LECŢIA A NOUA - SERIILE CREAŢIEI
DANCE WITH WHAT COMES TO YOUR FRONT DOOR
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
DANSAŢI CU CE VINE LA UŞA VOASTRĂ DIN FAŢĂ
7 APRILIE 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este dragi prieteni, dragi Shaumbra, şi dragi învăţători, că noi ne adunăm din nou, în locul nostru de dragoste.  Noi vă mulţumim vouă, Shaumbra, că voi ne bineveniţi pe noi în acest spaţiu şi că ne invitaţi în cercul vostru de astăzi.  Este mult despre ce noi vom discuta, multe prin ce noi vom trece.  Este o nouă informaţie ceea ce o să vă facă să re-gândiţi cum eraţi  voi în trecut.  Asta vă va duce să re-gândiţi cine sânteţi, şi asta va cauza să re-gândiţi despre voi ca adevăraţi creatori.
     Acum prin următoarele câteva minute, noi simplu vă cerem să vă deschideţi inimile şi fiinţa voastră, când îngerii şi entităţile se grăbesc să intră în acest spaţiu.  Ei vin să se alăture vouă în această zi pentru Lecţia al Nouălea din Seriile Creaţiei.  Aşa cum sânteţi primii în energia nouă, aşa voi sânteţi şi primii învăţători.   Voi sânteţi cei care a-ţi călătorit pe un drum lung până acum, şi care a-ţi fost de acord să fiţi primii să mergeţi în acest spaţiu nou şi noi dimensiuni.  Voi sânteţi cei care a-ţi fost de acord să fiţi învăţătorii pentru ceilalţi. 
     Aşa cum v-am spus înainte, nu este Cauldre (Geoffrey Hoppe),care stă aici şi mediază comunicările lui Tobias sau pe cei din Consiliul Crimson.   Este Tobias care vă mediază pe voi prin Cauldre.  Noi vă mediăm pe voi.  Noi luăm experienţele şi energiile voastre şi gândurile voastre şi visele şi aducem înapoi la voi.  Sânt puţine lucruri pe care noi spunem vouă în timpul ce sântem împreună, ceea ce este complet nou pentru voi.  Astea ar trebui să rezoneze în sinea fiinţei voastre pentru că noi într-adevăr vă mediăm pe voi.  Noi spunem tot ce ştiţi voi, şi tot ce învăţaţi voi şi simplu noi prezentăm astea vouă dar într-o diferită perspectivă.  Sântem noi care vă mediăm pe voi.  Sânt încă multe lucruri la această declaraţie pe care voi o să puteţi înţelege când voi o să intraţi în divinitatea voastră proprie, aşa cum vă înfloriţi în casa voastră nouă.  Sântem noi care  vă mediăm pe voi, şi este o plăcere pentru noi că voi ne-aţi invitat aici să luăm parte la asta.
     Luaţi câteva momente, dragi prieteni, şi inspiraţi adânc.  Inspiraţi adânc până în miezul fiinţei voastre.  Inspiraţi în dragostea pe care noi vă aducem astăzi.  Inspiraţi în onoare.  Inspiraţi în energia prietenească, de familie şi de Shaumbra,  i de cei care se reped să vină aici şi să stea lângă voi pentru următoarea oră sau poate mai mult. (râsete).  Inspiraţi.  Luaţi toată onoarea care este aici astăzi cu voi.  Onoarea este pentru călătoria voastră, pentru că mergeţi în această energie nouă, pentru că treceţi prin schimbări, pentru că eliberaţi lucrurile din viaţa voastră, ceea ce face posibil ca să puteţi fi aici, ceea ce face posibil să fiţi învăţătorii energiei noi.
     Noi ştim că unii dintre voi sânteţi timizi.  Voi simţiţi că nu meritaţi asta în acest moment şi simţiţi că voi nu meritaţi marea dragoste ce intră aici.  Noi vă vedem.  Noi vă zâmbim.  Noi vă ştim pe voi foarte bine pentru că voi sânteţi familie, cu toate că poate este dificil pentru voi să înţelegeţi.  Noi ştim că voi sânteţi familie.  Voi sânteţi cei timizi, cei liniştiţi care aveţi o pasiune arzătoare în fiinţa voastră.  Voi aveţi multe întrebări în mintea voastră.   Voi ştiţi că ceva se petrece dar totuşi voi staţi în colţurile camerei.  Voi nu prea ştiţi de ce Spiritul, de ce, eu, Tobias, şi de la Consiliul Crimson vă onorează pe voi, şi îngenunchiază la picioarele voastre.  Luaţi acest timp, cei care sânteţi timizi, liniştiţi, cei care nu prea sânteţi siguri.  Luaţi acest timp al vostru.  Voi o să ştiţi când trebuie să faceţi pasul bun pentru a înainta.  Voi o să ştiţi când este bine să fiţi curajoşi şi să daţi voce la ceea ce vreţi să spuneţi, să luaţi o acţiune în energia nouă.
     Dar în acelaşi timp acceptaţi zâmbetul şi acceptaţi dragostea ce avem noi pentru voi.  Acceptaţi onoarea.  Onoarea este aici pentru că trecutul vostru a fost lung.  Drumul vostru a fost plin cu multe, multe experienţe.  Noi ştim ce a-ţi făcut voi.  Noi am văzut.  Noi am simţit.  Este înregistrat.  Timizilior, ruşinoşilor, liniştiţilor...acuşi vine timpul când voi puteţi să acceptaţi divinitatea voastră ce vine din voi.  Voi o să înţelegeţi - poate nu acum dar mai târziu - energia ce aducem vouă.  Voi sânteţi într-adevăr speciali şi iubiţi, fiecare de aici şi fiecare care se conectează prin aceste informaţii.  Noi vedem cum inima voastră străluceşte.Sânteţi voi la care noi vorbim
     Ca şi în totodeauna, când noi ne adunăm ca acum în cercul nostru, sânt invitaţi care se alătură de voi.  Sânt mulţi, mulţi în această parte care sânt foarte curioşi, care stau în şir şi aşteaptă să fie aici. Este un grup special care ni se alătură astăzi, vin în cercul al doilea.  Voi umanii, sânteţi în primul cerc.  Mai sânt cei care se adună aici, cei care vin aici ca să observe şi să stea în spatele vostru, să vă onoreze, să împarte câteva zâmbete şi căţiva lacrimi cu voi.  Ei sânt în cercul al doilea.  În timpul acestor câteva minute, ei au intrat şi şi-au luat poziţiile lor cu voi.
