LECŢIA A CINCIA - SERIILE CREAŢIEI
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
PREZENTAT LA ÎNTÂLNIREA CERCULUI CRIMSON
LA COAL CREEK CANYON, COLORADO
9 DECEMBRIE 2000

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne întoarcem în cercul vostru.  Noi venim înapoi în energia din seara trecută (se referă la întâlnirea Cercului Crimson din 9 Decembrie 2000). Noi ne adunăm aici ca să discutăm despre întrebările voastre, şi să punem energia noastră în spatele acestor întrebări.  De ieri şi până ce noi ne adunăm astăzi, legătura energiei a fost menţinută.  Cercul nu a fost rupt, aşa că noi putem continua liniştiţi astăzi.
     Ca şi totdeauna noi vom aloca destul timp pentru a răspunde la întrebările voastre, dar sânt câteva lucruri pe care vrem să adresăm la acest grup.  Pentru cei care se adună aici în cercul de astăzi, noi vă cerem să vă deschideţi inimile ca să adăugaţi la energia acestui cerc.  În următoarele minute noi o să continuăm să ajustăm energiile pentru cea mai eficientă trecere a informaţiilor. Sânt multe lucruri pe care fiecare dintre voi aduce aici pentru intensificarea şi amplificarea  energiilor.
     Noi ne vom adresa la câteva subiecte înainte de a începe întrebările noastre.  Primul subiect pe care vrem să întroducem aici într-o formă scurtă, dar, după aceea noi vom continua să dezvoltăm acest subiect la întâlnirile următoare a Cercului Crimson Subiectul are de a face cu comunicarea voastră internă.
     Mulţi care sânt în familie, care sânt Shaumbra, s-au uitat pe dinafară pentru comunicările de la Spirit, de la călăuzii lor, chiar şi de la entităţile comunicatoare ca şi Tobias.  Dar, acum este timpul ca voi să începeţi să aduceţi comunicarea internă  pe care voi posedaţi, care face parte din voi înşivă. 
     Până la acest timp a fost cam dificil pentru voi să comunicaţi cu voi înşivă, să comunicaţi cu fiinţa divină a voastră.  Voi a-ţi avut nevoie de un translator de dinafară în formă de îngeri sau entităţi de dinafară ca să vă ajută să discerneţi şi chiar să descifraţi informaţiile care într-adevăr au venit prin voi.  Dar, aşa cum ştiţi, acuma este timpul pentru voi să luaţi responsabilitate pentru fiinţa voastră, pentru puterea voastră, pentru creaţiile voastre.
     Sânt schimbări recente care au loc la un nivel adânc intern, mai adânc decât ADN-ul, nivele care merg în structura magnetică şi vibraţională a voastră.  Acuma o să fie mult mai uşor şi mai eficient şi mult mai clar pentru voi ca să începeţi să traduceţi comunicările interne.  Acesta are nevoie de practică.  Acesta va avea nevoie de lucruri din partea voastră dar, odată ce voi începeţi să înţelegeţi cum se face asta, acesta va fi un pas foarte mare în împuternicirea voastră şi în abilitatea voastră ca să deveniţi creatori.
     Cu sosirea celui de al patrulea element (se referă la comunicarea informaţiilor din 9 Decembrie 2000), va fi o nouă serie de comunicaţii ce va veni din sinea voastră.  O să fie un nou şi un diferit tip de comunicare ce vine prin voi.  Acesta va cere câteva schimbări.  Prima dată asta va cere ca voi să acordaţi spaţiu în ziua voastră pentru “un timp de ascultare”.  Asta va cere ca voi să recunoaşteţi că este o comunicare divină ceea ce vine din esenţa voastră.  Asta încearcă să se lege de voi, să facă legătura cu prăpastia prin dualitate.
     Aceste comunicări vor veni în multe forme.  Ele o să vă ajute să vă ghideze în viaţa voastră.  Ele o să vă atenţioneze de situaţii care vor apare.  Aceste comunicaţii o să fie -ca şi în analogia noastră cu vasul - va fi ca un sistem de navigare pe bordul vasului, complet cu radar care se va uita în jurul vostru să vadă ceea ce ochii umani  nu pot vedea.  Comunicările vor fi ca şi un control de viteză pe vasul vostru care regulează viteza la care voi creaţi şi procesaţi.  Va fi ca o comunicare care vine de la compas care vă spună în ce direcţii să navigaţi.
