LECŢIA A TREIA - SERIILE CREAŢIEI
LIVING IN THE DIVINE MOMENT
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
A TRĂI ÎNTR-UN MOMENT DIVIN
14 OCTOMBRIE 2000

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi învăţători care vă adunaţi în această zi, şi noi spunem bine a-ţi venit înapoi în clasa noii energii spirituale a Pământului.  Noi spunem că sânteţi bine veniţi în această zi, o zi de celebrare, zi de dans pe culoar.  Energia în acestă cameră, în acest spaţiu cu toţi Lucrătorii pentru Iluminare în această zi este sacră şi divină!  Astăzi noi o să dezbatem cu voi Lecţia a Treia din Seriile Creaţiei.  Dar înainte să începem, noi vrem să vă vorbim despre alte câteva lucruri.
     Noi cerem să inspiraţi adânc, acum.  Inspiraţi adânc în înăuntrul fiinţei voastre, simţând asta de  la creştetul capului, trecând prin tot corpul, până la degetele de la picioare.  Inspiraţi adânc şi daţi voie la energia divină care locuieşte în înăuntrul vostru să vină la suprafaţă.  Daţi voie la energia divină să fie în fiecare celulă.  Daţi voie să fie în fiecare moleculă, fiecare parte a corpului.  Acest lucru pe care numiţi divinitatea voastră, acest lucru pe care numiţi Dumnezeul din Înăuntrul vostru a fost tot timpul acolo, prieteni dragi.  A fost tot timpul în sinea voastră, dar a aşteptat momentul potrivit ca să vină la suprafaţă.  Şi aşa cum ştiţi, acum este timpul potrivit.  De aceea avem noi această clasă.  De aceea ne adunăm noi aici.  De aceea zeci de mii de cititori citesc acest material pentru a înţelege ce se întâmplă în sinea lor şi să înţeleagă transformările prin care ei trec acum.
     Oh, dragi învăţători, asta ne dă nouă  - la cei care sânt pe partea cealaltă a voalului - o mare bucurie ca să fim aici, şi să fim invitaţi în acest spaţiu, în această zi.  Sânt multe entităţi care se adună aici.  Sânt mulţi care vin aici în cercul al doilea.  Voi, îngerii umani, formaţi primul cerc.  Cei ca noi de pe partea cealaltă a voalului sânt în cercul al doilea.Noi venim acum, şi ne contopim cu fiecare dintre voi.  Noi ne îmbinăm cu voi.  Noi împărţim acest spaţiu pe care voi ajutaţi să creaţi aici.  Noi ne alăturăm vouă cu bucurie.  Noi ne alăturăm cu zâmbetele de pe feţele noastre!
     Nu este uşor ca noi să ne apropiem de umani, când voalul este gros, când uşile sânt închise, noi nu putem să fim aşa uşori pe partea voastră.  Când voi vă adunaţi împreună ca şi acum cu intenţie de a învăţa şi a creşte şi de a aduce la suprafaţă energia din înăuntrul vostru ca să puteţi continua drumul vostru şi călătoria voastră,  atunci noi putem să venim la voi.   Noi putem veni şi să stăm în spatele vostru.  Noi putem să împărţim cu voi un moment scurt din timpul vostru.  Acesta este ce facem noi acuma.
     Permiteţi-vă să simţiţi acest moment.  Permiteţi-vă să simţiţi pe cei care fac parte din anturajul vostru.  Permiteţi-vă  la anturajul divin al vostru să vină mai aproape decât ei în mod normal pot ca să fie pe partea voastră.  Noi vă mulţumim pentru munca ce faceţi aici.  Noi recunoaştem dificultăţile, durerile şi eforturile voastre de-a lungul drumului, dar noi vă asigurăm ca asta este pentru un ţel mult mai mare.  Noi vă asigurăm că este un înţeles în tot ce faceţi voi.  Este un scop şi sânt rezultate.
     Acum este o singură entitate care vine în această zi şi stă lângă voi, stă foarte aproape de voi.  Pe acesta voi o cunoaşteţi foarte bine, poate atât de bine că este dificil să discernaţi diferenţa în energii.  Acest unul vine aici, cumva obosit, cumva abătut, dar plin cu bucurie, plin cu mulţumiri, şi desigur plin cu dragoste.
     Noi am vorbit despre toate vieţile voastre trecute, despre toate entităţile care a-ţi fost voi în trecut.  Ei au venit aici în acest cerc mai de mult.  Noi i-am privit cum ei au trecut.  Noi i-am privit cum ei s-au dus Acasă.  Noi i-am privit cum voi a-ţi eliberat din energia Pământului.  Noi i-am privit când ei v-au mulţumit pentru munca ce faceţi în viaţa prezentă.
     Este o entitate care stă alături de voi care la fel a avut o călătorie şi experienţă şi timp pe Pământ.  Simţiţi această energie alături de voi.  Simţiţi conecţia de dragoste ce aveţi voi.  Dragi prieten, cea care vine astăzi şi care se alătură vouă în primul cerc, care stă alături de voi şi aşteaptă să fie eliberat, gata să meargă Acasă, este acea persoană care a-ţi fost voi în această viaţă până acuma.  A fost persoana care s-a născut acum 30, 40, 50 şi plus de ani înainte.  Este persoana cu care voi v-aţi identificat fiind Voi, persoana care poartă numele pe identităţile voastre, carnetul de şofer (chicotiri).  Această entitate vine aici astăzi  - şi voi v-aţi gândit că sânteţi voi care staţi pe scaun! (râsete din audienţă). Prieteni dragi, voi într-adevăr sânteţi într-o situaţie de graduare.  Voi a-ţi făcut multe schimbări în viaţa voastră!  Acum, persoana care a-ţi fost în toţi aceşti ani în viaţă asta este gata să meargă Acasă.
