SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA 10
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
1 IUNIE 2002
Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne întoarcem în acest loc, unde voi cu adevărat învăţaţi despre Energia Nouă pe Pământ Într-adevăr, asta este sala de clasă, şi voi sânteţi cei care a-ţi ales să fiţi studenţi şi învăţători în acelaşi timp.  Într-adevăr, asta este unde noi toţi de pe partea asta a voalului învăţăm mult despre călătoria umanilor.  Prin voi noi învăţăm mult despre noi înşine şi despre univers şi despre călătoria noastră de când am plecat de Acasă.  De aceea este un interes aşa mare de pe partea noastră, despre ce voi faceţi.  De aceea noi avem plăcerea să venim la fiecare oportunitate pe care primim - şi câteodată noi vorbim mai mult decât Cauldre ar vrea  ca noi să vorbim. (Râsete din audienţă) Dar, noi ne bucurăm de timpul nostru cu voi.
     La fel este o cantitate oarecare de energie pe care noi vă aducem vouă.  Este o cantitate oarecare de energie pe care voi a-ţi întrebat ca să aducem vouă.  Da, şi asta ne i-a un timp oarecare din timpul uman ca să aducem asta.  Din cauza dimensiunii în care voi existaţi, vehicolul pe care noi folosim pentru aducerea energiei i-a un anumit timp.  Nu sânt doar cuvintele pe care le spunem.  Este energia pe care aducem vouă.  Când noi am venit astăzi, noi putem spune că voi a-ţi fost epuizaţi şi că voi a-ţi avut nevoie de puţină odihnă, de o infuzie de energie de la cei care sânt familia voastră adevărată, includând pe cel care a venit astăzi, Arhanghelul Mihail.
     Acum, întrebarea pe care noi primim pe partea noastră a voalului - într-adevăr noi auzim tot ce spuneţi voi, de câte ori vorbiţi nouă...dar, întrebarea pe care într-adevăr noi auzim în aceste zile de la voi este, “Dragă Tobias, dragă Mihail, dragă Metatron, şi Spirit, ce este ce eu nu fac bine?”.   Asta este întrebarea ce voi întrebaţi în momentele voastre de linişte personală.
     Voi a-ţi gândit că a-ţi făcut o întorsătură greşită.  Voi gândiţi că poate voi mergeţi înapoi, când voi ar trebui să mergeţi înainte.  Voi gândiţi că poate este vreun secret, că este ceva ce a-ţi omis.  Voi gândiţi că nu a-ţi învăţat destul de mult, sau nu a-ţi practicat lecţiile destul de mult, şi poate voi a-ţi omis punctul principal.
     Dragi prieteni, voi nu a-ţi omis nimic.  Voi nu a-ţi făcut o întorsătură greşită.  Câteodată un pas înapoi este mai apropriat decât un pas înainte.  Nu întotdeauna lucrează asta cum ar trebui, sau poate în felul în care voi a-ţi vrea să lucreze.
     Mulţi dintre voi a-ţi dus o viaţă excepţională când a-ţi fost responsabili de organizaţii mari religioase, sau a-ţi condus o ţară întreagă.  Este cineva aici care a fost un cercetător minunat, un inventator, despre care s-a scris în multe, multe cărţi care se află în biblioteci.  Şi da, în această viaţă această persoană are un serviciu ordinar şi nu crede cum spuneţi voi că are un mare IQ.  Nu gândeşte că este deştept.  Şi sigur nu o să ne creadă nici pe noi dacă îi spunem că a fost foarte celebru în trecut.
     A făcut această persoană ceva rău?  A fost un pas înapoi?  A omis ceva?  Nu, de loc.  A ales un nou şi mai adânc nivel de studiere, o nouă experienţă în această viaţă.
