LECŢIA A ŞAPTEA - SERIILE CREAŢIEI
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
PRESENTAT LA CERCUL CRIMSON
10 FEBRUARIE 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este că noi continuăm cu energia din acest cerc, în această zi.  Asta este una dintre timpurile noastre favorite...când noi încercăm să răspundem la întrebările voastre.  Aşa cum v-am spus de multe ori înainte, este când noi nu cunoaşzem răspunsul.  Voi sânteţi pionierii energiei noi, şi de aceea soluţiile nu au fost încă create.  Atunci noi lucrăm cu voi, cu divinitatea voastră şi cu ceilalţi de pe partea asta a voalului ca să creăm răspunsul.  Noi ştim că este o energie care se schimbă şi care ia loc acum în înăuntrul fiecărui Shaumbra.  Noi acum o să vorbim despre asta pentru un moment.
     Noi am vorbi despre “rugăciune”.  Noi am iritat câţiva lucrători pentru iluminare (chicotiri)  Noi vrem să facem o remarcă aici - şi să subliniem - noi nu condamnăm în nici un fel rugăciunea.  Noi nu spunem că rugăciunea nu a fost sau nu va continua să fie apropriată.  Noi simplu spunem că voi schimbaţi energie, voi schimbaţi felul în care voi creaţi şi felul în care voi afectaţi lumea de dinafară.  Rugăciunea a fost o unealtă puternică pentru voi.  A ajutat să vă concentraţi energiile.  A ajutat să solidificaţi intenţiile voastre.  A ajutat să vă cunoaşteţi drumul vostru.  Când v-aţi rugat din inima voastră cu dragoste pentru alţii, asta a avut un efect, dacă ei au ales să folosească  acea energie.
     Aşa cum voi vă mutaţi în adâncul energiei voastre noi, voi numai trebuie să vă rugaţi pentru o rezolvare.  Asta simplu va Fi.  Asta poate este puţin greu de înţeles.  Aşa cum voi mergeţi într-un loc de balanţă şi pace, aşa cum voi creaţi cu pensula lată, voi o să manifestaţi simplu prin FIIND.  Voi o să aduceţi aceste atribuţii la alţii dacă ei vor să le folosească.  Nu o să fie necesar pentru o expresie de afară a rugăciunii.  Acesta simplu va Fi, pentru că voi sânteţi acolo.  Noi ştim că asta va lua ceva muncă pentru a înţelege.
     Voi începeţi să înţelegeţi că anumite energii dinamice sânt apropriate.  Dacă un alt uman alege boală, sau problemă de abundenţă, să înţelegeţi că asta este ce fiinţa lor alege.  Onoraţi asta şi fiţi într-un spaţiu de a şti şi când ei vă caută să-i călăuziţi ca  un învăţător, atunci voi într-adevăr puteţi începe să-i ajutaţi.
     Sânt mulţi care se roagă pentru alţii cu o energie ne-apropriată.  Ei se roagă ca alţii să nu fie aşa răi!  Ei se roagă ca alţii să ajungă la sensurile lor (râsete din audienţă)  Ei se roagă ca alţii să nu judece greşit.  Dragi prieteni, fiind Shaumbra, voi învăţaţi să onoraţi pe ceilalţi pentru ce ei sânt.  Voi învăţaţi să creaţi balanţă în sinea voastră şi asta schimbă felul cum lucrurile apar pe dinafară.
     Chiar şi cutremurul  recent  care a fost în India a fost apropriat. Ca să vă rugaţi ca Gaia să se oprească aceste activităţi este ne-apropriat pentru că nu este necesar pentru asta.  Ca şi voi, Gaia eliberează energii vechi.  Simplu iubiţi Gaia, simplu să fiţi într-un loc de balanţă pentru voi înşivă, să fiţi într-un loc de divinitate şi atunci tot aşa va fi şi Gaia.   Umanii care au părăsit Pământul cu acest cutremur în India, ei au ales asta.  Pentru voi ca să nu onoraţi asta, înseamnă că voi nu onoraţi drumul lor.  Aşa dificil şi dureros cum apare, toţi cei care au trecut pe partea cealaltă a voalului cer ca voi să-i onoraţi.  Când voi vă rugaţi cu necaz, voi atunci trimiteţi lor energia de supărare şi regret şi disperare.  Asta este ce ei primesc şi ei nu prea vor asta să primească.   Ei doresc energie de onoare şi acceptarea voastră.
