LECŢIA A DOUA - SERIILE CREAŢIEI
ACCEPT YOUR HUMAN SELF
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
ACCEPTĂ SINEA TA UMANĂ
10 SEPTEMBRIE 2000

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi învăţători, că noi ne adunăm din nou în acest cerc sacru în această zi.  Noi ne adunăm ca să vă aducem mai multe teme de casă.  Noi ne adunăm pentru Lecţia a Doua în Seriile Creaţiei.  Noi spunem bine a-ţi venit la fiecare dintre voi în acest spaţiu.
     Acum pentru următoarele câteva minute din timpul vostru, noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi ca să contopim şi să ajustăm energiile.   Noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi ca să simţiţi şi să percepeţi TOT CE SÂNTEŢI VOI.   Luaţi acest timp acum, prieteni dragi, dragi învăţători, ca simplu să vă deschideţi inimile.  Inspiraţi adânc.  Inspiraţi adânc prin toată fiinţa voastră umană.  Permiteţi dragostei de sine şi a spiritului să pătrundă în fiecare celulă din corpul vostru, în ADN-ul şi miezul vostru.  Inspiraţi adânc.  Inspiraţi adânc şi relaxaţi-vă.  Luaţi acest timp şi puneţi la o parte orice problemă umană sau griji pe care voi a-ţi adus cu voi.  Simplu eliberaţi-le acuma, pentru că dacă faceţi asta, atunci, contopirea acestor energii devin mult mai complete.
     Dragi prieteni, este o bucurie ca să venim înapoi în acest cerc în această zi.  Este o bucurie să vedem munca pe care voi a-ţi depus în ultimele trei săptămâni.  Voi într-adevăr a-ţi exersat “stând în spatele zidului”.  Noi ştim că călătoria în care voi sânteţi este dificilă.  Este problematică.  Călătoria pentru umani este problematică.  Noi o să discutăm asta mai detailat astăzi.  Călătoria pe care a-ţi ales ca Lucrători pentru Iluminare, este una dintre cele mai problematice.  Noi ştim la ce a-ţi renunţat în viaţa voastră.  Noi ştim că a-ţi renunţat la relaţii semnificative, lucruri care au avut un înţeles în termenii de credinţe, abundenţă sau lucruri materiale.  Călătoria în care este fiecare dintre voi aici - noi ştim că este dificilă.  De aceea este că noi umplem această cameră cu mulţumiri şi dragoste.
     Voi a-ţi revenit aici pe Pământ viaţă după viaţă ca să faceţi acest lucru.  Voi continuaţi să reveniţi lună după lună în Cercul Crimson să participaţi la această clasă a noii energii, să fiţi învăţători. Este o onoare pentru ce faceţi voi.  Şi noi nu spunem asta aşa uşor - asta vine din adâncul fiinţei noastre, şi de la toate entităţile care se adună aici acum.  Aşa cum deschideţi inimile voastre, camera asta se umple cu toţi cei care au lucrat cu voi, care au un interes special în ce faceţi voi.   Sânt arhanghelii.  Sânt sfinţii.  Sânt cei care au fost călăuzii voştri, cei pe care voi a-ţi numit îngeri, ei toţi vin în această cameră.   Noi venim aici ca să vă mulţumim pentru munca pe care o faceţi.
     Daţi voie acum să facem o recapitulare înainte să continuăm cu lecţia a doua a acestei zile.  A fost, dragi prieteni - şi noi vom repeta din nou - că voi veniţi din cercul a TOT CE ESTE.  Acesta este ceea ce noi numim “ PRIMA CREAŢIE”.  Acesta a fost Casa voastră.  Casa a tuturor lucrurilor există în acest cerc al primei creaţii. Şi sigur că noi folosim o metaforă aici, dar asta este ca voi să înţelegeţi mai bine.
     Dar, prietenii mei, a fost un timp în care voi a-ţi fost îngeri şi voi a-ţi fost în acel cerc a TOT CE ESTE.  Voi a-ţi fost creatorii.  Voi a-ţi fost creatorii şi învăţătorii a celor mai extraordinare lucruri.  Voi totdeauna a-ţi împins lucrurile, totdeauna a-ţi căutat experienţe noi, experienţe noi care au permis celui Eternal Unul, Creatorul, Dumnezeul sau Spirit - sau orice alt nume ce puteţi da pentru acel UNUL - să continue să se dezvolte.  Experienţele pe care voi le-aţi avut în cercul a TOT CE ESTE, în cadrul Creaţiei originale, acesta a permis ca cercul să continue să se extinde, să se dezvolte.
     Atunci voi a-ţi început să împingeţi marginile pe dinafara Creaţiei.  Voi a-ţi început cu acea linie fină a existenţei a TOT CE ESTE.  Voi a-ţi început să aveţi experienţe care au fost date cu dragostea voastră la Spirit, şi acesta a fost acceptat de Spirit în mulţumiri şi onoare.  Dacă a-ţi putea permite pentru un moment ca să puteţi re-aminti toate acestea, dar voi a-ţi împins lucrurile aşa cum voi a-ţi trăit la marginea marginilor a TOT CE ESTE.
