LECŢIA A ZECEA - SERIILE CREAŢIEI
STEP INTO YOUR DIVINE WILL
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
INTRAŢI ÎN VOINŢA VOASTRĂ DIVINĂ
12 MAI 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este dragi prieteni, că noi ne adunăm din nou în cercul nostru.  Asta este un timp preţios, un timp de dragoste, un timp de onoare şi un timp de mulţumire.  Noi vă cerem să simţiţi tot ce vine în spaţiul vostru pentru că sânt multe entităţi care intră acuma şi aduc multă energie.  Noi vă cerem să vă deschideţi inimile voastre şi alăturaţi-vă nouă în acest cerc astăzi pentru că noi avem multe de discutat.
     Energia de aici este aşa dulce!  Este chiar dificil să vă vorbim aici - energia este groasă.  Este mai uşor pentru noi să traducem şi să transportăm vouă în formă de vibraţie şi dragoste.  Noi la fel ştim că vouă vă place să auziţi cuvintele şi aşa noi vom continua.
     Energia de aici este groasă şi plină cu dragoste.  Noi vă mulţumim la fiecare dintre voi că sânteţi aici, că a-ţi venit în acest spaţiu şi că a-ţi adăugat dragostea voastră.  Şi noi mulţumim la fiecare care citeşte aceste cuvinte pentru munca pe care o faceţi de a infiinţa energia nouă a Pământului.
     Noi am spus la Cauldre (Geoffrey Hoppe) - cel care aduce aceste mesaje în cuvinte umane - în timpul muzicii şi în timpul contopirii(înainte de a începe comunicarea), că noi vom lua energia şi contopirea într-un nivel nou şi înalt.  Asta o să vă pară diferit la mulţi dintre voi.  Dacă voi vă uitaţi la locul de contopire din ultima oară sau înainte de asta, asta o să fie cumva diferit pentru voi, pentru că noi aducem această energie la nivelul următor.  Asta este rezultatul muncii pe care voi a-ţi depus în viaţa voastră.  Este rezultatul tuturor gândurilor din creierul vostru;  studierea tuturor acestor lecţii; toate consideraţiile a cine sânteţi şi ce faceţi aici; toată munca adâncă din sinea voastră, oh, noi ştim că au fost multe!  Noi ştim că a fost provocator.  Şi la fel noi ştim că nu a fost aşa de problematic pe dinafara voastră de cât din interiorul vostru.
     Munca pe care a-ţi făcut în special în ultimele luni - trecând în energia nouă - acel lucru dragi prieteni, face o diferenţă.  Asta ne permite nouă şi la cei care vin să vă viziteze şi la curierii voştri, să aducă energia la un nivel complet nou.  Voi o să fiţi în stare să simţiţi energia în biologia voastră.  Voi o să fiţi capabili să simţiţi în inimile voastre şi voi o să vedeţi diferenţa în viaţa voastră zilnică.
     Noi o să vă dăm aici un pic de sugestie şi un pic de secret.  Aşa cum energia asta nouă se integrează într-adevăr cu voi, aşa cum voi începeţi să trageţi în voi, voi o să vedeţi că lucrurile o să fie mai uşoare.  O să fie mai puţin provocatoare.  O să fie diferit, voi o să fiţi surprinşi câteodată cum astea vin la voi.  Dar, dragi prieteni, energia nouă în care voi vă mutaţi, şi în special în energia de astăzi care vă este adusă, este important de ştiut că voi nu trebuie să mai depuneţi un efort mare.  Asta va fi acolo, asta este acolo.
     Sânt cuvinte care conţin putere pe care voi o să învăţaţi în curând şi o să înţelegeţi.  Voi deja v-aţi gândit la acele cuvinte în mintea voastră, dar voi nu prea a-ţi adus asta în viaţa voastră.  Este vorba simplu de energia şi puterea cuvântului EU SÂNT.  Asta este esenţa învăţăturilor noastre, dragi prieteni.   EU SÂNT.
     De aceea este că noi spunem că numai este apropriat să aveţi intenţie.  Intenţia vă separează de la realitate.  Intenţia spune că voi nu prea sânteţi complet aici.  EU SÂNT, vă pună în moment, în acuma. Nu este separat sau diferit sau despărţit.  Simplu, doar ESTE şi asta se emanează din voi.
     Noi am auzit că au fost ceva comentări şi critici la faptul că rugăciunile nu sânt apropriate, dar noi vă spunem vouă, voi care mergeţi în energia nouă, voi numai aveţi nevoie de rugăciuni.  Rugăciunile înseamnă că lucrurile nu sânt într-o balanţă proprie.
     Chiar şi Cauldre ne ocăreşte acum!  El spune că el mai are nevoie de un timp pentru a se ruga şi noi vă onorăm pentru asta.  Noi înţelegem asta.  Dar aşa cum voi vă mutaţi în energia nouă, voi o să începeţi să înţelegeţi puterea cuvintelor EU SÂNT, ACUM şi MOMENTUL şi DIVIN.   Voi nu o să trebuiască să vă rugaţi la o entitate de dinafară sau la un Spirit pe care voi nu cunoaşteţi bine. Voi numai o să aveţi nevoie de un călăuz pe care nu l-aţi văzut niciodată şi nici nu ştiţi numele ei sau a lui.  Voi nu trebuie să faceţi astea în energia nouă.  Asta simplu doar va fi în EU SÂNT, fără intenţie, doar simplu în SÂNT.
     Noi ştim că fiecare dintre voi este familiar cu conceptul EU SÂNT, dar a fost dificil pentru voi ca să integraţi asta în intelectul vostru, inima voastră şi să aduceţi în realitate.  Într-un sens a fost o uşă închisă care nu a permis priceperea adevărată şi compasiunea adevărată a EU SÂNT să vină la suprafaţă.  Dar, dragi prieteni, în această zi, bazat pe munca pe care a-ţi făcut voi, noi ne mutăm într-un nivel vibraţional nou.  Aşa cum am menţionat, asta va fi diferit.  Asta nu va veni de la acelaşi loc ca şi când voi v-aţi conectat la Tobias, la Consiliul Crimson şi la alţii care lucrează cu voi.  Asta nu va veni de la acelaşi loc ca şi înainte, deci să nu vă uitaţi înapoi.  Asta vine dintr-un loc nou şi dacă acum voi vă întrebaţi de la care loc va veni, noi vom face o pauză pentru un moment şi vă rugăm să staţi liniştiţi că asta îşi va face prezenţa
     EU SÂNT ÎN MOMENTUL DIVIN
     (pauză)
     Noi vă spunem că energia nouă este aici.   Această Energie Divină care emanează din voi este aici în acest moment.  Să nu căutaţi mai departe.  Să nu depuneţi nici un efort în mintea voastră dar deschideţi fiinţa voastră şi permiteţi ca asta să iasă la suprafaţă.
