LECŢIA ÎNTÂIA:   SERIILE CREAŢIEI
ACCEPT ALL THING AS THEY ARE
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
ACCEPTĂ TOATE LUCRURILE AŞA CUM SÂNT
19 AUGUST 2000

 

     Şi aşa este, dragă famile, dragă Shaumbra, că noi ne adunăm din nou în acest cerc, în această energie sacră.  Eu, Tobias, spun că voi sânteţi bine veniţi înapoi în clasa noii energii spirituale a Pământului.  Eu spun bine a-ţi venit înapoi la toţi care sânteţi învăţători care sânteţi aici în această clasă şi la fel şi la cei care citesc aceste mesaje.   Voi vă oferiţi pe voi înşive şi viaţa voastră pentru un singur scop, aşa cum mergem înainte.  Fiecare dintre voi este un învăţător.  Voi vă miraţi de ce noi numim acesta clasa noii energii spirituale!   Voi o să aflaţi în curând, că nu este vorba de noi să vă învăţăm pe voi.  Este vorba  ce învăţăm noi de la voi.
     Este energie multă  în această cameră.  Aşa cum prietenul nostru Cauldre (Geoffrey Hoppe) a spus pentru următoarele minute noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi individual ca să integrăm şi să aducem energia Spiritului.  Dar, prietenii mei,  ce este mai important este că, noi vă ajutăm să vă treziţi la divinitatea voastră proprie.  Despre ce o să vorbim astăzi, în următoarea oră sau aşa din timpul vostru, nu este despre faptul că ce voi primiţi de la noi şi de la Spirit şi despre ce voi percepeţi a fi Adevărul vostru de Sine.  Noi o să vorbim despre trezire şi de a începe să folosiţi energia nouă a divinităţii voastre proprii care este deja în voi. Voi însă nu a-ţi recunoscut-o până acuma.
     Energia care este aici astăzi în acest cerc este dulce, puternică şi iubitoare.  Noi vă cerem pe fiecare dintre voi să deschideţi inimile, să permiteţi să fiţi tot ce sânteţi voi.  Pentru următoarele minute din timpul vostru ceea ce împărţim împreună, noi vă cerem să puneţi la o parte toate problemele pe care le căraţi cu voi. În următoarele minute noi vă cerem să fiţi simplu doar prezenţi, să fiţi în acum, în acest cerc.  Cei care citesc aceste mesaje, energia este aceaşi şi pentru voi.
     Voi umanii, sânteţi în cercul vostru propriu.  Acest cerc este diferit faţă de cel în care restul creaţiei se află.  Voi a-ţi ales să mergeţi dincolo de cercul Spiritului, ca să creaţi dimensiuni noi, şi un cerc nou, ce va beneficia TOT CE ESTE.   De aceea este că voi a-ţi ales atâtea vieţi pe Pământ.  De aceea este că voi sânteţi aici în această sală de clasă.  Avem o informaţie importantă de ţinut minte, şi anume, că umanitatea pe Pământ există în cercuri separate (realitate) faţă de restul Creaţiei.
     Să vorbim acuma pentru un moment despre viaţa voastră de acuma.  Voi a-ţi venit în această viaţă ca să complectaţi ultimul capitol a cărţii voastre din această viaţă prezentă pe Pământ.  Voi a-ţi venit ca să curăţaţi ultima parte a karmei voastre şi să împliniţi contractul vostru.  Voi a-ţi făcut asta în mare, în prima parte a vieţii voastre.  Voi v-aţi întâlnit cu alţii cu care a-ţi avut relaţii karmice pe care a-ţi ales să le sfârşiţi.  Voi a-ţi fost în relaţii familiare care a fost o conduită pentru a rezolva karma pe care a-ţi acumulat-o, care a adus experienţe viaţa după viaţă.  Voi a-ţi lucrat cu aceasta în tinereţea voastră.
     Şi atunci, aşa cum am vorbit despre asta mai înainte, s-a întâmplat ceva, indiferent dacă asta a fost 20 de ani în urmă, 10 sau 2 ani în urmă.  În viaţa voastră a sosit un punct de trezire.  Poate a fost o carte care a căzut jos de pe poliţă.  Poate a fost un mesaj de la un prieteni sau a fost o pătrundere psihologică în visul vostru sau un moment de zăpăceală. În aceste feluri de experienţe a venit momentul de trezire.  Voi a-ţi ajuns la punctul de trezire ceea ce va adus până aici.  Va condus într-o călătorie de a înţelege Spiritul, relaţia voastră cu Spiritul.
     În timpul acesta a-ţi avut multe experienţe dificile pe care voi a-ţi putea numi lecţii nesănătoase, deşi noi vrem să nu folosim acest cuvânt.  A fost o curăţire finală, şi în acest timp voi a-ţi complectat cartea vieţii voastre.  Cartea aceasta a cuprins multe poveşti a multe vieţi de a le voastre.  Voi a-ţi lucrat ca să puteţi complecta ultimul capitol.  Şi după asta, prietenii mei, cum complectarea a fost făcută, voi a-ţi ajuns la un punct de simţire, poate cumva pierdut, încurcat, sau fără pasiune.  Voi a-ţi terminat contractul principal a vieţii voastre şi scopurile principale în viaţa voastră.  După asta a-ţi ajuns la un punct când a-ţi putut alege ca să mergeţi înainte, să continuaţi în forma voastră fizică şi conştienţa umană, sau să vă reîntorceţi în acest cerc, în cercul în care noi sântem.   Fiecare dintre voi ştie de acel moment, despre care noi vorbim, de momentul în care voi a-ţi avut de ales între a sta pe Pământ sau să vă reîntoarceţi în cercul în care noi sântem.  De sigur voi a-ţi ales să rămâneţi pe Pământ.  Voi a-ţi ales să mergeţi înainte.  Este un singur scop pentru asta.  Este un angajament din înăuntrul vostru pe care voi a-ţi făcut.  Fiecare dintre voi a ales să fie un învăţător a energiei noi.  Voi o să faceţi orice ca să deveniţi învăţători.  Voi o să sacrificaţi orice pentru asta. Voi o să eliberaţi orice ce vă reţine în acastă viaţă ca să fiţi în prima linie, voi care deveniţi învăţători.  Voi sânteţi cei care o să lucraţi cu alţi umani şi o să-i călăuziţi prin experienţele lor de tranziţie. 