     Ca Shaumbra voi vă mutaţi dincolo de necesitatea de a vă ruga Rugăciunea indică că este o imbalanţă,  că acele lucruri nu sânt apropriate.  Ca Shaumbra voi o să învăţaţi că toate lucrurile sânt apropriate.  Dacă voi alegeţi să aduceţi balanţa unei energii noi într-o situaţie, simplu să FIŢI.  Simplu puneţi-vă pe voi înşivă în acea situaţie.  În loc să simţiţi supărare şi durere, simplu puneţi energia în acea situaţie.  Balanţa voastră simplu va fi folosită de cei care doresc să se folosească de asta.
     În această energie nouă, dragi Shaumbra, sânt multe schimbări de la feluri vechi.  Sânt multe schimbări şi asta va continua să fie.  Problema de rugăciune contra FIIND este doar una. 
     Cu aceasta noi încercăm să vă răspundăm la întrebările voastre
     Întrebare:  Tobias, cele patru arii de interese umane, (abundenţă, relaţii, sănătate şi meritul de sine), sânt foarte vaste.  Trebuie noi să aşteptăm pentru o perioadă anume înainte să vopsim o altă dungă lată sau putem noi să vopsim una în fiecare naopte?
     Tobias:  Dragi prieteni, este timpul să ascultaţi la vibraţiile şi cântecul casei voastre noi.  Răspunde la întrebarea asta tu însuţi!  Voi o să simţiţi dacă este un haos, voi o să simţiţi dacă este apropriat, voi o să simţiţi dacă este mult timp între creaţii.  Mult mai mult noi o să vă răspundem înapoi la întrebările voaste cu o întrebare.  Cum vă simţiţi cu asta?
     Noi nu putem să vă călăuzim cu un răspuns general pentru că fiecare dintre voi va fi altfel, va fi unic, diferit şi individual.  O să fie cei care simt că este apropriat să creeze o dungă lată pentru fiecare arie, chiar în această noapte.  Alţii poate o să mai aştepte, să simtă, să vadă ce se întâmplă înafara casei lor noi, după ce ei au creat o dungă lată.  Ei o să aştepte zile sau poate săptămâni (râsete).  Dar acest grup care stă aici noi ştim că voi o să lucraţi chiar în această noapte!
     Întrebare:  Tobias, care este relaţia între sinea noastră şi Înălţimea noastră de Sine sau Adevărul de Sine?  Eu am fost obişnuit să egalez cele două termene.  Orice părere de a ta este binevenită.
     Tobias:  Dragă, drag prieten, tu ai pus Înălţimea ta de Sine şi Divinitatea ta de Sine şi Adevărul tău de Sine înafara casei tale.  Ele vor să vină înăuntru.  Astea înseamnă una şi acelaşi lucru.  Aşa cum am discutat înainte, voi sânteţi într-o singură cameră în casa voastră, dar voi ştiţi că sânt multe camere.  Multe camere sub acelaşi acoperiş a ce voi puteţi numi Adevărul de Sine.  Începeţi să fiţi deschişi şi pentru celelalte camere.  Toate astea sânt în voi.  Voi gândiţi că sânt ceva fiinţe afară, un înger de aur care este înafara voastră.  Dar divinitatea voastră este la cel mai mic nivel în sinea voastră şi va creşte de aici.  Nu o să vină şi bate la uşa casei voastre.  Iluminează de dinăuntrul fiinţei voastre.  Separarea pe care a-ţi pus între voi şi divinitatea voastră şi Spirit trebuie să se sfârşească acum.  Împreunaţi-le în casa voastră.
     Întrebare:  Tobias, ce pot să fac eu ca să asist creşterea ascensiunii mele, luînd în considerare că călătoria fiecăruia dintre noi este puţin diferit?
     Tobias: În primul rând, petreceţi mai mult timp în casa nouă, metafora care este tot ce sânteţi voi.  Sânt cântece, sânt tonuri şi armonii care vin din sinea voastră.  Voi v-aţi rătăcit pe străzile înafara casei voastre, uitându-vă şi căutând.  Voi a-ţi călătorit pe drumuri şi v-aţi dus din oraş în oraş,căutând aceea parte din voi înşivă.  Aduceţi asta înăuntru.  Ascultaţi la vibraţii.  Voi o să învăţaţi cum să răspundeţi la întrebările voastre proprii şi voi o să ajungeţi la noi realizaţii.