      Ştiţi voi că atunci când noi ne adunăm noi creăm o energie  ouă, o nouă dimensiune?  Nu este de Pământ.  Nu este nici de a noastră.  Este o dimensiune nouă a divinităţii.  Asta este creat când voi vă deschideţi inimile voastre, când voi bineveniţi pe ceilalţi care nu sânt în forme umane.  Asta este creat aici în acest moment.
      Cei care vin în cercul al doilea în această seară, au un interes special în voi.  Ei au un interes special în călătoria voastră.  Ei au un interes special de a şti că voi continuaţi călătoria voastră în energia nouă ca să deveniţi învăţători.   Spiritul lor vine aici să vă viziteze, pentru că ei, sau oricine, vor să fie siguri că voi sânteţi pe drumul bun.  Ei o să vină înapoi la voi în luni sau ani în viitor din viaţa voastră.  Ei o să stea cu voi, uman la uman, la acel punct. 
     Cei care vin aici şi stau în cercul al doilea, ei o să fie studenţii voştri.  Ei sânt cei care o să vină la voi pentru învăţătură şi pentru vindecare.  Ei sânt cei care misterios o să apare în faţa voastră.  Ei o să vină la voi.  Ei nu o să ştie cum de au nimerit la voi, dar ei o să vină la voi.  Ei o să vadă şi o să simtă şi vor înţelege înţelepciunea a celor care au mers pe acel drum, cei care au acceptat divinitatea lor, cei care au mers în energia nouă şi acum lucrând de la acea dimensiune şi de la acea vibraţie.  Aceştia sânt cei care se adună în această cameră.  Aceştia sânt cei care vor veni din energia veche în energia nouă.  Ei o să aibă nevoie de un călăuz uman.  Ei o să aibă nevoie de cei care au trecut prăpastia de la vechi la nou şi să-i asigure pe ei că asta se poate realiza.
     Este interesant de notat că voi a-ţi fost învăţătorii lor în trecut.  Voi a-ţi stat cu ei în alte vieţi în biserici, în templuri şi sale de clase.  Voi a-ţi fost învăţătorii lor.  Asta nu o să fie o experienţă nouă între voi şi ei.  Voi a-ţi trecut prin asta cu ei.
     Ei au ştiut că voi o să fiţi printre primii care o să mergeţi în energia nouă.  Ei şi-au ridicat mîinile şi au spus “ După ce voi treceţi primii, voi o să fiţi învăţătorii noştri.  Să fiţi cei care o să ne arătaţi cum să vindecăm corpul nostru, cum să vindecăm emoţiile noastre şi cum să iubim Spiritul nostru”.   Cei care se adună astăzi aici, au scopul lor să fie aici.  Ei au un scop să vă înveselească pe voi.  Ei ştiu că este dificil, să fiţi primii.  Ei ştiu că voi trebuie să eliberaţi ce a-ţi iubit foarte mult, familia voastră, cariera voastră, sănătatea voastră chiar şi percepţia voastră de a şti cine a-ţi fost voi.  Ei ştiu că este problematic.  De aceea este că ei nu şi-au ridicat mîna să fie printre primii (râsete din audienţă).  Dar ei ştiu că în voi ei o să găseacă un bun învăţător.  Ei vin aici astăzi, ştiind că voi treceţi prin lecţiile acestea, ştiind că voi treceţi prin multe experienţe în viaţa voastră, pentru a elibera şi după aceea de  cceptare şi în final de împuternicire.
     Ei sânt în admiraţie a ceea ce faceţi voi aşa cum şi noi sântem în admiraţia a ceea ce faceţi voi.  Munca pe care voi o faceţi este puternică   Este incredibilă.  Este făcut în serviciul cel mai mare pentru Spirit şi TOT CE ESTE.  Şi voi încă nu vedeţi asta!  Voi încă nu vedeţi cine sânteţi voi şi efectul ce aveţi pe oameni în jurul vostru.  Voi nu vedeţi efectul pe care voi aveţi fiind pe pământul vostru şi în conştienţa planetei voastre.  Voi nu vedeţi încă cum voi schimbaţi universul vostru şi cum voi schimbaţi locul ce numiţi voi Acasă.  Munca pe care o faceţi astăzi, mîine şi în zilele care urmează schimbă totul în jurul vostru.  Într-adevăr schimbă natura regatului de unde a-ţi venit voi.
     Noi am vorbit mult despre călătoria prinţului Jack (vezi comunicările anterioare)care este călătoria voastră.  Noi am vorbit despre cum a-ţi venit voi aici, şi cum a-ţi fost voi ca aventurierii şi cum a-ţi venit să fiţi în acest loc numit Pământ în trupul în care sânteţi şi că a-ţi uitat cine a-ţi fost voi.  Aşa cum voi staţi aici în această zi acţiunile voastre într-adevăr schimbă natura regatului de unde a-ţi venit voi. 
     Noi sântem uluiţi că voi nu vedeţi natura energetică a muncii voastre.  Voi gândiţi că voi trăiţi doar o singură viaţă prin care treceţi zi de zi?  Ce faceţi voi este,că schimbă natura Acasei.  Noi vă onorăm pentru asta.  Noi vă mulţumim pentru asta.  Şi aşa cum am spus, într-o zi noi o să sărbătorim şi vom râde împreună.  Când voi o să fiţi în stare să deschideţi ochii voştri spirituali, voi o să vedeţi efectul pe care într-adevăr voi aveţi în această întreagă creaţie, nu numai în acest univers în care trăiţi, dar în toată creaţia.