     Astăzi noi vă trimitem energie la toţi care sânt conectaţi la acest grup, pentru toţi care citesc asta şi pentru toţi care vor auzi aceste cuvinte în zilele care vin.  Noi ne uităm  şi vedem un grup de învăţători, cei care vor aduce energia nouă a Pământului la ceilalţi. Noi vă onorăm că continuaţi călătoria voastră.  Noi vă mulţumim pentru suferinţele, dificultăţile şi problemele voastre, chiar dacă voi nu a-ţi ştiut cine sânteţi într-adevăr, dar muncind silitori ca să aflaţi.
     Noi avem multe de vorbit astăzi.  Dar înainte să începem acele discuţiim daţi voie să luăm un moment din timpul vostru aici cu voi.  Acesta este un moment intim ca să vă îmbrăţişăm, să vă mulţumim pentru munca pe care a-ţi depus în toate vieţile voastre, înainte de acesta.  Dar cel mai mult,ce este mai important, este că noi vă mulţumim că voi a-ţi rămas pe Pământ, fiind de acord să treceţi prin toate înţelegerile şi experienţele ca să deveniţi învăţători.
     Oh, să nu credeţi că asta este o greşeală.  Dificultăţile pe care le-aţi întâlnit în special în acest an, nu sânt în zadar.  Ele nu sânt în zadar.  Acestea sânt lucruri pe care voi le învăţaţi care face posibil ca voi să fiţi învăţători pentru alţii.  Ce a-ţi învăţat vă dă empatie şi priceperea procesului care nu necesar este al vostru, dar proces pe care voi veţi întâlni lucrând cu alţii.
     Multe lucruri ce vin în viaţa voastră nu necesar sânt experienţe care sânt relatate direct vouă.  Totuşi sânt nişte experienţe prin care voi a-ţi vrut să treceţi ca să deveniţi mai puternici, mai iubitori şi mai empatetici învăţători.  În anii care vin, voi o să vă uitaţi înapoi şi o să spuneţi, acum eu ştiu de ce am trecut  prin acel timp dificil la începutul lui August 2000, pentru ca să-mi dau mie empatie ca să pot stăpâni situaţia cu acest uman care acuma are nevoie de călăuzire şi care are nevoie de dragoste.  Multe prin care treceţi acuma, sânt pentru a învăţa şi a pricepe tot pentru ce voi a-ţi fost de acord.  Da, voi a-ţi fost de acord.
     Dragi învăţători, noi tăbărâm în acest cerc acuma ca să vă îmbrăţişăm şi să vă mulţumim şi să plângem în dragoste pentru munca pe care voi faceţi.  Luaţi un moment ca să puteţi primi ceea ce am adus noi.  Noi o să-i cerem lui Cauldre să fie în linişte un timp, ce energia asta se infliltrează.
     (Linişte)
     În greutăţile vieţii voastre de zi cu zi, în mijlocul conflictelor şi haosului şi cu energia în care voi sânteţi implicaţi, poate este dificil pentru voi să vedeţi cine sânteţi  într-adevăr.  Dar noi vedem clar.  Este uluitor pentru noi, aşa uluitor că atunci când noi sântem invitaţi în cercul vostru, Cauldre simte emoţiile care vin de la noi.  Câteodată îl aduce la un punct de lacrima.  În această energie, uitaţi-vă la voi aşa cum ne uităm noi la voi.  Fără de a vă judeca dar numai în dragoste, fără să ne îngrijorăm de deciziile pe care voi le luaţi, ştiind că deciziile voastre vor fi bazate pe dragoste.  Noi ne uităm cu uimire la voi, că voi a-ţi ales să veniţi în acest loc, în cercul care este înafara cercului de Creaţie şi noi înţelegem asta,într-adevăr  înafara a TOT CE ESTE, ca să experienţaţi lucruri care vor beneficia TOT CE ESTE.  Este uimitor pentru noi.
     Noi vom discuta un lucru în zilele care vin şi pentru anul care vine, anul care vine în timpul vostru,  care va fi începutul perioadei de a vă reaminti vouă cine sânteţi.  Noi vom discuta cum voi să puteţi vedea cine sânteţi, să aveţi abilitatea să ţineţi puterea în sinea voastră şi dragii mei prieteni, la sfârşit să puteţi deveni creatorii în energia nouă.  Anul viitor în timpul vostru noi o să lucrăm în acest cerc şi o să vă ajutăm să înţelegeţi că voi într-adevăr sânteţi creatorii.
     Oh, voi a-ţi fost creatori în cercul nostru când a-ţi fost voi aici cu noi.  Noi am menţionat în lecţia trecută că acel cerc, prima Creaţie a ajuns la un punct, poţi să numeşti grilaj, că nu a-ţi fost în stare să mergeţi nicidecum înainte, punctul când a fost nevoie de înţelegerea nouă care a existat înafara cercului a TOT CE ESTE. Acesta poate este greu de înţeles pentru mintea umană, dar a fost o pricepere de care a fost nevoie de Spirit, de Dumnezeu, de voi şi de alţii.  Ca să ajungeţi la acea înţelegere a fost nevoie de un grup ca să meargă în cercul nou, înafara primei Creaţii.  De aceea este că voi sânteţi aici. 
     Pentru următorul an noi o să lucrăm cu voi în înţelegerea şi aducerii aminte că voi sânteţi creatori.  Voi o să învăţaţi cum să creaţi pe Pământul vostru cu o putere nouă, cu căi noi de manifestare.  În timpul anului viitor noi vom trece printr-o serie de lucruri cu intenţie pentru voi.  Noi o să fim supraprudenţi câteodată, ca să întărim mesajele noastre.  Noi vom repeta mesaje din trecut. Oh, sigur noi  o să fim ca şi învăţătorii umani de şcoală. 