     La fel este o vibraţie care este instalată pentru activitatea de creaţie într-o formă mult mai dinamică.  Este o vibraţie de “împingere”. Când voi creaţi, când voi faceţi acea dungă lată şi folosiţi mişcare pentru asta, atunci se crează o vibraţie.   Noi încercăm să definim asta în vibraţie şi spectru de sunet uman. (pauză).  Este similar cu EH-LA-TONE (Tobias se străduieşte ca să transmite acest ton).  Este o vibraţie de EH-LA-TONE. EH-LA-TONE.  Aceasta este o calitate vibraţională care intensifică procesul de creare.  Permiteţi  vibraţia de EH-LA-TONE să fie în dunga lată a voastră.  Asta va pune în mişcare, va adăuga mai multă dinamicitate la asta.  Asta este ceea ce va ajuta la iniţierea energiei de creaţie.  Este o vibraţie care adaugă forţa mai multă.  Lucraţi cu vibraţia asta.  Este ca şi cum ai adăuga un semn de exclamare la creaţia voastră.
     Acum ne reîntoarcem la întrebarea ta.  Simplu ascultă, simplu ascultă la tonul casei tale noi ce îţi spune.  Tu vei fi călăuzit apropriat.  Atunci să nu-ţi fie frică să iei pensula lată şi să creezi prima dungă şi acesta va începe procesul.
     Întrebare:  Tobias, oare să vorbeşti sau să spui cu voce tare la intenţie sau dorinţă sau doar să comunicăm - mult mai puternic şi efectiv, decât gândind sau vorbind în gând cu Înălţimea de Sine sau călăuzi, sau Dumnezeu sau Sananda şi aşa mai departe?
     Tobias:  Voi o să treceţi peste vorbire.  Chiar şi peste gândurile din mintea voastră.  Va veni de la aria unde este singura şakra.  Multă “vociferare” tare, este legată de minte.  Voi sânteţi foarte limitaţi, şi este prea multă activitate mentală.  Spiritul vă aude chiar dacă este vorbită sau numai în gând.  Câteodată voi încercaţi să fiţi prea disciplinaţi cu cuvintele pe care le spuneţi.  Noi ştim pe mulţi care re-frazaţi şi re-spuneţi comunicarea voastră la Spirit, gândind că poate Dumnezeul nu v-a auzit bine.  Nu este vorba de cuvinte ce spuneţi voi.  Este vorba despre vibraţiile ce emanează din voi şi care începe din acea singura şakra.  Este foarte simplu.  Asta este ce într-adevăr crează realitatea voastră.
     Întrebare:  Tobias şi familia, fac eu bine totul sau trebuie să mă pun la punct în câteva arii?  Eu mă simt singur aici.  Eu ştiu că eu am pe copii mei cu mine dar nu am pe nimeni cu aceeaşi înţelegere ca şi mine în viaţa mea cu cine să pot împărţi asta, să discut gândurile şi simţămintele mele. 
     Tobias:  Noi  ne uităm la energia acestei întrebări. (pauză). Într-adevăr tu o să continui să treci peste schimbări.  Nu este vorba de a te pune la punct sau dacă tu faci lucrurile cum trebuie.  Tu o să continui să treci prin schimbări şi prin momente.  Să nu înţelegi greşit asta că tu nu faci ceva bine.  Tu într-adevăr eşti pe drumul bun.  Tu într-adevăr eşti pe drumul bun.
     Mulţi lucrători de iluminare aleg un timp de singurătate pentru reflectare internă care este necesar pentru reîncărcarea nivelului de energie proprie.  Aşa cum voi vă mutaţi mai adânc în energia nouă şi aşa cum voi învăţaţi primul pas pentru creaţie de afară de pro-activ,creare cu dunga lată - aplică asta la aria ta de relaţie. Să şti că atunci o să atragi cunoştinţe apropriate la tine.  Ei o să vină bătând la uşa ta.  Şi într-adevăr totdeauna este Shaumbra, totdeauna cu dorinţă de a se conecta.  Noi vedem cercul vostru local care creşte.  Noi vedem cum comunicarea prin internet vă leagă unul de altul.  Folosiţi aceste unelte să vă conectaţi la alţi Shaumbra, care împarte experienţele şi gândurile similare cu ale voastre. 
     Întrebare: Acum un an fratele meu a căzut 30 de picioare de pe o platformă, rupând-şi bazinul şi câteva vertebrate.  El s-a refăcut fizic, dar acuma el crede că doi străini au invadat trupul lui fizic din cauza rănilor la trupul eteric şi a operaţiei la încheiătura mîini lui. El la fel crede că trupul lui eteric este atacat de parazite străine.  În ultimii ani el a contactat un număr de vindecători pentru condiţia lui şi a avut câteva sesiuni de vindecare dar până acuma fără success.  Poţi să mă iluminezi ce se petrece şi ce măsuri corecte trebuie să ia ca să scape pe el însuşi de acele condiţiuni.