     Această analogie nu este la nivelul în care se vor întâmpla comunicările pentru că acestea vor fi multi-dimensionale.  Astea vă vor ajuta să ştiţi lucrurile.  Astea vă vor ajuta să aveţi cunoştinţe de situaţii când voi staţi în momentul vostru divin.  Astea vă vor ajuta să vedeţi dincolo de ce a fost evident până acum.  Noi ne vom adresa în mai multe detalii în viitor.  Noi am ales să spunem asta la acest grup mic de astăzi şi voi o să spuneţi la restul din grup şi la cei care citesc asta ca să începeţi să lucraţi cu asta.  O să aveţi simptome sigure pe care voi o să simţiţi şi o să cunoaşteţi.  Voi o să ştiţi că fiinţa divină va încerca să facă legătura cu prăpastia, să se lege de conştienţa umanului de sine.  Când voi nu ascultaţi la aceste comunicaţii noi, voi o să simţiţi un sentiment intens de iritaţie şi agravare.  Dacă trupul vostru fizic are nevoie de îngrijire nu o să vă atragă atenţia voastră?  Nu o să fie iritant până ce voi puneţi energia în situaţia trupului vostru fizic şi aduceţi înapoi balanţa apropriată?  Când voi nu ascultaţi la comunicările voastre interne  noi, voi o să aveţi un simţ intens de agravare şi neliniştire.  Acesta o să vă cauzeze să deveniţi mai agresivi, dar, până la urmă o să cauzeze ca voi să staţi în momentul vostru divin de linişte şi să ascultaţi!
      Voi o să înţelegeţi aceste comunicări de la fiinţa voastră divină dar pentru fiecare dintre voi o să fie în diferite căi.  Câţiva dintre voi o să audă.  Câţiva o să aibă un sentiment de a şti.  Alţii vor avea un sentiment puternic de intuiţie.  Sânt multe căi prin care comunicările se vor manifesta, şi din nou spunem că acum nu o să vă dăm multe detalii că acest subiect va fi una dintre sesiunile viitoare.  Dar este bine de ştiut pentru toţi care sânt Shaumbra, toţi care se conectează cu noi, că acuma este timpul de a începe un nou tip de comunicare cu divinitatea voastră internă , de sine.
     Pentru cei care caută comunicări de afară şi sânt Shaumbra, noi spunem că comunicarea de afară, într-o esenţă va fi tăiată la acest punct.  Şi Cauldre (Geoffrey Hoppe)noi nu prea ne referim la tine în timpul întâlnirii noastre,pentru că el deja se îngrijorează! (chicotiri).  Această comunicare este făcută cu permisiunea ta şi cu co-operarea ta.
     Să nu aveţi panică, prietenii mei.  Să nu aveţi panică pentru faptul că pe cei pe care a-ţi simţit în jurul vostru şi au comunicat cu voi,  că ei numai sânt acolo.  Ei într-adevăr sânt.  Într-adevăr voi nu sânteţi singuri niciodată, dar ei o să se retragă pentru o perioadă ca voi să auziţi adevărata comunicare internă.
     Ce facem noi aici şi cum lucrăm cu voi aşa cum ştiţi, este ca voi să fiţi creatorii voştri proprii, să fiţi fiinţa divină a voastră proprie.  Seriile prin care noi v-am luat au fost bine chibzuite, cu intenţie şi cumva cu osteneală pentru voi.  Dar este un proces la asta şi acest proces este ca voi într-o zi să învăţaţi toate acestea pe alţii.
     Acum noi mai adăugăm ceva la discuţiile noastre de ieri.  Sânt multe schimbări care au loc şi voi o să vedeţi asta că se întâmplă foarte repede.  Lui Cauldra nu prea îi place să dăm informaţii de viitor dar,noi vă spunem de nişte potenţiale care vor veni foarte curând.  Acestea vor fi ca şi nişte pietre indicatoare de kilometraj pentru voi.  Acestea o să fie ca nişte marcaje pentru voi să înţelegeţi ce se petrece în voi şi în jurul vostru.
     Într-o perioadă foarte scurtă de timp, instituţiile vechi o să fie sfărâmate.  Este o instituţie veche care va fi sfărâmată.  Acesta este, dragi prieteni, apropriat, pentru că aşa cum energia nouă vine în putere, concepţiile vechi trebuie să plece.  Noi vorbim aici despre un eveniment extern, dar asta este indicativul a ceea ce se întâmplă în fiinţa voastră de înăuntrul.
