SERIILE ASCENSIUNII
UN MESAJ SPECIAL DE LA METATRON
ARE YOU READY?
SÂNTEŢI GATA?
Prezentat la Cercul Crimson
Aprilie 2002
Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm cu voi în această zi specială în energia de “acum”.  Asta cuprinde pe toţi umanii...oamenii care sânt aici direct în acest spaţiu, şi toţi ceilalţi care sânt capabili să se conecteze la această energie (prin internet), şi toţi ceilalţi care o să citească mai târziu.  Ei la fel stau în acest moment de “acum”.  De prin toată lumea se adună Shaumbra.  Voi nu trebuie să fiţi cu toţii în acelaşi loc fizic şi în aceaşi “acum”.  Voi nu trebuie să fiţi în aceaşi cameră, pentru că Voi toţi SÂNTEŢI în acelaşi spaţiu.
     Cei de pe partea noastră a voalului, în special noi care nu am fost pentru o perioadă lungă în formă fizică, noi iubim energia tehnologiei umane.  Sânt umanii care gândesc că tehnologia nu este un lucru bun.  Dar, dragilor, dragilor, tehnologia este REZULTATUL conştienţei voastre.  Tehnologia nu poate fi mai mare decât conştienţa umanilor.  Tehnologia urmează conştienţa voastră.  Deci, când aceste unelte ca şi Internetul intră în viaţa voastră, poate sânt unii care spun, “Asta nu este un lucru bun.  Asta se poate folosi pentru întuneric sau pentru rău”.  Dar, dragilor, asta vine ca un rezultat a conştienţei voastre, deci onoraţi asta.
     Noi o să vorbim mai mult despre conştienţa în această zi.  Noi o să numim asta, “ziua conştienţei”, conştienţa care se schimbă în voi şi la fel Pământul.  Asta este o zi specială, cu Shaumbra  împreună în acest timp,şi noi ar fi trebuit să  avem o altă lecţie.  Noi ar fi trebuit să trecem peste o înţelegere specifică cu voi.
     Dar, este Metatron care ne-a cerut ca el să transmită o energie, care este împachetată într-un mesaj cu cuvinte, la toţi Shaumbra în lume.  Mesajul şi energia dincolo de asta este fără timp, dar este foarte apropriat de momentul în care sânteţi acuma.
     Acum, noi vedem că voi aveţi un loc nou în care vă aflaţi acuma, (se referă la locul nou de adunare a Cercului Crimson)  Noi vedem că voi vă mutaţi la locuri tot mai mari (Râsete).  Pentru noi nu are nici o diferenţă că ce fel de pereţi vă înconjoară în formă fizică a voastră,  nouă contează energia ce se adună aici.
    Poate voi puteţi simţi schimbările,clădirea energiei şi adunarea tuturor energiilor.  Este, într-un sens un glob de energie care a fost creat de voi, de umanii care stau aici în “acum”.  Este un glob de energie care radiază de la punctul central a acestei spaţii.  Asta a fost creat de voi. 
     Şi energiile de dragoste şi conştienţă se extinde prin corpul vostru fizic, prin Internetul vostru.  Acest glob de conştienţă ce voi  a-ţi creat în acest spaţiu nou, se extinde chiar şi prin pereţii acestui loc, în Pământ şi în tot universul.  Noi putem simţi de pe partea noastră a voalului.  Puteţi voi să simţiţi în spaţiul în care a-ţi creat asta?  Puteţi să simţiţi prin conştienţa colectivă, în fiinţa voastră prin Limbajul Ah?
     Luaţi un moment acuma dragilor, şi inhalaţi adânc energia Shaumbrei, a Consiliului Crimson, a lui Metatron şi de Acasă.  Inhalaţi asta adânc prin fiinţa voastră.  Această inhalare simplă  aduce energia înăuntru şi ancorează în “acum” al vostru.  Inhalare simplă - aprinde divinitatea ce creşte în sinea voastră.  Deci,  inhalaţi acuma adânc, dragilor.  Inhalaţi asta în sinea voastră.  Să ştiţi că voi sânteţi într-un loc care este de familie.  Să ştiţi că voi sânteţi într-un loc care este plin cu dragoste, dar un tip nou de dragoste.
     Este timp când noi stăm aici şi doar vă admirăm.  Oh, noi ne uităm la voi.  Noi iubim ce - aşa cum voi a-ţi spune - să ne holbăm la voi, să ne holbăm în amuzament şi în uimire.
     Este cineva care se află aici astăzi, de pe partea noastră a voalului şi care se uită la voi acum.  Ea a fost aici cu voi luna trecută, pe partea voastră.  Ea se uită acum, această dragă, care se numeşte Mira, (Mira Stanley), co-ordonatorul Programului Shaumbra pentru puşcării, care a trecut pe partea cealaltă a voalului( 1 aprilie 2002).  Ea este într-adevăr aici cu noi şi cu voi, dar ea se uită la voi din partea noastră a voalului.  Ea vede ceva ce nu a văzut niciodată când ea a mers în formă umană în această viaţă.  Ea este uimită, foarte uimită!
     Ea spune, “Acuma eu ştiu de ce am ales să fiu un uman.  Poate eu mă voi duce înapoi iarăşi în formă umană, poate mai devreme decât eu m-am gândit”.  Ea dă din cap şi spune, “Oh, eu am spus că niciodată nu mă voi întoarce, dar acum văd scopul pentru care să fiu pe Pământ ca un uman.  Eu văd scopul când mă uit la un grup de umani şi văd dragostea care înfloreşte. Este ca şi privind o floare primăvară, cel mai frumos anotimp de a privi o floare, când ele cresc şi înmuguresc şi când prima petală se deschide şi iese prima mireasmă de parfum”.