     Şi de acum o nouă entitate, o nouă personalitate, un nou spirit apare.  Acesta sânteţi voi acum.  Voi sânteţi eliberaţi de contracte vechi, eliberaţi de karma.  Voi vă uitaţi la noua “carte a vieţii”, fiecare dintre voi...”o carte nouă  a vieţii”, care nu are nimic decât pagini albe, aşteptând să fie umplute cu creaţii noi!
     Oh, cei dragi care sânteţi aici şi cei care citiţi asta, îmbrăţişaţi pe cea care stă alături de voi!  Călătoria ei a fost lungă şi dificilă şi cu încercări.  Ea este gata să plece Acasă.  Îmbrăţişaţi pe cea care stă alături de voi, pentru că este faţa la care v-aţi uitat în oglindă în fiecare dimineaţa a acestei vieţi.  Îmbrăţişaţi pe cea care stă alături de voi pentru că ea a suportat aşa mult.  Ea este cea - acest tu care stai alături de ea - ea este cea care a terminat ultimul capitol din cartea vieţii voastre, cea care a trecut prin dificultăţi şi suferinţe în primii ani a vieţii voastre, cea care a ales drumul cel mai greu din toate cele.  Ea este gata să meargă Acasă.  Dragi prieteni, mulţumiţi pentru cea care a îndurat atât de mult în interesul întregului vostru suflet!
     Acum memoriile o să fie un timp cu voi.  Dar, energia lor se depărtează ca să facă drum pentru  noul divin de Sine care începe să apare.  Aşa cum voi ştiţi, ei au aşteptat plecarea lor de un timp lung.  Voi a-ţi putut simţi acel îndemn şi acea tragere, dar ei nu au putut să plece până divinitatea voastră proprie nu s-a trezit, ca îngerul nou uman să vină la suprafaţă.  Ei au ales energia de aici în această zi, chiar timpul din acest an, ca să începe să se depărteze.  Ei întreabă doar un singur lucru, aşa cum se îndepărtează,  ei întreabă ca voi să-i onoraţi, să confirmaţi şi să le mulţumiţi.  Ei vă cer ca voi să înţelegeţi că tot ce v-a fost dat şi tot ce a-ţi experienţat a fost făcut în dragoste în acordul de a încheia ciclul vechi a vieţii voastre.   Onoraţi Sinea voastră şi iubiţi Sinea voastră!
     Îmbrăţişează-i pentru tot ce a făcut şi tot ce v-au dat.  Voi sânteţi gata acum să mergeţi înainte şi voi într-adevăr sânteţi gata să înţelegeţi casa nouă a voastră.  În casa nouă, dragi prieteni, nu a fost posibil să luaţi trecutul.  Acestea sânt doar memorii.  Acestea sânt doar gânduri şi experienţe.  Dar în casa nouă, este timpul pentru eliberare, chiar şi pe sinea veche pe care a-ţi considerat voi că sânt voi.
     Voi vă miraţi de schimbările care se petrec în biologia voastră.  Voi vă miraţi de sentimentele pe care le-aţi avut recent, poate gândind că voi vă pierdeţi minţile (chicotiri).  Voi vă miraţi de sentimentul de a fi dezorientat.  Voi vă miraţi de ce alţi oameni nu vă văd pe voi!  Voi vă miraţi de ce sânteţi câteodată transparenţi!  Asta pentru că voi a-ţi plecat.  Vechiul din voi începe să se reducă şi să fie înlocuit de noul divin de Sine.
     Voi vă miraţi că atunci când staţi la cozi, alţii vă ignoră, parcă voi nu a-ţi exista!  Voi vă miraţi de ce chelnerii uită să ia comanda de la voi în restaurant! (râsete din audienţă)  Dragi prieteni, acesta este pentru că vechiul de voi pe care a-ţi văzut în oglindă a lunecat afară din voi de un timp ca să facă drum, să fie gata pentru încarnarea nouă a Sinei voastre.  Acest self nou nu este legat de karma şi contract.  Nu este legat de trecut, dar trăieşte în prezent!
     Dragi prieteni, aceasta este o zi sacră şi bine cuvântată.  Noi vom face o pauză pentru un moment.  Noi o să cerem pe Cauldre (Geoffrey Hoppe) să fie în linişte în timp ce voi descoperiţi ce înseamnă dragoste adevărată de la cea care stă alături de voi.  Permiteţi ca să simţiţi asta înainte să continuăm .
     (Pauză)
     Este un dar pe care ei vor să vă dea la fiecare dintre voi, pentru toţi care stau aici, pentru toţi care citesc asta.  Cauldre s-a mirat de ce l-am oprit înainte ca el să iasă pe uşă din casa lui, astăzi?  El s-a mirat de ce l-am rugat noi ca să aducă Sabia Adevărului, Excaliberul, care a fost doar adus numai la acest timp în faţa grupului?  (Sabia a fost aşezată pe o mantie, înainte de adunare). Cea care stă alături de voi,  acum ei vă înmânează Sabia Adevărului, Sabia Împuternicirii, Sabia care a fost sursa adevărului şi puterii a fiinţei voastre pentru toate zilele acestea.  Este dată vouă, singurul lucru pe care voi căraţi în casa voastră nouă.  Este într-adevăr, singurul lucru care vine pus pe peretele de pe coridorul casei noi, ca să vă amintească de tot ce a-ţi făcut şi cine a-ţi fost.  Este aici ca să vă onoreze toate experienţele voastre care v-au dus până aici, care v-au dus pe acest Pământ, şi care v-au dus la toată creaţia până  la acest punct.