     În acelaşi timp - şi acesta apare ca şi un paradox - este ceva ce a fost ascuns pentru mult,mult timp şi care acum vine la suprafaţă.  Şi noi nu vorbim aici despre un continent pierdut, dar, noi vorbim de ceva mai specific.  Este ceva care a fost ascuns pentru o perioadă lungă.  A fost nevoie pentru asta să fie într-un loc secret.  Acum asta vine afară în timpul vostru, va aduce afară un adevăr care va fi mult contestat - foarte contestat - de cei care ţin energia veche. Acesta va crea multă dezbatere.  Voi o să vedeţi că asta se va întâmpla înr-o perioadă relativ foarte scurtă.
     Noi nu spunem asta ca o precizare, pentru că aşa cum am spus noi, nu sântem cei care prezicem lucrurile.  Este pentru voi să creaţi.  Noi vedem toate potenţialele care se mută şi se mişcă. Noi vedem că asta este apropriat ca lucrurile acestea să se întâmple la acest punct.
     Şi cu acestea, dragi prieteni, noi vom fi fericiţi să vă răspundem sau să încercăm să vă răspundem la întrebările voastre.
     Întrebare:  Tobias, eu am observat că după ce ascult şi sânt prezent la comunicările lui Tobias, este mult mai uşor pentru mine să comunic cu Spiritul.  Deşi, aşa cum timpul trece, şi eu sânt prins în viaţa de zi cu zi, comunicarea cu Spiritul devine mai izolat şi dificil.  Poţi să ne explici cum să pot ţine legăturile deschise, spunând aşa?
     Tobias:  Noi ne-am adresat la această întrebare când am făcut întroducerea astăzi.
     Întrebare:  Dacă noi nu putem să folosim intenţia să creăm, sau simplu nu trebuie, şi sigur noi nu trebuie să aşteptăm rezultatele într-o perioadă de timp, cum ştim noi că noi creăm?
     Tobias:  Aceasta este o întrebare excelentă.  Şi acesta face parte din seriile prin care noi trecem cu voi în acest timp (Seriile Creaţiei).  Noi am fost bine chibzuiţi şi am fost înceţi în acest proces.  Noi v-am întrebat, pe Shaumbra să acceptaţi toate lucrurile aşa cum sânt.  Noi v-am cerut să vă acceptaţi pe voi înşivă ca o fiinţă divină, să acceptaţi sinea voastră umană.  Noi v-am cerut să fiţi în moment divin.  Noi v-am cerut să creaţi în graţie.  Noi v-am spus că o să vină schimbări şi binecuvântaţi-le.  Acestea fac parte din proces.  La întrebarea ta noi vedem o nerăbdare.  O să dezbatem această întrebare în Seriile Creaţiei pe care le facem acuma.  Noi vă cerem să vă concentraţi pe lecţiile specifice şi când noi ajungem la sfârşitul aceste serii, voi o să aveţi o înţelegere adâncă şi largă a puterii voastre proprii, pentru ca să fiţi creatori adevăraţi.  Voi o să înţelegeţi cum creaţia lucrează într-adevăr.  Acuma este un timp bun ca să vă aducem aminte la toţi şi la cei care sânt legaţi cu noi indiferent de spaţiu şi timp, ca să fiţi răbdători cu acest proces.  Fiţi răbdători cu procesul.  Noi lucrăm cu voi ca să eliberaţi concepţiile vechi a ceea ce voi a-ţi crezut că creaţia a fost, ca să putem întroduce noua concepţie. În acelaşi timp, dragi prieteni, să fiţi răbdători cu procesul.
     Întrebare:  Tobias, tu ai spus că homosexualii au “marmura clară”, care nu ia niciodată culoarea marmurei albe sau negre.  Este asta ca şi energia masculină şi feminină?  Ce beneficiu specific face acesta şi ce aduce?
     Tobias:  Marmura clară despre care noi vorbim în metafora noastră, nu ia în acest caz caracteristicile energiei pline de albă sau neagră.  Asta se va înclina spre una dintre ele dar, va rămâne într-o umbră de culoarea gri.  Cu alţi umani, marmura clară o să ia caracteristicile pline şi aspectele a culorii albe sau neagră.  Scopul este ca să fie mai multă flexibilitate şi să fie mai puţină definiţie la balanţa de energii.  Scopul este pentru a aduce un pod, într-un sens, între lumină şi întuneric, în loc să ia caracterisiticile dualităţii.  La fel este ca să aducă o balanţă nouă a dualităţii energiei masculine şi feminine.  Energia masculină/feminină este cel mai puternic exemplu de dualitate în creaţia a doua.  Această atribuţie neobişnuită a marmurei clare a fost ales special de îngerii umani pe care îi numiţi “homosexuali”.  Noi găsim cuvântul acesta interesant - poate că este o fericire anumită pentru a nu accepta acea polaritate puternică.  Ei ajută să infiinţaţi un nou model care va destrăma concepţiile vechi a energiei masculine şi feminine.