     (Răzând infundat)  Noi râdem aici.  Noi râdem şi plângem în acelaşi timp!  Voi ne amuzaţi pe noi un pic (râsete din audienţă)  Aşa cum noi ne adunăm aici, aşa cum legiunea de îngeri intră aici în spaţiul vostru, noi vedem ceva ce voi nu prea vedeţi încă.  Noi vedem pe cei care o să fie învăţători, şi pe cei care infiinţează modele de energie, a energiei noi.  Noi vedem pe cei care au o lumină în sinea lor şi care începe să lumineze în interiorul vostru, care începe să strălucească într-adevăr.  Lumina voastră nu licăreşte nu este ceţos aşa cum a fost un an înainte.  Străluceşte puternic şi luminos.  Noi vedem această lumină în sinea voastră care creşte,dar prieteni dragi, mulţi dintre voi nu  vedeţi asta încă.  De aceea este că noi râdem.  Voi depuneţi prea mult efort pentru asta!
     Voi a-ţi cercetat şi căutat asta în toate vieţile voastre pe Pământ.  Voi a-ţi fost învăţaţi să faceţi asta.  Voi v-aţi dus la diferite cursuri ca să fiţi învăţaţi cum să căutaţi.  Voi v-aţi uitat înafara voastră,să aflaţi ce este înăuntrul vostru.   Asta a fost apropriat, dar acum lucrurile se schimbă.  Asta este totul despre Consiliul Crimson.  Asta este totul despre grupul de îngeri umani a Cercului Crimson.  Toată munca pe care a-ţi făcut voi, prin toate problemele prin care a-ţi trecut, a fost pentru a transmuta energia.  Astea au făcut parte din procesul de aprinderea focului din sinea voastră, Focul Hristosului, despre care am vorbit noi.  Asta intră în fiinţa voastră.  Noi vă spunem de aici de unde stăm noi, pentru că noi putem vedea că este în fiecare dintre voi.  Nu contează cât de mult vă îndoiţi de voi înşivă, dar noi nu ne îndoim pentru că noi putem vedea asta în sinea voastră.
     Oh, asta este un moment binecuvântat pentru noi.  Voi sânteţi familie.  Voi a-ţi trecut prin multe aventuri, şi a-ţi avut multe experienţe.  Voi a-ţi absolvit o clasă ce nu a fost niciodată absolvită de nimeni.  Şi asta  dă un simţământ special de dragoste şi mulţumire, pentru că aşa cum am spus noi o să fie mulţi care o să vă urmeze.  Toţi îngerii din univers aşteaptă, aşteaptă timpul ca să treacă prăpastia.  Dar noi ştim că alţi îngeri umani au fost primii care au trecut prăpastia.  Oh, şi într-adevăr şi noi va trebui să facem asta, aşa cum şi voi trebuie să faceţi singuri.  Noi o să ştim că au fost unii care au perseverat, care şi-au dat viaţa şi toată fiinţa lor, care şi-au dat miile de vieţi ale lor ca să ajungă la punctul unde sânteţi voi.  De ce voi vă gândiţi că noi vă onorăm aşa mult pentru munca ce faceţi?
     Da, nouă ne place termenul “Muncitori de Tranziţie”, cum a fost spus de alţii.  Într-adevăr voi SÂNTEŢI MUNCITORII DE TRANZIŢIE, şi noi vă onorăm pentru asta.  Este câteodată când noi am vrea să stăm aici cu voi, să plângem şi să râdem cu voi.  Noi am dori să vă arătăm pictura mare pe care voi a-ţi creat.  Este impresionant.  Energia de aici este într-adevăr dulce.
     Acum, aşa cum energia se schimbă dragi prieteni, voi o să vedeţi multe schimbări în voi şi despre voi.  Una dintre lucrurile pe care voi o să simţiţi astăzi, aşa cum v-am spus înainte, este că Noi vă mediem pe Voi.  Noi ne conectăm cu fiecare dintre voi aici în această cameră, cu fiecare care citeşte asta, chiar şi dacă voi o să citiţi asta cândva în viitor.  Noi ne conectăm şi pur şi simplu noi comunicăm înapoi la voi gândurile voastre proprii, experienţele voastre proprii.  Noi vă cerem ca să simţiţi pe voi înşivă în cuvintele noastre.  Simţiţi-vă în cuvintele noastre.  Imprimarea voastră vine prin cuvintele care sânt spuse prin Cauldre.  Imprimarea voastră este în energia care trece prin el.  Imprimarea voastră trece prin gândurile, simţămintele şi spiritul lui Tobias, şi este transmis înapoi la voi.  Simţiţi-vă pe voi înşivă în cuvintele noastre, astăzi.  Este o parte din voi aici.  Este uşor şi simplu să vă conectaţi cu asta.  Este VOI.
     Voi ne-aţi întrebat cum simte spiritul vostru?  Astăzi aveţi oportunitatea să experienţaţi asta.  Spiritul vostru vine înapoi la voi pentru că Noi într-adevăr vă mediem pe Voi.  Asta este amuzant, nu-i aşa?
     Aici sânteţi voi, aici este Cercul Crimson.  Sânt ceilalţi umani care sânt Shaumbra, sânt ceilalţi care sânt în forme ne-fizice, care vin şi se adună aici.  Camera este foarte plină acum.  Dar în toată energia şi în toată dragostea care vine la suprafaţă, voi sânteţi aici.  Numai este separat sau diferit.  Voi numai ascultaţi la o entitate care a fost aruncată din Biblie voastră şi care s-a trezit în puşcărie (râsete din audienţă).  Simţiţi-vă pe voi în energie.  Este aici şi este disponibil pentru fiecare dintre voi.  Va fi aici printr-un timp de amintire cu noi împreună.  Voi a-ţi cerut să vedeţi oglinda spiritului vostru.  Voi a-ţi cerut ca să simţiţi Lumina Hristosului în sinea voastră.  Este disponibil acum în evoluţia următoare a energiei şi este aici pentru voi.
    Câţiva din voi o să fiţi să spunem “luaţi înafară” în această zi.    Voi poate nu o să vă aduceţi aminte de cuvintele lui Tobias, dar sigur energia care este Sinea voastră Divină, vine chiar acum înapoi la voi.  Simţiţi-vă pe voi înşivă în cuvintele noastre, energia noastră în această zi.
     Acum este ceva interesant, sânt cei care vin astăzi să viziteze această sală de clasă.  Totdeauna sânt cei care cer în avans să fie aici.  Nu este vorba doar de umani care sânt întorşi înapoi că numai sânt locuri în această cameră (râsete din audienţă), sânt îngeri, sânt entităţi care sânt întorşi.  Într-un fel noi nu vrem să supra aglomerăm acest spaţiu,  aşa de fiecare dată ca şi acuma noi avem invitaţi care vin în acest spaţiu.  Ei vin şi îşi adaugă energie, ei vin ca să observe, ei vin ca să vă iubească.  Ei vin ca să vadă progresul umanilor care fac o muncă adâncă internală.
     Dragi prieteni, v-aţi gândit vreodată că atunci când mergeţi afară printre umani, sânt cei care nu fac munca internă ce faceţi voi?  Lor nu prea le pasă de asta, pentru că ei încă sânt cei care se uită înafara lor.  Onoraţi pe aceştia, este apropriat.  Dar nu v-aţi gândit voi vreodată la munca internă imensă ce faceţi voi, şi cât timp şi câtă energie ia asta pentru voi?  Asta este pentru că voi treceţi printr-o metamorfoză.  Voi treceţi printr-un proces divin.  Şi voi la fel treceţi prin schimbări. 
