaţi agenda.
     Ultima lecţie a fost într-adevăr dificilă!  Asta o să fie dificil de predat la studenţii voştri.  Ei, ca şi voi, nu prea o să înţeleagă - ce este agenda.  Ei o să  trebuiască să meargă în sinea lor pentru o mai bună înţelegere.  Dragi prieteni, pe cei pe care voi o să-i învăţaţi despre agenda...şi ei poate o să pună cărţile jos şi o să plece, o să plece de la voi spunând, “Asta nu prea este bun pentru mine.  Eu nu prea înţeleg pe acest învăţător şi ce vrea de la mine!”  Noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi avut această reacţie.  Dar, asta a fost o lecţie de cheie pentru a înţelege despre ce noi o să vorbim astăzi.  Şi ce o să vorbim noi astăzi, este foarte frumos şi minunat şi un lucru frumos.
     Acum, înainte să continuăm, este important să vă vorbim pentru un moment unde vă aflaţi voi...unde este lumea voastră...ce lucruri o să vină în drumul vostru...cum vedem noi de pe partea noastră a voalului.  Aşa cum am spus voi treceţi printr-un timp foarte provocator acum.  Voi învăţaţi să integraţi divinitatea voastră.  Voi învăţaţi să eliberaţi Energia Veche.  Voi învăţaţi să eliberaţi Energia Veche cu onoare, nu să aruncaţi afară împreună cu gunoiul.  Onoraţi felul Energiei Vechi, chiar şi felul pe care voi a-ţi numi Vărsta Nouă, pentru că asta v-a adus până la acest punct.
     (Chicotând) Oh, noi ştim că câţiva dintre voi ne-aţi spus că noi sântem nebuni când v-am cerut să eliberaţi multe lucruri din Vărsta Nouă - cristalele, rugăciunile, meditaţiile, şi lucruri străine.  Noi ştim că aceste lucruri au fost un comfort pentru voi, ca şi o pătură comfortabilă pentru voi.  Noi v-am provocat să eliberaţi aceste lucruri, pentru că astea într-adevăr au fost agende.  Astea la fel au fost ca şi nişte bolovani în râu.
     Mulţi au fugit pe un alt drum când au auzit cuvintele noastre.  Ei nu au vrut să predea aceste cuvinte.  Ei nu vor să predea aceste lucruri care au fost frumoase într-un fel, dar o distracţie într-un fel.
     Eliberând Energia Veche, voi eliberaţi agendele voastre.  Eliberându-le voi sânteţi forţaţi să vă uitaţi în sinea voastră.  Cât este de dificil acest lucru de făcut!  Este mult mai amuzant să vă uitaţi la harta astrologică a cuiva, decât în sinea voastră.  Este mult mai plăcut să staţi într-o meditaţie, dragi prieteni, unde voi limpeziţi mintea şi vă concentraţi pe un lucru decât să folosiţi Limbajul Ah şi toate sensurile ca să vă conectaţi la cine sânteţi voi.
     Aceste lucruri sânt provocative, noi ştim.  De aceea noi vă iubim aşa mult.  Voi a-ţi învăţat să puneţi Energia veche foarte fin pe biblioteca voastră.  Voi a-ţi învăţat să continuaţi să mergeţi înainte în Energia Nouă, eliberând lucrurile Energiei Vechi.  Asta v-a permis într-adevăr să faceţi acea conecţia divin internă.
     Şi , asta este tot ce este.  De aceea este că voi ne cereţi să venim aici ca să vorbim despre asta de fiecare dată, “Dragă Spirit, dragă Tobias şi Tot Ce Este, veniţi şi vorbiţi nouă cum să facem conecţia divină în timp ce sântem în formă umană.  Vorbiţi-ne încă odată despre cum să facem conecţia cu energia de Acasă”.   De aceea este că noi vorbim despre aceste lucruri.  Voi începeţi să ţineţi divinitatea voastră, începeţi să ţineţi asta în sinea fiinţei voastre.  Oh, asta este aşa important.  În loc să aveţi doar licăriri de energie, în loc să primiţi doar din când în când, voi ţineţi într-adevăr divinitatea voastră.
     Ce vă aşteaptă pe voi în perioada următoare?  Voi continuaţi să aveţi experienţe.  Şi într-adevăr atâta timp în cât sânteţi  în formă umană şi vă găsiţi în energia de dualitate, o să fie probleme.  Dar, voi o să începeţi să aveţi nivele noi de încredere în sinea voastră.
