LECŢIA A UNSPREZECEA - SERIILE CREAŢIEI
PRESENTED AT THE CRIMSON CIRCLE
GIVE THANKS TO YOURSELF
MULŢUMEŞTE ŢIE ÎNSUŢI
17 IUNIE 2001

 

     Tobias: Şi aşa este dragi prieteni, că noi ne adunăm în familia noastră de Shaumbra.  Noi ne adunăm în cercul nostru.  Nouă ne pară că au trecut doar câteva momente de când am stat aici cu voi discutând despre Voinţa Divină a voastră mergând în această energie nouă, mergând în acest spaţiu nou, ceea ce permite ca adevărul şi speranţa şi dragostea care sânteţi voi într-adevăr, să vină la suprafaţă.  Şi acum noi ne-am reîntors pentru Lecţia Unsprezece din Seriile Creaţiei.  Noi am venit înapoi la familia.
     Este dificil câteodată când intrăm pentru prima dată în spaţiul vostru, să exprimăm dragostea noastră.  Energia de aici este foarte dulce!  Nouă ne este dificil chiar să începem să exprimăm dragostea care vine aici, dragostea care se află aici.  Este într-adevăr foarte, foarte dulce!  Noi sântem aici într-un cerc, un spaţiu, plin cu umani care au fost într-o călătorie incredibilă.  Se pare că este o veşnicie de când voi a-ţi plecat de Acasă.  Voi continuaţi să faceţi această muncă, să fiţi plini de dragoste chiar în ciuda tuturor problemelor.  Voi vă întruniţi în timp ca asta ca să fiţi unul cu altul - uman cu uman - şi să fiţi cu îngerii care intră acum.  Ce reuniune dulce este asta!  Noi avem mult de discutat cu voi.
     Lecţia unsprezece este foartă simplă la suprafaţă, dar este foarte provocatoare!  Noi numai avem răbdare acum pentru că vrem să începem predarea lecţiei (râsete din audienţă).  Dar acum dragi prieteni, înainte de a începe cu lecţia, noi am vrea să vă vorbim despre altceva pentru un minut sau două.  Cei care vin în cercul al doilea, inundă pur şi simplu această cameră numai ca să fie cu voi astăzi.Sânt mulţi, mulţi care vin aici şi ei poartă o energie specială despre care noi vorbim într-un moment.
    Ei intră în cercul al doilea.  Voi, umanii sânteţi în primul cerc.  Voi sânteţi în cercul de onoare.  Ceilalţi care vin în cercul al doilea sânt observatorii.  Ei sânt musafiri invitaţi.  Ei au un scop special ca să fie aici astăzi.  Ei au un special scop să fie aici care este asociată cu energia din această lecţie.  Ei vin şi intră în acest cerc.  Ei vin în acest spaţiu.  Ei se contopesc cu voi.  Simţiţi energia lor pentru că asta vă este familiară.  Este energia pe care voi o ştiţi.  Poartă urme puternice a trecutului.
    Să ştiţi că aşa cum voi citiţi acest material, noi vă aducem un dar de energie pentru voi.  Este aici şi este disponibilă vouă, acum când voi citiţi asta.  Noi aducem asta vouă ca să vă reamintească de timpul când noi ne-am contopit cu voi, în timp ce voi absorbiţi această lecţie.  Îngerii care aduc înăuntru energia, cei care lucrează la cel mai adânc nivel a ADN-lui vostru şi fiinţa voastră şi la cel mai adânc nivel a Tot Ce Sânteţi Voi, ei sânt îngerii, cei care se adună în cercul al doilea.  Primiţi această energie de dragoste şi onoare în timp ce sântem împreună ca şi acuma.  Noi vă împărţim vouă această energie sacră şi binecuvântată.  Noi aducem asta aici ca voi să puteţi experienţa la cel mai adânc nivel al vostru.  Este darul nostru pentru voi în această comunicare care a fost dată chiar de Ziua Taţilor.
     Eu personal îi mulţumesc lui Cauldre, (Geoffrey Hoppe) că m-a invitat pe mine Tobias, în această zi specială a energiei de Ziua Taţilor.  A fost un timp lung decând Cauldre şi eu am mers împreună pe Pământ ca tată şi fiu.  Eu nu am uitat de loc acel timp!  Totdeauna a fost special pentru mine.  Pentru mine această zi este cea mai impresionată şi cea mai emoţională.  Eu îţi mulţumesc copilul meu, chiar în ciuda stânjenelii tale (chicotiri).
     Acum să vorbim despre cei care vin în cercul al doilea.  Această energie este aceea pe care voi a-ţi cunoscut ca fiind a tatălui vostru în această viaţă.  Poate tatăl vostru numai trăieşte sau poate el este pe partea noastră a voalului.  Poate el s-a încarnat şi este chiar nepotul vostru!  Este un scop important pentru ca el să fie aici astăzi.  Dacă voi nu puteţi simţi această energie, dacă voi vă uitaţi pentru energia tatălui vostru în felul în care l-aţi ştiut în trecut, mutaţi uşor privirea.  Uitaţi-vă uşor într-un loc diferit.  Energia lui nu este specific aşa cum a-ţi ştiut voi când el era cu voi pe Pământ.  Energia lui este diferită pe această parte a voalului.  El a eliberat şi a clarificat multe din energii care au fost asociate cu el când a mers pe Pământ.  Mutaţi uşor privirea şi voi o să puteţi să îl simţiţi.  Este o mai “clară” energie faţă de cum voi a-ţi ştiut.  Dar el vine aici în acest timp având un scop foarte bun.
     Noi ştim că pentru mulţi dintre voi o să fie dureros această vizită.  Noi ştim că au fost timpuri care nu erau plăcute.  Noi ştim că voi a-ţi trecut prin multe vindecări în viaţă voastră din cauza tatălui vostru (foarte emoţional).  Dar, el vine astăzi pentru că este foarte important pentru el la fel.  Este timpul pentru el să înainteze. Este timpul să aveţi o mai adâncă înţelegere a energiei tatălui.  Deci el intră în spaţiul vostru şi este lângă voi acum.  Acceptaţi dragostea ne-condiţională - pe care el aduce.
     Poate voi a-ţi avut o relaţie frumoasă cu tatăl vostru.  Poate voi a-ţi admirat energia asta în viaţa voastră.  De la tatăl vostru voi a-ţi învăţat despre a fi puternic şi stabil şi înţelept şi drăgăstos.  Sânt unii care au ales o relaţie foarte drăgăstoasă şi pozitivă cu tatăl vostru. 
