LECŢIA A ŞASEA - SERIILE CREAŢIEI
WITHIN YOU IS DIVINE BALANCE
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
ÎN SINEA VOASTRĂ ESTE BALANŢĂ DIVINĂ
9 IANUARIE 2001

 

     Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm aici împreună în această zi a Cercului Crimson.  Noi venim cu bucurie în spaţiul vostru şi energia voastră.  Oh, inimile voastre sânt deschise în acest timp!  Acceptarea voastră pentru noi este adevărată şi adâncă şi dragă.  Noi vă mulţumim că ne permiteţi pe noi în acest spaţiu.
     Acceptarea de Sine, a cine sânteţi voi...oh, s-a schimbat semnificativ de la ultima noastră comunicare.  S-a schimbat în proportii mari de când noi am început cu întâlnirile noastre în acest cerc.  O parte din responsabilitatea Consiliului Crimson este să ofere vouă perspective, să vă arătăm ce vedem noi .Câteodată voi nu puteţi vedea progresele voastre, pentru că voi sânteţi în mijlocul vieţii voastre şi experienţelor voastre.  Voi încă mai faceţi parte din dualitate şi pentru asta este dificil pentru voi să vedeţi cine sânteţi voi într-adevăr.  Deci aşa noi vă oferim perspectiva noastră.  Şi într-adevăr, prietenii mei, voi numai aveţi aceaşi conştienţă ce voi a-ţi avut acum câteva luni înainte.  Voi a-ţi scuturat mult din vechi, şi voi începeţi să îmbrăţişaţi energia nouă.  Şi această energie este Sinea voastră divină proprie.
     Dragi prieteni,  toţi din Consiliul Crimson venim aici în această zi să împărtăşim ce vedem noi.  Ce vedem noi este un grup de umani în această cameră şi chiar vedem şi pe cei care citesc aceste cuvinte şi ascultă cuvintele peste dimensiuni, peste timp şi peste spaţiu.  Noi ne uităm în inima voastră în singura voastră şakra şi noi vedem că voi învăţaţi să acceptaţi divinitatea voastră.  Voi ştiţi că a fost problematic şi dificil.  Şi noi ştim că sânt câţiva care l-au înjurat pe Tobias.(râsete din audienţă).  Voi a-ţi înjurat ultima lecţie pe care noi v-am dat.  Noi râdem cu voi acum. (chicotiri)  Şi noi vă onorăm,pentru că noi ştim că a fost dificil.
     Noi venim la voi cu aceste serii - ceea ce noi numim Seriile Creaţiei - să vă dăm informaţii pe care le puteţi folosi ca să deveniţi umani împuterniciţi.  Noi ştim că ultimul lucru ce îngerii umani vor să audă nu este o altă stupiditate.  Deci noi sântem foarte precauţi.  Noi continuăm să vă dăm informaţii solide şi practice posibile în comunicarea noastră.  Dar, dragi prieteni, asta este o stradă cu două căi între noi.  Noi nu vă dăm stupidităţi. Noi nu vă dăm cuvinte goale numai ca voi să vă simţiţi bine pentru câteva momente din timpul vostru.  Noi vă dăm informaţii pe care o  parte din voi ne spune nouă ce  voi trebuie să auziţi.  Noi sântem doar cei care re-transmitem informaţiile care vin de la voi.  De aceea voi simţiţi că este aşa familiar vouă.  De aceea este că câteodată energia lui Tobias şi Consiliul Crimson simţiţi aşa aproape, în aşa fel încât voi a-ţi crezut că a fost doar pentru voi înşivă.  Şi într-adevăr este.  Sânt informaţii ce voi a-ţi cerut ca noi să vă dăm vouă.
     Partea relaţiilor ce avem noi în acest cerc, dragi prieteni, este ca noi să vă dăm informaţii pentru voi, dar este după  voi, îngerii umani, ca să puneţi în folosinţă.  Este după voi să lucraţi cu asta, să lucraţi cu aceste unelte noi.  Este după voi până la urmă să fiţi creatori.  Aşa cum am spus noi înainte, noi nu putem face pentru voi.  Aşa cum am spus înainte noi nu ştim toate răspunsurile la întrebările voastre.  Chiar şi la ultima adunare când întrebarea a fost pusă, noi am spus că trebuie să ne retragem pentru puţin. Şi Cauldre (Geoffrey Hoppe) s-a gândit că asta a fost doar pentru el! Dar,într-adevăr a fost pentru voi toţi pentru mai mult de 30 de zile.
     Contopirea acestei energii între voi şi Spirit şi TOT CE ESTE, într-adevăr este foarte dulce!  Energia din acest spaţiu este într-adevăr foarte dulce, nu contează dacă voi sânteţi în această cameră muntuoasă sau într-un loc foarte departe de aici.  Noi ştim că viaţa voastră este plin cu multe activităţi, multe gânduri şi multe griji.  Noi vedem pe fiecare dintre voi, fiecare care este aici, sau citeşte sau ascultă,să luaţi acest timp pentru  contopire. 
     Dragi prieteni, luaţi un moment ca să simţiţi ce voi a-ţi ajutat să creaţi cu Spiritul în acest spaţiu, să simţiţi adevărata dragoste, să simţiţi pacea, şi să simţiţi sinea voastră divină proprie că se trezeşte încet în înăuntrul vostru.
     Noi o să-l rugăm pe Cauldre să fie în linişte pentru un moment.  Noi vă cerem pe toţi să simţiţi contopirea ceea ce voi a-ţi ajutat să creaţi.  Înt-adevăr aceasta este un timp dulce pentru noi şi voi, pentru noi toţi împreună.
     (pauză)
     Aici este un alt fel de energie interesantă, în această seară, oarecum diferit de ce v-aţi obişnuit voi să experienţaţi înainte.  Aşa cum voi ştiţi, sânt mulţi care vin să vă viziteze când voi sânteţi în acest cerc, cei de pe partea cealaltă a voalului, cei care sânt curioşi de munca pe care voi faceţi aici.  Într-un fel, dragi prieteni, ei trebuie să facă rezervaţii înainte de a veni aici, altfel ei ar inunda acest spaţiu (chicotiri).  Noi sântem foarte serioşi la cine noi dăm voie să vină aici.  Există chiar şi o ordine de locuri pentru cercul vostru.  Voi umanii, voi staţi în primul cerc.  Sânt atunci cei care stau în jurul cercului şi chiar cercuri care se extind înafară şi dincolo de asta. 