     Lucrurile încep să se adună.  Lucrurile pe care le-aţi dorit o să înceapă să se adună într-un fel curios şi misterios, dar  pe care VOI a-ţi infiinţat.  Voi o să începeţi să înţelegeţi cum într-adevăr puteţi fi ghidul vostru propriu.  Voi nu aveţi nevoie de un ghid care să fie un înger.  Voi nu aveţi nevoie de un ghid uman de o oarecare filozofie sau pe cineva care vă vinde o schemă de un fel de a vă simţi - repede - bine.  Sufletul vostru propriu este ghidul vostru propriu.
   Aşa cum voi eliberaţi energia de dualitate în jurul vostru, voi o să ajungeţi la o nouă conştienţă şi în acea conştienţă la potenţiale noi a ceea ce poate să fie.  Voi o să ajungeţi la o cale nouă de creare.  Noi nu vorbim aici, dragi prieteni, de luni şi ani de acum încolo.  Asta se întâmplă acuma.  Aceste schimbări deja sânt în sinea voastră.  Voi deja începeţi să experienţaţi aceste lucruri.  Asta nu este o promisiune de aur ţinut în faţa voastră ca să o aveţi pentru mai târziu.  Vi se întâmplă acuma.
     Noi vă cunoaştem aşa de bine şi cum voi sânteţi obosiţi de promisiunile pe care le auziţi mereu de la cei care profesează fost  conducători spirituali sau călăuzi.  Noi ştim că voi sânteţi obosiţi să auziţi de ziua de măine.  Pentru asta noi v-am împins aşa de tare.  De aceea este că asta se întâmplă deja acuma pentru voi şi continuă să se întâmplă.
     Ce vedem noi că este în viitorul vostru Shaumbra?  Un nou fel de a trăi, un fel de a trăi care este deja în sinea voastră şi deja începe să se contureze.  O cale care este mai uşoară.  Mai multe lucruri pământeşti în viaţă, într-un fel misterioase sau magice  se vor rezolva.  Voi nu trebuie să depuneţi o energie specifică în detalii specifice în viaţa voastră.  Ele o să se rezolve singure şi se pare că lucrează pentru voi automatic.
     Şi voi o să ştiţi că asta nu este un miracol.  Când alţii în jurul vostru vor să ştie cum se întâmplă aceste “miracole” pentru voi, voi o să chicotiţi, pentru că voi o să ştiţi cât de mult a-ţi lucrat ca să ajungeţi la acest punct.  Unde este o aliniere a energiei acuma, astea se împreunează într-un fel divin.  Şi este energia VOASTRĂ Şi, este sinea VOASTRĂ Dumnezeiască.  Nu este vreo Înălţime pe care voi nu cunoaşteţi aşa bine.  Este în sinea voastră.  Este, VOI.
     Ce vedem noi pentru voi, Shaumbra în viitor, este eliberarea asprimii vieţii.  Cu asta vine o nouă înţelepciune care ştie cum să folosiţi aceste energii noi.  Într-adevăr, pentru cine întreabă acuma...într-adevăr, voi o să înţelegeţi, nu în capul vostru, dar în spiritul vostru, cum să aduceţi balanţa înapoi în fiinţa voastră.  Asta este ce deja se întâmplă la mulţi dintre voi.
     Când trupul vostru trece prin schimbări, voi o să înţelegeţi că nu trebuie să vă bateţi cu asta.  Vedeţi voi ce vrem noi să spunem aici?  Este o nouă rebalansare a trupului vostru, aşa voi nu o să fiţi aşa mult îngrijoraţi şi neliniştiţi când trupul vostru trece prin ajustări.  Asta este natural, în special în timpul asta în care sânteţi.  Trupul vostru trebuie să treacă prin schimbări.  Onoraţi asta.  Opriţi-vă să vă bateţi cu trupul vostru.  Dacă trupul vostru are nevoie de odihnă, ascultaţi şi onoraţi asta.  Dacă trupul vostru se curăţă prin ce voi numiţi răceală sau gripă, permiteţi la asta să se întâmple.  Asta are nevoie de eliberarea multor Energii Vechi.
     Fiecare noapte când vă culcaţi trupul vostru fizic, asta este ca o fabrică.  Merge la lucru.  Se învârteşte.  Schimbul trei începe. Şi multe schimbări apar în sinea voastră.  Este o schimbare în ADN-ul vostru şi sub ADN-ul vostru.  Este pur şi simplu o măturare a podelelor şi curăţirea casei şi aruncând gunoiul afară.  Şi gunoiul trebuie să iasă cumva!  Câteodată aste ies prin pielea voastră.  Câteodată prin muşchii voştri.  Câteodată iese afară prin feluri...Cauldre nu vrea să ne lasă să spunem! (Râsete)  Dar, voi ştiţi despre ce vorbim noi.  Permiteţi astea să se întâmple.
