LECŢIA A ŞAPTEA - SERIILE CREAŢIEI
CREATE WITH BROAD STROKES
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
CREAŢI ÎN DUNGI LATE
10 FEBRUARIE 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este dragi prieteni, dragi Shaumbra, că noi ne adunăm din noi în acest cerc.  Nouă ni se pare că a trecut doar un moment de la ultima întâlnire, dar noi ştim că în acel timp voi a-ţi avut multe frumoase şi provocatoare experienţe.  Este plăcut să simţi energia umanilor în această cameră ( şi a celor care citesc asta),în această zi.  Este plăcut să auzim muzica voastră, să auzim poveştile călătoriei voastre, exprimate în vibraţiile muzicii. (Muzica lui Aryeh David).  Eu, Tobias, iubesc aceste momente.  Eu mă aştep la acest timp când familia o să fie împreună ca acuma. 
     Pentru următoarele câteva minute noi o să lucrăm cu voi să ajustăm energiile.  Cei care sânt pe partea noastră a voalului vin aici să faciliteze, să lucreze cu fiecare dintre voi individual şi ca grup la contopirrea energiei umanităţii voastre, energiile divinităţii voastre cu energiile noastre de pe partea cealaltă a voalului.
     Dragi prieteni, dragi Shaumbra, eu vă cunoosc bine pe fiecare dintre voi!  Eu vă cunosc pe fiecare după energia voastră.  Eu vă cunosc pe fiecare dintre voi după munca pe care am făcut împreună în trecut ca o familie.  Acesta ar trebui să fie un timp familiar pentru fiecare dintre voi.  Acesta ar trebui să fie o energie familiară. 
     Luaţi un moment aşa cum noi începem să lărgim acest cerc ca să deschideţi inimile voastre, voi sânteţi într-un spaţiu sigur aici. Deschideţi inimile voastre şi daţi voie la dragoste, lumină şi conştienţa Hristosului care este înăuntrul vostru să vină la suprafaţă în acest cerc pe care noi construim împreună.  Inspiraţi adânc.  Inspiraţi adânc şi permiteţi să pătrundă în fiinţa voastră întreagă, toată biologia voastră şi tot spiritul vostru.  Inspiraţi adânc şi să ştiţi că voi sânteţi aici o familie!
     Acum vin cei care ajută la ajustarea energiilor a acestui spaţiu.  Ei ajută la împletirea vibraţiilor a acestui spaţiu.  În timpul acesta pe care petrecem împreună aici - pentru o oră sau aşa, poate puţin mai mult, poate mai puţin (chicotiri) -  noi sântem cu voi în energia nouă, o nouă dimensiune pe care noi creăm împreună.  Aceasta este energia Pământului nou.  Aceasta este noua energie spirituală.  Aceasta nu este ce simplu dispare după ce voi părăsiţi acest spaţiu astăzi.  Este ceva care devine o parte din voi, va deveni întipărit în sinea voastră.  Aceasta furnizează un tip de energie model a energiile vechi pe care voi continuaţi să căraţi cu voi şi care o să înceapă să o copieze şi să o imiteze.
     Energiile vechi din sinea voastră o să se uite la energia nouă pe care voi a-ţi ajutat să creaţi în această zi.  Ele o să se uite la energia nouă şi vor spune: “Acesta este într-adevăr lumină.  Acesta este ceea ce noi la nivelul sub-ADN-lui o să începem să copiem”.  Acesta este un proces interesant aici - cum aceste particule de energie care sânt la cel mai adânc nivel al vostru, reacţionează.  Ei, ca şi voi, caută o vibraţie corespunzătoare, ca balanţa corespunzătoare să se întâmple.  Acesta se întâmplă în voi chiar acuma.
     Energia care este în acest cerc intră în fiinţa voastră.  Este ţinut acolo.  Nu dispare.  Acest timp, dimensiune şi spaţiu în care sântem împreună este cea mai mare vindecare pentru voi.  Acesta este timpul pentru re-balansare pentru fiecare care stă aici, la fel şi pentru fiecare care citeşte acesta şi cei care aud peste timp şi spaţiu.  Chiar dacă voi citiţi asta după o săptămână sau luni de acum, energia este aceaşi.  Chiar dacă voi nu staţi în acestă cameră, energia este aceaşi.  Pentru cei care citesc sau ascultă la un timp calendaristic mult mai târziu, într-un mod interesant şi neobişnuit, voi sânteţi aici acum cu noi, ca şi fiecare uman care stă aici în fiinţa lor fizică în această cameră.
      Acum, noi avem multe de vorbit în această zi şi aşa că începem cu Lecţia al Şaptelea din Seriile Creaţiei.  Noi ştim că voi a-ţi făcut multă muncă ca temă de casă.  Sânt multe experienţe interesante pe care voi aduceţi în viaţa voastră acuma!  Tema de casă a voastră nu se întâmplă doar în mintea voastră.  Tema de casă a voastră nu se întâmplă într-un moment specific când voi staţi în spatele zidului scund.  Tema de casă a voastră nu este numai atunci când voi puneţi ceva în Cuptorul de Graţie.  Temele de casă sânt toate acele lucruri care se întâmplă acuma în viaţa voastră.
     Gândiţi-vă pentru un moment, experienţele pe care le-aţi avut trei zile acum, şi două săptămâni acum, sau pentru unii noaptea trecută, şi pentru doar unul dintre voi căţărând sus pe munte în această dimineaţă.  Acestea sânt temele de casă.  Astea le creaţi voi!  Astea sânt ceea ce voi puneţi în faţa voastră - acele schimbări şi experienţe - să vă ajute pe voi înşivă să deveniţi într-adevăr divini umani.
     O să fie timpuri când noi o să ne adunăm ca acuma şi nu vom spune nici o vorbă.  Noi simplu o să stăm cu voi.  Noi simplu o să lăsăm emoţiile noastre afară.  Acestea vor ieşi ca lacrimi - lacrimi de fericire - dar mai mult ca orice - lacrimi de onoare, de necrezut. Noi am auzit asta de la voi şi de la alţii.  Voi încă nu vedeţi pe voi înşivă ca şi noi vă vedem!  Voi încă nu vă vedeţi cine sânteţi şi ce faceţi voi.  Sânt unii care se trezesc dimineaţa şi se simt mici, neimportanţi şi singuri.  Voi nici măcar nu a-ţi început să înţelegeţi ce faceţi şi cine sânteţi!  Voi gândiţi că noi exagerăm cu mesajele noastre despre misiunea voastră în acest loc numit Pământ.  Oh, dragi prieteni, o să aveţi o surpriză care va veni la voi!  Să sperăm că surpriza aceea va veni la voi în timp ce voi încă mai mergeţi în biologia voastră, supriza de a cunoaşte cât de puternici sânteţi.