     Primele gânduri pe care aveţi voi dimineaţa, sânt gânduri a “Cine Sânt Eu” şi “Ce ar trebui să fac eu” şi “Unde ar trebui să merg eu?”   Aceste gânduri interne crează energii importante care vă mută pe voi înainte într-o mai mare înţelegere.  Astea mută TOT CE ESTE,înainte.  Peste zi voi mai aveţi gânduri despre sinea voastră, ceea ce a-ţi numit Sinea de pe partea cealaltă, ceea ce voi numiţi Sinea de neîncredere cu care trebuie să vă confruntaţi.  Nu v-aţi gândit niciodată că alţi umani nu au aceaşi cantitate de discuţii internale ca şi voi?
    (Râs infundat)  Asta nu este că voi aveţi o dorinţă sau nevoie ca să procesaţi.  Nu este necesar ca voi totdeauna să fiţi - cum să spunem asta - să rezolvaţi problemele voastre.  Este pentru că asta sânt atribuţiile Lucrătorilor pentru Iluminare, ca continuă să sapă în sinea lor şi să sapă mai mult şi considerând şi chibzuind şi gândind să facă mai multă săpătură în sinea lor.  De fiecare dată când faceţi asta voi construiţi drumul prin tunelul conştienţei.  Voi săpaţi “tunelul” mai departe şi mai departe.  Acel tunel se duce la înţelegere şi iluminare.  Acel tunel crează coridorul pentru vibraţia voastră divină şi energia voastră divină să treacă.
     Să nu vă pedepsiţi pentru munca ce faceţi în sinea voastră.  Asta este o diferenţă, nu numai pentru Tine- Voi, dar şi în energia planetei şi a universului şi în regatul de unde a-ţi venit voi.  Dragi prieteni, continuaţi să faceţi munca internă şi faceţi cu dragoste şi onoraţi asta acuma.
     Cei care au venit astăzi aici sânt cei pe care voi a-ţi putea numi conducătorii, cei care sânt asamblatorii a altor consilii care lucrează cu umani.  Oh, sigur sânt multe consilii.  Consiliul Crimson este una dintre ele.  Consiliul Crimson de unde eu, Tobias vin şi la care fiecare din voi sânteţi asociaţi, este cea care lucrează ca să rafineze energiile şi vibraţiile acestor învăţături.  Voi faceţi parte din asta.  Energia voastră alcătuieşte Cercul Crimson pe Pământ.  Voi sânteţi cei care sânteţi învăţătorii.  Nu “veţi fi învăţători” ci “sânteţi învăţătorii energiei noi”.
     Cei care se adună aici reprezintă alte consilii.  Sânt multe, multe consilii pe partea noastră a voalului.  Sânt consilii care contribuie la vindecarea artei.  Sânt consilii care contribuie la medicina voastră fizică.  Sânt consilii care contribuie la ingineria voastră (râsete din audienţă).  Sânt consilii care contribuie cu probleme zilnice a vieţilor umanilor nu numai în formă fizică dar şi în forme îngereşti.  Sânt consilii care contribuie la suplinirea nutriţiei proprii pe planetă.  Într-adevăr ei sânt cei care lucrează cu fermierii, cu cei care procesează şi se îngrijesc de mâncărurile, pentru că este nevoie de susţinerea vieţii biologice pe Pământ.
     Deci în timp ce sânt îngeri umani care sânt în biologie pe Pământ, în trup fizic, la asta există un grup corespunzător - un grup mare de îngeri - care lucrează cu acele atribuţii energetice specifice pe partea cealaltă a voalului.  Când fermierii sânt afară şi plantează şi păzesc terenurile, sânt îngeri pe care noi îi numim Consiliul de Creştere - poate nu este cuvântul potrivit - dar acestea lucrează cu fermierii ca şi balansori ai energiilor.  Din nou, aceşti îngeri nu pot să facă lucrul ei, umanii sânt cei care lucrează.  Umanii trebuie să fie procesorii şi lucrătorii energiilor.  Dar sânt legiuni de îngeri care sânt acolo pentru scopuri specifice, pentru balansarea energiilor de menţinerea spaţiului şi suplinirea unui tip de dragoste care poate doar să vină când este cerută.  Asta poate să vină când este cerută, când voi deschideţi uşile pentru asta.
     Cei care se adună aici astăzi, care vin de la alte consilii sânt cei care ajută în procesul de naştere.  Când un Spirit, când un înger vine dintr-o formă ne-fizică pe Pământ, sânt îngeri de la un consiliul care facilitează procesul.  Dar din nou, aşa cum am spus, este umanul  care trebuie să facă acel proces.  Umanul este care naşte, umanul trebuie să facă acest lucru.
     Astăzi mai sânt aici cei de la consiliul de pe partea noastră a voalului care ajută pe umanii să mânuiască balanţa banilor, a situaţiei voastre financiare.  Asta este un aspect important pe Pământ.  Asta se va schimba, dar pentru moment asta este important.  Deci sânt umani care au de a face cu finanţele şi sânt consilii corespunzătoare de pe partea noastră care ajută asta.  Pentru fiecare trăsătură şi atribuţii umane - da, sigur pentru care a întrebat în gând, chiar şi pentru războaie, sau armata voastră - există un consiliu corespunzător pe partea noastră a voalului formate din îngeri.  Totdeauna este o relaţie de la unu la unu.  Şi la fel cel care doar a întrebat, nu, voi nu aparţineţi doar unui singur grup de consiliu.  Atribuţiile comune cu Consiliul Crimson este că voi toţi sânteţi învăţători.  Dar voi la fel puteţi face parte din alte consilii vibraţionale, alte grupuri vibraţionale.  Poate voi sânteţi împlicaţi şi cu energia unui grup care are de a face cu tehnologia computerilor spre mai multă îmbunătăţire, noi îi numim ţinători de poartă.  Poate unul din voi este implicat în ajutorul balanţei pentru mediul înconjurător.  Voi puteţi fi aceia şi la fel şi învăţători.  Voi puteţi fi şi acei care faceţi parte din Consiliul Crimson.
     Cei care sânt copii acestori consilii - şi noi folosim aici terminologia umană - cei care deţin energii la un nivel înalt pentru alte consilii ei vin astăzi aici.  Ei vin aici în această cameră în cercul al doilea şi obsearvă.  Ei adaugă energia lor şi dragostea lor la umanii care sânt aici.  De ce i-am invitat pe aceştia astăzi?  De ce au fost ei aleşi să vină aici?  Pentru că dragi prieteni, ei sânt fascinaţi de programul pe care voi faceţi:  Ei vin aici în respect pentru umanii care se numesc Shaumbra, care se trezesc în sinea lor peste toată planeta Pământ.  Ei sânt în respect pentru progresul vostru.
     Ştiţi voi că a fost prezis că dacă voi treceţi de potenţialul de haos în jurul mileniului vostru, şi dacă voi treceţi de distrugerea potenţiale şi sistemul de a strica, a fost prezis că o mare schimbare va lua loc în anul 2012, ce voi numiţi sfârşitul anului calendaristic Mayan?  Asta este timpul pe care mulţi au prezis că este timpul cvantum, trecerea de la energia de “doi” la energia de “patru”.  O schimbare de la dualitate la balanţa divină.  Ştiţi voi că acest an 2012 nu este concret?  Prin munca voastră, munca Shaumbrei şi munca tuturor umanilor pe Pământ, această dată se mută înainte repede şi mai repede?  Să nu vă ţineţi de acest an 2012 pentru a face săritura de sine şi de a intra în energia cvantum. Asta poate să se întâmplă mult mai repede.
