LECŢIA A OPTA - SERIILE CREAŢIEI
RECEIVE THE FRUIT OF THE ROSE
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
PRIMIŢI FRUCTUL TRANDAFIRULUI
10 MARTIE 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în Cercul Crimson cu familia noastră.  Acest timp este preţios şi astăzi avem mult de discutat.  Dragi prieteni, este mult ceea ce vrem să vă transmitem la fiecare dintre voi, este aşa mult ceea ce noi vrem să spunem.  Multe o să vină prin cuvinte dar mult mai multe o să fie aici pentru voi în energie.
     Mai presus de orice, noi vrem să vă spunem într-un fel care vine din partea cea mai adâncă din noi, că noi vă iubim foarte mult.  Noi vă onorăm pentru ce faceţi voi aici.  Noi vă onorăm că voi vă daţi viaţa, pentru că într-adevăr asta faceţi voi.   Voi v-aţi dedicat complet să fiţi în acest serviciu.  Voi a-ţi fost de acord să eliberaţi felul în care a-ţi folosit energiile vechi.  Asta nu este aşa de uşor de făcut.  Voi a-ţi fost de acord să eliberaţi tot ce este vechi.  Voi a-ţi eliberat toate gândurile pe care le-aţi avut despre cine a-ţi fost ca să fiţi primii să mergeţi în energia nouă.  Noi ştim că asta a cauzat multe lacrimi pentru voi.  Noi ştim că asta a cauzat multe dificultăţi.
     În acest timp noi potopim în cercul vostru, nu contează unde vă aflaţi în acest moment.  Entităţile care nu sânt în formă umană vin  în cercul al doilea ca să vă mulţumească pentru călătoria voastră.
     Călătoria în care vă aflaţi acuma este pentru a fi învăţători adevăraţi, învăţători cu toată inima voastră.  Ce experienţaţi voi în viaţa voastră aduc experienţe necesare pentru ca voi să puteţi asista pe ceilalţi aşa cum vin ei în energia nouă.  Voi învăţaţi lecţiile Cercului Crimson într-un fel foarte repede, ca voi să puteţi fi învăţători şi sfătuitori şi călăuzi umani pentru alţii.
     O să ajungeţi la un punct foarte repede când umanii vor veni la voi, şi ei nu o să cară eticheta specială a noii energii, sau de metafizică sau de Vărsta Nouă.  Ei o să fie cei care au fost în căutarea drumului lor propriu - dar singuri şi într-o căutare liniştită. Ei vor fi aduşi la uşa casei voastre, şi ei nu o să ştie de ce sânt acolo!  Ei o să aibă o surpriză şi o tresărire când voi deschideţi uşa casei voastre noi, şi voi îi invitaţi înăuntru.  Voi o să explicaţi lor exact de ce ei sânt acolo.  Voi o să ştiţi cum a fost călătoria lor, pentru că voi a-ţi fost deja pe acel drum.  Voi o să ştiţi că este timpul pentru voi ca să fiţi învăţători, învăţătorii noii energii.
     Dragi Shaumbra, voi a-ţi putea să combinaţi metodele de învăţătură şi artă pe care voi deja ştiţi.  Voi a-ţi putea să combinaţi tot ce ştiţi şi ce a-ţi învăţat de la Cercul Crimson, despre vindecarea voastră şi cu practica pe care o aveţi.  Dar asta va avea o întorsătură nouă, o întorsătură de energie nouă.  Dar voi puteţi să combinaţi lecţiile prin care am trecut cu voi; lecţiile de a sta în spatele zidului scund, lecţia cu Cuptorul de Graţie, şi mai presus de orice, lecţiile de acceptare şi binecuvântare şi de creare proactivă cu pensula lată.  Voi o să staţi cu stundenţii umani.  Voi o să fiţi călăuzii pentru ei în călătoria lor proprie.  Şi aşa cum ştiţi, voi nu puteţi face lucrurile în locul lor, dar voi puteţi să îi ajutaţi să înţeleagă că asta se poate face.  De aceea este că voi staţi astăzi aici şi citiţi asta.  Voi a-ţi încheiat toate lucrurile din viaţa această.  Voi chiar a-ţi terminat lucrurile a altor vieţi anterioare de a voastră.  Voi a-ţi eliberat toate lucrurile şi v-aţi dat vouă înşivă, să fiţi primii în tranziţionarea în energia nouă.Voi sânteţi cei care încercaţi vibraţiile şi structurile şi modelele energetice a energiei noi.
     Voi o să fiţi învăţători!  Voi sânteţi învăţătorii energiei noi, dragi Shaumbra.  De aceea este că cei care vin aici în cercul al doilea au atât respect pentru voi.  Pe cei pe care voi îi numiţi îngeri şi credeţi că au aripi cu care zbor, ei vă numesc pe voi Maeştri, Maeştri a călătoriei.  Voi a-ţi fost într-o lungă, lungă călătorie departe de Acasă.  Voi a-ţi fost departe de prima Creaţie mai mult decât voi puteţi imagina.  Cei care încă mai sânt Acasă,şi la fel şi cei care au trecut prin Zidul de Foc, dar nu sânt în formă umană au multă onoare în ce faceţi voi.
     Aşa cum noi am spus de nenumărate ori la întâlnirile ca asta, voi nu vedeţi pictura largă.  Voi nu puteţi din cauza energiei în care sânteţi acuma.  Voi o să puteţi vedea într-o zi şi asta foarte curând. Fiind aici cu voi ca şi acuma, poate noi vă putem ajuta ca într-adevăr să înţelegeţi că este o pictură largă.  Într-adevăr este un scop şi o înţelegere la tot ce faceţi voi. Nu un gând, sau o respiraţie sau o acţiune este pierdută.  Nici o lacrimă nu trece fără ca Spiritul să vadă.  Da, noi auzim gândurile voastre.  Noi auzim când voi ne vorbiţi. Mesajele voastre sânt primite.  Într-adevăr sânt!
     Aşa cum voi continuaţi să faceţi schimbări în biologia şi în spiritul vostru, voi o să observaţi lucruri dincolo de percepţia voastră umană.  Dacă voi nu a-ţi observat încă, biologia şi sensurile voastre devin tot mai fine şi mult mai senzitive.  La mulţi dintre voi nu prea le place ceea ce văd şi cred că sânt nişte alergii! Dar astea nu sânt alergii în sensul adevărat uman a biologiei voastre.  Vouă nu vă place când corpul vostru este în dureri.  Vouă nu vă place sentimentul de a fi dezorientat, ca să nu aveţi ambele picioare pe pământ.  Dragi prieteni, asta face parte din proces.
     Voi o să deveniţi mult mai senzitivi la lucruri în jurul vostru care sînt de natură invizibilă.  Da, voi într-adevăr deveniţi mult mai senzitivi la gândurile celorlalţi.  Dacă sânteţi într-un grup de oameni se pare că atunci vă afectează cel mai mult.  Voi o să deveniţi mult mai senzitivi la inbalanţa pământului vostru.  Când voi aveţi ceva ce apare în sinea voastră - şi ce voi nu înţelegeţi chiar aşa bine, voi credeţi că este o răceală.  Dragi prieteni, nu este un tip de răceală ceea ce voi a-ţi experienţat în trecut!  Poate voi a-ţi putea denumi “răceala energiei noi”, pentru că este relatată la schimbări interne ceea ce voi experienţaţi în loc de întâmplări normale biologice.  Acestea sânt schimbări care apar în sinea voastră şi va continua o perioadă de timp. 