     Asta vedem şi noi.  Asta vede şi Mira.  De aceea noi vă onorăm aşa mult.  Noi vă trimitem multe mesaje acum, la fiecare potrivit individual, dar noi împărţim astea cu voi pe un alt nivel.  Voi puteţi înţelege ce noi vă aducem la fiecare dintre voi, individual prin Limbajul Ah.  Noi vă vorbim în multe voci, în multe căi.  Asta nu este numai prin cuvintele folosite prin Cauldre (Geoffrey Hoppe), prin care eu vorbesc,  dar în special în zile ca astăzi cu aceste energii intense, noi vă vorbim în multe căi.
     Acum, daţi voie să vorbim pentru un moment despre Noua Înţelegere a Dragostei, despre care am vorbit la ultima noastră întâlnire, (Lecţia a Opta).  Dragi prieteni, este o Nouă Energie care înmugureşte şi vine sus din sinea voastră.  Şi în asta este o nouă fizică a dragostei, o nouă balanţă a energiei.
    În trecut voi a-ţi cunoscut dragostea ca şi o oglindă.  Voi a-ţi învăţat despre dragoste prin oglindă.  Voi a-ţi învăţat despre dragoste jucând jocul dualităţii - lumina şi întunericul, bine sau rău. Aşa a crescut conştienţa voastră.  Da, şi au fost timpuri când voi a-ţi găsit o altă persoană pe care a-ţi iubit foarte mult.  Dar, într-un sens, ei au fost doar o oglindă pentru voi, prietenul sau partenerul, acel membru de familie, sau acel prieten drag.
     Voi a-ţi ajuns să înţelegeţi dragostea uitîndu-vă în oglindă, trecând prin paşii dualităţii.  De aceea este că de aşa multe ori dragostea până la urmă a fost incompletă.  De aceea a fost că voi a-ţi continuat să găsiţi dragostea chiar şi după ce a-ţi găsit partenereul vostru de suflet.  Căutarea pentru dragoste a continuat, chiar după ce a-ţi găsit familia şi venând la ei şi cunoscând dragostea lor.  Căutarea voastră a continuat pentru că dragi prieteni, asta a fost doar o oglindă.
     În noua înţelegere despre dragoste, elementele dualităţii se împreunează ca într-un dans.  În noua înţelegere despre dragoste nu este oglinda din voi spre afară sau de la voi la voi înşivă.  În înţelegerea nouă a dragostei, are loc o căsătorie.  Şi asta este în sinea voastră.  Astea sânt toate acele elemente ce sânteţi voi.  Este lumina şi întunericul care se împreunează formând un nou tip de iluminare.  Nu este lumina ce voi a-ţi crezut înainte.  Şi nici nu este întunericul vidului.  Este o nouă iluminare.
     În noua înţelegere a dragostei,  este o căsătorie a elementelor.  Acele elemente au fost totdeauna acolo.  Într-un sens, ele au fost opuse unul de altul,  ciocnându-se unul de altul.  Această acţiune a transformat energia de la o stare în alta.  Dar, asta nu a fost energia nouă.  A fost doar o transformare a energiei existente.
     În noua înţelegere a dragostei ce vine la voi, este ceva nou ce se crează.   Nu este simplu doar o transformare a energiei de la o formă a conştienţei la alta.  Înţelegerea nouă a dragostei este ENERGIA NOUĂ.
     Noi o să vorbim mai mult despre asta, şi noi o să avem încă  câteva lecţii, un total de unsprezece în Seriile Ascensiunii.
     Dragi prieteni, este o nouă înţelegere a dragostei, şi nu este nevoie ca voi să capturaţi asta în mintea voastră.  Voi nu trebuie să încercaţi să creaţi sau să trageţi asta afară din adâncul sinei voastre.   Asta se înmugureşte ca şi o floare de primăvară.
    Acum să vorbim despre conştienţă pentru un moment.  Conştienţa este un cuvânt cheie chiar acuma prin ce voi treceţi şi prin ce Pământul trece.
     CONŞTIENŢA ESTE ÎNŢELEPCIUNEA EXPERIENŢELOR VOASTRE DIN TRECUT, ŞI POTENTIALUL VIITORULUI, ADUSE ÎMPREUNĂ ŞI EXPRIMATE ÎN “ACUM”.
     Conştienţa dragilor, este îmţelepciunea din trecutul vostru.  Este iluminismul la care a-ţi ajuns prin experienţele voastre a dualităţii prin care a-ţi trecut.  Este înţelepciunea din trecut.  Este de a şti, dragilor, cum a fost în dualitate, de a experienţa bătălii şi dragoste; să experienţaţi abundenţă şi de a nu avea abundenţă, să experienţaţi implicarea unei relaţii...şi la fel singurătatea.  Astea toate sânt experienţe şi astea au creat o înţelepciune în sinea voastră.
     Oh, într-adevăr sânt nişte cicatrice de la câteva experienţe, dar acele cicatrice sânt doar nişte iluzii.  Rănile sânt doar o percepţie care se poate să se schimbe şi care pot fi eliberate.  Când cicatricele şi rănile s-au vindecat şi s-au dus, ce rămâne, este înţelepciunea.  O înţelepciune  pură neschimbată în sinea sufletului vostru.  Asta face parte din conştienţă.