     Întrebare:  Te rog continuă să prezinţi metaforul marmurei.
     Tobias:  Noi folosim metafora marmurilor ca voi să înţelegeţi compoziţia energiei voastre şi balanţa dualităţii.  Cînd voi a-ţi trecut peste prima creaţie, singularitatea voastră a fost împărţit în două.  Astea au devenit lumină şi întuneric, pozitiv şi negativ sau orice termen alegeţi ca să definiţi polaritatea.
     Elementul al treilea - ceea ce noi am numit marmura clară - este ca şi un cameleon.  Marmura clară ia atribuţiile celei albe sau neagră să furnizeze o contrabalanţă de energie.  Această contrabalanţă a energiei aduce o forţă, o fricţiune şi propulsie care va fi necesară pentru experiementele voastre umane.  Noi nu spunem asta pur şi simplu în termeni de a avea “marmură” în sinea voastră, astea simplu reprezintă compoziţia energiei în sinea voastră.  Noi folosim ca exemplu aceste marmure ca să vă ajutăm să înţelegeţi de ce a-ţi  simţit anumite lucruri în fiinţa voastră fizică şi emoţională.  Pe lângă marmura albă, neagră şi clară, vine acum elementul al patrulea.  Aceasta schimbă întreaga energie infiinţată. Voi treceţi prin multe schimbări în fiinţa voastră.  Noi aducem informaţii ca să vă ajutăm specific la ce se petrece în sinea voastră
     Acest al patrulea element intră în compoziţia energiei voastre umane.  Cauldre întreabă aici “ De unde vine acest element? Vine din primul cerc”? Şi răspunsul la acesta este “Nu”.  Asta este dificil de explicat, dar, acest al patrulea element este copilul celei marmure albe şi negre.  Este născut din relaţia dintre balanţa energiei albe şi negre.  Vine din dragostea mare şi dinamică de la aceste două marmure.  Este ceea ce noi numim copilul lui Hristos.  Înţelegeţi că despre tot ce noi vorbim se întâmplă în sinea voastră în acest timp.  Este naşterea conştienţei Hristosului în compoziţia energiei din Sinea voastră.  De aceea este că voi experienţaţi aceste lucruri acum în viaţa voastră.
     Noi o să discutăm acest concept în comunicările viitoare.  Noi vă cerem pe fiecare care este aici şi cei  care se conectează cu noi să nu prea intelectualizaţi acest proces.  Este foarte simplu.  Uitaţi-vă la asta în cel mai simplu aspect.  Elementul al patrulea este simplu, este naşterea copilului Hristosului în sinea voastră.
     Întrebare:  Tobias, există vreo relaţie între cele trei marmure şi plecarea atribuţiilor de Sine a cine am fost noi în această viaţă?
     Tobias:  Într-un fel, da.  Cu acest element nou care intră, este o nouă relaţie între alb şi negru şi clar.  Aceşti trei elemenţi o să consideră pe cel de al patrule unul dinafară.  Ei o să încerce să refuze pe al patrulea.  Voi o să simţiţi asta în corpul, mintea şi emoţiile.  Aşa cum am spus la începutul sesiunii noastre aici este o instituţie veche care va fi sfărâmat.  Acesta este o manifestare de afară a lucrurilor care au loc în fiinţa voastră.
     Întrebare:  Tobias, este apropriat să scriem cuvântul “griji” şi să punem în cuptorul de graţie,în loc să folosim vizualizare pentru acele emoţii şi probleme?
     Tobias:  De sigur şi noi vă mulţumim pentru această întrebare.  Voi puteţi scrie cuvinte şi să puneţi în cuptor.  Voi puteţi folosi simboluri.  Voi puteţi folosi orice, ceea ce este apropriat pentru voi, pentru că într-adevăr voi sânteţi creatorii.  Acesta este un exemplu bun aici pentru a folosi un altfel de abordare.
     Întrebare:  Tobias, eu sânt în confuzie mai mult ca niciodată.  Mi se spune, renunţă la felul de gândire metafizică.  Nu întreabă pe nimeni.  Nu încerca să creezi aşa cum ai făcut până acum.  Călăuzii mei nu sânt disponibili.  Acceptă doar şi permite.  Cum pot eu să îndeplinesc sarcina de exemplu să schimb serviciul?