     Noi v-am spus povestea lui Jack care este povestea fiecăruia din voi.  Noi nu vă dăm această poveste în formă de judecată, este cu toată onoarea şi mărinimie, dragoste şi sacrificiu.  Nu este o poveste încărcată pe care voi auziţi de la mine Tobias, sau alţii.  Abia începem să atingem suprafaţa.  Aici voi sânteţi, voi care a-ţi fost prinţ şi prinţese a regatului a TOT CE ESTE.  Voi v-aţi hotărât să părăsiţi regatul pentru ceva care are o onoare de necrezut.  Aici voi sânteţi pe acest loc mic numit Pământ, găndând că sânteţi doar umani, găndând că poate voi trăiţi doar optzeci sau nouăzeci de ani şi vă chinuiţi să faceţi lucruri bune.  Voi nu vă vedeţi cine sânteţi, într-adevăr!
     Este o parte din scopul Consiliului Crimson să vă ajutăm să înţelegeţi această trezire în sinea voastră.  Aşa cum s-a spus mai înainte voi nu o să ajungeţi la asta prin mintea voastră.  Voi o să ajungeţi acolo prin inima voastră şi mai specific prin ceea ce este numit singura şakra, sămânţa Hristosului ceea ce este în voi. 
Să fiţi “înafara minţii voastre” pentru un timp.  Este un lucru minunat. (chicotiri).  Sânt medicamente care vă duc acolo, dar, dragi prieteni, voi puteţi să faceţi asta voi înşivă mult mai bine.
     De fiecare dată când cercul acesta se formează, de fiecare dată când noi intrăm aici, avem “invitaţi speciali”.  Luaţi un moment aici, dragi prieteni, să simţiţi energia ce aduce pe cei care se adună în cercul al doilea, astăzi.  Într-adevăr, voi umanii sânteţi în primul cerc.  Înconjurându-vă în energie şi dragoste sânt cei care vin şi obsearvă de pe partea cealaltă a voalului.  Oh, ei sânt fascinaţi.  De fiecare dată când noi ne adunăm ca acuma, este un nou grup de “musafiri invitaţi”.  Într-adevăr ei trebuie să facă rezervări. (chicotiri).
     Cei care vin astăzi seară aici aduc o energie tehnicală cu ei.  Chiar şi pe partea noastră sânt anumite energii, grupuri sau familii. Există un grup de îngeri a căror lucru este de a monitora şi de a măsura vibraţiile Pământului şi a umanilor pe Pământ.  Cei care stau astă seară în cercul al doilea sânt tehnicienii.  Ei sânt - şi Cauldre (Geoffrey Hoppe), râde - dar da, ei sânt “ingineri cereşti”. Ei sânt aici pentru un scop specific.  Prima dată, ei vin să se bucure de compania voastră, să zâmbească la voi.  Ei la fel sânt cei care privesc “aparatele de măsură şi contoarele” a muncii voastre şi privesc cum acesta afectează toate lucrurile.  Ei se adună astă seară, dar ei au fost activi în ultima vreme cu măsurătoarea vibraţiilor lui Gaia şi vibraţiile umanităţii.  Ei vin aici astă seară participând la cercetarea lor.
     Ei vin aici pentru că ei văd un grup care trece prin procesul de transformări intense cu intenţia de integrare a divinităţii lor.  Ei vin aici astă seară pentru vibraţia voastră care este diferită faţă de ceilalţi umani.  Voi sânteţi cei care v-aţi oferit singuri pentru a fi în acest serviciu.  Voi a-ţi studiat aspectele spirituale şi umane ale voastre, pentru multe, multe vieţi.  Voi a-ţi petrecut mult timp în amândouă şcoli, umane şi spirituale, cele de pe partea noastră a voalului în timpul dintre vieţile voastre, studiind procesul de ascensiune.  Voi sânteţii cei care nu numai studiază, dragi prieteni, dar care trăiesc asta zi de zi.
     Cei care se adună aici astă seară, sânt cei care monitorează şi înregistrează experienţele voastre.  Ei sânt în spatele vostru cu aparatele de măsurat şi caietele de notiţe, vorbând metaforic.  Ei sânt foarte curioşi de voi.  Pentru cel care a întrebat în mintea lui, nu, ei nu sânt aici să intervină.  Ei nu sondează nimic.  Ei rămân la o distanţă tot timpul.  Ei au fost foarte ocupaţi în ultima vreme, nu numai cu voi.  Ei au fost ocupaţi cu toţi umanii de pe Pământ.  Este - cum să spunem  - este o grabă pentru măsurătoare.
     Măsurătorile se schimbă mai repede ca niciodată.  Vibraţiile se duc în sus şi jos.  Ei nu urmărsc modelele vechi nicidecum.  Da, pentru cel care a intrebat în mintea lui, noi observăm bursa voastră, pentru că acesta este un indicator interesant pentru diferite aspecte a vibraţiei umane.  Schimbările vibraţionale apar tot mai repede ca până acuma.  Este un moment ce se câştigă.  Este ca şi un moment a roatei care începe să se învârtească încet şi după aceea mai tare şi mai tare.  Aşa cum voi vă uitaţi la roata care se învârte, modelele din interiorul cercului încep să se schimbe şi vor fi diferite.  Câteodată roata care se învârtă în sensul ceasului se pare că se întoarce invers.  Momentul se schimbă şi percepţia modelului nu este ceea ce se pare.
     Cei care măsoară aceste lucruri şi urmăresc şi înregistrează sânt de un interes specific ce vine de la cei pe care voi numiţi lucrătorii pentru iluminare pe această planetă.  Ei văd variaţii aici.  Ei văd un nou drum care este gravat de energiile voastre.  Ei obsearvă intens.
     Rezultatul momentului şi cu schimbarea vibraţiilor voastre, voi o să vedeţi cum se ajustează Gaia şi cum Pământul se schimbă.  Voi o să vedeţi schimbări în sinea voastră.    Voi o să vedeţi un salt de quantum în tehnologia proprie a Pământului, dar mult mai mult, voi o să vedeţi un salt quantum în iluminarea voastră proprie pe Pământ.  Acum este un timp pentru schimbări mari în care voi trăiţi.  Ţineţi-vă bine, pentru că călăritul continuă pentru o perioadă!
     Acum, dragi prieteni, înainte ca noi să continuăm, daţi-ne voie să facem ultima contopire a acestei energii.  Lăsaţi-ne să ne apropiem de voi.  Lăsaţi-ne să vă atingem şi să vă îmbrăţişăm.  Lăsaţi-ne să facem în felul nostru de a ne ruga.  Lăsaţi-ne să vă spunem ca să vă aduceţi aminte cine sânteţi.  Lăsaţi-ne să vă trimitem acea energie de reamintire, ca voi poate să vă reamintiţi într-adevăr cine sânteţi!