     În această seară la adunarea noastră cei care vin numai cu invitaţie...energia lor este diferită.  Ei nu pot să vină aşa aproape ca şi ceilalţi care au fost aici.  Se află aici nişte intermediari care ajută la crearea liniei de energie ca să permite la cei invitaţi să vină înăuntru, să observe şi să se contopească cu voi.  Ei nu pot să vină direct acum aici.  Deci sânt îngeri în această cameră care facilitează legătura.
     Cei care se alătură în această seară sânt cei care niciodată nu au venit pe Pământ până acuma. Ei sânt cei care niciodată nu au trecut prin zidul de foc, dar nerăbdător aşteaptă ca acel timp apropriat să vină.  Ei sânt cei care o să înceapă să vină în următorii cinci ani din timpul vostru.  Ei o să fie atunci cei care vor trece prin zidul de foc.  Ei o să meargă într-o cameră de recepţie, o cameră de tranziţionare, înainte ca ei să poate să ia forma fizică, înainte ca ei să poate să vină în conştienţa Pământului.  Ei sânt cei pe care voi cunoaşteţi când a-ţi fost în regatul împărăţesc când a-ţi fost în primul cerc.  Ei sânt cei cu care voi v-aţi jucat pe care a-ţi ajutat la învăţătură, chiar şi acolo.  Lor le-a fost dor de voi.  Voi nu o să vă reamintiţi de numele lor.  Voi nu o să vă reamintiţi nici de energia lor aşa bine.  Dar ei sânt cei pe care voi a-ţi cunoscut.  Ei sânt cei de care va fost dor.  Oh, dar, ei aproape că nu vă recunosc.
     Acesta ne aduce la un punct bun pentru discuţii în acest timp.  Aproape fiecare dintre voi a-ţi întrebat care a fost numele vostru Spiritual sau îngeresc pe partea cealaltă a voalului, numele de care v-au chemat.  Ştiţi voi , dragi prieteni, de ce nu puteţi să puneţi degetul pe asta?  Este pentru că numele pe care a-ţi avut pe partea cealaltă, care este a o vibraţie sau un ton, voi numai căraţi acel nume cu voi.
     Voi v-aţi schimbat mult de când voi a-ţi început călătoria voastră pe Pământ.  Ar fi o dezonoare pentru cei care vin aici astă seară ca să vă cheme pe acel nume de cum a-ţi fost cunoscuţi în primul cerc.  Va fi o dezonoare.  Ar fi ca şi cum ei ar chema ca generali, sau locotonenţi.  Ar fi ca şi cum v-ar chema doctor sau student.  Ar fi o dezonoare pentru ei să folosească numele de care a-ţi fost voi cunoscuţi pentru că voi a-ţi călătorit aşa departe.  Voi v-aţi transformat aşa mult că este un nou nume care iese la iveală din sinea voastră.  Nu este vorba de numele ce a-ţi avut pe partea cealaltă, dar, de numele nou pe care voi ajutaţi să creaţi şi să definiţi chiar acuma.  Cu acest nume noi începem să vedem acele sugestii de energii care încep să se nască în înăuntrul vostru, pe care voi o să puteţi descoperi singuri.  Voi o să ştiţi fără nici o îndoială sau întrebare.  Dar, acel nume încă mai este în stare de naştere.  Deci noi vă cerem să fiţi răbdători.
     Acum, cei care au venit aici pentru a observa ei au un scop foarte bun pentru asta.  Ei v-au urmărit de pe partea cealaltă, din primul cerc.  Ei au fost uimiţi la ce a-ţi făcut voi, şi cum e să fi pe Pământ, să fi în dualitate, să nu-ţi aduci aminte cine a-ţi fost într-adevăr.  Ei simt că sânt onoraţi pentru că voi începeţi să vă aduceţi aminte.  Ei se simt onoraţi când ei văd că voi a-ţi plecat din energia de “doi” şi acum a-ţi început să fiţi în balanţa nouă.  Voi aduceţi energia conştienţei Hristosului.   Când este o masă de oameni apropriaţi, când destui Shaumbra şi destui Lucrători pentru Iluminare în lumea voastră aduc şi integrează energia conştienţei Hristosului, atunci va fi rândul lor să înceapă să vină aici.
     Ei vin aici astă seară să observe, să fie în acest cerc pentru că ei sânt în pregătire şi preparare.  Oh, dragilor, ei vin pe Pământ aproximativ în cinci ani din timpul vostru.  Ei o să se nască în biologie.  Ei o să ia condiţiile umane.  Ei nu sânt cei pe care voi îi numiţi Indigo, pentru că aceştia sânt de un alt tip.  Copii indigo sânt cei care au trecut printr-un număr de vieţi şi au ajuns la un punct nou de evoluţie şi împuternicire în înăuntrul fiinţei lor.  Cei indigo sânt cei cu sufletul bătrân al Pământului.
     Sânt ceilalţi care sânt numiţi “copii de cristal” - oh, voi aveţi multe nume pentru  grupuri  (chicotiri).  Aceştia nu sânt cei la care ne referim noi.  Noi nu le dăm nici un nume acum.  Aceşti noi care se vor naşte ei sânt cei care vin din regatul primului cerc şi care nu au luat niciodată o condiţie umană.  Putem spune că ei sânt nervoşi!  Putem spune că ei sânt uluiţi de ceea ce voi a-ţi făcut.  Ei sânt în pregătire şi încep să asimileze.  Ei încep să se condiţioneze pe ei înşişi.  Ei încearcă să înţeleagă.  Pentru că ei încă mai sânt pe partea cealaltă a zidului de foc, ei au nevoie de intermediari, ei trebuie să meargă “între”.  În această cameră sânt cei care îndeplinesc această funcţie astă seară, să ajute la aducerea energiei lor mai aproape.  Aceştia sânt ca şi translatorii.
     Aceşti noi care o să vină, ei o să vă studieze pentru câţiva ani în viitor.  Deci dacă voi vă treziţi noaptea şi simţiţi că este o energie în cameră, dacă voi simţiţi că parcă a-ţi fost loviţi...(ei sânt încă cumva neîndemânatici)...ei doar simplu vin mai aproape. Ei înceară să înţeleagă procesul de a fi o fiinţă umană.  Ei o să vă “urmărească” pe voi.
     Dacă voi îi întrebaţi pentru un sfat, ce să faceţi în viaţa voastră, ei nu o să aibă nici un concept.  Ei învaţă de la voi!  Să nu îi confundaţi pe aceştia cu călăuzii voştri, sau cu îngerii voştri, dragii mei.  Ei sânt practicanţi.  Ei nu au permisie să meargă liber înainte şi înapoi.  Ei totdeauna trebuie să fie - şi aici noi folosim cuvintele voastre - ei totdeauna trebuie să fie însoţiţi de un tip de îngeri care sânt pe partea voastră a zidului de foc.  Dar ei o să vină în jurul vostru mult mai mult.