     Voi a-ţi început să simţiţi o bubuitură în voi ce nu a-ţi simţit niciodată.  Voi a-ţi început să simţiţi ceva nesigur în voi de care voi nu a-ţi ştiut niciodată.  Voi a-ţi început să simţiţi o deconectare de la Spirit.  În percepţia voastră, voi a-ţi început să simţiţi că Spiritul nu a mai fost acel UNUL.  Acesta a creat în voi o nesiguranţă şi neîncredere.  A creat în sinea voastră un sens parcă nu toate lucrurile ar fi fost aşa cum voi v-aţi gândit că a fost.  Acea bubuitură pe care a-ţi simţit în voi pentru prima dată a fost că Spiritul, acel ETERNAL UNUL, nu ar fi avut control asupra tuturor lucrurilor.  Voi a-ţi trăit atunci la marginea marginilor a arcului primei creaţii.  Acesta este, într-un fel, impasul despre care noi am vorbit, când voi nu a-ţi mai putut merge nicicum înainte. 
     Când a-ţi fost la “marginea creaţiei”, a venit un timp de impas, şi atunci voi a-ţi început să simţiţi - şi noi  subliniem cuvântul “simţit” că miezul a tuturor lucrurilor se fărâmiţează.  Totul s-a fărâmiţat.  A fost un sentiment de nesiguranţă, un sens de neîncredere şi un sentiment că este o divizionare în cadrul acelei case de UNUL. Prietenii mei, să înţelegeţi că voi a-ţi experienţat toate astea din cauza muncii pe care a-ţi făcut la marginea Creaţiei.  Voi a-ţi mers cu munca voastră până ce acest impas a creat o divizionare în sinea ei.  Acesta nu a venit de la miez, deşi voi aşa a-ţi crezut , pentru că toate lucrurile au fost fărâmiţate.
     Sânt lucruri care sânt mai dificile de descris.  În acel proces mare şi grandios care a avut loc, a fost creat un cerc de voi şi de îngeri înafara a TOT CE ESTE, cu o foarte uşoară intersecţie, o foarte uşoară suprapunere, cu TOT CE ESTE.  Voi şi ceilalţi îngeri care a-ţi trăit la marginea marginilor a TOT CE ESTE, voi v-aţi mutat în acest cerc nou.  Voi a-ţi început să aveţi experienţe aici, şi a-ţi uitat cine a-ţi fost, uitând de unde a-ţi venit.  Voi a-ţi luat cu voi un nou sens divizionar şi dualitate ce nu a-ţi cunoscut până atunci şi a-ţi închis complet uşa la Prima Creaţie, la Acasă.  Voi a-ţi făcut asta ca să creaţi un mediu închis ca să aveţi baza energiei a celei de a Doua Creaţie.  Voi, sânteţi Creatorii!
     Ceea ce voi experienţaţi acum în viaţa asta a voastră, nu este despre vieţile anterioare.  Contractele voastre s-au terminat.  Bubuitura ce voi a-ţi simţit, experienţele care vin la voi noaptea în somn, teroarea ce aveţi în visele voastre, sânt legate de acea separare originală.  Nu este vorba de vieţile voastre anterioare.  Nu este vorba nici chiar despre viaţa asta de acuma!
     Voi vă reconectaţi cu ceva ceea ce este la miezul înăuntrului vostru.  Voi întrebaţi spiritul, îngerii voştri, şi cei în Consiliul Crimson, când se vor termina suferinţele voastre.  Noi spunem, prieteni dragi, acestea se vor schimba.  Se vor schimba şi la fel voi veţi schimba.  Asta nu este că mîine toate dificultăţile pe Pământ se vor termina în jurul vostru.  NU, nu este că mîine viaţa voastră va fi ca şi mergând pe o pajişte.  Dar ce voi învăţaţi aici şi cum învăţaţi să vă reconectaţi cu divinul, asta vă va face posibil ca voi creatorii noi să faceţi schimbări în viaţa voastră. Va face posibil să fiţi învăţători pentru ceilalţi umani care au ales drumul dificil pe care şi voi a-ţi umblat.  Puteţi voi să simţiţi onoarea pe care noi avem pentru ce voi a-ţi făcut?  Acele entităţi, acei la care voi a-ţi fost învăţaţi de religia voastră să vă închinaţi şi să-i admiraţi, ei vin acuma să înveţe de la voi.  Înţelegeţi voi de ce noi vă numim învăţători?  Noi toţi învăţăm de la voi!
    Ceea ce voi auziţi la aceste comunicări  în Cercul Crimson, prietenii mei, nu ar trebui să fie o surpriză pentru voi.  Acestea sânt informaţii pe care voi ne daţi nouă.  Noi numai vă oglindim înapoi vouă în semn de validate prin ce voi treceţi.  Noi nu am cunoscut drumul.  Noi avem o perspectivă diferită.  Este când noi putem să vă călăuzim şi să vă asistăm pentru că noi avem o privire generală.  Dar noi într-adevăr învăţăm de la fiecare dintre voi.
     În ultimile trei săptămâni din timpul vostru, aşa cum voi a-ţi învăţat să staţi în spatele zidului scund, noi am învăţat despre reunificarea dualităţii în dimensiunea voastră într-o singularitate.  Noi am învăţat prin experienţele voastre.  Noi sântem simpli cei care înregistrăm informaţiile, sântem scriitorii istoriei voastre, cei care scriem o carte nouă despre voi.
