LECŢIA A PATRA - SERIILE CREAŢIEI
CREATE IN GRACE
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
A CREA ÎN GRAŢIE
11 NOIEMBRIE 2000

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni şi învăţători că ne adunăm din nou, ne reântrunim din nou în acest cerc, în spaţiul vostru sacru.  Noi vă aducem urări în această zi, şi vă aducem mulţumiri şi onoare.  Dragi prieteni, luaţi un minut acuma să inspiraţi adânc energia care devine prezent în cercul vostru astăzi.  Inspiraţi adânc prin biologia voastră.  Inspiraţi adânc prin spiritul vostru.  Inspiraţi adânc şi permiteţi această energie în fiinţa voastră.
     Acum, pentru următoarele câteva minute din timpul vostru, eu, Tobias, voi vorbi prin prietenul nostru pe care îl chemăm Cauldre (Geoffrey Hoppe), pe cel pe care îl mai chem “fiu”(chicotiri). Pentru următoarele minute noi o să lucrăm cu fiecare dintre voi aici, împreună cu toate entităţile care vin în acest cerc ca să balansăm şi să ajustăm energiile, să ţesem o nouă energie aici.  În timpul acesta, prieteni dragi şi învăţători, simplu deschideţi inimile voastre şi deschideţi  fiinţa voastră pentru tot ce vi se dă în această zi. Deschideţi inimile şi fiinţa voastră pentru la cei care intră în acest spaţiu acum, la cei care vin de pe partea cealaltă a voalului ca să fie cu voi astăzi.
     Când voi vă adunaţi ca familie, voi vă adunaţi cu intenţia de a vă vindeca şi învăţa în dorinţa de a avansa în energia nouă.  Acesta deschide drumul pentru noi care sântem pe partea acesta a voalului.  Împreună cu voi noi o să creăm un spaţiu nou, o nouă dimensiune.  Împreună noi o să creăm un tipar de energie şi ţesătura pentru noul vostru Pământ.  Simţiţi energia aici.  Este prezent înăuntrul şi în jurul vostru.  Simţiţi pacea şi dragostea şi bucuria care este aici aurând totul aici.  Acesta, dragi învăţători, este energia Pământului nou.  Acesta este energia momentului vostru divin.  Permiteţi-vă să simţiţi asta, acum.
     Este o mare bucurie să fim aici, pentru că de multe ori este dificil să ne apropiem.  De multe ori este dificil să vă vorbim.  Pentru noi, această energie este de a celebra, ca să fim aici acuma  aşa de aproape de umani, aşa de aproape de Shaumbra, aşa de aproape de cei pe care noi îi iubim.  Noi, entităţile care vin aici, dansează în bucurie pentru că distanţa care ne-a separat de voi devine din ce în ce mai mică.  Munca pe care a-ţi făcut în viaţa voastră, în toate vieţile trăite pe Pământ, şi în special această viaţă...deschide voalul pentru noi să venim mai aproape de voi.
     În tot acest timp voi a-ţi ştiut că aveţi acest voal, şi a-ţi încercat să ajungeţi la noi prin acest voal dar nu a-ţi reuşit, voi poate v-aţi gândit că poate ceva vă lipseşte pentru asta!  Dragi prieteni, este partea opusă. Voalul a fost gros.  A fost dificil pentru noi să venim la voi, chiar şi când voi ne-aţi chemat sau când v-aţi rugat.  A fost dificil pentru noi să trecem de acel punct şi noi o să explicăm asta astăzi.  Dragostea pe care voi acuma emanaţi  sau generaţi, acţiunile pe care a-ţi luat, au făcut posibil pentru noi ca să venim aşa aproape de voi. Noi acum venim foarte,foarte aproape de voi.
     Luaţi un minut ca să simţiţi dragostea noastră.  Ascultaţi şi simţiţi mesajele pe care le-am adus noi pentru fiecare dintre voi care staţi aici, pentru fiecare dintre voi care ascultaţi prin internet şi fiecare care citeşte acesta...luaţi un moment ca să ne simţiţi pe noi Luaţi un moment ca să ascultaţi cuvintele şi gândurile pe care le avem pentru voi.
     Acum, noi v-am observat!  Noi am lucrat cu cei de aici din familie, a Cercului Crimson, aşa cum a-ţi trecut prin cele trei lecţii care s-au terminat.  Noi ştim că lecţiile nu sânt chiar aşa uşoare.  Dar există în voi o determinaţie, în primul rând să acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt, să staţi în spatele zidului scund, să vedeţi şi să observaţi dualitatea în acţiune.  Nu de mult a-ţi avut posibilitatea să vedeţi asta (alegerea  preşedintelui din USA).  Dragi prieteni, oare aveţi acea dorinţă să mergeţi înapoi în dualitate?  Acum însă vedeţi ce puteţi învăţa despre energia umană...ce puteţi învăţa despre Sinea voastră, doar observând?
     A mai fost lecţia despre acceptarea sinei umane.  Noi ştim că voi acceptaţi foarte uşor partea voastră spirituală.  Să acceptaţi partea umană, asta este mai greu pentru voi.  Dar astă seară noi vom vorbi din nou despre asta.
     După asta, dragi prieteni, a fost o lecţie şi mai dificilă -  să staţi în momentul vostru divin, să fiţi Sinea voastră divină.  Oh, şi noi am văzut pe cei care au avut intenţia asta, cei care au ales să stea în momentul divin.  Şi asta a lucrat pentru un moment (râsete din audienţă).  Şi după aceea voi a-ţi fost traşi afară din acel moment divin de familia sau de colegii voştri!  Ce a fost important a fost că voi a-ţi simţit - chiar şi pentru un moment rapid - cum a fost să fiţi într-un moment fără să vă îngrijoraţi de zilele trecute.  Aşa cum ştiţi, zilele de ieri numai sânt.  Toate personalităţile, toate aspectele pe care voi le-aţi ştiut fiind vieţile trecute ale voastre, au plecat.  Acum numai vă serveşte de loc să staţi în trecut.  Cartea vieţii aşa cum voi ştiţi a ajuns la sfârşit.  Ultimul capitol a fost scris şi semnat de mâna voastră.  Toate paginile acum sânt doar pentru zilele voastre noi care sânt deschise şi gata să fie umplute cu creaţiile voastre noi.