     Ei sânt aici astă seară şi ei sânt în spatele vostru chiar şi când voi citiţi asta.  Noi vă cerem să-i salutaţi pe aceştia în inima voastră Noi vă cerem să le trimiteţi dragostea voastră aşa cum ei trimit dragostea lor vouă.  Ei anticipează nerăbdător sosirea călătoriei pe Pământ.  Noi vă cerem să le spuneţi din tot sufletul şi adâncul experienţelor voastre pe care a-ţi avut în toate vieţile voastre pe Pământ.  Ei aşteaptă nerăbdător timpul când poate să vină şi să  meargă în urmele paşilor voştri.
     (pauză)
     Acum acesta ne duce la continuarea poveştii lui Jack, prinţul din împărăţia de Eu Sânt.  Dragi prieteni, când noi v-am vorbit vouă ultima dată, noi v-am spus povestea lui Jack,care a fost prinţul din regatul Primului Cerc.  Lui i-a plăcut să facă călătorii înafara regatului unde el a învăţat multe, a întâlnit mulţi şi unde el a experienţat multe.  El s-a dus în sate noi în cadrul regatului.  El s-a bucurat de alţii în regat şi el a ajutat la crearea multor lucruri noi.  Acesta este o parabolă ce vă spunem aici, pentru ca voi să înţelegeţi cum a-ţi venit pe Pământ.  Pentru că, într-adevăr fiecare din voi este Jack.  Dar ceea ce noi nu v-am povestit la ultima noastră întâlnire este că ce s-a întâmplat lui Jack când el a ajuns la locul unde pământul s-a sfârşit.   El a împins barca lui pe mare, care a fost calm pentru câteva zile.  Dar Jack s-a plictisit.
     Noi povestim aici mai încet şi noi subliniem aceste metafore pentru că asta este cheia la lucrurile pe care voi veţi învăţa pe alţii. Noi vă onorăm pe fiecare dintre voi, învăţătorii care sânt aici astăzi
     Într-o zi când Jack a fost luat de curenţii de apă şi căutând aventuri noi, el a văzut un mare zid de foc.  Asta l-a speriat.  El a început să vâslească înapoi, înapoi spre pământul de unde a venit el, înapoi în regat care a fost casa lui.  Dar acest zid de foc l-a atras.  El a fost speriat, a fost înspăimântat, dar acesta l-a atras într-un fel căci el nu a putut să scapă.  După ce a trecut prin zidul de foc, Jack s-a trezit la marginea unui teren nou, în acest loc numit Pământ.  Aici el a întâlnit pe alţii care erau ca şi el. Împreună ei au început să construiască satul.  Ei au creat arhitectura şi modelul energiilor pentru noul teren.
     Acum să mergem înapoi pentru un moment şi să vorbim despre ce s-a întâmplat în perioada când Jack a mers prin zidul de foc.  Noi nu prea ne-am concentrat data trecută asupra acestei perioade pentru că noi am vrut să vorbim despre asta special în această seară.
     Acesta a fost o experienţă traumatică penru Jack - şi pentru voi.  Pentru prima dată el s-a simţit că nu este în control, când acel zid de foc l-a atras şi el a ţipat.  A fost pentru prima dată că Jack a simţit teroarea.  A fost pentru prima dată că Jack a simţit înăuntrul fiinţei lui o ruptură.  El totdeauna a fost un prinţ, şi trebuia să moştenească tronul.  El totdeauna a avut libertatea să creeze cum a dorit el.
     Dar, acum zidul de foc a schimbat toate astea pentru el. În timp ce el a trecut prin zidul de foc, asta l-a ars până la miezul fiinţei lui, şi a adus în el conflict şi durere şi necaz şi suferinţe - toate aceste lucruri el nu le-a experienţat înainte când a fost în regat.  A adus în el ceva ce se cheamă vinovăţie.  Şi cum el a trecut prin zidul de groază şi cum el s-a mirat ce nu a făcut bine, el a simţit vinovăţia că a mers prea departe.  El a simţit că ar fi trebuit să stea acasă în regat unde toate lucrurile au fost bune.
     În timp ce el a fost în acest zid de foc, el a fost sfărâmat. A sfărâmat identitatea lui, singularitatea lui a cine a fost el, şi într-un sens puteţi spune că asta a creat un război în sinea lui.  El a avut experienţe în timpul momentului scurt când el a trecut zidul de foc, care lui i s-a părut o eternitate.  Prinţul Jack, cel care a fost creator în interiorul regatului, el a avut experienţe în înăuntrul zidului de foc care au fost pline cu cele mai adânci necazuri şi pline cu supărări şi ură.
     Oh, noi ştim că unii dintre voi a avut un timp greu să asculte asta. Dar, toate acestea au fost apropriate.  Toate acestea trebuiau să fie.  Şi toate acestea voi o să vedeţi într-un final, au fost pline cu mare dragoste.
     Noi vă dăm multe metafore astă seară.  Sânt multe, multe metafore care vor fi importante în învăţăturile voastre când voi o să învăţaţi pe alţii.
     Prinţul Jack a petrecut o eternitate în zona zidului de foc.  L-a sfărâmat în bucăţi.  Acele bucăţi, într-un sens s-au reorganizat pe ei însuşi în două părţi.
     O mică parte a bucăţilor reconectate a căzut prin univers, într-un loc numit Pământ.  Ei au reînviat pe ei însuşi într-un corp uman.  În acest corp uman, Jack a fost destinat să meargă pe Pământ de multe,multe ori, ca să repete ciclul de vieţi, să câştige experienţe pentru ceva pe o scală mare.
     Partea din Jack, partea mai mare din Jack care a fost sfărâmat, a petrecut mai mult timp în zona zidului de foc.  Aceste bucăţi din Jack au petrecut un timp în agitaţie şi dificultate în interiorul zidului de foc.  Dar,după aceea cele două bucăţi s-au împreunat din nou.  Ei şi-au găsit unul pe altul.  Ei si-au găsit vibraţia fiecăruia.  Ei s-au adunat împreună.  Atunci ei s-au învelit într-o largă ţesătură de energie pentru a fi protectaţi.  Voi a-ţi putea numi asta un cocon.  Şi în înăuntrul acestui cocon, partea mai mare din Jack a intrat într-un somn, protectat de energia coconului, protectat de multe feluri de forţe iubitoare care erau nevăzute.