     Prin ce trece Pământul vostru acuma?  Într-un fel, trece printr-un tip de schimbare energetică prin care voi a-ţi trecut acum 10, 20, 30 de ani.  Voi puteţi să vă uitaţi la energiile şi ciclurile Pământului şi voi puteţi vedea ce se întâmplă dacă vă uitaţi înapoi în viaţa voastră în aceşti ultimii ani.  Amintiţi-vă cum a fost acum, 10, 20 de ani în urmă - turbulenţa - căutarea ca să înţelegeţi cine sânteţi...căutarea pentru identitate şi înţelegere.  Conştienţa omenirii este la acest punct acum.
     Amintiţi-vă când a-ţi fost tineri, la începutul anilor 20 ai voştri. Amintiţi-vă cum a fost viaţa atunci.   Amintiţi-vă cum a-ţi căutat răspunsurile şi pe care nu le-aţi găsit totdeauna.  Amintiţi-vă cum a-ţi dorit să înţelegeţi scopul vieţii atunci, o călătorie care v-a adus până la acest moment şi acest loc.
     Asta este prin care trece Pământul acuma.  Multe schimbări, şi căutând înţelesul.  Când conştienţa Pământului descoperă că cei care au ţinut o energie de conducători şi autoritate şi încredere,  ei au abuzat de asta...oh, dragilor, este multă nemulţumire...este mult simţământ de a fi forţaţi pe...este multă neîncredere!  Asta se întâmplă acuma.  Uitaţi-vă la instituţiile şi corporaţiile voastre proprii.  Uitaţi-vă la bisericile voastre.  Noi am vorbit despre astea mai de demult.  Pereţii o să se răstoarne.  Încrederea pleacă.  Asta se întâmplă acuma pe Pământ.
     Ce vrem noi să spunem cu asta, este că o să fie mult haos în jurul vostru.  O să fie turbulenţă în jurul vostru.  Şi asta v-a continua încă câţiva ani de acum încolo.  Asta v-a fi foarte intens, câteodată când se întâmplă, când citiţi în ziarele voastre, uitaţi-vă la ştirile voastre şi când se întâmplă atunci să vă reamintiţi de tulburarea prin care a-ţi trecut voi acum, 10,20, 30 de ani în urmă în căutarea adevărului vostru propriu.
     Voi o să vedeţi extreme de dualitate pe Pământul vostru în acel timp.  Noi nu spunem că o să fie neapărat mari distrugeri sau evenimente ca 11 septembrie 2001, dar sânt extreme de dualitate în timp ca acuma.  Asta nu este un timp pentru un teren mijlociu.  Energiile joacă împotriva altora foarte puternic chiar acuma.  Voi o să trăiţi într-o lume plină cu asemena creştere, ca şi cum voi a-ţi crescut ani în urmă, atunci când a fost prima voastră trezire.
     Pământul vostru v-a trece prin multe lucruri, încercând să înţeleagă conştienţa şi energiile în jurul acesteia.  Voi o să vedeţi mai târziu în vară şi în spre toamnă o creştere a acestor energii.  Prindeţi titlurile în albumul vostru şi uitaţi-vă la ele mai târziu.  Puneţi astea în jurnalul vostru aşa cum evenimentele se vor desfăşura.  Şi voi puteţi să scrieţi pe fiecare şi voi puteţi sublinia - dualitatea în extreme, dualitatea în acţiune.
     Energiile se vor încălzi mai târziu în acest an, pentru că aşa cum ajustarea finală a grilei sânt făcute pe Pământ, extremele vor ieşi la suprafaţă.  Cele vechi nu vor să se schimbe.  Plus, energii noi trebuiesc create pentru a împinge conştienţa înainte.  Cum sânt aceste energii create?  Când este o fricţiune, este o bătălie între forţe de dualitate.  Voi o să vedeţi aceste lucruri.
     Voi sânteţi înţelepţi acum ca să înţelegeţi că lumea voastră nu o să se distrugă la brazdă.  Voi sânteţi înţelepţi acum ca să eliberaţi acea nelinişte pe care a-ţi ţinut pentru aşa mult că se pare că este sfârşitul, este ARMAGEDDON.  Voi sânteţi înţelepţi acum ca să înţelegeţi că dualitatea joacă în extreme, ca şi cum copii se joacă la periferie câteodată.  Ei încearcă să găsească limitele.  Ei testează abilitatea lor proprie.  Ei încearcă să găsească hotarele, dacă astea există, deci aşa ei se joacă la extreme.  Aşa se întâmplă acum pe Pământul vostru.  La asta vă puteţi aştepta.
     Aşa cum am spus la începutul seriilor Ascensiunii, numai este vorba de voi nicicum.  Nu este.  Lumea se dezvoltă şi se lărgeşte.  Şi din perspectiva noastră, totul este frumos şi normal.  Totul face parte din proces.