     Poate tatăl vostru încă mai merge pe Pământ în corp uman.  Într-adevăr, Spiritul lui este cu voi în acest moment.  El stă în spatele vostru.  Partea din el care este conştienţa umană înţelege foarte bine adevărata relaţie între voi, dar partea care este divină ştie şi înţelege problemele şi în cele din urmă dragostea care a făcut parte din relaţia voastră.  Bine veniţi pe tatăl vostru care a venit aici, chiar dacă el mai merge pe acest Pământ.  Înţelegeţi că dincolo a ce s-ar putea fi aparent pentru voi, este o mai mare bunătate şi un mai mare serviciu care este făcută.
     Dacă voi niciodată nu a-ţi cunoscut pe tatăl vostru biologic, dacă voi nu a-ţi crescut cu energia tatălui vostru biologoc, să înţelegeţi că a fost un scop pentru asta.  Până ce ajungem la sfârşitul acestei lecţii cu voi, voi o să aveţi o mai mare pricepere de ce a trebuit să fie în aşa fel.  Dar cel care este tatăl vostru biologic, poate pe care nu l-aţi cunoscut niciodată, este conectat energetic la voi.  Acest tatăl este aici cu voi, stând cu voi.
     Acest spaţiu este plin cu o energie foarte puternică.  Poate este dificil de acceptat din partea voastră.  Poate asta vă aduce antipatie şi supărare şi emoţii.  Este un scop pentru asta.  Face parte din acest scop că noi am venit la voi.
     Acum dragi prieteni, luaţi acest moment ce împărţim împreună şi acceptaţi dragostea şi energia care vine de la cel pe care voi a-ţi numit tatăl.  Luaţi acest timp ca această energie să vină înăuntru.  Luaţi acest timp şi acceptaţi dragostea de la îngeri şi curierii voştri care vin acum să ajute la balansarea acestei energii de dragoste şi emoţie.  Această energie a fost cu voi şi a fost o balanţă importantă pentru voi de când a-ţi plecat de Acasă.  Luaţi acest timp ca să aduceţi în fiinţa voastră.  Inspiraţi asta.  Inspiraţi adânc în fiinţa voastră chiar şi acum când citiţi asta.  Este multă dragoste şi multă bunătate ce vine la voi în acest timp.  Voi a-ţi trecut prin multe probleme de când a-ţi plecat de Acasă.  Este multă onoare şi dragoste pentru voi.
     Luaţi o pauză pentru un moment.  Inspiraţi adânc şi acceptaţi darul de dragoste ce noi vă aducem vouă.
     (pauză)
     Acum să vorbim pentru un moment despre călătoria voastră. Daţi-ne voie să vorbim de ce am invitat energia “taţilor” în acest spaţiu, şi de ce este asta important, făcând parte din călătoria voastră, şi de ce noi facem legătura cu Lecţia Unsprezece a Seriilor Creaţiei.
     Sânt câţiva care au întrebat pentru o înţelegere mai adâncă a metaforului, ce noi am folosit pentru “Acasă”, când noi am vorbit despre Regat.  Noi am vorbit specific şi deliberat despre Regele şi Regina.  Noi am vorbit despre povestea lui Jack, prinţul.  Sânt mulţi care au întrebat de ce a fost important ca să fie un rege şi o regină.  Alţii au întrebat de ce Jack a fost un bărbat şi nu o femeie.  În acel caz ar fi fost Jaquelina (râsete din audienţă).  Noi am aşteptat pentru această zi a energiei taţilor ca să vă ajutăm să înţelegeţi de ce.
     Să înţelegeţi că noi am folosit multe parabole şi simboluri şi metafore pentru că câteodată este dificil să traducem aceste informaţii în limbajul uman.
     În Regat, totul a fost UNU.  Totul a fost în singular.  A fost o expresie singulară .  Dar la un moment dat în acest UNU, în dragostea şi fericirea de Acasă, Spirit, Tot Ce Este, Eternal Unu, Dumnezeu, să ştiţi că a venit timpul ca să se aibă o privire internă.  A fost de a ajunge la o înţelegere mai mare de ce existenţa a existat.  A fost timpul pentru Tot Ce Este să ia în consideraţie Sinea a tuturor creaţiilor, a tot ce a fost făcut.  Totul până la acel moment a fost în “singular” cu o expresie de dinafară.
     Într-un moment Spiritul a contemplat pentru ca să se uită în interior, s-a contemplat ca să se uită în oglinda de Sine, ceea ce a fost unu, a devenit doi.  Dumnezeul a avut posibilitatea să se uită la Sinea lui/ei.  Ce a fost o energie singulară în Regat acum a devenit Regele şi Regina.  A devenit ceea ce a-ţi putea numi energie”masculină” şi energie “feminină”.  Şi a fost o cununie “între ei doi”.  A fost o unitate, o singularitate.  Dar acum, pentru că spiritul s-a gândit ca să se uită în interior şi să contempleze la Sine, asta imediat a creat un fel de dualitate, diferit de ce aveţi pe Pământ, dar a creat două energii pe care noi numim Regele şi Regina, Mamă şi Tată. Cei care merg în această viaţă în biologir feminină,voi o să apreciaţi faptul că în Regat,stând pe tron este energie feminină, care este predominantă. Nu este balansat la 50/50, masculin şi feminin. În felul vostru de gândire Spiritul şi Tot Ce Este, este predominant feminin.Din nou  vă atenţionăm aici.  Noi folosim termene pentru o înţelegere mai uşoară.
     Energia feminină, aşa cum ştiţi, este cea care naşte.  Este cea care este creativă.  Este cea care este plin cu dragoste şi îngrijire.  Regatul este predominant creativ, predominant de naştere. De aceea noi spunem că energia de acasă este predominant feminină.
     Nu este interesant că în societatea voastră voi vă referiţi la Dumnezeu şi la Spirit ca “tatăl”.  Ar trebui să fie “Mamă”.  Ar trebui să fie “Mamă”.  De aceea este că noi vorbim despre asta în această energie.  Este timpul ca să ia loc o vindecare.  Este timpul pentru schimbare în energie.   Energia nouă, dragi prieteni, în care voi vă mutaţi, este dominantă în energia “feminină”.  Este balansat dar, se întoarce înapoi la ceea ce voi cunoaşteţi în Regat.