     În timp ce  bucata din Jack a dormit în acel cocon, el s-a uitat înăuntru.  Jack a fost totdeauna creatorul de dinafară, aventurierul, cel care a căutat terenuri noi.  Jack a fost totdeauna cu expresie de dinafară, dar, acum marea parte din Jack stă culcat în cocon, adormit adânc, uitându-se spre înăuntrul.
     Acesta nu a fost făcut niciodată înainte.  A fost nevoie din partea Spiritului, prin Jack să se uită înăuntrul, să se uită într-o nouă perspectivă, în loc să creeze pe dinafară.
    Acum, înapoi la Jack, care este uman, care a avut multe vieţi şi care a uitat cine a fost şi a uitat de originea lui îngeresc.  El a ajuns să gândească că el este doar un uman.  Oh, el chiar a uitat şi faptul că el a avut multe vieţi pe Pământ. El a început să creadă că existenţa lui a fost doar de a se naşte, să trăiască şi să moară.  El a uitat de la o viaţă la alta cine a fost el.  Şi numele lui s-a schimbat în fiecare viaţă.  Genul lui s-a schimbat din când în când.  El a avut multe experienţe.
     Într-o zi în una dintre vieţile lui el a început să se întrebe “De ce”.  El a început să se întrebe cine a fost el.  El a început să se întrebe de tatăl lui adevărat.  Răspunsurile pe care le-a primit nu au fost luate de el bine.  Cuvintele pe care le-a auzit de la cei din biserică şi de la cei care au controlat doctrinele spirituale, nu a rezonat în înăuntrul lui.  El a ştiut că a fost ceva mai mult, şi el a căutat să găsească asta.  El a căutat să se reunească cu acel ceva pe care el a ştiut că este acolo, dar, nu a putut să pună degetul pe asta.  El nu a putut să definească asta.  Jack, a petrecut un număr de vieţi în căutarea lui de sine.  El a petrecut aceste vieţi în solitudine şi singurătate.  El a petrecut acele vieţi căutând şi străduind şi şi-a lovit capul de pereţi.
     După multe încercări şi suferinţe, şi după ce a trecut prin dureri în corpul lui, mintea lui şi spirit, Jack până la urmă s-a predat.  Lui nu i-a mai păsat dacă trăieşte sau moare ca şi un uman.  El a iubit familia lui şi a iubit pe toţi pe care i-a întâlnit în drumul lui, dar, lui nu i-a mai păsat de loc.  Lui nu i-a mai păsat sau să mai aibă pasiunea de a fi un uman nicidecum.  Şi asta nu a fost un lucru trist, prietenii mei.  Acesta nu a fost un lucru trist.  A venit timpul.  A venit timpul să elibereze că este uman, să elibereze încrederile umane şi  menţinerea condiţiilor umane.
     Alţii au crezut despre Jack că a ieşit din minţile lui.  Ei s-au îngrijorat pentru Jack şi ei au vorbit între ei, au spus că s-ar putea ca Jack să se sinucide şi că el a ieşit din minţile lui.  Ei s-au gândit că Jack ar trebui să aibă un servici simplu, să facă lucruri simple şi să nu se mai îngrijoreze de evenimente mari ca să se găsească pe el însuşi încă odată.
     În sfârşit Jack s-a oprit în căutări de afară.  El a stat liniştit şi a început să accepte.  El a început într-adevăr să asculte dar să nu asculte de vocea nimănui decât a lui.El a renunţat la toate cărţile. El a renunţat la tot ce alţii au spus lui şi a dat la o parte eforturile care au luat loc în inima şi mintea lui.  Numai după asta Jack a început să înţeleagă ce într-adevăr a luat loc.  Partea mai mare din el care a fost în cocon uitându-se în înăuntru, a terminat somnul.  A terminat acum cu reculegerea şi a fost gata să se trezească.
     Dragi prieteni, când partea mai mare din Jack care a fost în cocon a hotărât să se trezească, a fost ca şi un copil mic.  Oh, şi voi a-ţi crezut că Adevărul de Sine este ca şi un tată sau mamă? Nu, este ca şi un copil mic.  Când se trezeşte, primul lucru ce face este să se reunească cu voi.  Aşa cum Adevărul de Sine se trezeşte şi  iese din cocon, vrea să vă găsească pe voi.  Când el face, dragi prieteni, asta este ce noi numim trezirea conştienţei Hristosului în sinea voastră.
     Dar, Jack a stat liniştit şi el a ascultat pentru o vreme lungă.  La început el  ascultat într-un fel cum alţii îi spuneau.  Acesta nu a fost bine pentru el.  El s-a găsit pe el însuşi că cercetează din nou, chiar şi când el a căutat să fie liniştit, el a căutat în mintea lui, încercând să găsească tehnica bună sau un proces bun.  Când până la urmă a renunţat la asta, când până la urmă a început să permite   să asculte în felul nimănui, doar în felul lui, atunci a început să audă energia, dragostea şi dorinţa şi pasiunea acelei părţi care a fost lăsat în urmă.
     Atunci Jack a înţeles ceva ce nici noi nu prea ştim să vă explicăm aici vouă.  Noi am ales să nu explicăm pentru că va fi într-un fel unic pentru fiecare dintre voi.  De la acest punct încolo, nu este nici un proces pe care Jack ar fi putut să citească într-o carte.  Este unică şi personală pentru fiecare dintre voi, asta nu este ceva se poate generaliza.  Oh, într-adevăr noi putem să vă vorbim despre a fi creatori.  Noi putem să vă vorbim cum a-ţi ajuns aici.  Noi putem să vă vorbim de experienţele voastre în acest moment.  Dar procesul de trezire a divinităţii voastre este foarte personală în sinea voastră şi noi nu putem să descriem asta  Voi o să ajungeţi să înţelegeţi asta. 
     Dragi prieteni, Jack a stat liniştit,  a ascultat în înăuntrul lui şi a ajuns la cel mai adânc nivel.  El a ajuns  la un nivel unde a înţeles ce înseamnă eliberare totală.  El până la urmă a ajuns să audă şi până la urmă a ajuns să înţeleagă.   Până la urmă el a început să se integreze cu tot ce el a fost, ceea ce a-ţi putea numi Adevărul de Sine.  Aceasta este ceva ce mulţi dintre voi confundaţi cu călăuzii voştri, cu o energie de afară, chiar cu Sananda, Yeshua fiind Iosif.  Sânt mulţi care vin să vă călăuzească , să lucreze cu voi să vă dea dragostea lor, dar, prieteni dragi, integrarea şi descoperirea de Sine în înăuntrul vostru, este ceva  mai mare.
      Noi o să vorbim mai mult despre sta în timpul nostru care vine, dar, noi am vrut să mergem puţin mai înainte cu povestea  lui Jack. Este povestea voastră.