    Ah, şi de aceea noi sântem aici!  De aceea sântem noi în clasa asta a energiei noi spirituale a Pământului.  Noi sântem aici ca să vorbim, să discutăm şi să lucrăm cu voi cum să deveniţi creatori,  creatori adevăraţi în energia nouă.  Nu creatori de care a-ţi fost în cercul original.  Acum, voi sânteţi creatori noi.  Nu este vorba doar de viaţa voastră.  Este vorba de cei  care  urmează după voi.  Învăţând să staţi în momentul divin este poate una dintre cele mai dificile lecţii până acum.  Şi cum Cauldre ne spune, câteodată este o plăcere să joci jocul dualităţii.  Este câteodată o plăcere să fi înafara momentului divin.  Este o plăcere să joci între cele două.
     Ştiţi voi ce reprezintă această zi de 11/11/2000, această zi de întâlnire în cercul Crimson, ales de umani,fără să înţelegeţi semnificaţia zilei?  Noi care vă ajutăm în călăuzire, noi înţelegem!   Această zi este o zi în calendarul Maian şi care înseamnă “ziua dualităţii” - unu şi unu, un alt unu şi unu şi cifra 2.  Acesta ar fi fost o zi foarte dificilă dacă voi nu a-ţi fi retranscris istoria Pământului, istoria universului şi istoria cercului al doilea.  Această zi ar fi fost plin cu dualitate şi ar fi fost foarte dificil şi cu un drum problematic şi acesta s-ar fi întâmplat în luna al 11-lea, după schimbarea mileniului vostru, când voi a-ţi schimbat de la 1 la 2.  Acesta ar fi fost ziua în care s-ar fi întâmplat ciocnirea de 2, ciocnirea între lumină şi întuneric.
      Dar uitaţi-vă acuma, prieteni.  Uitaţi-vă acuma.  Noi râdem.  Noi chicotim.  Uitaţi-vă la ce s-a întâmplat în ultimele evenimente.  Era dualitatea, dualitatea care a fost aşa de puternic, chiar şi pentru preşedintele unei ţări atât de puternice, s-a coborât la doar câteva voturi diferenţă.  Aduceţi-vă aminte că noi am spus la penultima noastră întâlnire că balanţa între lumină şi întuneric, plus şi minus, 1 şi 0, a fost de 2/3 la 1/3.  Balanţa asta de 2/3 şi 1/3 a fost apropriată pentru lecţiile, învăţăturile şi înţelegerile din energia veche.
     Aduceţi-vă aminte că noi am vorbit despre diapazon, care nu a fost în balanţă, care nu a avut aceaşi frecvenţă.  Cele două furci au avut o balanţă vibraţională de 1/3 la 2/3 în înăuntrul vostru până acum.  Şi când noi am vorbit ultima oară, noi am cerut de la voi ca să înţelegeţi că cele două furci au început să vină înapoi într-o balanţă armonioasă din nou.  Sânt două furci, dar ele se armonizează.  Ele numai sânt înafara fazei ca şi înainte.
     Dragi prieteni, uitaţi-vă la alegerile voastre.  Nu este 2/3 şi 1/3. Nu este înafara balanţei.  Este aşa de bine balansat că asta a ajuns la diferenţa doar de câteva voturi.  Acesta este o nouă dualitate.  Nu este ca şi înainte că două părţi să se bată între ei.  Sânt două părţi care vin aproape în vibraţie, aşa aproape încât ei încep să se armonizeze împreună.  Chiar mulţi dintre voi nu puteţi să recunoaşteţi diferenţa între cei doi candidaţi.  Ei vibrează aproape la aceaşi frecvenţă.
     Dragi prieteni, este că va continua să fie dualitate dar începând din această zi, asta nu va fi la fel, în special pentru cei care au intrat în noua energie a Pământului.  Încă mai există două părţi a oglinzii, dar ele numai se bat între ele.  Ele se uită una la alta cu o mare curiozitate.  Ele se uită una la alta şi se întreabă de ce s-au bătut între ele în trecut.
     Voi o să vedeţi asta în viaţa voastră proprie.  Da, vor fi două părţi.  În viaţa voastră prezentă s-ar putea să fie patru părţi, dar asta este o întreagă altă discuţie.  Dar cele două părţi încep să se armonizeze împreună.  Acesta este un eveniment fără precedent.  Acesta trece printr-o barieră mai mare decât voi a-ţi experienţat la trecerea mileniului sau o convergenţă armonioasă.
     Astăzi este “ziua dualităţii”.  Uitaţi-vă în jurul vostru.  Uitaţi-vă în jurul vieţii voastre.  Uitaţi-vă în jurul creaţiei.  Este plin cu dragoste şi abundenţă şi bucurie.  Într-adevăr noi ştim că mai sânt dificultăţi pe care voi experienţaţi, dar uitaţi-vă unde a-ţi ajuns voi.  Uitaţi-vă unde sânteţi ca familie.  Uitaţi-vă la Pământul vostru ca un întreg în acest timp.  Dualitatea intră în energia nouă.  Voi vedeţi asta în faţa ochilor voştri, şi câteodată voi nu recunoaşteţi asta (chicotiri).