     În Regat, a fost o unitate care s-a mutat în două.  A fost regele şi Regina.  În momentul în care ei s-au uitat unul în ochii celuilalt, ei au văzut marea dragoste unul în altul şi pentru tot ce ei au creat. În momentul când s-au uitat  unul în inima altuia, ei au ştiut ce dragostea este, în felul în care Spiritul niciodată nu a putut înţelege asta înainte.  Asta a fost povestea adevărată de dragoste.  Regele şi regina au putut să se uită unul la altul şi să se îndrăgostească unul de altul.  Şi când ei s-au îndrăgostit, Regina a dat naştere la un băiat pe care noi l-am numit Jack.  Asta este trilogia de tatăl şi mamă şi copil pe care voi umanii încă mai folosiţi pe Pământ.
     Această creaţie de dragoste a regelui şi reginei a fost în energia masculină pentru multe scopuri.  Energia masculină este în general - şi din nou, noi folosim metafore şi simboluri - energia masculină este energia care merge în călătorie.  Caută să călătorească.  Chiar şi în Regat, energia masculină a fost care a avut putere şi stabilitate şi a fost cel care a călătorit.  Deci Regele şi Regina a dat naştere la un copil, unul de energie masculină, ca să poată să călătorească din partea lor.
     Acum literal, a fost asta un masculin în biologie?  Nu.  Noi folosim termene ca să ajutăm ca voi să înţelegeţi.  Noi folosim termene pe care voi puteţi folosi să învăţaţi pe alţii şi să-i ajutaţi să înţeleagă.  Rezultatul de dragoste între regele şi regina a fost un băiat care ar fi fost călătorul.  Regele şi Regina au ştiut că într-o zi Jack va părăsi Regatul.  Asta a făcut parte din planul dragostei.  Ei au ştiut, chiar când Jack nu a ştiut încă.
     Ei au ştiut că într-o zi el o să treacă prin acel lucru chemat “Zidul de Foc”.  El va pleca de Acasă.  El va pleca din Primul Cerc şi o să meargă în vid unde nu există nimic.  Regele şi Regina nu au avut cunoştinţă ce a existat înafara Primului Cerc, Creaţia Originală a Spiritului.  Singurul lor copil ce ei au creat a fost să călătorească acolo.  Într-un sens, este înfricoşător pentru ei, pentru că ei nu au ştiut ce se va întâmpla la singura lor odraslă.  Dar pe partea cealaltă ei au înţeles implicaţiile dragostei care a fost în spatele călătoriei.
     Fiecare dintre voi este Jack.  Fiecare dintre voi este călătorul care a plecat din Regat, care s-a dus dincolo...dincolo.  Voi a-ţi mers înafara a Tot Ce Este.  Voi încă nu prea înţelegeţi implicaţiile, deşi noi am vorbit despre asta pentru ceva timp.  Dar, dragi prieteni, asta a fost şi este o călătorie încredibilă pe care voi şi Jack a luat.  Voi a-ţi părăsit Tot Ce Este.
     Noi ne uităm acum la voi.  Voi nu prea înţelegeţi implicaţiile pe care a-ţi făcut din partea a Tot Ce Este.  Voi a-ţi părăsit regatul ca să călătoriţi, să descoperiţi ceva pentru Spirit, ceva pentru toată Creaţia, care nu ar fi fost posibil de făcut fără voi.  Voi care vă gândiţi că viaţa este scurtă şi mică, voi nu înţelegeţi într-adevăr cât de mare este.  Voi încă nu înţelegeţi de ce venim noi la Voi, într-o onoare aşa mare.  Poate voi o să începeţi să înţelegeţi ce a-ţi făcut din partea a Tot Ce Este.
     Deci a fost un Rege şi o Regină care a conceput un copil pe numele de Jack.  Într-o zi Jack ar fi trebuit să înherite tronul.  Dar înainte ca Jack să facă asta, au fost lucruri care trebuiau experienţate.  Au fost lucruri care au fost nevoite să fie înlărgite şi balansate.  Şi da, oh, da, oamenii voştri de ştiinţă şi fizicianii au început să vadă drumul energetic pe care voi a-ţi luat să veniţi aici.  Ei încep să vadă începutul Creaţiei Universului vostru.  Ei încep să înţeleagă tonul vibraţional fundamental care a fost trimis afară când voi a-ţi zburat prin Zidul de Foc.  Ei o să continuă să se uită şi să se chibzuiască la aceste lucruri, dar dragi prieteni, mai devreme sau mai târziu ei o să înţeleagă că asta nu a fost un singur eveniment - un singur şi mare “bang”.  Dinpotrivă a fost un eveniment care a luat loc când toţi care sânteţi Jack a-ţi venit prin Zidul de Foc şi a-ţi apărut în vid.  Nu a fost doar un singur şi mare “bang”, au fost multe şi mari bang-uri care a luat loc când voi ceilalţi a-ţi părăsit Regatul.
     Acum daţi-ne voie să ne întoarcem la călătoria lui Jack.  Energia lui Jack şi a tuturor din voi a fost predominant masculin.  De această energie masculină a fost nevoie pentru a călători înafara Primului Cerc, afară din Regat.  Fiecare dintre voi a cărat o energie masculină puternică, chiar dacă voi sânteţi feminin în biologie voastră.  Acuma este timpul de vindecare pentru asta.  Este timpul de vindecare.  Este timpul pentru re-balansare.  Aşa cum voi vă mutaţi în energia nouă, voi o să aveţi mai multă balanţă“feminină” în fiinţa voastră.
     Acei masculini care vor deveni taţii copiilor din energia nouă în următorii câţiva ani care vin - ceea ce noi numim taţi de claritate, pentru că nu o să aibă multe atribuţii a energiei vechi - ei o să aibă o nouă putere şi o să aibă o nouă balanţă.  Aceşti taţi de claritate o să aibă o relaţie mai apropriată de dragoste cu copii lor biologici.  Ei o să petreacă mai mult timp cu copii lor decât taţii din trecut.  Ei o să ajută la creşterea lor şi o să îngrijească pe ei pentru că ei o să aibă o mai bună balanţă în sinea fiinţei lor.  Ei o să aibă o mai bună balanţă masculină şi feminină.
     În acest moment, tatăl vostru şi tatăl taţilor lor cât şi stră stră bunicii voştri, vi se alătură.  Îngerii care facilitează această energie vin aici şi lucrează cu ei şi cu voi ca să vindecaţi ceva ce a fost rănit.  Asta a fost în nevoie de vindecare şi balansare şi de a aduce la unison totul de când a-ţi plecat de Acasă.