     O să fie un timp când voi o să fiţi supăraţi pe noi.  Voi o să simţiţi parcă că vă veţi lovi de perete atunci când voi nu o să fiţi în stare să asimililaţi informaţiile şi să le aduceţi în viaţa voastră de zi cu zi. O să fie un timp când voi o să simţiţi că nu sânteţi în stare să afectaţi ceea ce se întâmplă în viaţa voastră şi în jurul vostru. Poate o să fie un timp când voi o să fiţi pe podea.  O să fie un timp când voi o să plângeţi, un timp când o să vreţi să abandonaţi totul. Toate acestea sânt acceptabile, prietenii mei.  Asta  nu înseamnă eşec.  Nu este întrecere sau competiţie între voi.  Nu sânt grade în această clasă.  Fiecare dintre voi o să lucreze individual, şi totuşi în grup ca să puteţi înainta.
     În timpul anului viitor o să aveţi o înţelegere nouă şi uluitoare. Noi cerem ca să spuneţi asta unul la altul.  Să spuneţi la toţi cei care fac parte din clasa cercului Crimson.  Să fiţi deschişi unul cu altul.  Noi o să luăm timp în aceste întâlniri (asta nu este ştiut de Cauldre), simplu să dezbatem ce a-ţi învăţat, pentru că noi vrem să auzim.  Este important ca ceilalţi umani să aude de progresele voastre să aude de gândurile voastre.  Va fi un timp dificil pentru voi, dar va fi iubitor şi energetic, provocator şi răsplătit.
     Prietenul nostru Cauldre a fost în serviciul Armatei (Armata US) El a trecut printr-o instrucţie, şi el ştie despre ce vorbim noi, cum va fi pentru voi anul viitor.  Dar totodată el ştie că instruirea este intensă prin care voi o să treceţi dar care vă va aduce mult bine.  El ştie că voi o să învăţaţi un nou tip de disciplină care face posibil să învăţaţi să vă iubiţi pe voi înşivă.  Şi da, acesta este ce va lua loc câteodată.  O disciplină care dă voie să vă iubiţi pe voi înşivă prima dată.  Cu disciplina şi cu instrucţia care va lua loc anul viitor voi o să deveniţi mai ageri, purificaţi şi clari în gândurile voastre.  Voi o să găsiţi uneltele în sinea voastră ca să faceţi munca pentru care a-ţi venit aici să faceţi.
     Anul viitor din timpul vostru, dragi învăţători, voi o să învăţaţi multe.  Noi ştim că o să fie neînţelegere în sinea voastră.  O să fie timp când voi o să gândiţi că Tobias şi Consiliul Crimson nu are o înţelegere Pământească prin ce voi treceţi.  Şi da, poate de multe ori voi o să aveţi dreptate.  Noi aşteptăm acel timp pe care o să petrecem cu voi.  Poate câţiva vor pleca din acest cerc ca să găsească ceva mai apropiat pentru ei însuşi, în viaţa lor.  Poate noi umani o să se alăture.  Noi vă cerem să-i aduceţi pe aceştia repede la zi.
     Din nou vă spunem că aici nu avem grade.  Nu este nici unul care să facă mai bine ca celălalt.  Lucraţi împreună.  Eliberaţi aşa cum voi spuneţi, porţiunea egoului.  Deschideţi-vă în dragoste.  Voi o să învăţaţi multe.  Noi o să fim aici şi vom lucra alături de voi.  Noi o să fim cu voi în acest grup, în acest cerc o dată pe lună.  O să fie timp când noi o să vă chemăm la o întâlnire între luni, când va fi necesar ca să stăm jos pentru câteva ore pentru întrebări şi răspunsuri.  Noi o să-i spunem la Cauldre când acesta va fi apropiat.  Noi o să ajustăm programul ca să o putem face (râsete).
     Pentru anul viitor a timpului vostru, noi aşteptăm deja ca să vedem ce o să învăţăm împreună şi ce o să împărtăşim.  Într-un an voi o să câştigaţi perspicacităţi noi în divinitatea voastră.  Voi o să câştigaţi perspicacitate adâncă a cine sânteţi.  Voi o să ajungeţi la acea înţelepciune şi pricepere ca să ştiţi cum să folosiţi puterea voastră, puterea divină a voastră.  Voi o să dezvoltaţi discipline şi empatie a tot ce aveţi nevoie ca să deveniţi învăţători în felul vostru şi să deveniţi miniştri predestinaţi a Consiliului Crimson.  Noi vedem asta că este foarte frumos.  Noi vedem indeplinirile muncii voastre, a muncii voastre adevărate pentru care într-adevăr a-ţi venit aici pe Pământ să faceţi.
     Pentru la început trebuie să eliberaţi karma veche, pe care voi a-ţi făcut chiar foarte bine, infiinţând experienţe intense în prima parte a vieţii voastre.   După aceea,dificil cum a fost în anii trecuţi voi a-ţi eliberat  acele lucruri la care a-ţi ţinut mult , lucruri ca relaţii, servici, ceea ce a fost aşa important, sisteme de încredere care erau  fundaţia voastră.
     Prietenii mei dragi, voi a-ţi petrecut ultimile 12 luni parcă cojind ceapa strat după strat, ca să deveniţi învăţători în felul vostru, în felul cel mai drept al vostru.  Voi a-ţi petrecut ultimii ani trecând prin cele mai dificile experienţe personale, cele mai adânci experienţe din viaţa voastră.  În felul nostru noi sântem trişti pentru voi.  Dar la fel noi sântem şi bucuroşi pentru voi că ştim că a-ţi trecut deja prin acele experienţe.  Problemele pe care voi o să aveţi de acum încolo o să fie de un tip diferit.  O să fie probleme personale în sinea voastră.  Nu o să fie prea multe din afară.  Voi nu prea o să mai simţiţi emoţii sfăşiate în două ca şi cum a-ţi simţit anul trecut sau câţiva ani în urmă.  Voi a-ţi trecut deja prin acele lucruri dificile.  Voi a-ţi ajuns până la acest punct, până la ziua asta ca să fiţi în această clasă a noii energii Spirituale a Pământului.