     Conştienţa este la fel un potenţial ce se află în faţa voastră, bazat pe faptul de unde veniţi.  Voi a-ţi creat multe scenarii de potenţiale pentru unde voi o să mergeţi.  Într-un sens, voi puteţi spune că a-ţi trecut peste timp, de investigarea potenţialului viitorului.  Dar, voi nu a-ţi experienţat asta încă.  Pentru cei care se întreabă - pentru cei care cred că viitorul a fost deja creat - asta nu este aşa, viitorul nu a fost creat.  Voi puteţi doar să priviţi potenţialul, dar voi nu puteţi experienţa viitorul până ce voi nu sânteţi în “acum”.
     Conştienţa este când voi aduceţi împreună înţelepciunea trecutului cu potenţialul viitorului în “acum” şi să o experienţaţi.  Asta este conştienţa.  Şi, conştienţa se schimbă chiar acuma foarte repede în sinea voastră şi a Pământului. 
     Dragilor, sânt câţiva dintre voi care a-ţi creat să cunoaşteţi puterea voastră proprie, Dumnezeul de sine al vostru propriu. Câţiva dintre voi a-ţi stat foarte liniştiţi şi voi a-ţi pus o piatră sau un alt obiect pe masă în faţa voastră.  Voi a-ţi încercat să mişcaţi asta cu gândul vostru sau cu puterea mintală, nu-i aşa?  Voi a-ţi încercat să suspendaţi obiecte fizice în aer.  Voi a-ţi încercat să stingeţi lumânarea fără să suflaţi pe ea, doar folosind mintea voastră.  Voi a-ţi încercat să mişcaţi acea piatră pe masă dorind asta, dorind să se mişte.  Şi asta nu s-a întâmplat!
     Când voi nu a-ţi fost în stare să mişcaţi piatra cu mintea voastră, voi a-ţi devenit confundaţi şi nemulţumiţi şi voi nu a-ţi gândit că a-ţi fost puternici.  Voi nu a-ţi gândit că a-ţi ajuns la formula lui Dumnezeu încă.  Dar, dragilor, voi nu v-aţi uitat corect.  Voi a-ţi încercat să vă folosiţi de o putere care nu a fost o putere reală.
     Puterea adevărată este atunci când voi schimbaţi conştienţa voastră.  Staţi acuma în faţa pietrii.  Conştienţa voastră nouă schimbă conştienţa pietrei.  Conştienţa voastră nouă nu i-a nici o formă de exerciţiu, sau dorinţă sau o împingere.  Este simplu o schimbare de conştienţă.  Piatra se mişcă în răspuns direct la conştienţa voastră nouă.
     Aşa trebuie să mişcaţi o piatră, fără să o atingeţi, fără nici o dorinţă şi fără să încercaţi capacităţile psihice.  Schimbaţi conştienţa voastră şi atunci conştienţa pietrei se schimbă.  Atunci, voi o să înţelegeţi cum să mutaţi piatra fără să o atingeţi.  Oh, şi asta nu v-a lua un efort real din partea voastră!
     Dar, Tobias, voi spuneţi, “Cum să schimb conştienţa mea?” Este foarte simplu.  Voi v-aţi uitat doar într-o direcţie greşită.  Voi a-ţi încercat să o faceţi dificilă pentru voi.  Cum vă schimbaţi conştienţa voastră?  Simplu, voi trebuie să eliberaţi conştienţa veche.  Asta este tot.  Când voi eliberaţi conştienţa de ieri, asta deschide calea pentru noua conştienţă să intră.
     Totdeauna se schimbă, şi voi o să treceţi prin eliberări şi eliberări.  Energia doar se înţepeneşte şi devine dureroasă pentru fizicul vostru, şi la fel mental, şi emoţional dacă voi nu eliberaţi. Eliberaţi conceptul care poate a fost adevărat ieri, sau alaltăieri.  Eliberaţi energia experienţelor vechi.  Eliberaţi trauma trecutului şi acele dureri şi suferinţe.
     Ce noi vrem să spunem este, “Eliberaţi complet”.  Noi am spus asta mereu şi mereu.  De aceea am spus să “Eliberaţi Cristalele. Eliberaţi cărţile vechi”.  Ah, conştienţa lor v-a dat înţelepciune, dar acum este timpul să eliberaţi.  Este timpul să vă luaţi stăpânirea acelor lucruri, pentru că astea nu ţin nici o putere.
     Puterea este în sinea voastră.  Înţelepciunea ce a-ţi câştigat este în sinea voastră.  Înţelepciunea nu a fost în cuvintele care au fost în cărţi.  A fost energia în spatele acestora.  Înţelepciunea nu a fost în cristaluri.  Asta este ce voi a-ţi învăţat despre voi înşivă în oglindă cristalelor.
     Voi vă schimbaţi conştienţa voastră.  Voi permiteţi să se înalţe la noi înălţimi, eliberând vechiul.  Eliberaţi.  Eliberaţi...este provocator şi un lucru dificil pentru umani, eu ştiu.
     Eu, Tobias, am umblat în sandale odată.  Eliberarea este dificilă.  Este o frică care vine din elementele dualităţii.  Ce face dificil să eliberaţi este că, voi nu eliberaţi până ce, ceva nou este acolo ca să înlocuiască vechiul.
     Dar, Energia Nouă, nu lucrează în acest fel.  Asta se eliberează astăzi în “acum”, în moment.  Şi după asta imediat o nouă conştienţă vine la suprafaţă, o conştienţă care este contopirea înţelepciunii trecutului şi potenţialul viitorului.
