LECŢIA A DOISPREZECEA - SERIILE CREAŢIEI
PRESENTED AT THE KRYON MIDSUMMER LIGHT
CONFERENCE, BRECKENRIDGE, COLORADO
YOUR NEW RELATIONSHIP WITH SPIRIT
O NOUĂ RELAŢIE CU SPIRITUL
13 IULIE 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, că noi ne adunăm în acest spaţiu, în această energie sacră, cu familia.  De când ne-am adunat aici, de ieri noapte, energia din această cameră, în acest hotel, pe vârful muntelui a escaladat.  S-a construit.  Voi o să găsiţi, dragi prieteni, dificil să controlaţi temperatura în această cameră pentru că au loc multe schimbări în sinea voastră.  Voi eliberaţi.  Voi eliberaţi drumul pentru ceva care a fost plănuit de un timp lung.  Voi faceţi loc în sinea voastră pentru această nouă divinitate să iasă la suprafaţă în viaţa voastră.  Şi astăzi noi o să vorbim special despre asta.
     Dragi prieteni, voi eliberaţi energia veche din viaţa voastră.  Voi tranziţionaţi de la vechi la nou.  Asta este un spaţiu sacru pentru ca să faceţi asta şi un timp sacru.  Aşa cum am spus noaptea trecută, noi am lucrat cu voi zile întregi şi săptămâni şi luni, să vă preparăm pentru acest timp.  Au fost energiile spiritului, a lui Kryon, a lui Arhanghel Mihail şi Consiliul Crimson care v-au adus aici împreună ca să lucrăm cu voi intens.  Voi a-ţi ajuns la punctul de tranziţie.  Tranziţia este semnificativă în viaţa voastră, o tranziţie semnificativă pentru toţi cei care se află în viaţa voastră şi pentru Tot Ce Este.  Într-adevăr asta este un moment sacru şi bine cuvântat.
     Noi totdeauna avem vizitatori în această clasă a energiei noi  Energia care vine să ne viziteze astăzi este de Acasă.  Este de Acasă.  Ei o să adună în Cercul al doilea.  Voi sânteţi în primul cerc.  Ei se adună jur împrejur.  Este de reamintirea de Acasă, din Regat, de unde a-ţi venit voi.  A fost o veşnicie, o veşnicie de timp de când a-ţi plecat - dar totuşi nu aşa de mult - de când a-ţi venit în această călătorie incredibilă.  Este călătoria îngerilor, din Regat prin vid şi în acest loc numit Pământ.  A fost o călătorie incredibilă, o călătorie incredibilă.  Şi astăzi energia de Acasă, energia Regelui şi Reginei au venit să vă viziteze.  Noi o să vorbim despre asta astăzi în această întâlnire.
     La fel se adună în această cameră în cercul al doilea, energiile lui Kryon şi energiile Arhanghelului Mihail.  Ei se adună la fel aici.  Ei au fost prezenţi aici de când voi sânteţi aici.  Ei se adună într-o formă de ceremonie de absolvire pentru voi, un nou început pentru voi, şi un nou timp pentru voi.
     Să facem o pauză aici şi să ne permiteţi să spun cine sânt eu, Tobias, şi cine am fost în trecut pentru voi.  Noi ne cunoaştem din timpul lui Ault, (Atlantis).  Noi am lucrat împreună.  Noi am căutat   şi am cercetat pentru divinitatea din sinea noastră.  Noi am folosit tehnologie ca să ne re-descoperim pe noi înşine, să găsim divinitatea ascunsă în sinea noastră.  Oh, noi am descoperit multe lucruri.  Noi am învăţat multe lucruri.  Dar dragi prieteni, dragi îngeri, noi nu am descoperit divinitatea noastră.  Când noi am realizat că asta nu a fost posibil, noi am hotărât să părăsim această fază a Pământului.  Noi am folosit un tip de re-înnoire prin distrugere, ca să putem lua totul de la început,  să începem din nou căutarea sămânţei divine în sinea noastră.
     Eu, Tobias, am cunoscut pe mulţi, mulţi dintre voi.  Noi am lucrat împreună, mână în mână.  Noi ne-am rugat împreună.  Noi am căutat împreună.  Noi am râs împreună.  De aceea este că voi îmi cunoaşteţi energia.