     Acum luăm acest moment aici.  Noi cerem pe Cauldre să fie în linişte.  Noi luăm acest moment să vă îmbrâţişăm, să vă onorâm şi să facem ultima contopire a energiei în acest cerc.  După aceea vom continua cu lecţia din această zi, segmentul al doilea din seriile Creaţiei, cel de al doile din cele patru segmente pe care noi vom avea cu voi.  Nu este interesant că astăzi avem lecţia a 4-a? Noi  luăm acest moment, dragi prieteni, şi simplu permiteţi această dragoste şi onoare să intră.  Sânt mulţi, mulţi care se adună aici astăzi care vor să vă recunoască.  Noi cerem pe Cauldre să fie în linişte pentru un moment.
     (pauză)
     Oh, dacă noi am putea să îmbuteliăm această energie!  Noi am lua cu noi ca să arătăm la ceilalţi ce a realizat acest grup.  Esenţa de dragoste este ceea ce voi a-ţi creat şi noi o să spunem la alţii despre asta.  Poate ei o să vină să vă vadă la întâlnirea voastră următoare.
      Prieteni dragi, acum un timp, foarte lung şi totuşi nu aşa lung cum gândiţi voi, voi a-ţi fost în primul cerc, creaţia originală.  În acest timp voi a-ţi fost îngeri.  Este puţin dificil să descriem asta, dar în creaţia originală nu au fost elemente de dualitate.  Voi a-ţi creat acea unitate.  Voi a-ţi creat toată dimensiunea nouă.  Voi a-ţi creat adâncimea şi lărgimea şi toate lucrurile între ele.  Voi a-ţi fost pionierii cu cea mai mare înţelegere ca  să creaţi cu energia Eternului Unul.  Voi v-aţi amuzat şi v-aţi jucat cu asta şi a-ţi experienţat totul în totalitate.  Dumnezeul va observat cum voi vă jucaţi în creaţia Dumnezeului.  Dumnezeul a râs când voi v-aţi jucat în cercul original.  Voi a-ţi adus mare bucurie Spiritului.  Voi a-ţi fost mari creatori.  Voi a-ţi creat şi a-ţi continuat să creaţi mergând la nivele noi cu acesta.
     Este dificil să înţelegeţi aici, prietenii mei, voi a-ţi creat cu o expresie şi cu o pasiune - pasiunea care încă se mai află în voi - dar voi pur şi simplu v-aţi dus până la marginea creaţiei.  Noi ştim că asta este dificil de înţeles şi poate chiar şi de neînţeles pentru ceea ce a-ţi învăţat voi până acum.
     Dar voi a-ţi mers până la  marginea creaţiei.  Când voi a-ţi ajuns la margine, acolo au fost nişte bubuituri (masa de la registrare a colapsat aproape de tot). Când voi a-ţi ajuns la marginea creaţiei, prietenii mei, ceva s-a întâmplat vouă şi spiritului ce nu a-ţi experienţat înainte.  A fost tranziţia de la unitate la dualitate.  Voi a-ţi fost la bordură.  Voi nu a-ţi fost în formă umană în acel timp.  Voi a-ţi fost aşa cum voi o numiţi,în trup de lumină.  Dar voi a-ţi început să simţiţi schimbările.  Voi a-ţi început să simţiţi ceva neobişnuit şi incomfortabil.
     Şi acesta a fost dualitatea.  Voi a-ţi continuat să creaţi şi să experienţaţi la marginea primului cerc.  Şi dragi prieteni, asta a fost foarte problematic şi un timp dificil.  Aici a-ţi simţit prima dată că voi a-ţi fost deconectaţi de Spirit.  Aici este când voi a-ţi simţit pentru prima dată că nu a mai existat o armonie de singularitate, dar din contră una contrarie de dualitate.  Acesta a făcut parte din experienţa pe care voi a-ţi ales.  Nu a fost nici o greşeală în asta.  Nu a fost nici o greşeală în ceea ce voi a-ţi făcut aici.
     Voi a-ţi început să experienţaţi neîncredere.  Voi a-ţi început să experienţaţi supărări şi ură.  Nici una din asta nu a fost apropriat,pentru că voi nu a-ţi simţit asta niciodată. Voi a-ţi trecut prin schimbări.  Voi a-ţi trecut prin transformări.  Voi a-ţi fost ca şi o omidă din proverb care trecea prin transformări în cocon pentru a deveni un fluture.  Voi a-ţi părăsit primul cerc şi a-ţi început să experienţaţi două (dualitate), în loc de unul.
      În acea zonă de marginalitatea primului cerc, a-ţi experienţat una dintre cele mai traumatice şi dificile lucruri prin care sufletul vostru a trecut vreodată.  Dacă aveţi o înţelegere ce înseamnă iad, asta a fost acolo.  Dacă a existat un război adevărat sau o luptă, asta a fost acolo, şi asta va rănit adânc.  A fost ceva ce nimeni de acolo nu a simţit sau a experienţat îmainte.  Nu a fost armonie, ci a fost o destrucţie energetică până la o măsură oarecare.
     Dar prieteni, să înţelegeţi că nici una dintre astea nu a fost o greşeală.  A fost o înţelegere cu Spiritul că voi o să fiţi exploratori, că voi veţi merge înafara creaţiei, ceea ce nu a fost niciodată explorat.  Voi a trebuit să învăţaţi ceva nou, dar nici unul din voi,  şi nici spiritul sau nimeni din noi nu a ştiut ce va fi asta.  Acum se cheamă dualitate.  A fost atâta energie în spatele acestuia, atâta concentrare, atâta intensitate în acea experienţă la marginea a TOT CE ESTE, că pur şi simplu  asta va catapultat într-un loc nou,cercul al doilea, creaţia a doua.  De la omidă din cocon, voi a-ţi ajuns pe Pământ. 
     Este multă fizică despre care voi vă întrebaţi dar, o să vorbim despre asta în lecţiile următoare.  Dar, prietenii mei, voi a-ţi trecut printr-o experienţă dificilă înainte de a ajunge pe Pământ, înainte de a crea cercul al doilea.  Voi a-ţi venit pe Pământ şi voi a-ţi început să umblaţi pe Pământ viaţă după viaţă.