     Tobias:  Tu înceri prea tare.  Tu te uiţi pentru răspunsuri în toate locurile şi nu în sinea ta.  Pentru tine noi specific îţi sugerăm o săptămână de vacanţă!  Tu ai nevoie de timp departe de mintea ta, departe de grijile tale.  Noi am lucrat cu tine - şi cu ceilalţi - ai luat o serii de paşi bine chibzuiţi ca să poţi elibera vechiul.  Acesta va permite o nouă balanţă în viaţa ta.  Într-adevăr noi îţi cerem să fi răbdător, dar, tu depui prea mult efort.  Tu ai să oboseşti dacă continui aceste activităţi.  Din nou spunem că noi îţi prescriem o săptămână  de vacanţă departe de ceilalţi.  Ai nevoie de asta.  În acest timp noi o să venim şi o să lucrăm cu voi.  Da până la urmă va veni din interior, dar o să fie energii pe care noi aducem aici, dar, tu trebuie să fi în acest loc liniştit.  Noi ne adresăm la cel care a scris întrebarea.  Noi nu cerem pe toţi Shaumbra să meargă în vacanţă de o săptămână (răsete).
     Întrebare:  Eu nu am experienţat terori noaptea şi nici coşmaruri aşa cum ai menţionat în ultimele două cercuri.  Este asta ceva pentru care noi trebuie să ne aşteptăm?
     Tobias:  Nu, în cazul acesta specific, curăţirea a fost făcută pentru tine.  Nu este nici un scop pentru care acesta să apare în visul tău.  Tu ai petrecut mult timp pe alte nivele lucrând şi înţelegând trecerea prin zidul de foc.  Nu, acum tu eşti bine.
     Întrebare:  Tobias, eu am fost cu un alt grup care au avut cifra 444 în numerele lor de telefon şi adrese.  Ce este cu asta?
     Tobias:  Tu ai să continui să vezi elementul “patru”, sau multiple de “patru” aşa cum am menţionat în ultimele câteva sesiuni în Cercul Crimson.  Noi am vorbit de importanţa cifrei “patru”.  Când tu vezi acest număr, simplu o să-ţi spună că tu eşti pe drumul bun.  Acestea sânt marcaje mici.  Acestea sânt mici siguranţe pe care le primeşti însemnând că tu eşti în direcţia bună.
     Întrebare:  Tobias, este interesant că tu te referi la zidul de foc, contra înţelegerii umane de iad.  Poţi să ajuţi să înţelegem asta?
     Tobias:  Dragi prieteni, este aproape acelaşi lucru.  Nu este o surpriză că noi folosim conceptul de zid de foc.  În cărţile religioase a voastre, zidul de foc este descris ca iad, că a-ţi fost trimişi în iad pentru o eternitate.  Nu a fost parcă iad în câteva cazuri din vieţile voastre pe Pământ?  Când voi a-ţi plecat de Acasă, când voi a-ţi plecat din primul cerc şi a-ţi mers prin acel zid de foc, voi a-ţi ştiut şi  noi am ştiut că voi niciodată nu puteţi să vă întoarceţi Acasă.  Casa pe care voi a-ţi lăsat în urmă numai este aceeaşi din cauza muncii pe care voi a-ţi depus pe Pământ.  Noi nu spunem dragi prieteni, că voi nu o să vă reunificaţi conştienţi cu sinea voastră divină şi cu Spiritul şi cu TOT CE ESTE.  Ce înseamnă în acest concept este că toate lucrurile s-au schimbat atunci când voi a-ţi trecut prin zidul de foc.  Este interesant că şi religia voastră s-a folosit de acelaşi concept dar, a schimbat înţelesul în rău, ceva care nu sună adevărat.  Dar simbolurile şi elementele energetice încă mai sânt acolo.  Noi ne-am anticipat la această întrebare şi este multă importanţă în asta.
     Întrebare:  Eu trebuie să plec din Denver din cauza sănătăţii mele.  Eu nu ştiu dacă să stau în Colorado, să stau în munţi sau la poalele munţilor sau să mă mut la Montana.  Iernile în sud vestul Montanei mă îngrijorează.
    Tobias:  Noi ne întoarcem la deschiderea comunicării noastre.  Este timpul să ascultaţi, dar tu cauţi un răspuns de dinafară.  Petrece un timp liniştit şi atunci tu vei şti.  La fel pentru tine şi pentru toţi care se conectează aici, nu este apropriat pentru noi să vă răspundem la întrebare ca asta.  Deşi noi avem indicaţii pentru un răspuns, nu ar fi apropriat pentru noi să vă aducem un răspuns direct.  Este timpul să mergeţi în interiorul vostru şi să ascultaţi.  Aduceţi-vă aminte, că nu sânt alegeri greşite.  Există doar nişte alegeri care simplu ia mai mult timp de a se manifesta.