     Sânt evenimente de care nu prea ne place nouă, ca cel din 11 septembrie 2001.  Noi am fost trişti pentru că voi a-ţi fost trişti.  Noi am fost trişti pentru că lucrurile au mers până la extreme, dar până la urmă voi aveţi înţepeciunea să înţelegeţi că toate aceste lucruri sânt apropriate pentru schimbările din acest timp.  Aceste schimbări vor să se intensifice pe la sfârşitul anului.  Dragi prieteni, să nu aveţi o agendă despre astea, şi voi o să vedeţi ce într-adevăr se întâmplă şi voi o să vedeţi înţelepciunea adevărată.
     Acum, la sfârşitul acestui an calendaristic, după ce schimbările de grilaj au loc, o să fie un număr mare de umani care aleg să plece de pe Pământ.  Ei au fost ţinătorii de energii.  Ei au aşteptat pentru timpul apropriat.  Noi nu facem nici o predicţie cum astea se vor întâmpla, asta pentru cei care întreabă, “O să fie printr-o boală?  O să fie prin război?”  Se pare că o să fie o combinaţie din amândouă a evenimentelor - dizastru natural, războaie, boli.  O să fie un număr mare...o să fie mult mai intens decât până acuma.
     Sânt cei care au ţinut această energie şi acum ei ştiu că este timpul lor să plece.  Aşa cum asta se întâmplă, asta crează un drum pentru cei noi care vin pe Pământ.  Ei o să facă drum pentru acei copii care de exemplu se află astăzi aici în această cameră. Ei la fel pleacă pentru că ei ştiu că cu energia nouă a grilajului Pământului, o să fie mult mai dificil pentru ei ca să fie în vechi. Aşa cum ştiţi, câteodată este mai uşor să plecaţi şi să începeţi din nou decât să continuaţi pe acest drum pe care sânteţi chiar acuma.  Câteodată este mai uşor să vă întoarceţi pe partea noastră a voalului, să vă reînsprospătaţi şi să vă reînnoiţi înainte de a veni din nou pe Pământ.
     Asta vedem noi că se v-a întâmpla în perioada următoare din timpul vostru.  Dragi Shaumbra, posedaţi divinitatea voastră.  Ţineţi în sinea voastră.  Să nu aveţi agenda.  Voi o să ajungeţi la o mai mare înţelegere.
     (Pauză)
     Vizitatorii de astăzi, în curând să fie copii, vin mult mai aproape acum.  Ei sânt emoţionaţi ca să vină înapoi în formă umană.  Oh, ei au avut multe vieţi cu probleme şi dificultăţi.  Dar ei sânt emoţionaţi, pentru că ceva nou se întâmplă.  Asta nu se întâmplă mâine, sau într-o săptămână.  Asta se întâmplă în acest moment.
     Ca să vă ajutăm să înţelegeţi ce este asta, daţi voie să mergem înapoi în timp când voi a-ţi fost Acasă în Regat, înapoi când voi a-ţi fost în Primul Cerc.  Asta este ca să înţelegeţi fizica spirituală despre ce noi vorbim astăzi.
     În Primul Cerc a fost energia de “Fost”.  Simplu a fost.  Acea energie de Spirit nu a ştiut de dragoste, pentru că nu a fost nimic cu ce să se compară.  Tot Ce Este...simplu a fost.  Tot Ce Este nu a fost conştient de Sine.  Nu a fost nevoie ca asta să “Fie”. Simplu a “Fost”.  A fost o energie care a existat şi a curs mereu.  Nici nu prea a fost o energie de “unu”, aşa cum voi a-ţi gândit.  Pentru a avea “unu”, voi ar fi trebuit să aveţi ceva cu ce să comparaţi asta.   Spirit simplu a fost.
     Aşa cum am vorbit noi despre povestea lui Jack, la un punct anumit s-a întâmplat - şi da, noi o să vorbim despre asta într-o zi în mai multe detalii - ce a cauzat energia care a “Fost” să vrea să înţeleagă...ce a fost.  A vrut să înţeleagă tot ce ar fi putut să facă şi toate potenţialele - când asta s-a întâmplat, când s-a întâmplat cea mai vagă contemplare a Spiritului, a cine a fost Spiritul, atunci energiile au devenit oglinzi unul pentru altul.  A fost un timp de separare.  Asta nu a fost ceea ce voi numiţi, “dualitate”.  Asta a venit mai târziu.  Dar, a fost o imagine de oglindă a Sinei.
     Aşa cum am spus în alte poveşti de ale noastre, asta a creat energia Regelui şi Reginei.  Ei s-au iubit mult.  Dar, ei nu chiar au înţeles ce a însemnat dragostea.  Ei au căutat să înţeleagă acel simţământ nou, acea energie nouă.  În Primul Cerc, a fost dificil pentru ei să înţeleagă dragostea.