     Dragi prieteni, luaţi acest moment şi permiteţi nouă într-adevăr să întrăm în cercul vostru, în spaţiul vostru, să vă îmbrăţişăm, să vă iubim şi să vă onorăm pentru toata munca pe care voi a-ţi făcut. Să nu luaţi călătoria voastră aşa uşor.  Noi nu le luăm.  Noi o să-l rugăm pe Cauldre(Geoffrey Hoppe), prietenul nostru care aduce aceste mesaje de la noi şi pune în cuvinte, să fie în liniştă pentru un moment.  Luaţi acest timp ca să ne permiteţi să vă îmbrăţişăm, uşor să vă sărutăm şi să stăm în spatele vostru.  Noi vom revenim într-un moment.
    (pauză lungă)
     Dragi învăţători, bine a-ţi venit înapoi în clasa noii energii.  Astăzi noi vom discuta despre o lecţie nouă, o nouă înţelegere.  Va fi exponenţial, mai provocator decât prima lecţie, dar mult mai răsplătitor.  Ca şi în Prima Lecţie din Seriile Creaţiei, voi o să primiţi temă de casă.  Într-adevăr voi o să aveţi parte de experienţe în următoarele zile din timpul vostru care va permite să vedeţi cine sânteţi voi într-adevăr.
     Când noi ne-am întâlnit luna trecută, noi am vorbit despre “ a accepta toate lucrurile aşa cum sânt”. Noi am vorbit despre a sta în spatele zidului pentru faptul de a ieşi din dualitate, ca să observaţi lucrurile cum sânt  ţesute.   Oh, şi cu observaţiile şi înţelegerile voastre, voi începeţi să vedeţi cum lucrurile într-adevăr sânt costruite.  Dacă voi nu a-ţi fi stat în spatele zidului, dragi învăţători, voi a-ţi fi continuat să fiţi implicaţi în haos şi în procesul de dualitate.  Voi nu a-ţi fi putut vedea cum un lucru afectează pe celălalt.  Când o problemă vine în viaţa voastră, să spuneţi conştienţei voastre “ Eu mă voi duce pe partea cealaltă a zidului scund”, zidul scund care înconjoară casa nouă.  Practicând asta în fiecare zi ca să staţi în spatele zidului scund, voi o să fiţi capabili să evaluaţi situaţiile într-un fel în care voi niciodată nu a-ţi imaginat înainte.
     Voi o să ajungeţi să înţelegeţi în mintea voastră nouă Dumnezeiască, că nu este bine şi nu este rău în nici într-o situaţie care se întâmplă în jurul vostru.  Oh, desigur este tentant pentru un uman - noi îi reamintim lui Cauldre de Cruciade! - să alegeţi ca să fiţi drepţi şi să asumaţi că dreptatea şi lumina este pe partea voastră.  Dar ştiţi voi că partea opusă simte la fel că ei au dreptate, şi că ei sânt în lumină?  Cum poate fi asta?
     Stând în spatele zidului voi o să începeţi să vedeţi dinamicitatea energiei oamenilor şi situaţiilor în jurul vostru foarte clar.  O parte din temă de casă va rămâne încontinuare aceaşi - stând în spatele zidului scund.  O să vină un punct, prieteni dragi, când voi o să folosiţi acest  simplu exerciţiu de a sta în spatele zidului, şi voi o să faceţi asta instantaneu, într-un moment.  Voi o să recunoaşteţi instant dinamicitatea energiei care se infiinţează în fiecare situaţie.  Noi cerem să continuaţi să lucraţi cu asta. 
     Munca pe care o faceţi aici are nevoie de o energie pentru a face ceva, chiar şi pentru  să staţi în spatele zidului.  Aceasta este tema de casă.  Pentru următoarele 11 luni din timpul vostru noi o să trecem printr-o serie de lecţii, fiecare bazat pe cealaltă.  Va fi important pentru voi, pentru familia extinsă prin toată lumea, să continuaţi conştient să practicaţi şi să acceptaţi conştient, să staţi în spatele zidului scund.  Voi toţi a-ţi făcut bine.  Voi toţi a-ţi făcut asta bine.  Voi a-ţi încercat asta cel puţin odată.  Mulţi au încercat zilnic şi în fiecare oră.  Aşa va fi când voi o să fiţi învăţători. Aşa va fi când voi o să fiţi Maeştri Luminii!.
     Acum ne vom muta la Lecţia a Doua, în această zi.  Noi o să facem asta dar mai întîi vă vom spune o poveste scurtă.  Noi o să spunem povestea lucrătoarei pentru iluminare a cărei nume este Susan.  Susan este ca şi voi aici în această cameră, indiferent dacă sânteţi femei sau bărbaţi.