     Voi ne întrebaţi, “Ce nu fac eu bine în acest proces?”  Noi, dăm din cap, şi noi câteodată râdem.  Şi, noi spunem, “Nimic!”  Numai pentru că a-ţi avut un incident în viaţa voastră pe care nu a-ţi aşteptat-o, nu înseamnă că a-ţi făcut ceva rău.  Câteodată pe drumul ascensiunii voi luaţi ce voi consideraţi o ocolire, pe când noi considerăm asta un drum înalt.  Şi, voi alegeţi o experienţă dificilă sau circumstanţe ca să umpleţi cumva adevărul, şi cunoştinţa şi înţelepciunea călătoriei voastre.
     Ce apare un pas înapoi poate să fie într-adevăr un cadou pe care vă daţi vouă înşivă înainte să continuaţi să mergeţi înainte.  Pasul înapoi nu este de loc un pas înapoi.  Voi numai că nu a-ţi aşteptat să se întâmple.  Şi, ce vă spune asta?  Poate este timpul să eliberaţi tot ce voi aşteptaţi şi să ajungeţi să înţelegeţi că în Energia Nouă nu este bine sau rău.  Într-un fel nici chiar în dualitate nu a fost bine sau rău, dar asta este dificil de explicat.  Nu este bine sau rău.  Este o continuă lărgire.  Fiecare experienţă ce aveţi şi tot ce faceţi este o continuă lărgire.
     Eliberaţi acele judecăţi despre voi înşivă.  Aşa cum Mihail a spus în această lecţie, “Aveţi încredere în voi înşivă”.  Aveţi destulă încredere în voi înşivă ca să fiţi învăţători pentru alţii.  Veniţi afară, veniţi afară de oriunde sânteţi şi fiţi învăţători, pentru că ceilalţi au nevoie de voi.(Râsete din audienţă).
     Aşa cum am spus în lecţia noastră, aceste timpuri sânt provocatoare, nu numai pentru voi, dar şi pentru ceilalţi.  Uitaţi-vă la războaie.  Uitaţi-vă la războaiele în lumea voastră acuma şi ce provoacă astea.  Oamenii şi ţările şi religiile încearcă să ţină la identitatea lor veche.  Ei încearcă să ţină tare de cine au gândit ei că au fost.  Ei nu au vrut să dea drumul.
     Oh, dragilor voi a-ţi fost acolo!  Voi ştiţi ce înseamnă ca să eliberaţi identitatea voastră.  Şi la fel  voi ştiţi ce înseamnă să staţi la acest punct fără o identitate...da, coconul în care omida nu a devenit încă un fluture, când voi nu a-ţi realizat cine într-adevăr sânteţi.  Uitaţi-vă în lumea voastră, şi uitaţi-vă la ce se întâmplă... oameni, naţiuni şi religii încearcă să se ţină de identitatea lor veche aşa mult încât ei vor să se bată pentru asta, şi ei vor să ucide pe ceilalţi.  Asta se întâmplă în jurul vostru.
     Noi ştim că este timpul să începem cu întrebările acuma.  Dar, noi vrem să vă aducem aminte că noi vă auzim când voi ne vorbiţi nouă.  Voi toţi aproape a-ţi întrebat, “Ce este ce eu nu fac bine?  Ce este ce eu am omis?”  Şi noi spunem, “Absolut nimic”.  Uitaţi-vă la frumuseţea planului ce a-ţi făcut.  Nu contează cât de extreme şi cât de nebune voi gândiţi că sânt.  Chiar dacă voi gândiţi că este un pas înapoi, asta nu este aşa.  Face parte din experienţă.  Eliberaţi acea judecată despre voi înşivă.
     Şi cu asta noi sântem bucuroşi să răspundem la întrebările voastre.
     Întrebare:  Tobias, eu şi alte două mămici din Cercul Crimson avem copii care trăiesc cu multă frică.  Lor le este frică să meargă în camere goale singuri, chiar şi  la toaletă, se sperie uşor, şi le este frică să doarmă singuri.  Fiul meu are 9 ani.  Poţi să spui ceva despre asta şi să ne dai sfaturi? Mulţumesc. Noi te iubim mult.