     Noi v-am spus înainte că nouă nu ne place idea despre karma.  Nouă nu ne place să folosim acel cuvânt.  Nu există karma.  Nu este karma.  Ce este, dragi prieteni?  Pentru toate experienţele şi evenimentele pe care a-ţi experianţat la marginea primului cerc, voi acuma încercaţi să înţelegeţi, încercaţi să definiţi şi să solidificaţi având o experienţă paralelă pe Pământ.  Separare: voi a-ţi experienţat  o separare care vă ajută să înţelegeţi ce s-a întâmplat la marginea creaţiei înainte de a veni pe Pământ.  Durere:  voi găsiţi experienţe cu dureri pe Pământ care vă ajută la înţelegerea şi definirea a ceea ce s-a întâmplat în zona, înainte de a părăsi prima creaţie.  Imbalanţa:  voi găsiţi experienţe fiind umani cu alţi umani, experienţe de imbalanţă în emoţiile voastre, de exemplu, pentru a înţelege ce s-a întâmplat la marginea creaţiei.
     Înţelegeţi voi ce spunem noi vouă?  Nu este nimic greşit ceea ce voi a-ţi făcut aici pe Pământul vostru.  Voi a-ţi ales experienţele care să vă ajute să înţelegeţi ceva şi să ajute Spiritul să înţeleagă ceva ce s-a întâmplat de foarte mult timp şi totuşi nu aşa de mult.  Voi folosiţi Pământul şi elementele de dualitate,şi fizica dualităţii. Voi folosiţi materie şi greutate ca să vă ajute să înţelegeţi pe voi şi Spiritul.  Voi folosiţi trupuri fizice ca să ajute pe voi să înţelegeţi să vă ajute să eliberaţi experienţele pe care le-aţi avut la marginea primului cerc.  Experienţele voastre pe Pământ sânt relatate de experienţele în creaţia Originală.  Voi acuma le expuneţi în dualitate şi materie pentru o înţelegere mai adâncă şi pentru  definiţie.  Nu este vorba de karma, din contră este o reconstituire a ceea ce s-a întâmplat într-un alt timp, în alt loc.
     A fost un înger pe numele de Taylor.  Ea a mers pe Pământ  multe, multe vieţi.   Într-o viaţă Taylor a fost un luptător, un luptător pentru o ţară lacomă, pentru un rege lacom.  Ei nu i-a păsat de nimic.  Ea simplu a vrut să fie un luptător.  Ea a vrut să experienţeze sânge şi luptă.  Ea a vrut să experienţeze dualitate şi supărare.  Ea a adus experienţele acestea la sufletul ei şi asta a rămas cu ea pentru un timp lung, foarte lung.
     În viaţa următoare Taylor a fost o mamă care nu a fost aşa de bună cu copii şi cu soţul ei.  Ei i-a plăcut să fie în compania altor bărbaţi.  Ei i-a plăcut să fie departe de familia ei.  Dar, ea s-a simţit vinovată pentru asta şi a tras ca o greutate pe ea.  Dar, totuşi ea a continuat să facă asta şi făcând asta ea a cauzat multă dureri şi dificultăţi copiilor ei, şi a cauzat la bărbatul ei care s-a sinucis.  Acesta au fost reamintite de sufletul ei şi a cărat cu ea, şi a fost pus în cartea vieţii ei. 
     Într-o altă viaţă, Taylor a fost o femeie de afaceri şi a avut un magazin de dulciuri.  Taylor s-a folosit de tineri şi de săraci pe care i-a folosit ca muncitori ieftini.  Taylor nu s-a gândit mult la acestea dar, s-a gândit la buzunarul ei şi la averea ei.  Taylor nu a împărţit averea ei cu nimeni.  Ea nu a dat nimic la caritate ci a dat totul pe ea şi a vrut să construiască un monument pentru imortalitatea ei câştigând o avere.  Acesta la fel a cântărit în sufletul ei şi la fiinţa ei dar, ei nu i-a păsat şi a mers înainte.
     În această viaţă Taylor a fost un copil a unor părinţi abuzivi.  În tinereţea ei ea a devenit o alcoholică.  Ea însă a continuat, a băut în fiecare zi, descrescând vibraţia ei la un nivel care nu a fost înţeles nici chiar de noi.  Ea a băut  şi a mers tot mai mult în întunecime.  Vibraţiile ei au fost foarte joase, şi ea a uitat chiar şi despre dragoste.  Ea nu a avut o viaţă fericită.  Ea a blestemat părinţii ei.  Ea a blestemat pe alţii cu care a lucrat.  Beţia ei a cauzat probleme de sănătate pentru ea.  Asta a creat mult mai multă supărare în ea.
      Taylor acuma se află în Cercul Crimson şi s-a oprit cu băutura, pentru că în drumul ei ea a citit o carte care a inspirat-o.  Ea a stat în adunări aproape ca şi asta.  Alţii au oferit ei o mână de ajutor.  Au fost alţii care au îmbrăţisat-o şi i-au spus că o iubesc. Au fost alţii care au luat timpul cu ea să o ajute să înţeleagă că toate vinovăţiile pe care ea le are în fiinţa ei trebuiau eliberate, trebuia să le dea drumul.
     Vedeţi acum, noi spunem povestea lui Taylor în această zi ca să vă ajutăm să înţelegeţi fiecare dintre voi.  Acesta este o poveste adevărată.  Noi spunem asta ca să vă ajutăm să înţelegeţi ceva ce este foarte important ca să vă uitaţi în vieţile voastre proprii, în vieţile a cine a-ţi fost, în vieţile anterioare, şi să vedeţi asta în ochii voştri şi în ochii fiecăruia.  Vedeţi voi că Taylor şi-a ales această viaţă dificilă.  Ea şi-a ales cu mult înainte.  Ea a ştiut că Spiritul a trebuit să meargă la cea mai joasă adâncime.