     Cei care se adună astăzi aici simt energia voastră, şi ei analizează energia voastră.  Ei o să ia asta înapoi la consiliile lor îngereşti, la familia lor de pe partea  noastră a voalului.  Ei o să se bazeze pe ce au văzut aici, ce ei au simţit în această cameră.  Ei o să comunice asta la ceilalţi din consiliul lor,că lucrurile se mişcă repede.  Ei o să spună la consiliul lor despre grupul de umani care au făcut o muncă îmensă internă.  Munca Shaumbrei este acum la un punct care se poate preda prin cărţi sau clase în ordinea de a ajuta alţi umani care încep să calce pe acest drum.  Ei o să spună la consiliul lor despre acest grup de umani care ajută la schimbările pe Pământ.  Lucrătorii de Schimbări a Shaumbrei!
     Cred că voi nu credeţi multe din ce spunem noi!  Voi găsiţi dificil să înţelegeţi când în tot acest timp voi v-aţi gândit că voi aveţi de a face doar cu probleme emoţionale! (Râsete)  Ceea ce voi într-adevăr faceţi dragi prieteni, a-ţi construit un tunel între energia veche şi energia nouă.  Deci cei care sânt aici astă seară, ei râd acuma, ei au un timp minunat cu voi.  Ei sânt aici să vă onoreze pentru munca pe care faceţi voi.  Dar mai important, ei sânt aici să ducă înapoi un mesaj la consiliul celestial că ceva aici se întâmplă  A fost o schimbare în energie în această cameră astăzi, care a permis contopirea ceea ce nu a fost posibil înainte.
     Oh, într-adevăr pentru cel care a întrebat în gând, o să continuă să fie schimbări în viaţa voastră.  O să continuă să fie situaţii de dualitate ceea ce se întâmplă în jurul vostru.  Asta nu se va schimba încă o perioadă de timp.  Dar voi, învăţătorii, Shaumbra, o să aveţi o reacţie diferită la asta.  Voi o să aveţi mai mare înţelegere şi înţelepciune.  Noi o să vorbim despre asta altă dată.
     Noi vă cerem să vă aduceţi aminte de aceste cuvinte pentru unde noi mergem cu voi şi ceea ce se va învârti în jurul vostru.  Dragi prieteni, numai este vorba de voi nicidecum.  Nu este vorba despre voi!  Voi v-aţi gândit că da, dar nu este aşa.  Noi o să dezbatem asta mai mult în următoarele serii.
     Dar acum, cei care vin de la alte consilii şi care sânt aici ca să se contopească cu voi şi să înveţe de la voi astăzi, ei vor să intre în intervalele dintre scaune şi să pună mâna lor pe umerii voştri şi să vă sărute pe frunte şi să vă mulţumească că le daţi voie ca ei să fie aici.  Noi o să cerem pe Cauldre să fie în linişte pentru un moment.  Dragi prieteni, simplu apreciaţi pe cei care merg între intervaluri, cei care au venit să fie aici cu voi.  Acceptaţi darul de energii pe care ei au adus.  Noi ne vom reîntoarce într-un moment.
     (pauză)
     Voi o să ajungeţi la o nouă iluminare şi înţelegere a cine sânteţi şi pentru ce sânteţi aici.  Voi o să simţiţi la cel mai adânc nivel a sinei voastre - o să fie aproapre ca un şoc, sau ca şi un duş rece, când într-o zi voi o să realizaţi că nu a fost vorba despre voi şi că numai este vorba despre voi niciodată.  Voi o să realizaţi că tot ce a-ţi făcut este pentru dragostea Spiritului, o dragoste care este TOT CE ESTE.  Asta va fi o zi minunată.  Voi o să fiţi aici cu voi înşivă când asta se va întâmpla.
      Daţi-ne voie să mergem la discuţiile noastre din această zi.  Noi vă cerem pe fiecare dintre voi să staţi comfortabili şi să inspiraţi adânc.  Câţiva inspiră foarte firav.  Inspiraţi adânc.
     Acum, noi am ajuns la Lecţia a Zecea din Seriile Creaţiei.  Noi ştim că lecţiile anterioare nu au fost în totdeauna ce a-ţi gândit voi că ar trebui să fie (chicotiri).  Câţiva dintre voi v-aţi gândit că noi o să vă dăm o încântare magică care să vă permite să faceţi orice la orice oră.  Câţiva poate s-au gândit că noi vă dăm un dans ceremonial, dar dansul ce v-am dat noi nu prea a fost ceremonial!  Astăzi noi am ajuns la Lecţia a Zecea, care este prima din ultimul cvadrat, a Seriilor Creaţiei.  În aceste trei lecţii finale noi o să vă provocăm încă odată cerându-vă să eliberaţi ceva ce a-ţi ţinut aproape şi va fost drag.  Noi o să vă dăm unelte, noi o să vă dăm metode noi de gândire, dar noi vă atenţionăm aici, nu este ceea ce voi gândiţi că ar fi.  Dar acum, voi a-ţi putea realiza asta!(chicotiri)
     În ultimele nouă lecţii noi am lucrat ca să schimbaţi percepţiile a cine a-ţi gândit că a-ţi fost.  Noi am lucrat ca să vă ajutăm să înţelegeţi energia nouă şi ce este asta.  Noi am lucrat cu voi ca să vă ajutăm să înţelegeţi de unde a-ţi venit şi de ce sânteţi aici.
     Primele trei lecţii au fost despre a permite.  A permite şi a accepta.  Acceptare a tuturor lucrurilor aşa cum sânt.  Stând în spatele zidului scund şi atunci învăţând să acceptaţi pe voi înşivă, poate a fost cea mai problematică lecţie din toate.  Învăţaţi să acceptaţi pe voi înşivă.  De aceea este că am vorbit aşa mult prin ce treceţi voi; ce a-ţi făcut; munca interioară ce a-ţi făcut.  Voi a-ţi fost supăraţi pe voi înşivă pentru că voi v-aţi gândit că a-ţi pierdut prea mult timp cu voi înşivă.  Noi sântem aici ca să spunem că această percepţie nu este adevărat. Este vorba despre ceva schimbări la mai mare.
     Lecţia a Treia a fost despre acceptare, a fi în Momentul Divin şi să numai fiţi în trecut.  Pentru că trecutul, dragi prieteni, trecutul este viitorul pentru voi în multe căi.  Trecutul este viitorul în multe căi.  Noi am vorbit despre a fi în Momentul Divin, acel Spaţiu Divin, despre a nu vă îngrijoraţi ce s-a întâmplat sau ce va fi.  Este vorba despre a fi în Momentul de Acum.
     Al doilea cvadrat a lecţiilor (Lecţiile 4-6) au fost despre Eliberare Astea au fost despre a da drumul.  Noi am vorbit despre a pune lucrurile în Cuptorul de Graţie (Lecţia 4).  A fost despre eliberare, despre a da la Energia Divină a voastră proprie.  Luînd din mîinile,  mintea voastră şi punând în Procesorul Divin care este în sinea voastră.  Aceste lecţii au fost despre a le preda.  După aceea de a înţelege că după ce faceţi asta, voi într-adevăr o să aveţi schimbări în viaţa voastră (Lecţia 5).  Aceste schimbări sânt apropriate, deci binecuvântaţi-le.