     Tobias:  Drag prieten, acest accident a fost o cale de discordare şi zguduire pentru a scăpa de câteva probleme vechi care merg mult înapoi.  Căderea efectiv a adus asta la suprafaţă.  Acum el are o situaţie când problemele vechi au fost aduse la suprafaţă, pentru că este timpul să se uite la ele, să le binecuvânteze şi să le vindece.  Blestemând asta pentru acei “străini”, înseamnă că dă puterea lui proprie la altcineva.  Este că dă puterea înapoi la acele lucruri despre care noi am vorbit mai înainte.  Este că dă puterea la o “minciune”, dând puterea la ceva care nu are putere asupra ta.  Noi te întrebăm de ce ar vrea un străin să vină în trupul tău şi să trăiască acolo?  Sânt multe locuri unde ei pot merge!  Un pom fructifer ar fi mult mai bun loc pentru ei să trăiască (râsete).
     Să înţelegeţi că multe imbalanţe vechi din trecut vin la suprafaţă pentru ca voi să-i iubiţi şi să onoraţi şi să le binecuvântaţi.  După asta ele o să plece şi voi nu o să mai fiţi imbalansaţi.  Dar dacă voi continuaţi să credeţi să acei străini conduc viaţa voastră, noi o să stăm bucuroşi şi o să vă urmărim în timp ce voi jucaţi acest joc.
      Întrebare:  Dragă Tobias, eu am arătat un video despre comunicarea lui Tobias din Decembrie 2000 la puşcăriaşii  din puşcăria federală. (Este un plan ca să se aducă cercul Crimson în viitor la puşcărie).  Unul dintre puşcăriaş întreabă următoarea întrebare:  “De ce vrea Tobias să vină aici şi să fie cu noi?  Este pentru că el simte milă pentru noi cârpacii?  O să se uită la spatele meu? De ce vrea el să vină aici”?  Prizonierul a devenit foarte agitat când el a vorbit şi au fost flăcări de un galben de muştar întunecos şi un maro întunecos în câmpul lui de aură.  Se pare că ceva a adus o problemă de trădare care a cauzat multă durere pentru el şi asta l-a dus pe el la puşcărie.  Este vreun mesaj pentru el sau pentru altcineva de acolo?
     Tobias:  Drag prieten, asta este o întrebare apropriată.  Noi o să spunem o poveste care va aduce multe emoţii (pauză). Eu, Tobias, am murit în puşcărie, într-o viaţă de mult, de mult.  Eu am fost proprietarul unui teren. Asta nu a fost în viaţa când am fost Tobias,  şi care am fost aruncat afară din scripturile voastre (râsete din audienţă).  A fost o viaţă care a fost după aceea.  Eu am fost proprietarul unui teren şi a fost acolo o persoană în poziţie de autoritate care a preaslăvit terenul meu.  El a găsit o cale ca să mă închidă în închisoare.  Eu am fost la jumătatea vieţii mele de vârstă şi am avut familie.  Eu am fost pus în puşcărie să mor acolo.
     Eu am fost foarte supărat pentru asta.  Eu am fost supărat că am fost trădat de Spirit.  Eu nu am înţeles de ce eu aş fi creat aşa ceva pentru mine însumi ca uman.  Asta a fost una dintre cele mai semnificative vieţi pentru mine. Puşcăria a devenit pentru mine un loc de linişte şi reflectare, un timp pentru o conecţie adevărată cu Spiritul.  După ce am trecut prin procesul iniţial de supărare şi trădare, eu am ajuns să înţeleg Spiritul şi Dumnezeul din mine.  Eu nu am murit nefericit şi în supărare.  Eu am murit cu o nouă realizare şi o nouă iluminare.În acea viaţă eu am ales să mă eliberez pe mine însumi de barele pe care le-am pus în jurul meu în trecut, spunând figurativ.
     Cel care vă aduce aceste mesaje, Cauldre (Geoffrey Hoppe) cel pe care îl chem fiul meu, a petrecut şi el un timp în puşcărie.  Nu chiar mult timp, dar nu în această viaţă...mulţumesc (chicotiri). El a cerut ca să spun cuvântul mulţumesc (râsete din audienţă). Deci, nu au fost multe vieţi de când el a stat în spatele barelor pentru nişte activităţi nesăbuite, ceea ce el nu vrea noi să spunem (râsete din audienţă).  În acel timp el a ajuns să înţeleagă nişte realităţi a condiţiilor umane şi nivele de putere.  El a ajuns să înţeleagă că au fost nişte nedreptăţi în lumea voastră.  Acestea l-au aruncat jos de pe scaunul înalt pe care el a stat. 