     Cineva a trebuit să sară în balta de dualitate să exploreze partea cea mai joasă din adâncime.  Oh, este uşor pentru cineva care pună degetul mare de la picior în baltă şi spune: “Eu sânt plină cu lumină şi eu nu mă scufund.  Eu mă recolect şi colect lumina soarelui şi pentru asta eu sânt special”.  Este dificil, prietenii mei, pentru cei care au luat un drum cu probleme.  Voi a-ţi sărit în adâncime când voi a-ţi fost de acord să deveniţi un alcoholic, să aveţi acele coşmaruri mari din toate coşmarurile şi să aveţi probleme mari.
     Şi voi v-aţi gândit că asta a fost doar karma.  Voi v-aţi gândit că vă răsplătiţi datoriile vouă înşivă.  Dragi prieteni, asta nici nu sună logic ca voi să vă plătiţi datoriile vouă înşivă.  Voi şi ceilalţi Taylors care sânt o familie, care sânt Shaumbra, sânteţi foarte iubiţi de fiecare dintre noi...voi a-ţi ales experienţe dificile în viaţa voastră ca să puteţi explora adâncimea luminii şi a întunericului.  Voi a-ţi dat mult în serviciu făcând asta. Voi a-ţi ajutat să restabiliţi experienţele energetice de la marginea primului cerc şi făcând asta, a-ţi ajutat Spiritul să înţeleagă că într-adevăr este vorba de ceva nou.
      Noi sântem siguri că asta va aduce multe întrebări ca şi: “ Este drept să omori pe altcineva, pentru că eu într-adevăr ajut Spiritul”? Dragi prieteni, voi cei care sânteţi în acest grup sau care citiţi asta voi niciodată nu a-ţi fost înclinaţi să omorâţi pe cineva până la acest punct.  Voi a-ţi făcut asta în vieţile voastre anterioare.  Onoraţi-vă pe voi înşivă pentru tot ce a-ţi făcut.  Onoraţi-vă pentru drumul dificil pe care voi a-ţi ales.  Şi în special, când vă uitaţi în ochii altcuiva şi poate nu vedeţi lumina ce vedeţi în ochii voştri acum, nu uitaţi că aceştia încă mai ajută la explorarea acestui lucru numit, dualitate.  Sânt două părţi la asta, lumina şi întunericul, un pozitiv şi un negativ.  Cineva trebuie să le exploreze adâncimea celor două părţi.
     Voi care vă gândiţi la copii voştri şi dificultăţile prin care trec, înţelegeţi acum ce ei într-adevăr fac.  Asta se cheamă compasiune, când voi puteţi să înţelegeţi.  Dragi prieteni, ceea ce voi experienţaţi aici pe Pământ este că vă ajută la înţelegerea definirii acelor experienţe pe care a-ţi avut la marginea creaţiei.  Şi voi a-ţi făcut bine.
     Aşa cum noi am menţionat înainte, multe din visele pe care le aveţi acuma, multă teroare şi coşmaruri care sânt în viaţa voastră, nu sânt relatate la viaţa de acuma.  Ele nu sânt relatate nici chiar la vieţile anterioare.  Voi vă miraţi de unde vine această teroare?  Dragi prieteni,  ce vine  acum în viaţa voastră are de a face cu experienţele pe care le-aţi avut înainte, când voi a-ţi părăsit primul cerc.  Voi experienţaţi asta într-o altă formă - visele voastre - ca să ajute la crearea ţesăturii  a ceea ce noi numim Creaţia a Doua.  Acesta este universul vostru, Pământul vostru, o extensie a TOT CE ESTE.
     De-a lungul anului Taylor a renunţat la băutură şi Taylor a venit să înveţe că este o divinitate în sinea ei, dar asta este cumva psihologic pentru ea.  Ea nu a înţeles asta aşa bine în inima ei, pentru că ea încă s-a mai simţit vinovată.  Ştiţi voi că ea încă se mai simte vinovată că a părăsit prima creaţie?  După aceea ea s-a simţit vinovată pentru vieţile pe care le-a ales cu multe experienţe dificile.  Ea a avut o nouă înţelegere ca şi fluturele care a ieşit din cocon.
     Taylor încă a mai avut probleme în viaţa ei.  Ea a citit mult din materialul Cercului Crimson.  Ea a început să înveţe cum să accepte toate lucrurile.  Ea a început să înveţe cum să accepte sinea ei umană, deşi asta a fost foarte problematic pentru ea.  Ea a simţit parcă i-a fost ruşine de sinea ei umană.  Ea nu a înţeles că sinea ei umană a fost divină, că umanitatea ei a dat mult la univers.  Taylor a început să stea în momentul divin, deşi a fost dificil, şi astea erau puţine şi rare.  Ea a început să ia un moment în fiecare zi, să stea în divinitate.  Ea a iubit asta pentru că a fost cald şi auriu.  Dar după asta ea s-a simţit vinovată.  Ea a crezut că ea nu merită aceste momente divine şi aşa au dispărut.
     Dar, Taylor a dat intenţie pentru a învăţa să se împuternicească.  Au mai continuat să fie probleme în viaţa ei, ca şi  bani şi relaţii, sănătate şi încredere de sine.  Acestea au fost foarte dificile pentru ea şi au fost timpuri când ea a blestemat Spiritul.  Au fost timpuri când ea a spus că părăseşte faptul de a merge în energia nouă a Pământului pentru că ea nu a văzut că a adus asta diferenţe mari în viaţa ei.  Au fost timpuri când ea a spus; “Astea sânt doar vorbe.