    Când voi a-ţi plecat din regat şi a-ţi trecut prin marele zid de foc,  mulţi dintre voi a-ţi rămas în urmă.  Mulţi dintre voi a-ţi trecut prin tulburarea care este foarte greu de descris şi este dificil de înţeles chiar şi în sinea fiinţei voastre.  O mică parte din totalul de energie a venit în acest loc numit Pământ şi a-ţi mers pe Pământ foarte multe vieţi.  Dar partea din voi care a rămas în urmă - Adevărul de sine - acum se trezeşte.  Asta este ceea ce se întâmplă în înăuntrul vostru chiar acum.  De aceea este că voi simţiţi lucrurile în înăuntrul corpului vostru şi mintea voastră.  De aceea este că noi ne adunăm aici.  De aceea noi vă onorăm pe voi.
     Ţineţi minte dragi prieteni, acesta nu este o entitate de dinafară. Adevărul de Sine al vostru nu este o fiinţă îngerească cu aripi.  Este voi.  Este voi şi vine din înăuntrul vostru.  Dacă voi revizuiţi metaforele pe care le-am folosit în parabole voi o să puteţi înţelege mai bine.  Vine din înăuntrul vostru.
     Astăzi avem Lecţia al Şaselea din Seriile Creaţiei.  Noi vă cerem să vă aşezaţi comfortabili pentru un moment, pentru că noi ştim că voi sânteţi în aşteptare (chicotiri).  Cei care au venit astăzi să vă viziteze au stat în cercul de dinafară şi au ascultat, ascultând ca şi voi a-ţi ascultat poveştile în jurul focului de tabără.  Ei sânt în totală uimire, ascultând la povestea lui Jack, ştiind că el a fost voi. Gura lor este larg deschisă, spunând aşa.  Asta este onoare.
     Noi acum continuăm cu înţelegerile clasei acestuia.  Dragi prieteni, noi sântem acum în timpul Lecţiei al Şaselea din Seriile Creaţiei.  Noi o să facem o scurtă revizuire a lecţiilor de dinainte.  Noi o să punem o notă de precauţie pentru cei care se află în această cameră şi pentru cei care se unesc cu noi peste spaţiu şi timp.  Dacă voi nu înţelegeţi complet sau nu înţelegeţi penultima lecţie, noi vă cerem să revizuiţi asta.  Noi punem un semn de marcare aici pe drumul acestei serii care spune, “Dacă voi nu înţelegeţi, revizuiţi”.
     După lecţia aceasta noi o să continuăm cu aplicaţii practice şi unelte practice ca să fiţi creatorii în energia nouă.  Dacă voi nu aveţi priceperea de bază a lecţiilor de fundaţie (lecţia unu la şase) şi voi vreţi să mergeţi înainte, asta poate o să vă facă să fiţi răniţi din când în când.  Voi o să fiţi încuiaţi de energia voastră creatoare şi vouă nu o să vă placă asta aşa mult.
     Pentru cei care o să predea aceste lecţii în viitor, acesta este o reamintire că există un semn, ca şi semnul de STOP, care spune, “ Stop, mergi înapoi dacă nu ai înţeles lecţiile anterioare”.  Dacă voi a-ţi sărit la Lecţia al Şaselea şi nu a-ţi avut timp să revizuiţi lecţiile de la Unu la Cinci, noi recomandăm să mergeţi înapoi.
     Primele trei lecţii, dragi prieteni, au fost lecţii de fundaţii.  Lecţia a întîia “Acceptă toate lucrurile aşa cum sânt”.  Aceasta a fost lecţia despre zidul scund, să staţi în spatele zidului scund.  Aceasta lecţie a fost, de a ieşi din dualitate şi dramă, să staţi în spatele zidului scund şi să observaţi ce se petrece în jurul vostru.  De la această lecţie voi a-ţi putut să înţelegeţi cât este de uşor să fi prins în capcana dualităţii.  Stând în spatele zidului scund, voi a-ţi putut vedea cât este de uşor să fiţi înclinaţi să săriţi înapoi în luptă.
     Dar, stând în spatele zidului scund, voi a-ţi câştigat o nouă perspectivă, cumva o perspectivă distantă, dar nu necesar fără pasiune.  Voi sânteţi la un punct avantajos de a observa ce se întâmplă, şi voi puteţi vedea dinamicitatea interesantă a altor oameni.  Voi o să începeţi să observaţi dualitatea aşa cum într-adevăr este.
     Lecţia a Doua, o altă lecţie de fundaţie.  Acceptaţi sinea voastră umană şi aşa o să ajungeţi să cunoaşteţi şi sinea voastră divină.  Acesta este poate cea mai plictisitoare lecţie, dar, prietenii mei, voi trebuie să înţelegeţi asta pentru voi înşivă, şi voi trebuie să înţelegeţi şi pentru cine o să predaţi.  Dacă voi nu acceptaţi sinea voastră umană, atunci mergeţi înapoi la “început” şi începeţi din nou (chicotiri).  Dacă voi nu acceptaţi sinea voastră umană, dacă voi refuzaţi pe voi înşivă, acesta va veni înapoi mai târziu.  Sinea voastră umană doreşte acceptarea voastră, şi va fi mult mai greu să vindecaţi sinea umană mai târziu decât acuma.
     Voi a-ţi venit pe Pământ pentru un scop.  Voi a-ţi mers prin multe, multe vieţi pentru un scop.  Aşa cum voi vă apropiaţi de integrarea cu divinitatea voastră, este într-adevăr o tendinţă să refuzaţi sinea voastră umană.  Sânt câţiva care cred că o să ascendă şi numai vor veni înapoi pe Pământ.  Dragi prieteni, asta nu este acceptare!  Voi o să aveţi un timp dificil pe drumul cercului Crimson dacă aşa vă simţiţi despre voi înşivă.  Înţelegeţi voi ce noi vrem să vă spunem aici?Gândiţi-vă de două ori despre frumuseţea şi bucuria şi dragostea de a fi o fiinţă umană.  Acceptaţi.  Dacă vă este dificil să acceptaţi, luaţi timpul necesar să lucraţi cu asta.  Lucraţi şi cu ceilalţi care o să vă ajute la acceptarea umanului de sine a voastră.  Dacă voi doriţi simplu să nu vă mai reîntoarceţi la acest loc solicitat a Pământului, dragi prieteni, voi o să aveţi multe feluri de nume în multe vieţi viitoare (râsete din audienţă)
     Lecţia a doua: Acceptaţi sinea voastră umană şi voi o să ajungeţi să înţelegeţi sinea voastră divină.  Acesta este o lecţie de inimă.  Acceptaţi tot ce sânteţi.  Acceptaţi Sinea umană a voastră.  Jack a ajuns la un punct când el a trebuit să se uită în oglindă să vadă frumuseţea, dragostea şi să vadă pe Dumnezeul în oglindă.  Ştiţi voi ce vrem să spunem aici?  Voi trebuie să mergeţi la acest punct în sinea voastră, când voi puteţi să vă vedeţi pe voi înşivă ca Dumnezeu, pentru că într-adevăr asta sânteţi voi.  A fi într-o condiţie umană este o fericire, un lucru mare şi drag.  Sânt multe, multe entităţi în această seară în cercul de dinafară care doresc să facă asta, care doresc să aibă această experienţă.  Acceptaţi sinea voastră umană, şi voi ajungeţi să cunoaşteţi sinea voastră divină.