     După aceea, dragi prieteni, aşa cum schimbările vin şi voi învăţaţi să le binecuvântaţi, fiţi în Balanţa Divină (Lecţia 6). Permiteţi-vă o nouă balanţă, nu de dualitate, nu de doi, dar o Balanţă Divină de patru.  Noi am discutat despre cele patru marmure.  În trecut a fost elementul negru şi alb, şi cel de al treilea care şi-a schimbat culoarea ca şi un cameleon şi a luat atribuţiile marmurei albe sau negre.  Dar noi la fel am spus că elementul al patrulea a energiei, marmura a patra va intra şi va aduce balanţa de care este nevoie ca să treceţi peste dualitate şi să intraţi în energia nouă.  Aceste lecţii erau despre eliberarea şi înţelegerea şi de a permite ca schimbările să ia loc.
     În următoarele trei lecţii (Lecţiile 7-9), noi am discutat cum să începeţi creaţia dungii late (Lecţia 7), vopsînd cu o pensulă lată.  Noi v-am cerut ca în acel  timp să eliberaţi intenţia, intenţia specifică.  Simplu să iniţiaţi procesul de creaţie doar printr-o dungă lată.  Asta începe procesul ca lucrurile să fie scoase din poziţia neutră şi aşa începe să le mişte.  Nu la stânga sau dreapta, dar va începe să se dezvolte potenţialul spre afară în toate creaţiile.
     Când iniţiaţi procesul de a fi un Creator pe Pământ, este nevoie de o energie pentru ca asta să manifeste, pentru acesta să se întâmple.  Asta este când noi v-am vorbit despre acceptarea fructului trandafirului de cristal (Lecţia 8), despre a lua înapoi pasiunea care a fost totdeauna al vostru,dar a stat adormit pentru o perioadă bună de timp.  Da, poate un exerciţiu simplu, dar unul dintre cele mai potenţiale.  Asta aduce înapoi Energia Divină care nu a fost cărat de voi când voi a-ţi venit pe Pământ, şi a-ţi luat atribuţiile umanului, atribuţiile biologice.  Dar este timpul acum să vă integraţi la acea pasiune din nou.  Este timpul să primiţi asta în fiinţa voastră.  Asta nu vă ia multă muncă, nu aveţi nevoie de nici o ceremonie, voi nu trebuie să faceţi efort, nu trebuie să vă rugaţi pentru 21 de zile consecutiv.  Voi simplu primiţi ceea ce este al vostru.
     După asta dragi prieteni, după ce iniţiaţi procesul cu o pensulă lată, după ce luaţi în voi pasiunea care este ca şi un combustibil, atunci vibraţiile merg afară din casa nouă, afară în jurul vostru şi în lume.  Aceştia sânt vibraţii de dragoste şi compasiune şi înţelepciune ce voi emanaţi la alţii.  Este ca şi o lumină care străluceşte pentru ei, dar este la fel şi o vibraţie “reversă” care se întoarce înapoi la voi.  Cu asistenţa curierilor voştri, vibraţiile aduc înapoi toate lucrurile apropriate la voi, la uşa din faţa voastră (Lecţia 9).  Asta face parte din procesul de Creaţie.  Este ca şi fiind în casa nouă, este ca şi spunând EU SÂNT, este o iniţiere a procesului care este hrănită de pasiunea voastră, atunci asta se duce afară în lumea fizică şi ce vine înapoi vor fi toate lucrurile apropriate pentru voi.  Poate voi nu o să recunoaşteţi pentru prima dată ca fiind apropriate - dar noi spunem asta la Cauldre - dar ele sânt.  Ce voi creaţi acuma, ce voi creaţi prin toată munca ce faceţi voi, este acum adus înapoi în calea cea mai apropriată pentru voi.
     Şi acum noi intrăm în seriile finale a acestor lecţii (Lecţii 10-12) de a fi un Creator pe Pământ.  Sânt încă trei lecţii în aceste serii.  Noi o să vorbim pentru un moment despre călătoria lui Jack.  Asta vă va ajuta să înţelegeţi cum lucrurile sânt, şi de ce voi experienţaţi lucruri în viaţa voastră în acest timp.
     Şi după asta noi vom cere de la voi să eliberaţi ceva foarte preţios vouă.  Asta poate va fi cumva provocator pentru voi.  Poate o să fie dificil, dar când voi eliberaţi vechiul, asta face drum pentru noul. Şi aşa cum voi descoperiţi zilnic, voi nu o să găsiţi răspunsurile pe care le doriţi pe drumul vechi. 
     Ce voi aflaţi acuma este că răspunsurile nu sânt în “vechi”.  Răspunsurile nu le veţi găsi ca şi în trecut.  Voi o să daţi de experienţe care sânt exemple pentru asta.  Poate cineva pe care a-ţi cunoscut pentru mulţi ani, deodată vine înapoi în viaţa voastră. Sau poate o boală veche pe care a-ţi crezut că a-ţi scăpat, vine înapoi.  Sau poate o situaţie emoţională pe care voi a-ţi crezut că a-ţi scăpat, vine înapoi împreună cu o durere emoţională. Şi atunci voi o să fiţi confundaţi.  Voi o să vă întrebaţi de ce nu puteţi să mânuiţi situaţia aşa cum a-ţi făcut înainte, sau vă miraţi de ce se întoarce din nou acuma.  Dragi prieteni, răspunsul este într-un loc diferit.  Este în enrgia nouă.  Răspunsurile pentru toate lucrurile care vin în viaţa voastră sânt acuma în energia nouă.
     Noi ne vom abate aici pentru un moment.  Schimbările interne prin care treceţi nu sânt relatate la vieţile din trecut, pentru că aproape toate, exceptând doar nişte reziduri, deja v-au părăsit. Problemele prin care treceţi acuma în mare parte nici nu sânt legaţi de viaţa prezentă, dar aşa cum voi ştiţi, voi vă simţiţi foarte îndepărtaţi sau separaţi de cine a-ţi fost cinci ani în urmă sau douăzeci sau treizeci de ani în urmă.  Vă este dificil chiar să vă reamintiţi de voi înşivă din trecut.  De ce?  Pentru că voi v-aţi schimbat.  Pentru că voi v-aţi mutat în viaţa voastră viitoare, chiar că sânteţi încă aici.  Situaţiile prin care voi treceţi acuma sânt legate  de trecerea originală prin Zidul de Foc.  Asta a fost o traumă foarte adâncă în voi. 
     Când Jack a trecut prin Zidul de Foc, aşa cum am spus de multe ori, asta a fost o experienţă foarte traumatică pentru el.  Când Jack a trecut prin Zidul de la Prima Creaţie în vid, asta a schimbat totul, a schimbat totul.  Când Jack a fost în regat, toate lucrurile au fost unu, au fost în singular.  A fost un scop singular, a fost o direcţie singulară şi a fost o Voinţă singulară.  Toate lucrurile s-au emanat spre înafară din centrul regatului.  Asta a fost minunat, paşnic şi drăgăstos, şi a fost în acest fel în primul cerc, în prima Creaţie.  Ei erau ca şi unul o singură voinţă. Când Jack a trecut prin Zidul de Foc în vid,el deodată a primit o nouă atribuţie şi asta a fost numit Voinţă Liberă.