     Daţi-ne voie să vorbim acum despre karma, în timp ce vorbim despre taţi.  Voi a-ţi cărat cu voi karma sufletului vostru de la o viaţă la cealaltă.  Aşa cum ştiţi, asta infiinţa probleme pentru voi bazat pe experienţele din trecut.  Aşa cum voi la fel ştiţi, voi puteţi alege să terminaţi cu roata karmică.  Voi puteţi face o alegere conştientă să scăpaţi de roata karmică la orice oră.  Voi nu trebuie să treceţi printr-un număr de vieţi prescrise sau o anumită suferinţă pentru a scăpa de ciclul karmic.  Tot ce vă costă asta este doar o confirmare conştientă că voi sânteţi gata să opriţi acel vârtej.  Asta este tot!  Voi nu trebuie să mergeţi înapoi şi să creaţi fiecare viaţă pe care a-ţi avut pe Pământ şi în timpul înainte de a veni pe Pământ.  Voi nu trebuie să faceţi asta!  La orice oră când sânteţi gata ca să scăpaţi de roata karmică voi puteţi să faceţi simplu, spunând că acum este timpul.
     Acum, pentru cei care au făcut deja asta, multe lucruri se întâmplă aşa cum ştiţi.  Unele lucruri sânt chiar frumoase, dar asta va alcătui o serie de schimbări în viaţa voastră care nu este totdeauna uşor pentru că voi treceţi prin schimbări rapide şi intense.  Asta va afecta corpul vostru pentru că karma este o energie care este înmagazinată în fiinţa voastră fizică.  Acum când voi numai vreţi să căraţi karma, asta trebuie să găsească o cale să iasă afară din corp.  Asta poate să fie temporar dureros.  Asta poate o să vă nemulţumească pentru o perioadă de timp, poate vă va ţine la pat.  Poate o să vă cauzeze durere şi temperatură pentru că energia veche încearcă să vă părăsească, să iasă din corp.  Dar voi învăţaţi să faceţi faţă la aceste lucruri şi să le eliberaţi.
     Daţi-ne voie să ne uităm aici pentru un alt tip de karma.  Este vorba de o “karma strămoşească”.  Este în ADN-ul, este în biologia voastră.  Este karma de “familie”.  Noi discutăm acum despre asta pentru că tatăl vostru şi bunicii şi stră-stră bunicii voştri sânt aici. Ei sânt aici ca să vindece această karma.  Voi a-ţi ales ca să vă eliberaţi de roata karmică a sufletului vostru. Dar este încă o altă karma care mai persistă.  Este karma strămoşească. 
     Acest spaţiu se umple cu cei care simplu aşteaptă ca voi să spuneţi că este timpul să eliberaţi karma strămoşească la fel.  Ştiţi voi că în interiorul fiinţei voastre şi în sinea vieţii voastre, nu este doar karma sufletului vostru, dar şi karma strămoşească?  Este karma pentru lucruri care au fost făcute acum cinci generaţii sau zece sau sute de generaţii înainte.  Asta a fost cărat totdeauna în fiecare biologie a voastră.  Într-adevăr voi puteţi vedea bolile familiare care este predominant în firele din sângele vostru.  Dacă aveţi o tendinţă pentru diabet în familia voastră, asta este cărat karmic în ADN-ul vostru.  La fel sânt emoţiile - emoţii karmice strămoşeşti - astea sânt cărate în sinea voastră.  Sânt evenimente care au fost create de strămoşii tatălui vostru, cincisute sau o mie sau două mii de ani în urmă, pe care voi încercaţi să vindecaţi în viaţa asta a voastră.  Şi voi vă miraţi de ce viaţa poate să fie aşa dificilă şi problematică?  Aşa cum am spus noi, numai este vorba doar de voi nicidecum.
     Sânt mii de entităţi care vin în acest spaţiu chiar acum.  Pe tatăl pe care îl ştiţi şi bunicii şi străbunicii pe care nici nu a-ţi cunoscut, stau şi aşteaptă într-un şir, aşteptând ca vindecarea să ia loc.
     Voi a-ţi avut nevoie de o putere masculină ca să părăsiţi Regatul.  Voi a-ţi avut nevoie de asta.  Dar această putere masculină, această energie de călător, a fost la fel şi o energie de războinic.  Când a-ţi părăsit Regatul şi a-ţi intrat în vid, voi într-adevăr a-ţi început să vă bateţi cu alţii.  Într-adevăr, această energie masculină pe care a-ţi cărat cu voi, fost de structură şi disciplină.  A fost o energie de intelect şi nu atât de inimă.  A fost o energie de apărare şi de călătorie.  Voi toţi a-ţi cărat asta cu voi.  Este timpul în această Zi a Taţilor ca să vindecaţi şi să balansaţi şi să eliberaţi.  Pentru asta sânt vizitatorii care au venit aici.
     Ei întreabă dacă voi sânteţi pregătiţi să eliberaţi şi să vindecaţi karma strămoşească care a făcut parte din sângele vostru.  Ei întreabă acuma ca în inima şi în liniştea voastră să eliberaţi asta.  Asta îi va elibera pe ei şi îi va vindeca la fel.  Fiţi în linişte pentru un moment ca să simţiţi energia masculină, această energie de tată, ce a-ţi adus cu voi.  Voi a-ţi cărat asta cu voi de când a-ţi plecat de Acasă.  Asta vrea să fie balansată şi vindecată.  Karma  asta, energia de Tată, vrea să fie vindecată.  Şi făcând asta, dragi prieteni, asta dă voie la dragostea, îngrijire, la energia de viaţă de Mamă să iasă la suprafaţă într-un fel mult mai balansat.  Dacă este apropriat pentru voi să eliberaţi şi să vindecaţi asta, nu numai energia de Tatăl dar şi a strămoşilor voştri, acum puteţi face asta.
     (pauză)
     Este aici un şir lung cu strămoşii vostri.  Noi am spus vouă înainte că “Numai este vorba de voi nicidecum”.  Acum când lucraţi în energia nouă, voi găsiţi asta că este tot mai mult adevărat.  Numai este vorba de voi nicidecum. Voi vă vindecaţi, voi v-aţi vindecat trecutul vostru propriu.  Şi acum voi vindecaţi trecutul alţilor.
     Sânt biserici care înţeleg acest concept.  Ei se roagă pentru strămoşii lor.  Ei se roagă ca strămoşii să se alăture lor în ceruri, indiferent de păcatul ce au făcut.  Ei înţeleg până la o limită, energia care este în spatele acestora.  Ei înţeleg că este o karma strămoşească.
