SERIILE ASCENSIUNII - LECŢIA A UNSPREZECEA
BEHOLD THE SONG OF YOUR SOUL
ASCULTAŢI CÂNTECUL SUFLETULUI VOSTRU
PREZENTAT LA CONFERINŢA LUMINII DIN MIJLOCUL VERII, DIN SANTA FE, NEW MEXICO
19 IULIE 2002
Inapoi la Pagina Principala .... click

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni şi familie,  că noi ne adunăm pentru ultima lecţie din Seriile Ascensiunii.  Noi am avut un an lung şi minunat cu voi.  Nouă ne-a plăcut toate schimbările şi transformările prin care a-ţi trecut.  Noi am luat parte la bucuria pe care voi a-ţi experienţat în atâtea feluri în viaţa voastră.
     Noi ne adunăm astăzi cu un grup care este familie în cel mai adânc şi mai drăgăstos fel.  Noi la fel ne adunăm cu cei care sânt prezenţi prin Internet şi pe care îi atingem, sau cei care citesc aceste mesaje în momentul lor de “acum”.  Noi sântem tot aşa de mult cu cei care se conectează prin Internet şi cei care citesc mesajele ca şi cu cei prezenţi în această cameră.
     Spaţiul sacru pe care noi creăm împreună este plină cu puritate şi dragostea Spiritului.  Noi simţim că voi vă deschideţi inimile voastre.  Voi eliberaţi multe din povara voastră.  Voi permiteţi spiritului vostru să strălucească.  Într-adevăr asta este un spaţiu sacru şi sigur.  Cu tot ce învăţaţi şi experienţaţi, voi o să fiţi în stare să luaţi aceste energii cu voi oriunde mergeţi.
     Simţiţi pentru un moment.  Simţiţi cum vă simţiţi.  Da, poate aveţi câteva dureri.  Dar, simţiţi simţămintele interne a cine sânteţi voi.  Această licărire pe care aveţi acum...noi vedem asta în voi.  Noi vedem şi în jurul vostru.  Asta este despre ce am vorbit noi de câţiva ani.  Asta este energia divinităţii voastre.  Voi permiteţi ca asta să iasă la suprafaţă.
     Este o onoare pentru noi toţi să fim aici...energia lui Kryon în Nord...energia lui Mihail în vest...energia lui Metatron în est...şi energia iubitoare şi înţelegătoare a Sfântei Mamă Maria în sud.  Ei stau la cele patru piloni şi cele patru colţuri ca să fie aici cu voi.      Ei sânt împrejmuiţi de un alt grup de îngeri şi entităţi.
     Dar acum, dragi prieteni, staţi comfortabili.  Staţi foarte comfortabili. Respiraţi adânc. Relaxaţi-vă.  Umanii în acest timp au tendinţa să fie câteodată înţepeniţi, plini cu stress şi cu un corp greoi.  În zilele mele, noi am fost mai slobozi.  Noi nu am fost aşa de încordaţi despre lucruri.  Oh, noi am avut partea noastră de necazuri.  Şi, într-adevăr noi am avut o parte de vinovăţii mari.  Dar, noi nu am fost aşa ţepeni ca umani ca şi voi umanii astăzi.
     Să nu vă îngrijoraţi de căldura de aici.  În zilele mele semnul de transpiraţie a fost un semn bun.  A fost un fel de vindecare.  Deci, permiteţi-vă să mergeţi alături de fluviul luat de curent.  Permiteţi asta corpului vostru.  Bucuraţi-vă de căldura pe care voi o produceţi în acest spaţiu.
     Noi am trecut prin lecţii dificile şi problematice în Seriile de Ascensiune.  Noi am început prima lecţie spunând vouă dragilor că, “Nu este vorba de voi nicicum.  Nu este vorba de voi”. Voi nu aveţi contracte şi voi numai aveţi karma.  Noi ştim că sânt zile în care voi înţelegeţi greu  asta, dar numai este vorba de voi nicicum.
     Voi vă mutaţi la nivele noi unde voi nu trebuie să lucraţi prin toate aceste experienţe şi probleme.  Voi nu trebuie să faceţi asta pentru voi nicicum.  Nu este vorba de voi.  Voi a-ţi ales să rămâneţi pe acest loc Pământ ca să fiţi învăţători.  La orice moment, voi puteţi să puneţi jos toate problemele pe care a-ţi infiinţat pentru voi înşivă, în aşa fel ca voi să puteţi să vă concentraţi energia şi atenţia voastră de a deveni divini umani călăuzi pentru alţii.
     Numai este vorba de voi nicicum.  Într-adevăr sânt energii în voi şi în jurul vostru care vă face să vă îndoiţi de asta.  Dar, aduceţi-vă aminte de asta atunci când vă uitaţi în oglindă, că numai este vorba de voi nicicum.
     În Prima Lecţie din Seriile Ascensiunii noi v-am spus că voi deja a-ţi ascendat.  Ce v-aţi gândit că se v-a întâmpla?  La ce v-aţi aşteptat?  Şi cine credeţi că v-ar fi aşteptat când voi a-ţi ascendat?  Ascensiunea înseamnă că vă mutaţi de la o viaţă în cea următoare fără ca să schimbaţi corpul fizic.  Voi a-ţi trecut prin una, poate două şi un număr mic din voi deja trei vieţi în aceşti ultimii câţiva ani.  Voi a-ţi trecut prin astea foarte repede.