     Dragilor, conştienţa se schimbă repede în sinea voastră şi în sinea Pământului în acest timp.  Se schimbă, foarte, foarte repede.  Aşa mult încât este - cum să spun  - este o “preocupare” în partea noastră a voalului.  Nu este o frică în partea noastră, dar noi vedem că voi a-ţi făcut o muncă uimitoare în sinea voastră, schimbând conştienţa voastră şi eliberând.  Noi vedem că umanitatea ca totul a schimbat conştienţa până la punctul unde totul merge repede, foarte repede acum.  Chiar nici noi nu am anticipat asta.
     Noi am urmărit - am măsurat, cum a-ţi spune voi - am urmărit progresul vostru, ştiind că voi a-ţi trecut prin eliberări.  Voi a-ţi făcut o muncă minunată care a creat o balanţă foarte delicată.
     Dualitatea îşi schimbă conştienţa ei în Energia Nouă.  Numai este vorba de lumină şi întuneric, numai este bine şi rău.  Dualitatea îşi schimbă conştienţa în Energia Nouă, ce noi am numit energia de “patru”.  Patru este o energie foarte stabilă, o energie balansată.  Cu asta vine o nouă înţelegere şi învăţătură şi Nouă Energie.  Dar, din cauza schimbării rapide, noi găsim că voi şi Pământul vă aflaţi la un punct delicat.
     De aceea este că Metatron a dorit să se adreseze vouă astăzi.  El doreşte să vă aducă un mesaj, dar mult mai important, el doreşte să aducă o energie la fiecare dintre voi.
     Acum, noi vom face o schimbare aici într-un moment.  Noi ne-am pregătit pentru asta de câteva săptămâni.  Energia lui Metatron este foarte puternică, foarte puternică.  Noi vom schimba de la Tobias care vorbeşte prin Cauldre, la Metatron, care la fel vorbeşte prin Cauldre.  Energia fiecăruia dintre voi v-a fi cuprinsă aici, ca şi energia lui Cauldre, şi energia Consiliului Crimson, şi al meu Tobias, şi sigur energia lui Metatron.  Oh, asta v-a fi un car de energii, transmis prin mesajul lui Metatron!
     (Se observă o teamă a lui Cauldre)  Şi pentru tine Cauldre, noi spunem ca simplu, tu să permiteţi asta să curgă.  Simplu, permite asta să fie.
     Acum noi vă cerem ca fiecare dintre voi să stea comfortabil în scaunul lui.  Noi vă cerem să respiraţi adânc.  Noi vom lua un moment pentru ajustare.  Inhalaţi adânc şi deschideţi-vă la nouă conştienţă.
     (Pauză)
     Metatron
     Eu sânt Metatron, Vocea Voastră în Spirit.
     Eu nu sânt obişnuit să vă vorbesc direct.  Pentru cei care îmi cunoaşte trecutul, voi o să înţelegeţi că eu am trimis mesageri să fie cu voi.  Deci, este chiar o onoare pentru mine să vin aşa direct ca acum, să mă alături de Tobias, să mă alătur de voi în această adunare.  Şi într-un sens, eu sânt tot aşa de nervos ca şi Cauldre, de această prezentare directă, sau poate şi voi sânteţi.
     Energia Pământului se schimbă repede.  Conştienţa se mişcă prompt.  Eu vin astăzi la voi, cu mulţi alţii, să vă  vorbesc despre ce se întâmplă în sinea voastră şi în jurul vostru.  O să fie multe, multe schimbări.  Este un potenţial pentru schimbări ce s-ar putea să fie incomod şi descurajator.  Aceste schimbări poate că afectează trupul vostru şi sigur Pământul.
     Voi intraţi într-o conştienţă unde voi sânteţi în stare să ţineţi divinitatea voastră.  Voi ajungeţi la un timp când grilajul se schimbă şi se modifică în răspunsul la creşterea voastră.  Este timpul când munca lui Kryon schimbă balanţa magnetică care ajunge la un sfârşit.
     Este o balanţă delicată în acest timp de deschidere rapidă a conştienţei.  Este o balanţă delicată.  Este o balanţă delicată pentru aceste lucruri, în special între acum şi sfârşitul anului vostru calendaristic.  Dar, nu este limitat la asta.  O să fie reziduri a acestor schimbări rapide, chiar şi după sfârşitul anului calendaristic al acestui an al vostru.
     Dragii mei, vânturile o să bată în schimbarea energiei peste Pământul vostru.  Vânturile o să poartă o tristeţe.  Pentru fiecare schimbare este o tristeţe.  Şi tristeţea v-a fi multă.  V-a fi grea.  Asta v-a schimba pe cei care s-au deschis şi ţin divinitatea lor.  Vânturile aduc schimbări, şi tristeţea v-a fi temporară.  Vânturile vor ajuta la curăţirea Energiei Vechi a umanilor şi a teritoriilor lor.
    Pământul se v-a zgudui şi cutremura, pentru că şi Pământul a ţinut multă energie de dualitate.  V-a fi un timp pentru eliberare, timp pentru a da drumul.  Şi când cutremurul Pământului i-a loc, şi dacă este exact sub picioarele voastre proprii, să nu vă fie frică. Să ştiţi că asta este apropriat.  Să ştiţi că dualitatea simplu vrea să se elibereze şi asta face parte din proces.
     O să fie cei care o să spună că Dumnezeul trimite un mesaj.  Şi asta este cumva adevărat.  Dar, mesajul nu este despre păcate.  Nu este despre faptul că faceţi ceva rău.  Mesajul este despre oportunitate.  Voi o să auziţi cuvinte ca dreptate, de la alţii.  Ei o să încerce să vă spună ce nu a-ţi făcut voi bine.  Ei încearcă să pună blestemul pe voi, că nu urmaţi adevărul lor.  Când cutremurul i-a loc, şi voi auziţi ţipetele altora în urechea voastră, să înţelegeţi că asta este apropriat.  Să înţelegeţi că asta este o eliberare ce i-a loc, asemănător cu eliberările ce voi a-ţi făcut.