     Susan a avut multe vieţi înainte, ca şi voi.  Vieţile ei s-au înşirat începând de la vieţile puternice şi energetice din timpul Atlantisului la vieţile provocative din Egypt şi cu multe vieţi în multe părţi a lumii voastre care include (ca şi mulţi dintre voi), şi viaţa care a fost atinsă de Maestrul Dragostei, Yeşua lui Iosif (Hristosul).  În acele vieţi Susan a învăţat şi a experienţat multe lucruri.  Acelea au lăsat multe urme, multe memorii energetice în viaţa ei.  Ca şi mulţi din această cameră şi  la fel cei care citesc acest material, ea a lucrat cu multă sîrguinţă în special în ultimile vieţi de la întâlnirea cu Maestrul Dragostei care a mers pe Pământ.  A fost un angajament la nivelul inimii - ca şi mulţi dintre voi aici v-aţi angajat şi care sună aşa:  “Eu voi continua munca pe care El mi-a arătat-o”. Ea a trecut printr-o serie de vieţi dificile ca şi mulţi de aici.  Mulţi dintre voi o cunoaşteţi din mănăstiri şi biserici pe care voi a-ţi început, pentru că ea a fost acolo.
     Susan a trecut prin multă străduinţe.  Ea a venit în ciclul acestei vieţi cu karma ei, pentru că ea a ştiut că este ultima ei viaţă pentru a se elibera de dualitate.  Ea s-a născut într-o familie, ca să spunem aşa , cu care a fost dificil să stai - ca şi mulţi dintre voi aici. Susan a avut o mamă care a fost tot timpul ca o controloare, cu pretenţii şi concentraţii de sine.  Ea a avut un tată care şi-a dat puterea la alţii tot timpul, şi a fost cunoscut că şi-a dat puterea alcoholului.   El s-a lăsat să fie controlat de nevasta lui.  El nu a fost o figură puternică ca şi cum un tată ar fi trebuit să fie.
     Susan a crescut cu toate astea, dar a fost ruşinoasă când era tânără.  Oh, ea a fost deşteaptă la şcoală.  Notele ei la şcoală erau mari.  Ea a fost ruşinoasă.  Susan s-a simţit ca o persoană în plus printre lume.  Deşi ea a ştiut că are în ea ceva special, ea simplu nu a lăsat ca acea lumină din ea să strălucească.  Ea a cărat cu ea povări grele din vieţile ei anterioare.  Situaţia familiei ei din această viaţă a făcut asta şi mai intensă.
     Susan a fost singuratică în mare parte.  Ea a avut câţiva prieteni apropiaţi, dar ea nu a fost cea care a luat parte în activitatea şcolare şi nici nu a fost populară în clasă.  A fost ceva foarte puternic în ea şi acesta în special a dorit să iasă la suprafaţă dar în acelaşi timp a fost ceva care a ţinut asta să nu se întâmple. 
     Susan a părăsit familia ei când a avut prima posibilitate ca să fie liberă şi să scapă de situaţia familiară care a fost dificilă şi ea a mers în lume ca să discopere totul pentru ea însăşi.  Ea s-a îndrăgostit, sau aşa a crezut ea, de un băiat atunci când s-a dus la colegiu.  Ea a rămas însărcinată.  Fiind tânără şi fiind într-o situaţie de frică, ea a avut un chiuretaj.  Acesta a rămas mult în sufletul ei.
     Cu toate astea, ea a progresat bine la şcoală.  Ea şi-a concentrat energia pe învăţătură şi a obţinut diplomă de merit.  După terminarea colegiului, ea a găsit un bărbat pe care într-adevăr l-a iubit, un bărbat cu care a avut o înţelegere din viaţa ei anterioară ca să se împreuneze în această viaţă.  Susan s-a măritat cu acel bărbat şi au avut câţiva copii.  Ei au trecut prin probleme tipice prin care trece orice uman.  De-a lungul drumului au fost probleme financiare.  Au fost probleme de infidelitate.  Au fost probleme cu copii la şcoală.  Dar totuşi a fost multă  dragoste.  Ea şi-a iubit copii mult, şi la fel şi-a iubit bărbatul.  Dar totuşi au fost probleme.  Ea a luat toate problemele pe ea însăşi care au cântărit greu.
     La un moment dat, Susan avea nevoie de o lumină în viaţa ei, avea nevoie de o direcţie, şi aşa ea s-a dus la biserică.  Ea s-a dus la biserică asta tradiţională pentru câţiva ani.  Ea a încercat să înveţe şi să înţeleagă totul despre Dumnezeu.  Ea a fost şi la cursurile oferite de biserică, şi a fost fiecare duminică la bisercă să se roage şi să se închină.  Ea a studiat Biblia ceea ce nu a făcut ea înainte.  Dar, dragi prieteni, Susan, acea Susan pe care voi o să întâlniţi într-o zi când voi o să fiţi învăţători, nu a putut să facă legătura cu cuvintele spuse la biserică cu inima ei. Ea s-a simţit că era o păcătoasă şi de aceea Hristos şi Dumnezeul nu pot să o iubească.  Ea încet, încet s-a retras de la biserică şi s-a dus înapoi la viaţa ei, întrebând despre ce este vorba.