     Tobias:  Copii vin cu un sens înalt de conştienţă.  Ei vin cu o mare senzitivitate.  Voalul împrejurul lor nu este aşa gros ca pentru voi când a-ţi fost copii.  Ei îşi aduc aminte de lucruri despre care am vorbit noi.  Ei îşi aduc aminte de vieţile lor din trecut.  Şi în special ei sânt tulburaţi de energiile şi memoriile timpului înainte să vină pe Pământ.  Ei sânt tulburaţi de timpuri care sânt revăzute de atâtea ori, re-jucate pe ecranele cinematografului vostru, re-jucate chiar în experienţele pe care voi aveţi astăzi.  Ce este re-jucat, sânt timpurile înainte de a veni pe Pământ când voi a-ţi fost în vid, creând universul.
     Într-adevăr, noi am auzit discuţiile mai înainte astăzi despre filmul, “Bătălia Stelelor”.  Asta este trecutul vostru.  A fost despre dualitate.  A fost despre conflictul dintre lumină şi întuneric.  A fost despre individuali sau grupuri încercând să consume pe alţii pentru energia lor.  Din nou, aşa cum am spus noi, asta a fost făcut pentru că voi a-ţi încercat să găsiţi drumul vostru Acasă.  Voi a-ţi simţit că dacă voi puteţi cuceri pe alţii şi să-i cotropiţi, atunci voi puteţi afla drumul vostru înapoi Acasă.
     Aşa cum a-ţi descoperit, asta nu este drumul Acasă.  Asta vine la voi.  Asta vine la voi când voi luaţi responsabilitatea şi acceptaţi divinitatea voastră.  Ce se întâmplă, este că cei tineri...ei nu au atâtea filtre în jurul lor.  Ei sânt mai conştienţi, mai mult în legătură cu trecutul lor propriu.  Voi o să găsiţi, aşa cum ştiţi, că sânt foarte talentaţi, foarte intuitivi.  Ei îşi dau seama de lucruri foarte uşor.  Dar, ei au acea parte care este plină cu frică şi de fobie.
     Convenţional...Cauldre, el totdeauna ne opreşte când noi intrăm într-un timp de sfaturi. (Râsete din audienţă)  Dar el a fost de acord astăzi ca să mergem mai departe. (Mai multe râsete). Psihologia convenţională o să adauge doar confuzie, pentru că psihologia convenţională este bazată pe dualitate, nu înţelege dinamicul a ce se petrece în sinea copiilor.
     Noi facem o provocare pentru voi şi Shaumbra, la Cercul Crimson şi umanilor pe Pământ.  Voi aveţi înţelepciune.  Voi a-ţi mers pe un drum.  Acum, deschideţi clasă pentru copii.  Luaţi responsabilitate pentru asta.  Nu le daţi medicamente.  Nu trimiteţi la sfătuitori care nu înţeleg natura sufletului, ei numai se concentrează pe minte. Deschideţi clase pentru copii.
     Despre asta a vorbit astăzi Mihail.  Deveniţi învăţători.  Nu este aşa de greu.  Voi nu trebuie să aveţi un perete plin de diplome.  Voi doar trebuie să faceţi legătura cu divinitatea voastră proprie.  Răspunsul o să fie acolo.  Da, o să i-a asta ceva lucru.  Da, o să fie ceva efort.  Da, o să fie timpuri când voi o să simţiţi că faceţi paşi înapoi, în loc să mergeţi înainte.  Asta face parte din proces. Deci, noi vă provocăm pe voi, nu numai pentru acest fel de situaţie, dar pentru orice lucru.  Acum învăţaţi-i.  Mulţumesc.
     Întrebare:  Dragă Tobias, poţi să explici ceva despre visul lucid şi realitatea alternativă ce eu percep?
     Tobias:  Visul lucid este o stare interesantă.  Noi putem vorbi mult despre asta, dar noi vă dăm o versiune scurtă astăzi.  Sânt mulţi dintre voi care au vise lucide, chiar dacă voi nu ştiţi de ele sau cum sânt denumite.  Dar, aste este când voi într-adevăr vă permiteţi să zburaţi.  Noi ne conectăm la voi de multe ori când faceţi asta.  Asta este o cale excelentă ca să lărgiţi conştienţa voastră.