     Dar aceste schimbări pot fi uşoare.  Ele pot fi blânde în trupul şi mintea voastră aşa cum voi înţelegeţi că vibraţia voastră este mai pasionată în energia nouă.  Energia voastră este mai ascuţită.  Voi o să începeţi să vedeţi lucruri invizibile şi o să începeţi să auziţi lucruri ce voi nu a-ţi auzit înainte.  Astea vor apare pe un nivel la care voi nu sânteţi obişnuiţi.  Dacă voi vă aşteptaţi ca ceva să se manifeste în faţa voastră în condiţiile umane să nu vă uitaţi acolo.  Primele semne pe care voi o să le primiţi o să fie din stări invizibile Voi o să începeţi să observaţi mai multă adâncime în realitatea voastră umană aşa cum voi tranziţionaţi în energia nouă.
    Ajustările relatate la senzitivitatea voastră înaltă, simplu fac parte din proces.  Să nu fugiţi de la astea.  Să nu fugiţi de la asta când sânteţi într-un grup uman pentru că voi sânteţi afectaţi de energia lor.  Staţi în energia aceea, să nu vă fie frică.  Nu vă poate răni.  Simţiţi asta.  Voi o să ajungeţi la mai mare înţelegere stând în acel spaţiu.
     Aşa cum am vorbit noi înainte, este o nevoie pentru mulţi umani să stea în energia lor veche pentru încă o perioadă de timp.  Asta va cauza un val de energii dacă toţi umanii vor fugi în energia nouă în acelaşi timp!  Imaginaţi pe toţi cu care lucraţi,  pe toţi cu care voi trăiţi că aleargă în energia nouă în acelaşi timp!  Asta va cauza un haos. 
     Dar umanii care sânt cu voi zi de zi, ei vă primesc într-un fel în care voi nu percepeţi.  Ei sânt foarte curioşi să ştie prin ce treceţi voi, şi sigur în curiozitatea lor ei o să vă aţâţe.  Ei o să vă întrebe, şi da, ei o să vă agraveze situaţia.(râsete din audienţă).  Dar ei simplu încearcă să înţeleagă prin ce treceţi voi.  Ei ştiu că este ceva în ei care se trezeşte.  Ei o să ştie că în curând, poate în această viaţă, poate în cea viitoare, ei la fel o să meargă prin energia nouă.  Deci ei sânt curioşi despre ce voi faceţi.  Ei întreabă într-un fel amuzant, bineînţeles! (râsete din audienţă).  Ei răspund vouă în feluri în care voi nu necesar vă aşteptaţi. Ei sânt curioşi.
     Aşa cum voi ştiţi dragi prieteni, este totdeauna un grup de “invitaţi speciali”, la întâlnirile noastre.   În această seară, cei care se alătură în cercul al doilea sânt cei pe care voi îi ştiţi acum din viaţa voastră de fiecare zi.  Ei vin ca să fie cu voi, să stea lângă voi, să vadă ce se întâmplă când voi treceţi în energia nouă. Cei care se alătură vouă în cercul al doilea sânt cei pe care odată a-ţi  socotit în familia umană, şi pe care îi numiţi prieteni apropiaţi.  Ei sânt umanii cu care voi vă întâlniţi regulat.
     Într-adevăr cei care vin în al doilea cerc sânt fiinţe care trăiesc acuma în această viaţă.  Ei trăiesc în acest timp în formă umană, dar ei se alătură vouă în spirit.  Noi am avut de ajuns cu entităţile moarte care ne-au vizitat în adunările noastre!(râsete din audienţă) Cei care se alătură vouă astăzi sânt cei cu care voi sânteţi împlicaţi în această viaţă.
     Ca şi voi, au şi ei părţi din conştienţa lor care călătoresc.  Cu asistenţa curierilor şi ţesătorilor care nu sânt în formă umană,ei poate să se alăture la acest cerc. Într-un sens, o parte din conştienţa lor a fost escortată aici astă seară ca să fie cu voi şi să se alăture de voi.  Ei sânt curioşi.  Oh, ei pot fi cei care vă dă cel mai greu timp.  Ei pot fi şefii voştri care sânt neîndurători cu voi, sau un coleg care vă manipulează sau un membru din familie care totdeauna se agaţă de voi, totdeauna vă ia energia.  Ei vin aici, şi ei sânt  în al doilea cerc.  Cu toate acestea, ei au dragoste şi onoare pentru voi.  Ei sânt foarte curioşi despre munca ce faceţi voi.  Ei nu înţeleg în starea lor trează de dualitate  ce faceţi voi.  Şi aşa cum voi ştiţi, nu prea face bine ca voi să explicaţi toate astea! (Râsete din audienţă).  Lor le place să fie lângă energia voastră.  Lor le place să vă aţâţe în felul lor drăgăstos.
     Ei vin aici astă seară să observe un nou tip uman care merge într-un nou tip de energie.  Data viitoare când voi îi vedeţi, ei o să se uite la voi diferit. Ochii lor o să fie larg deschis.  Ei o să fie foarte curioşi.  Ei au făcut o legătură cu voi pe un nivel diferit.  Ei au stat în cercul exterior, observând un grup de umani care s-au oferit pe ei însuşi, care au eliberat cine ei au crezut că au fost, care au eliberat identitatea lor veche.  Ei o să se uite diferit data viitoare când voi o să-i vedeţi.  Ei poate o să se uite la voi drăgăstos, o privire de cunoaştere, sau poate ei o să fie mult mai supăraţi ca înainte, încercând să afle cine sânteţi voi!
     Ei se adună aici astă seară.  Ei vă încurajează pe voi în călătoria voastră, în felul în care ei ştiu.  Ei vă încurajează pe voi să continuaţi călătoria.  Ei ştiu că vor fi probleme pe drum, dar ei ştiu că este un nou tip de ceaţie care va ieşi la suprafaţă.
     Sânt şi alte entităţi care se adună aici din Consiliul Crimson, care totdeauna sânt prezenţi la adunările noastre cu voi şi care lucrează cu voi.  Ei sânt o legiune de îngeri care sânt aici cu voi.  Şi într-adevăr, eu,Tobias, care cunosc pe fiecare dintre voi, fiecare care este aici şi pe fiecare care citeşte acest material.  Noi am plâns împreună.  Noi am mers pe drum câteva mile împreună.  Voi mă cunoaşteţi.  Voi ştiţi energia mea.Noi ne-am uitat în ochii unul altuia.  Noi ne-am îmbrăţişat în trecut, când noi am petrecut vieţi împreună.  Noi totdeauna am ştiut că noi ne vom întoarce să fim împreună pentru această muncă dragi Shaumbra.