     A fost din nou un timp când noi ne-am adunat dar eu nu am fost în trup uman.  Noi ne-am adunat împreună ca familie, ca Shaumbra.  Timpul acesta a fost acum 2000 de ani în urmă, pe planeta voastră.  Eu am lucrat foarte aproape cu mulţi dintre voi, mulţi dintre voi.  Asta a fost un timp important pe care noi o să discutăm.  Voi poate cunoaşteţi energia mea de atunci.  Eu am mers cu voi - împreună cu călăuzii voştri - călăuzii voştri care au plecat (râsete din audienţă).  Eu am mers cu voi de atunci în multe vieţi ale voastre, ajutându-vă ca cel care vă iubea, cel care a ţinut energia de familie împreună, cel care va liniştit.  Împreună cu îngerii voştri şi anturajul personal al vostru, noi am lucrat împreună.  Noi am avut o misiune.  A fost ceva important de făcut pe acest Pământ.  Noi am lucrat împreună.  Eu am lucrat foarte aproape cu voi şi cu alţii care sânt în această viaţă prezentă, de când a-ţi luat decizia ca să intraţi în trezirea voastră, de când a-ţi luat decizia să fiţi lucrători de iluminare, de când a-ţi luat drumul dificil şi singuratic, de când a-ţi părăsit în conştienţă energia veche a Pământului şi a-ţi început să mergeţi în energia nouă.
     Eu Tobias, şi cei din Consiliul Crimson, am lucrat cu voi foarte aproape în somnul vostru şi în starea trează a voastră.  Noi ştim că asta este un timp provocator pentru fiecare dintre voi.  Voi faceţi ceva ce nu a fost făcut înainte.  Ei voi continua să lucrez cu voi, la fel şi energiile lui Kryon, şi a arhanghelilor, şi a celorlaţi.  Noi o să continuăm să lucrăm cu voi atâta timp cât voi alegeţi să continuaţi drumul acesta, atâta timp cât continuaţi această călătorie de îngeri.
     Cine sânteţi voi?  Cine sânteţi voi?  Voi sânteţi cei care a-ţi plecat de Acasă de mult, mult timp înainte ca să începeţi această călătorie.  Voi a-ţi plecat de Acasă.  Voi a-ţi lăsat comfortul din regat.  Voi a-ţi lăsat familia voastră originală de foarte mult timp.  Când voi a-ţi lăsat Creaţia şi Tot Ce Este, voi a-ţi trecut prin Zidul de Foc.  Aşa cum am spus de multe, multe ori înainte, asta va sfărâmat în milioane de bucăţi.  A sfărâmat sinea voastră veche şi conştienţa voastră în milioane de bucăţi.  Atunci când aceste bucăţi s-au împreunat din nou, voi v-aţi aflat înafara a Tot Ce Este.  Voi a-ţi fost înafara Casei, înafara Regatului şi înafara a Tot Ce Este.  Voi a-ţi fost în vid, într-un nimic.  A fost un nimic în care nici negru nu a existat, nici un vacum - nimic - un vid în care v-aţi trezit.
     Voi v-aţi trezit în asta, dragi prieteni, şi nu a-ţi cărat nimic cu voi de Acasă.  Folosând un metafor, asta este că voi nu a-ţi avut nici un fel de bagaj cu voi.  Voi nu a-ţi avut nimic.  Voi nu a-ţi putut să vă aduceţi aminte.  Voi v-aţi  trezit într-un nimic.  Asta a făcut parte din călătoria voastră nouă.  A făcut  parte din aventura nouă.  Şi de aici voi a-ţi avut un sens uriaş de singurătate şi separare şi vinovăţie şi supărări.  Când voi v-aţi trezit în vid după ce a-ţi plecat de Acasă, după ce a-ţi părăsit creaţia originală, a-ţi intrat în nimic.  Sentimentul de singurătate, de separare şi vinovăţie şi supărare şi dorinţa de a fi întreg şi complet a fost cu voi de atunci.  De aceea este că voi plângeţi noaptea.  Noi vă auzim.  Noi înţelegem ce înseamnă asta.
     Dar voi a-ţi fost într-o călătorie, o călătorie uriaşă care a plecat de Acasă din Regat până la acest loc numit Pământ.  Voi a-ţi mai avut şi alte aventuri ca şi în afara Universului.  Ştiţi  că a-ţi fost voi care a-ţi creat stelele?  Şi sânteţi voi care încă mai creaţi în universul vostru.  Asta nu a fost acolo atunci când voi v-aţi trezit.  A fost un nimic.  Au fost numai voi.  Voi a-ţi creat multe!