     Întrebare:  O să încep eu să slăbesc acuma?
     Tobias:  În cazul tău specific, nu.  Nu este apropriat în acest timp.  Corpul tău are nevoie de această energie de surplus şi balanţă pentru perioadă de cel puţin încă un an pentru a permite schimbările prin care treci.  Aşa cum şti tu nu ai puterea chiar acuma să înduri schimbări riguroase prin care să treacă fiinţa ta fizică.  Tu ai nevoie de o putere şi energie în plus.  Noi îţi cerem ca tu să binecuvântezi fiinţa ta fizică în loc să-o blestem.  Greutatea serveşte un scop pentru tine.  Este acolo să te protejeze într-un fel. Binecuvântează   şi binecuvântează-te pe tine.  Balanţa corespunzătoare a biologiei va veni la tine când al patrulea element se integrează în fiinţa ta.  Aşa cum am discutat noaptea trecută în comunicarea noastră, aşteaptă-te la aceste schimbări şi binecuvântează-le.
     Întrebare:  Tobias, face parte din procesul de ascensiune boala denumită Alzheimer, eu mă gândesc la asta pentru că am lipsuri de memorii?
     Tobias:  Asta face parte din procesul prin care treci.  Este un şir comun pentru Shaumbra - sentimentul temporar de disconectare, un sens de pierdere a memoriei.  Tu te schimbi într-un ritm foarte rapid acuma.  Nu este totdeauna posibil să ţii amândouă picioare înfipte în pământ.  Aşa cum balanţa marmurei începe să se schimbe, voi o să găsiţi aceste experienţe mult mai intense şi mai frecvente pentru o perioadă de timp.  Simplu, râdeţi la asta.  Simplu binecuvântaţi schimbările.
     Întrebare:  Tobias, în sesiunea cu întrebări şi răspunsuri de ultima dată, tu ai menţionat să punem o poză de a noastră în cuptor.  Tu ai spus că acest simbol este pentru sănătate şi greutate.  Trebuie specificat pentru ce este poza în cuptor sau graţia va cunoaşte această problemă?
     Tobias:  Este mai bine când nu se specifică.  Este mai bine să nu vă rugaţi şi să nu daţi voce la intenţie.  Este deja o cunoaştere şi o înţelegere de ce puneţi biologia voastră şi balanţa fizică în cuptorul de graţie, este pentru a se balansa.  Dragi prieteni, simplu închideţi uşa cuptorului. Apăsaţi butonul de START.  Dă voie la graţie să lucreze.  Voi depuneţi prea mult efort în mintea voastră, încercând să îndepliniţi procesul din cuptor.  Este foarte simplu.  Graţia este o stare de balanţă naturală.  Noi vă cerem să staţi la o parte de asta.  Daţi voie la graţia fiinţei divine să mânuiască aceste lucruri fără să vă aşteptaţi la nici un rezultat.  Este o balanţă naturală şi o curgere naturală în interiorul fiinţei voastre divine.  Asta se cheamă graţie.
     Întrebare:  Povestea lui Taylor mi s-a părut foarte personal, până ce ai ajuns la cuptorul de graţie.  Povestea lui Taylor a fost un metafor, o parabolă sau Taylor a fost o persoană actuală?
     Tobias:  Taylor este o compilaţie actuală a acelora care sânt Shaumbra.  Au fost în câteva instanţe când noi am spus povestea unei persoane specifice, dar în cazul lui Taylor, a fost o compilaţie.  Povestea pe care noi vă spunem poate este familiar vouă.  Noi simplu oglindim înapoi experienţele voastre.  Noi le punem în faţa voastră în formă de poveste ca să vă ajutăm să vedeţi asta mai clar.  Această informaţie şi energie din spatele acestuia ar trebui să fie familiare.  Ar trebui să fie ca şi cum ar veni de la voi, şi ar trebui să fie balansată.  Aşa,ştiţi că asta este locul bun pentru voi.
     Întrebare:  Există oare o pastilă specială magică sau o scurtătură pe care ai putea să ne înveţi?
     Tobias: (râzând).  Această este o întrebare amuzantă şi noi  vom da un răspuns amuzant.  Dacă tu te uiţi pentru o scurtătură sau o pastilă magică, sfatul nostru pentru tine şi alţii este simplu să staţi înafara drumului vostru.  Staţi înafară!  Este prea mult intelect de al vostru care este împlicat.  Dar noi vedem că pe tine într-adevăr te amuză asta.  Ţie îţi place să te joci cu asta!  Dacă ai vrea un procedeu foarte rapid, stai pe dinafara drumului tău uman şi permite ca schimbările să vină foarte repede şi binecuvântează-le aşa cum ele vin.