     Din această unire, din acea dragoste între Regele şi Regina, voi v-aţi născut.  Voi v-aţi născut dintr-o energie care a făcut parte din Regele şi Regina, şi totuşi diferit şi separat.  Voi, creaţia Spiritului, a-ţi plecat înafara Primului Cerc.  Asta într-un fel este uluitor!  Cum puteţi voi să mergeţi înafara a Tot Ce a Fost?  Cum puteţi voi să mergeţi înafara cercului care a conţinut toate energiile ştiute şi a avut abilitatea să se lărgească în sinea ei, în interiorul cercului? Acestea sânt toate lucrurile pe care noi le vom adresa, lucruri fascinate.
     Voi a-ţi mers afară, afară în vid.  Când voi a-ţi făcut asta, asta a creat dualitatea.  Voi a-ţi fost rupţi în bilioane de bucăţi, şi v-aţi împreunat din nou la un punct anume.  Acum a-ţi avut identitatea voastră unică.  Dar în acea identitate unică, voi a-ţi uitat să mergeţi înapoi Acasă.  Voi a-ţi fost pe liberi, înafara regatului de Acasă, să mergeţi să exploraţi şi să creaţi.  Ca să faceţi asta, voi a-ţi luat pe voi energia originală a dualităţii.
     Dualitatea - daţi voie să vorbim despre marmura albă şi cea neagră, cele două forţe care au lucrat unul cu altul.  Dualitatea a fost creată în conştienţa voastră ca să vă ajute să înţelegeţi cine a-ţi fost.  Fără dualitatea, dragi prieteni, cum a-ţi fi putut descoperi cine a-ţi fost?  Cum a-ţi fi putut cunoaşte pe voi înşivă?  A trebuit să fie o oglindă.  A trebuit să fie ceva opus pentru voi ca să puteţi într-adevăr să înţelegeţi.  Această energie de dualitate a fost cu voi de când a-ţi plecat de Acasă.  A fost unealta de care v-aţi folosit, pe care a-ţi posedat -o şi a-ţi devenit foarte familiari cu asta, care v-a ajutat să vedeţi aspecte din voi înşivă.
     Voi a-ţi folosit energia de dualitate ca să creaţi universul, şi să mergeţi să exploraţi.  Voi a-ţi folosit ca să înţelegeţi adâncimea întunericului şi înălţimea luminii.  Aşa cum voi a-ţi folosit acea energie, înapoi şi înainte, asta a adus un nou înţeles şi o nouă identitate a cine a-ţi fost.  Şi ei la fel au lucrat ca să împingă unul pe altul.  Dacă voi nu a-ţi fi avut energia “întunericului”, atunci lumina ar fi fost static.  Dacă voi nu a-ţi fi avut energia “luminii”, întunericul ar fi mers într-o prăpastie.  Ele lucrează împreună!
     Aşa cum aceste energii au lucrat înapoi şi înainte, asta într-adevăr a încetinit toate lucrurile în univers, universul pe care voi a-ţi creat aşa de mare.  Voi totdeauna a-ţi cărat energia de dualitate cu voi.  Astea au făcut parte totdeauna a cine a-ţi fost voi.
     Când a venit timpul la ce noi am numit Ordinul de Arc, când Pământul a fost creat, voi a-ţi venit pe Pământ, cărând acea energie de dualitate cu voi.  Voi a-ţi avut energia de dualitate, de polaritate de “plus” şi de “minus”, de “negru” şi “alb”, de “înalt” şi “jos”.  Şi voi la fel a-ţi avut voalul, voalul, care v-a adus la un nou nivel de experienţă.  Acum, nu numai că a-ţi uitat energia de Acasă, dar voi la fel a-ţi uitat energia de acasă departe de Acasă.  Astea au furnizat oportunitatea ca să veniţi pe acest loc măreţ, să luaţi un corp fizic, să încetiniţi lucrurile în aşa fel ca voi să puteţi face decizii conştiente, ca să puteţi face alegeri conştiente - toate astea- un fel de a ajuta pe voi să înţelegeţi cine într-adevăr sânteţi.
     Acum, aceste energii de dualitate, au fost în lucru în sinea voastră în tot acest timp.  Ei au rămas polarizaţi.  Sânt timpuri când voi sânteţi mai mult influenţaţi de ce a-ţi numi marmura albă.  Şi sânt timpuri când voi a-ţi fost mai mult influenţaţi de cea neagră.  Asta este ca să vă dea o profunzime pe amândouă părţi.  Când voi vă mutaţi de la 2/3 de energie de lumină şi 1/3 de întuneric la 2/3 întuneric şi 1/3 de lumină...când voi vă mutaţi de la unul la altul, asta v-a ajuta să vă dea o nouă înţelegere şi profunzime.