      Este ca şi celelalte vorbe a altor credincioşi,a altori oameni de pe Pământ.  Astea sânt numai vorbe.  Astea sânt doar vorbe liniştitoare”.  Au fost timpuri când ea a fost foarte supărată.  Ea a ajuns la un punct când a vrut să aibă încredere multă.  Ea a vrut să se mute la un nivel mai înalt, dar ea nu a ştiut cum.  Ea atunci a fost foarte confuză, pierdută şi supărată dar mai mult ca niciodată s-a simţit trădată, şi într-o noapte ea a căzut pe podea şi a început să plângă şi a spus; “Eu nu pot să mai merg înainte.  Spirit, eu nu ştiu ce să fac.  Eu te-am chemat pentru călăuzire.  Eu am chemat îngerii mei.  Eu am chemat călăuzii mei şi eu nu ştiu ce să fac”? Dar Taylor nu a citit bine cuvintele care spun că Spiritul nu poate să facă în locul vostru şi călăuzii au plecat (chicotiri).
     Ceva a fost în Sinea ei care a încercat să iasă la suprafaţă, a încercat să-i vorbească, pentru că ea a fost înafara momentului divin.  Nu a putut să iasă pentru că ea s-a necăjit de toate acele lucruri.  Dar când ea a căzut în genunchi şi a plâns, ceva s-a întâmplat.  Ceva a ieşit la suprafaţă.  A fost parcă o voce, nu de afară dar, din înăuntrul ei.  A ieşit şi i-a vorbit şi a spus ei; “ Eu sânt Graţie.  Eu sânt Graţie Divină care sânt în înăuntrul tău.  Eu voi avea grijă de toate aceste lucruri.  Eu voi balansa toate lucrurile.  Eu voi rezolva toate lucrurile, dar eu vin din sinea ta, şi numele meu este Graţie”.
     Ea a stat un timp lung pe podea, simţând energia divină a Graţiei din înăuntrul ei.  Şi cumva ea s-a simţit bine.  Ea nu a dat problemele şi nici pe ea însăşi la o altă entitate, o imagine Dumnezeiască pe care ea nu a cunoscut şi nu a înţeles.  Ea a dat la Graţie, care a venit din fiinţa ei de dinăutrul.  Începând din acea zi ea a început să înţeleagă că ea are divinitatea în ea.  Ea a început să înţeleagă puterea Graţiei ei.
     Şi asta este despre ce noi vorbim astăzi, Graţie din sinea voastră.  Dar înainte de asta noi avem un punct de clarificat.  Nu a fost un accident sau o greşeală că mai înainte, astăzi, că cel care se numeşte Wind (Wind Hughes, vorbitor pentru Cercul Crimson) a discutat despre graţie cu voi, a vorbit de căderea graţiei şi conceptul care merge cu asta.  Nu este nici o greşeală că acum o săptămână noi l-am trezit pe Cauldre din somn şi am spus; “ Noi o să venim în seara aceasta şi o să vorbim despre graţie”.  Şi el a spus; “Ce? Eu nu înţeleg”!  Şi atunci noi am avut o discuţie  lungă cu el şi i-am spus că noi o să venim astăzi şi vom vorbi de graţie.
     Noi i-am dat lui un exerciţie pe care vă dăm şi vouă astă seară.  Dragi prieteni, înţelegeţi că contrar cărţilor voastre şi altor învăţători ce spun, nu a fost niciodată o cădere a graţiei.  Nu a fost niciodată un Lucifer care a fost aruncat din cer.  Astea toate sânt doar metafore.  Voi a-ţi experienţat marginea marginilor creaţiei întîia.  Voi a-ţi experienţat ceva ce nu a fost făcut niciodată, şi acesta s-a numit dualitate.  Acesta v-a trimis pe voi în creaţia a doua.  A existat o energie de care a fost nevoie să fie trimis în spatele limitelor de creaţie.  Această dualitate, această fricţiune  a creat energia care a catapultat pe voi în creaţia a doua, numit Pământ, exact unde sânteţi voi astăzi.  A fost parcă simţirea puterii unei rachete care a explodat cu atâta forţă că va făcut pe voi să uitaţi de unde a-ţi venit.  Dar nu a fost vorba de o cădere a graţiei.  Noi vedem asta parcă ar fi fost un singur pas dar, care s-a făcut doi paşi, un pas care a fost luat în dragoste pentru Spirit şi pentru noi toţi care urmăm în spatele vostru.
     Acum despre această graţie.  Noi vă luăm pe voi într-un exerciţiu, desigur cu permisiunea voastră.  Noi vă cerem să fiţi comfortabili şi să vă ajustaţi în scaune. 
     Acum cu permisiunea voastră cu toţii care sânt aici astă seară, noi mergem umăr la umăr cu voi prin casa voastră nouă.  Voi nu a-ţi fost de mult timp acolo (chicotiri).  Este timpul să petreceţi mai mult timp în casa nouă.  Este un loc bun.  Voi sânteţi ocupaţi cu alergătura în oraşul vostru şi pe la vecini.  Voi nu petreceţi prea mult timp în casa voastră nouă!
     Deci să mergem înapoi în casa nouă.  Să mergem înapoi cu îngerii care stau lângă voi, pentru că şi lor le place să exploreze locurile noi ale voastre.  Deci să mergem înăuntru şi aşa cum am spus dragi prieteni, nu prea este mult aici.  Voi creaţi zidurile.  Voi creaţi locul.  Voi creaţi energia.  Deci să mergem prin casa voastră nouă. 
     Să intrăm în bucătărie.  Să intrăm în bucătăria din casa voastră nouă.  Noi vedem că mulţi dintre voi nici nu a-ţi ştiut că aveţi o bucătărie(chicotiri).  Voi nu a-ţi petrecut nici un timp aici.  Dar asta este un loc minunat ce a-ţi construit voi.  Voi o să petreceţi mai mult timp aici de acum încolo.  Acum, în bucătăria casei voastre noi, în centrul casei este o mare, o largă şi frumoasă, de la podea până la tavan (care poate fi foarte înalt câteodată) ...este un cuptor cu o tobă mare, cu o uşă mare de sticlă.  Este o inscripţie deasupra uşii, scris cu litere de aur care strălucesc şi care spune, “ CUPTORUL GRAŢIEI”.