     Noi am fost înrtrebaţi că dacă “Ne reîntoarcem noi Acasă între vieţi?”  Răspunsul la asta  - şi la fel şi pentru cel care a vrut să întrebe aceaşi întrebare astăzi seară - este “NU”  Voi vă reîntoarceţi într-un loc care are atribuţiile de Acasă.  Este plin cu familia voastră.  Este plin cu îngeri care lucrează cu voi pentru o rebalansare după ce voi lăsaţi în urmă corpul vostru fizic.  Ei lucrează cu voi ca să vă prepare pentru timpul viitor al vostru pe Pământ, dar nu este ca Acasă pe  care voi a-ţi ştiut.  Dacă voi mergeţi înapoi acolo, voi numai v-aţi reîntoarce pe Pământ.  Voi a-ţi găsi foarte dificil să vă reîntoarceţi.  Şi la fel, dragi prieteni, dacă voi v-aţi fi reîntors Acasă, înapoi în regat, voi nu a-ţi fi recunoscut asta.  Munca pe care a-ţi făcut voi şi alţi îngeri umani a schimbat natura vibraţiei şi în special, profunzimea regatului de unde a-ţi venit.
     O să vină un timp când voi o să aveţi acces la memoriile  ălătoriei voastre întregi, când voi o să aveţi o reculegere a călătoriei voastre.  Asta va fi ca şi o bibliotecă care este disponibil pentru voi.  Şi vorbind despre reîntoarcere Acasă, noi vă cunoaştem prea bine!  Noi ştim că voi sânteţi aventurierii.  Aşa cum treceţi în energia nouă şi cum voi luaţi “saltul cvuad” în energia de 4 - oh, dragi prieteni, noi vă ştim aşa bine.  Voi o să vreţi să vă aventuraţi din nou, să creaţi dimensiuni noi şi locuri noi.  Voi sânteţi cei la care nu stau picioarele într-un loc.  Noi o să fim imediat pe partea voastră când voi mergeţi în aventuri noi, aşa cum am fost cu voi într-un timp lung, lung.
     Dragi prieteni, camera asta este balansată apropriat.  Este plină.  Este plină cu entităţi care stau în şir şi vor lucra cu voi.  Voi o să trebuiască să-i învăţaţi mult.  Oh, şi ei vor rezista mult, aşa cum voi rezistaţi pe mine Tobias, în multe căi (chicotiri).  Ei o să vă blesteme, dar ei au cea mai adâncă dragoste şi respect pentru voi.  Ei umplă această cameră şi nerăbdători aşteaptă timpul de tranziţionare în viaţa voastră când voi deveniţi învăţători divini, când voi acceptaţi rolurile noi în sinea fiinţei voastre.
     Cei care sânt timizi, cei care sânt ruşinoşi şi care se adună aici, noi vă vorbim vouă, pentru că voi sânteţi pe acelaşi drum ca şi ceilalţi.  Este doar că voi a-ţi ales să staţi puţin retraşi.  Dar voi lucraţi tot aşa de mult şi treceţi prin tot ce trec alţii, şi voi sânteţi tot aşa de merituoşi ca şi cei care stau aici în scaunele acestea.  Cei care sânt ruşinoşi şi liniştiţi, noi adresăm energiile acestei comunicări vouă.  Cei care se adună aici astăzi, ştiu că a venit timpul ca să vă aduceţi aminte de trecut când a-ţi fost împreună.  Ei ştiu că este timpul ca să vină la voi cu un respect adînc pentru munca ce voi o să faceţi împreună.
     Noi îi cerem lui Cauldre să ia o pauză pentru să facem contopirea finală a energiilor.  Cei care vor fi studenţii voştri acum vin în faţă.  Ei merg între voi pe culoar.  Ei vin cu lacrimi în ochi ca să mulţumească şi să vă încurajeze să continuaţi munca vosatră, în aşa fel ca voi să fiţi învăţătorii lor desemnaţi în energia nouă.  Noi vom sta liniştiţi pentru un moment.
     (pauză)
     Ei vă spun vouă “Oh, dragi învăţători, oh, dragi învăţători, acceptaţi rolul acesta ce vă aşteaptă pe voi.  Acceptaţi scaunul acesta de onoare ce vă aşteaptă de învăţători în energia nouă”. Ei nerăbdător aşteaptă timpul să fiţi împreună şi să înveţe de la voi din nou.  Ei ştiu că voi nu aveţi încredere în sinea voastră câteodată, dar totuşi ei vă cer să continuaţi călătoria voastră.  Ei vă cer să ascultaţi bine la cuvintele şi la energia care va fi transmisă  stă seară.  Va fi un element important în tranziţia prin care voi treceţi.  Ei vă mulţumesc şi ocupă locul lor în cercul al doilea, iar noi vom continua discuţiile noastre în această seară.
     Aceste momente ce împărţim împreună sânt dulci şi preţioase, dragii mei.  Este timp când noi am vrea doar să stăm aici în linişte, dar totuşi noi vorbim acum cu voi.
     Înainte ca voi să veniţi pe acest loc Pământ, au fost multe preparaţii care au luat loc.  Energia voastră a îmbrăcat o biologie.  Voi a-ţi luat forma fizică.  Preparaţia a luat o veşnicie de timp.  Dar, înainte ca voi să veniţi aici în formă fizică, voi a-ţi văzut Pământul în spirit, în formă de lumină în care a-ţi fost voi.  Aşa cum universul a început să ia o structură, voi a-ţi călătorit pe Pământ în formă de lumină ca să vă ajustaţi la atribuţiile acestei planete, să vă obişnuiţi cu dimensiunea de “doi”, care este exprimat în formă de materie.
     Voi a trebuit să vizitaţi Pământul, şi asta a-ţi făcut peste mult timp, dar nu în formă fizică.  Vizitele au fost făcute în forma voastră de lumină, pentru că voi trebuia să vă ajustaţi fiinţa voastră la acea  vibraţie înceată a energiei Pământului.  Voi a-ţi fost obişnuiţi să vibraţi foarte repede.  Voi a trebuit să ajustaţi vibraţiile la încet ca să puteţi să vă adaptaţi pentru o formă fizică.