     Oh  dragilor, multe schimbări au loc aici.  Multe, multe schimbări  (pauză emoţională).
     Una dintre atribuţiile energiei orientate masculine este de un ego puternic.  Nu este că femeile nu au şi ei un ego.  Noi clasificăm egoul ca o energie orientată masculină.  Dragi prieteni, a fost important pentru Jack să ia acea energie masculină.  Făcând asta, egoul a fost mai accentuat.  Asta a fost important şi necesar pentru călătoria lungă pe care Jack a luat.
     Voi cunoaşteţi foarte bine egoul!  Asta va servit foarte bine în timp ce a-ţi fost în forma umană şi chiar şi înainte de a veni aici.  Dar voi aveţi impresia că egoul este un lucru rău.  Sânt unii care sânt atraşi de munca spirituală care simt că egoul trebuie ucis.  Ei simt că egoul trebuie să fie distrus ca voi să puteţi merge înainte.  Asta nu este adevărat.  Egoul trebuie să se contopească şi vindecat şi balansat.  Energia orientată masculină va servit bine.
     Ego... derivă din cuvântul Latin “Eul”.  Eul care pleacă.  Şi asta a făcut Jack.  El şi-a luat la revedere de la Regele şi Regina şi a spus “Eu acum plec”.  Într-adevăr, egoul a fost dezvoltat când voi, când Jack a trecut prin Zidul de Foc.  A fost nevoie să fie, pentru că nu a fost niciodată o separare înainte.  Nu a fost niciodată o pierdere de identitate a cine a-ţi fost voi.  Egoul a fost dezvoltat şi a fost important.  A creat un fel de identitate pentru voi.
     Egoul vostru a fost purificat prin timp.  Egoul vostru a fost intensificat când voi a-ţi venit pe Pământ şi a-ţi început să luaţi corp fizic.  Egoul vostru, dragi prieteni, a fost singurul lucru la care a-ţi putut să vă relataţi în trecut.  Egoul vostru a fost singurul lucru care a stat totdeauna cu voi, de la timpul de când a-ţi trecut Zidul de Foc, prin călătoria voastră în vid, până la timpul când a-ţi venit pe Pământ.  Voi a-ţi simţit o separare uriaşă şi o pierdere când voi a-ţi părăsit pe Regele şi Regina din Regat.  Egoul vostru a fost tot timpul constant care a venit cu voi.  “Eu plec” a spus Jack. “Eu merg în vid, eu merg într-o aventură”, Ego.
     Este interesant că voi pierdeţi atât de mult timp cu egoul vostru.Voi daţi o bătaie bună la ego.  Voi încercaţi să ucideţi şi să-l distrugeţi (chicotiri).  Şi voi a-ţi ajuns că nu puteţi face asta!  Este o parte integrală din voi.  Este singura conecţie înapoi Acasă.  Este reamintirea voastră de Acasă care a fost totdeauna cu voi.
     Aşa cum voi vă mutaţi în energia nouă egoul se transformă.  Asta se schimbă.  Voi vă transformaţi şi vă schimbaţi.  În loc de “Eu plec”, voi deveniţi “Eu Sânt”!  Eu Sânt.   Asta este energia nouă.  Asta este balanţa nouă masculină şi feminină,  Regele şi Regina.  Asta este noua balanţă.  Dragi prieteni, fiţi blânzi şi amabili cu egoul vostru.  Este un tată sau o energie orientată masculină în voi.  Iubiţi şi binecuvântaţi aşa cum a-ţi iubi şi binecuvânta tatăl vostru biologic în această viaţă,  şi taţii care au venit înaintea lor şi Tatăl din Regat care a ajutat la naşterea voastră.
     Este multă informaţie să chibzuiţi şi să revedeţi.  Noi o să spunăm o poveste scurtă.  Noi o să spunăm o poveste a unui masculin, lucrător de iluminare, de Shaumbra.  Pe acesta îl vom numi James.
     James a fost ca mulţi dintre voi.  James a venit în această viaţă pentru a curăţa, pentru o curăţire finală şi completară.  James a ales o genealogie familiară cu care a fost în trecut.  Daţi-ne voie ca să ne abatem aici pentru un moment.
     Într-adevăr când voi veniţi într-un corp fizic nou şi o viaţă nouă pe Pământ, voi vă alegeţi familia voastră.  Dar voi nu numai vă uitaţi la milioane şi milioane de familii care sânt disponibile şi spuneţi,“Eu o să iau pe aceştia sau pe aceia”.  Nu este chiar aşa de simplu.  Voi aveţi afinitatea la genealogie de sânge de unde a-ţi venit.  În general, voi alegeţi să vă reîntoarceţi într-o familie cu care a-ţi fost în trecut.
     Sânt unii care cred că ei pot sări dintr-o ţară în alta, de la o rasă la alta.  Dragi prieteni, asta nu este aşa corect.  Voi aveţi tendinţa să urmaţi tiparul.  Voi urmăriţi familiile din care a-ţi făcut parte în trecut.  Ştiţi voi că voi a-ţi putea fi stră-bunicul vostru propriu (râsete din audienţă).  Asta nu este aşa neobişnuit, voi alegeţi să veniţi înapoi într-o genealogie precisă, origine de sânge precisă.  Sânt multe scopuri pentru asta în care nu intrăm să le discutăm acuma.
     Este o poveste în Biblia voastră care vorbeşte despre doisprezece triburi şi familii pe Pământ.  Într-un sens asta este corect şi adevărat.  De la aceste doisprezece triburi anumite familii s-au dezvoltat.  Voi a-ţi avut tendinţa să staţi în această familie până în ultimii ani recenţi.  Până la aproximativ 50 de ani, a fost comun să staţi foarte strâns de acea origine de sânge.  Asta se schimbă acuma şi sânt multe scopuri pentru asta.  Noi nu vrem să vă luăm din timpul vostru preţios să le discutăm acum astea.  Dar să înţelegeţi că voi aveţi tendinţa să staţi în acelaşi tipar de familie de aceea este o fascinaţie pentru genealogia voastră proprie.  Voi o să vă arătaţi în arborele vostru familiar propriu de câteva ori (râsete din audienţă).
     Acum, James a ales o altă viaţă pe Pământ.  El a ales o familie cu care a fost înainte.  El a selectat o genealogie cu care a fost chiar familiar. (Notaţi energie comună în spatele cuvântelor “familie” şi “familiar”).  El a venit pe Pământ în această viaţă având un tată care a fost foarte strict şi foarte aspru.  Tatăl lui a fost de o inimă rece.