     Este apropriat pentru energia cercului Crimson să găsească o cale pentru cei care sânt prinşi şi puşi în puşcării, cei care simt că nu au meritul de sine, pentru cei care simt că nu au speranţe.  Energia din acest cerc este despre speranţe, adevăr şi dragoste.
     Nu sânt cuvinte multe pe care noi trebuie să le spunem la cei  din puşcărie, noi o să stăm cu ei, noi o să-i cerem să simtă mişcările energiei.  Dacă ei sânt dispuşi să se deschidă în fiinţa lor, noi o să mergem la cel mai adânc nivel când o să ne întâlnim cu ei în puşcărie.  Noi o să mergem la cel mai adânc nivel şi o să spunem;  “Noi vă iubum mult”.  “Noi ştim că voi sânteţi familie”. “Noi ştim că voi sânteţi aici pentru un scop a sufletului vostru”. “Noi o să stăm cu ei o bucată de vreme în cea mai mare compasiune pentru că noi am fost în pantofii lor”.
     Întrebare:  Tobias, mie mi-e dor de pacea şi serenitatea care a venit după comunicarea lui Kryon despre ce el numeşte luarea implantării neutrale.  Eu de multe ori cred că nu voi găsi pace, ceea ce eu simt că am pierdut.
     Tobias:  Tu şi toţi care sânteţi Shaumbra, voi treceţi printr-o perioadă de schimbări.  Sânt multe ajustări care se petrec în acest timp.  Voi o să aveţi timp mai îndelungat când vă simţiţi balansaţi.  Seninătatea va fi dificilă pentru restul zilelor voastre din viaţa voastră, dar o pace balansată, o pace balansată va fi apropriată.  Voi o să aveţi o înţelegere mai adâncă cum lucrurile se vor prezenta.  Voi nu o să simţiţi că sânteţi într-o bătălie cu dualitatea dar, în schimb o balanţă de dragoste.  Voi o să fiţi foarte activi pentru restul zilelor voastre.  Este multă energie de schimbări şi mişcări pentru care voi a-ţi întrebat să faceţi parte.  Voi nu o să vă găsiţi pe voi înşivă ca spectatori, dar mai degrabă creatori.  De aceea este că noi toţi ne aflăm aici. 
     Întrebare:  Tobias, acum când am făcut un angajament că îmi voi trăi scopul vieţii mele prin muncă, schimbările financiale au devenit intense.  Care este învăţătura majoră pentru care este nevoie să trec uşor?
     Tobias:  Întră în casa ta nouă, ia pensula lată, crează o dungă lată pentru abundenţă balansată şi după asta ieşi din calea ta.  Dă voie la divinitatea ta să intră şi să-ţi aducă lucrurile de care ai nevoie.
     Tu îţi pierzi mult timp în mintea ta...tu pierzi prea mult timp acolo  Tu a trebuit să faci asta din cauza experienţelor tale din trecut.  În energia veche, voi a trebuit să creaţi fiecare moment individual.  Voi v-aţi îngrijorat pentru bătălia dualităţii.  Voi a trebuit să construiţi pereţi în jurul vostru.  Acum, voi vă mutaţi în energia nouă.  Lecţia despre folosirea dungilor late este simplă, şi este primul pas în creare în noua energie.  Creaţi în dungi late şi daţi voie după aceea să se balanseze.  Poate asta înseamnă o schimbare de serviciu.  Asta poate înseamnă să iei un drum nou şi asta tot face parte din proces.  Este mai bine să staţi, după ce a-ţi creat acea dungă lată, simplu să staţi înafara drumului vostru.  Resursele financiare apropriate o să vină la voi bătând la uşa voastră.
     Întrebare:  Tobias, te rog explică din nou “cum să stăm cu frica noastră”?
     Tobias:  Dragi prieteni voi sânteţi obişnuiţi să vă bateţi cu frica când asta soseşte.  Reacţia voastră naturală este să puneţi o energie de opoziţie.  Oh, într-adevăr frica şi panica şi neliniştea va veni.  Acestea sânt toate apropriate în energii naturale, şi vor fi pentru o perioadă de timp.  În loc să vă luptaţi cu frica - ce dă putere la frică - să staţi cu asta când neliniştea situaţiei voastre de frică vă confruntă.