     După acesta este să trăiţi în momentul divin.  Lecţia a treia: Trăiţi în momentul divin.  Dragi prieteni, aşa cum voi ştiţi bine, este uşor să trăiţi în trecut.  Este uşor să vă îngrijoraţi de viitor.  Fiind creatori, voi nu o să fiţi în trecut şi nu o să fiţi în viitor.  Voi o să fiţi în momentul divin, în momentul divin.  Foarte interesant este că momentul divin înclude trecutul şi viitorul.  Dacă voi sânteţi în momentul divin, voi vindecaţi trecutul vostru şi voi creaţi viitorul care este strălucitor.  În momentul divin voi sânteţi în trecut şi viitor în acelaşi timp, dar, voi sânteţi într-adevăr în ceea ce noi numim “fără timp”.
     În timp ce sânteţi în momentul divin, dragi prieteni -ca să vă dăm un stimulent aici  - procesul de îmbătrinire este foarte redus. Acesta are un sens pentru că dacă voi sânteţi în ambele timpuri trecut şi viitor, deci sânteţi în “fără timp”.  Dacă voi vreţi să reduceţi procesul de îmbătrinire a biologiei voastre, fiţi în momentul divin.  Vindecarea corpului fizic se face mult mai repede dacă sânteţi în momentul divin.  Lucrul despre care Dr. Mindy Reynolds a vorbit această seară, despre maşinăriile noi, o să arată că asta este adevărat.  Când voi sânteţi în momentul divin, procesul de vindecare se face foarte repede şi procesul de îmbătrinire se încetineşte.
     Oh, aceste lecţii au fost lecţii de cheie.  Noi credem că voi nu le-aţi citit doar pentru energia frumoasă! (râsete din audienţă)  Aceste lecţii au fost lecţiile centrale de fundaţie.  Acestea nu sânt cele mai palpitante, dar, sânt cele mai importante.  Primele trei lecţii din Seriile Creaţiei, sânt lecţii de acceptare:  Acceptarea tuturor lucrurilor, acceptarea de sine şi acceptarea momentului divin în care trăiţi.  Acestea sânt lecţii de acceptare.
    După aceea dragi prieteni, noi ne-am mutat la Lecţia a Patra.  Este o lecţie distractivă, pentru că vă aduce prima unealtă adevărată pentru voi.  Să creaţi în graţie! Cuptorul de graţie este un fel de a vă arăta că voi puteţi lua o situaţie oarecare şi să începeţi să găsiţi soluţii.  Acesta este o lecţie distractivă de a preda.  Ca să creaţi în graţie este ca să scoateţi din drum gândirea voastră.  Este ca să puneţi la o parte pentru un moment şi să daţi voie la Adevărul de Sine care se trezeşte să înceapă procesul, să înceapă să găsească soluţia apropriată.  A crea în graţie mai înseamnă ca să puneţi la o parte agenda voastră a situaţiei în cauză.  Agenda voastră este limitată.  La fel limitează adevărata măsură a creaţiei care poate să ia loc.  Lecţia a Patra, Să Creaţi în Graţie,începe cu acesta un nou tip de procesare.  Procesul nu vine de la minte.  Vine din înăuntrul vostru, ca să creaţi într-un mod nou.
     După aceasta, creare în graţie, nu vă veţi aştepta să aveţi schimbări în viaţa voastră?  Lecţia al Cincilea:  Aşteptaţi schimbări şi binecuvântaţi-le!  Schimbările pe care voi începeţi să experienţaţi în viaţa voastră în timp, poate de nemulţumire şi supărare sânt apropriate.  Voi o să vedeţi că lucrurile vechi o să vă părăsească ca să facă loc pentru lucruri noi, lucruri mari.  Există o parabolă aici a ce se poate întâmpla în înăuntrul vostru.  Lucrul nou ce se mută înăuntru este o parte din voi, partea mai mare, care a fost lăsat în urmă la timpul trecerii zidului de foc.  Lucrurile care se mută afară din viaţa voastră chiar acuma, sânt bazate pe limitaţii vechi umane.  Limitaţiile conştienţei sânt mutate în afară ca să facă loc pentru energie mare.
     (foarte emoţional)  Noi o să facem o pauză aici, că este dificil să fim aşa aproape de voi, să simţim problemele şi durerile prin care a-ţi trecut şi să simţim suferinţele mari pe care le-aţi avut.  Şi totuşi voi continuaţi acest drum.  Asta ne uimeşte pe noi şi emoţiile care trec acum sânt de la cei care stau în cercul de dinafară care plâng în onoare pentru voi.  Ei plâng pentru că văd prin ce voi treceţi şi se miră cum este posibil ca ei să vă urmeze paşii voştri.
     (pauză emoţională)
     Noi vom continua acum.
     Voi nu puteţi să vă aşteptaţi la începutul seriilor de schimbări precipitate de cuptorul de graţie şi să nu se schimbă lucrurile în viaţa voastră.  Felul vechi se mută afară ca să facă loc pentru cel nou.  Dragi prieteni, când voi daţi drumul la cuptorul  de graţie să lucreze, aşteptaţi-vă la schimbări în viaţa voastră!
     Acum noi vă cerem să fiţi în casa voastră nouă.  Noi vă cerem să luaţi un moment ca să fiţi siguri că sânteţi în casa nouă.  Dacă a-ţi fost afară în curte, noi vă cerem să intraţi acuma, să deschideţi uşa şi să fiţi cu noi aici (râsete din audienţă).  Acum, dragi prieteni, noi vă cerem să închideţi toate draperiile, geamurile şi uşile.  Mergeţi şi închideţi draperiile şi geamurile şi uşile, ca să nu avem nici o perturbare de dinafară.