     Este simplu.  Este simbolic.  Este timpul să acceptaţi asta, să predaţi ştafeta de la o fiinţa la cealaltă.  De obicei asta se întâmplă între vieţi, atunci când voi părăsiţi trupul fizic.  Sabia nouă vă este dată înainte de a vă reîntoarce pe Pământ în reîncarnarea următoare.  Dar acum vi s-a dat în timp ce staţi aici pe scaun, în timp ce staţi în acelaşi corp fizic, dar un corp care în curând va trece prin multe schimbări!  Acceptaţi adevărul pentru cine sânteţi şi pentru cine a-ţi fost.
     (Pauză)
     Acum Lecţia a Treia a acestei zile.
     Noi am luat lecţiile acestea încetişor.  Noi v-am prezentat în Lecţia întîia, a doua şi acum a treia, fundaţiile energiei pentru seriile creaţiei.  Intuitiv, prieteni, acestea sânt lucruri ce voi deja cunoaşteţi dar concepţiile au fost necesare să fie aduse la suprafaţă ca şi fundaţii.  Poate acestea nu prea sânt lecţii emoţionale (chicotiri) dar, ele sânt fundaţiile pentru unde noi vom merge.  Noi o să prezentăm la Cercul Crimson, patru seturi de lecţii, şi fiecare set va conţine trei lecţii.  Astăzi noi vom prezenta Lecţia a Treia, care va încheia primul quadrat.
    Ca să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine natura voastră creativă, cum lucrurile sânt create, noi ne reîntoarcem în timp când voi a-ţi fost în cercul original, când voi a-ţi fost în prima creaţie.  Acolo voi a-ţi avut anumite puteri creative şi abilităţi.  Noi spunem “anumite”,pentru că cumva erau limitate - dificil de descris - dar au fost nişte parametri precise a timpului de creaţie ceea ce a fost în cercul original.  Când voi a-ţi ajuns la marginea primului cerc, la marginea creaţiei, şi când voi a-ţi trecut peste asta, voi a-ţi venit la acest loc numit Pământ, care a fost înafara primului cerc.  Voi a-ţi început să trăiţi pe Pământ.  Voi a-ţi început să mergeţi pe acest Pământ. 
     Adevărata voastră abilitate creativă, abilitatea voastră adevărată de Creator, a fost ascuns în esenţa de dualitate.  A fost un scop pentru asta.  O parte a acestui scop, aşa cum am menţionat, este că cercul al doilea, cercul energic a Pământului şi a universului vostru fizic exista înafara a TOT CE ESTE.  Voi aveţi de a face cu o energie care se cheamă “dualitate”, care sânt cele două părţi diferite, ceea ce voi a-ţi numit “lumina” şi “ întuneric”, “bun” şi “rău”, feţe opuse , reflecţia oglinzii.
     Pentru că voi a-ţi existat înafara a TOT CE ESTE, într-un sens, voi a-ţi existat într-un vid, un gol, şi voi a-ţi turnat vidul într-o realitate.  Pentru faptul ca voi să puteţi crea în mediul Pământului, a fost necesar pentru voi ca să mergeţi în viitor.  A fost necesar pentru voi ca să mergeţi în vid ca să creaţi, bazat pe gânduri a ceea ce a-ţi fi vrut să aveţi.
     În alte cuvinte, voi totdeauna v-aţi proiectat pe voi înşivă în viitor.  Aceste vibraţii au creat drumul pentru mîine zi al vostru.  Acesta este felul în care voi a-ţi operat de atunci de când a-ţi venit aici pe Pământ.  Voi a-ţi fost legaţi de memoriile trecutului (karma) şi voi a-ţi creat viitorul, proiectându-vă în zilele de mîine.  Acesta este felul în care mulţi umani crează.  Aşa era creaţia viitorului.  Realitatea pentru viitor este o asimilaţie a frecvenţelor vibratorii a tuturor umanilor pe Pământ.
     Noi am spus înainte că Spiritul nu cunoaşte rezultatul lucrurilor.  Asta pentru că nu există.  Nu este un labirint planificat înainte sau un obstacol peste care trebuie să treceţi ca să găsiţi linia finală.  Nu, într-adevăr fiecare dintre voi aici, fiecare care sânteţi în cercul al doilea iau acest vid, această goliciune şi transformă într-o realitate nouă, bazat pe frecvenţa vibraţionale a gândurilor voastre care merg în viitor.
     Ca să vă ajutăm să înţelegeţi mai bine, noi o să  spunem povestea lui Aaron, marinarul.  A fost un marinar cu numele de Aaron care a fost însărcinat de guvern ca să meargă în larg să găsească locuri şi pământuri noi pentru regatul regesc.  Lui i s-a dat un echipaj şi o navă.  Lui i s-a dat şi un supliment pentru călătoria lui.  Lui i s-a spus să se reîntoarcă în timp de un an după ce el a descoperit locuri noi.