     Noi cerem pe Cauldre să fie liniştit pentru un moment, şi noi vă întrebăm pe fiecare dintre voi să acceptaţi această energie pe care vă aducem în acest timp.
     (pauză)
     Într-adevăr este bine să fim aici cu fiecare dintre voi.  Ce noi vedem este intenţie strălucitoare, intenţie pentru a fi în serviciu.  Acum opt zile din timpul vostru noi am stat cu un grup mic de Shaumbra.  Noi am vorbit şi înainte ca ei să înceapă cu întrebările lor, noi am spus că noi sântem în admiraţie aşa cum noi mergem în spatele vostru în timpul zilei şi cum noi lucrăm cu voi în timpul somnului.  Noi sântem în admiraţie că întrebarea cea mai mare pus de Shaumbra nu este despre a face mai mulţi bani, nu este despre sănătatea şi sigur nu de a deveni mai puternici peste alţi umani.  Ce voi întrebaţi de multe ori este “Dragă Spirit, cum pot eu să fiu în serviciu?  Dragă Spirit,cum pot eu să ajut umanitatea?  Dragă Spirit,cum pot eu să fiu în indeplinirea pentru Spirit”?
     Înţelegeţi voi ce spunem noi?  Ce aveţi voi în inima voastră nu este ceva egoist.  Voi nu întrebaţi ceva pentru voi înşivă.  Voi întrebaţi cum puteţi să fiţi în serviciu pentru Spirit.  Asta ne uimeşte.  Asta mă uimeşte şi pe mine Tobias, pentru că eu gândesc că dacă eu aş fi fost în pantofii voştri, eu sigur aş fi întrebat pentru mai mulţi bani! (râsete din audienţă).  Eu sigur aş cere o sănătate de fier!  Eu sigur aş întreba pentru ceva care nu ar fi fost ca o vibraţie aşa înaltă şi uluitoare ca ce eu aud că voi cereţi! Voi spuneţi “ Dragă Spirit, cum pot să fiu în serviciu astăzi”? “Dragă Spirit, ce este ce tu ai vrea ca eu să fac”?  Când un uman ajunge la acest punct, noi ştim că ei sânt într-adevăr iluminaţi.  Noi ştim că ei sânt într-adevăr pe drumul bun!
     Dragi prieteni, noi am menţionat asta vouă pentru că la acest punct pe drumul pe care sânteţi acuma,voi nu trebuie să vă îngrijoraţi că veţi cădea jos.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi că pierdeţi teren sau că mergeţi înapoi.  Să nu vă îngrijoraţi niciodată că veţi cădea înapoi pe drumul vechi.  Vibraţiile voastre de dragoste şi serviciu este  puternic.
     Astă seară noi vom continua povestea prinţului numit Jack, şi călătoria lui care în final l-a adus pe Pământ.  Noi folosim povestea lui Jack ca să descriem ce s-a întâmplat vouă, pentru că voi sânteţi prinţii şi prinţesele regatului a Primei Creaţii.  Noi vă dăm câte un pic din poveste ca voi să puteţi absorbi şi să înţelegeţi cine sânteţi voi într-adevăr.  Încă mai este mult la poveste decât o să vă spunem noi astă seară.  Noi o să continuăm să vorbim despre asta încă o perioadă de timp.
     Noi vă atragem atenţia că poate la mulţi umani nu o să placă asta aşa mult.  Asta poate o să facă să vă ridicaţi sprincenele sau poate câţiva din lucrătorii de iluminare o să strângă pumnii lor. Noi cerem pe Cauldre să stea la o parte în timp ce noi vă aducem informaţii.  El ştie ce urmează, şi el nu este foarte impresionat că noi deschidem cutia de conserve cu viermi. (chicotiri)
     Jack a fost un prinţ din regatul de EU SÂNT.  El a fost un mare călător, un mare explorator şi un mare creator.  El s-a plictisit de multe ori.  El a călătorit până la capătul regatului când el a ieşit pe larg să navigheze.  Jack a ajuns la Zidul de Foc, care a semnificat marginea tuturor creaţiilor aşa cum a fost ştiut.   Asta l-a speriat pe el.  El a încercat să meargă înapoi în regat dar acea nu-energie, vidul şi absorbţia Zidului de Foc l-a atras pe el. 
     Perioada de timp cât a fost în acel Zid de Foc lui i s-a părut că a fost o eternitate.  Fiinţa lui a fost sfărâmat, rupt în multe, multe, multe bucăţi.  Câteva din aceste bucăţele au intrat într-un “cocon” pentru un somn lung, pentru a avea o experienţă interioară.   Jack, a fost totdeauna un creator şi o fiinţă care s-a uitat afară.  O altă parte din energia lui Jack nu a intrat în înăuntrul coconului, şi asta a continuat călătoria.
     Acum, Jack nu s-a dus direct pe Pământ.  A fost o perioadă interimară.  Asta este mai greu de descris, dar noi încercăm să transmitem lucrând strâns cu Cauldre.  Dincolo de Zidul de Foc, nu a fost nimic, întunecime completă.  A fost acel vid care mai târziu a devenit universul vostru fizic.  Când Jack a trecut acel vid, nu erau stele.  Nu au fost galaxii.  Nu au fost prezenţi energii.  Simplu nu a fost nimic.
     Energetic, Jack nu a fost în corpul de lumină pe care el a avut în regat şi el încă nu a fost într-un corp fizic.  Energia lui s-a învârtit mai repede decât a umanilor pe Pământ aşa cum voi ştiţi, dar mai încet decât atunci când el a fost în Prima Creaţie.  Noi nu vorbim aici despre vibraţie sau cota de dragoste.  Jack nu a fost  solid.  Jack nu a fost “uşor”  El a fost printre, (chicotiri) ca şi cum voi a-ţi putea gândi la o fiinţă în stare gazoasă.
     Când Jack, (voi), a-ţi trecut prin Zidul de Foc, el a văzut opusul lui.  El a văzut oglinda lui.  El a început să aibă experienţe, prima dată pe el însuşi şi mai apoi cu alte entităţi.  Primele experienţe au creat o energie care a ieşit la iveală din el (voi) şi asta a infiinţat o structură şi un model de energie în univers care mai înainte a fost vidul.  Jack,(voi), a-ţi trecut prin experienţe care atunci au creat împletituri de energii, tapete, fundaţii care mai târziu au devenit stelele voastre şi galaxiile voastre şi sistemul vostru solar.  Asta a fost o perioadă foarte interesantă din timpul lui Jack (voi).