     Asta este cumva dificil de descris în cuvinte umane, dar noi vom continua să lucrăm cu asta.  Când el a trecut Zidul el a primit atribuţiile Voinţei Libere.  Nu a mai fost pentru el o singură întindere a TOT CE ESTE.  El a intrat într-o nouă dimensionalitate. Jack totdeauna a fost un prinţ, fiul reginei şi a regelui, cel care într-o zi a trebuit să accepte tronul.  Dar acuma el a experienţat ceva complet diferit - Voinţă Liberă.  El nu prea a ştiut ce şi cum să facă cu asta.  El a crezut că el a înţeles Misiunea lui, scopul şi contractul singular de voinţă în Împărăţie.  Dar acum toate lucrurile au fost disponibile şi posibile.  Nu a fost o cale prescrisă sau un model.
     Călătoria lui Jack este călătoria voastră.  Fiecare dintre voi a simţit cum a fost când a-ţi trecut de la o singură voinţă la Voinţă Liberă.  Asta a cauzat multe experienţe interesante pentru voi.  Asta a cauzat pe voi să fiţi creatori liberi în multe căi, şi toate astea au fost apropriate.  Toate astea au fost binecuvântate de Spirit.   Având Voinţa Liberă - voi şi Jack şi ceilalţi îngeri şi toţi umanii - având Voinţa Liberă voi a-ţi fost în stare să lărgiţi Creaţia în felul în care asta nu a fost făcut până acuma. Puteţi voi să înţelegeţi acest efect?  Voi a-ţi avut o singură Voinţă de dragoste, de binecuvântare - dar a fost singulară în Creaţia Originală.  Când voi a-ţi trecut prin Zid voi a-ţi primit Voinţa Liberă.
     Când Jack a venit pe Pământ şi a luat biologia, el a avut Voinţă Liberă, dar el a mai avut şi altceva ceea ce se numeşte voal.  Voalul a împiedicat pe Jack să ştie conştient ce se întâmplă de la o viaţă la cealaltă.  Voalul a împiedicat pe Jack de a înţelege călătoria lui pe care a luat de la Regat în vid, şi la ajutarea creaţiei energiei şi a modelului Universului.  Combinaţi aceste două elemente puternice - Voalul şi Voinţa Liberă - şi atunci o să primiţi o energie puternică. Este aceea în care fiecare din voi  trăiţi.
     Voi aveţi Voinţă Liberă să alegeţi ceea ce vreţi să faceţi.  Dar voi a-ţi avut şi voalul şi aşa nu a-ţi putut să vă aduceţi aminte de deciziile voastre din trecut. Acum, voi sânteţi aici, Shaumbra, ajungeţi la completarea cercului vostru propriu de vieţi pe Pământ. Voi ajungeţi la completarea călătoriei voastre, ajungând la clarificarea finală care vă va permite să intraţi în priceperi noi.  Aşa cum am spus înainte, voi nu vă reîntoarceţi Acasă acum.  Voi continuaţi să mergeţi înainte.  Voi continuaţi să vă lărgiţi dar aici va veni un punct când voalul va fi eliberat, când voi o să aveţi o înţelegere a călătoriei voastre, voi o să aveţi o completă înţelegere a cine sânteţi şi de ce sânteţi aici.
     În acelaşi timp, voi treceţi prin multe schimbări acum în viaţa voastră şi prin multe probleme.  Voi v-aţi aşteptat ca procesul de ascensiune să fie într-un fel,dar asta este altfel.   Nu estee aşa cum voi v-aţi gândit.  Aşa cum voi ajungeţi la cercul întreg, dragi prieteni, este ceva interesant ce se întâmplă.  Este un pas pe care voi o să faceţi.  Este un pas pe care noi vă aducem vouă.  Din sinea voastră este ce voi ştiţi că vine, dar trebuie să fie transmis  afară pentru confirmare.  Pasul este foarte simplu.  Mergând în energia nouă ca să fiţi creatori ceea ce sânteţi deja, voi trebuie să treceţi peste Voinţa Liberă în Voinţa Divină.
     Lecţia a Zecea din Seriile Creaţiei; Intraţi în Voinţa Divină.  Este simplu, dar este un pas convingător. Este una dintre care apare evident la început, dar când voi începeţi să vă gândiţi la asta în mintea umană, poate o să vă înfricoşeze, pentru că voi deja a-ţi observat asta, voi sânteţi întrebaţi ca să - deja Cauldre ne întreabă la acest punct - vouă vi se cere ca să eliberaţi Voinţa Liberă şi să vă mutaţi în Voinţa Divină.  Acum daţi-ne voie să vorbim despre diferenţa între cele două.
     Cauldre spune “Oh, Tobias, ce ai adus astăzi aici”?  Hmmm (râsete din audienţă)
     Lecţia a zecea:  Intraţi în Voinţa Divină a voastră.  Când voi a-ţi venit pe Pământ cu Voinţa Liberă voi a-ţi luat dualitatea. Voinţa Liberă a voastră a permis să vedeţi oglinda a cine a-ţi fost voi.  Voinţa Liberă a permis să vedeţi lumina şi să căutaţi întunericul. La fel a permis să vă uitaţi în sus şi să vă uitaţi în jos, dar într-un fel Voinţa Liberă cu voalul este foarte limitată, aşa cum voi a-ţi descoperit deja.  Mulţi dintre voi a-ţi întrebat dacă într-adevăr a-ţi avut Voinţă Liberă sau simplu a-ţi fost nişte marionete pentru îngeri sau pentru Spirit.  Dar, nu, voi într-adevăr a-ţi avut Voinţa Liberă tot timpul.
     Când voi vă mutaţi în Voinţa Divină, voi treceţi peste dualitate şi separare pe care voi a-ţi cărat cu voi de când a-ţi trecut Zidul de Foc.  Voi treceţi acuma peste separare de la Spirit ce a-ţi experienţat când a-ţi părăsit regatul.  Când voi vă mutaţi în Voinţa Divină, asta vine din sinea voastră.  Este conectat şi integrat cu Spiritul la cel mai adânc nivel a cine sânteţi voi.  Când voi vă mutaţi în Voinţa Divină, voi treceţi peste umanismul pe care a-ţi cărat cu voi.  Voi treceţi peste dualitate care a făcut parte din voi de când a-ţi venit pe Pământ.  Voi vă mutaţi în ceea ce noi numim TOT.  În Voinţa Divină o să aveţi soluţii pe care nu a-ţi avut înainte.  Astea nu au putut să treacă prin Voinţa Liberă şi dualitate.  În Voinţa Divină nu este atât de multă consideraţie pentru voi înşivă, dar este o mai mare compasiune şi înţelegere pentru TOT.
     Voinţa Divină al vostru nu este pe dinafară.  Voinţa Divină este conţinut în sinea voastră.  Când voi vă mutaţi în Voinţa Divină, atunci când voi eliberaţi Voinţa Liberă, voi o să faceţi un nou tip de conecţie cu Spiritul.  Asta devine o conecţie conştientă şi o înţelegere conştientă ce voi nu a-ţi simţit de o veşnicie.