     Şi focul vine asupra teritoriilor voastre.  Şi asta v-a arde în multe locuri şi v-a izgoni pe mulţi din casele lor.  Şi asta la fel este apropriat.  Focul ajută la eliberare.  Focul ajută la curăţire.  Căldura focului ajută la transferare.  Şi când o să fie cei care o să spună vouă şi la alţii că asta este calea naturală de pedepsire pentru ce nu s-a făcut bine în trecut, să ştiţi că aceste cuvinte nu sânt adevărate, şi nu sânt complete.  Să ştiţi că focul este apropriat.  Să ştiţi că focul este simplu o transformare.
     Şi apa o să vină.  Asta o să vină din mări.  Şi o să vină din cer.  Şi asta o să fie multă.  Apa o să fie mult mai multă decât a-ţi văzut voi în vieţile voastre trecute.  Apa vine să cureţe.  Apa vine să purifice.  Şi apa vine să stingă focul care este în inima bărbaţilor şi femeilor.  Când apele vin, şi acei care susţin că asta este un alt semn de la Dumnezeu, să înţelegeţi că asta este apropriat.  Să înţelegeţi că toate elementele care vin acuma - vântul, mişcările pământului, focul şi apa - fac parte din transformarea dualităţii.  Acestea fac parte din curăţirea finală şi eliberarea finală.
     Deci, noi venim astăzi, Shaumbra, să spunem că balanţa delicată în acest timp de schimbare este potrivită.  Să nu fiţi şocaţi de ştirile scrise în ziare.  Să nu fiţi şocaţi şi atinşi de cuvintele celorlalţi care încearcă să facă ceva ce nu este.  Să nu fiţi trişti, dragilor, când mulţi umani aleg să plece de pe partea voastră în acest timp.  Asta este apropriat.
     Multe din elemente - şi spiriduşii şi cei din regatul magic - au plecat acum 12 ani în urmă poate mai mult.  Ei au ştiut că a fost timpul potrivit de a pleca de pe Pământ.  Ei au plecat ca voi să puteţi poseda şi accepta puterea şi divinitatea voastră proprie. Elementele până atunci au ţinut balanţa.  Şi acum ei au pleacat.
     Sânt mulţi umani care au stat pe Pământ ca să ţină energia.  Ei s-au ţinut de energie.  Şi când ei trec pe partea noastră, să nu fiţi trişti, pentru că şi asta este potrivit.  Mulţi o să vină înapoi ca să vă ajute.  O să fie un număr mare de umani care aleg să plece pe partea noastră, şi asta o să apare în multe căi dramatice.
     Să nu fiţi trişti când vânturile bat, şi focul devine violent, şi Pământul se cutremură şi apele vin.  Ţineţi divinitatea voastră, dragi prieteni.  Ţineţi divinitatea voastră proprie.
     Noi venim aici ca să vă aducem un mesaj energetic, dar la fel să vă punem întrebări.  Noi vă întrebăm în timp ce vorbim, să vă uitaţi în sinea sufletului vostru şi a fiinţei voastre, pentru că acuma este timpul.  Acuma este timpul.
     Sânteţi gata să vă ELIBERAŢI pe voi înşivă?  Sânteţi gata să vă eliberaţi pe voi înşivă de tiparele şi căile Vechiului?  Sânteţi gata să vă eliberaţi de dualitatea în care a-ţi mers?  Sânteţi gata să permiteţi ca să vă înălţaţi, să daţi drumul la toate rănile din trecut; să eliberaţi spiritul din sinea voastră ce vine la suprafaţă, această divinitate ce încearcă să iasă la suprafaţă şi să se exprime?
     Blocările, pereţii pe care încă mai aveţi în jurul vostru nu vă dă voie să fiţi liberi.  Deci, noi vă întrebăm pe fiecare dintre voi; Acuma este timpul - Sânteţi Gata Să Fiţi Liberi?
     Shaumbra, sânteţi gata să vă IUBIŢI  pe voi înşivă?  Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă cu adevărat?  Nu în felul în care voi a-ţi gândit asta în trecut.  Nu în felul în care voi simplu v-aţi învelit în nişte pelerine, ci mai degrabă, o acceptare a tuturor lucrurilor ce a-ţi făcut, tot ce a-ţi fost, lumină şi întuneric.  Sânteţi gata să acceptaţi că a-ţi fost în dualitate şi toate experienţele pe care le-aţi avut şi care au clădit înţelepciunea despre care Tobias a vorbit?  Sânteţi gata să vă iubiţi cu adevărat pe voi înşivă aşa de mult cât a-ţi iubit pe alţii şi aşa mult cât a-ţi încercat să iubiţi pe Dumnezeu?
     În dualitatea Energiei vechi, voi a-ţi fost învăţaţi că nu este potrivit ca să vă iubiţi pe voi înşivă.  Sânteţi gata să vă iubiţi pe voi înşivă acum, să iubiţi tot ce sânteţi?  Nu ca să iubiţi ceva iluzie, sau un înger care este sau nu este voi, nu ca să iubiţi ceva în viitor ce a-ţi vrea să deveniţi, dar să vă iubiţi pe voi înşivă ACUM.  Sânteţi gata să faceţi asta, să vă iubiţi pe voi înşivă acum?