     Prin experienţele lui, Jack a vorbit despre o nouă identitate de sine.  El a început să se grupeze cu alte energii similare de entităţi care la fel au trecut prin Zidul de Foc.  El a început să lege cu alţii şi să formeze o “energie” de grup.  Aceste energii de grupuri de familii au călătorit într-un sens şi s-au stabilit în părţi specifice a universului.  Şi aşa cum voi ştiţi de la experienţele prezente cu familie, a început o bătălie internă.  Jack şi ceilalţi au început să se bate.  A izbucnit un război. Grupul care s-a format acum ei s-au despărţit, s-a rupt.
     A fost un timp haotic.  Jack încă a mai trebuit să înveţe să se ajusteze la tranziţia lui prin Zidul de Foc.  El nu a simţit aşa ceva niciodată.  El a încercat să-şi aducă aminte şi să descopere cine a fost el, dar totodată el a luat asupra lui atribuţii noi la care el nu a putut să se relateze.  El a început să aibă simţăminte şi vibraţii necunoscute asupra energiei lui proprii.  Jack, a fost odată doar lumină dar acum el a început să aibă o grosime, o greutate a fiinţei lui care mai târziu a devenit un trup solid.
     Lui Jack nu prea i-a plăcut asta.  Lui nu i-a plăcut încetinirea energiei lui şi coborârea lui de la gând la lumină şi la electra.  Lui nu i-a plăcut de loc.  El a căutat să iasă din asta, dar nu a ştiut cum.  El a devenit tot mai solid.  Şi aşa cum el a experienţat asta, universul vostru a devenit tot mai solid.  Au început să se fomeze Planetele şi să aibă greutate.
     Oh, dragi prieteni, Jack - voi - nu v-a plăcut de loc asta. Voi a-ţi simţit că a-ţi căzut, şi a-ţi căzut, şi a-ţi căzut.  Energia şi vibraţiile voastre s-au încetinit.  Voi v-aţi luptat cu asta.  Voi a-ţi simţit că la un punct voi nu o să vă aduceţi aminte cine a-ţi fost şi de unde a-ţi venit.  Voi a-ţi încercat cu disperare să vă menţineţi vibraţiile regatului.  Voi a-ţi blestemat faptul că a-ţi trecut prin Zidul de Foc!
     Voi a-ţi fost în haos.  Au fost bătălii groaznice în univers.  Acesta a fost timpul când conceptul de a ucide şi moarte a început să apară.  A-ţi avut supărări faţă de ceilalţi şi faţă de voi.  Au fost grupuri care s-au împrăştiat în universul solidificat, încercând să ia puterea de la alţii.  Ei s-au gândit că dacă iau energia şi puterea de la alţii, asta va creşte vibraţiile lor şi îi va duce înapoi în regat.
     Voi a-ţi început să călătoriţi în grupuri, grupuri mari şi mici.  Aşa cum voi a-ţi făcut asta...aşa cum voi într-un sens a-ţi ţinut mîinile unui altuia şi a-ţi legat energiile voastre, atunci a venit în jurul vostru o energie de “navă”!  Voi a-ţi trăit în asta şi a-ţi călătorit peste tot şi a-ţi avut multe, multe experienţe.  A fost interesant, pentru că voi a-ţi putut călători foarte bine pe coridoarele energiei care s-a  format în universul vostru.  Voi a-ţi ştiut cum să călătoriţi dintr-o parte în cealaltă, ceea ce ar lua milioane sau chiar bilioane de ani lumină, folosând sistemele de măsurătoare actuale.  Pentru voi atunci a luat doar un moment.Voi a-ţi fost îndemânatici cu asta.
     Dar, în acest timp toţi, fiecare dintre voi a-ţi rezistat la încetinire, a-ţi rezistat la solidificarea care a luat loc, în întregul univers.  Voi a-ţi început să aveţi experienţe curioase.  Voi a-ţi început să vă loviţi de lucruri.  Voi nu a-ţi mai putut trece prin obiecte.  Energia nu a trecut prin energii.  Lucrurile au început să devine solide, s-au încetinit în viteză, voi de fapt v-aţi găsit că vă loviţi în stele, planete, meteoriţi şi asteroizi.  Asta v-a surprins şi v-a deprimat.  Bătăliile au continuat.  Bătăliile s-au intensificat.  Asta nu a fost un timp bun.  Au fost câţiva din voi care a-ţi încercat să găsiţi drumul înapoi Acasă, încercând să găsiţi vibraţia apropriată şi a-ţi descoperit lucruri despre energiile de dragoste şi lumină.  Dar pentru marea parte, lucrurile au încetinit mai mult în viteză.
     La un punct anume, aşa cum am vorbit noi înainte, a-ţi ajuns la un impas.  Lucrurile nu au mai putut să înainteze.  Conflictul, bătălia între ceea ce a-ţi putea numi lumină şi întuneric au fost aduse în impas.  Universul aşa cum voi ştiţi s-a oprit în creştere.  La acel punct a fost o decizie, un consens, un acord de a merge pe acest loc numit Pământ, şi pentru totdeauna să treceţi voalul. Voi a-ţi fost de acord să treceţi bariera finală şi pur şi simplu să îmbrăcaţi forma umană, ca fiinţa voastră să meargă în acea formă care este cunoscut ca trupul vostru.  Voi a-ţi fost de acord să trăiţi în amnezia completă a cine a-ţi fost, să treceţi prin cicluri de vieţi, de a trăi şi a muri, a ceea ce voi numiţi karma, să veniţi în ciclul complet din nou ca să vă readuceţi aminte cine a-ţi fost înainte de a trece Zidul de Foc.
     De aceea sânteţi voi acum aici.  De asta a-ţi fost aici pentru sute şi sute de vieţi.  Voi a-ţi mers în ciclul vieţii Pământului într-un acord de a aduce lucrurile în cercul complet.  A fost o înţelegere de a vindeca tot trecutul, de a vindeca timpul când a-ţi trecut prin Zidul de Foc, să vindecaţi timpul când s-a construit vidul, Creaţia Universului vostru aşa cum ştiţi.  Voi a-ţi mers în toate acele vieţi ca să vindecaţi şi să redescoperiţi.
     Sânt aici cei care au venit acum în cercul al doilea al vostru.  Ei fac măsurătorile şi monitorează ceea ce a-ţi făcut.  Ei sânt aici pentru că cercul se apropie de sfârşit.  Voi sânteţi în acest stagiu final care a fost într-un timp anume pe care noi nici nu începem să explicăm.  Dar cercul se apropie de sfârşit de la lucrul pe care voi a-ţi făcut.