     Sânt câteva elemente care trebuiesc luate în considerare aici.  În primul rând este să înţelegeţi că toate lucrurile şi experienţele pe care le aveţi în acele vise lucide...să nu le luaţi ca literă de lege. Astea sânt o serie de simboluri.  Voi intraţi într-un diferit tip de conştienţă unde gândul şi procesul de interpretare nu este la fel ca şi în realitatea voastră umană.  În visele lucide când vedeţi simboluri, când daţi de energie, să nu le luaţi pentru valoarea lor.  Faceţi o pauză...adresaţi-vă la energie...şi întrebaţi energia, ce înţelepciune şi perspicacitate conţine pentru voi, în felul practic, la nivelul vostru uman.
     Sânt mulţi dintre voi care zburaţi în visele lucide şi veniţi înapoi cumva cu o înţelegere deformată a ceea ce a luat loc.  Poate, energetic voi a-ţi primit asta, dar este deformat pe nivelul intelectual uman.
     Când voi visaţi despre ape, voi într-un fel călătoriţi înapoi la locul de unde veniţi.  Dar, din nou noi vă cerem să nu gândiţi literal ca apă, sau suprafaţa apei, sau imagini pe apă.  Asta este cumva o interpretare umană deformată.  Apa reprezintă energii de unde a-ţi venit înainte de a veni pe Pământ, dar să nu luaţi asta ca literă de lege ca şi lacuri sau mări sau oceane.
    Este încă un element în visul lucid.  Conştient permiteţi-vă să aduceţi aceste energii înapoi cu voi, înapoi pe planeta umană în dimensiunea umană.  Pentru că aşa de multe ori voi călătoriţi înapoi aşa cum sânteţi - cum să spun - voi aterizaţi în conştienţa umană, voi pierdeţi multe părţi şi bucăţi.  Dar, dacă vă reamintiţi conştient de voi înşivă în timpul călătoriei şi că aduceţi energiile şi înţelepciunea şi perspicacitatea înapoi cu voi,astea au o şansă mai bună de a veni înapoi.  Atunci, voi o să ştiţi cum să aplicaţi asta la acest nivel, la nivelul vostru uman.
     De multe ori ce adunaţi în timpul acestor călătorii nu este practic sau aplicabil la experienţele voastre umane.  Este timpul să contopiţi astea împreună.  Mulţi o să găsiţi că voi puteţi lua aceste vise lucide, aceste lărgiri conştiente...voi nu trebuie să mergeţi singuri într-un loc liniştit.  Voi puteţi face stând un moment cu voi înşivă.  Voi puteţi face asta de exemplu în timp ce cinaţi.  Voi puteţi să aveţi acele mini - vise lucide.  Voi o să găsiţi că astea o să fie mult mai frecvente.  Noi vă mulţumim pentru întrebare.
     Întrebare:  Tobias, sânt accidente sau incidente care nu sânt planificate,ca şi trauma care schimbă contractul sau aranjamentele originale ale noastre?
     Tobias:  Este inapropriat să spuneţi că toate accidentele sau traume sânt planificate mult în advans.  Când voi planificaţi viaţa voastră, voi nu scrieţi fiecare incident sau accident specific.  Într-un fel voi numai înfruntaţi curgerea şi proporţia experienţelor, ca şi curgerea şi proporţia fluviului, dar fluviul poate să ia multe întorsături de-a lungul drumului.  Înţelegeţi voi asta?  Fluviul se poate abate.  Fluviul poate să creeze noi cursuri şi conduite noi.  Voi simplu determinaţi privirea generală unde vreţi să mergeţi.
     Deci dacă este un accident în viaţa voastră, şi spuneţi, “Eu sigur am plănuit asta înainte de a veni aici”, asta nu a fost aşa.  Planificarea, în special aşa cum intraţi în Energia Nouă, devine aproape imediat şi spontan.  Devine foarte rapidă în relaţia unde conştienţa voastră este.