    Eu, Tobias, devin cumva emoţional, că eu nu sânt acolo cu voi în formă umană.  Eu vin ca acuma odată pe lună ca să împărţim energiile.  Oh, cât de mult doresc să fiu acolo, ca încă odată să mă uit în ochii voştri, uman la uman, şi să vă îmbrăţişez din nou.  Asta ne dă nouă, şi la toţi din Crimson o onoare că sântem aici.  Noi vă aplaudăm pe voi că sânteţi primii care sânt învăţătorii noii energii.
     Noi o să-l rugăm pe prietenul nostru Cauldre (Geoffrey Hoppe), pe cel care aduce mesajele în cuvinte umane - să fie în linişte pentru o perioadă scurtă.  Noi o să venim unul câte unul ca să ne uităm în ochii voştri, să vă atingem pe umeri şi să vă mulţumim pentru munca ce faceţi.  După aceea noi o să reluăm discuţiile de astă seară.  Dragi Shaumbra, vă rugăm - cei care sânt aici şi chiar cei care citesc sau ascultă asta -luaţi acest moment cu noi ca să ne contopim cu voi.  Luaţi ce noi vă dăm.
     (pauză)
     Într-adevăr energia Pământului vostru se schimbă.  Într-adevăr energia voastră se schimbă.  Acesta este evident că se întâmplă în toate lucrurile în sinea voastră şi în jurul vostru.  Sânt indiciii pentru asta în fiecare zi în ştirile voastre ce se întâmplă.  Este un indiciu în fiecare zi la serviciul vostru că ceva se întâmplă.  Sânt indicii în biologia voastră.  Astea vorbesc acum vouă parcă în alte limbi.  Simplu puneţi-vă în toate acele situaţii, ce se întâmplă, dragi prieteni.  Să ştiţi că este foarte apropriat.  Ştiţi că voi lăsaţi ceva în urmă.  Voi da, într-un fel pierdeţi ceva, dar vă deschideţi pentru un drum complet nou.
     Felul energiei noi nu prea este bazat pe energia veche!  Aşa cum voi a-ţi descoperit, când voi încercaţi să construiţi pe fundaţia energiei vechi, voi ajungeţi la un sfârşit mort.  Asta nu lucrează aşa bine!  Voi sânteţi rugaţi să vă uitaţi în locuri noi, în energii noi în jurul vostru.  Voi ne întrebaţi “unde să găsesc energia nouă?” Dragi prieteni, atingeţi ceea ce este numit Adevărul de Sine, ceea ce noi preferăm să spunem Fiinţa Interioară.  Staţi în camera interioară a casei voastre noi, o metaforă ca să staţi într-un loc liniştit.  Să nu forţaţi nimic în mintea voastră.  Nu forţaţi nimic.  Simplu fiţi, simplu ascultaţi, şi asta va veni la voi.  Să fiţi răbdători şi va veni la voi.  Noi ştim că asta este adevărat.  Noi ştim că asta este adevărat!
    (pauză)
     Acum noi o să continuăm puţin să discutăm despre călătoria lui Jack.  Asta este şi călătoria voastră.  Într-adevăr voi sânteţi Jack.  Noi folosim această parabolă să vă ajutăm să explicăm călătoria lungă în care sânteţi voi.  Aşa cum ştiţi, Jack a fost un prinţ în regat.  El a plecat în multe călătorii ca să satisfacă dorinţa lui de a  crea, de a se dezvolta, de a învăţa mai multe, şi să permite ca dragostea lui să revărseze.  În timpul călătoriei lungi, Jack a ajuns la sfârşitul pământului.  El a ajuns la un ocean mare.  El şi-a pus o întrebare la acel punct - să continue sau să se ducă înapoi în regat.  Dar aşa cum ştiţi, Jack nu a putut rezista temtaţiei ca să continue călătoria.
     El a ieşit în larg, pe apă, care era noul tip a energiei, în care el nu a fost şi nu a experienţat, această energie pe care noi metaforic chemăm apă.  Şi el a navigat şi a navigat până ce a ajuns la Zidul de Foc, metafor pentru terminarea primului Cerc.  A fost terminarea tuturor creaţiilor aşa cum a fost ştiut.  El a încercat să navigheze înapoi.  El a încercat să reziste acel Zid de Foc, într-adevăr el a încercat.
     Când Jack a intrat în Zidul de Foc, asta l-a sfărâmat pe el în milioane sau bilioane de bucăţi.  Acesta a fost un eveniment foarte traumatic pentru el.  Când el a ieşit pe partea cealaltă a Zidului de Foc, el a fost complet diferit.  Partea mai mare din energia lui şi a conştienţei lui a intrat într-un “cocon”.  A fost împachetat în “energia coconului” pentru un lung, lung somn.  Scopul acesta a fost de a experienţa o călătorie internă.  Până la acel punct Jack niciodată nu s-a uitat înăuntru.  El totdeauna a fost cel care a avut o expresie de afară, dar după ce a trecut de Zidul de Foc, a fost o privire internă în interiorul coconului.
     O altă parte din Jack, nu a intrat în cocon.  Această parte care a trecut Zidul de Foc a intrat într-un vid.  El a intrat într-un nimic, o întunecime totală.  Când el a deschis ochii lui pe partea cealaltă a Zidului de Foc, Jack a văzut oglinda lui, imaginea lui de oglindă.  El a văzut opusul lui.  El a văzut dualitate.  Pentru prima dată Jack nu a fost o extensie a singularităţii sale.  El a fost acuma “doi”.  Şi asta a fost începutul dualităţii aşa cum voi ştiţi.
     Aşa cum dualitatea a luat formă, un mare război s-a început.  Au fost multe lupte între entităţi care au trecut Zidul de Foc, în vid. A-ţi fost voi şi Jack şi mulţi, mulţi alţii.  A fost un efort de a se reîntoarce Acasă.  Într-un efort disperat de a vă reîntoarce Acasă, în regat, voi a-ţi încercat să luaţi energia de la alţii.  Au fost războaie, aşa cum unul a încercat să captureze energia celuilat, gândind că asta a fost calea de a vă reîntoarce  Acasă, gândind că asta a fost un tip de combustibil.
     Bătăliile au împuternicit acel lucru numit dualitate.  Luptele s-au intensificat şi au făcut dualitatea - energia de doi - mult mai mare şi mai puternică.  În timpul acestor bătălii mari, vidul a fost transformat într-o nouă realitate.  Universul vostru fizic cu toate stelele şi galaxiile au fost create.
     Luptele acelea au devenit copleşitoare.  Nici o parte nu a reuşit să domine sau să câştige, ca să folosim termenele voastre.  Şi aşa la un punct, dragi prieteni, s-a ajuns la un impas.  S-a ştiut că bătălia nu se mai poate continua.  Ceva a trebuit să  se schimbe, ca Jack şi voi şi ceilalţi să puteţi înainta.
     Au fost multe, multe entităţi în universul vostru nou  în creştere, şi impasul a ajuns la punctul când nici o parte, nici o parte a dualităţii nu a putut să funcţioneze sau să se mişte.  Nu a fost energia care s-a extins înainte, pentru că la miezul tuturor lucrurilor totdeauna a fost o dorinţă de extindere şi înaintare. 