     Nu ar trebui să fie o surpriză pentru voi căci lucrurile zilnice acuma sânt aşa dificile.  Nu este vorba doar de voi!  Nu sânteţi numai voi în această viaţă pe care voi vindecaţi.  Voi deja a-ţi vindecat sute şi sute şi sute de vieţi de a voastră din trecut.  Cei care au fost vindecaţi, dragi prieteni, au plecat şi Gaia eliberează acea energie care a  fost ţinut în Pământ.  Ceea ce voi vindecaţi chiar acuma este timpul de clădire a vidului, timpul între Zidul de Foc şi venirea voastră pe Pământ.  Voi vindecaţi acest timp în care voi a-ţi sărit în jurul universului, experienţând începutul greutăţii şi a materiei.  A fost un timp când voi a-ţi călătorit liber prin timp şi spaţiu, dar vouă nu va plăcut ce s-a întâmplat.  Acest timp a fost un timp de haos.
     Acum, pe cei pe care voi îi numiţi “fiinţe străine”, prietenii mei, sânt simplu aspecte ale voastre din trecut, acel timp de construirea vidului.  Noi v-am spus înainte că dacă voi vă uitaţi la stelele voastre şi vă uitaţi în universul vostru, nu prea este multe de văzut.  Şi noi vă asigurăm asta.  Voi vă uitaţi într-o viziune dimensional limitată a universului vostru fizic.  Şi într-adevăr nu prea este mult de văzut acolo.  Ceea ce este acolo sânt energiile a trecutului vostru care trec în zig-zag şi câteodată se intersectează cu viaţa voastră curentă pe Pământ.
     Daţi voie să folosim o analogie.  Noi o să folosim analogia casei voastre noi, pentru că este una dintre cele mai bune. (chicotiri) Imaginaţi-vă că staţi în camera de zi şi vă uitaţi de jur împrejur. Tot ce vedeţi de aici este doar camera de zi, dar mai sânt şi alte camere pe care voi nu le vedeţi pentru că voi staţi doar într-un singur loc în acest moment din timp.  Sânt ceva activităţi în celelalte camere, dar voi nu sânteţi conştienţi de asta, pentru că voi nu puteţi vedea şi nici auzi.  Universul vostru este ca şi această analogie.  Sânt multe camere, sânt multe dimensiuni.  Când voi vă uitaţi la cerul vostru şi voi vedeţi stelele - în acea cameră  unde sânt stelele nu prea este altceva.  Nu prea este într-adevăr ceea ce puteţi spune în termen de viaţă.  Este energie multă, dar în termen de viaţă nu prea este nimic.  Sânt camere care există una lângă alta, dimensiuni lângă dimensiuni în universul vostru pe care nu puteţi vedea sau auzi.  Câţiva dintre voi încep să simtă aceste camere.  Ele sânt toate sub un singur acoperiş, dar ele sânt camere separate.
     Câteodată, într-o situaţie de energie neobişnuită poate fi o traversare.  Voi o să puteţi uita într-o altă cameră sau că o fiinţă trece dintr-o cameră în alta din greşeală şi trece prin uşă şi intră în camera voastră.  Când asta se întâmplă, asta sânteţi voi din trecut!Oh, arată ca o fiinţă străină şi simţiţi parcă ar fi extratereşti, dar prietenii mei, asta sânteţi voi din trecut.  Cu acestă cantitate de vindecare care se face acuma, de vindecare a acestui timp, într-un sens voi sânteţi în paralel cu trecutul.  Voi sânteţi acum aici dar voi la fel vindecaţi pe aceea din camera cealaltă în acelaşi timp, deci mai sânt greşeli de traversare sau de intersectare.
     Există în universul vostru străini care sânt mai înţelepţi şi mai buni şi mai deştepţi?  Într-adevăr, prietenii mei, nu!  Sânt aspecte din voi din trecut.  Cum pot fi ei mai înţelepţi sau mai deştepţi sau mai puternici?  Acele aspecte, în timp ce face parte din trecutul vostru, apar chiar în acest moment.  Chiar şi în timp ce staţi aici pe scaun, partea din voi care construieşte structura vidului în trecut, există în acelaşi timp cu voi acuma.
     Noi nu vrem să mergem prea departe cu aceste concepţii de realităţi alternative sau dimensiuni multiple.  Noi simplu vrem să întărim acest punct că acei sânteţi voi din trecut şi ei traversează câteodată.  Lucrul important este de ştiut, prietenii mei, că voi sânteţi într-un cerc plin cu munca voastră.  Voi a-ţi trecut prin timpuri traumatice după ce a-ţi trecut Zidul de Foc.  Să nu daţi puterea voastră la nimeni, la nici o fiinţă, a ce voi numiţi străini.
     Chiar dacă asta este un aspect din trecutul vostru, va încerca să se prezintă vouă ca o fiinţă mare şi inteligentă.  Ei o să încerce să vă spună - şi aici este un pic de adevăr - că ei sânt părinţii voştri că ei au suplinit stocul de seminţe pentru voi.  Păi sigur, ei sânt trecutul vostru!  Dar să nu vă lăsaţi păcăliţi că ei sânt fiinţe mărinimoase care au cheia pentru fiecare lucru.  Dragi prieteni, vibraţia cuvântului “străin”  este o “minciună”.  Să nu daţi puterea voastră la nimeni.  Voi sânteţi aproape la completarea cercului.  Acum este un timp de intensitate când chiar voi din trecut veniţi înapoi şi încercaţi să păcăliţi şi să depreciaţi pe voi înşivă, şi care spun că ei sânt cei înţelepţi.  Într-un sens, chiar că voi încercaţi să vindecaţi trecutul vostru, ei o să încerce să vă păcălească.
     Eu, Tobias, vreau ca voi să vă aduceţi aminte de această energie de aici, energia care vă spună că voi aveţi sămânţa Hristosului în sinea voastră, şi voi totdeauna a-ţi avut.  Să nu urmaţi pe nimeni înafara de Dumnezeul din voi.  Voi o să fiţi provocaţi în aceste zile, aşa cum faceţi ultima legătură în cercul vostru.  Problemele vor fi dificile, de aceea am deschis noi discuţia asta acuma.  Spunem noi oare că voi o să aveţi o întâlnire cu un străin?  Într-un sens, da.  Asta nu se va întâmpla în timp ce conduceţi maşina pe drum la ora 1:00 AM şi ajungeţi la o trecere de tren (râsete din audienţă).  Poate vine în somnul vostru.  Se poate că se întâmple ca o amintire veche, care vine ca un marfar, amintirea ce aduce frică şi care vă impiedică şi vă imobilizează.  Când acesta se întâmplă, dragi prieteni, noi vrem ca voi să veniţi înapoi în această energie a acestei zile, când Spiritul, când Yeshua şi Consiliul Crimson şi Tobias au stat în faţa voastră şi au spus, “Dragii noştri, voi sânteţi Dumnezeul care se trezeşte.  Să nu aveţi pe nimeni care vine înainte şi deasupra voastră”(chicotiri).
     Acum asta o să aducă multe întrebări despre acei străini!  Noi sântem pregătiţi să discutăm cu fiecare dintre voi.  Şi Cauldre, noi o să-ţi dăm uneltele ca să poţi să răspunzi.