     Reacţia voastră naturală este să vă îngrijoraţi, să deveniţi înebuniţi şi să simţiţi că trebuie să faceţi vreo activitate externă.  Voi simţiţi că trebuie să faceţi o activitate opusă la frică.  Simplu staţi cu asta şi simplu uitaţi-vă la această frică.  Întrebaţi de ce este în viaţa voastră.  Întrebaţi dacă vrea să fie eliberată acum.  Poate aşteaptă să meargă afară din viaţa voastră.  Înţelegeţi că asta nu este o realitate dacă voi alegeţi aşa.
     Noi deja am vorbit despre ce am numit “străini” .  Asta este un exemplu de frică nefondată.  Când voi daţi putere la frică, ei o să continuă să crească.  Ei o să spună că ei vin dintr-un loc de ascensiune un loc înalt şi mare.  Ei o să vă spună că voi sânteţi nişte infanterişti şi voi sânteţi în experiment şi voi a-ţi făcut mari greşeli în trecut.  Aceşti străin, aceste minciuni, o să vă spună că ei vin aici ca să vă aducă un răspuns.  Dacă asta este aşa, de ce nu au coborât şi s-au arătat pe ei însuşi la toţi?  De ce nu este că ei nu lucrează cu guvernul vostru şi cu Lucrătorii de iluminare.  Este pentru că ei nu pot!  Ei nu pot să vină aici- ei sânt aspecte din trecut care au trecut în realitatea voastră. Ei o să mintă la voi numai ca să vă ia puterea.
     La fel şi cu frica voastră, ei o să mintă la voi şi ei o să spună că ei sânt reali.  Dragi prieteni, noi vă dăm această unealtă simplă, când frica intră, să luaţi pensula şi vopsiţi peste ei (râsete).
     Întrebare:  Tobias, poţi să comentezi te rog despre diferenţa între contract care s-a terminat şi obiceiurile noastre care continuă să existe?
     Tobias:  Pentru voi toţi care sânteţi mişcaţi de aceste cuvinte, contractul s-a terminat!  Mai sânt energii reziduale care continuă să stea agăţat.  Acestea, acestea sânt foarte interesante.  Acestea sânt lucruri pe care noi studiem pe partea noastră.  Când voi a-ţi trecut printr-o uşă şi a-ţi intrat într-o altă cameră, de ce energiile vechi încă mai sânt agăţate de voi?  Noi am aflat prin voi, când voi petreceţi mai mult timp în camera voastră internă din casa noua, camera liniştită, şi voi petreceţi mai mult timp dând voie la acele energii să meargă pe drumul lor, atunci este o tranziţie mai moale. Noi învăţăm prin voi că structurile energetice a obiceiurilor vechi nu sânt aşa de uşor de eliberat.  Când voi vă străduiţi cu ele, în loc să le iubiţi şi să le acceptaţi, când voi încercaţi să vă luptaţi, ei o să devină mai puternici şi au tendinţa să stea acolo mai mult timp.
     Există un grup de umani care lucrează cu energie mai avansată undele de vibraţii care vă ajută să eliberaţi energiile vechi. Aceştia sânt ca nişte paraziţi de energie proprie care stau agăţaţi de compoziţia energiilor voastre.  Aceştia chiar pot să meargă prin schimbări a iluminării voastre cu voi înşivă.  Ce am învăţat noi, prin voi, când voi daţi putere lor, când  voi vă bateţi cu frica, ei stau mai mult agăţaţi de voi.  Noi o să discutăm această tehnologie pe care acel grup crează  în curând, pentru că acele informaţii sânt acuşi gata să fie înaintate.  Noi ne cerem scuze că noi nu v-am dat un răspuns mai bun la acest punct, dar noi învăţăm împreună cu voi.
     Întrebare:  Tu, simultan ai folosit termenul că energia se agaţă ca şi se “agaţă-de” ca şi străinii.  Este o relaţie între asta?
     Tobias: Într-un sens, da.
     Întrebare:  Eu, într-adevăr fac parte din acest grup?  Şi dacă da, de ce am probleme în termen fizic ca să vin aici şi de ce nu experienţezi eu lucruri prin care alţii trec ca şi durere şi dificultăţi?