     Voi a-ţi ascendat.  Scopul pentru care este greu şi dificil, este pentru că energiile în jurul vostru, energiile a ce noi numim a Pământului vechi, încă nu a ascendat.  Deci, ce vedeţi voi în jurul vostru, realitatea înafara voastră, cauzează neîncrederea a ce se întâmplă în sinea voastră.
     Voi deja a-ţi avut noţiuni preconcepute despre ce a fost ascensiunea.  Voi poate a-ţi gândit că vă v-a creşte aripi şi o să zburaţi de jur împrejur. (Râsete din audienţă)  Este mai uşor să luaţi un avion pentru asta.  (Mai multe râsete).  Voi v-aţi gândit că toate dificultăţile şi problemele, vor pleca de la sine.  Dar, aşa cum am spus, marea majoritate a Pământului mai menţine acea vibraţie, dar pentru că voi sânteţi mult mai deschişi şi senzitivi, voi încă mai simţiţi durerile şi tristeţile în jurul vostru.  Şi de multe ori voi credeţi că astea sânt ale voastre.
     Şi memoriile vechi încă mai continuă să rămâne în voi.  Astea vă aduc aminte de trecut, de copilăria voastră şi vieţile anterioare.  Însă este o altă parte în voi care nu prea este sigură de asta.  Voi vreţi să eliberaţi karma veche, ciudat cum sună, mai sânt câţiva din voi care simt că trebuie să plătească înapoi pentru tot ce au făcut ei în trecut.  Asta nu este aşa.  Voi puteţi să vă iertaţi pe voi înşivă.  Într-adevăr, spiritul niciodată nu ţine judecată împotriva voastră.  Voi puteţi să vă iertaţi pe voi înşivă la orice moment şi să fiţi liberi şi curăţaţi de şakalul karmei.
     Ascensiune.  Asta nu este ceea ce voi a-ţi gândit că v-a fi.
     În Lecţia a Doua, noi v-am vorbit despre a “poseda divinitatea voastră”. Asta este un subiect pe care noi o să vă spunem mereu şi mereu.  Divinitatea este a voastră.  Asta nu aparţine lui Kryon sau Mihail sau Metatron sau Maria sau altcineva.  Divinitatea este a voastră.  Posedaţi-o.
     Câteodată voi sânteţi ca şi o găleată cu găuri.  Divinitatea voastră curge afară.  Voi vă miraţi ce s-a întâmplat şi unde s-a dus.  Voi nu sânteţi aşa siguri de divinitatea voastră.  Voi nu sânteţi siguri dacă meritaţi asta.  Într-un moment încercaţi să o îmbrăţişaţi, iar în următorul voi daţi la altcineva.
     Posedaţi divinitatea voastră.  Să ştiţi că este a voastră.  Este dreptul de la naştere, ca fiinţe spirituale.  Voi a-ţi cărat sămânţa divină cu voi de când a-ţi plecat de Acasă.  Când voi a-ţi plecat din Regat şi a-ţi trecut prin Zidul de Foc pentru ca să creaţi o identitate a voastră proprie, voi a-ţi cărat sămânţa divină în sinea voastră.  Totdeauna a fost acolo.  Voi niciodată nu o să găsiţi în altcineva, nici Spiritul nu poate să vă dea asta vouă, pentru că voi deja o aveţi.  Posedaţi-o.
     În Lecţia a Treia, noi v-am vorbit despre a “elibera întunericul din sinea voastră”.  Şarpele despre care am vorbit este ceva ce voi o să întâlniţi mereu.  Astea sânt acolo pentru un scop.  Astea sânt acolo...problemele, pe care le întâlniţi...astea sânt acolo pentru un scop.  Simplu întrebaţi-i că ce ar trebui să ştiţi.  Întrebaţi acei şerpi care sânt în drumul vostru, care fac parte din voi, ce este ceea ce voi puteţi învăţa din experienţele voastre.
     Noi la fel am spus că, “Întunericul face parte din voi”.  Dacă încercaţi să anihilaţi întunericul, voi doar vă loviţi pe voi înşivă.  Voi vă înşelaţi pe voi despre cine într-adevăr sânteţi.  Voi aveţi o parte de întuneric şi o parte de lumină în voi.
     Elementele dualităţii au fost necesare în călătoria voastră.  Voi nu puteţi să tăiaţi afară întunericul.  Voi puteţi doar să întegraţi această energie.  Face parte din cele patru marmure despre care am vorbit mereu şi mereu.  Este energia noului, “energia cvad”. Este întegrarea a totalităţii voastre şi sânteţi îmbrăţişaţi de energia divină a voastră.  Aşa cum voi eliberaţi întunericul, pe care a-ţi înăbuşit în sinea voastră, asta acum iese la suprafaţă şi ajută la crearea energiei care vă va împinge într-un loc binecuvântat din casa vosatră de ascensiune.