     La fel voi nu sânteţi închişi în nici un contract sau orice fel de plan.  Voi puteţi schimba fluviul vieţii voastre la orice timp.  Dar, să înţelegeţi că diferite nivele din sinea voastră au nevoie de a şti şi de a înţelege lucurile, deci verificaţi asta cu voi înşivă ca să vedeţi ce fel de tip de experienţă căutaţi.  Voi nu sânteţi legaţi de nici un contract, sau plan, în nici una din astea.  Înţelegeţi că voi într-adevăr sânteţi creatori.
     Întrebare:  Tobias, cum să găsesc eu şi cum să ştiu darul meu de a mă ajuta în ascensiune?  Sau, nu este nici una?
     Tobias:  Este deja în sinea ta.  Nu este ceva ce noi putem spune.  Este ceva ce tu trebuie să descoperi pentru tine însuţi.  Aşa cum am menţionat mai înainte, dragilor, singurul lucru ce trebuie să faceţi este să acceptaţi responsabilitatea de a fi un învăţător, şi atunci toate lucrurile o să înceapă să intră în joc la un punct anume.  Dar, mulţi dintre voi, Shaumbra, mulţi sânteţi încă timizi să vă luaţi această responsabilitatea.  Voi aşteptaţi ca asta să fie scrisă pentru voi şi definit pentru voi.
     Asta este Energia Nouă.  Câteodată are nevoie doar de un proces de începere.  După aceea o să vedeţi voi cum toate lucrurile intră în joc.  Aduceţi-vă aminte, încă odată, că voi sânteţi creatorii acestuia.  Noi nu avem o listă pe partea noastră care spune, “Bill trebuie să facă asta, şi Harry trebuie să facă aia, şi Ben are această muncă şi acea responsabilitate”.  Noi nu avem aşa ceva aici.  Noi aşteptăm pentru voi să alegeţi ce vreţi să faceţi.  După aceea, noi putem să intrăm şi să vă susţinem.  După aceea curierii pot să-şi înceapă lucrul lor.  Noi avem mulţi curieri care acuma nu prea au de lucru, (mai multe râsete), asta pentru că voi nu a-ţi luat acea responsabilitate şi acel pas.
     De aceea este că Mihail vine astăzi şi spune, “Voi numai trebuie să fiţi studenţi.  Voi sânteţi învăţători.  Acceptaţi asta în sinea voastră.  Acceptaţi”.  Într-un sens, asta schimbă vibraţia voastră şi o să atragă acele lucruri apropriate la uşa voastră din faţă.  Mulţumesc.
     Întrebare:  Tobias, viaţa mea este fericită cu o relaţie bună.  Asta înseamnă că eu nu mă schimb sau nu progresez? (Râsete)
     Tobias:  Cum să spun - numără binecuvântările tale!  (Mai multe râsete).  Sânt câţiva care sânt norocoşi.  Ei nu trec prin dificultăţi.  Sânt multe scopuri pentru asta.  În cazul tău, în special, a fost multă curăţire făcută înainte de această viaţă actuală, şi chiar şi mai înainte, înaintea multor vieţi din trecut.  Tu eşti unul dintre care nu ai ţinut aşa strâns la identitatea ta veche.  Tu eşti cel care într-un fel a spus, “Eu vreau calea fluviului meu să curgă uşor şi blând. Eu aleg să nu am dificultăţi acuma”.  Mulţumeşte-ţi ţie însuţi pentru asta.
     Întrebare:  Hello Tobias. Sânt eu pe drumul bun să-mi vindec trupul meu?
     Tobias:  Trebuie mai întâi să înţelegeţi că cuvintele umane sânt foarte dificile de spus câteodată.  Nu este vorba de vindecare.  Noi ştim că noi trebuie să folosim cuvinte aici.  Dar, înţelegeţi că nu este vorba aici de vindecare.  Vindecare înseamnă că este ceva rău cu corpul tău.  Nu este vindecare.  Este acceptare a corpului tău.  Este acceptare.