     Voi a-ţi venit aici pe Pământ când acesta a fost cumva un loc sterp.  Voi a-ţi venit să însămânţaţi energia voastră pe această planetă, la fel ca să vă obişnuiţi cu dualitatea care este într-o stare de vibraţie înceată.  Voi a-ţi venit aici şi a-ţi aşezat conştienţa voastră şi energia voastră în înăuntrul Pământului.  Voi a-ţi aşezat energiile voastre în roci, spunând aşa.  Voi a-ţi aşezat energiile şi conştienţa voastră în ţărână.  Aşa cum esenţa vieţii a început să ia formă pe Pământ, voi a-ţi aşezat vibraţiile voastre în cea mai mică formă de viaţă ca să experienţaţi naşterea într-un organism viu pe această planetă.  Peste ani, voi a-ţi aşezat energia voastră în vieţi mult mai sofisticate forme, care au luat loc într-o perioadă de timp foarte lung.  Dar din dimensiunea de unde voi a-ţi operat, asta nu a fost aşa de demult.
     Când voi a-ţi început să veniţi în formă de lumină pe acest Pământ, voi a-ţi găsit asta foarte comfortabil şi apropriat ca să vă puneţi pe voi înşivă în starea apei, pentru că apa nu a fost aşa de aspră ca şi pământul.  Voi a-ţi petrecut mult timp să aşezaţi energia voastră în formă acvatică care s-au developat pe planeta voastră.  Dragi prieteni, printre formele de vieţi favorite, erau balenele şi delfinii.  Voi a-ţi petrecut mult timp experienţând noua formă de viaţă pentru că voi a-ţi iubit acea energie.  Vouă va plăcut să vă jucaţi.  Vouă va plăcut abilitatea voastră să exprimaţi  nţelepciunea spirituală în sinea trupului fizic al vostru.  Chiar şi până în ziua de astăzi voi aveţi o afinitate cu aceste lucruri.
     Să nu aveţi dubii despre asta, pentru că a-ţi fost voi şi alţi îngeri care au venit aici şi au însămânţat această planetă cu energii care au transformat o rocă în spaţiu într-un organism viu, în Gaia, într-o viaţă care a înmugurit.  Voi a-ţi venit aici în trup de lumină şi a-ţi instalat modelele de energie pentru Pământ şi a-ţi transformat într-o dinamicitate vie şi forţă crescătoare.  Gaia este voi, pentru că voi a-ţi venit aici şi a-ţi însămânţat acest loc.  Oceanele şi lacurile sânt voi, voi a-ţi înotat în ele înainte de a veni aici în formă fizică.  Pomii, florile şi plantele care vă hrănesc...sânt voi.
     Voi a-ţi venit pe Pământ şi a-ţi creat structurile şi modelele şi arhitectura şi sămânţele acestei planete.  Gaia este un organism viu.  Ea este voi.  Când voi vă uitaţi la stelele voastre, nu sânt alte locuri care deţin atribuţiile lui Gaia.  Voi nu v-aţi dus acolo ca şi îngeri ca să depuneţi seminţe.  Voi a-ţi venit aici.  Într-adevăr au fost nişte călătoriii pe alte planete, aşa cum voi a-ţi spune, înainte de a vă hotărî să veniţi să lucraţi pe acest loc a Pământului.  Au fost explorări în formă de lumină la alte stele şi alte planete, dar dragi prieteni, Pământul a fost planeta aleasă, locul unde a-ţi venit voi, locul pe care a-ţi ales voi ca să luaţi forma biologică.
     Au fost multe preparaţii înainte de a veni aici.  A fost ştiut că atunci când voi o să veniţi pe Pământ şi începeţi să aşezaţi energia voastră într-o materie fizică şi să luaţi eventual trupul fizic, că voi o să aveţi nevoie de un grup care să lucreze cu voi.  Aceştia sânt cei pe care noi îi numim “călăuzi”.  În general au fost doi îngeri care au călătorit cu voi.  Ei nu au luat forma fizică ca şi voi.  Ei au stat în forma lor de lumină.  Ei au stat pe partea voastră multe vieţi pe Pământ.  Ei au fost mereu cu voi.  Rolul lor a fost simplu, să menţină balanţa de energie, să menţină cota spirituală, să menţină pe voi în balanţă.  Ei au fost ca şi mesagerii de pe partea cealaltă a voalului care v-au acompaniat pe voi mereu.  Dacă voi a-ţi fi venit fără acest anturaj de călăuzi îngereşti, ar fi existat posibilitatea că voi a-ţi fi devenit aşa de cufundaţi în dualitate, că voi nu a-ţi fi putut ieşi niciodată.
     Călăuzii au fost cei care v-au condus pe cealaltă parte a voalului, înapoi la noi.  Ei au stat cu voi un timp anume, şi aşa cum voi ştiţi, ei au plecat, sau sânt în procesul de retragerea energiilor lor.  Este acum timpul pentru voi să acceptaţi cine sânteţi voi, ca să puteţi accepta divinitatea voastră proprie.  Este un compliment de cea mai înaltă ordine că voi puteţi să vă menţineţi  propria voastră balanţă.
     Acum câţiva ani în urmă chiar în această cameră unde se adună acest cerc, Kryon (o altă entitate care comunică), a explicat aici, alte atribuţii ce au călăuzii.  Ei au explicat că aşa cum voi treceţi prin experienţe şi voi ajungeţi la o nouă pricepere şi iluminare a îngerilor umani, energia voastră au umplut vasele ce au cărat călăuzii cu ei.  A fost ca şi un lichid auriu care a umplut vasele mari pe care au cărat călăuzii voştri cu ei.  A fost umplut cu iluminarea şi înţelegerea voastră.  Călăuzii au colectat acea energie frumoasă de pricepere aurie şi înţelepciune pe care voi a-ţi eliminat.  Oh, şi da, cel care a întrebat doar acum în gând, voi a-ţi fost de acord să eliberaţi asta la ei.  Ei nu au furat asta de la voi (chicotiri).  Asta a fost ceva ce nu ar fi făcut prea mult bine aici.    