     Întunericul - asta nu vă place vouă şi nici să vă uitaţi la asta.  Vouă nu vă place să vă gândiţi la ceva ce a-ţi făcut în trecut.  Vouă vă place să gândiţi că voi trăiţi doar în lumină.  Voi o să continuaţi să aveţi probleme până ce voi acceptaţi totul.  Întunericul şi lumina...asta s-a întâmplat când a-ţi plecat de Acasă.   Au fost energii pe care voi a-ţi creat.  Întunericul învârteşte lumina.  Întunericul împinge lumina înainte.  Amândouă lucrează împreună în armonie.  Ei lucrează împreună ca şi într-o căsătorie energetică.
     Înseamnă asta că voi trebuie să fiţi o persoană rea?  Nu, noi spunem ca să înţelegeţi că este o balanţă de energie aici.  Lucrătorilor de Iluminare le place să creadă că ei lucrează doar pentru lumină.  În realitate este integrarea şi contopirea a acestor energii într-o unitate şi armonie, înconjurat de divinitatea voastră.
     Noi v-am vorbit despre “Limbajul Ah”, în Lecţia a Patra, până la a Şasea.  Limbajul Ah este de a şti ce este în sinea voastră. Este divinitatea voastră care străluceşte şi aduce soluţii la probleme.
     Noi v-am vorbit cum sensurile divine se trezesc.  Prima dată, ele încep în sensurile voastre umane.  Voi o să vedeţi lucruri ce nu a-ţi văzut înainte, şi o să auziţi într-un fel cum nu a-ţi auzit înainte.  O să fie un nou fel de gust şi un nou sens a mirosului şi a simţurilor voastre...şi la fel la inima şi mintea voastră.
     Puterea voastră divină vine prin sensurile umane pe care le aveţi deja.  Astea vin prin coridoarele care sânt deja plasate,şi prin structurile pe care le-aţi înfiinţat pentru experienţele sensurilor umane.
     Dar, acum să ştiţi voi că puteţi vedea dincolo de ce este evident.  Şi voi puteţi să auziţi mai bine decât înainte.  Voi aveţi acel sens de a şti.   Voi aveţi acel sens de a simţi peste tot corpul vostru.  Astea sânt unde divinitatea prima dată apare.  Aşa cum învăţaţi să integraţi sensurile voastre divine cu cele umane, asta devine un pachet complet.  Sensurile voastre divine sânt cele pe care a-ţi adus cu voi ca şi îngeri, înainte de a veni pe Pământ.  Integraţi toate astea în fiinţa voastră.  Asta este unde se află puterea voastră.  Asta este înţelegerea şi abilitatea voastră ca să simţiţi lucrurile în sinea şi în înafara voastră.
     În Lecţia a Şaptea noi am vorbit despre “a nu avea agendă”, o lecţie foarte dificilă şi provocatoare.  Să nu aveţi agendă. Mulţi dintre voi v-aţi scărpinat pe cap pentru zile şi săptămâni, întrebându-vă cum să eliberaţi agendele.  Dar, aşa cum voi eliberaţi agendele, voi o să ajungeţi la un nou fel de a şti cum lucrurile lucrează.  Voi o să realizaţi că nu o să aveţi nevoie de agendă. Fără agendă voi o să vă aflaţi în locuri şi în timp apropriat.
     În Lecţia a Opta noi am vorbit despre “o nouă înţelegere despre iubire”.  Noi o să vorbim despre asta mai mult în lecţiile următoare.  Voi o să găsiţi că iubirea se schimbă.  De aceea este că relaţiile se schimbă.  În Energia Veche, iubirea a fost care a adus laolaltă energiile pentru a crea un întreg.  În înţelegere nouă a iubirii voi sânteţi întregi în voi înşivă, de aceea când voi vă contopiţi cu altcineva, asta crează o nouă energie.  Iubirea se schimbă.  Percepţia despre iubire...simţul de iubire...şi experienţa iubirii...astea toate se schimbă.  De ce oare voi credeţi că relaţiile se schimbă la fel?  Aşa cum voi schimbaţi conştienţa voastră, lucrurile în jurul vostru se vor schimba la fel.
     Noi am vorbit despre “Vidul Ascensiunii” în Lecţia a Noua. Vidul înseamnă ca să puneţi la o parte lucrurile pentru un moment, stând la o parte voi lăsaţi divinitatea voastră să iasă la suprafaţă.  Voi a-ţi fost instruiţi ca umani ca să folosiţi mintea voastră ca să rezolvaţi toate problemele.  Voi a-ţi învăţat, într-un fel ciudat, să aveţi încredere în mintea voastră şi să nu credeţi în alte lucruri.