     Şi aşa Aaron s-a dus în larg.  El a vorbit cu echipajul lui, a dat ordine şi detalii şi a spus ce el doreşte.  El a spus cum el vrea catargul să stea  şi cum marinarii să fie poziţionaţi.  El a explicat marinarilor cum vrea el să conducă nava.  Când s-au dus afară în larg pentru prima dată ei au trecut pe lângă teritorii cunoscute.  Aşa cum ei s-au dus mai departe pe mare, ei au navigat în teritorii noi, teritorii ne explorate.
     Acum Aaron şi echipajul lui au lucrat cu forţele naturii şi câteodată împotriva lor.  Ei s-au luptat cu vântul, cu curenţii de apă şi cu valurile.  Din când în când au avut şi furtuni şi ei s-au luptat şi cu acestea.
     Aaron a lucrat în fiecare noapte cu compasul lui ca să determine în care direcţie să meargă, dacă el să navigheze est, vest, nord sau sud.  Ei au trecut prin multe încercări şi necazuri, mergând în teritorii noi.  Aaron a notat progresele lor.  El a făcut planificări pentru a doua zi.  El s-a uitat continuu prin telescopul lui în orizont ca să poate ajuta la călăuzire.  Ei s-au oprit la insule noi, observând mediul şi energiile.  Ei colectau noi suplimente şi mâncăruri noi şi s-au întâlnit cu tipuri noi de oameni. 
     În timpul cât au călătorit, Aaron a avut o senzaţie ciudată că el nu a descoperit  nici un fel de teritorii noi.  El a simţit că vasul nu s-a aventurat într-adevăr spre teritorii exotice şi departe.  El a simţit că locurile pe care le explora nu erau altceva decât nişte umbre de unde el a venit.  Dar el a continuat călătoria.  El a continuat să folosească puterea vântului ca să mişte nava.  El a continuat să împingă echipajul lui, să muncească mai tare.  Zilele şi nopţile au fost lungi şi dificile, pline cu eforturi.  Mulţi dintre echipaj s-au îmbolnăvit.  Mulţi au murit în timpul călătoriei.  Ei s-au bătut cu triburi de pe insule,   care nu erau prietenoşi.  Călătoria a fost dificilă şi el a plătit pentru asta.
     La împlinirea anului ei au navigat înapoi acasă, şi Aaron s-a uitat la tezaurul pe care el a adus acasă.  El s-a uitat la mâncărurile diferite, la locuri noi, şi s-a gândit aşa, “Eu am îndeplinit ţelul, dar nu este prea mulţumitor, nu chiar mulţumitor, deoarece plata a fost mare”!  Mulţi dintre oamenii lui nici nu s-au întors cu el.  Mulţi erau bolnavi.  Mulţi au avut dureri şi erau înspăimântaţi.  Şi aşa s-a terminat călătoria lui Aaron.  Şi aşa s-a terminat şi viaţa lui, pe Pământ.
     În viaţa lui următoare, el s-a întors încă odată ca marinar.  El s-a reîntors, trecând prin toate lucrurile de copil, şi care l-a pregătit ca să fie din nou un marinar, dar de tip nou, într-un tip nou de energie.   Când Aaron a ajuns la vârsta potrivită, el a fost gata să navigheze din nou.  Dar acuma el nu a avut un echipaj plin.  El a ales să meargă doar el singur.  El a ales să meargă cu el însuşi.  El a ales de data asta să nu lucreze pentru regatul regesc, să nu lucreze nici pentru guvern, dar să călătorească de unul singur.  El şi-a construit nava lui care era doar de mărimea necesară pentru călătoria pe care el s-a angajat să facă.
     În celulele din fiinţa lui, au fost multe memorii ascunse despre ce el a învăţat din călătoria lui anterioară vieţii lui de marinar şi explorator.  Când Aaron s-a dus pe larg cu vasul lui nou, el a lăsat acasă compasul lui.  El a lăsat toate suplimentele acasă.  El a lăsat hârtiile lui acasă. Când el s-a dus în larg, în loc să lupte cu curenţii, în loc să lupte cu vânturile, el simplu a pus doar pânza şi a permis ca el să fie luat într-o cursă nouă.
     În primele zile a călătoriei, Aaron a fost nervos şi i-a fost frică gândându-se că simplu numai prin a “permite”, călătoria lui s-ar putea să fie un dezastru.  “Permiterea” poate ar fi luat vasul lui şi s-ar fi ciocnit de o stâncă.  Dar, el a dat drumul.  El a avut încredere.  Sigur, vântul şi curenţii au început să ghideze pe un drum diferit şi o direcţie diferită.  Aaron a trăit fiecare zi fără să fie îngrijorat, el nu a notat progresele lui ca în trecut, sau să se îngrijoreze de folosirea compasului ce l-ar fi direcţionat în viitor.
     El a trăit fecare zi, permiţând momentului potrivit ca vasul lui să fie călăuzit unde ar fi trebuit să fie.  În mintea lui Aaron, au fost timpuri când lui nu i s-a părut că a mers pe drum drept, dar Aaron a ştiut că el trebuia să lasă aşa cum este.
     Aaron a învăţat să fie în moment.  Sigur în timpul potrivit el a fost dus spre teritorii noi, teritorii care au fost frumoase, teritorii care au fost pline cu lucruri pe care el nu ar fi putut imagina înainte.  Oh, astea nu erau ca şi insulele mici pe care el le-a experienţat în viaţa lui de dinainte.  Acestea erau teritorii mari cu energii noi, noi oportunităţi şi puteri noi.  El a permis vasului lui să fie călăuzit spre arii noi, spre teritorii, spre descoperiri care au  fost de neînţeles pentru el.