     Tobias:  Pentru la început, noi spunem că fiecare drum este diferit.  Fiecare drum este diferit şi ca să spui tu asta ca să treci prin experienţe anume, nu este corect faţă de tine insuţi.  Este dificil să ajungi aici pentru că tu nu eşti sigur că vrei să vii aici.  Tu nu eşti sigur că vrei să faci parte din schimbări care vor apare.  Tu nu eşti sigur că vrei să faci parte din acest primul val de umani care merg în energia nouă.  Şi pentru asta, este respect şi onoare, pentru că sânt umani care trec prin primul val, şi atunci cei care trec prin al doilea val şi cei care trec al treilea şi al patrulea val.
     Faci tu parte din familie?  Într-adevăr!  Eşti tu unul dintre care noi am cunoscut înainte?  Într-adevăr, altfel tu nu ai fi fost atras de această energie.  Sânt cei care citesc acest material şi nu pot trece peste prima linie.  Nu este apropriat pentru ei acuma.  Este alt lucru pe care ei fac.  Eşti tu din familie?  Într-adevăr eşti şi tu totdeauna eşti bine venit aici, totdeauna.
     Întrebare:  Tobias, poţi să spui ceva despre aplicaţii astrologice pentru lucrătorii de iluminare în acest timp?
     Tobias:  Este mai bine dragi prieteni, să puneţi jos în acest timp vechea astronomie...pentru voi.  Pentru umanii care nu merg în energia nouă a pământului, astrologia este foarte apropriată pentru ei.  Pentru tine, tu te-ai mutat în viaţa nouă.  Cum poţi asta să trasezi?  Ce măsură o să foloseşti pentru ziua ta de naştere a Sinei tale noi?  Numai este apropriat pentru voi să fiţi călăuziţi de stele.  Noi vă reamintim că voi a-ţi creat acele stele!  Voi a-ţi trecut peste nevoile de a fi structurate de energiile stelelor, obiecte şi energiile pe care le puneţi acolo!
     Voi creaţi stele noi şi energiile pentru ele, stelele care nu au fost încă descoperite.   Voi sânteţi cei care trasaţi aceste modele de energie.  Acum, noi ştim că la mulţi nu prea le place această remarcă.  Noi nu condamnăm astrologia de loc, este încă apropriat pentru alţi umani, că mulţi umani merg încă în energia veche.  Pentru Shaumbra, dacă voi aveţi o citire de la astrologi sau cei care văd energiile aurei, ei nu o să înţeleagă ce se petrece cu voi.  Ei nu o să vadă câmpul vostru energetic şi o să aibă un şoc, pentru că se uită în locurile vechi.  Câmpul vostru energetic este acum într-un loc nou.  Pentru cei care citesc şi trasează pentru voi, ei nu o să simtă de loc bine cu asta.  Lor li se va părea că este ceva din tercut.  Lor nu li se va părea că voi mergeţi în viaţă acum. Şi dacă voi alegeţi ca stelele să vă conducă pe voi, atunci asta vă va răni.
     Întrebare:  Tobias, eu simt că sânt chemat să asist pe cei care tranziţionează pe partea cealaltă.  Eu găsesc că asta este problematic şi că îmi usucă biologia mea.  Cum pot eu să găsesc puterea să fac această muncă?
     Tobias:  Într-adevăăr este o muncă pentru care tu eşti chemat să faci.  Tu pui prea multă presiune pe tine însuţi ca să ai răspunsurile bune pentru cei care vor trece pe partea cealaltă.  Tu încerci prea tare.  Fi numai cu ei.  Simplu, vorbeşte-le, ca şi un uman la celălalt.  Să nu filozofezi cu ei.  Să nu aduci aceste cuvinte de la Cercul Crimson gândind că asta va rezolva problema lor.  Simplu fi doar un divin uman pentru procesul lor de tranziţionare.  De asta au ei nevoie mult.
     Scopul pentru care eşti aşa obosit şi uzat este pentru că tu încerci prea tare.  Este o scurgere de energie.  Stai cu ei şi iubeştei şi onoreazăi. Ţine mâna lor în timpul tranziţionării. Tu, ca şi ei, o să deveniţi energizaţi.
     Întrebare:  Tobias, eu mă simt foarte desconectat şi înafara tonului.  Eu mă simt confundat sau pierdut dacă vrei.  Eu sânt disperat să fiu din nou conectat, dar cum?