     Prin experienţele voastre, voi a-ţi găsit dificil să aveţi încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu a fost acolo când voi l-aţi chemat.  Voi a-ţi învăţat să nu aveţi încredere pentru că voi nu a-ţi ştiut sau nu a-ţi înţeles conceptul despre Dumnezeu.  Şi aşa voi mergeţi înapoi ca să vă bazaţi pe voi înşivă, sinea voastră veche, sperând că într-o zi Dumnezeul o să vină şi o să aibă milă pentru voi, şi vă acordă acele lucruri pe care le-aţi cerut.  Dar, în acelaşi timp, voi a-ţi învăţat să aveţi încredere multă în mintea voastră şi a-ţi uitat cum să vă deschideţi la divinitatea voastră.  Deci, noi am spus să mergeţi în Vidul Ascensiunii.  Staţi la o parte.  Eliberaţi.  Deschideţi.  Este puţin sperietor.  Noi ştim pe mulţi dintre voi care a-ţi lucrat cu asta.  Şi da, asta aduce o cantitate anume de frică, întrebându-vă ce o să se întâmple când voi eliberaţi acele lucruri strânse şi daţi drumul la controlul asupra lucrurilor pe care a-ţi ştiut că a-ţi avut.
     Când mergeţi în Vidul Ascensiunii, ceva uimitor se întâmplă.  Este dată permisie la divinitatea voastră să vină la suprafaţă, să se integreze cu aspectul a cine sânteţi voi, să aducă soluţia să aducă perspicacitatea şi cunoştinţa.  Asta este o parte din voi pe care nu a-ţi ştiut pentru aşa lung timp, acea divinitate.  Totdeauna a fost acolo, simplu aşteptând să iasă la suprafaţă.
     În Lecţia a Zecea, noi am vorbit despre a merge de la “fără identitate la identitate nouă”. Asta este ce a-ţi făcut pentru mulţi ani Voi a-ţi eliberat identitatea voastră, eliberând toate lucrurile în jurul vostru, eliberând lucruri ca şi casa voastră, relaţia voastră, serviciul vostru sau percepţiile, încrederile, gândurile, familia şi prietenii.
     Aşa cum conştienţa voastră se schimbă, lucrurile în jurul vostru se schimbă.  Şi este apropriat ca să eliberaţi, să eliberaţi, toate lucrurile, încrederile, articolele materiale.  Eliberaţi astea dacă este timpul ca astea să plece.  Ce este apropriat pentru voi şi pentru ceilalţi este, că astea o să vină înapoi la voi.  Ce nu este apropriat, să binecuvântaţi şi să lăsaţi să plece pe uşă.  Voi mergeaţi de la o perioadă de fără identitate şi acum voi începeţi să construiţi o nouă identitate a umanului divin - un proces dificil şi provocator.
     (Pauză)
     Voi sânteţi la sfârşitul timpului acuma.  Au fost multe scrise despre asta.  Au fost multe discuţii despre sfârşitul timpului.  Voi sânteţi în zilele revelaţiei.  Şi, ce lucru minunat este să aveţi această revelaţie a cine sânteţi voi şi de unde a-ţi venit voi.
     A fost scris în scripturile voastre, cartea Revelaţiei, să fie un lucru întunecos şi pedepsitor şi urât.  Dar, dragi prieteni, numele cărţii ca atare - Revelaţie, revelaţii noi şi perspicacităţi noi - asta se întâmplă într-adevăr.
     Ştiţi voi că Apocalipsul se întâmplă acuma - apocaliptul sufletului se întâmplă în acest moment?  Apocalipsul, definiţia din dicţionarul vostru uman...APOCALIPS ÎNSEAMNĂ RIDICAREA VOALULUI!  Asta este definiţia originală greacă.  Apocalips înseamnă ridicarea voalului.
     Voi trăiţi în zilele de apocalips chiar acuma.  Voalul se ridică din împrejurul vostru.  Este apocalipsul sufletului.  Şi aşa cum voi ridicaţi voalul, aşa cum voi ajungeţi la noi înţelegeri şi perspicacitate, voi la fel schimbaţi conştienţa tuturor în jurul vostru.
     De aceea vă onorăm pe voi aşa mult pentru munca ce faceţi.  Ce voi precipitaţi, ce voi începeţi, înfiinţează un tipar care face posibil pentru alţii să foloseacă acele unelte şi acele energii pentru transformarea vieţii lor proprii.  Voi sânteţi învăţătorii.  Apocalips - ridicarea voalului.   Lucrarea ce a făcut Kryon a schimbat grilajul în răspuns la schimbarea conştienţei voastre.  Aşa cum grilajul se ajustează şi se schimbă, asta ridică voalul.
    Deci, când oarecare oameni vin la voi şi gesticulează cu degetul despre apocalips şi despre revelaţii, zâmbiţi şi spuneţi-i că voi ştiţi despre ce ei vorbesc.  Spuneţi-i că voi înţelegeţi că este vorba despre transformarea sufletului.  Spuneţi-i că voi a-ţi simţit pe cei  patru călăreţi chiar pe acest teren sacru, această cameră sacră. Şi cei patru călăreţi sânt Kryon, Mihail, Metatron şi Maria!
     Când voi citiţi scripturile voastre şi vă uitaţi la Cartea Revelaţiei, uitaţi-vă din punctul conştienţei.  Poveştile nu erau evenimente specifice care ar fi luat loc.  Nu erau îngeri care răspândeau moartea în toată lumea.  Asta s-a referit la conştienţa voastră când John a scris despre asta.  El a fost într-o stare lucidă, şi el a scris despre schimbările conştienţei care v-a lua loc începând din sinea voastră şi după aceea răspândând în toată lumea.