     Sânt câţiva aici care pot mirosi aroma firavă care vine acuma.  Este dulce.  Este de re-amintire, prieteni dragi.
     Acum, prima lecţie.  Noi predăm astăzi doar o singură lecţie.   O să fie dificil pentru unii în multe căi.  Este o lecţie şi o perspicacitate cu care noi cerem să lucraţi cu hărnicie până ce noi ne întâlnim luna viitoare.  Este foarte simplu.  Noi vă cerem un moment de linişte pentru că noi nu am revizuit asta înainte cu Cauldre, să nu fie el dezamăgit.  Noi vă cerem un moment ca să putem să-l informăm mai întîi pe el.  Energetic vă vom informa pe voi toţi aşa că nu vor fi doar vorbele pe care voi o să le auziţi sau să le citiţi.  O să fie o înţelegere a energiei.  Noi o să facem o pauză acum ca procesul acesta să ia loc.
     (Pauză)
     Acum începem prima lecţie a acestei zile.  Noi o să vorbim pentru o vreme.  Conceptul lecţiei este foarte simplu dar cumva dificil de explicat.  Cum voi vă mutaţi în divinitatea voastră, atunci când începe să se trezească în sinea voastră, şi venînd dintr-o dimensiune de afară şi întrând în sinea voastră, asta este ceea ce noi numim pe aceştia, Creatorii Noi.   Creatorii Noi, sânt cei care rămân pe Pământ şi care vor fi capabili să cheme fiinţa lor divină.  Creatorii noi o să creeze un nou mediu şi energie, mai întîi pentru ei înşişi, ceea ce va afecta pe ceilalţi care sânt gata să acceptaţi.   Şi după aceea, asta va afecta Pământul ca întreg.
     Ca să înţelegeţi procesul pentru a deveni creatori, creatori adevăraţi a energiei Pământului, este important ca să vă distanţaţi de situaţii care vor apărea în viaţa voastră.  Chiar acum, prietenii mei, voi încă mergeţi în dualitate.  Voi încă mai sânteţi pe  partea cealaltă a voalului de unde noi stăm.
    O să fie un timp în care voi încercaţi să creaţi ceva pentru voi înşivă.  O să fie un timp în care voi încercaţi să creaţi sau să schimbaţi rezultatul unei situaţii care ar afecta pe voi sau pe alţii.  Asta este ca şi cum ai intra într-un perete de cărămidă.  Voi încercaţi să folosiţi senzitivitatea voastră psihică sau puterea psihică.  Voi încercaţi asta folosind creierul vostru sau poate chiar inima voastră.   Voi vă străduiţi energetic cu tot feluri de situaţii, dar voi ajungeţi la concluzia că asta nu merge aşa.   Prietenii mei, a-ţi ajuns voi la înţelegerea, sau a-ţi început voi să aveţi o pătrundere psihologică că există un belşug, că există un proces creativ atunci când voi eliberaţi şi daţi drumul la probleme?   Tendinţa umană este să impingă cumva problemele.   Tendinţa umană este să creeze energie pentru a zdrobi, sau să schimbe situaţiile.  Şi aşa cum a-ţi descoperit asta este foarte obositor.  Mulţi dintre voi a-ţi fost istoviţi în ultima vreme.
    Voi a-ţi încercat să folosiţi sisteme de încredere vechi şi concepţii vechi de creaţie şi manifestare.   Acesta simplu, nu este apropiat  în energia nouă.  Noi vă vedem,desigur asta spunem în formă de umor, că voi încercaţi să schimbaţi , cum şoferii să  gândească.  (râsete multe).  Noi vedem cum voi încercaţi colegii voştri de muncă care nu sânt în energia voastră, creând bariere şi Dumnezeu mai ştie ce, ei însă trec direct prin acesta şi vă fac viaţa dificilă şi cu probleme. Noi vă vedem că voi încercaţi să trageţi energie din afara voastră, gândind că s-ar putea să aveţi o înţelegere cu Spiritul ca să schimbaţi situaţiile.  Noi vedem că voi chemaţi călăuzii voştri, ceea ce este chiar cu umor pentru că călăuzii numai sânt de loc acolo.  Voi bateţi la uşă la o casă unde nu locuieşte nimeni (râsete multe).  Noi vedem că voi treceţi prin tot feluri de rotaţii,ceremonii şi incantanţii.
     Prietenii mei, acestea sânt lucruri pe care le-aţi învăţat 10, 20, sau 100 de vieţi înainte.  Ele numai sânt aplicabile acuma în energia nouă.  Oh, desigur voi a-ţi avut ceva succes în vieţile voastre anterioare, dar acestea numai sânt aplicabile în energia nouă.  Şi voi vă miraţi de ce a-ţi fost aşa de frustraţi în ultima vreme.  Acesta este o energie nouă.  Noi nu am fi putut să vă vorbim în felul în care noi vorbim astăzi cu priceperea pe care o aducem aici, astăzi.  Este o energie balansată, delicată în sinea voastră şi la fel în toate lucrurile Pământului în acest timp.
     Numai este vorba despre o împingere de afară pentru a crea.  Este vorba de o permitere totală.  Este vorba de o acceptare totală a tuturor lucrurilor care se află în viaţa voastră şi în viaţa celor din jurul vostru în lume.  Este o acceptare totală ceea ce noi vă cerem să faceţi acuma.  Acesta va fi dificil pentru câţiva.  Acesta va face pe câţiva supăraţi.  Asta va cauza multe probleme intelectuale pentru voi.