     Într-o zi Susan a fost într-un magazin de cărţi .  Aşa cum ea mergea pe culoar să caute o carte de citit, o carte a căzut de pe raft în faţa ei.  Cartea a avut o copertă curioasă.  A fost ceva despre o lumină nouă şi un drum nou.  Acea carte a atras-o, dar oarecum ea s-a simţit jenată.  Ea a ascuns acea carte printre celelalte pe care a cumpărat şi repede s-a dus la casier să le plătească, sperând că nimeni nu o să observe cartea cu coperta ciudată despre lumină şi dragoste din colecţia Vârstă Nouă ce a     cumpărat. Susan s-a dus acasă şi instantaneu a fost atrasă de acea carte.  Ea a terminat de citit într-o zi, citând cuvânt cu cuvânt.  Ei a sunat totul adevărat.  Ea a plâns şi a plâns, şi a plâns pentru că în acea carte a fost un mesaj de Acasă.
     Cred că mulţi dintre voi cunoaşteţi continuarea poveştii lui Susan, nu-i aşa?  Susan a studiat sub umbrela colecţiei “Vârstă Nouă”, a mers la cursuri şi a întâlnit alţi oameni care au fost shaumbra.  Ea a fost mulţumită cu ce a descoperit.  Pentru prima dată ea a înţeles cine a fost.  Ea a ajuns pentru prima dată să înţeleagă noile aranjamente a lucrurilor.
     Dar, în sinea ei, Susan încă a mai avut probleme, ceva pe care ea nu a putut să elibereze, ceva ce nu a dat voie parcă să dea drumul.  Cu toate că ea a iubit ce a făcut în cursul de la Vârsta Nouă, totuşi avea zile când ea a fost deprimată şi când în tot corpul ei a simţit durere.  Ea a avut zile când s-a simţit nemulţumită că nu a putut să creeze ceea ce ea a dorit în inima ei. Atunci ea a început să cheme Spiritele şi a spus “ Ce este ceea ce eu trebuie să ştiu”?
     Ea a întrebat Spiritul când problemele experienţelor din viaţa ei vor părăsi?  Ea a întrebat când o să ajungă la acel loc de nirvana unde şi-ar găsi locul de pace?  În timp ce ea şi-a iubit viaţa ei, familia ei şi tot ce a fost, totuşi a fost o părticică din Susan care a vrut să plece, ea a fost obosită, ea a vrut să meargă Acasă.  Dar Susan a ştiut intuitiv că Acasă numai este ca înainte.  Ea a ştiut intuitiv că era timpul ca ea să-şi continue să facă munca ei.
     Noaptea trecută ea s-a întins pe pat, fericită cu viaţa ei şi zîmbind, dar totuşi mirându-se, mirându-se ce ar trebui ea să facă.  Ea a citit materialul de la Cercul Crimson.  Ea a citit despre a permite şi a accepta toate lucrurile aşa cum sânt.  Ea a făcut practică cu statul în spatele zidului scund.  Ea a ajuns la realizaţii noi, dar totuşi cumva acolo era un blocaj mare.
     Deci aşa cu Susan, dar noi vă spunem vouă şi  la toţi care sânteţi aici că Lecţia a Două este să acceptaţi sinea voastră umană şi atunci voi o să cunoaşteţi şi divinitatea voastră de sine.  Este o lecţie simplă, dar una dintre cele mai puternice şi cele mai provocatoare pe care voi o să auziţi.
     Daţi-ne voie să vă explicăm despre ce este vorba, Lecţia a Doua - acceptaţi umanul vostru de sine şi o să ajungeţi atunci să cunoaşteţi divinitatea voastră de sine - asta este totul.
    Susan a adus multe experienţe cu ea în această viaţă.  Ea a adus cu ea experienţa adâncă a ce înseamnă să fi la marginea marginelor din Prima Creaţie.  În sinea ei, ea a ştiut de acea simţire de miez că toate lucrurile numai erau UNUL.  Ea a ştiut de acea simţire de bubuitură în adâncul tuturor lucrurilor.  Ea a ştiut de sentimentul de a fi separat de la Spirit.  Susan a adus toate astea în viaţa de acuma.
     Ea a adus cu ea vinovăţie, experienţe, dureri, probleme şi dificultăţi de la mii de vieţi pe acest Pământ.  Susan a adus vinovăţie, judecată şi dureri de la experienţele ei în această viaţă. Ea s-a blestemat pe ea însăşi pentru problemele de beţie a tatălui ei şi la fel că tatăl ei nu a avut curaj.  Ea s-a blestemat că nu a spus tatălui ei de mai multe ori că l-a iubit, pentru că într-un sens ea l-a dispreţuit pentru ce a făcut şi aşa ea s-a blestemat pe ea însăşi.  Ea a adus vinovăţie în ea pentru gândurile aspre pe care le-a avut pentru mama ei.  Oh, când ea era un copil şi cum stătea întins în pat, noaptea visând să o sufoce pe mama ei.  Atunci s-a simţit bine, dar după aceea s-a simţit vinovată.