     Voi v-aţi folosit de energii opuse de lumină şi întuneric pentru a vă mâna înainte, ca să vă ajute să vă mutaţi conştienţa voastră înainte.  Astea au fost elemente importante în viaţa voastră.  De aceea noi spunem, “Fiţi atenţi când vorbiţi despre faptul de a fi lucrători de iluminare”.  Voi toţi sânteţi.  Voi sânteţi lucrători divini.  Fiţi atenţi, dragi priteni, când vorbiţi despre faptul de a fi luptători ai luminii, pentru că voi la fel sânteţi şi luptători a Întunericului.
     Să negaţi energia dualităţii a marmurei albe şi negre...să negaţi asta, înseamnă că negaţi o parte a cine sânteţi voi.  Voi o să intraţi atunci într-un dezechilibru energetic,şi  nu o să fiţi fericiţi cu asta. Este balanţa acestor elemente ce este important - şi foarte important chiar acuma.  Voi aveţi o mare frică de întuneric.  Dar, voi a-ţi fost acolo deja.  Voi a-ţi jucat acea parte.  Voi a-ţi trecut prin fundul întunericului, chiar şi în această viaţă, şi sigur şi în alte vieţi.
     Noi v-am vorbit acum o lună despre agenda.  Când voi aveţi agenda, asta energizează una dintre elemente a dualităţii.  Şi asta este bine şi frumos atâta timp cât voi jucaţi jocul dualităţii.  Aveţi agendă pentru o zi întreagă şi voi o să vedeţi efectul!  Voi o să polarizaţi un capăt şi asta v-a cauza o reacţie opusă şi egală pe partea cealaltă a elementului marmurei.  Dacă voi accentuaţi totul pentru lumină, asta la fel construieşte întunericul şi invers.  De aceea este că nici un element din polaritate, lumina şi întunericul, nu a fost în stare să câştige peste celălalt element în toată umanitatea şi în tot universul şi la fel în sufletul vostru.
     Dacă aveţi agendă pentru un singur lucru, asta v-a avea o reacţie energetică opusă şi egală pentru celălalt element.  Asta nu este karma.  Asta este fizica spirituală.  Asta este joc!  Asta este să vă amuzaţi!  Oh, ar fi fost multă plictiseală dacă ar fi fost doar lumină!  Ce a-ţi fi făcut?  Voi nu a-ţi fi avut nici o experienţă.  Deci, când voi polarizaţi o marmură, asta v-a afecta cealaltă marmură.
     Noi la fel am vorbit şi de elementul al treilea, elementul “gri”, care se mută înainte şi înapoi.  Asta crează momentul.  Asta crează energia.  Asta este efectul pendulei, sau ce numim noi “legănare de înainte şi înapoi”.  Acest efect a pendulei, înapoi şi înainte, între polaritatea dualităţii, este apropriat.  Asta crează momentul şi  energie.
     În tot acest timp, dragi prieteni, noi şi voi am fost în căutarea dragostei.  Asta am făcut.  Spiritul singur nu înţelege dragostea.  De aceea este că voi, spiritul, sânteţi în această călătorie.  De aceea este că voi a-ţi luat elementele de dualitate, a fizicii de “2” şi a-ţi pus asta la lucru foarte bine în viaţa voastră.  Voi a-ţi fost în căutarea dragostei, încercând să înţelegeţi, să învăţaţi să simţiţi.
     Voi, Spiritul...voi divini, a-ţi învăţat să înţelegeţi identitatea voastră proprie.  Aşa cum voi faceţi, aşa cum voi ajungeţi să înţelegeţi identitatea divinităţii voastre proprii, atunci voi o să începeţi să înţelegeţi Dumnezeul.  S-a spus că voi niciodată nu o să înţelegeţi Dumnezeul în capul vostru.  Şi asta într-adevăr aşa este.  Asta vine prin inima voastră.  Şi asta vine după ce voi a-ţi înţeles divinitatea voastră proprie.  Când asta se întâmplă, dragi Shaumbra, atunci totul de Acasă vine la voi.  Aşa cum am spus, voi niciodată nu mergeţi Acasă.  Asta nu a fost scopul acestor lucruri.  Voi nu mergeţi Acasă.  Asta vine la voi.
     Acum de ce oare noi vorbim despre astea astăzi?  Voi a-ţi ajuns la punctul de o mare înţelepciune şi înţelegere.  Voi învăţaţi cum să eliberaţi agendele voastre.  Când voi faceţi asta, asta înseamnă că voi luaţi pendulul energetic a energiei de dualitate pe care a-ţi avut de la începutul începuturilor.  Atunci numai o să fie legănare de înapoi şi înainte.