     Tobias:  Tu te schimbi de la energia veche la nouă.  Din nefericire ca şi mulţi alţii, voi a-ţi simţit că este o simţire de dezconectare.  Vine şi un simţământ de deziluzionare sau un simţământ de, fără pasiune.  Este o schimbare în tot sistemul vostru şi este dificil de a trece prin.  În acest timp, simplu ţine minte că tu nu eşti singur - să şti că noi sântem aici cu voi.  Să nu te îngrijorezi că faci lucruri greşite, noi vedem în energia ta că eşti înhibat, că tu eşti înţepenit de frică că ai făcut ceva rău în procesul acesta de tranziţionare.  Ţie ţi-e frică să acţionezi, ţie ţi-e frică să te exprimi.  Să nu-ţi fie frică.  Cu toată dinamicitatea energică care ia loc în înăuntrul şi în jurul tău, tu nu poţi să greşeşti.  Începi să ai încredere în tine însuţi şi înţelege că asta doar este un proces prin care treci.
     Întrebare:  Eşti tu flacăra geamănă a celui numit Jan Tober?
     Tobias:  Noi am discutat deja acest concept de “flacără geamănă”.Dragi prieteni, nu există nici o parte din voi sau din mine care să fie pierdut, în toată creaţia asta.  Dacă noi vorbim de “flacără geamănă”, înseamnă ca să exprimăm dragoste pentru două fiinţe care merg împreună, şi intenţia este ca să spunem în multe căi - că ei sânt foarte îndrăgostiţi - este o energie bună aici.  Dar dacă, intenţia ta este să vorbim de “flacără geamănă”, ca să umple doar o parte din tine care tu simţi că este incomplet , tu o să poţi căuta în lume şi în univers dar, va fi o călătorie nefericită.
     Tu eşti complet în sinea ta!  Simţământul de a te simţi incomplet sânt rezidurile de trecere de sfărâmare prin Zidul de Foc.  Nu este amuzant asta pentru tine...relaţia, cuvintele  “flacăra geamănă” şi Zidul de Foc? (râsete din audienţă).  Nu este nici o parte din tine care este pierdut.  A fost doar o experienţă prin care ai trecut în Zidul de Foc.Tu şi eu sântem compleţi pentru noi înşine
     Întrebare:  Eu am pus multe lucruri în Cuptorul de Graţie, dar nu am văzut rezultate pentru aceste probleme.  Este oare un ritual pe care trebuie să fac înainte de aşezare în cuptor - ca energia să fie bună pentru rezultate?
     Tobias:  Partea experienţei a Cuptorulrui de Graţie este ca să dai voie la graţie să facă lucrul ei.  Sânt multe expectaţii din partea voastră când voi aşezaţi ceva în cuptor.  Partea acestui exerciţiu este ca voi să eliberaţi problemele.  Să le daţi drumul.  Daţi voie ca ele să-şi găsească balanţa divină.  Noi simţim nerăbdarea voastră când voi puneţi o problemă în Cuptor.  Voi vă aşteptaţi la rezultate într-un număr precis de minute şi definit într-un anumit fel.
     Dragi prieteni, partea experienţei de a folosi Cuptorul de Graţie este ca să permiteţi, de răbdare, de eliberare.  Să nu aveţi nici o aşteptare.  Unde nu este nici o aşteptare înafara de balanţa divină voi o să aveţi un timp mult mai uşor în viaţa voastră.  Rezultatul vostru o să fie mult mai puternic şi mult mai îndeplinit pentru voi.
     Voi vă mutaţi în energia nouă şi asta este foarte diferit de cea veche.  Voi încă încercaţi să vă refaceţi pe voi înşivă, bazat pe energia veche şi pe căi umane vechi şi toate vieţile voatre vechi. Într-un sens energia nouă este o inversare a celei vechi.  În energia veche, voi a-ţi încercat să creaţi din mintea voastră ca să afectaţi situaţiile.  Voi v-aţi rugat pentru diferite rezultate.  Voi a-ţi încercat să afectaţi lumea de afară fără să înţelegeţi lumea voastră internă.  Vedeţi voi asta?
     Aşa cum voi vă schimbaţi vibraţiile fiinţei interioare cu pensula şi cu dunga lată, asta schimbă percepţia şi realitatea lucrurilor înafara casei voastre.  În felul energiei vechi de creare, voi a-ţi încercat să spuneţi la lumea din afară cum să fie, cum să arate şi ce să dea vouă.  În energia nouă, voi mergeţi înăuntrul casei voastre cu uneltele de graţie şi acceptare şi permitere şi încredere.  Cu aceste unelte  în inima voastră, să luaţi pensula şi să creaţi vibraţia nouă a balanţei şi a îndeplinirii.
     Noi vă iubim pe toţi foarte mult.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.