     Punând doar uneltele lui de energie veche la o parte, el a fost luat de curent şi vânturi la acele locuri noi.   Pe aceste teritorii noi el a primit multe daruri, darul de a înţelege şi de înţelepciune, darul de împuternicire de Sine, darul de co-creare, darul de pace şi fericire.  El a luat toate aceste daruri cu el când s-a întors acasă.  Oamenii care l-au întâlnit şi care au întrebat de acele daruri că  de unde le-a luat, el simplu a explicat că el a fost în locuri noi şi frumoase.  El a explicat că a fost călăuzit de o mână divină, dar el a ştiut că a fost mâna lui divină.  El a adus cu el acele daruri ca să împarte cu cei care locuiau pe teritoriul lui de casă.  Şi aşa este povestea lui Aaron.
     Este simplu, prieteni dragi,  este simplu.  Să nu încercaţi să faceţi asta aşa dificil.  Lecţia a treia - ceea ce Aaron a învăţat în călătoria lui  - este de a “TRĂI ÎNTR-UN MOMENT DIVIN”.
     Oh, este aşa simplu.  Este aşa simplu.  Şi conţine atâta putere.  Voi a-ţi trăit multe vieţi ca să creaţi în viitor, să creaţi un viitor din vid.  Luaţi un moment şi gândiţi despre ce noi am spus. 
     Voi a-ţi trăit în gândurile voastre, cum va fi mâine.  Acesta a fost apropiat.  Şi încă mai este apropiat pentru mulţi care merg pe Pământ.  Dar când voi deveniţi creatori în energia nouă, voi o să învăţaţi să trăiţi în momentil divin, momentul care este acuma.  Voi o să fiţi temptaţi de multe ori, să trăiţi în viitor, să vreţi să proiectaţi cum să fie ziua de mâine.  Voi o să fiţi temptaţi de frica de mâine,şi o  să creaţi scenarii în mintea voastră.  Dar ca şi un creator nou în energia nouă, voi o să găsiţi multă putere să “trăiţi în momentul divin”, ceea ce este acum.
     Poate este dificil să înţelegeţi cum să fiţi creatori fără ca să împingeţi gândurile şi vibraţiile în viitor.  Dar, prietenii mei, aşa cum voi învăţaţi să acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt (lecţia întâia) şi aşa cum voi acceptaţi sinea voastră umană (lecţia a doua), şi învăţaţi să “trăiţi în momentul divin” (lecţia a treia), voi o să fiţi capabili să mergeţi în locuri ca şi Aaron, ce voi niciodată nu a-ţi fi imaginat.  Sânt locuri pe care voi nu a-ţi planificat şi plănuit ca să direcţionaţi în “mintea voastră”.  Aşa cum mergeţi în acele locuri noi, voi o să începeţi să înţelegeţi o nouă putere în înăuntrul vostru.  Voi o să începeţi să înţelegeţi un nou fel de a crea.  Oh, noi ştim că asta va fi foarte provocator pentru voi faţă de celelalte două lecţii de dinaintea (chicotiri).
     Voi staţi noaptea întinşi şi vă proiectaţi gândurile în viitor. Voi staţi noaptea întinşi şi vă îngrijoraţi ce va fi.  Voi staţi noaptea întinşi şi planificaţi cum într-adevăr va fi ziua de mâine.  Ca să “trăiţi în momentul divin” va fi cumva o Solicitare, spunând aşa!
     Luaţi un moment chiar acum ca să experienţaţi cum este un moment divin, pentru că voi sânteţi acuma în acest timp (pauză). Momentul divin este acum.  Momentul divin nu are nici o judecată.  Momentul divin este complet aşa cum este.  Nu are nevoie de alte împliniri înafara, doar de a fi.  Este un loc liniştit.  Momentul divin este un loc unde puteţi simţi dragoste, unde puteţi simţi cum dragostea trece prin toată fiinţa voastră.  Momentul divin nu este reţinut de trecut.  Nu este planificat în viitor.  Este simplu în “acum” şi este perfect în toate lucrurile.  Momentul divin poate să dureze o fracţiune de secundă.  Poate să dureze ore întregi.  În acest caz, prietenii mei, momentul divin al vostru se extindă cel puţin pe întreaga perioadă a întâlnirii noastre în cercul de astăzi.  Este aici şi vă înconjoară pe voi toţi.  Acesta este într-adevăr un moment divin unde nu sânt nevoi sau dorinţe.  Voi sânteţi tot ce sânteţi voi.
     Acum Lecţia a treia: “ A TRĂI ÎNTR-UN MOMENT DIVIN”.
Ca şi Lecţia întâia şi a doua, poate o să fie o tendinţă de a fi traşi în diferite direcţii.  Poate o să fie o temptaţie pentru a se îngrijora penru viitor, sau poate o să vă gândiţi la dificultăţile din trecut.  Veniţi şi staţi în spatele zidului scund a noii voastre case, acceptând toate lucrurile aşa cum sânt, acceptând perfecţia voastră umană, şi să trăiţi în momentul divin.  Oh, dar voi o să spuneţi; “Tobias, ce este asta”? ,  “Ce este acela”?, “Ce dacă se întâmplă asta”?, “Ce dacă se întâmplă aia”?  Dragi prieteni, staţi o perioadă de timp în momentul divin şi voi o să vedeţi ce se întâmplă!