     Shaumbra, acum a sosit timpul.  Sânteţi gata să vă CUNOAŞTEŢI  pe voi înşivă, să vă cunoaşteţi cu adevărat pe voi înşivă?  În trecut voi a-ţi cunoscut doar aspecte din cine a-ţi fost.  Voi a-ţi încercat să vă cunoaşteţi pe voi înşivă.  Voi a-ţi încercat să vă găsiţi pe voi înşivă.  Dar, sânteţi gata să cunoaşteţi ceva despre voi înşivă ce a fost ţinut în sinea voastră, ceea ce a fost ţinut un secret de la voi înşivă?   A fost ţinut un secret, pentru că în dualitate a fost o parte din voi ce nu a vrut să accepte cine a-ţi fost, o fiinţă unică cu toate energiile şi toată puterea lui Dumnezeu.
     Noi ştim că este dificil să acceptaţi.  Dar, cunoscând pe voi înşivă, voi o să ajungeţi  să ştiţi asta.  Voi o să ajungeţi să cunoaşteţi cine într-adevăr sânteţi.   Asta v-a nărui iluzia a cine voi a-ţi gândit că a-ţi fost.  Şi în asta poate este o frică. Asta poate că vă ţine înapoi. Sânteţi gata ca într-adevăr să vă cunoşteţi pe voi înşivă, complet şi total?   Nu este iluzia ce voi a-ţi gândit că poate să fie. Este ceva complet diferit.  Cunoscându-vă pe voi înşivă ca unul cu Hristos, cunoscându-vă pe voi înşivă unul cu Spiritul, care a venit din Spirit...asta este o provocare dificilă.  Sânteţi gata să vă cunoaşteţi pe voi înşivă?
     Shaumbra, timpul a sosit acum.  Sânteţi gata să POSEDAŢI divinitatea voastră?  Nu numai să iubiţi, nu numai să o cunoaşteţi, nu numai să aveţi libertatea?  Dar, dragilor, sânteţi gata să o posedaţi în sinea voastră, să înţelegeţi că SÂNTEŢI VOI, care ţineţi asta în sinea voastră, şi să nu încercaţi să ascundeţi cine sânteţi?  Sânteţi gata să posedaţi ce este al vostru?
     Divinitatea voastră nu v-a fost dată de nimeni.  Voi a-ţi avut asta tot timpul.  Asta a fost sigilat.  A fost închis cu şapte sigile, a fost ţinută strâns în sinea voastră.   Sigilele sânt gata să se deschide.  Este ca şi cum asta a fost plină de stress.  Asta a-ţi simţit voi, sigilele au vrut să se deschide toate şapte, nu unul şi unul. Sigilele nu se deschid în felul acela.  Astea se deschid în unison.  Se deschid împreună.  Sânteţi gata să posedaţi şi să acceptaţi în fiinţa voastră şi să ştiţi că a fost acolo tot timpul?   A fost doar închisă.  Sânteţi gata să posedaţi pe Dumnezeul ce sânteţi?
     Acum a sosit timpul, Shaumbra.  Sânteţi gata să ARĂTAŢI şi să exprimaţi cine sânteţi?  Sânteţi gata să eliberaţi timiditatea, ascunzişul şi neîncrederea?  Sânteţi gata să vă arătaţi pe voi înşivă la lume şi la noi toţi, ce îngeri  mari sânteţi?  Şi să nu vă ascundeţi în spatele voalului, şi să numai înăbuşiţi energia voastră proprie şi să nu vă mai fie frică de sunetul vocii voastre proprii când vă vorbiţi vouă şi la alţii?  Sânteţi gata să arătaţi divinitatea voastră şi să permiteţi la asta să iasă la suprafaţă, izbucnând în “acum” în care voi trăiţi?  Sânteţi gata să ridicaţi piciorul de pe frână, aşa cum a spus Tobias şi să arătaţi cine într-adevăr sânteţi?
     Nu este un exemplu mai mare cu alt uman ca să vedeţi pe cineva care posedă divinitatea lui şi să o exprimă.  Dacă voi nu arătaţi cine sânteţi, energia devine încurcată în sinea voastră, şi devine dureros în mintea voastră şi în corpul vostru.
     Noi vă cerem, Shaumbra, sânteţi gata să arătaţi cine sânteţi, să eliberaţi vieţile din trecut pe care încercaţi  să le ascundeţi şi  voi a-ţi spus, “Eu niciodată nu mă voi arăta ca cineva care este plină în spirit, pentru că eu am fost ridiculizat şi închis pentru asta”. În Energia Nouă care iese din dualitate, şi arătând cine sânteţi, este una dintre lucrurile cheie.  Asta nu înseamnă să fiţi evanghelişti.  Asta nu înseamnă să  convertiţi pe alţii.  Asta înseamnă ILUMINAREA energiei voastre spre afară.  Poate nici nu o să fie nevoie de cuvinte să exprimaţi.   Simplu asta vă iluminează cine sânteţi voi, şi care se exprimă prin fiinţa voastră.   Aşa cum cele şapte sigile se deschid, energia asta a voastră o să vrea să vină la suprafaţă.  Sânteţi gata să vă arătaţi cine sânteţi?
     Shaumbra timpul a sosit.  Sânteţi gata să PERMITEŢI spaţiul celorlaţi şi conştienţa lor?  Sânteţi gata să acceptaţi  lucrurile care se întâmplă la oameni şi în jurul vostru şi energiile din jurul vostru că sânt apropriate?  Nu este după voi ca să judecaţi dacă este bine sau rău , dar mai bine să fiţi într-un loc de permitere.  Sânteţi gata să permiteţi să acceptaţi pe alţii şi toate lucrurile în jurul vostru? 