     Voi a-ţi fost obişnuiţi să creaţi o listă cu rugăciuni pentru voi sau pentru alţii sau pentru Pământ sau pentru un eveniment.  În timp ce asta este drăgăstos din partea voastră, noi vă cerem prietenii mei, să nu încercaţi să afectaţi situaţia acuma. Simplu, fiţi în acceptare pentru asta, indiferent dacă este în viaţa voastră sau în viaţa altora.  Noi ştim că asta va cauza probleme pentru voi.
     În biologia voastră proprie voi v-aţi străduit cu asta.  Voi a-ţi trimis lumină.  Voi a-ţi încercat să stimulaţi şi să motivaţi şi să vindecaţi asta.  Noi acuma vă cerem să numai continuaţi aceste activităţi ci să le acceptaţi.
     Voi v-aţi străduit în emoţiile voastre proprii.  Voi a-ţi cerut călăuzire şi sfaturi şi v-aţi simţit bine pentru o perioadă dar la urma urmei astea nu v-au adus vindecări pe care voi a-ţi dorit.  Acum noi vă spunem să numai continuaţi aceste activităţi.
     Oh, prietenul nostru Cauldre, este foarte nervos despre ce noi discutăm (râsete).  El trăncăneşte un pic acuma.  El deja vede mesaje prin internet care se adresează lui (râsete multe).  El vede problemele, dar noi totuşi vom continua, pentru că este logic, pentru că este o frumuseţe în înţelegerea asta.  În biologia voastră proprie, prietenii mei, noi cerem ca voi să numai forţaţi ceea ce voi numiţi lumină şi vindecare, dar în schimb să fiţi într-un loc de acceptare.
     Ceea ce voi a-ţi experienţat în viaţa voastră, ceea ce voi a-ţi observat în jurul vostru a fost dualitatea între lumină şi întuneric, bine şi rău, dragoste şi ură.  Voi a-ţi luat parte la una dintre acestea, spunând aşa.  Voi v-aţi bătut pentru una dintre părţi.  Voi a-ţi fost serviabili şi luptători puternici.  Dar prietenii mei, toate aceste activităţi au existat în dualitate, şi voi acuma vă mutaţi înafara dualităţii într-un loc nou de singularitate.
     În loc să împingeţi energia spre una dintre direcţii sau alta, în loc să luaţi parte la una dintre părţi, în loc să decideţi şi să judecaţi ce este bine sau rău, dacă voi a-ţi putea să vă daţi la o parte cu un pas şi simplu să observaţi şi să acceptaţi ce se întâmplă, voi atunci o să începeţi să înţelegeţi energia dinamică care vă va conduce  la înţelegerea creaţiei adevărate.  La fel acesta este cumva o concepţie dificilă şi noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi energetic ca să puteţi înţelege asta.
     Noi nu vă cerem să renunţaţi la serviciul vostru, să părăsiţi serviciul vostru.  Noi simplu vă cerem să vă distanţaţi de la situaţii care sânt în faţa voastră.  Dacă gândiţi că trebuie să vă angajaţi în rezultate, noi însă vă cerem să vă distanţaţi de la aceste situaţii.
     Imaginaţi un zid mai scund ( în jurul casei noi)  şi staţi în faţa    zidului.  Conştient treceţi peste acel zid.  Staţi pe partea cealaltă a zidului şi simplu observaţi ce se petrece.  Observaţi dinamicitatea care a apărut pe partea pe care a-ţi lăsat în urmă.
     Dacă este o ceartă între ceilalţi în familie, în loc să luaţi partea cuiva, sau în loc să decideţi că voi puteţi fi cei care moderează şi împacă, simplu să nu vă încurcaţi cu aşa ceva în acel conflict.  Conştient, permiteţi să treceţi peste acel zid scurt.  Staţi în spatele acelui zid şi fiţi observatori.  Acesta va fi dificil pentru voi, pentru că voi a-ţi fost bine antrenaţi, bine disciplinaţi până la acest punct ca să intraţi în situaţii şi să le schimbaţi.
     Noi vă cerem să faceţi asta pentru o perioadă de timp.  Când voi treceţi în spaţiul acela de a permite şi a accepta, voi o să începeţi să înţelegeţi dinamicitatea creaţiei.  Voi o să deveniţi observatori.  Voi într-adevăr o să începeţi să vedeţi tipare de energie în jurul celorlalţi, în jurul situaţiilor.  Voi o să începeţi să vedeţi raze şi tipare de energii.
     Aşa cum voi intraţi în partea de acceptare în spatele zidului voi o să vedeţi o frumoasă, aproape de nedescris, un tapet de energie strălucitoare care a fost ţesut de umani.  Prieteni dragi, voi a-ţi fost aşa aproape de toate evenimentele şi voi nu a-ţi văzut că acolo este ţesut un tapet spiritual de fiecare gând, de fiecare acţiune şi act.  Aşa cum voi staţi în spatele zidului, voi o să fiţi capabili să vedeţi ţesătura frumoasă în culori, structura, tiparul şi energiile, toate create din miezul dragostei a evenimentului care vă înconjoară.
     Aşa cum voi treceţi pe partea cealaltă a zidului, mai întîi o să vedeţi ţesătura,partea de dedesubt a tapetului.  Este ţesut în faţa voastră.  Cum voi deveniţi experţi în asta, cum voi deveniţi educaţi în a face un pas la o parte, voi o să începeţi să vedeţi partea de sus a tapetului.  Aici este adevărata frumuseţe şi adevărata artă a experienţei umane.  Voi a-ţi fost aşa aproape; voi a-ţi văzut numai încurcătura ţesătoriei  tapetului.  Aşa cum voi treceţi pe partea cealaltă a zidului scund care înconjoară casa nouă, voi o să vedeţi cum situaţiile sânt create.  Voi o să vedeţi cauza şi efectul acţiunii altor oameni, altor umani.  Voi o să vedeţi cum lucrurile într-adevăr sânt ţesute.