     Noi o să vă ajutăm să puteţi înţelege partea fizică a acestuia.  Aşa cum sânteţi în momentul divin, este un nou tip de vibraţie care se emanează din voi.  Atrage toate lucrurile care sânt apropriate pentru voi.  În trecut voi a trebuit să găsiţi lucrurile ca să vi le aduceţi vouă, să căutaţi abundenţa voastră, să căutaţi chiar fericirea voastră, să căutaţi un partener.  Voi a trebuit să mergeţi afară în vid sau goliciune pentru viitor care nu a existat şi să creaţi o realitate în înăuntrul vostru.  Aşa a fost creat şi format realitatea pe Pământ, dar voi ca creatorii noi o să găsiţi un drum nou. 
     Noi o să folosim o metaforă ca să înţelegeţi mai bine.  Imaginaţi-vă că în sinea voastră sau înăuntrul vostru este un diapazon cu mânierul în sus, iar cele două furci în jos.  Este un diapazon.  Acum în energia veche fiecare furcă din cele două care sânt în realitatea voastră, fiecare furcă a vibrat.  Ele reprezintă o parte sau cealaltă parte a dualităţii (alb şi negru, lumină şi întuneric).  De aceea este că diapazonul are două furci.  Ele nu au vibrat într-o singură fază.  Ele au vibrat la diferite frecvenţe.  Acesta a fost cu intenţie, şi asta a fost pentru ca voi să puteţi experienţa dualitatea, ca să puteţi experienţa efectul luminii sau a întunericului.
     La măsurarea energiei care a emanat din diapazon a fost 1/3 la aproximativ 2/3.  Una dintre furculiţe a vibrat şi a rezonat la una treia parte dintr-un întreg.  Cealaltă a vibrat la două treimi dintr-un întreg.  Aceste frecvenţe vibraţionale s-au schimbat din timp în timp, dar în general proporţia de energie a dualităţii este 1/3 şi 2/3.
     Au fost în vieţile voastre când proporţia a fost 2/3 în întuneric şi 1/3 în lumină.  Noi vă atragem atenţia despre aceşti termeni, într-un mod de a înţelege pentru că asta nu era aşa cum voi a-ţi crezut.  Cele două furci intenţionat au mers în dezacord - cu intenţie au avut vibraţii diferite care au cauzat fricţiuni între ele.  Oh, şi voi vă miraţi de ce a fost viaţa voastră aşa de dificilă în acel timp.  Această fricţiune vibraţională - care nu au sunat în acelaşi acord - a fost instalat specific pentru experienţe, pentru înţelegere şi ca să puteţi juca acest joc de dualitate pe care voi a-ţi experienţat, un joc de care voi numai aveţi nevoie.
     Aşa cum trăiţi în momentul divin, numai este nevoie de două părţi diferite a dualităţii sau de cele două furci a diapazonului, care nu au vibrat la aceaşi frecvenţă.  Aşa cum voi trăiţi în momentul divin, energia celor două furci poate să vină înapoi, să fie în aceaşi fază.  Ele pot începe să se rezoneze la aceaşi frecvenţă care este apropiat.  Numai este nevoie de imbalanţă de 1/3 şi 2/3.  Balanţa a fost adus înapoi la unu şi unu.
     Imaginaţi-vă că în înăuntrul vostru este un diapazon.  Imaginaţi-vă că face parte din fiinţa voastră.  Aceasta a fost cu intenţie şi a fost înafara fazei.  Au fost fricţiuni vibraţionale până acum.  Acuma imaginaţi în fiinţa voastră din nou un diapazon, dar rezonând într-un ton harmonios în sinea lui.  În acest moment, prietenii mei, permiteţi ca vibraţia în dualitate, din înăuntrul vostru să se reîntoarcă într-o harmonie,să se reîntoarcă ca să cânte pe un ton frumos, în loc de un ton care conţine fricţiuni şi dualitate.  Aşa cum trăiţi în momentul divin şi permiteţi ca dualitatea să rezoneze în harmonie, în frumuseţe şi bucurie, împreună,  atunci o să fie o reîntoarcere în balanţă.
     Furcile diapazonului vor fi în continuare în dualitate, dar ele vor cânta împreună.  Aşa cum ei cântă, o să fie o harmonie între cele două.  Aşa cum voi trăiţi în momentul divin, toate lucrurile de care aveţi nevoie şi toate lucrurile care sânt apropriate pentru voi, vor veni la voi.  Ele vor veni la voi!   Voi nu trebuie să mergeţi să căutaţi pe ele.  Voi nu trebuie să le forţaţi în viaţa voastră.  Voi o să creaţi un drum nou.  Voi încă mai o să transmutaţi vidul în realitatea voastră, dar voi o să creaţi într-un fel nou, într-un fel nou de putere.
     Cele două furci a diapazonului reprezintă ADN-ul vostru, cele două şuviţe a ADN-lui, care formează arcul spiral.  Este o lumină şi un întuneric, sau pozitiv şi negativ.  Ele nu au fost în acelaşi unison unul cu altul, dar asta a fost cu intenţie.  Ele au operat pe o frecvenţie care au cauzat fricţiune.  Acesta a fost pentru ca voi să înţelegeţi mai bine dualitatea.  Acum, dragi prieteni, aşa cum voi trăiţi în momentul divin, aşa cum permiteţi la furci să se întoarcă în aceaşi frecvenţă, acestea se întâmplă la nivelul vostru celular a fiinţei voastre.  Este la miezul ADN-lui că aceste două şuviţe o să înceapă să lucreze împreună din nou.  Aşa cum ele fac, asta va atrage la voi toate lucrurile care sânt apropriate pentru viaţa voastră.  Aşa cum ele fac, asta va ajuta şi la vindecarea tuturor cicatricelor din vieţile trecute în înăuntrul trupului vostru.  Asta va reversa procesul de bătrâneţe care ia loc în înăuntrul vostru.    Asta va contopi toate rănile atât fizicale cât şi emoţionale, dar toate astea cer ca voi să trăiţi în momentul divin. 