     Până la urmă a-ţi venit pe Pământ.  Voi a-ţi venit pe Pământ să învăţaţi ceva nou.  Pe lângă multe alte călătorii, dragi prieteni, voi nu a-ţi putut să vă aduceţi aminte de Casa voastră originală.  În bătălii şi războaie care au fost în univers, în care a-ţi luat şi voi parte, astea au fost pentru ca să încercaţi să găsiţi drumul Acasă.  Aţi încercat să luaţi energia de la alţii, de la alte entităţi şi îngeri.  Voi v-aţi bătut cu ei în speranţa să luaţi din energia lor ca să vă puteţi întoarce Acasă.  Dar aşa cum ştiţi asta nu s-a întâmplat:  Asta nu s-a întâmplat.  De aceea au fost atâtea bătălii.  De aceea au fost atâtea conflicte.  De aceea este că voi  încă mai aveţi conflicte pe Pământ.  Oamenii încă mai încearcă să ia energia unui altuia, încercând să ia lucruri, informaţii, dragoste...încă mai încercând să găsească drumul Acasă, încă fiind într-o supărare adâncă, încă aşteptând să se reconecteze.   De aceea este că voi aveţi încă atâtea supărări şi o dorinţă foarte adâncă să fiţi Acasă.
     Şi dragi prieteni, cu conştienţa pe care voi a-ţi creat, acum este posibil pentru o bucată de Acasă să vină aici în acest spaţiu sacru, să vină aici ca să vă viziteze în această zi, în acest moment. Casa vine la voi!
     Noi vă cerem pe fiecare să respiraţi adânc.  Respiraţi această energie de Acasă în fiinţa voastră, această dragoste, această dragoste de Spirit, a regelui şi reginei, a creaţiei originale.  Vine ca să vă iubească,să vă mulţumească şi să vă onoreze pentru munca ce a-ţi făcut voi.  Ceea ce a-ţi făcut voi în călătoria voastră este că a-ţi creat ceva nou.  Noi am spus că a fost doar o singură creaţie înainte ca voi să plecaţi de Acasă.  Ciudat cum este, a fost doar o singură creaţie.  În sinea acelei creaţii, în sinea acelui Regat, totul a fost unul.  Totul a fost o expresie singulară.
     Prin munca ce a-ţi făcut voi, plecând şi mergând în călătorii multe, voi a-ţi ajutat să creaţi o a doua creaţie pentru Spirit.  Da, voi...voi, Shaumbra...voi, Lucrătorii de Iluminare...voi a-ţi făcut ceva ceea ce spiritul nu ar fi putut să facă singur.  Voi a-ţi plecat în călătorie.  Voi sânteţi cei care a-ţi făcut asta.  De aceea este că noi vă onorăm.  De aceea este că Kryon vă spală picioarele.  De aceea este că noi sântem în respect a cine sânteţi voi.
     Acum dragi prieteni, când voi a-ţi plecat de Acasă, voi nu a-ţi adus nimic cu voi cu excepţia a unei sămânţe firave care a avut un inveliş protectiv în jurul ei.  Asta a fost totul ce a-ţi adus cu voi.  A fost sămânţa divinităţii.  Voi a-ţi cărat asta în conştienţa voastră şi în fiinţa voastră pentru toate zilele şi timpurile călătoriei voastre.  A fost protectată cu grijă în sinea voastră, ascunsă cu grijă în sinea voastră, ca voi să nu puteţi vedea şi nici alţii să nu poate vedea asta.  A fost înmormântată adânc în conştienţa voastră.
     De-a lungul drumului voi a-ţi simţit ceva înăuntrul vostru.  Voi a-ţi simţit că este mai mult la ceea ce a apărut pe suprafaţă.  Voi a-ţi simţit prezenţa sămânţei divine în sinea voastră.  Asta va ţinut să mergeţi tot înainte în multe călătorii de a voastră.  Această sămânţă încă mai este adânc în sinea voastră şi aşa cum ştiţi, acum începe să se trezească.  Noi folosim termenul sămânţă, ca şi un metafor, dragi prieteni, dar asta este parte integrală a cine sânteţi voi.  Este la cel mai adânc nivel a fiinţei voastre, şi nu putea fi dezvăluit până la timpul apropriat.