     Când agendele încetează, asta crează ceva nou.  Asta crează o nouă dragoste, dragi prieteni, o nouă iubire.  Când voi nu aveţi pe listă agende, combinat cu mare înţelepciune ce a-ţi câştigat peste vieţi şi vieţi...acum aceste elemente de dualitate se topesc împreună, fiecare cu o amprentă proprie şi intactă, dar nu cu forţe opuse.  Ele se pot contopi şi crează, nu unul, ci o cotă spirituală de “4”.  De aceea este că noi am vorbit de 4 de atâtea ori.
     Dualitatea este energia de “doi”.  Asta v-a adus aici ca să înţelegeţi cine sânteţi voi.  Asta a fost un instrument de joacă, elementul marmurei albe şi negre.  Când voi eliberaţi agendele, să nu puneţi o rotaţie pe nici una dintre acele energii.  Astea se combină, într-un fel.  Aşa cum a-ţi putea să spuneţi, ei fac dragoste unul cu altul.  Şi asta v-a crea energia cotei de “patru”.
     Asta este o nouă pricepere a dragostei.  Şi asta este Lecţia a Opta din seriile ascensiunii, Noua Înţelegere a Dragostei. (chicotiri) Într-un fel, nu este nici o lecţie care merge cu asta.  Nu este nimic de făcut pentru voi.  Asta deja se întâmplă în sinea voastră.  Asta nu este ce voi trebuie să faceţi mental.  Voi nu trebuie să plecaţi din această cameră, sau de la aceste pagini, şi să faceţi ceva.  Voi trebuie numai să înţelegeţi că voi ajungeţi la o nouă înţelegere a dragostei.  Asta se întâmplă şi v-a continua să se întâmplă în sinea voastră.
     În trecut, înţelegerea voastră despre dragoste a fost cumva limitată.  Înţelegerea voastră despre dragoste a făcut parte din căutarea voastră. Voi a-ţi căutat un alt individ care a fost armonios şi care într-adevăr a umplut vidul în sinea voastră şi a ajutat la balansarea voastră.  Într-adevăr au fost simţăminte emoţionale puternice în conecţie cu acea persoană, dar până la urmă voi nu v-aţi găsit pe voi înşivă prin ei.  Voi a-ţi găsit doar un partener sau un prieten care să i-a călătoria împreună cu voi.  Ei nu au ţinut nici o energie a divinităţii voastre.
     Înţelegerea voastră veche despre dragoste a fost foarte limitată, foarte limitată.  Oh, voi a-ţi încercat să aveţi o mare iubire în acel timp!  Voi a-ţi spus vouă înşivă că voi a trebuit să iubiţi pe alţii...voi trebuie să iubiţi ceea ce faceţi.  Dar voi nu a-ţi avut nici o idee ce a fost dragostea adevărată.  În înţelegerea nouă despre dragoste, asta merge dincolo de cuvinte.  Nu este ceea ce voi gândiţi că este.  Este eliberarea dualităţii.  Este de a nu avea agendă.  Nu agendă.
     Acum, aceste elemente de dualitate pe care le-aţi avut tot timpul...scutură energiile  vechi a lor.  Oh, poate voi simţiţi câteva efecte a acestora în fizicul vostru.  Permiteţi asta să se întâmple.
     Energiile dualităţii sânt ca nişte valuri, sau unde.  Astea sânt înalte sau joase.  Ele se joacă între ele.  Cele joase v-au mânat spre cele înalte.  Cele înalte v-au dus la noi perspicacităţi care câteodată se pot numi perioadele joase.  Ele au lucrat unul cu altul.  Este vorba acum despre îmbrăţişarea TUTUROR acestora, cele înalte cu cele joase, marmura albă cu cea neagră, pozitiv şi minus.  Îmbrăţişaţi toate acestea.  Să nu vă concentraţi doar pe o singură energie de dualitate.  Îmbrăţişaţi toate.  Asta vă v-a da o nouă înţelegere a dragostei.
     Dragostea nouă v-a începe prima dată în sinea voastră.  Începe în sinea voastră.  Noua dragoste începe cu voi înşivă.  Să nu simţiţi că trebuie să mergeţi afară şi să împrăştiaţi în toată lumea.  Asta v-a veni.  Noi o să vorbim despre asta.  Îngrijiţi această dragoste în Sinea voastră, ca şi cum a-ţi îngriji un copilaş.  V-a începe din sinea voastră.
     Voi a-ţi făcut atâtea ca să evitaţi undele joase şi durerile şi întunericul şi negativele şi răul.  Dar astea au făcut parte din voi.  Au făcut parte din acest joc mare, dacă vreţi să-l numiţi aşa, dar o mare experienţă.  Îmbrăţişaţi toate astea.  Eliberaţi agendele despre ce este bine şi ce este rău.  Eliberaţi agendele despre ce alţii au nevoie şi ce lumea are nevoie la acest punct.  Îmbrăţişaţi cele înalte şi cele joase, pentru că ele fac parte din acelaşi lucru.