     Voinţa Divină stă şi aşteaptă pentru Dumnezeul, pentru Spirit, să vă spună ce să faceţi.  Este o pricepere care deja face parte din voi.  Este o pricepere internă că Spiritul este acolo, că nu sânt voci de dinafară la care să ascultaţi, că spiritul, Dumnezeul, Divinitatea şi Conştienţa Hristosului, este deja în sinea voastră.  Voinţa Divină ascultă la această voce internă, pasionată şi adâncă. 
     Când voi începeţi să lucraţi cu aceste lecţii voi o să vă întrebaţi că “Ce este această Voinţă Divină” sau “Este oare creierul meu nebun care îmi vorbeşte din nou”?  Şi voi poate o să deveniţi paralizaţi până la un unghi de a lua decizii.  Dar noi spunem, când aceasta se întâmplă fiţi într-un loc de pace şi spuneţi “Eu Sânt în Voinţa Divină”.  Să înţelegeţi că ce iese la suprafaţă, este Voinţa Divină.
     Voi sânteţi obişnuiţi cu atribuţii vechi a Voinţei Libere şi a Voinţei Dualităţii ca atare.  A fost o problemă constantă şi o bătălie de înainte şi înapoi în mintea voastră.  Aşa cum voi vă mutaţi în Voinţa Divină, atunci o să vină la voi soluţii care o să fie mult mai înlărgite şi măreţe  faţă de ce a-ţi experienţat înainte.  Voi nu o să mai simţiţi cele două voci, vechi umane certându-se înainte şi înapoi, ceea ce vi s-a întâmplat de multe ori (chicotiri).  Când voi intraţi în Voinţa Divină, voi o să simţiţi şi poate o să auziţi un răspuns diferit care vine de la TOT-ul.  Dar înţelegeţi - şi noi subliniăm asta - că vine din sinea voastră.  Dacă voi o să căutaţi un răspuns înafara voastră, şi dacă voi gândiţi că este o entitate care există înafara voastră care o să înceapă să vă spună ce să faceţi, atunci voi căutaţi într-un loc greşit.  Voi căutaţi atunci în locul energiei vechi.  Voinţa Divină emanează din sinea voastră.  Voinţa Divină este în sinea voastră în acest moment.  Aşa cum am spus noi mai înainte, noi vedem lumina în voi dar, voi încă nu vedeţi asta.
     Lecţia a Zecea;  Intraţi în Voinţa Divină a voastră.  Poate voi o să vă simţiţi cam neplăcut pentru la început.  Voi gândiţi că voi trebuie să auziţi mai întîi de la Spirit, că “Este bine să faceţi asta sau aia”, sau “Ce spui tu Spirit sau călăuză” , sau “ Eu am nevoie de un răpuns de dinafară”.   Dar, asta nu va fi acolo.  Voi nu o să auziţi nimica dacă vă uitaţi acolo.
     Când voi intraţi în Voinţa Divină - ceea ce este foarte uşor, foarte simplu de făcut - răspunsul o să vină atunci la voi.  Simţământul de a şti şi a înţelege va veni din locul sinei voastre, din interiorul vostru ceea ce nu a-ţi experienţat până acuma.  Asta va fi plin şi bogat şi voi nu o să vă îndoiţi de unde vine asta.  Va veni dintr-un loc de dragoste.  Va veni de la partea cea mai interioară a voastră care este într-adevăr Spiritul.  Acesta nu va fi un exerciţiu mental.  Va fi o simţire, dinamică şi largă care se întâmplă în sinea voastră.
     Acuma a venit timpul pentru îngerii umani, care a-ţi luat o călătorie lungă de când a-ţi plecat de Acasă, să eliberaţi acel lucru pe care voi a-ţi experienţat atunci când a-ţi trecut Zidul de Foc.  Este timpul să eliberaţi atributul numit Voinţa Liberă.  Oh, când pentru prima dată a-ţi căpătat asta a fost un joc incredibil.  A fost un joc incredibil pentru un înger care a trecut prin experienţă incredibilă de a trece prin Zidul de Foc.  A fost la fel înfricăşătoare, pentru că voi nu a-ţi avut niciodată Voinţă Liberă.  Voi a-ţi avut Voinţă Singulară, Voinţă de Lărgire.
     Dar prin asta voi a-ţi primit putere, voi a-ţi primit posibilitatea de a alege ce nu a-ţi avut niciodată.  Voi a-ţi luat Voinţa Liberă şi a-ţi început să vă jucaţi în Univers şi în vid.  Voinţa Liberă a fost ca şi având o unealtă de creaţie incredibilă şi impresionată.  Voi a-ţi putut să faceţi nişte lucruri ce nu a-ţi făcut până atunci.  Voi a-ţi putut să vă jucaţi în vid, voi a-ţi putut să faceţi stele, voi a-ţi creat energii noi.  Şi chiar a-ţi putut să vă bateţi cu alte entităţi!  Voi nu a-ţi putut face asta în Regat.  Acolo nu au fost lupte. Voi a-ţi putut să creaţi locuri noi.  Voi a-ţi putut să aveţi gânduri şi emoţii care s-au învârtit în direcţii diferite.
     Acestă Voinţă Liberă a fost o jucărie nouă.  Dar, la fel asta va cauzat şi multe supărări pe drumul vostru.  Multă dificultate şi durere.  Voi a-ţi luat Voinţa Liberă şi v-aţi dus în locuri care au fost cele mai joase, la fundul fundurilor, la locuri cele mai dureroase ce toată creaţia ar fi putut imagina. Dar voi simplu v-aţi jucat în energia nouă.  Oh, într-adevăr voi a-ţi mers şi la locuri frumoase de dragoste şi compasiune în creaţia luminii.
     Voi a-ţi avut acest cadou şi această unealtă de Voinţă Liberă decând vi s-a acordat ca şi un cadou de la Spirit atunci când a-ţi trecut Zidul de Foc.  Voi a-ţi avut acest cadou cu voi pentru o veşnicie din timpul vostru.  Asta va servit bine pentru a crea ceva în vid, să creaţi universul şi galaxiile şi stelele.  Voinţa Liberă va servit bine în timp ce voi v-aţi încarnat pe Pământ.  Asta va dat voie să puteţi alege între lumină şi întuneric, între marmura albă şi cea neagră.  A permis vouă să experienţaţi dualitate într-un fel foarte limitat cu un voal peste voi.  Asta va permis vouă să experienţaţi într-un mod definit.  Dar acum dragi prieteni, noi vă cerem să păşiţi dincolo de asta în Voinţa Divină.  Asta va fi cumva provocator.  Voi o să vă întrebaţi ce este acest lucru numit Voinţă Divină şi cui îi aparţine?  Vine Spiritul înapoi încă odată ca să vă spună ce să faceţi?  Este călăuzul sau îngerul care o să vă dicteze pe voi?  Nu, Voinţa Divină vine din interiorul vostru.  Este Voinţa voastră dar bazată pe Divinitate care transcende dualitatea.  Trece peste dinamicitatea umană de care a-ţi fost obişnuit.  Este legat direct de TOT CE ESTE  şi la Spirit, dar înţelegeţi dragi prieteni că voi sânteţi Spiritul.  Voinţa Divină vine din sinea voastră.  Vă aduce răspunsuri şi soluţii,  experienţe şi o nouă putere pe care nu a-ţi experienţat niciodată.