     Asta este cheia de a vă muta în Energia Nouă.  Este ce Tobias a spus, “să staţi în spatele zidului scund”.  Făcând asta, voi o să înţelegeţi cum lucrurile sânt create cu adevărat şi voi la fel o să onoraţi pe alţii pentru drumul lor.  Sânteţi gata să onoraţi drumul celorlaţi, spaţiul lor, şi mult mai important, conştienţa lor?  Că dacă nu, energia voastră se v-a împleti cu acelora şi voi vă puteţi trezi că vă alăturaţi călătoriei lor, în loc să continuaţi călătoria voastră.
     Dragilor, dragi Shaumbra, sânteţi gata să PRIMIŢI darul despre care Tobias a vorbit, “Fructul Trandafirului?”  Asta este divinitatea voastră!  Voi a-ţi cărat asta de când a-ţi plecat de Acasă.  Divinitatea voastră a fost acolo totdeauna.  Este darul vostru pentru voi înşivă.  În Fructul Trandafirului este soluţia pe care deja voi a-ţi pus în conştienţa voastră.  Dragi Dumnezei care staţi în faţa noastră astăzi, voi deja a-ţi creat soluţia, dar voi a-ţi vrut să exploraţi alte posibilităţi!  Soluţia este în Fructul Trandafirului care totdeauna a fost cu voi.
     Voi nu v-aţi dat niciodată o problemă fără să preparaţi răspunsul.  Voi a-ţi preparat răspunsul în dragoste şi înţelegere pentru voi înşivă.  Şi acum de câte ori aveţi o problemă în viaţa voastră să înţelegeţi că Fructul Trandafirului este soluţia pe care voi deja a-ţi pregătit.  Voi doar nu a-ţi dorit să vă uitaţi la astea.  Voi v-aţi uitat la alte soluţii potenţiale.
     Este soluţia divină, dar nu a fost scrisă sau creată sau dată vouă de Spirit, de Metatron, Tobias, călăuzii voştri sau îngerii. Soluţia a fost creată în inima voastră şi asta este Fructul Trandafirului, soluţia la tot ce vine din sinea voastră.  Dar, voi trebuie să acceptaţi ca şi a voastră proprie şi care nu este dată pe un platou de argint de alte entităţi.  Asta a fost jocul pe care voi a-ţi jucat.  Asta este jocul, căutând soluţiile create de alţii.  Sânteţi gata să primiţi Fructul Trandafirului, soluţia voastră divină.
     Şi la sfârşit noi vă întrebăm, acum când timpul a sosit, sânteţi gata să eliberaţi iluzia şi dualitatea?  Sânteţi gata să eliberaţi această iluzie, iluzie care este aşa de puternică, încât apare ca şi o realitate?  Conştienţa voastră se schimbă.  Voi începeţi să înţelegeţi dinamicul energiei de dualitate.  Voi încet ajungeţi la înţelegerea că, DUALITATEA SIMPLU ESTE O ILUZIE.  Sânteţi gata să eliberaţi iluzia?
     Pentru voi poate asta este ca o platformă.  Se pare că este ca o fundaţie sau legătură adâncă cu pământul.  Voi acuma sânteţi ca şi stând pe un gard, şi aveţi un picior în dualitate, iar celălat picior în ascensiune, vrând să trageţi şi piciorul care a rămas în dualitate.
     Noi vă provocăm astăzi în acest timp crucial în balanţa energetică a Pământului.  Sânteţi gata să eliberaţi dualitatea, iluzia dualităţii?  Este aşa de puternică, este dificil să percepeţi ca o iluzie, dar asta aşa este.  Sânteţi gata pentru această schimbare în conştienţă?  Noi am dorit să întrerupem lecţiile voastre regulate lunare, nu numai pentru călătoria pe drumul vostru dar la fel pentru drumul călătoriei tuturor.  Conştienţa, dragilor, conştienţa Pământului şi ce se întâmplă pe Pământ ne afectează pe noi toţi.  Aşa merge conştienţa pe Pământ şi conştienţa în univers.
     Deciziile pe care le faceţi nu afectează numai conştienţa a cine sânteţi, dar afectează direct conştienţa a restul părţilor şi locurilor.  Asta străpunge prin dimensiuni.  Străpunge prin spaţii - conştienţa voastră şi conştienţa a tuturor care sânt pe Pământ.  Balanţa delicată a umanităţii acuma, afectează pe voi şi pe noi.
     De aceea am venit astăzi să vă întrebăm în acest timp:
     Sânteţi gata să fiţi divinitatea voastră de sine?
     Sânteţi gata să eliberaţi iluziile de dualitate şi slăbiciuni, şi boli, şi singurătate şi disperare?
    Sânteţi gata să eliberaţi iluzia dragostei, ce a-ţi gândit că a fost?
    Sânteţi gata să eliberaţi iluzia că nu sânteţi liberi?
    Sânteţi gata să eliberaţi locul secret unde v-aţi ascuns, cele şapte sigilii?
    Sânteţi gata să ştiţi cine sânteţi la cel mai adânc nivel intim?
     Sânteţi gata să eliberaţi jocul, jocul pe care a-ţi jucat încercând să aflaţi cine sânteţi, un joc minunat ce a câştigat atâta înţelepciune şi atâta conştienţă?