     Întrebare:  Noi am experienţat o ciocnire cu trei maşini.  Ce este cu asta?
     Tobias:  Tu te îndrepţi pe un drum pe care tu te simţi foarte puternic.  Tu eşti foarte concentrat pe acest drum special, şi nu vezi alte alternative.  Câteodată tu ai nevoie de un semnal de trezire.  Noi vedem entuziasmul şi tulburarea în călătoria pe care tu ai luat.  Noi te vedem plin cu lumină şi bucurie şi dragoste aici.  Accidentul a venit ca un semnal de trezire şi aşa cum şti, nimeni nu a fost rănit.  A fost mai mult exploziv a egoului tău decât altceva Ţie ţi s-a cerut să stai la o parte pentru un moment şi să re-evaluezi călătoria ta ca fiinţă umană.  Noi nu ne referim aici la destinaţie exactă unde ai vrut tu să ajungi, în călătoria ta ca uman. Au fost ceva înţelegeri pe care le-ai ţinut tu care erau nebalansate, pentru un timp.  Dar tu nu le-ai recunoscut pe acestea.  Tu le-ai ţinut ca şi bune.  Tu le-ai folosit pentru apărarea ta, şi într-un sens fiinţa ta proprie ştie că tu ai folosit asta pentru ca să manipulezi pe alţii. Acest accident pe care ai avut în drumul tău pentru ceva drag ţie, a fost o re-amintire că “lucrurile nu sânt totdeauna aşa cum se par”, citaţie de la Kryon.
     Întrebare:  Este vreo înţelepciune să ne spui despre prietenie şi relaţii în energia nouă?
     Tobias: (se străduieşte) Acesta este - noi schimbăm energia noastră într-una mai solemnă - acesta este dificil şi problematic pentru mulţi dintre voi.  Voi faceţi schimbări rapide în fiinţa voastră.  Voi treceţi prin procesul de creaţie.  Voi treceţi prin procesul de integrare a divinităţii voastre, foarte repede.  Pentru mulţi, relaţiile în care sânteţi nu este apropriat acuma.  Noi ştim că voi doriţi să fiţi cu cineva, să împărţiţi dragostea ce se află în inimile voastre, să împărţiţi părţile fiinţei voastre umane în fiecare zi.  Dar, pentru o bucată de timp aici, relaţia voastră va încerca să vă tragă înapoi de pe drumul pe care voi sânteţi.  Să înţelegeţi că nu este Spiritul care reţine o relaţie de la voi.  Este partea din voi care vă înţelege că voi sânteţi într-adevăr destinaţi să fiţi învăţători ai împuternicirii.  În timpul acesta de schimbare, distracţia unei relaţii de dinafară va avea tendinţa să vă arunce afară din balanţă energiei cu care voi lucraţi aşa silitori şi cu grijă.  Acesta nu este o nouătate simplă ca să vă transmitem la cei care sânt legaţi aici.  Dar, din nou, noi spunem că pentru asta sântem noi aici aşa de multe ori, să vă mulţumim.  Să vă onorăm pentru serviciile voastre.  Noi ştim că voi sacrificaţi multe aici.  Noi ştim că voi doriţi să împărţiţi dragostea pe care aveţi.  Noi putem spune doar că va fi un timp şi pentru asta
     Întrebare:  Se află mulţi aici care sânt foarte interesaţi să înainteze în lucrurile medicale.  Ai tu ceva mai specific pentru asta şi pentru oamenii de aici?
     Tobias:  Noi cerem pe cei care lucrează în acest domeniu de artă medicală să revizuiască cu grijă importanţa care sânt aduse până acum referitor la al patrulea element.  Acesta va aduce multe piese care lipsesc.  Acesta vă va ajuta să vedeţi dincolo de ce a-ţi fost voi învăţaţi să vă uitaţi.  Va ajuta să vedeţi dincolo de evidenţă.  Va ajuta la răspunsul multor întrebări.  Cunoştinţa despre elementul al patrulea vă va da răspunsul care o să vină la voi.  Cei care sânt educaţi în acest domeniu, au ajuns la o nouă înţelegere a ceea ce noi numim matematica quad.  Aceste informaţii o să vă fie adusă în curând.  Asta va fi o afirmare a ceea ce ia loc în energia nouă.  La fel o să vă aducă multă perspicacitate şi înţelegere în asta.  Pentru timpul care vine, re-citiţi aceste informaţii despre elementul al patrulea, pentru că voi treceţi prin acest proces chiar acuma în sinea voastră.  Uitaţi-vă în inăuntrul vostru ce se petrece, şi atunci voi o să începeţi să puneţi împreună toate bucăţelele de la joc pentru munca de cercetare pe care voi o faceţi.  Acesta va deveni evident şi clar în curând vouă.