     Aproximativ 2500 de ani în urmă, energia Pământului a fost apropriat pentru ca să fie adusă acea sămânţă a conştienţei divine ceea ce noi numim câteodată conştienţa Hristosului - din Regatul de afară şi dimensiunile care au existat.  Voi trebuie să ştiţi că conştienţa nu prea există în biologia voastră internă.  Există pe nivele şi dimensiuni care vă înconjoară.  Este să zicem ca şi aparatul care proiectează filmul la cinema.  Conştienţa - filmul şi proiectorul de film - sânt într-o singură locaţie, iar imaginea este proiectată într-un alt loc.  Într-un sens, voi sânteţi imaginea conştienţei proiectate în dimensiunea a treia, proiectat în corpul vostru pe care voi căraţi, proiectat pe Pământ pe care voi mergeţi.
     Acum 2500 de ani în urmă, a început să fie apropriat să se aducă acea sămânţă pe Pământ, în realitatea voastră, în dimensiunea a treia.  În acel timp au fost familii de îngeri care au ales să vină să ajute la facilitatea acelui proces.  Au fost individuali care au primit notorietate pentru asta.  Aceştia au fost care s-au numit Buddha - Siddhartha - care au venit şi mulţi alţii.  Nu au fost doar Buddhişti care au adus conştienţa.  Au fost toţi care au venit în acel timp şi în acel timp înconjurător.
     La fel a mai fost un grup pe care îi numim Shaumbra, care au venit 2000 de ani în urmă.  Voi a-ţi venit, ştiind că a fost timpul să aduceţi conştienţa Hristosului de la regatul de afară a Pământului. Voi a-ţi fost cei care a-ţi cărat asta.  Voi a-ţi ajutat să aduceţi asta.  Mulţi dintre voi a-ţi mers cu Yeshua fiind Iosif.  Mulţi dintre voi a-ţi locuit pe terenuri apropriate de el în acel timp.
     Mulţi dintre voi a-ţi venit chiar după timpul lui Hristos, Yeshua fiind Iosif, când energia încă a fost puternică şi intensă.  Voi a-ţi ajutat să înfiinţaţi biserici noi.  Bisericile au fost incubatoarele pentru conştienţa Hristosului.  Voi sânteţi cei care a-ţi ajutat să aduceţi asta.  Voi a-ţi fost cei care a-ţi spus că veţi face orice ca asta să se întâmplă pe Pământ, aducând conştienţa Hristosului pe Pământ.  Voi sânteţi cei care a-ţi mers în călătorii dificile de atunci.  Voi a-ţi ştiut ceva în sinea voastră.  Voi a-ţi ştiut că a fost o misiune importantă, că a fost o muncă importantă pentru voi să faceţi. Voi a-ţi fost cei care a-ţi fost de acord să faceţi asta, chiar sacrificând lucruri care v-ar fi mulţumit pe voi ca şi umani.
     Dragi prieteni, respiraţi adânc.  Respiraţi adânc.  A fost multă muncă pe care a-ţi făcut în această viaţă.  Aşa cum voi ştiţi, lucrurile poate nu ar fi ieşit aşa bine.  Putea să fie şi ceva distrugeri.  Ar fi putut să fie terminaţi în jurul timpului când a început cel de al doilea război mondial, şi continuând până la mileniu.  Dar astea nu s-au întâmplat.  Voi sânteţi acum aici.  Voi staţi aici, fiind gata pentru ca să faceţi pasul următor, gata pentru nivelul următor.
     Şi ce este nivelul următor, dragi prieteni?  Nivelul următor este să aduceţi o nouă relaţie cu Spiritul.  Până acuma asta nu a fost chiar aşa posibil sau aşa uşor de înţeles şi de a cunoaşte Dumnezeul.  Până acuma nu a fost aşa uşor să înţelegeţi cine sânteţi voi într-adevăr, să vă vedeţi pe voi înşivă ca un înger în oglindă.  Voi a trebuit să munciţi pentru asta şi să depuneţi efort.  Şi chiar aşa s-a părut că asta este fugitiv şi la distanţă.  Vouă vi se pare că Spiritul este un concept intelectual departe sau îndepărtat de voi.  Vi s-a părut că voi a-ţi fost puşi aici pe Pământ, ne ştiind ce trebuie să faceţi pe Pământ, ne ştiind de relaţia voastră cu Spiritul, dar dorind şi vrând asta.
     Asta a fost energia veche, când voalul a fost gros şi puternic  Voi nu prea a-ţi putut să vă relataţi cu Spiritul.  În energia nouă este o nouă relaţie cu Spiritul.  Este o relaţie care este aproape şi este personală.  Este una de care voi aveţi cunoştinţă.  Este o înţelegere adâncă în sinea voastră.