     Acum noi o să schimbăm energiile aici şi vom trece la Lecţia al Şaptelea din Seriile Creaţiei.  Noi vă cerem pe fiecare dintre voi să vă aşezaţi comfortabili în locurile voastre.  Dragi prieteni, noi o să spunem o poveste scurtă ca să puteţi înţelege lecţia noastră . Lecţia al Şaptelea este foarte simplă, foarte simplă.  Voi o să depuneţi efort pentru asta că este aşa de simplu.  Voi o să încercaţi să faceţi cumva mai complex.
     Lecţia al Şaptelea este prima lecţie pe care noi numim lecţii practice pentru creaţii de dinafară.  Despre ce tot noi am vorbit până acuma a fost despre fundaţie şi înţelegere şi procesând energia veche care a fost nevoită să fie re-balansată.  Noi acum o să începem cealaltă jumătate a acestei serii, în care voi o să învăţaţi să creaţi activi.  Acesta se pare câteodată ciudat sau neobişnuit pentru câţiva din voi.  Este o frică imprimată în sinea voastră, în sinea umanilor, de puterea voastră creatoare.  Este o încăpăţânare pentru a crea din nou, pentru că a fost un timp lung şi încă mai există ruşinea şi vinovăţia asociată cu ce voi percepeţi a ceea ce a-ţi făcut voi în trecut.
     Este o vinovăţie originală ce observaţi în voi, când a-ţi trecut prin Zidul de Foc.  Voi simţiţi că a-ţi mers prea departe.  Voi simţiţi că v-aţi bătut în energia de haos, în procesul de a clădi vidul.  Oh, dragi prieteni, bătălia care a luat loc atunci ar face ca “luptele Stelelor” să fie o joacă de copil. Deci când noi vorbim şi folosim abilităţile voastre creatoare adevărate, mulţi poate o să fiţi luaţi cu surprindere.   Mulţi dintre voi se miră dacă asta este un lucru bun sau crede că poate nu este timpul potrivit acum.
     (pauză)
     A fost o Lucrătoare de Iluminare pe numele de Anna, o lucrătoare de iluminare minunată ca şi voi de aici, şi voi care citiţi asta.  Ea a mers în multe clase spirituale în ultimii 30 de ani.  Ea a învăţat despre controlul minţii, care este amuzant,  Ea a învăţat în felul ei să mediteze, cum să liniştească mintea.  Dar noi ştim şi voi ştiţi că mintea nu s-a liniştit niciodată.  Ea a stat 20 de minute pe zi în meditaţie, chiar de două ori pe zi, stând într-o poziţie necomfortabilă pentru că ea s-a gândit că aşa trebuie să fie. (râsete din audienţă).  Dar într-un sens, asta a făcut bine la sufletul ei şi fiinţa ei, pentru că a ajutat-o pe drumul ei.  A ajutat să furnizeze structura.
     Draga noastră lucrătoare de iluminare, Anna a mers şi la alte cursuri care foloseau diferite tehnici cu diferite subiecte - cum să fi în pace, cum să fi calmă, cum să fi bună, cum să fi ca Dumnezeu, cum să asculţi de Dumnezeu (râsete din audienţă). Aceste cursuri au fost ca şi o mijlocire pe drumul ei, şi a ajutat-o să ajungă până la acest punct.  Dar de desubtul ei, ea a continuat să se întrebe, “Dacă eu învăţ aşa mult şi cresc aşa mult cum este că eu nu pot afecta fiinţa mea, spaţiul meu?  Cum este că eu nu pot să mă concentrez ca să pot schimba cursul apei de la robinet”?  Ea a încercat asta, dar nu a reuşit.  “Cum de nu pot să schimb felul în care o lumânare flicăreşte, cu mintea mea?  Pentru că eu ştiu şi Spiritul ştie că a fost briza care a cauzat mişcarea flamei”?
     Anna a fost nemulţumită pentru că au mai continuat să fie probleme şi experienţe în viaţa ei şi de care parcă ea nu a avut control.  Ea a făcut doar bine ca să supraveţuiască şi să crească spiritual.  Vedeţi voi, că ea nu a realizat că munca şi efortul pe care ea a depus a construit ceva în sinea ei.  A trezit ceva în ea.  Dar ea era încă nemulţumită că asta nu a schimbat realitatea ei de afară. Lucrurile nu s-au schimbat pe dinafară.  Pentru asta au fost multe scopuri. Una dintre ele a fost că timpul nu a fost potrivit.  Nu a fost apropriat.  Ar fi fost - cum să spunem asta - o ciocnire şi arsură.  Timpul nu a fost apropriat atunci pentru ea.
     A fost o lungă aşteptare pentru voi toţi şi noi înţelegem asta.  Balanţa de energie a Annei- despre care noi am vorbit, marmurile, cea clară, albă şi neagră - încă au mai jucat un joc frumos în sinea ei.  Încă nu a fost pentru ea ca acel joc să se termine.  La fel a fost un punct ca ea a continuat să dea puterea ei la alţii.  Ea a mers într-o clasă sau a citit o carte şi ea a devenit  adeptă a acestora. Şi un adept nu este creator!  Acestea sânt termene contradictorii.
     Dar, acum dragi prieteni, timpul este apropriat.  Aşa cum am spus, cei care se adună în cercul al doilea astăzi sânt cei care fac măsurătorile şi monitorează.  Ei sânt foarte curioşi pentru că timpul este acum apropriat.  Ei ştiu că cei primii ai umanităţii vor începe să se folosească de abilitatea lor creatoare.  Şi aceştia sânteţi voi.
     Anna a fost foarte supărată că nu a putut să controleze mediul de afară în jurul ei, fiinţa ei exterioară.  La un moment dat, ea ca şi mulţi alţii, a aruncat toate cărţile, toate uneltele şi a spus, “ Nu clase.  Astea nu m-au ajutat la nimic decât o grămadă de bani”! (râsete din audienţă).  Dragi prieteni,asta nu este chiar aşa, asta nu înseamnă că dacă noi nu am spus aşa, că nu a fost bine, toate acele lucruri, clasele, disciplinele şi tehnicile, au fost într-adevăr care au fost pietre de trecere pentru Anna, şi au ajutat să o aducă înapoi la familie.  Aşa ea a întâlnit pe alţii, prin cursurile ce a luat. Energia grupului a fost valoroasă, că a adus familia împreună.