     Dragi prieteni, au fost multe discuţii între multe grupuri care au existat în universul vostru.  Acestea nu erau entităţi care au avut forme fizice ca şi voi.  Au fost entităţi care au avut diferite energii şi vibraţii, dar ei încă nu au coborât în materie fizică.  Au fost mulţi care s-au întâlnit şi au discutat nevoia de a înţelege într-adevăr natura dualităţii.  Aşa cum ei s-au întâlnit şi au discutat, ei au realizat că bătălia ambelor părţi a adus puţin.  A fost timpul să se termine asta.  A fost timpul să se mute, să se extinde cu porţiunea următoare a călătoriei lor.
     Au fost multe entităţi care s-au adunat.  Aceştia au format ceea ce a-ţi putea numi Consiliu sau energii familiare, a familiei cereşti. Ei s-au întâlnit şi la nivelul cel mai înalt a acestei familii, a fost o  înţelegere de a coborî, de a coborî vibraţiile unor entităţi, anumiţi îngeri, reprezentând amândouă părţi a dualităţii.  În această vibraţie joasă, aceste entităţi poate să ia ceea ce voi numiţi biologie.  Ei o să ia greutate.  O parte din scopul acesta a fost pentru ca creaţia să nu se întâmple aşa de repede ca şi înainte. A fost coborâtă vibraţia.  Şi aşa asta a dat oportunitatea să se trăiască prin experienţe.  Ar fi fost oportunităţi pentru a revalua şi a ajuta la balansare.  Când voi a-ţi fost îngeri în universul nou format, voi a-ţi creat aproape aşa repede ca gândurile voastre.  Câteodată asta a ieşit de sub control.  Câteodată, dragi prieteni, voi nu a-ţi ştiut pe care parte sânteţi.  Voi nu a-ţi ştiut cum să evaluaţi energiile voastre şi aşa lucrurile au ieşit din control.
     A fost decis ca să fie o încetinire a energiei punând Spiritul vostru în masă, grutate.  La fel a fost decis că voi să nu vă aduceţi aminte de călătoria care va adus până la acest punct.  Voi nu veţi aduce aminte de bătălii.  Voi nu veţi aduce aminte că a-ţi trecut prin Zidul de Foc.  Voi nu veţi aduce aminte de regatul de unde a-ţi venit.  Asta ar fi trebuit să fie un nou început.  Asta ar fi permis vouă şi Spiritului să înţelegeţi creatura dualităţii şi natură de “doi”.  Până la punctul de trecere prin Zidul de Foc, Spiritul a fost totdeauna o expresie “singulară”.  Venând pe Pământ fără să aveţi abilitatea de a vă aduce aminte în forma voastră fizică, asta ar permite adevărata înţelegere a dualităţii.
     Au fost multe, multe entităţi de îngeri în universul nou în acel timp, şi desigur mulţi din aceştia au vrut să facă parte din locul acesta nou Pământ.  Când s-a întrebat pentru voluntari, dragi prieteni, voi a-ţi făcut parte din aceştia.  Voi a-ţi fost printre primii.  Voi iniţial a-ţi venit pe Pământ în formă nefizicală.  Voi a-ţi mutat energia cu asistenţa multora, multe entităţi de pe partea cealaltă a voalului.  Voi v-aţi mutat energia voastră în aşa fel ca voi să puteţi intra în energia dimensiunii Pământului.  Voi a-ţi vizitat Pământul în forma voastră îngerească cu mult înainte de a veni aici într-o formă biologică.  Voi şi ceilalţi a-ţi venit venit aici ca să instalaţi modelele de energie şi gridul.  Voi a-ţi venit aici să instalaţi ţesătura şi fundaţiile.  Voi a-ţi vizitat acest loc ca să vă puteţi obişnui şi la fel să instalaţi energiile.  A fost o mare asistenţă din partea îngerilor care nu au hotărât să meargă în călătoria voastră.  Noi o să vorbim despre asta în lecţiile viitoare.
     La un anumit punct, fiecare dintre voi a coborât pe Pământ ca în cele din urmă să luaţi forma fizică.  Voi a-ţi început ciclul de incarnare.  Voi a-ţi început să mergeţi pe Pământ în multe diferite forme, forme fizice.  Voi a-ţi mers pe Pământ într-o viaţă în formă masculină iar în cealaltă feminină.  Voi a-ţi mers prin multe diferite căi ca să experienţaţi dualitate.
     Acum, cei care sânteţi aici şi sânteţi conectaţi de Cercul Crimson peste dimensiuni, voi sânteţi cei care completaţi ciclul vostru pe Pământ.  Voi sânteţi cei care a-ţi mers pe un drum lung. Voi sânteţi cei care vă pregătiţi să vă reunificaţi cu  TOT CE SÂNTEŢI VOI.  Voi sânteţi cei care o să rămâneţi pe Pământ ca să fiţi învăţători pentru alţii care vor veni la voi.
     Noi vom discuta visele voastre într-un moment aici, pentru că astea vor începe să se intensifice.  Astea vor începe să devine mult mai reali în timpul nopţii. Daţi-ne voie să vă ajutăm ca să înţelegeţi ce se petrece.  Visele sânt una dintre modelele de energie pe care voi a-ţi ajutat să instalaţi în structura Pământului.  A fost ştiut că voi a-ţi fi avut nevoie de o perioadă de timp în fiecare zi ca să vă reconectaţi.  Voi a trebuit să puneţi dualitatea umană la o parte ca să vă puteţi reconecta.  Este o energie dinamică interesantă ce voi a-ţi instalat.  Voi a-ţi ştiut  că o să aveţi nevoie de acest timp.  În somnul vostru voi puteţi călători în multe locuri şi voi puteţi să vă conectaţi cu mulţi.
     În multe din visele voastre de acum, voi mergeţi înapoi în timpul de dinainte de a veni pe Pământ.  Voi mergeţi înapoi în acel timp când a-ţi ajutat să mutaţi vidul în realitate şi când voi a-ţi fost în timpul bătăliilor şi luptelor.  Voi călătoriţi înapoi în acel timp în somn ca să încercaţi să rezolvaţi multe ce s-au întâmplat.
    Asta este puţin dificil de descris, dragi prieteni, dar aşa cum voi staţi aici acum pe scaune şi vă trăiţi viaţa umană, şi cum voi veniţi la terminarea ciclului vostru propriu a călătoriei lungi, voi sânteţi în acele timpuri şi acele locuri în acelaşi timp.  Voi sânteţi la fel înapoi în acel timp înainte de a veni pe Pământ.   Voi sânteţi şi în timpul când universul a fost creat.  Când voi închideţi ochii noaptea şi intraţi în perioada de vis, o parte din voi călătoriţi înapoi în timp.  Voi călătoriţi peste timp şi spaţiu, în încercarea de a rezolva trecutul.  Voi spuneţi la sufletul vostru din trecut că acum este timpul de a vă împreuna, de a vă unifica.  Asta este o mişcare înainte. Numai este nevoie de bătălii să continue că voi a-ţi găsit drumul prin uşa alăturată.  Voi mergeţi înapoi să spuneţi la sinea voastră că este timpul să terminaţi conflictele, şi cu haosul.  Voi sânteţi în acum şi aduceţi rezoluţii pentru trecutul vostru. 