     Călăuzii au colectat acele energii şi când acele vase erau pline atunci un alt grup a venit să le ia.  Acest grup a luat vasele şi a înlocuit cu altele goale.  Ei au luat acea substanţă incredibilă de miere - aurie şi dulce, şi hrănitor - înapoi pe partea cealaltă a voalului.  Energia a fost folosită pentru continuarea creării universului.  Acea energie a găsit drumul ei înapoi în regat de unde a venit.  Energia aurie de miere pe care voi a-ţi produs aici pe Pământ prin iluminare şi înţelegerea voastră a găsit drumul înapoi în regat ca să schimbe natura de acasă, să extindă TOT CE ESTE. A fost cel mai mare cadou de dragoste pe care entităţile au dat. Şi voi vă miraţi de ce noi vă onorăm şi de ce noi plângem când noi stăm în faţa voastră, ştiind că voi nu recunoaşteţi cine sânteţi voi.
     A fost un grup şi continuă să fie un grup pe care noi îi numim “curieri”  Ei sânt cei care se duc înainte şi înapoi de pe partea voastră a voalului la a noastră. Ei sânt cei care continuă să servească ca şi nişte mesageri şi ajustători de energii.  Ei sânt cei care i-au lucrurile din dimensiunea voastră de dualitate, ceea ce este în conştienţa voastră. Ei ajută la facilitarea acelor energii înapoi pe partea cealaltă a voalului.Ei sânt curierii, pentru că ei cară energia de la voi înapoi pe partea cealaltă şi după aceea ei aduc înapoi cu ei unelte noi, vase noi şi energie nouă.  Ei sânt foarte ocupaţi în aceste zile, pentru că este muncă multă ce faceţi voi!  Ei numai se intercalează cu călăuzii.  A fost mai demult că curierii au lucrat direct cu călăuzii.  Călăuzii au fost totdeauna într-o poziţie de stâlp de dragoste în spatele vostru.  Acum curierii, dragi prieteni, caută să lucreze direct cu voi.  Daţi-ne voie să vă explicăm cum se întâmplă asta.
     Noi vă cerem să vă aşezaţi comfortabili în scaunele voastre, şi atunci noi vom trece la Lecţia al Nouălea.  Puneţi-vă pe voi înşivă şi energia voastră în casa nouă.  Dragi Shaumbra, permiteţi-vă să fiţi în casa nouă, în locul acesta de divinitate, în acest loc unde învăţaţi să deveniţi creatori.
     (pauză)
      Noi vă spunem ceva interesant în timp ce voi ajustaţi energiile. De când voi a-ţi venit pe Pământ şi a-ţi luat forma fizică şi până acuma când noi stăm cu voi, voi nu a-ţi fost în stare să fiţi creatori în adevăratul sens al cuvântului.  Voi a-ţi planificat vieţile voastre înainte de timp cu echipa voastră, îngerii voştri.  Voi a-ţi lucrat pe obiecte şi lecţii specifice, voi a-ţi dezvoltat un plan de afacere spirituală, cum ar fi fost.  După asta voi a-ţi venit pe Pământ.  Voi a-ţi venit înapoi într-un corp uman.  Voi a-ţi trecut prin parametri ce v-aţi plănuit.  Când voi a-ţi atins un ţel, voi  v-aţi mutat la al doilea ţel care la fel a fost plănuit înainte.  În acest mod, dragi prieteni, a fost dificil să fiţi creatori în adevăratul sens.  În acest fel voi a-ţi fost cei care a-ţi experienţat, cei care a-ţi învăţat,  dar a fost foarte dificil să fiţi un creator, pentru că asta au fost nişte parametri care au fost determinate în avans.
     A fost o nemulţumire la miezul fiinţei voatre, pentru că înainte când voi a-ţi venit pe Pământ, într-adevăr voi a-ţi fost creatori.  Voi totdeauna v-aţi exprimat spre afară.  Voi a-ţi fost nemulţumiţi în multe vieţi pe care a-ţi avut, pentru că voi a-ţi simţit că nu puteţi ieşi din această cutie, şi că nu a-ţi putut să vă exprimaţi deschis şi fluid aşa cum a-ţi făcut voi în trecut.  Acesta s-a schimbat.  Voi a-ţi completat toate capitolele cărţii voastre de viaţă.  Şi acum în cartea nouă sânt pagini goale, care aşteaptă să fie create.
     Aşa cum voi staţi în casa voastră nouă, dragi prieteni, sânt multe lucruri care se întâmplă.  Când voi luaţi pensula şi creaţi o dungă lată, această infiinţează o acţiune.  Această infiinţează o expresie de energie.  Aceasta atunci crează o vibraţie care începe să se rezoneze şi începe să crească.  Asta dezvoltă o putere, aparent  una proprie.  Până ce voi luaţi pensula lată, toate lucrurile stau în faza neutră.  Dar când voi faceţi acea dungă lată, totul începe.  Cu dunga lată voi iniţiaţi o energie vibraţională care începe să lucreze la un nivel foarte adânc. 
     Aceste energii încep să rezoneze din interiorul casei voastre, şi după asta voi adăugaţi pasiunea - fructul trandafirului.  Asta este ca şi un combustibil la vibraţia care a fost creată, acea dungă lată. Această energie creatoare are un efect similar ca şi cum ai arunca o piatră în apă.  Se va crea nişte valuri care se mişcă sprea afară. Crează valuri de energie, şi aceste valuri de energii pătrund în casa voastră nouă.
     Dragi prieteni, aşa cum a-ţi notat, noi nu am inclus aici intenţie.  oi nu v-am spus că trebuie să aveţi o intenţie specifică când voi creaţi o dungă lată, sau când voi adăugaţi pasiunea voastră.  Este un scop pentru asta, pe care noi o să spunem.  Dunga lată începe o expresie.  Pasiunea adăugată este ca şi un combustibil la expresie.  Valurile sânt trimise afară.  Valurile vibraţiei de dragoste a creatorului nou sânt trimişi în afara casei voastre şi trec de zidul scund în jurul casei noi.  Aceste valuri de vibraţii de dragoste sânt trimise afară la oamenii în jurul vostru, în oraşele în jurul vostru, în Pământ pe care voi a-ţi ajutat să creaţi.  Sânt valuri şi valuri şi valuri de dragoste care merg afară.  De ce voi vreţi să spuneţi la acele valuri de vibraţii de dragoste cum ar trebui să fie şi ce ar trebui să facă?  Ele vin din sinea voastră.  Ele sânt voi.