     Pentru cei care nu sânt familiar cu ceea ce noi vorbim aici, casa nouă este un metafor, un simbol nou a sinei divine umane.  Este casa voastră nouă.  Este cine sânteţi voi.  Este un loc magic, plin cu tot ce voi doriţi.
     Dar, pentru acum noi vă cerem să închideţi geamurile, uşile şi draperiile.  Daţi-ne voie să mergem înapoi în bucătăria voastră unde avem Cuptorul de Graţie.  Oh, şi noi chiar putem să mirosim ceva ce se coace aici astă seară! (râsete din audienţă).
     Acum dragi prieteni, daţi-ne voie să întrăm în bucătărie.  Noi vedem o dezordine (râsete din audienţă).  Dragi prieteni, voi a-ţi pus multe probleme în cuptorul vostru, şi când a ajuns timpul ca să scoateţi afară, voi a-ţi uitat şi cuptorul vostru este plin cu problemele puse înăuntru (râsete din audienţă).  Problemele pe care le-aţi uitat să le scoateţi încă mai sânt înăuntrul cuptorului, pentru că voi nu a-ţi ştiut ce să faceţi cu ele!  Sânt tăvi cu picturi şi portofele şi ochelari (râsete din audienţă).  Dragi prieteni, problemele voastre sânt peste tot şi stau la răcit, spunând aşa.  Este într-adevăr o dezordine!
     Noi o să vorbim despre asta în seara această, pentru că voi nu a-ţi ştiut ce să faceţi cu lucrurile voastre după ce le-aţi aşezat în Cuptorul de Graţie.  Acum,a fost o perioadă de răcire care a fost apropriată.  Noi nu v-am dat aceste informaţii până acum, că noi am vrut ca voi să ştiţi asta  când voi o să predaţi.  Este o perioadă de răcire!  Este o perioadă de tranziţie de la timpul de când a-ţi scos lucrurile din cuptor şi până la timpul când într-adevăr încep transformările pe nivelul vostru uman.  Aşa cum voi ştiţi, au început să ia loc schimbările.  Acesta face parte din procesul de răcire.
     Acum, înainte să continuăm, să vorbim despre lucrurile care sânt afară pe masă.   Problemele voastre nu sânt aşa complexe, aşa cum voi gândiţi, dragi prieteni.  Uitaţi-vă la tăvile voastre cu problemele care stau pe tejghea.  Noi vedem în general patru categorii de griji umane în care ar putea să cadă problemele voastre.  Dragi prieteni, noi vedem patru arii de griji umane.  Din nou, cifra patru este prezent.
     Prima, sânt probleme care au de a face cu biologia, cu fiinţa voastră fizică, cu dureri, cu boli a corpului, cu nevoile corpului.  Acestea sânt lucrurile.
     În al doilea rând, sânt probleme de relaţii.  Acesta a fost şi continuă să fie o problemă pentru mulţi dintre voi în acest timp.  La miezul acestora, relaţiile reprezintă dualitate.  Ei reprezintă pe “doi”.  De aceea este că relaţiile sânt aşa de problematice.  Noi am văzut mulţi dintre voi a-ţi vrut să puneţi problema de relaţii în cuptor - şi câţiva au şi pus! (chicotiri).  Şi sânt mulţi care au pus relaţiile lor proprii în cuptor fără să pună şi persoana cealaltă.  Dar acesta a fost apropriat pentru că noi am spus să puneţi în cuptor doar problema care reprezintă pe voi înşivă.
     La fel sânt probleme de resursă şi abundenţă.  Ca un uman, voi aveţi nevoie de anumite lucruri şi banii voştri le cumpără pe acestea.  Acestea sânt probleme de resurse.
     Acestea sânt probleme de abundenţă.  Dragi prieteni, noi am văzut multe, multe din acele probleme în cuptorul vostru (chicotiri) Câţiva le-aţi repetat!  Problema de abundenţă va fi cea mai dificilă de trecut şi asta va necesita să puneţi înapoi din nou şi din nou.  Dar, însfârşit când începe să lucreze, voi o să vedeţi cele mai rapide schimbări în această arie din viaţa voastră.
     Deci, sânt probleme de biologie, relaţii şi abundenţă.  La sfârşit, dragi prieteni, noi vedem probleme cu meritul de sine.  Aceste probleme sânt despre cine sânteţi voi, despre meritul vostru de sine proprie.  Aceste probleme pot fi legate direct de timpul când voi a-ţi trecut prin zidul de foc.  Voi a-ţi făcut  multă eliberare şi procesiune în această viaţă.  Eliberările pe care nu le-aţi putut face sânt relatate direct la timpul acela traumatic când a-ţi trecut zidul de foc.  Cu această cunoştinţă internă,voi puteţi să începeţi să rezolvaţi problema cu meritul de sine foarte uşor.  Ce a-ţi făcut când a-ţi trecut zidul de foc a fost în serviciul a TOT CE ESTE.  Voi a-ţi trecut prin zidul de foc ca să exploraţi o nouă arie, un nou cerc care nu a fost niciodată creat înainte.  Pentru asta a-ţi venit voi aici pe Pământ.  Noi vă onorăm că faceţi asta în numele Spiritului.  Acum noi vă cerem ca să puneţi problema cu meritul de sine la o parte.  Nu a fost nimic ce voi a-ţi făcut greşit.  Voi a-ţi făcut asta în dragoste şi serviciu.
     Acum, să revenim la bucătăria voastră cu toate problemele care stau pe tejghea.  Noi vă cerem acum să luaţi tava cu problemele voastre şi aruncaţi-le în aer.  Luaţi tava cu problemele şi aruncaţi în aer.  Voi o să vedeţi ceva - ele nu cad înapoi pe podea.  Problemele voastre rămân suspendate în aer.  Ele plutesc în aer.  Ele încep să se transforme.  În loc ca bucăţelele de hârtie sau pozele sau obiectele fizice ca şi portofelul, ele s-au transformat într-o lumină strălucitoare şi sclipitoare, fiecare dintre ele.  Acestea sânt ca nişte steluţe, care plutesc aproape de tavan, în bucătărie.
     Când voi scoateţi lucrurile afară din cuptorul de graţie - care este graţia divină ce există în sinea voastră - acestea se vor transforma din probleme în steluţe sclipitoare şi strălucitoare. (Oh, desigur noi folosim multe metafore aici!).  Este o rânduire naturală care ia loc aici, o rezoluţie naturală ce ia loc atunci când voi nu limitaţi rezultatele, când voi daţi voie ca acestea să vină în balanţă. Transformă o problemă dificilă, grea, umană într-o energie de lumină sclipitoare.