     Aşa cum începeţi să experienţaţi asta, atunci noi putem să vorbim despre procesul de creaţie.  Dar pentru la început este necesar pentru voi înşivă să vă îndepărtaţi.  Oh, desigur voi o să continuaţi să mergeţi pe Pământ.  Voi o să continuaţi să mergeţi la serviciile vostre.  Voi o să continuaţi să vorbiţi cu alţii, să lucraţi cu alţii.  Într-un cuvânt viaţa voastră nu se va schimba mult.  Dar acum este timpul să staţi la o parte, să vedeţi ţesătura frumoasă a dualităţii.  Este necesar pentru voi să observaţi de la distanţă ca să puteţi într-adevăr înţelege puterea creaţiei voastre proprii, abilitatea voastră creativă, în anul care vine.  Aşa cum voi deveniţi experţi în asta, noi o să discutăm cum voi puteţi deveni creatorii voştri proprii.  Atunci noi vom discuta cum puteţi într-adevăr să fiţi în serviciul umanităţii, a întregului Pământ, ca un înăţător a noii energii.
     Lecţia întîia a clasei noii energii spirituale a Pământului este să acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt. Acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt chiar şi ale voastre.  O să mai fie probleme în următoarele zile (într-adevăr) din timpul vostru.  Voi o să aveţi tendinţa să săriţi în experienţe de dualitate.  Pentru cei care se numesc vindecători, voi a-ţi încercat să vindecaţi clienţii voştri prin fiinţa voastră.  Prietenii mei, continuaţi munca pe care a-ţi făcut, dar într-un sens, faceţi un pas la o parte în acest timp.  Să nu judecaţi condiţiile lor şi să nu judecaţi abilitatea voastră ca vindecători.  Simplu faceţi un pas la o parte.  Staţi pe partea cealaltă a zidului scund.  Observaţi doar ce se petrece.  Să nu faceţi nici o judecată despre ce se întâmplă.
     La început, prietenii mei, voi o să vedeţi foarte puţin sau de loc.  Aşa cum continuaţi această disciplină în sinea voastră, voi o să începeţi să vedeţi lucruri pe care noi nu putem să vă descriem.  Voi trebuie să ajungeţi la asta voi înşivă.  Nu există cuvinte care pot transmite, ce voi o să experienţaţi.  Pentru fiecare dintre voi o să fie diferit şi o experienţă personală.  Să notaţi asta.  Vorbiţi nouă despre asta.   Şi să vorbiţi voi între voi despre asta.
     Lecţia de astăzi este foarte simplă.  Noi o să fim inutili.  Lecţia este să acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt.  Să faceţi practică cu asta în zilele care vin, în special în viaţa voastră, în special cu experienţele care vor veni la voi.
     La penultima lecţie de a noastră noi v-am dat cele patru adevăruri (Santa Fe, iulie 2000).  Noi o să le repetăm acuma deoarece ele sânt utile şi la fel sânt legate de discuţiile de astăzi. Primul adevăr este că Spiritul nu cunoaşte rezultatul.  Aşa cum am spus în acea lecţie,a fost un sistem de crezare în umani că Dumnezeul ar şti rezultatul tot timpul.  El simplu nu ar fi vrut să dezvăluie (râsete).  Acesta, prietenii mei, nu este adevărat.  Spiritul nu cunoaşte rezultatul.   Voi existaţi în afara cercului Spiritului a TOT CE ESTE.
     Adevărul numărul doi:  Spiritul nu are agendă.  Voi totdeauna a-ţi crezut că Dumnezeul, ca un tată sau o mamă, a vrut ca voi să faceţi lucrul cel mai bun, să mergeţi la şcoli bune, să aveţi prieteni buni şi să aveţi un serviciu bun.  Dumnezeul nu are grija asta (râsete).  Părinţii voştri biologici poate au grijă de astea.  Dumnezeul şi Spiritul şi TOT CE ESTE,nu are agendă.  Noi vă cerem pe fiecare să eliberaţi acel sistem de crezare din fiinţa voastră.  La fel noi spunem că asta este problematic şi dificil, pentru că voi totdeauna a-ţi crezut că este un drum bun şi un drum rău.  Şi voi trebuie să faceţi cumva să alegeţi drumul cel bun în întuneric.  Biserica vă învaţă că Dumnezeul vă ajută dacă voi alegeţi drumul bun.
     Adevărul al treilea este că Spiritul, călăuzii şi îngerii nu pot face în locul vostru.  Chiar dacă noi am vrea, noi nu putem.  Aşa cum am spus noi, în fizica lucrurilor spirituale voi trăiţi înafara, voi existaţi înafara cercului a TOT CE ESTE.  De aceea noi nu putem face pentru voi.  Aşa cum am spus noi înainte, voi a-ţi mulţumit nouă de multe ori când situaţiile voastre au ieşit bine.  Noi nu am făcut pentru voi.  Voi a-ţi creat acele situaţii, nu noi.
     Adevărul al patrulea este că, numai există contracte.  Voi nu sânteţi legaţi de cele vechi.  Voi nu sânteţi legaţi de karma.  Sânt doar rămăşiţe.  Sânt doar nişte amintiri vechi care vă vânează din când în când.  Dar,prietenii mei, voi  nu creaţi o karmă nouă.  Cartea vieţii voastre pentru fiecare dintre voi a fost scrisă.  Voi a-ţi creionat ultimul capitol.  De aici încolo, este o carte nouă cu pagini deschise şi curate.   Acele pagini nu conţin directive spirituale pe care trebuie să le urmaţi.  Voi sânteţi cei care Creaţi energia nouă.  Voi numai sânteţi legaţi de trecut.  Vouă vi se mai reaminteşte din când în când (râsete).