     Ea a cărat o mare povară cu ea că nu a fost o prietenă mai bună pentru cei care au venit la ea în tinereţea ei.  Ei au fost atraşi de ea căci ei au văzut lumina în ea, ceea ce ea nu a putut să vadă.  Prietenii ei din şcoală şi liceu au venit la ea pentru vindecare, dar ea a fost aşa de ruşinoasă şi înhibată că ea nu şi-a permis ei însăşi să facă acea muncă deşi intuitiv ea a ştiut cum să facă.  Ea s-a simţit vinovată că a ascuns asta şi că nu a fost mai puternică pentru ea însăşi şi că nu a fost un vindecător pentru cei care au venit la ea.  Din contră ea s-a izolat, acceptând doar câţiva prieteni, că aşa a fost mai uşor şi mai sigur pentru ea.
     Ea s-a simţit vinovată că a conceput un copil şi după aceea a scăpat de el.  Ea a auzit că Dumnezeul urăşte pe aceştia, pe cei care omoară un suflet având chiuretaj.   Astea toate au atârnat de ea foarte greu.  Asta a fost cea mai adâncă şi cel mai negru coşmar.  Ea s-a simţit vinovată.
     În căsătoria ei, ea s-a simţit vinovată că nu a putut să-l suporte pe bărbatul ei când acesta a experienţat probleme cu abundenţă.  El totdeauna a avut probleme când a fost promovat.  Totdeauna când a atins libertate financiară, totdeauna asta s-a zdruncinat.  El a fost fără muncă.  Ea s-a simţit vinovată că nu a fost lângă el ca să-l ajute să treacă peste problemele lui merituoase.  Ea nu a ştiut cum să mânuiască toate problemele ei.
     Ea s-a simţit vinovată că nu a fost o mamă mai bună pentru copii ei.  Ea şi-a dorit ca să poate să rezolve toate problemele copiilor, să-i protejeze ca să nu fie răniţi.  Ea s-a simţit vinovată că câteodată i-a blestemat.  Ea obişnuia să meargă în camera ei şi să încuie uşa şi să spună la copii ca să nu-i vorbească niciodată.  Ea s-a simţit vinovată.  Ea s-a simţit extrem de vinovată.
     Când s-a dus înapoi la biserică ca să descopere ceva în sinea ei, ea s-a simţit că nu merită nimic pentru că Dumnezeu şi Hristos nu o să-i vorbească.  Ea nu s-a simţit ca un nou născut şi întinerită. Ea nu a avut acea pasiune ca şi ceilalţi de a merge la biserică.  Ea nu a putut să ridice mînă şi să cânte Aleluia cu aceaşi pasiune ca şi ceilalţi.  Ea s-a simţit murdară şi vinovată.  Ea a ştiut de la biserică că ea a fost păcătoasă, pentru că Hristos nu ar fi vrut să aibă nimic în comun cu ea.
     Dragi învăţători, Susan despre care noi vorbim este o parte din fiecare dintre voi.  Susan de care noi vorbim este acea care va veni la voi pentru vindecare şi învăţătura noii energii.
     Daţi-ne voie să vă spunem ce a făcut Susan după ce a citit Lecţia a Doua.  Ea s-a dus acasă, a încuiat uşa de la camera ei şi nu s-a simţit vinovată pentru asta.  Ea a învăţat să accepte sinea ei umană, lucrul ce ea a negat viaţă după viaţă.  Ea a negat sinea umană a ei pentru sute de vieţi.  Ea a negat chiar că a fost un uman, dar a vrut să aibă acel lucru de ascensiune dar ca să nu dea faţă cu umanul din ea, umanul umil.
     Ştiţi voi, prietenii mei, că atunci când voi a-ţi plecat din Prima Creaţie şi a-ţi luat trupul fizic, voi a-ţi fost în şoc că voi trebuia să aveţi în proprietatea voastră acel trup crud şi umil?   Voi a-ţi ştiut că va trebui să căraţi un trup fizic viaţă după viaţă.  Voi a-ţi luat trupul fizic ca o pedeapsă că a-ţi mers aşa departe de la marginea Primei Creaţii.  Dar asta nu este aşa, şi noi vă cerem să eliberaţi toate aceste gânduri şi credinţe, acuma.
     Dar acum ne întoarcem la Susan.  Susan s-a dus acasă şi a încuiat uşa şi a realizat că ea a negat şi chiar a avut o ură pentru toate lucrurile care erau umane şi pe care ea le-a făcut.  Ea a încercat să atingă o stare de înălţare dar ca să nu aibă de a face cu lucruri umane şi trupul pe care l-a cărat.  Ea a învăţat în cercul Crimson ca să întrebe din înăuntrul ei: “Eu nu prea ştiu cum să fac asta, ca să accept sinea mea umană.  Să mă duc înapoi şi să număr fiecare viaţă din trecut?  Trebuie să am mai mult timp pentru a procesa”?
     Răspunsul ce a auzit din sinea ei a fost ...”nu”.  Stând culcată pe patul ei, întrebându-se cum să accepte pe ea însăşi şi toate lucrurile legate de umanul ei ca să poate să cunoască divinitatea ei de sine.  Ceva atunci i-a venit foarte simplu şi clar.  A fost simplu.  Cuvintele care au venit din sinea ei...nu de dinafara ei dar din înăuntrul ei - a spus “eliberează strânsoarea din tine; simplu eliberează strânsoarea ta din tine”.