     Pe lângă două şuviţe a ADN-lui mai sânt aproape 10 şuviţe secundare.  Pe lângă fiecare şuviţă primară sânt două şuviţe secundare care le îmbrăţişează pe cea primară.  Pe lângă acest balot de şuviţe sânt alte şuviţe magnetice a ADN-lui care la fel îmbrăţişează şi le cuprinde.
     Aşa cum voi permiteţi la cele două şuviţe principale ca să vină înapoi împreună într-o harmonie vibraţională apropiată, acesta va schimba felul în care celelalte şuviţe magnetice interacţionează şi îmbrăţişează.  Va schimba complet compoziţia şuviţelor. Aşa cum voi trăiţi în momentul divin, aşa cum schimbaţi frecvenţa în sinea voastră - să înţelegeţi că toate lucrurile apropriate vi se vor aduce vouă.  Voi o să fiţi ca şi un magnet cu o încărcătură nouă care va atrage lucrurile la voi.  Voi o să atrageţi lucrurile aşa de repede energetic, că va veni un timp în care voi o să spuneţi; “Tobias, toate aceste lucruri care vin în viaţa mea, eu nu pot să le mânuiesc în acelaşi timp”.  Atunci noi o să vorbim despre faptul că cum să reglăm acest proces (râsete din audienţă).
     Dar acum voi treceţi prin multe schimbări, eliberând lucrurile din această viaţă.  Aceasta va permite divinităţii voastre care întotdeauna a fost în sinea voastră, ca într-adevăr să vină la suprafaţă.  Aşa cum voi trăiţi în momentul divin, acesta permite ca divinitatea să iasă.  Aşa cum voi vă permiteţi să trăiţi în momentul divin, asta va schimba natura dualităţii care a făcut parte din voi.  Va schimba  vibraţia celor două părţi a cine a-ţi fost voi.  Va schimba şi felul în care voi creaţi pe Pământ.
     După ce lucraţi cu acest concept de a trăi în momentul divin,mergeţi la cineva care ştie să citească energiile,la cei care sânt psihice, cei care văd aura voastră.  Mergeţi la ei.  Voi o să-i speriaţi! (chicotiri).  Ei o să spună că voi nu existaţi de loc.  Ei nu o să fie capabili să vadă nici o aură în jurul vostru pentru că asta s-a schimbat.  Ei nu o să poate să vadă aura voastră pentru că voi v-aţi transformat într-o singură şakra.  Lor o să fie poate frică de voi (chicotiri).  Ei o să se miră, ce se întâmplă cu voi.  Staţi în momentul divin al vostru cu ei.  Staţi într-un loc de dragoste cu ei.  Să nu vă lăudaţi cu ce a-ţi făcut sau ce a-ţi devenit.  Dar spuneţi-le în formă energetică că şi ei se  pot muta în acest nivel nou.
     Prieteni dragi, trăiţi în momentul divin.  La nivelul vostru de miez, schimbaţi frecvenţa a cine sânteţi voi.  Uitaţi-vă în oglindă şi nu o să vă mai recunoaşteţi.    O să vedeţi că nici ceilalţi nu o să vă recunoască.  Ei gândesc că voi a-ţi dispărut.
     Acum toate acestea, prietenii mei, sânt adevărate.  Noi vă cerem să lucraţi cu asta conştient.  Conştient,lucraţi în acceptarea tuturor lucrurilor aşa cum sânt.  Staţi în spatele zidului scund, chiar şi în mijlocul haosului în jurul vostru.  Acceptaţi pe voi înşivă în totalitate umană al vostru.  Să nu încercaţi să fugiţi de la voi înşivă.  Din contra să fiţi mândri că sânteţi umani.  Să fiţi mândri că acuma sânteţi divin umani.  Şi acum trăiţi în momentul divin.  Să nu vă îngrijoraţi pentru viitor.
     Aaron a învăţat în călătoria lui din a doua viaţă să nu se îngrijoreze de vânt şi ploaie, să nu se îngrijoreze pentru curenţii de apă, să nu se îngrijoreze pe care teritoriu va ajunge.  El a trăit în momentul divin.  El a apreciat fiecare moment, şi fiecare zi i-a adus un dar nou.  În fiecare zi el a înţeles că el a atras toate astea având încredere în divinitatea lui proprie. 