     Acum când scrieţi ultimele cuvinte din ultimul capitol din cartea vieţii voastre, noi ştim că mulţi dintre voi a-ţi experienţat multă tristeţe şi un sentiment de pierdut, un sentiment de a fi fără un scop.  Acesta este pentru că voi a-ţi terminat ceea ce voi a-ţi venit să faceţi aici, dar aici a fost o singură obiecţiune.  Voi a-ţi ştiut că dacă puteţi să terminaţi acea cartea în timp record, voi a-ţi putea să scrieţi o nouă carte.  Asta este pentru care voi sânteţi aici.  Dar cartea asta nu are instrucţiuni sau margini sau pagini numerotate.  Voi creaţi cum înaintaţi.  Acesta este ce faceţi voi aici.
     Lecţia numărul unu:  Acceptă toate lucrurile aşa cum sânt.  Acesta va avea nevoie de disciplină din partea voastră.  Voi vreţi poate să fiţi implicaţi intimi în situaţii pentru că asta a-ţi făcut voi bine până acum.  Voi vreţi să vă vindecaţi pe voi înşivă şi pe alţii, să aduceţi pace şi dragoste pe Pământ.  Toate acestea sânt lăudabile, prieteni.  Noi sântem aici să lucrăm cu voi, să vă arătăm drumul noii creaţii.  Voi deja a-ţi descoperit că drumurile vechi sânt obositoare, chinuitoare şi zadarnice!
     Lecţia întîia:  Acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt.  Deveniţi observatorii  vieţii, chiar a vieţii voastre.  Să nu vă necăjiţi ce aduce ziua de mâine pentru că nu contează.  Observaţi ce se petrece în viaţa voastră şi în jurul vostru.  Să nu judecaţi nimic, oh, desigur asta vă va tempta.  Voi nu trebuie să vreţi  să schimbaţi pe alţii sau să vă schimbaţi voi acuma.
     Da, noi ştim că deja aveţi întrebări la care vreţi răspuns!  Nu  a-ţi avut o perioadă în care a-ţi făcut NI-MIC?  Dar noi spunem că numai este acea perioadă.  Acela a fost diferit.  Perioada de a face NI-MIC pe care noi am discutat înainte, a fost o perioadă de tranziţie, un punct când noi am cerut ca voi să nu luaţi decizii repezite.  Noi am ştiut că a-ţi avut lucruri în viaţa voastră care va silit să luaţi decizii majore.  Nu a fost energetic un timp bun pentru asta.  De aceea v-am cerut ca să mergeţi printr-un timp în care să faceţi NI-MIC.
     Acuma este diferit energetic.  Acuma este timpul de a accepta toate lucrurile aşa cum sânt. Voi o să continuaţi să mergeţi prin viaţă.  Voi o să continuaţi să faceţi ceea ce a-ţi făcut  pentru o perioadă de timp, dar voi o să folosiţi fiecare oportunitate de-a lungul drumului ca să observaţi, să acceptaţi.  Acesta nu înseamnă că voi nu o să aveţi nici o suferinţă, compasiune sau dragoste şi bucurii.  Voi o să simţiţi asta, dar simplu acceptaţi şi observaţi-le.
     Prietenii mei, acuma este timpul să eliberaţi orice apucătură, să eliberaţi apucăturile voastre.  Dacă voi nu faceţi asta, atunci vor fi luate din mîinile voastre de noi ori de câte ori noi vom putea (râsete).  Voi ştiţi despre ce vorbim noi.  Voi a-ţi ţinut strâns la acele sisteme de crezare.  Voi a-ţi ţinut strâns la concepţia a cine a-ţi crezut voi că sânteţi.  Voi a-ţi ţinut strâns chiar şi la noua spiritualitate.
    Este timpul să eliberaţi toate crezurile voastre.  Acesta la fel o să fie dificil şi problematic.  Dar, prietenii mei, dacă voi continuaţi să vă ţineţi de ele, va fi dificil pentru voi să ajungeţi să înţelegeţi ţesătura tapetului vieţii.  Va fi dificil ca să înţelegeţi creaţia, dacă voi vă ţineţi de acele sisteme de crezare şi concepţii care v-au servit odată, dar acum parcă i-au crescut dinţii prea lung.
     Voi o să fiţi provocaţi.  Voi o să fiţi provocaţi ca să eliberaţi acele lucruri.  Oh, poate câţiva o să se lupte să le menţine.  Voi o să vă luptaţi pentru acele concepţii şi crezare care v-au ţinut într-o linie şi v-au ţinut ca nu cumva să cădeţi într-o prăpastie.  Voi ştiţi despre ce vorbim noi!
     A fost odată un uman (cu numele de Oryan) care în fiecare zi s-a aşezat în barca lui.  El a scos barca zilnic pe fluviu şi a început să vâsleze.  El a vâslat impotriva curentului.  Aşa cum Oryan a vâslat el a devenit tot mai puternic de la munca pe care a depus.    El a văzut multe lucruri noi de-a lungul drumului, de-a lungul fluviului.  El a vâslat şi a vâslat.  Noaptea  el s-a retras la ţărm.  El a găsit ceva de mâncare şi a dormit la mal fiind epuizat, ştiind că el a învăţat multe şi a experienţat multe în acea zi, cunoscând experienţa frumuseţii fluviului, cunoscând că el a experienţat problema vâslatului contra curenţilor.  El a dormit istovit de la munca zilei de vâslare.  Dar el s-a sculat a doua zi, a scos barca din ţărm împingând în fluviu şi a început vâslarea din nou, zi de zi, săptămână după săptămână, an după an, vâslând şi experienţând. Oh, desigur că a fost o călătorie plăcută.  Desigur a fost o călătorie drăguţă.
     Aşa cum Oryan a vâslat mult mai mult şi cum zilele au trecut, a apărut o frică pe care el parcă a uitat-o, el a uitat de ce a vâslit contra curenţilor.  Într-o zi el a obosit să mai vâsleze.  El a fost obosit să lupte contra curenţilor.  Oryan a fost bun în experienţa călătoriei, dar a obosit şi el nu a mai ştiut dacă să mai continue sau  nu.  El a văzut fiecare întorsătură a fluviului, fiecare ţărm, fiecare copac, fiecare stâncă şi toate astea au început să i se pare la fel.  El nu a ştiut dacă mai trebuie să vâsleze mai departe.