     Cum aceste valuri merg afară, ele schimbă vibraţia lucrurilor nu numai în sinea voastră, dar şi în afara voastră.  Vibraţiile care se emanează din voi astea ating oamenii.  Astea ating Pământul.  Astea ating cerul şi apele.  Ele ating conştienţa umană.  Aceste valuri de dragoste nu au nevoie de intenţie.  Balanţa spirituală este deja acolo.  Este balanţa de “4”, o nouă balanţă spirituală pentru Pământul vostru care este conţinut în acele valuri care vin din voi.  Nu este nevoie să puneţi nici o intenţie pentru ele.  Ele se balansează pe ele însăşi şi când ele ating alte elemente, sau alte vibraţii, sau chiar şi continente, balanţa vibraţiei de dragoste de “4” are potenţialul să ajute la balansare şi ajută la refacerea tuturor energiilor ce ele ating.  Este după cel care primeşte acea energie, dacă va răspunde sau nu şi cum va răspunde.
     Energia care vine de la voi şi fiinţa voastră divină şi casa voastră nouă este complet şi plin în sine.  Nu este nevoie de nici un ţel sau o agendă or direcţie sau orice altceva la asta.  Asta emanează din voi în puritate.  Emanează din voi în formă completă şi în dragoste.  Să nu puneţi vreo învârtitură şi mintea voastră umană la asta.  Acceptaţi că asta vine de la voi în cea mai perfectă cale.  Vine de la voi deja într-o stare perfectă.
     Acum un lucru interesant se întâmplă aici.  Când voi aruncaţi o piatră în apă, valurile merg spre afară şi până la urmă abia se mai văd.  Ele se sfârşesc.  Dar este diferit atunci când voi trimiteţi afară valuri, valurile pe care voi creaţi cu pensula lată, şi voi adăugaţi dragoste pură şipasiune.  Dragi prieteni, aşa cum valurile merg spre afară şi afectează toate lucrurile de jur împrejur, este la fel o “reflecţie” a valurilor care vin înapoi la voi. 
     Energiile vor veni înapoi la voi într-o cale de mare posibilitate.  Totdeauna când valurile de vibraţii de dragoste merg afară din voi ele sânt însoţite de cei pe care noi îi numim “curieri”. Curierii  sigură că toate valurile îşi vor găsi locul potrivit.  Curierii sânt acei du-te, între, facilitatorii între energii.  Aşa cum valurile reflectă şi vin înapoi la voi cu ajutorul curierilor, ei vă aduc înapoi la voi toate lucrurile pe care voi aveţi nevoie, toate lucrurile care sânt în timp, şi toate lucrurile care sânt apropriate.  Atunci voi o să auziţi un bang la uşa voastră pe care voi nu a-ţi auzit niciodată!
     Dragi prieteni, Lecţia al Nouălea: Dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă.
     Lecţia al Nouălea în Seriile Creaţiei:  Dansaţi  cu ce vine la uşa voastră din faţă.  Asta va fi apropriat.  Ce va veni la voi o să fie apropriat.  Cei care se adună în cercul al doilea o să fie cei care vor veni la uşa voastră din faţă.  Ei o să vină, dar ei nu o să ştie de ce, ei nu o să ştie cine sânteţi voi, nu o să ştie ce i-a adus la voi.  Ei o să aibă o privire pe faţa lor, poate speriat, nervos, dar mai mult ca nimic, confundaţi şi uimiţi.  Ei nu o să ştie ce i-a adus pe ei la uşa voastră din faţa.  Ei nu o să vadă pe curierii care îi acompaniază. O să fie curierii voştri şi curierii lor care o să-i aducă la uşa casei voastre.
     Nu contează cine sau ce vine la uşa voastră,dansaţi cu asta.  Este apropriat.
     Dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă. Este timpul să vă interacţionaţi.  Este timpul să luaţi tot ce ştiţi despre voi înşive, tot ce a-ţi învăţat şi să începeţi să le aplicaţi.  Este timpul să vă contopiţi la ce vine la uşa voastră din faţă, dacă este o persoană sau un obiect sau un gând.  Od, da, poate să fie un cec de la Oficiul Publicaţiilor(râsete din audienţă).  Orice ce vine la uşa voastră frontală este adus pentru că este apropriat.  Este adus de curierii voştri bazat pe vibraţiile voastre.  Este timpul să interacţionaţi cu asta.  Este timpul să începeţi să dansaţi, să începeţi să vă contopiţi şi să puneţi energia voastră în asta.  Va fi apropriat dacă vi se va aduce la uşa voastră frontală.
     Acum vrem să vă vorbim despre atribuţiile unor energii vechi.  Au fost cei pe care noi îi numim “vînătorii de ghindă”, umanii care au trebuit să meargă afară şi să adună nucile şi ghinda, ca şi veveriţele care adună şi să le aducă în casa lor de energie veche, pentru că lor totdeauna a fost frică că nu au destule resurse.  Deci ei au adunat la ghindă, astupând în pământ şi după aceea le-au dus în casă pentru iarna lungă care venea.  Ei au fost foarte precauţi înr-adevăr.  Dragi prieteni, aici a fost şi un nivel de frică ataşată la asta.
     Sânt umanii în energia veche care sânt “hotărâtori”.  Ei hotăresc cum lucrurile să se întâmple.   Ei încearcă să facă să se întâmple  ur şi simplu.  Ei încearcă să creeze prin forţarea voinţei lor.  Oh, câteodată asta merge,  dragii prieteni, dar în general ei sânt obosiţi şi nemulţumiţi.  Ei încearcă să forţeze o energie apropriată, ca să creeze într-o cale care nu este chiar aşa de apropriat.
     Atunci sânt cei care sânt “imaginatorii”, cei care cred că dacă imaginează sau vizualizează sau dacă ei crează o pictură de ceva în mintea lor, atunci asta o să vină la ei.  Câteodată asta lucrează dacă este energie destulă ce este pus în acea imaginaţie.
     Dar dragi prieteni, de ce trebuie să vă obosiţi, de ce vă nemulţumiţi pe voi înşivă?  Este o altă cale de a face asta mult mai bine acum în energia nouă.  Luaţi pensula lată, adăugaţi pasiune, creaţi dunga lată cu dorinţa voastră, şi atunci aşteptaţi ca lucrurile să vină apropriat la uşa voastră frontală.  Când acesta vine, atunci este timpul să interacţionaţi cu asta.  Este timpul să puneţi energia voastră şi iscusinţa voastră la fel şi priceperea divină a voastră, în ce vine la uşa voastră din faţă.