     De aceea este că noi am vorbit aşa NEÎNDUPLECAŢI despre drogurile voastre.  Asta anulează lumina şi întunericul.  Toate aceste elemente sânt importante.  Voi aveţi nevoie de valurile vieţii.  Este vorba despre cum astea sânt polarizate acum, şi cum lucraţi cu ele.
     Este o nouă dragoste în sinea voastră.  Şi este o înţelegere.  Este într-un sens, o înţelegere, un simţământ.  Este dificil pentru noi să punem în cuvinte.  Nu este nevoie să faceţi nimic.  De aceea este că lecţia de astăzi este aşa uşoară, dar este un moment decisiv.  De aceea este că noi avem aşa mulţi musafiri astăzi aici.  Voi nu trebuie să mergeţi acasă şi să vă scărpinaţi pe cap şi să gândiţi despre asta.  Energia noii dragoste a fost plantată în acest spaţiu.  A fost deja în sinea voastră.  Acum, asta se ancorează aici.
     Scopul pentru care în curând să fie copii, vin astăzi aici, este că ei vor să înţeleagă asta.  Ei au o călătorie în faţa lor.  Dar, ei vor să vadă un grup de umani care au ajuns la acest punct când dualitatea se poate elibera.  Ei vor să vadă un grup care au transcendat căile energetice vechi a dualităţii.  Ei vor să vadă cum acest grup acceptă întunericul şi lumina, undele înalte şi joase...că acceptă toate astea...şi numai se chinuie să încerce să iasă din vid...şi numai încearcă să stea agăţat de punctele înalte...dar să înţeleagă că ritmul tuturor acestora este apropriat, şi făcând aşa, înseamnă că numai este o energizare a elementelor vechi de dualitate.
     Este o nouă dragoste, dar nu este aşa cum voi a-ţi gândit că poate să fie.  Asta nu are de a face cu o altă persoană, cel puţin nu acuma.  Are de a face cu fiinţa voastră proprie şi sufletul vostru propriu.  Deja se întâmplă vouă, aşa cum am spus înainte, nu mâine, nu poimâine.  Deja se întâmplă.  Simplu permiteţi să fie, dragi prieteni.
     Această nouă înţelegere de dragoste continuă să înflorească şi să crească.  De aceea este aşa de recompensatoare pentru noi, aşa onoare pentru noi astăzi ca să dăm această lecţie - pentru că nu este nici o lecţie de învăţat.  Este simplu o confirmare sau recunoaştere unde vă aflaţi acum.
     Într-adevăr sânt cuvinte la care trebuie să vă uitaţi, ca să vă ajute să înţelegeţi unde vă aflaţi.  Dar lucrul important este că voi vă aflaţi aici.  Lucrul important, mai mult ca orice...că agenda a fost ridicată, că este o contopire...este o nouă dinamicitate a ce deobicei a fost dualitatea.  Dar, acuma se duce la această energie de patru, în loc de doi.
     Ce se întâmplă în această nouă înţelegere a dragostei, este că energia de Acasă, de Acasă poate până la urmă să intră.  Asta se întâmplă.  De aceea este că noi sântem aşa de fascinaţi cu lecţia asta.  De aceea, în curând să fie copii, sânt aşa de emoţionaţi.  Pentru prima dată decând noi toţi am plecat de Acasă, asta începe să vină şi să intră.  Asta începe, într-un fel să se trezească, să se lărgească, şi să vă întâlnească.
     De aceea este că noi toţi am fost aşa de emoţionaţi decând călătoria noastră a început.  Noi toţi ne-am întrebat, “Unde este Acasă?  Unde este Spiritul?”  Noi toţi ne-am întrebat când o să fie timpul când totul de acasă să vină la noi?  Şi voi v-aţi gândit că, “Acasă vă v-a salva”. Dar  nu este aşa.  Nu este vorba de nici o salvare.  Acasă vine să vă salute şi să vă îmbrăţişeze şi să vă mulţumească pentru această călătorie lungă care a schimbat natura a Tot Ce Este.  Ce a “Fost”, numai este.  Ce a “Fost” este “Acum”.  Dragi prietni, când noi spunem că voi niciodată nu sânteţi singuri, noi înţelegem,  nu ca şi înainte, pentru că Acasă în sfârşit este capabilă să înceapă intrarea.  Asta vine prin divinitatea voastră şi prin posedarea divinităţii voastre proprii.
     Voi niciodată nu sânteţi singuri, pentru că Acasă vă atinge acum.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2002 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.