     Este un lucru interesant ce se întâmplă aici dragi prieteni, dragi Shaumbra.  Foarte interesant.  Voi călătoriţi noaptea în somn.  Voi călătoriţi înapoi în timpul care s-a format după ce a-ţi trecut Zidul de Foc şi înainte de a veni pe Pământ, timpul în care a-ţi construit vidul, timpul celor mari lupte.  Voi călătoriţi înapoi în acelaşi timp când conştienţa voastră din trecut încearcă să vină aici acuma!  Şi câteodată voi vă întâlniţi în mijloc!
     La ultima noastră adunare noi am discutat despre cei pe care voi chemaţi străini şi care de fapt sânt aspecte din voi din trecut. Ei sânt cei cu care voi vă ciocniţi noaptea, pentru că voi călătoriţi înapoi ca să rezolvaţi lucruri vechi.  Ei călătoresc înainte să rezolve haosul din timpul de “acuma”.  Este oare de mirare că visele voastre sânt aşa de intense?
     Când voi vă treziţi din somn, mintea voastră produce o interpretaţie simbolică a experienţei visului.  Voi nu aduceţi cu voi înapoi o pictură clară ce s-a întâmplat.  Sânt o serie de simboluri, şi ele în general sânt relatate de oameni şi evenimente în viaţa voastră de acuma.  Voi sânteţi în general intercalaţi cu oameni care sânt în jurul vostru, familia voastră şi cu cei cu care lucraţi în visele voastre.  De ce este asta, dragi prieteni?  Este pentru că cei care sânt în viaţa voastră acuma, cei care stau acuma în cercul al doilea în această seară, sânt cei cu care voi v-aţi bătut în trecut!  De aceea este aşa important ca ei să fie aici această seară.  Este multă perfecţie care ia loc acuma!  Chiar dacă voi vă bateţi cu ei în trecut în visul vostru în trecut, conflictul are loc acuma.  Aşa cum voi încercaţi să rezolvaţi situaţiile cu ei în trecut, voi încercaţi să rezolvaţi acuma.
     Este o ţesătură complicată.  Cei care se adună acum în cercul al doilea o să se uită la voi foarte ciudat când voi o să-i vedeţi din nou, pentru că ei ştiu că voi ştiţi, dar ei nu o să ştie cum ei ştiu!  Este o dorinţă în cea mai adâncă parte din voi ca să rezolvaţi aceste lucruri, să aduceţi lucruri înapoi în unitate şi după aceea să vă mutaţi într-o mai mare expansiune,să vă mutaţi în energia a Noului Pământ.  Este o mare cantitate de energie care este turnat în asta chiar acuma.  Sânt nenumărate entităţi care nu sânt în formă umană care ajută la facilitarea acestor procese.
     Voi staţi aici şi nu înţelegeţi cine sânteţi voi sau nu înţelegeţi într-adevăr ce se petrece!  Mulţi dintre voi gândiţi că viaţa voastră are o valoare unică.  Voi gândiţi că nu a-ţi realizat prea multe în viaţa voastră.  Voi sânteţi îngrijoraţi că sânteţi un eşec.  Dragi prieteni, voi plângeţi când aveţi asemena gânduri.  Noi ştim că voi sânteţi primii care luaţi energia nouă, şi în acelaşi timp voi vindecaţi trecutul.  Voi rezolvaţi conflictele care au apărut în universul vostru şi galaxiile voastre.  Asta s-a întâmplat pe nivele dimensionale şi nu cum v-aţi fi aşteptat voi.  Voi încercaţi să le rezolvaţi astea, să aduceţi împreună, să vă mutaţi din dualitate în energia nouă cvadrată.  Energia cvadrată este balansată.  Este energia de creaţie în lumea voastră materială.  De aceea noi vă onorăm pe voi aşa mult.  De aceea noi ştim că voi o să fiţi învăţători înţelepţi şi compasionaţi.
     (pauză)
     Acum noi o să trecem la Lecţia al Optulea în această seară, dar noi vă cerem pe fiecare dintre voi să vă aşezaţi comfortabili înainte de a începe.
     Dragi Shaumbra, Lecţia al Optulea a Seriilor Creaţiei este o lecţie importantă ce voi o să învăţaţi pe ceilalţi într-o zi, în curând.  Optulea este o lecţie frumoasă - şi nu prea este prea multă temă de casă asociat cu asta (râsete din audienţă).  Noi vă cerem pe fiecare dintre voi să intraţi în casa nouă.  Staţi în energia a Sinei voastre Divine, într-o stare divină a fiinţei voastre.  Noi o să spunem o poveste scurtă înainte să vă dăm lecţia al optulea.
     Stând în Camera Interioară a Casei ei Noi, una dintre familie, una dintre Shaumbra,  numele ei este Ecaterina.  Ecaterina, plânge aşa cum noi o vizităm în această noapte.  Ecaterina este foarte necăjită.  Ea nu prea ştie cine este ea.  În momentele ei private, Ecaterina a spus ei însăşi, la Sinea ei şi Spirit că este timpul ca să meargă Acasă.  Ea numai simte de loc că are un scop sau un ţel în viaţa ei.  Ecaterinei îi curg multe lacrimi, deşi ea nu înţelege de ce.  Ea a întrebat mereu şi mereu Spiritul pentru un răspuns, dar ea nu a auzit vreun răspuns.  Răspunsul ce aude este doar simplu nişte bucăţi şi bucăţele.  Astea nu sânt complete şi nu au răspuns întreg.  Pe cea pe care noi o ştim ca familie, ca Shaumbra, pe care o numim Ecaterina, s-a luptat cu ceea ce ea etichetează ca depresie.  Ea s-a dus la un doctor şi ea a primit medicamente ca să îi treacă depresia.  Dar dragi prieteni, ea a realizat că nici medicamentele nu o ajută simţămintele ei adânci în sinea ei, simţăminte de suferinţă.
     Ecaterina plânge în această noapte pentru că ea a încercat multe lucruri.  Ea a încercat multe căi diferite de a fi şi de a acţiona şi de a fi bună şi de a face lucruri bune.  Astea parcă nu a lucrat bine în viaţa ei.  Ea nu a înţeles şi ea se simte abandonată de Spirit.  Oh, ea ştie în sinea ei că călăuzii ei au plecat acum câţiva ani.  Ea şi-a pierdut serviciul, care a însemnat mult pentru ea.  Ea şi-a găsit un alt servici dar care nu a fost aşa semnificativ.  Ea a pierdut ce ea s-a gândit că a fost important în munca ei zilnică.  Din cauza gândurilor ei şi încrederii ei, câţiva din familia ei proprie a evitat-o  Când ei au vorbit ei, asta a fost nejustificat pentru ea.  Nu a fost semnificativ şi drăgăstos aşa cum ea ar fi vrut, şi ea nu a înţeles asta.