     Noi numim asta - un joc de a încerca să aflaţi pe voi înşivă.  Toate straturile de iluzii voi a-ţi pus în jurul vostru...minunat, jucăuş şi foarte creativ.  Dar, sânteţi gata ca Dumnezeul să vină la suprafaţă?  Restul umanităţii, restul universului aşteaptă pentru răspunsul vostru, răspunsul care este în sinea voastră.
     Aşa cum merge conştienţa voastră, tot aşa merge conştienţa a Tot Ce Este.
     Să nu uitaţi energia de astăzi, când noi am venit să vă vorbim...când noi am pus întrebarea din sinea voastră...când noi am cerut să vă uitaţi adânc în sinea voastră, locul ce a apărut să fie iluzoriu, poate sperietor pentru voi, dar un loc care este adânc în sinea voastră.  Să ştiţi că noi înţelegem ca astea sânt întrebări dificile, întrebări foarte dificile.
     Pământul vostru şi tot aşa şi universul, stă într-o balanţă critică.  Nu  este nici o frică în energia pe care noi vă aducem aici.  Nu este frică.  Este doar o observare a unde vă aflaţi acuma - schimbare rapidă a conştienţei, dualitatea care încearcă să se transforme, încearcă să plece.  Toate astea au creat o situaţie pe Pământ care are nevoie de divinitatea voastră să vină la suprafaţă.
    Să fiţi într-un loc de pace când lucrurile se vor întâmpla în jurul vostru.  Voi sânteţi cei care sânteţi deschişi la simţăminte, la energii, la schimbări.  Voi v-aţi deschis la toate astea foarte bine.  Dar, deschizându-vă, voi a-ţi devenit foarte fragili, atunci când nu este o posedare adâncă de sine a divinităţii voastre.  Voi deveniţi foarte fragili, atunci când voi nu permiteţi ca divinitatea să se exprime.
     Voi simţiţi lucrurile de la oameni şi voi simţiţi chiar şi ce se întâmplă pe partea cealaltă a lumii.  Voi simţiţi potenţialul care v-a apare şi dacă o să aibă loc mari schimbări între ţări, în Pământ, şi în jurul vostru.  Voi simţiţi impactul a acestor lucruri foarte adânc.
     Noi venim la voi să vă spunem că este un potenţial puternic pentru schimbări mari pe Pământul vostru în acest timp.  Să fiţi într-un loc de pace cu divinitatea voastră.  Asta este cel mai mare lucru ce puteţi voi face.
    Staţi în spatele zidului scund.
    Permiteţi la alţii spaţiul şi experienţele lor.
    Eliberaţi iluzia voastră de dualitate.
    Eu sânt Metatron, vocea voastră în Spirit.  Noi ne întoarcem acum la Tobias.
     Şi aşa este, dragi prieteni, că a fost adusă energia lui Metatron. Cuvintele au fost date, şi într-adevăr aşa cum eu am observat, dragostea a fost impărţită, o nouă dragoste.  A fost interesant pentru Metatron să vină aşa aproape ca acuma, el nu prea a fost obişnuit cu acest tip de adunare directă, totdeauna având mesageri ca şi mine sau alţii.  A fost cumva comic pentru mine să observ incomoditatea lui proprie în această situaţie!
     Metatron ne reaminteşte că el v-a continua să-şi facă prezenţa lui printre Shaumbra şi ceilalţi umani.  În schimbarea conştienţei prin care voi treceţi...asta deschide uşa pentru energia lui Metatron ca să vină înăuntru.  Şi aşa cum voi posedaţi divinitatea voastră şi exprimaţi asta, Metatron v-a fi imediat acolo.
     Acum, poate aceste cuvinte au fost puternice pentru voi, poate provocatoare.  A fost intenţia lui Metatron să fie foarte direct cu voi, să fie direct în cuvinte şi înţelegere.
     Mulţi dintre voi nu a-ţi fost prezenţi aici, în schimb a-ţi fost scoşi înafara acestui timp, luaţi într-un nivel mai adânc din sinea voastră, luaţi înafara în aşa fel ca energiile să intră la un nivel adânc.
     Metatron prevede schimbări pe Pământ, prevede multe lucruri care se vor întâmpla.  Noi nu vrem să intrăm în scenarii specifice, pentru că astea nu au fost create încă.  Este totul despre potenţial. 
    Aşa cum am spus astăzi, din cauza schimbărilor rapide, voi staţi pe un punct foarte delicat în umanitatea voastră.  Să fiţi în acel loc de pace despre care Metatron a vorbit, cu divinitatea voastră proprie.  Să  nu căutaţi asta la alte persoane.  Să nu deveniţi cârâitori când aceste lucruri se întâmplă în jurul vostru.  Să nu  lăsaţi să vă atingă tristeţea.  Să înţelegeţi că toate lucrurile sânt potrivite.  Şi Shaumbra, eu nu pot să repet destul de mult. Eu voi repeta mereu.  Să fiţi împreună cu familia Shaumbra.  Voi a-ţi fost familie de Shaumbra pe partea cealaltă a voalului.  Noi toţi am lucrat împreună şi ne-am jucat şi am studiat şi am împărţit toate aste între noi.  Când voi mergeţi pe Pământ, voi uitaţi pe cei care sânt aşa apropiaţi de voi.  Voi uitaţi energia reală a cuvântului, Shaumbra.  Voi puteţi să vă conectaţi în toată lumea acuma pentru că tehnologia şi conştienţa au făcut asta posibilă.  Împărţiţi asta unul cu altul.  Vorbiţi unul cu altul.  Jucaţi-vă unul cu altul.  Asta v-a fi foarte important la trecerea energiilor dificile a Pământului.
     Să ştiţi că voi niciodată, niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.