     Când John vorbeşte despre cele şapte îngeri răspândind schimbările în toată lumea, asta este un proces care are loc în sinea voastră.  Asta este schimbarea şi este relatat la şakrele vechi.  Acestea o să fie eliminate.  Astea o să fie distruse, spunând aşa, în aşa fel ca voi să puteţi avea o singură şakra.  Deci, cele şapte îngeri vin, şi ei fac schimbări în interior.  Şi când Revelaţiile vorbesc despre Izrael, asta este despre conştienţa.  Nu este vorba de ţara Izrael.  Este vorba despre conştienţa şi sufletul şi inima lumii şi a cine sânteţi.
     Această Carte a Revelaţiei, într-adevăr a fost corectă pentru că voi o să aveţi noi revelaţii şi noi înţelegeri.  Voalul într-adevăr v-a fi ridicat.  Este deja ridicat la toţi care sânteţi aici.  Şi,schimbări o să vină.  Voi a-ţi văzut asta în acest ultim an.  Schimbările o să vină în sinea fiinţei voastre.
    Asta nu înseamnă că Dumnezeu v-a distruge marea parte a lumii.  Asta nu înseamnă nicicum, că sânt grupuri care au fost “lăsaţi în urmă”.  Este o ruşine că au fost scrise asemenea lucruri!  Dar, ştiţi voi ce, asta face o dramă bună! (Râsete din audienţă).
     Ce înseamnă asta, dragi prieteni, că acele părţi vechi din voi a cine a-ţi fost în trecut...voi eliberaţi o parte din voi dar mai  “lăsaţi ceva în urmă”, spunând aşa.  Voi eliberaţi acuma acele părţi vechi din voi înşivă.
     Aşa cum am spus recent în ultima lecţie, ceva miraculos se întâmplă aici.  Când voi a-ţi plecat de Acasă, o energie limitată sau o cantitate de energie limitată a plecat cu voi.  A fost o cantitate finită de energie care a intrat în vid, ce este universul vostru acum. Oh, acea cantitate de energie a fost uriaşă. Dar a fost limitată. 
     Prin călătoria pe care a-ţi luat de atunci, şi călătoria a multor vieţi pe Pământ, voi creaţi Energia Nouă.  Asta este un miracol!  Voi nu vedeţi asta încă în viaţa voastră.  Dar, voi o să ajungeţi să înţelegeţi despre ce vorbim noi.  Voi o să înţelegeţi de ce Kryon este aşa de emoţionat de lucrul pe care faceţi voi, şi de ce vă onorează pe voi toţi.
     Ceva se întâmplă.  Niciodată nu a fost creată “Energie Nouă”.  Energia a fost transformată şi schimbată, dar niciodată creată.  Voi creaţi Energia Nouă.  Voi eliberaţi vieţile trecute.  Voi, într-un sens îi lăsaţi în urmă.  Voi le eliberaţi.  Şi aşa cum faceţi, ei îşi iau identitatea lor proprie.  Ei pleacă în alte părţi a universului vostru multi-dimensional, ca să înceapă călătoria lor proprie.
     Voi a-ţi dat naştere la acele aspecte noi.  Astea sânt vieţile voastre din trecut.  Ei sânt cei care se adună înafara cercului lui Metatron, Mihail, Kryon şi Maria în această zi.  Acum ei sânt în ariile multi-dimensionale, începând călătoria lor proprie nouă.  Aceştia sânt copii voştri.  Astea sânt creaţiile voastre.
     Mama Maria, vine în faţă în timpul acestei lecţii.  Ea aduce o energie drăgăstoasă şi înţelegătoare.  Şi noi nu ne referim aici numai la identitatea  Mariei aşa cum este scris despre ea în scripturi.  Dar, este simbolul, şi reprezintă energia de Mamă.
     Ştiţi voi că a fost o imbalanţă între energia de Mamă şi Tată pe Pământ pentru o perioadă lungă?  Este timpul pentru asta să vină înapoi în balanţă.  Voi o să găsiţi că energia de Mamă iese acum la suprafaţă pentru că prezenţa ei este permis să vină înapoi.  Asta pentru că prezenţa ei este permis să vină înapoi.  Asta aduce o nouă balanţă la energia masculină şi feminină.
     Voi o să găsiţi că tot mai mulţi o să medieze energia Mariei, lucrând cu această energie, fiind atraşi la această energie în următorii câţiva ani.  Voi o să simţiţi energia pură, de culoarea pur albastră în jurul vostru de multe ori, iubîndu-vă şi suportându-vă şi îngrijindu-vă.
     Energia de Mamă este aici pentru că voi daţi naştere la divinitatea voastră proprie.  Energia de Mamă este aici în acest timp când voi naşteţi divinitatea voastră.  Voi o să simţiţi această energie prin sensurile voastre divine.  Ea este foarte prezentă în acest spaţiu chiar acuma.  Mulţi dintre voi a-ţi lucrat cu ea înainte.  Dar, sânt aspecte noi cu care voi nu sânteţi aşa familiari.  Este o aparenţă luminoasă şi strălucitoare a Mariei.