     Voi la fel o să vedeţi, dragi învăţători, aşa cum voi diligent şi cu seriozitate acceptaţi aceste lecţii de fundaţii - poate cumva plictisitoare, dar totuşi lecţii importante pentru unde noi vom merge de acum încolo - voi o să începeţi să observaţi în special numărul “4”.  Voi a-ţi fost până acum în dualitate.  Voi a-ţi fost în “doi”.  Voi o să realizaţi că o să observaţi cifra “4”.  Noi o să explicăm mai pe larg în viitor.  Dar ca să înţelegeţi, folosiţi matematica, 2 la pătrat, este 4 (2x2=4).  Trebuie să înţelegeţi că voi vă mutaţi dincolo de dualitate, dar voi nu învingeţi dualitatea.  Nu este eliminată.  Voi o să mergeţi într-un tip nou de dimensionalitate.  Numărul “4” va deveni foarte important.  Voi o să începeţi să-l vedeţi.  Va sări în faţa voastră.  Asta este un lucru care vă aminteşte de ceva.  Este ca să vă amintească să trăiţi în momentul divin.  Este ca să vă amintească că voi vă schimbaţi în înăuntrul vostru.
     Matematica voastră lucrează în prezent la o nouă teorie de quantum.  Încă nu a fost anunţat.  Este însă ştiut, dar probabil acesta ia câţiva ani din timpul vostru.  Sânt noi descoperiri în astea. Acestea  posibil se vor referi ca matematică “quadrată” în care este o înţelegere nouă a balanţei de “4”, a quadrantei sau patru sectoare.
     Toate acestea arată că este o energie nouă pe Pământ.  Voi sânteţi în dualitate.  O să fie dificil să învingeţi dualitatea aşa cum voi cunoaşteţi asta aici.  Nu este apropiat încă, prieteni, să vă reîntoarceţi la singularitate.  Voi sânteţi în dualitate, dar este un nou tip de dualitate pe care voi o să cunoaşteţi foarte curând.  Cifra “4” va reprezenta asta.  Cifra 4 vă va reaminti  asta.
     Toate aceste au nevoie de muncă.  Noi apreciăm munca pe care voi faceţi aici.  Noi înţelegem ce a-ţi sacrificat voi şi ce a-ţi eliberat, timpul, energia şi devotaţia.  Voi ajutaţi la pavarea drumului pentru aceste înţelegeri noi, ajutând să faceţi bine pentru energia nouă care vine. Noi recunoaştem munca pe care voi o faceţi.  Noi vă cerem să nu luaţi asta aşa uşor.  Noi vă cerem să înţelegeţi că cu puţină intenţie şi efort voi o să vedeţi rezultate solide, rezultăţi foarte dinamice în viaţa voastră.   Noi vă dăm aceste trei lecţii de fundaţii - de a accepta toate lucrurile aşa cum sânt, de a accepta umanul de sine, şi acum să trăiţi într-un moment divin - să lucraţi cu astea până ne întâlnim din nou.
     Dragi prieteni, noi ne uităm în energiile învăţătorilor de aici şi a celora care citesc acest material.  Noi vedem transformaţii care se întâmplă în faţa ochilor noştri.  Noi vedem eliberarea vechiului.  Noi vedem determinaţii şi dedicaţii.  Este dificil pentru noi câteodată să sondăm pentru că sânt multe elemente de dualitate ce fac astea problematic şi dificil, dar totuşi voi a-ţi reuşit să ajungeţi până aici.  Cumva voi a-ţi reuşit să ajungeţi la acest punct.
     Când voi a-ţi plecat în călătoria voastră ca să veniţi în această viaţă - când voi a-ţi plecat şi a-ţi lăsat ceea ce voi numiţi sesiunea de planificare...oh, noi am plâns, noi am plâns, ştiind că asta va fi cel mai dificil drum din toate vieţile voastre.  Nu va fi atât de provocator în termeni de experienţe şi lecţii,  dar vor trece repede.  Se va schimba foarte repede în viaţa voastră.  Lucrurile se vor schimba foarte, foarte repede.  S-ar putea să fie dificil câteodată să ţineţi pasul.
     Noi am ştiut că va fi posibilitate să ne întâlnim ca acuma, dar totuşi a  fost un timp când nici noi nu am fost siguri.  Noi ne uităm la acest grup acuma.  Voi care sânteţi gata să permiteţi ca divinitatea să curgă din miezul a cine sânteţi voi...noi spunem încă odată, dragi învăţători, că nu sântem noi, nu sânt călăuzii voştri, nu sânt îngerii voştri care vă dau vouă asta sau fac să se întâmple asta.  Este o scânteie divină.  Este conştienţa Hristosului care este sămânţa din fiecare dintre voi şi care iese la suprafaţă.
     Noi vă aducem aceste lecţii simple să vă ajutăm să întegraţi divinitatea voastră.  Noi vă aducem aceste lecţii simple ca voi să începeţi să înţelegeţi cum să deveniţi creatori în această energie nouă, şi cum să instalaţi drumul, cum să creaţi tipare de energii pe care alţii vor folosi aşa cum ei vin.  De aceea noi vă chemăm învăţători.  Noi ştim că voi o să lucraţi cu alţii.  Noi ştim că voi o să aveţi empatie pentru alţii, pentru că voi a-ţi trecut deja prin acelea.
     Energia ce a-ţi fost voi în viaţa asta este gata să plece.  Oh, ştie că voi o să vă aduceţi aminte.  Ştie că voi o să aveţi un timp când voi o să râdeţi, timp când voi o să plângeţi când veţi aduce aminte, dar ei pleacă acuma în dragoste.  Vă îmbrăţişează şi vă mulţumeşte încă odată.  Ştie că voi mai trebuie să înduraţi dificultăţile şi străduinţele ceea ce sinea veche a făcut.  Este o bucurie pentru asta.  Şi dragi prieteni, viaţa asta din trecut vă reaminteşte că în toate lucrurile ce voi faceţi, în toate momentele divine în care staţi voi, voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.