     Mai târziu ea a fost epuizat fizic.  Energia ei este joasă şi ea nu înţelege asta pentru că ea se duce la cei care sânt facilitatori.  Ea se duce la cei care ajută să-şi reconstruiască energia ei umană.  Asta lucrează pentru o scurtă perioadă, dar nu şi pentru săptămâni sau luni.  Ea nu înţelege, de aceea lacrimi curg din ochii ei.  Cea pe care o cheamă Ecaterina, care face parte din familie, care sântem noi toţi, ea nu simte că are nici un sens să meargă înainte sau să aibă vreo dorinţă puternică.  Este timp când ea se gândeşte că ea nu poate să facă nimic, nici chiar să citească o carte, nici chiar să se uită la televizor.  Ecaterina crede că toate preocupările şi simţămintele au părăsit-o.  Ea nu are energie şi speranţă aşa cum a avut până acum.
     Să luăm un moment aici cu Ecaterina şi să vorbim despre ce se întâmplă.  Să vorbim despre ce se întâmplă pentru mulţi dintre voi în acest timp.  Aşa cum voi vă mutaţi afară din energia veche în energia nouă, voi eliberaţi multe lucruri care au fost adânc întipărite în sinea voastră.  Voi a-ţi eliberat multe lucruri care au fost dragi vouă.  Făcând aşa, asta crează un vid.  Crează o goliciune.  Când Ecaterina sau voi mergeţi înapoi ca să încercaţi să recapturaţi ceea ce a-ţi ştiut înainte, şi să construiţi pe baza acelora, sau să luaţi ceea ce a-ţi învăţat în această clasă, sau luaţi ceea ce învăţaţi a fi o importanţă de a fi divin uman şi dacă aplicaţi toate astea la vechia energie, o să vedeţi că asta nu lucrează. Vechiul şi noul este ca şi uleiul şi apa.Crează o goliciune,un spaţiu
     Aşa cum am menţionat înainte, voi deveniţi foarte sensibili, fizic, emoţional şi spiritual.  Dar încă nu s-a mutat totul înăuntrul.  Este dificil la aceste energii noi să se mute înăuntrul în timp ce voi vă ţineţi de cele vechi.  Oh, da mulţi dintre voi v-aţi găsit că vă treziţi la trei dimineaţa, alţii la patru (râsete din audienţă) întrebându-vă cine sânteţi voi acuma, întrebându-vă ce este ceea ce voi faceţi.  Voi sânteţi treziţi la acest timp pentru multe lucruri.  Primul, este că voi a-ţi completat o serie de vise, ceea ce noi numim realitate, să mergeţi înapoi la acel timp, înainte de a veni voi pe Pământ, să ajutaţi în rezolvarea energiei de dualitate.  Voi a-ţi venit înapoi din acele călătorii cu un simţământ de coşmar, câteodată simţând un mare stres.  Astea vă trezesc.  Sânt timpuri când noi special vă trezim ca să ieşiţi din acea experienţă pentru că noi ştim că voi aveţi nevoie de câteva ore de somn înainte de a vă duce la lucru! (râsete din audienţă). Dragi prieteni, voi vă treziţi la trei sau patru dimineaţa gândind despre viaţa voastră umană, întrebând cine sânteţi voi, întrebând pe ce cale să vă întoarceţi.  Pentru mulţi dintre voi singura rezoluţie este ca să puteţi să eliberaţi.  Noi v-am auzit spunând, “Eu nu ştiu pe ce cale să mă duc.  Eu nu ştiu ce să fac încontinuare.  Eu numai ştiu ce este bine şi ce este rău, de aceea eu eliberez şi dau drumul”.  Dragi prieteni, asta este într-adevăr lucrul apropriat de făcut.  Aşa cum voi eliberaţi, voi daţi drumul,voi cădeţi în nişte mici şi drăgăstoşi feluri de a şti cine într-adevăr sânteţi voi, Spiritul, Dumnezeul care sânteţi voi.  Când voi eliberaţi, voi nu cădeţi într-o groapă de flăcări.  Voi nu cădeţi într-o prăpastie, chiar că vouă vă este frică de asta. Voi cădeţi în mîini drăgăstoşi a Dumnezeului ceea ce voi sânteţi. 
     Ca să luaţi decizii în viaţa voastră, asta va fi diferit.  Voi sânteţi obişnuiţi să faceţi decizii şi de a alege fiecare zi.  În general voi a-ţi avut una dintre trei opţiuni.  Voi a-ţi putut să vă mutaţi la stânga, dreapta sau să nu vă mutaţi de loc.  Decizia voastră ar fi fost să mergeţi la lumină, întuneric sau să staţi exact unde voi eraţi.  Decizia voastră ar fi fost să mergeţi înainte sau înapoi, sau să staţi pe loc.  Până acum zilele voastre au fost pline cu luări de decizii cu aceste opţiuni.  Acum este o nouă cale care vine în viaţa voastră.  Aşa cum voi daţi drumul, voi o să vedeţi foarte clar  şi voi o să vă miraţi de ce nu a-ţi văzut asta înainte.
     În energia nouă, alegerile nu sânt limitate  la lumină, întuneric sau neutru; pozitiv, negativ au centru; stânga, dreapta sau centru.  Sânt alegeri noi.  Hai să le denumim - TOT.  Voi o să fiţi prezentaţi cu încă o altă alegere şi asta va veni dintr-un loc de unde voi doar aveţi simţirea de a şti.  Va fi un nou tip de a opta şi a alege, un nou răspuns care întrece pe celelalte.   Asta va veni într-un fel de la a şti.  Voi nu veţi avea exerciţiul mental de a analiza sau de a alege, stânga, dreapta sau centru.  Alegerile vor veni de sus.  Vor fi Toate Va fi Tot ce este.  Voi nici nu o să simţiţi că este o alegere.  Va fi simplu de a şti, o ştiire a divinităţii.  Voi atunci vă veţi muta în aceea direcţie.  Voi o să vă uitaţi înapoi la eforturile pe care a-ţi depus pentru a face o alegere sau opţiune care a fost în energia umană veche.  TOT-ul se va simţi plin cu dragoste, pe de altă parte unde alegerile pe care le-aţi avut înainte parcă au fost doar soluţii parţiale.
     O să fie o nouă cale de a face decizii, dar înainte ca asta să se poate întâmpla, va fi altceva ce se va întâmpla.  Va fi altceva ce va veni în viaţa voastră.  Noi ne reîntoarcem la Ecaterina care stă liniştită şi plânge, întrebându-se ce să facă încontinuare şi unde să meargă.  Ea stă în acest moment, gândându-se să se întoarcă la stânga sau dreapta sau să stea exact unde este acuma.  Ea gândeşte că sânt doar aceste opţiuni în viaţa ei.  Ea nu a văzut TOT-ul încă.  Ea nu a văzut acea ştiire lucitoare care stă deasupra celorlalte opţiuni.  Ea nu s-a uitat în sus.  Şi aşa viaţa ei într-adevăr pare goală.  Într-adevăr că este un efort dificil, pentru că ea nu a văzut încă TOT-ul.
     Ea se scoală de pe locul ei din Camera Interioară, poate şi mai nemulţumită decât atunci când a intrat, pentru că răspunsul nu a venit încă. Ea s-a aşteptat şi a sperat, chiar s-a rugat ca Spiritul să manifeste în faţa ei.  Ea s-a gândit că poate Spiritul nu a fost disponibil sau poate eu, Tobias voi veni şi voi da  răspunsul. (râsete din audienţă).  Dar aşa cum ştiţi,  asta nu este apropriat.