     Întrebare:  Se pare că conceptul a două lumi este mult mai evident şi necomfortabil.  Ce putem noi să facem să mânuim mai bine şi să continuăm să trăim în amândouă lumi?
     Tobias:  Mânuiţi asta prin compasiune şi înţelegere.  Să înţelegeţi că voi trăiţi mult mai mult în fiecare zi în energia nouă a Pământului.  Să înţelegeţi că este o mare onoare pentru cei care stau încă în energia veche.  Este nevoie de aceştia pentru a priponi şi balansa energia veche.  Nu puteţi toţi să vă mutaţi în acelaşi timp în energia nouă.  Acesta atunci va cauza imbalanţă uriaşă de energie.  Onoraţi pe cei pe care îi întâlniţi pe calea voastră în fiecare zi şi sânt în energia veche.  Binecuvântaţi-i şi să ştiţi că într-o zi voi o să fiţi învăţătorii lor.  Este timpul pentru voi ca să daţi exemplu.  În timp ce va apare o creştere de distanţă în prăpastia dintre energia veche a Pământului şi cea nouă, o să fie un pod de legătură pentru această prăpastie care va veni aici în următorii ani.  Voi o să fiţi cei care îi veţi ajuta pe aceştia să treacă podul.
     Întrebare:  Tobias,tu ai vorbit despre relaţii cu parteneri folosând metafora cu căţăratul muntelui.  Sânt mai mulţi decât doi în acest grup de relaţii?
     Tobias:  Sânt miliaone.  Sânt mulţi, mulţi care asistă unul pe altul, odată în timp.  Noi folosim povestea cu călătorul de munte ca să puteţi înţelege cum unul ţine balanţa şi stabilitatea în timp ce celălalt merge înainte în teritorii noi.  Dar, dacă alegeţi să vă uitaţi în jos, voi nu o să vedeţi doar un altul, voi o să vedeţi milioane şi milioane care vă urmază, toţi care asistă, toţi care într-un timp specific au rolul de ţinători de locuri, ţinători de energii.  Alţii vor avea rolul de exploratori şi aventurieri.  Voi a-ţi avut multe roluri într-o veşnicie de timp, dar, acuma voi, Shaumbra, voi sânteţi exploratori şi călători.  Mulţumiţi la cei care ţin energia pentru munca pe care o faceţi.  Acum, înainte de a pleca în această zi, noi ne adresăm la toţi care citesc asta, toţi care ascultă asta peste dimensiunile voastre.  Noi spunem că noi sigur înţelegem prin ce treceţi voi.  Noi ştim că este timp în care voi simţiţi că noi nu sântem empatetici la,prin ce treceţi voi.  Dar, prieteni dragi, noi toţi învăţăm.  Voi învăţaţi.  Noi învăţăm prin voi.  Aşa cum am spus noi înainte, noi nu avem răspunsuri.   Acest adevăr ar trebui să vă bucure pe voi.  Să ştiţi că sânteţi voi care ajutaţi la infiinţarea modelurilor de energie a Pământului nou.  Voi sânteţi cei care creaţi drumul spaţiului acesta cum va fi şi cum va arăta.  Voi sânteţi cei care construiţi sate noi, energia nouă a Pământului.  Voi creaţi felul şi farmecul şi energia.  Voi sânteţi care alegeţi culorile construcţiei.  Voi sânteţi cei care faceţi arhitectura tuturor infrastructurii.  Voi sânteţi cei care creaţi muzica vibraţiilor.  Când porţile satului se deschid, ceilalţi o să aibă un loc comfortabil, frumos şi drăgăstos de a trăi.  Voi sânteţi cei care desenaţi şi construiţi satul nou.
     Şi cu acesta, dragi prieteni, noi vă reamintim că noi totdeauna sântem disponibili în energie şi dragoste chiar dacă noi ne retragem pentru o perioadă scurtă.  Noi vă reamintim că voi niciodată nu sânteţi singuri în munca pe care o faceţi.  Este o familie pe Pământ.  Aceştia sânt cunoscuţi de Shaumbra.  Şi este încă mai multă familie puţin înafara cercului vostru.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.