     James a venit în viaţa asta cu o mamă care a fost iubitor dar firav.  Din nou, dacă vă uitaţi la energia în spatele acestei lecţii, voi o să înţelegeţi că este mult mai mult aici decât ochii pot vedea.  Un tată care  a fost un controlor şi pretenţios şi cu disciplină şi strict.  Un tată care a dat puţină dragoste dar, a dat multe indicaţii.  O mamă care a fost iubitoare dar fricoasă..cu frică de la energia masculină a tatălui.   Fricoasă ca să deschidă inima ei.  Ea a fost firavă.
     Aşa cum James a crescut în ani, el a realizat că vrea să plece de la energia tatălui strict, imediat.  La fel a fost o energie care a cerut de la el să meargă la biserică de care el nu a simţit nici o conecţie.  El nu a simţit nici o atragere pentru biserică.  În această biserică el a învăţat despre un Tată sever, Tată egoist, un Tată ca un judecător şi un Tată care pedepsea.  El a învăţat că Dumnezeul a fost aşa, Dumnezeul Tatăl.  Răzbunător, supărat, temperamental, cruel şi strict.  Asta a învăţat el.  Asta a învăţat în timp ce a fost în familia biologică pe care el a ales, şi care a fost controlat de o energie masculină strictă.
     Când el a ajuns la o vârstă destul de mare, el a plecat repede  El a plecat repede şi a început o călătorie a lui proprie pentru că la nivelul lui sufletesc el a ştiut că trebuie să se vindece în această viaţă.  El a ştiut că trebuie să se vindece pe el însuşi, trecutul lui, dar el a ştiut în subconştientul lui că a fost karma genealogiei familiei pe care a trebuit să vindec la fel.
     Oh, aşa cum ştiţi, James a încercat multe lucruri diferite, multe şcoli diferite de gândire, care toate l-au ajutat pe el să se mută la un nivel nou, toate astea l-au ajutat pe el mult.  El a avut probleme cu relaţii.  El nu a înţeles bine cum să-şi deschidă inima lui la femei în această viaţă.  El nu a ştiut cum să se aproprie de energia feminină, pentru că ce a văzut el a fost firavă.  Energia feminină pe care el a cunoscut abia a dus dragostea de azi pe mâine.  El a încercat să găseacă dragoste în alte femei, dar el nu a ştiut cum să procedeze.  Este mult mai mult la această poveste de cât ochii pot vedea, dragi prieteni.
     James până la urmă a găsit o femeie care a putut să-şi exprimă dragostea, dar ea a fost puternică în drepturile ei.  Ea a avut o balanţă sănătoasă, masculină şi feminină.  Dar James nu a vrut copii.  El nu a vrut să supune un alt uman la tipul de suferinţă prin care a trecut el.  Şi aşa el a ales şi nevasta lui a fost de acord că în această viaţă să nu aibă copii.
     Ei au căutat împreună.  Ei s-au dus la multe clase.  Ei au aparţinut multor grupuri, şi ei au învăţat multe lucruri pe drumul lor.  Dar problemele lor au continuat.  El a avut probleme de abundenţă în viaţa lui.  El a avut probleme de a se ţine de un serviciu.  Şi cum relaţia cu soţia lui s-a maturizat în timp, el a avut probleme să se relateze ei, la energia aceea feminină.  El a căutat să aibă mai mult timp cu el însuşi, numai cu el, contemplând, vorbând cu Dumnezeul Tatăl, cu cel pe care el a ştiut că este cruel şi supărat.  Dar el nu a cunoscut altă relaţie cu un alt Spirit.  Totdeauna a fost energia de Tată.
     La acel punct, după mult efort şi învăţătură şi probleme, James a început să citească materialul Cercului Crimson.  El a început să se conecteze cu energia familiei.  El a început să înţeleagă de ce este pe Pământ în primul rând.  James a început să aibă o nouă pricepere a vieţii lui.  Oh, într-adevăr a fost dificil să elibereze multe din căile vechi.  Dar el a început să aibă o nouă pricepere de ce este el aici.
     Nişte lucruri bune au început să aibă loc în viaţa lui.  James a fost totdeauna apreciativ şi a stat jos şi a mulţumit şi s-a rugat la Dumnezeul Tată şi la Îngerii şi la Călăuzii lui.Şi după aceea s-a părut că timpurile dificile s-au întors din nou, aşa cum mulţi dintre voi a-ţi experienţat.
     James era silitor a lucrat cu lecţiile din Cercul Crimson, el s-a dus la lucru într-o zi şi lui i s-a dat o mărire de salar.  El a primit o mare majorare de salar, se pare parcă asta a venit din aer.  El a fost bucuros şi s-a gândit la el că “Asta într-adevăr lucrează acum” Eu de adevăratelea devin un Creator, eu într-adevăr învăţ cum să manifest, pentru că uite ce s-a întâmplat în viaţa mea!
     James s-a dus acasă în seara aceea, s-a dus în camera de meditaţii a lui, a închis uşa,  a aprins o lumânare şi a şters de praf cristalele (râsete).  El încă a mai ţinut toate astea chiar că noi am spus să elibereze (râsete din audienţă)  James s-a rugat şi a mulţumit şi a spus “Dragă Tatăl nostru, eu îţi mulţumesc pentru cadoul de majorare de salar şi pentru promoţia mea la servici, acuma eu o să am abundenţa să plătesc facturile la timp.  Acum eu o să am abundenţa să cumpăr la draga mea nevastă câteva lucruri pe care eu totdeauna am vrut să i le dau.  James a continuat, “Dragi îngeri, dragi îngeri, eu mulţumesc pentru că a-ţi aranjat asta.  Oh, şi da, eu înţeleg că voi facilitaţi creaţiile mele.  Eu vă mulţumesc. Eu sânt fericit şi eu învăţ.  Eu învăţ să devin un creator.  Eu creez mai multă abundenţă în viaţa mea”.
     Şi Spiritul, reprezentat de Regele şi Regina, şi de călăuzi şi îngeri şi curieri, toţi au auzit asta.  Ei aud toate cuvintele voastre.  Şi ei au râs şi ei s-au scărpinat pe cap.  Şi da, şi eu Tobias, am fost acolo.  Eu la fel am fost uimit şi m-am gândit, “De ce James dă credit la Spirit, la îngeri, la călăuzi, la Dumnezeul Tatăl pe care el nu prea înţelege şi de care lui îi este chiar frică.  De ce dă James credit pentru realizările lui la alţii?  Oare el se gândeşte că noi distribuim favoruri, sau bunătăţi la Shaumbra, fără vreun tipar anume?