     Ecaterina se scoală şi pleacă din Camera Interioară.  Ea se plimbă în toată Casa Nouă.  Ea se miră că Casa ei Nouă este aşa goală, luînd în considerare de când ea trăieşte acolo.  Oh, sigur este un cuptor.  Sânt încă tăvi pline cu probleme care stau pe tejgheaua bucătăriei.  Dar în celelalte camere nu prea este mobilă.  Într-adevăr este o licărire strălucitoare, dar ea nu s-a conectat cu asta încă.  Într-adevăr ea a auzit o vibraţie în special atunci când ea a dat drumul.  Ea a auzit acel hm, o muzică înceată, o vibraţie despre care eu, Tobias am vorbit dar ea nu  s-a conectat la asta.
     Ecaterina, colindă în toata Casa Nouă, mergând  dintr-o cameră în alta, întrebând Spiritul să vină cu un răspuns.  Ea întreabă de ghidul ei să vină înapoi, chiar că ştie că asta a plecat.  Ea se târguieşte ca să vină înapoi.  Ea promite că o să fie bună şi să nu  întrebe pentru nici o favoare numai să vină înapoi în energia ei.  Ea merge în casa ei nouă, simţându-se foarte supărată şi singură.  Ea decide să meargă afară şi să facă o lungă plimbare. Poate este ceva înafara Casei Noi pe care ea nu a văzut.  Ceva în dualitate, în viaţa de zi cu zi, sau pe străzi.  Poate ea a omis o notiţă importantă.  Poate este un uman care are un mesaj important pentru ea.
     Aşa cum ea merge spre uşa din faţă, o licărire îi fură ochiul, ceva prinde atenţia Ecaterinei şi o opreşte pe drumul ei.  Ea nu priveşte la stânga, sau dreapta sau nici chiar unde s-a uitat în acel moment.  Într-adevăr ea priveşte peste acele lucruri.  Ea priveşte într-un loc numit TOT.  În această dimensiune nouă acel nou se alătură dimensiunii umane şi ea vede ceva ce ea  a scăpat din vedere.  A fost acolo tot timpul de când prima dată ea a intrat în Casa ei Nouă.  Pe masă, într-o vază a fost un Trandafir de Cristal.
     Noi am spus despre asta într-o comunicare unsprezece luni, de acum.  Când voi a-ţi intrat în Casa Nouă a voastră, a fost doar un singur lucru acolo, a fost o vază cu un Trandafir de Cristal.  Noi v-am spus că Trandafirul de Cristal a avut un Fruct.  A produs un fruct, spre deosebire de orice alt trandafir pe care voi ştiţi.
     Ecaterina a ajustat privirea la TOT-ul.  Ea s-a apropriat atunci de trandafir şi o ştiire a venit peste ea.  Ea nu a mai depus efort la acest punct ca să întrebe, “Ce aş putea să fac cu acest trandafir”? pentru că ea s-a uitat la TOT-ul.  Ea s-a uitat dincolo de opţiunile evidente la atingerea trandafirului, sau la ne atingerea trandafirului sau de a face nimic.  Ea s-a uitat la TOT şi cu această ştiire ea a ştiut ce să facă.  Ea nu a permis la intelectul ei uman să treacă prin procesul de dualitate, cu efortul de a alege.  Ea intuitiv a ştiut că   fructul trandafirului a fost tot timpul acolo ca să îl ia şi să îl privească, să îl pună în gura ei, să digereze şi să-l aducă în fiinţa ei interioară.
     Dragi prieteni, fructul trandafirului din Casa voastră Nouă, este pasiunea care există în energia nouă!
     Lecţia al Optulea - să primiţi Fructul Trandafirului.  Primiţi Fructul Trandafirului.  Este pasiunea pe care a-ţi lăsat în urmă.  Este pasiunea pe carea-ţi lăsat în urmă când voi a-ţi venit pe acest loc numit Pământ.  A fost pasiunea pe care a-ţi lăsat în regat.  A fost pasiunea pe care a-ţi cărat cu voi chiar şi atunci când a-ţi trecut Zidul de Foc.  Dar când a-ţi venit pe Pământ,această pasiune a rămas în urmă.  A stat în urmă.  Pasiunea voastră, pasiunea voastră divină a fost înlocuită cu ceva ce voi umanii numiţi ego.  Voi a-ţi construit viaţa voastră pe asta.  Pasiunea voastră a devenit pentru alte naturi umane.  Pasiunea voastră a fost pentru alţii.  Pasiunea a fost pentru mâncare.  Pasiunea a fost pentru o muncă tipică specifică şi o expresie specifică ce a-ţi făcut pe Pământ.  Dar pasiune voastră a fost bazată pe condiţii umane, nu pe drepturi de la naştere sau fiinţe spirituale!
     Când voi permiteţi fructul trandafirului, voi aduceţi înapoi pasiunea voastră divină.  Ce a fost ce Ecaterina a scăpat din vedere în cameră, de ce a stat ea şi a plâns?  De ce a simţit ea aşa o mare goliciune?  Este pentru că ea a eliberat pasiunea ei umană veche, pasiunea incompletă.  Nu a mai rămas nimic înăuntrul.  Nu a fost nimic ce a venit de la inimă. A fost o goliciune.
     Dragi prieteni, când voi a-ţi venit pe Pământ şi a-ţi intrat în biologie, voi v-aţi rupt în multe, multe bucăţi, părţi pe care voi numiţi şakra.  Voi a-ţi avut acele şakre în biologia umană în număr de şapte, şi a-ţi avut şi acele şakre pe care a-ţi cărat în câmpul eteric, în număr de cinci.  Aşa cum am menţionat,toate astea se împreunează într-o singură şakra.  Ele sânt legate din nou împreună.   Cele care sânt în câmpul eteric cu cele din corpul fizic acum se împreunează într-o “singură şakra”.
     Aşa cum voi primiţi fructul trandafirului, vă aduceţi înapoi pasiunea ce a-ţi lăsat în urmă.  Aşa cum voi faceţi asta, voi o să reînnoiţi energia în corpul vostru. Voi o să fiţi reînnoiţi în scopurile voastre.  Voi o să aduceţi acest element de pasiune divină înapoi în corpul vostru.  Pasiunea veche incompletă a umanului care au fost bazate pe ego au plecat.  De aceea s-a simţit Ecaterina aşa incompletă.
     Aşa cum voi primiţi fructul trandafirului în sinea voastră, asta va aprinde pasiunea pe care noi nu putem descrie acum, pentru că asta nu se poate explica în cuvinte umane.  Vine dintr-o energie de care voi nu sânteţi încă obişnuiţi acum.  Asta va fi o experienţă pe care fiecare o să aibă individual.  Voi o să simţiţi o nouă licărire şi asta emanează afară.  Va fi ceva ce nu a-ţi experienţat până acuma.  Asta nu se poate crea în mintea umană.  Nu se poate manifactura din ego.  Pentru cei care încearcă să controleze pe nivelul uman - acesta nu va lucra.  Asta locuieşte în locul numit TOT.  Este disponibil pentru fiecare dintre voi.