     Aşa cum voalul este ridicat, ea poate să vină aici.  Energia ei vine pe Pământ ca să aducă un tip de dragoste şi îngrijire de care este aşa nevoie.  Fiecare dintre voi poate să beneficieze de această energie aşa cum voi lucraţi ca învăţători pentru alţii.
    Acum, noi o să luăm o pauză, simplu ca să vă uităm la voi...să vedem lumina şi strălucirea divinităţii voastre.  Noi vedem nerăbdarea voastră ca să mergeţi înainte la următorul pas.  Noi vedem nerăbdarea voastră să învăţaţi pe alţii.  Noi vedem nerăbdarea voastră ca să împliniţi călătoria sufletului vostru propriu
     Noi am vrea ca voi să luaţi un moment ca să simţiţi dragostea şi energia noastră.  Voi puteţi simţi asta chiar dacă citiţi aceste cuvinte la o dată mai târzie.  Voi nu trebuie să aveţi un dar special pentru asta.  Luaţi acest moment şi simţiţi dragostea spiritului ce are pentru voi.
     (Pauză)
     Sânt timpuri când noi am prefera ca să stăm aici cu voi.  Noi putem să comunicăm mult mai bine pe alte nivele fără nici un cuvânt.  Mintea voastră este plină.  Inima voastră este deschisă. Noi putem intra şi să vă îmbrăţişăm şi să vă ţinem în braţe.
     Dragi prieteni, dragă familie, aşa cum voi treceţi prin călătoria asta, voi vă deschideţi  inima voastră.  Când voi învăţaţi ca să aveţi încredere în inima voastră, voi o să găsiţi că lucrurile în jurul vostru se schimbă radical.  Când voi ieşiţi din capul vostru, voi  găsiţi că asta este singurul loc unde problemele sânt rezolvate, şi începeţi să trăiţi în “acum” moment,şi aveţi încredere în divinitatea voastră, voi o să ajungeţi să înţelegeţi cine sânteţi voi.
     Noi vă cerem ca să “FIŢI CÂNTECUL SUFLETULUI VOSTRU” Fiţi cântecul sufletului vostru.  Este acolo.  Asta cântă vouă.  Divinitatea voastră cântă, aşteptând pentru voi ca simplu să ştiţi asta...şi să nu vă gândiţi cum o să fie...să nu aşteptaţi asta...dar simplu să fiţi cântecul sufletului vostru.  Îmbrăţişaţi asta pentru că asta sânteţi voi.  Divinitatea voastră este chiar aici.  Noi putem vedea.  Nu necesar este în corpul vostru fizic.  Este în jurul vostru şi în interiorul vostru.  Asta vrea să vină la suprafaţă.  Vrea ultima naştere.  Voi a-ţi trecut prin durerile naşterii divinităţii voastre în aceşti ultimii câţiva ani.  Asta vrea să vină la suprafaţă.  Vrea ca voi să o ţineţi.  Este divinitatea vostră, dar într-un fel este ca şi un copil.  Vrea ca voi să o ţineţi.
     Deci, asta este Lecţia a Unsprezecea din Seriile Ascensiunii, “Auziţi Cântecul Sufletului Vostru”. Priviţi cântecul sufletului vostru. Este acolo.  Nu este înafara voastră.  Nu este posedat de altcineva.  Nu este în capul vostru.
     Voi nu puteţi niciodată, niciodată să găsiţi Dumnezeul în capul vostru, în mintea noastră.  Umanii au încercat asta pentru o veşnicie de timp.  Mulţi dintre voi încă mai încercaţi să descifraţi asta în capul vostru.  Voi gândiţi că dacă voi înţelegeţi ierarhia îngerilor, atunci voi o să aflaţi cum să ajungeţi în rai.  Asta nu este aşa.  Voi la fel încercaţi să descifraţi sufletul vostru în mintea voastră.  Asta nu este aşa.
      Deschideţi inimile voastre.  Auziţi cântecul sufletului vostru. Asta este o contopire şi întegrare a cine sânteţi voi.  Auziţi asta.  Simţiţi asta.  Este acolo.  Auziţi-o, chiar acuma, în acest moment.  Este voi. Este ca şi cum copilul care aşteaptă să vină în faţă şi să se exprime pe ea însăşi în toată dragostea şi inocenţa ei.  Este ca şi un tată înţelept cu o cunoştinţă care întrece orice ce a-ţi experienţat voi înainte.  Este ca şi o mamă iubitoare şi îngrijitoare vrând să aibă grijă de voi.  Asta este divinitatea voastră, divinitatea în sinea voastră, care vrea să vină la suprafaţă.
     Aiuziţi cântecul sufletului vostru.  Aşa cum voi faceţi, voi o să vă mutaţi într-o nouă claritate.  Noi am vrea să vorbim despre asta pentru un moment.  Aşa cum voi priviţi cine sânteţi în divinitatea voastră proprie, voi o să începeţi să aveţi o nouă claritate pe care voi nu a-ţi experienţat înainte.  Voi o să începeţi să înţelegeţi titlurile din ziare pe care le citiţi.  Voi o să începeţi să înţelegeţi lucruri ca “Cartea revelaţiei”, când voi  o să citiţi din nou.  Voi o să aveţi claritatea oamenilor în jurul vostru şi a evenimentelor care apar în jurul vostru.