     Şi noi am râs şi noi ne-am amuzat şi noi am spus, “Noi trebuie să vorbim despre asta la familie în una dintre lecţii. Asta va deveni una dintre cele mai importante lecţii.  Noi spunem la James şi la fiecare dintre voi - daţi mulţimiri vouă înşivă”.
     Lecţia unsprezece; Daţi mulţumiri vouă înşivă pentru ce voi creaţi.  Este o lecţie simplă dar vă va provoca.  Dacă ceva bun se întâmplă în viaţa voastră mâine, voi o să vreţi să spuneţi, “Oh, dragă Dumnezeule, Tatăl, mulţumesc ţie”.  În loc să vă mulţumiţi vouă Înşivă!
     Lecţia unsprezece; Daţi mulţumiri vouă înşivă.  Este un scop pentru asta de ce este aşa important.  Energia mulţumirii voastre pentru voi înşivă este ca şi o hrană pentru divinitatea voastră.  Este ca şi mâncare şi apă pentru sămânţa Hristosului care creşte în sinea voastră.  Când voi daţi mulţumiri vouă înşivă, este o recunoaştere pentru ce este înăuntrul vostru.  Dacă voi daţi mulţumiri la altcineva sau altceva - pentru Regele şi Regina, la călăuzii şi îngerii voştri, la curierii, la Tobias sau oricare, - voi literal daţi puterea voastră la altcineva.  Voi daţi la altcineva. Noi într-adevăr auzim când voi ne mulţumiţi.  Mulţumirile voastre, umilinţa voastră, dă scânteie la vieţile noastre.  Noi ne bucurăm că voi ne vorbiţi, dar dragi prieteni, daţi mulţumirile la voi înşivă!  Este o divinitate, Sămânţa lui Hristos care  înfloreşte în fiinţa voastră.  Noi vedem în voi.
     Voi vă treziţi.  Energia de care are nevoie Sămânţa lui Hristos, de care are nevoie divinitatea voastră, este energia voastră proprie de dragoste şi recunoaştere.  Să nu daţi asta nouă.  Noi nu avem nevoie de asta.  Noi vă iubim mult, dar îngrijiţi-vă de voi înşivă.  Daţi mulţumiri vouă înşivă.  Voi o să începeţi să vedeţi  exemple în viaţa voastră unde lucrurile încep să lucreze pentru voi prima dată, într-adevăr să lucreze.  Voi începeţi să aveţi o nouă înţelegere.  Voi o să începeţi să auziţi obiecte fără viaţă că  vorbesc, oh da, chiar alaltăieri oala de cafea a vorbit lui Cauldre (râsete din audienţă).
     Aşa vesel cum se pare asta, dragi prieteni, fiecare obiect fără viaţă cum se pare, are un nivel vibraţional.  Are o identitate proprie.  Noi v-am spus vouă în comunicările anterioare că stâncile o să înceapă să vă vorbească.  Şi asta este adevărat.  Ei au modelul lor de vibraţie proprie şi ei pot comunica cu voi.  Voi o să experienţaţi mult mai mult asta în viaţa voastră, aşa cum voi începeţi să înţelegeţi ce înseamnă să fi un creator. 
     Daţi mulţumiri vouă înşivă, daţi mulţumiri vouă înşivă.  Asta va creşte exponenţial şi o să facă mai uşoară drumul vostru de trezire proprie.  Noi nu avem nevoie de mulţumiri, de dragoste, de înţelegere.  Daţi-vă înapoi asta vouă.
     Noi am vorbit despre ego mai înainte, pentru că primul lucru ce se va întâmpla când voi o să vă mulţumiţi vouă, acea energie orientată masculină se va arăta.  Voi o să spuneţi vouă înşivă “Eu nu pot să dau mulţumiri mie însămi”!  Asta este energia masculină a egoului care spune astea.  Asta a cauzat bătălii în vid când voi prima dată a-ţi trecut prin Zidul de Foc.  A cauzat bătălie pe Pământ.  A cauzat o nepricepere a Spiritului ca şi un strict şi sever şi chiar un cruel Tată.
     Când voi vă mulţumiţi vouă, o să fie o frică imediată a egoului vostru propriu.  De aceea este că lecţia asta este aşa simplă dar totuşi aşa interesantă. De aceea este că noi am ales ca la Ziua Taţilor să aducem acest subiect, lecţia insprezece.  Astea sânt toate împletite împreună.  Energia de tatăl, strămoşii voştri din trecut, egoul,  vă dă abilitatea să vă onoraţi pe voi înşivă ca Spirit.
     Aşa simplu şi uşor cum apare, o să fie o rezistenţă din partea voastră să faceţi asta.  Când o să predaţi această lecţie la alţii, ei o să rezistă la fel.  Este o barieră, este această energie de ego masculin pe care a-ţi încercat să ascundeţi şi să fugiţi de el şi să ucideţi.  Totul este în voi, masculin şi feminin.  Este totul în voi.  Onoraţi şi recunoaşteţi-vă pe voi înşivă.  Daţi mulţumiri la voi înşivă.  Când ceva bun se întâmplă în viaţa voastră - şi asta se va întâmpla mult mai mult,când ceva bun se întâmplă,mulţumiţi vouă.
     Oh, asta va fi cumva străin la început - luaţi mâna voastră, stânga sau dreapta, asta nu contează mult.  Puneţi pe pieptul vostru - şi daţi mulţumiri vouă înşivă.  Onoraţi-vă, simţiţi-vă pe voi înşivă.  Asta va lua puţină muncă, dar dragi prieteni, aşa cum voi faceţi, voi vă îngrijiţi şi vă hrăniţi trezirea Divinităţii în sinea voastră.
     Dacă voi nu recunoaşteţi creaţiile voastre, dacă voi daţi credit la Spirit sau îngeri sau oricine altcineva, această Divinitatea care este ca şi o seminţă în fiinţa voastră, va începe să se vestejească ca şi o plantă într-o zi de vară fierbinte.  Are nevoie de dragostea voastră.  Divinitatea voastră este Adevărul de Sine al vostru.  A fost în cocon pentru o perioadă lungă, un timp lung.  Este cine sânteţi voi într-adevăr şi vine înapoi la voi ca şi un copil.  Are nevoie de dragostea voastră.  Are nevoie de dragostea balansată a Regelui şi Reginei în Sinea voastră.