     Acum Anna, a învăţat de acel loc numit Casa Nouă.  Ea nu a înţeles prea bine, dar ea a simţit în sinea ei că a fost bine.  A simţit că a fost apropriat şi chiar dacă nu pentru altceva, a fost un simţământ de câteva minute! (chicotiri).  Şi aşa ea a petrecut timpul ei în Casa Nouă, ca şi cum noi vă cerem pe voi să faceţi asta.  Puneţi-vă în energia Casei Noi.  Simţiţi cântecul sau tonul Casei Noi.  Dacă voi auziţi bine, atunci simplu zâmbiţi.  Dacă nu prea simţiţi, atunci să ştiţi simplu că vibraţia este acolo, o vibraţie de inimă în Casa voastră Nouă.
     Anna cumva a fost supărată de faptul că nu a avut abilitatea să creeze pro-activ,  să creeze cu direcţie şi putere, ea a ajuns la un punct unde ea a eliberat multe din căile ei vechi.  Ea a ajuns la un punct când a fost într-adevăr gata să înceapă să creeze.
     În Casa ei Nouă, Anna a văzut o pensulă lată într-o cutie cu vopsea strălucitoare, o vopsea frumoasă, în camera de zi.  Ea a ştiut că asta a fost acolo pentru un scop, pentru că ea nu a pus asta acolo.  Şi nu a fost acolo ultima dată când ea a fost în casa Nouă.  Dar, ea s-a simţit bine cu asta.  Pensula a fost lată.  A fost foarte lată, mai lată decât oricare pensulă pe care ea a văzut până acuma.  Ea s-a uitat de jur împrejur.  Ea s-a uitat în jur în casa nouă, şi s-a mirat că ce trebuie să facă cu această pensulă şi cu vopseaua asta.  Dar în loc să se agite, fiind în energia acea frumoasă a casei noi, ea a întrebat pe ea însăşi, “Ce este ce eu trebuie să ştiu despre aceasta cutie de vopsea strălucitoare, vopsea frumoasă şi această pensulă lată”?   O voce din sinea ei a ieşit - nu de la călăuzi sau de la Tobias - vocea a spus să ia pensula, să o înmoaie în vopsea şi să tragă o dungă lată, oricum doreşte pe una din peretele din camera de zi a Casei Noi.  Când Anna a luat pensula, a pus-o în vopseaua strălucitoare şi a făcut o dungă lată pe zid şi aşa ea a învăţat Lecţia al Şaptelea.
     Lecţia al Şaptelea:  Creaţi Dungi Late.  Creaţi dungi late.  Acesta este o lecţie simplă şi profundă.  În următoarele 30 de zile, voi o să intraţi în înţelegerea reală de creaţie.  Voi numai sânteţi victime şi simplu voi numai reacţionaţi la lucruri care se întâmplă în viaţa voastră.  Voi de adevăratelea o să creaţi.  Noi vă cerem să staţi în casa voastră,să simţiţi vibraţia casei voastre şi când sânteţi gata luaţi pensula cea lată, cufundaţi în vopsea, şi creaţi o dungă lată pe perete, aşa cum vă vine vouă, nu este o regulă.  Numai una, nu mai multe.  După aceea puneţi pensula jos, staţi jos pe podea, şi uitaţivă ce se întâmplă la acea dungă lată pe care voi a-ţi creat.  Observaţi.  Se va schimba.  Îşi va găsi balanţa.  Voi sânteţi în Casa Nouă, şi în interiorul aceste energii este balanţa divină.  Prima voastră creaţie - prima voastră dungă lată - asta îşi va găsi  balanţa.
     Acum ce creaţi voi?  La ultima noastră întâlnire noi am vorbit despre cele patru arii de experienţe  umane.  Noi am vorbit despre resurse şi la fel despre abundenţă.  Noi am vorbit despre sănătate şi biologia voastră.  Noi am vorbit de relaţii.  Şi noi am vorbit despre meritul de sine.  Alegeţi una dintre aceste patru.  Ţineţi asta în inima voastră.  După aceea creaţi cu pensula lată, simplu creaţi balanţa pentru acea arie.  Voi creaţi o balanţă.  Nu este nevoie de nici o agendă specifică or intenţie pentru Spirit sau pentru voi înşivă.  Voi creaţi în balanţa divină.  Dar în acest timp, voi creaţi cu o pensulă lată.  Voi sânteţi pro-activi.
     Ce însemnă toate astea?  Ce se întâmplă acum?  La început voi o să aveţi probabil o frică.  Voi vă miraţi ce într-adevăr voi creaţi şi ce se întâmplă cu rezultatul creaţiei voastre noi?  Această frică este relatată înapoi la timpul de dinainte de a veni pe Pământ. Este relatată la ruşinea pe care a-ţi simţit când voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc, şi a-ţi lăsat regatul.  Adresaţi-vă la această frică.  Staţi cu asta în casa voastră.  Înţelegeţi şi vorbiţi la asta.  Frica poate fi cea mai bună prietenă a voastră, sau ca creator această frică poate să fie duşmanul vostru cel mai rău.   Această frică dacă nu este asistată o să vină înapoi la voi.  Va veni înapoi şi va arăta ca un străin (râsete din audienţă).  Noi spunem asta foarte serios. Dacă daţi voie la această frică să crească şi să aibă putere, vă va lua înapoi la locurile unde această frică s-a născut.
     Lecţia al Şaptelea:  Creaţi în dungi late.  Să nu vă îngrijoraţi de mecanismul  sau detalii.  Această cameră unde ne adunăm este plină cu mecanici şi ingineri care lucrează pe acele detalii.  Voi ca creatori, voi nu trebuie să intraţi în asta acuma.  Creaţi în dungi late.  Voi o să aveţi tendinţa să lucraţi cu pensule fine şi să spuneţi la Spirit şi la Sinea voastră divină să facă lucrul. Rezistaţi la această temptaţie.  Staţi în faţa acelei dungi late frumoase pe care voi a-ţi creat.  Simplu daţi voie ca asta să ia balanţa divină.  Asta este simplu, prieteni dragi, dar foarte solicitat.
     Luaţi o problemă de relaţie.  Voi nu trebuie să explicaţi la Spirit sau vouă înşivă ce este acea problemă.  Voi nu trebuie să intraţi în detalii.  Luaţi această problemă.  Ţineţi în inima voastră.  Creaţi o dungă lată, şi acum, dragi prieteni, balanţa aceea divină, divinitatea voastră proprie, va mânui acea problemă.
     Vedeţi voi ce se întâmplă aici?  Voi învăţaţi să aveţi încredere în divinitatea voastră proprie şi daţi voie ca divinitatea să înceapă lucrul.  Voi a-ţi încercat să mânuiţi asta în toate detaliile în trecut!  Voi a-ţi fost separaţi de împărăţie pentru aşa mult că voi a-ţi simţit că trebuie să mânuiţi fiecare detaliu micuţ.  Acum este timpul să aveţi încredere în voi.  Aşa cum voi daţi voie la divinitatea voastră  ca să aducă balanţa apropriată, dragi prieteni, viaţa voastră va fi foarte uşoară!  Voi o să fiţi pictori a unor dungi frumoase.  Mecanismul manifestaţiei va fi rezolvat pe alte nivele.  Şi aşa viaţa va fi foarte uşoară.