     CUPTORUL GRAŢIEI, prietenii mei,acesta este un simbol, şi la fel este o realitate pentru energia voastră de graţie proprie.  Noi vă cerem de la fiecare dintre voi să vă gândiţi la o situaţie de a voastră proprie care nu implică alţi oameni.  Este o situaţie de a voastră proprie...chiar dacă este vorba de abundenţă...dacă este vorba de frică în general...dacă este vorba de sănătate...dacă este vorba de singurătate.  Noi vă cerem să luaţi un moment aici şi să vă gândiţi la o situaţie care  este problematică în ultima vreme, să vă gâmdiţi la ceva ce simbolizează situaţia voastră.  Dacă acesta este abundenţă, simbolul vostru trebuie să fie portofelul sau carnetul de cec.  Dacă este vorba de sănătate, atunci simbolul poate să fie o fotografie de a voastră.  Gândiţi-vă acuma la simbolul care reprezintă situaţia voastră.
     Şi da, mulţi dintre voi aici ştiţi despre ce noi vrem să facem.  Noi vă cerem acuma să vă apropiaţi de cuptorul de graţie care are o uşă de sticlă frumoasă şi acesta este mare, de la podea până la tavan.  Noi vă cerem să puneţi simbolul vostru în cuptor.  Puneţi acolo - da, pe tava tobei.
     Când a-ţi aşezat simbolul acolo, noi vă cerem să închideţi uşa Cuptorului de Graţie.    Noi vă cerem să nu spuneţi nimic, să nu aveţi nici o intenţie,să nu spuneţi nici o vorbă, să nu aveţi nici o energie pentru asta, să nu vă rugaţi.  Noi vă cerem să vă uitaţi pe partea stângă a cuptorului şi voi o să vedeţi un singur buton, singurul buton de la Cuptorul de Graţie, şi asta este butonul de pornire, butonul START.  Noi vă cerem să apăsaţi acest buton.
     Acum în timpul în care simbolurile stau la copt  în toba de la Cuptorul de Graţie - acea problemă pe care o aveţi - noi o să spunem câteva lucruri despre această unealtă.  Prima dată, când voi într-adevăr începeţi să lucraţi cu această unealtă de graţie în viaţa voastră, folosiţi doar pentru voi înşivă.  Folosiţi doar pentru situaţia voastră personală.  Mai târziu dar nu aşa de curând, voi o să învăţaţi să folosiţi apropriat şi pentru situaţiile altor oameni.  Dar pentru acuma, este numai pentru voi.  Poate să fie despre orice situaţie, pe care voi aveţi în viaţa voastră.  Dacă vă îngrijoraţi pentru unul din copii voştri, partener, acum nu este timpul apropriat să puneţi energia lor în cuptor.  Este vorba numai despre voi.
     Noi vă cerem acum să puneţi doar o singură problemă, un singur concept.  Noi vedem că mulţi dintre voi încercaţi să puneţi totul acolo!(râsete din audienţă).  În timp ce voi învăţaţi să folosiţi Cuptorul de Graţie, trebuie să folosiţi pentru un singur lucru.  Noi vă cerem să lăsaţi acel simbol  al vostru în Cuptorul Graţiei  o perioadă de 24 de ore din timpul vostru, pentru 24 de ore.  Noi vă cerem să scoateţi simbolul la sfârşitul timpului.  Când simbolul s-a copt destul...când este expus în energia graţiei divine a voastre, după ce scoateţi atunci puteţi să puneţi altceva.  Dar totdeauna un singur simbol şi aşteptaţi 24 de ore, şi după aia scoateţi afară.
     În timp ce acest concept vi se pare simplu - chiar banal - noi spunem că în asta este mare putere, pentru că Lecţia Nr. 4 în Clasa Energiei Noi Spirituale a Pământului, este “A Crea În Graţie” Lecţia Nr. 4 - A Crea În Graţie.  Acest simbol a cuptorului este dată astăzi ca voi să învăţaţi cum să lucraţi cu Graţia Divină, care este în înăuntrul vostru.  Voi o să experienţaţi ce se întâmplă când puneţi o problemă în Cuptorul de Graţie.
     Să ne întoarcem la Taylor.  Ea a pus portofelul ei în Cuptorul de Graţie, pentru ca asta a reprezentat problema ei cu abundenţă cu care ea a avut dificultăţi în acest timp.  Ea a pus portofelul fără nici o agendă.  Fără agendă, voi înţelegeţi, prietenii mei?  Oh, noi ştim că voi a-ţi fost obişnuiţi să vă rugaţi, şi voi a-ţi fost obişnuiţi să aveţi încântaţii, intenţie şi agendă.  Acestea au fost bune, şi au fost pline cu dragoste şi asta va adus până la acest punct.  Dar, prietenii mei noi ne mutăm într-un loc nou acum.  În Cuptorul Graţiei, nu este nevoie de nici o intenţie.  Se ajută singur.  Când Taylor şi-a pus portofelul fără vreo agendă, şi fără să ceară nimic, ştiţi voi ce s-a întâmplat?  Cuptorul de Graţie a permis o armonie adâncă a dualităţii să creeze o nouă şi binecuvântată energie.  Cuptorul de Graţie a adus ei energia de abundenţă în viaţa ei într-o formă apropriată şi balansată.
     Asta ar fi fost foarte dificil pentru Taylor să creeze în mintea ei.  