     Oh, este mult mai mult la această lecţie, este mai mult decât ochii pot vedea la dinamicitatea care ia loc.  Dragi prieteni, Lecţia Unsprezece din Seriile Creaţiei - cea care vă va catapulta într-un nivel noi de creator - este să Daţi Mulţumiri la Voi Înşivă.  Onoraţi şi iubiţi pe voi înşivă.  Noi nu vrem să auzim nici o mulţumire adresată nouă! (râsete din audienţă).
     Oh, noi am aruncat afară multe lucruri care au fost dragi vouă dar este timpul să mergeţi înainte (emoţional).  Este timpul.  Dacă noi auzim că voi ne mulţumiţi nouă, noi o să vă aducem aminte... (râsete din audienţă)...într-un fel de tată...(râsete de audienţă)...că asta nu este apropriat niciodată.  Daţi mulţumiri vouă înşivă.
     Asta va lua puţin timp ca să treceţi peste grijile vechi a egoului.  Voi trebuie să lucraţi cu asta.  Voi trebuie să aduceţi în balanţă masculină şi feminină proprie.  Asta va lua puţină muncă.  Mulţi dintre voi o să fiţi aşa provocaţi că poate o să vă daţi bătuţi şi o să vă întoarceţi la căile voastre vechi.  Noi vă provocăm ca să vă mutaţi dincolo de simţămintele egoului, care a fost plin cu energia masculină de care noi am vorbit.  Mergeţi dincolo ca să puteţi îmţelege că egoul va servit bine. Înţelegeţi că voi mergeţi în călătoria care s-ar putea fi denumită “Eu merg”  în noua energie care este “Eu Sânt”.
     Sânt multe lacrimi în acest spaţiu.  Sânt lacrimile taţilor voştri, lacrimile bunicilor şi străbunicilor voştri, pentru că înţelegerea ia loc în final.  Înţelegerea balanţei a energiei tatălui.  Voi începeţi să înţelegeţi acuma că nu este un Tată în Ceruri aşa cum voi a-ţi fost învăţaţi în şcolile voastre.  Noi vă spunem acuma că este Regele şi Regina şi energia predominantă feminină sau a Reginei, energia a Tot Ce Este, este predominant de naştere şi îngrijire şi iubire,  energia voastră, ce Jack a fost de călător.  A fost acea putere, a fost de a merge înainte.  Cei care se adună în acest spaţiu, le curg lacrimile dar nu de durere, dar de eliberare ştiind că voi acuma eliberaţi pe ei, eliberaţi multe din karma care a fost imprimat în familia voastră proprie.  Da sânt aici familii care au avut karmă de alcohol, karma de incest, karma de imbalanţă emoţională.  Voi dragi prieteni, dragi Shaumbra, a-ţi ales cel mai dificil dintre dificili să veniţi în această viaţă nu numai să vă vindecaţi pe voi înşivă, nu numai să vindecaţi viaţa sufletească din trecut, dar să vindecaţi genealogia voastră.  Este multă vindecare care ia loc aici.  Este în Sinea voastră, este în Sinea tuturor care se adună aici.
     Dragi prieteni, este simplu acuma.  Să nu complicaţi asta.  Aşa cum schimbările apar în viaţa voastră, aşa cum voi începeţi să vedeţi manifestaţiile muncii voastre ceea ce faceţi în Seriile Creaţiei, daţi mulţumiri vouă înşivă.  Onoraţi-vă  pe voi înşivă.  Să nu fugiţi de la ego.  Integraţi-l.
     Noi vă iubim mult.  Noi vă vedem ca şi învăţători.  Noi vă vedem Shaumbra, voi care mergeţi în această lume să ajutaţi pe ceilalţi să treacă în energia nouă.  Asta este o altă cale de a spune că ei vor trece în Divinitatea lor propriu. Ei o să aibă nevoie de călăuzi umani.  Ei au nevoie de voi.
     Noi nu profesăm ce o să vină, noi nu vedem în viitor, pentru că sânteţi Voi care creaţi asta.  Dar aşa cum v-am spus vouă, noi vă mediem pe voi.  Noi vedem pe voi fiind un înţelept, iubitor, puternic, pasionat învăţător pentru alţii.  Voi a-ţi mers pe un drum dificil.  Studenţii o să vină la voi într-un timp şi o să spună “Drag învăţător, eu încep să am câteva lucruri bune care se întâmplă în viaţa mea.  Eu încep să fac mai mulţi bani.  Eu încep să mă reunesc cu familia mea biologică de care am fost departe pentru aşa mult timp.  Emoţional şi fizic, noi am fost înstrăinaţi. Eu chiar am câteva relaţii romantice”.  Studenţii voştri o să spună, “Îţi aduci aminte că ţi-am spus că vreau o nouă relaţie? Eu încep să mă bucur de aceste relaţii noi”.  Şi studenţii voştri o să vă spună, “Eu dau mulţumiri la Dumnezeu pentru tot ce vine în viaţa mea”.
     Şi voi o să spargeţi baloanele lor” (râsete din audienţă).  Voi o să spuneţi “Să nu mulţumiţi la Dumnezeu, să nu mulţumiţi la Tatăl, şi ei nu prea o să înţeleagă.  Ei o să gândească că voi vreţi să treceţi cu ei peste încă o lecţie nebună.  Dar fiecare dintre voi de aici are un potenţial, dragostea şi puterea de a fi învăţător bun.  Voi o să staţi cu ei, aşa cum stăm noi cu voi, şi voi o să explicaţi lor lecţia unsprezece - Daţi Mulţumiri Vouă Înşivă.  Recunoaşteţi că este Divinitatea voastră proprie, este energia voastră care crează aceste lucruri.  Dacă voi faceţi aşa, asta va fi ca şi cum a-ţi uda şi hrăni o plantă.  Atunci studenţii voştri vor începe să se trezească.
     Voi o să începeţi să vedeţi asta mult mai mult.   Creaţia voastră o să devină mai clară şi puternică şi mai definită.  Noi ştim că voi o să fiţi temptaţi să mulţumiţi Dumnezeului pentru că în felul acesta a-ţi fost voi învăţaţi.  Voi o să fiţi temptaţi să încuiaţi uşa, să stingeţi lumina să vă îngenunchiaţi la patul vostru aşa cum a-ţi fost învăţaţi.  Dar dragi prieteni, deasupra de toate, Daţi Mulţumiri la Voi Înşivă.  Şi să nu uitaţi Shaumbra, voi niciodată nu sânteţi singuri.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.