     De ce peretele?  De ce vopseaua?  Mergeţi afară din casa voastră după ce a-ţi creat dunga lată.  Lucrurile afară o să se vadă diferit  O să se vadă diferit pentru că munca ce a-ţi făcut a fost înăuntrul vostru!  Va arăta simplu diferit.  Voi o să începeţi să vedeţi dincolo de ce voi a-ţi putut recunoaşte înainte.  Voi o să începeţi să vedeţi căile pe care lucrurile se împreunează.  Voi o să puteţi uita în sinea oamenilor din jurul vostru pentru care a-ţi simţit mâhnire şi milă.  Voi o să vedeţi şi bucuria în  viaţa lor.  Voi a-ţi schimbat ceva mai întâi în sinea voastră cu prima pensulă lată, şi după asta lucrurile de dinafară vor începe să fie diferite.
     Voi nu a-ţi schimbat viaţa nimănui.  Voi v-aţi schimbat pe voi înşivă.  Noi v-am spus înainte să nu puneţi pe alţii în cuptor.  Să nu încercaţi să schimbaţi pe alţii.  Voi nu trebuie să faceţi asta pentru că lucrurile o să fie diferite şi voi o să înţelegeţi într-un fel în care voi nu a-ţi înţeles înainte.
     Lecţia al Şaptelea:  Creaţi în dungi late.  Dragi prieteni, rezistaţi dorinţei de a lua o pensulă fină ca să umpleţi detaliile.  Astea vor fi făcute pentru voi.  După ce creaţi o dungă lată, staţi pe podea şi admiraţi piesa de artă ce a-ţi creat.  Noi v-am vorbit înainte de Cuptorul de Graţie şi noi v-am vorbit şi v-am luat prin procesul de a pune lucrurile vechi în cuptor.  Cuptorul de Graţie este minunat pentru lucruri vechi.  Dar Cuptorul de Graţie serveşte la fel ca şi un procesor şi de balansare a lucrurilor noi ce voi a-ţi creat.  Este parcă ca şi întregul sistem de energii în casa nouă.  Aşa cum voi creaţi o dungă lată, Cuptorul de Graţie balansează şi procesează energiile.  În alte cuvinte, daţi voie la graţie să proceseze creaţia voastră nouă care asigură balanţa divină.  Asigură manifestarea şi balansarea în cea mai apropriată şi dragă manieră.  Voi nu trebuie să fiţi preocupaţi  dacă voi creaţi cel mai apropriat şi iluminat lucru.  Divinitatea voastră va avea grijă de asta.
     Este o frică înternă în fiecare dintre voi, că voi creaţi ceva ce nu este apropriat.  Aceasta a înţepenit pe mulţi dintre voi până acum. Voi a-ţi fost şovăitori de a crea pentru că voi nu a-ţi ştiut dacă acela va fi lucrul bun.  Voi a-ţi aşteptat Spiritul să vă spună cum să creaţi şi ce să creaţi, pentru că voi nu a-ţi vrut să fie iarăşi ceva inapropriat.  Cuptorul de Graţie, divinitatea voastră proprie şi dragostea Spiritului va face în aşa fel încât voi nu o să creaţi ceva inapropriat.  Cu cele patru marmure şi balanţa în sinea voastră, voi nu o să creaţi rău sau ceva închis.  Cu dragostea pe care voi aveţi în voi, voi nu o să creaţi nimic rău.
     Ce a-ţi putea să creaţi acuma?  Este simplu.  Cu dunga lată voi creaţi o nouă balanţă de relaţii, balanţă de abundenţă, balanţă de sănătate şi de meritul de sine.  Când luaţi acea pensulă lată, voi creaţi o nouă balanţă.  Să nu vă îngrijoraţi câţi dolari este în balanţă sau cum noul vostru iubit arată.  Divinitatea o să aibă grijă de balanţa şi o să vă aducă toate lucrurile apropriate la voi.  Aşa cum voi schimbaţi lucrurile în sinea voastră, voi schimbaţi nivelul de vibraţii.  Voi schimbaţi modelul de energii, ca atunci când voi ieşiţi afară pe uşă din casa nouă, voi a-ţi schimbat percepţia cum lucrurile apar.  Voi schimbaţi realitatea fără să afectaţi o altă fiinţă umană.  Acesta este foarte interesant.  De aceea noi am spus, “Să nu vă rugaţi ca să schimbaţi lumea.  Rugaţi-vă doar pentru a vă trezi în sinea voastră”.  Aşa cum faceţi, voi o să schimbaţi felul în care realitatea apare.  Noi o să discutăm despre asta în lecţiile următoare.
     Lecţia al Şaptelea, este foarte simplă, dar este prima voastră lecţie de creare pro-activă.  Creaţi în dungi late.  Alegeţi una dintre cele patru arii pe care le-am discutat.  O să fie într-adevăr mai multe lecţii intense aşa cum mergem, dar lucraţi cu asta pentru o perioadă de timp acum.  Creaţi în dungi late.
     Acum, dragi prieteni, cei care stau aici astă seară în cercul al doilea care măsoară şi monitorează energiile, ei zâmbesc.  Ei simt şi văd un nivel de vibraţie pe care ei au detectat în câţiva din voi.  Această vibraţie este despre dragoste care străluceşte în sinea voastră.  Ei zâmbesc despre integritatea voastră, dragostea voastră şi dedicaţia voastră.  Aceasta este lumina care străluceşte
     Ei o să facă mai multe măsurători despre Shaumbra şi Pământ.  Ei spun ca să vă aşteptaţi la schimbări pe Pământul vostru.  Voi o să vedeţi schimbări în putere.  Voi o să vedeţi schimbări în Gaia.  Şi toate acestea continuă să se intensifice.  Recentele mişcări de pământ au început deja în Sudul Americiii şi India.  O să fie mai multe, şi vor fi apropriate.  Mai târziu o să discutăm cum să mânuiţi aceste situaţii.
     Este într-adevăr un timp de dragoste şi un timp de reuniune când noi ne adunăm ca acum.  Noi ne bucurăm de acest timp împreună.  Noi ne bucurăm de întâlnirea noastră.  Luaţi această energie.  Luaţi acest simţământ care vine atunci când noi ne întâlnim ca acum.  Ţineţi asta în voi.  Ţineţi în voi.  Vedeţi asta ca şi o călăuză pentru celelalte energii a fiinţei voastre. Dragi prieteni, sânt o mulţime de entităţi pe partea cealaltă a voalului care fac lucruri în  numele vostru, lucrând cu voi şi având grijă de voi.
     Într-adevăr voi niciodată nu sânteţi singuri!
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.