     Acum asta este un lucru minunat...până la un punct.  Câteodată claritatea o să fie diferită pentru că voi o să vedeţi şi o să simţiţi lucrurile pe care voi niciodată nu a-ţi simţit înainte.  O să fie o tendinţă că voi o să vreţi să vă închideţi înapoi.  Înţelegeţi voi de ce  sânt filtrele pe care le-aţi plasat în jurul vostru pentru un scop?   Este pentru că câteodată energiile de afară sânt dificil de mânuit.
     În claritatea nouă în care intraţi, câteodată asta v-a izbi încrederi şi gânduri vechi.  Câteodată voi nu o să vreţi să vedeţi ce este în faţa voastră.  Cu claritatea nouă voi nu o să vreţi să auziţi cuvintele care sânt spuse.  Cu noua claritate pe care aveţi privind cântecul sufletului vostru, voi nu o să vreţi să primiţi anumite simţăminte.  Vouă nu o să vă placă acel simţământ pe care o să aveţi când intraţi într-un magazin şi voi o să simţiţi energia veche densă şi groasă şi întunecoasă.
     Şi poate o să fie o tendinţă la un nivel în sinea voastră şi voi spuneţi,”Eu nu ştiu ce este asta.  Eu nu ştiu de ce lucrurile în jurul meu sânt aşa aspre chiar acuma”, sau “Sânt eu bombardată cu energii şi gânduri şi simţăminte care mă fac să am o greaţă sau instabilitate sau imbalanţă”.  Şi poate voi vreţi să vă retrageţi în spatele voalului şi filtrelor pe care voi a-ţi înfiinţat.
     Să înţelegeţi că asta face parte din proces.  Claritatea nouă nu totdeauna desenează pictura cea mai frumoasă.  Din perspectiva nouă a voastră în Energia Nouă, voi o să vedeţi ceva lucruri din Energia Veche, care poate este greu de mânuit.  Este ca şi pentru primii ani de studenţi la medicină care merg în laborator şi încep să taie părţile umane moarte.  Nu este aşa frumos.  Noi vrem să aducem asta la atenţia voastră pentru că voi o să simţiţi şi o să experienţaţi în aceste zile şi săptămâni care urmează.
     Poate vouă nu o să vă placă prea mult şi poate o să fie un potenţial puternic pentru ca voi să închideţi asta.  Voi poate spuneţi, “Ce este rău în acest proces?  Ce este rău cu înflorirea spiritualităţii mele?  Eu m-am gândit că totul o să fie ca un curcubeu şi dulceaţă şi nori pufoşi”.  Într-adevăr voi o să aveţi claritatea pentru care a-ţi întrebat, dar voi poate o să vedeţi lucruri care o să vă pară aspre la început.  Atunci voi o să vă miraţi de ce nu a-ţi văzut acea înfiinţare în felul acela, de ce nu a-ţi văzut în simţămintea şi inimile şi mintea celorlaţi.  Asta este din cauza că erau filtre.  Acolo a fost voalul ca să vă protejeze.
     Pe partea cealaltă, dragi prieteni, aşa cum auziţi cântecul sufletului vostru, voi dezvoltaţi claritate nouă, voi la fel o să fiţi capabili să aveţi o experienţă nouă, plină şi fericită cu alte lucruri în viaţa voastră.  Claritatea vă v-a ajuta să rezonaţi cu muzica aşa cum voi nu a-ţi simţit înainte.  Noi vă ajutăm ca să intraţi în adâncul unor lucruri ca şi gustul.
     Ah, într-adevăr pentru cel care a întrebat aici...da, sex, să faceţi dragoste o să fie mult mai împlinitor ca şi ce a-ţi experienţat înainte.  O să fie o claritate pentru asta.  Nu o să fie doar un act fizic.  Acum o să fie un act complet care împlică fiinţa fizică, fiinţa emoţională şi fiinţa spirituală a voastră.
     În claritatea nouă voi o să fiţi capabili să vorbiţi cu corpul vostru.  Voi o să fiţi capabili să vorbiţi cu celulele.  Voi o să fiţi capabili să simţiţi şi să ştiţi lucrurile de la celulele voastre.  Să nu încercaţi să intraţi în celule şi moleculele şi atomii, şi să vreţi să le schimbaţi.  Cum ştiţi voi ce ar trebui să schimbaţi?  Mergeţi înăuntru cu noua claritate şi ascultaţi.  Ele o să vă spună.  Ele o să vă spună ceva.  Ele o să vă spună de ce tip de balanţă aveţi nevoie.
     Sufletul şi spiritul vostru propriu o să ştie cum să aduceţi lucrurile înapoi în armonie şi ca să se balanseze în sinea corpului vostru.  Încetaţi să mergeţi în sinea voastră ca să încercaţi să aruncaţi afară din voi răceala, gripa sau cancerul.  Când voi faceţi asta, când voi încercaţi asta, asta înseamnă că voi încercaţi să bateţi în cuie acea boală, din corpul vostru.