     Aşa cum a eliberat, ea s-a simţit ca şi voi acuma, când voi eliberaţi strânsoarea voastră din voi înşivă.  Mîinile ei s-au încleştat cumva.  Mîinile ei voastre s-au încleştat cumva.  Eliberaţi strânsoarea.  Deschideţi mîinile acuma.  Noi vă cerem pe fiecare din voi să facă asta.  Descleştaţi mîinile voastre.  Daţi drumul, eliberaţi strânsoarea de care v-aţi ţinut aşa mult timp.
     Susan a realizat cât de tare a încleştat măna.  Când ea a deschis, ea şi-a adus aminte de parabola lui Oryan în barcă, căzând peste cascadă.  Ei nu i-a mai păsat.  Ea a deschis mâna.  Ea a spus;  “este timpul pentru mine să eliberez totul ce am crezut că eu sânt.  Este timpul pentru mine să eliberez toate credinţele pe care le-am cărat cu mine.  Este timpul să eliberez toată vinovăţia mea, orice durere.  Este timpul acuma pentru mine, eu îmi deschid mîinile, eu accept sinea mea umană.  Aşa cum eu fac, eu precis o să încep să-mi cunosc divinitatea mea de sine”.
     Acum voi cunoaşteţi tema de casă  pentru următoarea lună.  Este să eliberaţi orice strânsoare în voi, să acceptaţi sinea voastră umană şi tot ce a-ţi fost voi, ca să puteţi înţelege divinitatea voastră de sine.  Desigur voi o să primiţi acea oportunitate ca să puteţi experienţa în următoarele zile.  Voi o să primiţi această oportunitate - aşa cum a-ţi primit în lecţia anterioară - să fiţi într-o situaţie ca să nu vă judecaţi pe voi înşive, ca să nu căraţi şi să vă simţiţi vinovaţi, când voi puteţi accepta tot ce sânteţi voi.
     Dragi învăţători, noi care sântem astăzi cu voi, pe toţi pe care voi a-ţi putea numi îngeri şi arhangheli,  tot ce este Spirit...noi vă Acceptăm şi noi vă Iubim pe voi umanii.  Noi acceptăm fiecare gând, fiecare nevoie, fiecare acţiune, totul în pasiune şi dragoste şi înţelepciune a Spiritului.  Acel Eternal UNUL vă iubeşte la infinit, fără sfârşit şi fără condiţie!
     Aşa cum am spus Spiritul nu are agendă.  Nu este un drum mai bun sau mai rău.  Este doar drumul nou, şi pe care voi îl creaţi.  Dacă Spiritul vă iubeşte aşa mult şi nu are agendă, atunci dragi învăţători, voi a-ţi putea să fiţi capabili să acceptaţi umanul de sine al vostru, şi să eliberaţi cum a făcut şi Susan.  Cum Susan a eliberat strânsoarea tuturor credinţelor ei şi vinovăţie şi durere şi a acceptat tot ce ea a făcut fără nici o condiţie, dar în iertarea totală pentru ea însăşi, ea a început să înţeleagă divinitatea ei proprie.  Stând treaz peste noapte cu un sentiment uriaş de eliberare plutând deasupra ei, ea a ajuns la o altă realizare.  Ea, a realizat că ea a trăit în viitor, ea a creat o pictură de frică despre ce viitorul ţine pentru ea.  Ea a realizat că a fost îngrijorată de nişte plăţi în viitor care nici nu au existat.  Ea s-a îngrijorat de o boală care ar fi putut să vină la ea.  Nici una dintre acestea nu a fost real, dar ea a proiectat sensul ei propriu de a fi fără valoare în viitor.  Viitorul a reprezentat neîncrederea ei în divinitatea ei proprie.  Ea a găsit că şi-a pierdut mult timp şi energie în viitor pentru grijile ei.  Ea a râs de ea însăşi şi s-a mirat de ce a făcut asta.
      După ce a eliberat strânsoarea din ea şi a decleştat palma, ea a spus: “ Eu voi trăi “acum” şi în “prezent”.  Eu nu voi mai avea frică de viitor care nu există.  Eu voi trăi în “prezent”.  Ea a început să trăiască în “prezent” în timp ce a practicat stând în spatele zidului scund, şi în acceptare a tot ce este.  Aşa cum ea a început conştient să elibereze strânsoarea din sinea ei, vinovăţia şi durerea din trecut, ea a realizat că crează momentul, un moment divin, care este cu totul în “prezent”, şi pe care ea o trăieşte. Ea a învăţat din nou să aibă încredere în ea însăşi.  Ea a învăţat că nu a fost nevoie să proiecteze nici un scenariu de frică în viitor, dar simplu să trăiască în “prezent”.  Aşa cum a făcut asta, a fost o contopire unică care a luat loc între umanul şi divinitatea ei.  Ea a început să înveţe că poate să aibă încredere în ea însăşi şi să creeze acel “moment divin”.  Ea a putut să aibă încredere în ea însăşi ca să aducă “momentul divin”.  Ea s-a dus în înăuntrul ei.