     Asta va fi provocator.  Voi o să vreţi să ţineţi Ambele, Voinţa Liberă şi Voinţa Divină (chicotiri)  Voi o să vreţi atribuţiile frumoase a Voinţei Libere în timp ce voi luaţi în voi noua Voinţă Divină.  Noi sântem aici ca să vă spunem că asta nu lucrează în acest fel.  Una dintre ele trebuie să fie eliberată înainte ca să puteţi experienţa pe cealaltă.
     Dacă ceva vine şi bate la uşa voastră acuma şi voi dansaţi cu asta - mulţi dintre voi a-ţi întrebat spiritul “Bine, eu dansez, dar ce să mai fac?  Când se termină melodia?  Cine o să conducă?  Ce pas trebuie să fac eu”?  În timp ce dansaţi, luaţi acel pas în Voinţa Divină.  Să zicem că voi vă aflaţi într-o situaţie de toată ziua, poate o situaţie problematică, cu un coleg de lucru.  Colegul a venit şi a bătut la uşa voastră şi voi a-ţi fost de acord că este timpul să dansaţi.  Voi acuma dansaţi iar colegul se uită la voi într-o mirare şi voi vă întrebaţi acum “Spirit, ce aş putea eu să fac în continuare, pentru că acum eu dansez, dar unde voi merge de aici încolo”?  Luaţi pasul vostru în Voinţa Divină.
    Ce se va întâmpla atunci, noi nu prea putem să descriem.  Voi o să vă mutaţi într-un loc nou.  Voi o să vă mutaţi dincolo de dualitate.  Voi o să ajungeţi la o realizare pe care nici noi nu putem descrie.  Voi o să ajungeţi la o nouă înţelegere şi un nou nivel de vibraţie şi energie care va face energia veche a Voinţei Libere să fie plată.  Căile voastre vechi o să fie ne-emoţionale, ne-dinamice şi fără pasiune.  Când voi păşiţi în Voinţa Divină, lucrurile se vor lărgi foarte repede. 
    Cu Voinţa Divină sosesc răspunsurile, soluţiile şi o pictură mai largă.  La acel moment voi o să ştiţi exact ce trebuie să faceţi.  Voi o să ştiţi ce să faceţi cu acea energie care vine la voi în această nouă Voinţă Divină.  Noi o să vorbim despre asta mai mult în următoarele două lecţii.  Dar astăzi noi vă provocăm cu lecţia a zecea.  Intraţi în Voinţa Divină a voastră.  Poate vi se pare simplu pentru câţiva dintre voi.  Mulţi dintre voi o să spună “Eu sânt foarte fericit să fac asta”, dar voi o să găsiţi că atribuţiile Voinţei Libere au fost cu voi de când a-ţi venit în această creaţie.  Această energie de Voinţa Liberă a fost cu voi pentru o veşnicie şi voi o să vreţi să vă ţineţi de asta până la un nivel anume.  Va fi o solicitare de a iantra în Voinţa Divină.
     Voi o să vreţi să ştiţi ce este înaintea acestuia când voi faceţi pasul.  Dragi prieteni, voi nu puteţi descrie atribuţiile Voinţei Divine în conştienţa curentă pe care o aveţi.  Voi trebuie mai întâi să intraţi în asta.  Din nou noi vă cerem să treceţi peste prăpastie de voi înşivă, fără ca noi să fim acolo şi să vă ajutăm.  Noi ştim că toţi o să petreceţi un timp ca să vă gândiţi despre implicaţiile de a păşi în Voinţa Divină pentru că asta înseamnă că trebuie să eliberaţi Voinţa Liberă.  Voinţa Liberă poate să fie frumoasă şi distractivă.  Eu ştiu, că eu am experienţat asta!  Este uluitor, este o energie uluitoare.  Voinţa Divină...Voinţa Divină este mai mare, mult mai completă şi îndeplinitoare.  Voi care a-ţi întrebat, “Spirit, ce este ce aş putea să fac, care este munca mea,  care este relaţia mea, ce vrei tu ca eu să fac”?  Acum noi vă spunem că este timpul pentru voi - când voi sânteţi gata - este timpul pentru voi să intraţi în Voinţa Divină.  În Voinţa Divină priceperea şi ştiirea vor veni la voi.
     Noi ştim că o să fie multe discuţii despre această lecţie.  O să fie multe probleme.  O să fie unii dintre voi care o să ne acuzaţi pe noi şi pe Cauldre ca să eliberaţi ceva ce este un dar de la Dumnezeu, Voinţa Liberă a voastră.  Noi vom fi acuzaţi că v-am cerut să eliberaţi ceva ce a fost temelia tuturor experienţelor voastre în toate zilele voastre pe Pământ şi în toate zilele când a-ţi fost în vid şi a-ţi creat.  O să fie câţiva care o să plece din acest grup.  Ei nu prea înţeleg asta.  Ei nu înţeleg implicaţiile Voinţei Divine.  Voinţa Divină ajută să împliniţi  cercul tuturor experienţelor voastre după ce a-ţi trecut Zidul de Foc.  Asta vă mută pe voi la un nou nivel de înţelegere.
    Noi vă iubim mult pentru munca ce faceţi voi.  Noi vă iubim că continuaţi să ne suportaţi pe noi (râsete din audienţă), trecând prin lecţii şi că le studiaţi silitori.  Noi vă iubim pentru faptul că voi luaţi fiecare lecţie şi lucraţi cu ele, vă gândiţi la ele şi le aplicaţi în viaţa voastră.  Dar toate astea voi le faceţi singuri, în felul vostru, în timpul vostru.  Noi vă iubim pentru asta.
    Unde mergeţi cu toate astea, unde noi mergem cu următoarele lecţii, este ca să vă ajutăm ca voi să înţelegeţi cum într-adevăr puteţi muta energia, când voi staţi în poziţia de EU SÂNT.  Eu Sânt este baza, fundaţia, este Acum.  Noi o să lucrăm cu voi ca să vă ajutăm să vă mutaţi în energia nouă, cum să afectaţi energia şi cum să deveniţi creatori adevăraţi.
     Cei care se adună în cercul al doilea astăzi, literal şi figurativ vă aplaudă pe voi în acest timp.  Ei au fost chemaţi ca să vadă şi să simtă reacţia voastră la această lecţie.  Această lecţie va fi cea care cauzează un blocaj mental pentru mulţi, mulţi oameni  Această lecţie va fi ca şi un mare obstacol pentru mulţi ca să învingă.  Nu prea necesită să faceţi multe ore de practică şi studiere.  Simplu cere ca voi să eliberaţi ceva ceea ce a fost aproape de voi şi să vă aventuraţi într-un nou tip de energie.  Pasul este al vostru să-l faceţi, dragi prieteni, pasul este să faceţi numai voi, în timpul vostru, în spaţiul vostru.  Dacă nu prea înţelegeţi asta acuma, dacă vă cauzează ceva conflict în sinea voastră, să luaţi un timp adecvat.  Faceţi timp pentru asta.  Prin acest proces, şi prin acest timp în care luaţi primul pas în Voinţa Divină, voi nu sânteţi singuri.  Sânt multe, sânt o legiune de entităţi ca şi cei care s-au adunat aici cu voi în această zi.  Noi toţi vă iubim.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.