Asta ar fi fost ca şi cum voi a-ţi mânca o mâncare şi încercaţi mental să controlaţi procesul de digestie din corpul vostru.  Voi simplu mâncaţi mâncarea voastră şi permiteţi doar să fie.  Acesta este “ digestia graţiei” (chicotiri).  Şi în acelaşi mod, prietenii mei, când voi aşezaţi ceva în Cuptorul de Graţi, asta îşi ia singur grijă.  Este o balanţă naturală.  Este o împlinire naturală care ia loc în energia nouă.
     După o săptămână ce Taylor şi-a pus portofelul în Cuptorul de Graţie şi a permis să stea  la copt peste noapte, ea şi-a pierdut slujba!  Nu a-ţi ştiut asta!? (chicotiri).  Şi ea s-a minunat, s-a minunat ca şi mulţi alţii, ce s-a întâmplat, dar ea a avut încredere în graţia ei de sine.  Ea a ştiut că slujba ei a fost un obstacol în abundenţa ei.  A ţinut-o legată şi limitată.  Acesta a adus alte experienţe care numai erau apropriate, şi una dintre acele experienţe a fost limitarea abundenţei.  Deci când ea a pus portofelul ei în Cuptor , desigur asta a schimbat serviciul ei.
     Pierderea slujbei mai întâi i-a adus frică, dar Taylor a pus frica în Cuptorul de Graţie.  Ea a dat voie graţiei să mânuiască frica ei proprie prin care ea a trecut.  Aşa cum ea a făcut asta, situaţie după situaţie, ea a permis la graţie divină să găsească balanţa şi rezoluţia apropriată.
     Dragi prieteni, Taylor a învăţat să aibă încredere în ea însăşi.  Ea nu a dat problemele ei la îngeri sau Spirit.   Ea a permis împlinirea în sinea ei proprie.  Şi într-adevăr în Lecţia Nr.  4 “ A  Crea În Graţie”,  voi o să învăţaţi frumuseţea, balanţa şi dragostea graţiei în sinea voastră.  Până acum, voi nu a-ţi avut încredere în graţia voastră divină.  La fel nici energia Pământului nu a fost apropriat până la acest timp ca într-adevăr să puteţi folosi această energie.  Dar acum este al vostru.
     Aşa cum am spus înainte, lucraţi cu această unealtă nouă.  Noi vă putem aduce perspicacitatea şi înţelepciunea noastră.  Noi putem doar oglindi înapoi conştienţa grupului vostru, dar voi trebuie să faceţi munca.  Luaţi situaţia voastră şi puneţi în Cuptorul de Graţie.  Şi da, pentru întrebarea care a venit deja, voi puteţi să puneţi o situaţie de mai multe ori, dacă nu găsiţi rezoluţie pentru asta, şi dacă încă mai sânteţi preocupaţi, voi puteţi pune în cuptor din nou şi din nou.  Dacă Taylor s-ar fi îngrijorat pentru problema abundenţei, ea putea să-şi pună din nou în ziua următoare.  Dar, aşa cum am spus, un singur lucru pe zi.
     Lecţia Nr.4, este fundaţia pentru creaţia ce se aplică în energia nouă, şi de a “Crea În Graţie”.  Voi mai întîi trebuie să învăţaţi cum să creaţi în graţie, înainte de a ne muta la alte pasuri mai dinamici.  Din nou vă reamintim să folosiţi Cuptorul de Graţie numai pentru voi înşivă în acest timp.  La alte întâlniri ca asta noi o să vorbim despre cum să afectaţi grupuri sau situaţii familiare, dar acum folosiţi pentru fiinţa voastră proprie.  Aceasta este - dacă voi găsiţi asta adevărat şi dacă doriţi să folosiţi - asta este o foarte puternică unealtă.  Noi am prezentat asta în formă de poveste, ca metafor, dar este o cale foarte practică de a aduce balanţa şi rezoluţia în viaţa voastră.
     Lecţia Nr.4:  A Crea În Graţie.  Dar, prietenii mei, numai este aşa de mult de spus acum referitor la lecţia asta.  Este foarte simplu.  Voi toţi aveţi unealta asta, şi începeţi să o folosiţi.  Este foarte puternică.
     Unde o să mergem cu toate astea în lecţiile voastre viitoare, voi vă întrebaţi?  Noi o să lucrăm cu voi ca voi să deveniţi creatori adevăraţi în energia nouă,creatorii vieţii voastre proprii, creatorii tiparului noii energii a Pământului nou.  Nu este vorba doar de voi.  Este vorba de crearea împletiturii a tapetului  noii energii.  Munca adevărată pe care voi o faceţi, lecţiile pe care voi o să experienţaţi în zilele care vin, toate sânt relatate la crearea tapetului nou.
     Acuma, când voi aveţi o problemă care vine în viaţa voastră, să nu spuneţi “Oh, Spirit, de ce aduceţi voi asta acum în viaţa mea”? Să nu uitaţi că voi a-ţi ales asta, voi a-ţi adus în dragostea Spiritului ca să creaţi ţesătura energiei noi a Pământului.
     Dragi prieteni, noi vă iubim fără măsură.  Prin aceste întâlniri noi vă aducem înţelegerea de ce a-ţi venit în primul rând pe Pământ.  Noi am spus scopul pentru care a-ţi ales Pământul,de ce a-ţi ales efortul.  Şi noi vă aducem mesajul că asta a fost făcut în bunătatea şi serviciul pentru Spirit.  Nu a fost nici un lucru pe care voi a-ţi făcut care să nu fie apropriat sau care să fie rău.  Voi o să începeţi să înţelegeţi aceste înţelepciuni.  Voi a-ţi dat asta vouă.  Acum v-aţi dat asta încă odată.  Voi a-ţi ales să nu vă întoarceţi Acasă.  Din contra, voi a-ţi ales să fiţi pionierii acestei energii noi.  De aceea este că noi vă iubim aşa mult, şi voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.