     Înţelegeţi că nu ar trebui să fie efort în mintea voastră ca să încercaţi să vă cârpiţi pe voi înşivă.  Nu trebuie să fie nici un efort ca să ştergeţi din corp cancerul, sau orice boală sau orice imbalanţă.  Într-un fel, voi adăugaţi la energie de dualitate.  Voi spuneţi, “Eu mă voi scăpa ce eu ştiu că este rău, şi accept numai ce eu cred că este bun”.  Balanţa adevărată şi vindecare divină este acceptare...a tuturor lucrurilor.
     Dacă trupul vostru are cancer în Energia Nouă...acceptaţi totul.  Noi ştim că asta este dificil de făcut.  Voi vreţi să scăpaţi de asta.  Intenţia voastră este să scăpaţi de asta.  Dar în loc de asta, încercaţi să înţelegeţi de ce este aici, ce rol joacă.  Este de a înţelege de ce a-ţi ales pentru voi asta.  Este de înţeles că asta poate persistă, sau poate nu.
    Dar, voi trebuie să fiţi gata să mergeţi în acel loc.  Voi trebuie să fiţi gata să acceptaţi că asta este una dintre opţiuni.  Când voi faceţi asta, voi vă ridicaţi deasupra de conflictul dualităţii în corpul vostru.  Atunci, voi puteţi înţelege ce nu este despre vindecare, dar ce este despre un corp care a ascendat.  Este aşa mult - cum să spun - energie de dualitatea în jurul cuvintelor, cuvântul uman, “vindecare”.  Voi vreţi numai cele bune.  Voi vreţi doar cele înalte şi nu şi cele joase.  Prin cuprinderea tuturor acestora, voi o să aveţi perspectiva şi înţelepciunea ca să înţelegeţi ce trebuie să faceţi.
     Noi vedem pe unii, nu prea mulţi Shaumbra, dar alţi umani care sânt aşa de precişi despre ce să mănânce, ce să gândească şi ce să facă.  Ei gândesc că ei pot mânca doar un tip anumit de mâncare, şi să gândească anumite gânduri, şi să încalţe un tip anumit de pantofi.  Ei joacă jocul dualităţii.  Ei gândesc că ei sânt fiinţe în lumină.  Dar, într-un sens, ei sânt doar corecţi. Ei nu cuprind tot ce sânt ei.  Ei încă sânt foarte adânc fortificaţi în dualitate.
     Noi vedem că aceşti oameni sânt primii care devin bolnavi...şi imbalansaţi...şi emoţionaţi...şi care trec prin mari dificultăţi. Sânt cei care ...sânt Shaumbra care învaţă ce reprezintă toate cele patru marmure...care învaţă toate aspectele dualităţii şi învaţă să  lărgească dualitatea de la 2 la 4.  Aici este unde licărirea reală a divinităţii iese la suprafaţă.
     În aceste săptămâni care urmează voi o să aveţi experienţe în viaţa voastră care o să pună identitatea a cine a-ţi crezut că a-ţi fost în faţa voastră.  Astea vor fi provocatoare câteodată şi foarte, foarte reîmprospătoare, altă dată.  Voi o să ajungeţi să înţelegeţi că această identitate ce aveţi a stat neclintit pentru aşa mult timp, asta a fost doar o iluzie.  Este timpul să eliberaţi.  Şi, noi ştim că este o tristeţe cu asta pentru că...oh, voi a-ţi fost aşa buni, aşa buni la joaca acestui joc de dualitate.  Este timpul să eliberaţi asta.
     Aşa cum am spus, tema de casă este să vă uitaţi în oglindă, nu numai odată sau de două ori, dar prin toată şase săptămâni care urmează.  Uitaţi-vă în oglindă.  Uitaţi-vă la sinea voastră veche, uitaţi-vă la omida înainte ca ea să devină fluture.  Înţelegeţi că această perioadă în care sânteţi chiar acuma fără identitate, asta vă conduce într-un loc  cu o nouă identitate în Energia Nouă.
     Dragi prieteni, este mult ce voi puteţi să predaţi la alţii.  Voi nu a-ţi realizat asta încă.  Voi sânteţi cei pe care se bazează Metatron, Mihail, Spiritul şi toţi ceilalţi.  Voi sânteţi familie.  Voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2002 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.