     Într-o zi Oryan a realizat acea frică care l-a făcut să vâsleze.  Lui a fost frică că dacă el se opreşte din vâslare,fluviul l-ar trage înapoi, înapoi în sistemul lui de crezare în acel timp.  Fluviul l-ar trage înapoi şi desigur el ar pluti în jos, în josul fluviului, până ce el ar fi căzut peste cascada şi ar fi fost zdrobit de pietrele de dedesubt.  Dar el a fost obosit să mai vâsleze.  Lui nu i-a mai păsat de nimic.  Într-o dimineaţa el a luat barca afară din ţărm.  El a împins barca în fluviu dar el a lăsat vâslele pe mal.  El a dat voie la cursul apei să-l ia în jos.  S-a dus în josul apei, s-a dus jos, a trecut de teritorii pe care el a cunoscut.  El a ştiut ce o să urmeze.  El a ştiut că nu are scăpare.  El a ştiut că vine cascada.  Acesta îl va distruge.  Îl va izbi.  Dar el nu a mai avut energie sau dorinţă sau pasiune să vâsleze contra curenţilor de apă.
     Într-o zi, desigur acesta s-a arătat.  El a văzut cum fluviul parcă se repede.  El a simţit că vârtejul devine mai puternic.  El a ştiut că cascada era în faţa lui.   El a început să încerce  să meargă înapoi dar s-a uitat peste umerii lui şi atunci el a ştiut că în câteva momente barca va fi aruncată peste marginea cascadei.  El va cădea şi  cădea şi cădea în prăpastie, prăpastia de care fiecare se îngrijorează.
     Vouă vă este frică să daţi drumul, că voi o să cădeţi în prăpastia Dar acum Oryan a dat drumul.  Şi a venit un moment când  el a alunecat peste marginea cascadei, a fost un moment total de teroare şi panică.  El a ştiut că viaţa lui de uman s-a terminat.  Şi într-adevăr aşa a fost.  Din cauza eliberării în acel ultim moment, Oryan a transformat acel moment de mare frică şi de teroare.  El a realizat că tot ce a experienţat el,simplu a fost doar o iluzie.  Iluzia a fost mare şi valoroasă, şi a avut sens dincolo de viaţa lui, dincolo de viaţa celorlalţi.  Acesta a avut un sens pe tot drumul înapoi la TOT CE ESTE.  El a realizat că a fost totul o iluzie.  El a realizat asta în momentul lui de teroare şi panică, că el a fost Creatorul acelei iluzii.  El a realizat că el ar fi putut să creeze orice altceva ce ar fi vrut.  El putea să creeze aripi la barca lui.  El putea să creeze ca fluviul să nu existe de loc.
     Prietenii mei, asta este unde noi vom merge în acest an, şi anul viitor cu voi.  Acum eliberaţi prăpastia.  Voi o să ajungeţi să înţelegeţi.  Voi o să eliberaţi credinţele vechi.  O să fie un timp când în sinea voastră o să simţiţi o mare teroare.  Dar prin acest proces voi o să învăţaţi să înţelegeţi într-adevăr iluzia. Voi o să înţelegeţi că voi sânteţi Creatorii.  Voi o să învăţaţi să creaţi fluvii noi dacă doriţi asta, bărci cu aripi dacă doriţi, sau orice altceva.  Acesta este o călătorie fenomenală în care voi sânteţi, o călătorie dificilă, noi ştim, dar o călătorie fenomenală.
     Acum noi sântem gata să începem munca nouă.  Noi avem un respect adânc pentru fiecare dintre voi,  chiar dacă voi nu simţiţi asta în fiinţa voastră.  Simţiţi că vine de la noi în acest timp.  Simţiţi cum curge în voi.  Dragi învăţători, voi v-aţi dat pe voi înşivă ca să staţi pe Pământ, să fiţi aici pentru alţii care vor ajunge la un punct în viaţa lor când ei o să fie obosiţi să vâsleze, când ei nu vor mai înţelege, când ei îşi vor pierde pasiunea lor,  când ei vor şti că este timpul să se trezească în sinea lor.
    Ei o să afle că şi alţii au mers deja pe drumul acela şi au supraveţuit marea cascadă, va fi un lucru minunat pentru ei.  Asta le va da speranţă .  Oh, şi aşa cum voi deja ştiţi, voi nu o să fiţi în stare să faceţi în locul lor, aşa cum noi nu putem face în locul vostru.  Dar ei o să vadă în faţa lor un alt uman care a intrat pe drum nou.  Ei o să vadă un învăţător care este pregătit să-i ghideze şi să îi iubească şi să împarte cu ei.  De  la voi, ei o să ajungă să înţeleagă divinitatea lor.
     Noi vă cerem pentru luna următoare din timpul vostru  să începeţi să fiţi într-un loc de acceptare a tuturor situaţiilor.  Oh, va fi provocator.  Dar voi o să faceţi chiar bine.  O să fie un timp că va fi irezistibil de a vindeca pe cineva sau să apăraţi pe cineva sau să schimbaţi ceva.  Simplu să fiţi într-un loc de acceptare.  Vedeţi dinamicitatea care apare.  Vedeţi cum tapetul spiritului este ţesut.
     Noi o să venim înapoi în curând pentru întrebări şi răspunsuri.  Noi vedem că deja sânt întrebări care se ivesc (râsete).   Dar înainte să facem o pauză, prietenii mei, înţelegeţi cine sânteţi voi, călătoria în care sânteţi şi de ce sânteţi aici.  Daţi-vă voie să vă simţiţi mindri de ce a-ţi făcut.  Daţi-vă voie la onoarea de sine pentru ce a-ţi făcut.  Voi a-ţi mers pe un drum lung.  Noi vă iubim mult.  Prieteni, voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.