     Ea a realizat că spiritul înăuntrul ei totdeauna aduce momentul divin - totdeauna - dar pe care ea a blocat-o.  Aşa cum a făcut când a fost copil, ea a blocat lumina ei proprie, şi nu a ajutat la învăţătura şi vindecarea celorlalţi, aşa cum a ştiut ea că era capabilă.  Ea şi-a construit un zid în jurul ei, un zid care a arătat că ea nu avea nici o valoare.   Dar acum aşa cum a adus asta în viaţa ei de adult ca Lucrător pentru Iluminare, învăţător a cercului Crimson, ea a realizat că ea poate să aibă încredere în ea însăşi din nou şi să aducă momentul divin.
     Ea a început o serie de realizări noi şi de înţelegere cu cele două lecţii simple pe care le-a învăţat.  Prima, să stea în spatele zidului scund şi să accepte toate lucrurile aşa cum sânt.  Şi în al doilea rând, să elibereze strânsoarea şi să accepte sinea ei umană ca să poate să cunoască divinitatea de sine a ei.  Viaţa ei a început să se transforme.  Oh, dar lucrurile în jurul familiei şi ceilaţi din jurul ei au continuat să rămâne la fel, dar este  EA care s-a schimbat.  Ea a ajuns la realizaţii noi.  Oamenii au început să vină la ea, la ceea ce ea nu s-a aşteptat, întrebând pentru vindecare şi să-i înveţe cuvinte înţelepte.  Ei nu au cerut să medieze vreo entitate (chicotiri).  Ei au întrebat-o pe Susan, lucrătoarea Divin Umană.  Munca ei a fost bine făcută.  Ea a învăţat pe alţii să se vindece pe ei înşişi.
     Prieteni dragi, experienţa lui Susan, este experienţa colectivă, dar pus într-o poveste singulară, pentru voi toţi.  Sânt părţi pe care voi a-ţi putut să recunoaşteţi ca ale voastre intime în sinea voastră.  Problema aici este ca să acceptaţi sinea voastră umană.  Este gros şi este adânc în voi.  Voi a-ţi investit mult în vinovăţie, durere şi problemele voastre.  Cu exerciţiul simplu care noi v-am dat - de a deschide mîna -  voi o să începeţi să vedeţi de câte ori voi vă prindeţi în lucruri din trecut care numai vă servesc pe voi de loc.   Asta înclude sisteme de credinţe vechi care sânt gata să vă părăsească.  Multe dureri pe care le simţiţi în trupul vostru fizic este pentru a vă reaminti de a da drumul, de a elibera strânsoarea din voi.  Acelea sânt dureri a credinţei vechi, de vinovăţie, de felul în care voi a-ţi crezut că lucrurile trebuie să fie.   Eliberând, asta permite divinităţii să intră şi să furnizeze momentul pe care voi a-ţi ales să creaţi.
     Problema mare va fi de a aduce aminte de timpul când voi a-ţi trăit la marginea marginei a TOT CE ESTE.   Voi a-ţi simţit acea bubuitură originală a dualităţii şi separării şi aşa voi a-ţi pierdut încrederea în Spirit.  Acest sentiment va veni înapoi la voi ca să vă încerce chiar acum.  Nu este vorba de vieţile anterioare. Nu este vorba nici de această viaţă.  Coşmarurile pe care le aveţi sânt în diferite perioade, diferite locuri şi cu sentimentul original ca şi cum covorul ar fi fost tras de sub picioarele voastre.   Noi vă aducem aminte de asta în timpul în care noi vă cerem să aveţi încredere în voi înşivă.  Acesta va fi o încercare.
     Soluţia apare pe multe nivele.  Dar la primul nivel a conştienţei voastre, este simplu de a deschide şi elibera strânsoarea pe care voi a-ţi ţinut, acceptând tot ce sânteţi, acceptând că voi o să produceţi momentul divin pentru voi înşivă.  Este multă temă de casă de făcut în următoarele săptămâni!
     Voi sânteţi în clasa noii energii Spirituale.  Voi sânteţi cei care experienţaţi ceva înafara marginei, spunând aşa.  Din nou, acesta crează sentiment de frică şi de nesiguranţă pentru că voi vă aduceţi aminte cum a fost la marginea marginilor atunci.  Şi acum sânteţi aici.  Dar noi ştim la fel că voi cum sânteţi aici în familie, este mare bucurie şi o mare răsplată pe care voi o să primiţi.  Fiecare lecţie prin care noi o să trecem în această clasă va furniza o experienţă importantă, o înţelegere importantă la nivelul vostru adânc.  Aduse împreună, acestea vă vor ajuta să înţelegeţi cum să fiţi, cum să creaţi într-un fel pe care nu a-ţi făcut înainte pe acest Pământ.  Fiecare proces prin care noi vom trece cu voi o să vă aducă acum cu un pas mai aproape de a fi creatori, pe care universul vostru şi TOT CE ESTE a văzut vreodată!.
     Poate astea sună grandios şi de aceea este că lacrimi curg din ochii noştri aşa cum noi spunem povestea Susanei, care este povestea fiecăruia dintre voi.  Poate astea sună grandios, dar asta este de ce noi zâmbim chiar acum, uitându-vă la voi şi cunoscând munca prin care treceţi voi.
     Dragi prieteni, noi vă iubim foarte mult.  Noi vă reamintim că voi niciodată nu sânteţi singuri în călătoria voastră.  Voi sânteţi cu familia şi noi facem parte din asta.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.