      Noi folosim cuvintele în Lecţia al Optulea foarte cu grijă.  Noi vă cerem să primiţi această energie.  Noi vă ştim, că lucrătorii pentru iluminare nu sânt aşa buni de a primi!  Voi simţiţi că voi trebuie să începeţi de jos ca să creaţi totul, să treceţi prin efort.  Aici noi avem un cadou pentru voi, ce este al vostru.  Asta locuieşte în casa voastră.  Este despre ce am vorbit acum unsprezece luni.  Este al vostru, să primiţi.  Este pasiunea voastră spirituală.  Este al vostru să primiţi, să luaţi în sinea voastră.  Acesta va aduce o reînnoire, dar reînnoirea va fi într-un loc diferit de cum a-ţi fost voi obişnuiţi până acum.
    Dragi prieteni, voi vă schimbaţi.  Voi nu puteţi construi pe fundaţia veche, în energia nouă.  Voi intraţi într-o energie nouă.  Aduceţi înapoi pasiunea pe care a-ţi cărat cu voi de la regat prin Zidul de Foc şi la timpul de dinainte de a veni aici.
     Pasiunea, dragi prieteni, este dragostea exprimată.  PASIUNEA ESTE DRAGOSTEA EXPRIMATĂ.  Pasiunea a fost ceva ce voi a-ţi avut tot timpul înainte pentru că voi totdeauna v-aţi exprimat asta afară.  Jack totdeauna a exprimat înafara.  Spiritul totdeauna a exprimat spre înafara până ce o parte din voi a mers în cocon.  Când voi a-ţi venit pe Pământ, voi a-ţi pus pasiunea la o parte.  Asta a fost una dintre lucruri  ce a-ţi creat.  Voi a-ţi creat dualitate.  Voi a-ţi creat un fel de amnezie.  Voi la fel a-ţi lăsat în urmă pasiunea adevărată, pasiunea divină.  Voi a-ţi construit viaţa voastră pe ce a-ţi dorit şi ce a-ţi vrut dar pasiunea umană este mică în comparaţie cu pasiunea divină a voastră.
     Aşa cum ştiţi, trandafirul ce reprezintă expresie de dragoste, are şi spini.  Dragi prieteni, dacă voi încercaţi să controlaţi pasiunea cu energie voastră veche, în căile voastre umane vechi, asta vă dă durere.  Această pasiune şi dragoste exprimată este plănuită pentru energia nouă.
     Dacă vreţi să întrebaţi ceva despre folosirea apropriată a noii voastre pasiuni, căutaţi răspuns de la TOT.  Căutaţi răspunsul de la locul care este deasupra, care cuprinde mult mai multe decât la ce v-aţi uita voi înainte.  Dacă voi nu sânteţi aşa de siguri, dragi prieteni, simplu staţi într-un moment liniştit. Va veni la voi.  Voi o să aveţi răspunsul şi cunoştinţa.  Asta va ajuta să aprindă pasiunea voastră nouă şi să vă aducă căi noi de creaţie.
     Lecţia al Optulea- Primiţi Fructul Trandafirului.  Luaţi acuma pasiunea care a fost totdeauna al vostru, pasiunea care vă va reînnoi viaţa voastră în energia nouă, nu în cea veche.  Dacă perspectiva voastră este simplu să faceţi energia veche mai mare şi mai puternică, atunci spinii trandafirului vă va reaminti că asta nu este apropriat.  Pasiunea va fi combustibilul energiei noi pentru voi.  Va fi o reînnoire pentru voi şi pentru Ecaterina.  Va aduce înţeles în viaţa ei, dar într-un fel pe care ea nu a experienţat în nici una dintre vieţile ei în trecut.
     Acesta este o lecţie simplă.  Nu prea este multă temă de casă, dragi prieteni, numai doar de a găsi un timp liniştit numai pentru voi ca să vă apropriaţi de intrarea casei voastre Noi, să simţiţi vibraţia care vine de la vaza cu Trandafirul de Cristal.  Şi atunci când voi sânteţi gata, când TOT vă călăuzeşte, simplu luaţi acest fruct şi primiţi în sinea voastră.  Asta va începe un nou ciclu de schimbări în fiinţa voastră, câteva care nu o să fie aşa confortabil, dar va fi numai pentru o perioadă scurtă.  Asta va contribui la creşterea senzitivităţii voastre din corp şi simţămintele energetice şi voi la fel o să notaţi că voi o să vedeţi dincolo ce este evident.  Când noi folosim termenul “a vedea” - Cauldre ne cere să facem o specificaţie aici - “a vedea” se referă la percepţie.  Câţiva o să vadă dincolo cu ochii lor.  Alţii o să vadă dincolo cu unica lor şakra.  Alţii o să ştie intuitiv.  Dar voi o să începeţi să “vedeţi” dincolo de ce a-ţi văzut până acum.  Asta va începe tot mai mult cu voi.  Şi din nou, să nu fiţi surprinşi dacă senzitivitatea din corpul vostru creşte pentru o perioadă de timp, pentru că corpul vostru simplu încearcă să se obişnuiască cu energia nouă.  Toate acestea sânt procese şi schimbări prin care voi treceţi.
     Lecţia al Optulea - Primiţi Fructul Trandafirului.  Este o lecţie simplă.  O să vină un timp în care fiecare dintre voi o să stea în faţa umanilor care vin la uşa voastră.  Va veni un timp în care voi o să explicaţi această lecţie pentru ei. Asta va fi foarte simplu pentru ei.  Şi ei nu o să se prindă.  Ei o să se întrebe oare despre ce voi vorbiţi.  Ei o să se miră de toate aceste metafore a trandafirului de cristal şi fructul şi spinul şi pasiunea, ce ei nu o să înţeleagă.  Voi o să aveţi un zâmbet mare pe faţa voastră pentru că şi voi a-ţi stat într-un spaţiu şi “nu v-aţi prins”, şi voi la fel a-ţi experienţat această pasiune nouă care a venit în fiinţa voastră.
     Dragi prieteni, este o onoare că noi putem să împărţim acest timp şi spaţiu împreună.  Noi v-am dat cea mai simplă lecţie dar foarte puternică, în această seară.  Aceasta lecţie este cheia care vă va ajuta să fiţi creatori.  Cum puteţi crea în energia nouă fără să aveţi pasiune, pasiunea divină a voastră combinat cu dungi late, combinat cu alte lecţii pe care noi recapitulăm cu voi?  Lecţiile vă vor ajuta să înţelegeţi adevărata creaţie în noua energie.  Lecţiile vă vor ajuta ca să deveniţi învăţători pentru alţii care intră în energia nouă.
     Noi ştim că voi treceţi prin multe schimbări, multe în acest timp.  Înţelegeţi că asta face simplu parte din proces şi prin procese sânt multe, multe entităţi pe partea noastră lucrând cu voi.  Dar până la urmă este totul după voi.
     Noi vă iubim mult  pentru tot ce faceţi voi.  Cei care s-au alăturat în cercul al doilea în această seară - cei care sânt acum în viaţa voastră şi au fost în viaţa noastră în trecut - mulţumim pentru tot ce faceţi voi.  Ei o să fie printre primii care o să vină  la voi,ca învăţători.  Ei vă iubesc pe voi mult.  Dargi prieteni, voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.