     Acum dragi prieteni, lăsaţi problemele suspendate în aer ca lumini strălucitoare în bucătăria casei voastre noi pentru un moment.Noi acum o să vă spunem Lecţia al Şaselea din seriile Creaţiei.  Acesta este poate cea mai magicală lecţie din toate lecţiile pe care noi vă dăm.  Celelalte vor fi mai practice.  Acesta este cea mai magică.  Petreceţi un timp mai lung aici, dragi prieteni.
     Lecţia al Şaselea:  În sinea voastră este balanţa divină.  În înăuntrul vostru este balanţă divină.  Toate aceste lumini sclipitoare , care odată erau probleme, acuma îşi găsesc balanţa proprie.  Voi a-ţi eliberat problemele voastre când a-ţi pus acestea în cuptorul de graţie şi a-ţi lăsat la o parte să se răcească.  Acuma ele sânt fără greutate de a fi obiecte fizice, fără să fie obiecte palpabile.  Voi a-ţi aruncat problemele sus în aer şi le-aţi dat voie să-şi găsească balanţa proprie.  La acest punct, ele se transformă în lumini strălucitoare.   Ele îşi vor găsi balanţa lor proprie. De exemplu voi aveţi o problemă fizicală în viaţa voastră.  Când voi coaceţi în Cuptorul de Graţie, şi daţi voie la schimbările din fizicul vostru să ia loc, asta va găsi o balanţă naturală.
      Balanţa naturală nu va veni de la Tobias sau călăuzii voştri sau Yeshua sau alte entităţi.  Va veni din înăuntrul vostru.  Este un proces de transformare magică care ia loc dacă voi permiteţi.  Acesta se aplică la toate problemele voastre,chiar dacă este vorba de fizicul vostru, de relaţii sau abundenţă sau de meritul de sine.
     Acum dragi prieteni, voi aveţi toate aceste foste probleme care sclipesc şi plutesc în bucătăria voastră.  Acestea erau,foste probleme care şi-au găsit balanţa apropriată.  Acum să luaţi aceste lumini sclipitoare care sânt ale voastre şi să faceţi din ele un lănţişor.  Voi o să îmbrăcaţi acest lănţişor de lumini în viitor pentru diferite ceremonii pe care noi o să le explicăm mai târziu.  Fiecare lumină strălucitoare sânt ca şi nişte pietre preţioase în jurul vostru.  Acestea sânt ca nişte memorandum ce voi şi alţii a-ţi trecut prin multe experienţe, şi fiecare dintre ele a avut o piatră de dragoste, de lumină şi de bucurie.  Fiecare are un scop.  Ori de câte ori simţiţi că este apropriat, colectaţi aceste foste probleme şi ţeseţi într-un lănţişor de lumini.  Acest lănţişor vă va aduce aminte de tot ce a-ţi învăţat.  Este şi pentru a vă aduce aminte de toate ce voi învăţaţi despre a permite un nou tip de creaţie în viaţa voastră.
     Lecţia al Şaselea:  În sinea voastră este balanţă divină.  Când voi permiteţi ca aceasta balanţă divină să-şi facă munca, atunci fostele probleme vor veni înapoi într-o formă cea mai apropriată. 
În sinea voastră este o nouă balanţă divină.  Noi v-am rugat să închideţi draperiile, uşa şi geamurile din casa nouă.  Noi am vrut ca voi să înţelegeţi ca toate acestea vin din înăuntrul vostru. Nu este apropriat să întrebaţi călăuzii pentru ajutor.  Ei vă iubesc mult, dar, ei numai sânt în energia voastră directă.  Nu este timpul să întrebaţi pe Tobias sau orice altă entitate.  În sinea Voastră este balanţă divină.
     Asta este între voi şi Sinea Voastră Înaltă.  Voi nu puteţi găsi sinea Voastră Înaltă dacă vă uitaţi afară pe geam.  Nu este acolo.  Nu este nimic afară acum care să vă conecteze la divinitatea voastră.  Nu este pe dinafară.  Când voi încercaţi să vă uitaţi pentru un răspuns de afară voastră, noi o să vă reamintim că conecţia vă arată să mergeţi înapoi la fiinţa divină a voastră, conecţia vă arată de unde a-ţi venit, conecţia care arată la viitor ca să mergeţi în înăuntrul vostru!.  Dragi prieteni, nu uitaţi asta.  Acesta este lecţia magică pe care voi o să înţelegeţi.  În înăuntrul vostru este balanţa divină.
      Acum, noi am ajuns până la jumătatea seriilor creaţiei.  Noi v-am dat lecţiile de fundaţie pentru acceptare.  Noi v-am dat trei lecţii cu începerea transformărilor - să creaţi în graţie, să acceptaţi schimbările care vor începe în fiinţa voastră şi acum să înţelegeţi că există balanţă divină.  Simplu, permiteţi să fie.  Acestea erau lecţii de bază, pentru ca să mergeţi înainte.
     În următoarele şase lecţii noi vă vom da lecţii practice clare. Noi vă reamintim că dacă voi nu a-ţi înţeles Lecţiile de la Unu la Şase, mergeţi înapoi.  Dacă încercaţi să folosiţi uneltele şi nu aveţi înţelepciunea şi priceperea lor, atunci ele vă vor răni.  Va fi dureros dacă voi nu a-ţi învăţat să acceptaţi, dacă nu a-ţi învăţat să fiţi răbdători în procesul de transformare, dacă nu a-ţi învăţat să permiteţi problemelor ca să răcească, şi dacă nu a-ţi învăţat că balanţa divină este în înăuntrul vostru.
     Dragi prieteni, cei care se află în afara cercului în această seară, nu ştiu dacă ei merită ca vreodată să vină într-o formă fizică şi să permite să fie în urmele voastre.  Noi le spunem că drumul a fost pregătit de voi prin munca pe care voi a-ţi depus. Ei nu trebuie să treacă prin probleme şi dificultăţi şi lecţiile pe care voi le aveţi.  Ei o să aibă învăţători ce voi nu a-ţi avut niciodată.  Ei o să meargă pe drumul care a fost deschis de cei pe care noi îi numim Shaumbra.  Când ei o să vină în bioligie umană - şi în curând ei o să facă - şi experienţează problemele de dualitate, ei o să aibă nevoie de un învăţător.  Când ei o să aibă cea mai mare nevoie de un învăţător, ei o să dea peste un uman care poartă un lănţişor sclipitor de lumină.  Ei o să vă recunoască ca învăţătorul lor uman, să îi călăuziţi pe drumul lor nou.
     Noi vă iubim mult, şi voi nu sânteţi niciodată singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.