     Cu claritate, mergeţi înăuntru.  Voi o să găsiţi că puteţi naviga în tot corpul vostru.  Să nu aveţi noţiuni anticipate, cum o să fie.  Simplu permiteţi vouă să mergeţi înăuntru.  Voi a-ţi putea vorbi la corpul vostru ca şi cum ar fi un ursuleţ de pluş în sinea voastră.  Voi poate o să vedeţi celule vioaie.   Poate o să vedeţi o fabrică de biologie.  Asta v-a fi diferit pentru fiecare din voi.  Dar, mergeţi înăuntru şi vorbiţi-le.  O să vă răspundă.
     Claritatea nouă o să deschide partea creativă a voastră care a fost blocată.  Voi sânteţi umani deştepţi, dar voi uitaţi să fiţi creativi!  Voi a-ţi închis asta.  Învăţătorii şi părinţii voştri au spus că trebuie să închideţi asta în voi.  Ei au spus că mai bine să gândiţi în loc să simţiţi, să fiţi, să creaţi şi faceţi.  În claritatea nouă voi o să înţelegeţi cum să deschideţi acea parte măreaţă şi creativă a voastră.
     Aşa cum voi auziţi cântecul sufletului vostru, voi o să aveţi o claritate în fizicul vostru, emoţinalul vostru şi în aspectele spirituale.  Noi ştim că asta o să vină pentru că noi am vorbit cu câţiva din voi, cu câţiva în special în această cameră, şi cu ceilalţi care se conectează în alte căi.  Noi am lucrat cu un grup mic din voi în aceste ultimele luni.  Aşa cum voi vă deschideţi la claritate ca să vedeţi ce tip de reacţie are Shaumbra cu noua claritate, noi am văzut lucruri frumoase şi minunate, abilitatea de a avea o cunoaştere adânc internă.
     Dar la fel noi vedem că atunci când aveţi această claritate şi voi vedeţi ce voi consideraţi mai întunecos, urât, părţile mai dificile a vieţii, voi o să vreţi să fugiţi înapoi în casă şi să închideţi uşa, ferestrele, să trageţi jaluzelele şi o să spuneţi, “Eu nu vreau să am de a face nicicum cu asta.  Eu nu am fost comfortabil cu claritatea nouă”.
     Deci, noi prezentăm asta vouă.  Noi o să lucrăm cu voi în zilele care vin.  Să ştiţi că această claritate vine în viaţa voastră.  Lucraţi unul cu altul.  Povestiţi experienţele voastre.  Documentaţi prin ce treceţi voi toţi.  Ceilalţi care vin după voi o să aibă nevoie de informaţiile pe care voi le-aţi obţinut.
     (Pauză)
     Acum...acum...dragi prieteni, dragă familie, noi la fel o să schimbăm felul în care noi v-am vorbit vouă, după această lecţie. Când noi aducem comunicări vouă, noi venim în cameră şi noi adunăm energia voastră care sânteţi aici, şi atunci noi într-un fel comunicăm prin Cauldre înapoi la voi.  Asta a fost cumva un tip pasiv de comunicare a informaţiilor.
     Când noi ne adunăm luna viitoare şi începem seria nouă, noi o să facem într-o cale nouă.  Noi o să vă escortăm pe voi toţi care veţi fi prezenţi şi toţi care doresc, într-un spaţiu nou.  Dar, o să fiţi voi care o să vorbiţi.  Noi o să vorbim prin Cauldre.  Dar, nu prea o să fim noi.  Eu, Tobias, o să fiu acolo, foarte prezent, pentru că sânt familie, şi eu vă iubesc mult.  Dar, noi o să ne bizuim pe voi.
     Este un cuvânt pe care noi folosim pe această parte care descrie acest fel de comunicare.  Este un cuvânt care are vibraţia de “Shoud”.  Se scrie, “S-H-O-U-D”, în limba Engleză.  Asta este o vibraţie ce înseamnă că voi începeţi să exprimaţi pe voi înşivă şi divinitatea voastră.
     Voi numai aveţi nevoie de atâta energie de a mea, Tobias, sau a celorlaţi.  Noi o să ne adunăm cu voi dar o să fie mai mult vocea voastră din Spirit care o să fie prezent, şi o să vină tot mai mult.  Noi o să devenim mult mai mult o audienţă care o să ascultă ce voi aveţi de spus.
     Felul în care informaţiile sânt comunicate o să fie cumva diferit.  Voi o să fiţi capabili să simţiţi asta.  Noi vă întrebăm pe voi, şi noi îl întrebăm pe Cauldre, ca să faceţi o altă schimbare şi un alt pas uriaş.  Asta este o nouă cale de comunicare şi un nou fel de a spune informaţiile. 
     Noi o să fim încă lângă voi.  Dar, noi vă cerem să vă ridicaţi.  Noi vă cerem să posedaţi divinitatea voastră.  Noi vă cerem ca să fiţi cei care aduceţi la suprafaţă divinitatea voastră şi la fel informaţiile noi în Energia Nouă.
     Noi vă iubim mult.  Noi vă onorăm pentru munca ce faceţi.  Noi avem mult de făcut şi de spus şi să împărţim cu voi în timpul ce ne-a rămas din acest sfârşit de săptămână.  Noi o să fim aici puternici şi prezenţi, pentru că voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2002 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.