     Dacă este adus un student - chiar dacă vouă nu vă place cum acest student apare sau acţionează sau miroase - este timpul să dansaţi cu el (râsete din audienţă)  Apropiaţi-vă să vă împrieteniţi. Ei sânt aduşi la voi pentru un scop apropriat.
     Puneţi judecata umană la o parte şi să ştiţi că toate lucrurile sânt apropriate.  Dacă un obiect vine la uşa voastră, asta va fi acolo pentru un scop. Dacă voi pierdeţi serviciul vostru - să ştiţi că asta este ceva ce a venit la uşa voastră din faţă.  Este acolo pentru un scop.  Dansaţi cu asta.  Exprimaţi emoţiile voastre.  Dacă emoţiile voastre sânt supărări şi dureri, dansaţi şi exprimaţi.  Voi nu trebuie să fiţi sfânţi pentru asta.  Noi înţelegem  că este durere ce merge cu asta.  Dar aşa cum voi dansaţi şi vă exprimaţi pe voi înşivă, aşa cum voi îmbrăţişaţi momentul, voi o să descoperiţi lucruri despre acelea lucruri care au fost ascunse de voi,înainte.  Dansaţi cu ce vine la uşa voastră frontală.
     Asta o să fie problematic pentru mulţi dintre voi.  Voi sânteţi obişnuiţi să faceţi planuri.  Voi sânteţi obişnuiţi să predeterminaţi cum lucrurile o să arate şi o să fie, sau cum veţi dori ca astea să fie.  Asta va fi o schimbare model, la magnitudinea de “4”.  În loc să vă îngrijoraţi, în loc să planificaţi, în loc să adunaţi ghinda, în loc să vreţi ca lucrurile să se întâmple anume, noi o să facem pentru voi ca lucrurile să fie simple.  Luaţi pensula lată.  Creaţi o dungă lată.  Asta va începe o vibraţie care este la cel mai înalt nivel de fizică spirituală.  Când pasiunea este adăugată, valurile de vibraţie o să meargă afară.  Astea vor afecta pe alţii care sânt pregătiţi pentru asta.  Asta schimbă natura lucrurilor înafara casei voastre  oi, dacă cel care primeşte este gata.  Atunci reflecţiile valurilor aduc înapoi la voi toate lucrurile care sânt apropriate. Acestea pot fi oameni, relaţii, abundenţă, sau sănătate.  Valurile o să aducă înapoi la voi.  Curierii facilitează acest proces şi asigură ca să vină înapoi la voi, în ciuda lucrurilor care încearcă să blocheze asta.
     Înţelegeţi voi ce vrem noi să vă spunem aici?  Să fiţi în divinitatea voastră şi să ştiţi că toate lucrurile apropriate vor veni la voi.  Să nu vă rugaţi la Spirit.  Să nu cerşiţi pentru lucruri, dragi prieteni.  Este aşa simplu că o să vă provoace asta.  Frica voastră va ieşi şi când voi nu o să auziţi un dupăit la uşa voastră pentru un timp, voi o să credeţi că voi faceţi ceva greşit.  Nu este nici o dificultate sau problemă cu asta.  Nu este nici o cale de a învăţa asta ca să faceţi bine.  Este aşa simplu.
     Când voi nu o să auziţi nimic la uşa voastră imediat, asta simplu înseamnă că vibraţiile valurilor s-au dus afară şi acuma fac munca lor.  Acum este timpul să staţi în scaunul vostru în casa voastră.  Aşteptaţi acea bătaia la uşă.  Acum este timpul să vă relaxaţi, să nu vă îngrijoraţi.  Când voi vă îngrijoraţi şi când voi nu aveţi încredere în divinitatea voastră, asta va afecta vibraţiile care merg afară, şi sigur că nu o să aducă înapoi la un nivel înalt ceea ce voi într-adevăr vreţi să creaţi.   Să nu vă îngrijoraţi când trimiteţi vibraţiile de valuri afară.
     Dragi prieteni, lecţia al Nouălea: Dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă.  Când voi auziţi acea bătaie în uşă, când ceva vine la voi, atunci asta este adus în cea mai înaltă bunătate şi în toată apropriaţie.  Acum este timpul vostru să vă interacţionaţi cu asta.  Acum este timpul să lucraţi cu asta.
     Voi spuneţi “Tobias, cum o să ştim noi ce să facem când noi deschidem uşa şi vedem ceva?”  Noi vă spunem vouă dragi prieteni, răspunsul a fost dezvăluit la penultima noastră întâlnire.  Să nu vă uitaţi la alegerile de stânga, sau dreapta sau de centru.  Uitaţivă la TOT.  Când o persoană stă la uşa voastră, care a fost adus de curierii voştri, şi voi vă miraţi ce fac ei acolo, aşa cum ei se miră, treceţi peste asta.  Mergeţi în TOT.  TOT-ul este al patrulea nivel de înţelegere.  TOT-ul este cel mai înalt nivel de înţelegere.  Asta conţine răspunsul şi voi o să ştiţi ce aveţi de făcut.  Voi o să ştiţi ce fel de tip de dans să dansaţi.
     Dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă.  Acum este timpul pentru interacţie.  Noi folosim termenul “dans” pentru că asta este, aşa cum noi înţelegem, este o expresie frumoasă umană...deşi Cauldre nu este aşa priceput în arta asta! (râsete din audienţă). Noi nu folosim cuvintele “acţionaţi,ce vine la uşa voastră din faţă”  oi am folosit cuvântul “dans” pentru că este complet şi este frumos.  Este o artă.  Simplu dansaţi.  Interacţionaţi.  Când voi vă uitaţi la TOT, voi o să ştiţi exact ce să faceţi cu acel obiect, gând, persoană, emoţie...orice ce vine la uşa voastră frontală.
     Aici este o problemă pentru voi, dragi învăţători;  puteţi voi să scăpaţi acele planuri pe care le faceţi zilnic?  Puteţi voi să mergeţi dincolo,în felul în care voi GÂNDIŢI, ca lucrurile să fie?  Voi a-ţi fost cu orientare de scopuri şi astea v-au servit bine, ca să vă aducă la acest punct.  Voi a-ţi plănuit lucrurile în mintea voastră umană, dar acuma este timpul să eliberaţi astea.  Oh, astea vă schimbă pe mulţi dintre voi!  Noi ne referim aici la lucruri în viaţa voastră.  Noi ştim că voi încă mai aveţi nevoie de aceste lucruri la serviciul vostru, dar în energia nouă voi o să începeţi să vedeţi falsitatea acelor planuri vechi.  Voi o să începeţi să vedeţi cum sânt de limitate astea în viaţa voastră.
     Voi nu aveţi nevoie de aceste planuri.  Voi nu aveţi nevoie de exerciţiile mentale dificile şi hotărâri şi concentrare şi imaginare.  Dragi prieteni, astea sânt lucrurile care vă obosesc.  Astea sânt care vă fac să aveţi o scurgere de energie!  Voi încercaţi să hotărâţi sănătatea.  Asta nu a mers aşa bine.  Voi încercaţi să hotărâţi abundenţa, şi voi v-aţi găsit întinşi şi turtiţi.
     În energia nouă, dragi prieteni, voi emanaţi vibraţie care merge afară, şi reflecţia acestora vă aduce înapoi de ce voi aveţi nevoie.  Când vine la voi, atunci dansaţi cu asta.  Poate este o oportunitate pentru un nou servici.  Poate este o nouă vindecare care este apropriat în energia nouă.  Ceva care va vindeca acele lucruri care v-au tormentat trupul vostru fizic.  Poate este un coleg, într-o relaţie.  Poate dragi prieteni, este o privire a voastre înşivă, a cine sânteţi într-adevăr, în călătoria lungă în care a-ţi fost şi tot ce a-ţi făcut ca să ajutaţi să schimbati natura a TOT CE ESTE!
     Lecţia al Nouălea, cea care este aşa uşoară, dar cea care o să vă facă să re-gândiţi felul în care voi a-ţi făcut până acuma lucrurile.  Simplu, fiţi în casa voastră nouă, creaţi în dungi late şi adăugaţi pasiune care trimit valurile de dragoste afară, fără intenţie şi fărăr agendă.  Este perfecţia şi atunci asta va aduce înapoi totul de care voi aveţi nevoie în perfecţie.  Lecţia asta vă va provoca odată ce voi începeţi să înţelegeţi, voi o să fiţi uimiţi cum a-ţi putut să faceţi până acum fără aceste cunoştinţe din lecţia al nouălea.
     Dragi prieteni, este mult de învăţat în următoarele trei lecţii. În timp de o lună ce aveţi în faţa voastră, noi vă rugăm să lucraţi cu această lecţie pe care v-am adus vouă astăzi - dansaţi cu ce vine la uşa voastră din faţă.  Orice ce vine în viaţa voastră şi  rmătoarele 30 de zile, vor fi apropriate.  Vă va provoca gândirea voastră.  Voi poate nu o să înţelegeţi cum astea vor fi posibile de apropriate.  Poate voi gândiţi că spiritul vă aduce lucruri teribile  la voi, dar dacă voi dansaţi cu asta, voi o să găsiţi că este apropriat şi voi o să găsiţi cadouri dincolo de ce pot fi măsurate aici.
     Asta este o lecţie de marcare.  Asta vă va provoca.  Când o să predaţi această lecţie la alţii, asta va provoca pe studenţii voştri să treacă prăpastia, să meargă într-un loc de încredere şi de a şti, şi să elibereze acele multe căi vechi care ei au reţinut.  Dar acele căi au fost factorii limitaţi a vieţilor lor. 
     Voi sânteţi fără contract.  Voi sânteţi fără plan  Voi sânteţi fără o lecţie de viaţă la acest punct.  Paginile sânt deschise şi sânt albe.  Voi acuma sânteţi creatorii.  Noi vă aducem această lecţie ca într-adevăr să începeţi să creaţi în viaţa voastră.
     Înainte de a încheia această sesiune astăzi, este unul aici şi cu care fiecare din voi aici şi fiecare care este conectat cu asta, a mers într-un fel în trecut.  Acest unul a iniţiat energia familiei care continuă până astăzi.  Continuă în cea mai mare dragoste.  Acest unul este Yeshua fiind Iosif, care vine aici şi vă onorează pentru călătoria voastră şi zâmbeşte la voi.  Da, la cel care s-a mirat - energia lui a fost aici tot timpul.  El a stat în spatele vostru.  El a venit aici înaintea timpului de înviere a paştelui vostru şi el vă cere ca voi să fiţi veseli.   El vă cere ca voi să înţelegeţi că imaginea crucii şi a morţii nu prea este corect! Da, a fost o experienţă provocatoare, dar care a fost plin cu bucurie.  A fost ca să arate la umanitate despre dragoste şi graţie şi reînnoire, ceea ce este posibil în sinea  fiecăruia dintre voi.
     Cum Yeshua a fost pe cruce, spiritul lui a coborât şi a mers printre oameni care au fost acolo.  Şi Spiritul lui s-a extins peste terenuri şi au fost mulţi, mulţi, mulţi care au gândit că l-au văzut pe el lângă ei, într-un timp şi moment anume.  Mulţi dintre voi a-ţi fost aproape de el.  Mulţi au fost pe alte terenuri şi l-au simţit pe cel care a cărat acea energie de Hristos mergând alături de ei.  Cum putea el să fie în două locuri, în acelaşi timp, voi v-aţi mirat?    El a venit să vă arate că viaţa se reînnoieşte şi că voi vă reînnoiţi.
     El vine aici astăzi, ca voi să vă reînnoiţi încă odată.  Voi vă reînnoiţi, dar nu şi mintea veche umană şi nu corpul vechi uman. Voi vă reînnoiţi, şi voi vă transformaţi aşa cum a făcut el acum 2000 de ani în urmă.  Dragostea curge din el şi din noi la toţi care continuă cu vibraţia lui Shaumbra, care a început 2000 de ani în urmă.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.