    Dragi prieteni, în energia veche a fost dificil să acceptaţi toate lucrurile aşa cum erau, pentru că voalul a fost gros şi puternic şi dualitatea a fost jocul care s-a jucat.  Dar în energia nouă, va fi uşor să acceptaţi lucrurile, pentru că voi vedeţi marele plan.  Voi o să înţelegeţi viziunea mare a acestor lucruri în energia nouă, în relaţia nouă cu Spiritul.  Voi o să înţelegeţi de ce umanii fac lucrurile cum fac, de ce sânteţi pe drumul pe care sânteţi.
     În energia veche a fost dificil să acceptaţi sinea voastră umană.  Într-un sens, voi a-ţi considerat ca o pedeapsă că a-ţi plecat de Acasă.  Voi v-aţi trezit într-un corp fizic cu dureri şi probleme.  Înainte de a veni pe Pământ, voi a-ţi fost obişnuiţi să vă înălţaţi şi să zburaţi!   Voi a-ţi fost obişnuiţi să fiţi uşori în Regat.  În energia nouă în care vă mutaţi, va fi uşor să acceptaţi umanul ce sânteţi, pentru că voi o să înţelegeţi că voi nu sânteţi închişi în corpul vostru.  Voi o să înţelegeţi că asta vă oferă vouă multe lucruri.  Vă oferă multe lucruri de plăceri.  Vă dă un vehicul pentru a exprima lumina ce este în sinea voastră.
     Dragi prieteni, voi vă mutaţi într-o nouă relaţie cu Spiritul.  În energia veche a fost dificil să fiţi în “acum”, a fost dificil să fiţi în Momentul Divin.  Voi v-aţi gândit despre viitorul vostru şi despre trecutul vostru.  În relaţia nouă cu Spiritul în energia nouă, voi totdeauna o să fiţi în “acum”.  Trecutul va fi eliberat şi viitorul o să fie abia acum creat, dar voi nu prea o să fiţi îngrijoraţi de viitor.  În energia nouă voi o să fiţi tot timpul în “acum”. Respiraţi adânc. Respiraţi adânc energia de Acasă. Este aici.
     În energia veche, a fost dificil să fiţi graţioşi în creaţiile voastre. Astea au fost neîndemânatice, şi voi nu a-ţi fost totdeauna atenţi exact la ce a-ţi făcut sau la rezultatul acţiunilor voastre.   A fost implicată karma în asta, karma care totdeauna a fost prezent.  În energia nouă, creaţiile voastre vor fi graţioase, şi ele vor pluti.  Aşa cum am spus noaptea trecută, asta va fi ca şi cum călărând un val şi când un val este gata să se rostogolească, un nou val va fi acolo pentru voi.
     În energia veche a fost dificil să acceptaţi schimbări.  Voi a-ţi vrut să vă ţineţi de vechi pentru că voi a-ţi fost siguri de asta. Chiar dacă a fost dificil şi problematic, voi a-ţi fost siguri cu asta.  În energia nouă voi o să înţelegeţi că schimbările sânt naturale şi bine cuvântate.  Voi o să ajungeţi să apreciaţi şi chiar să anticipaţi schimbările sau voi o să ştiţi că nu este nimic mai presus de cât expresia continuă a creativităţii voastre.
     Dragi prieteni, respiraţi adânc.  Respiraţi adânc, această energie de Acasă care este aici cu voi.
     În energia veche voi nu prea a-ţi avut balanţă divină.  Voi a-ţi avut aşa  cum am spus, energiile luminii şi întunecimii şi elementul al treilea care s-a mutat înapoi şi înainte.  În energia nouă este o balanţă în sinea voastră.  Asta este energia de patru (cvad) care va fi stabil şi va fi sigur.
     Dragi prieteni, respiraţi adânc.  Respiraţi adânc.
     În energia veche a fost greu să găsiţi pasiune.  A fost dificil să aveţi acea pasiune spirituală în sinea voastră.  În energia nouă pasiunea va fi cu voi tot timpul.  Asta va căuta să se exprimă ea însăşi. Va căuta să iasă la iveală. Va căuta să creeze cu voi înşivă.
     În energia veche, dragi prieteni, voi a-ţi fost nevoiţi să mergeţi înafara casei voastre să creaţi ceea ce a-ţi vrut.  În energia nouă, în relaţia nouă cu Spiritul, asta va veni la voi.  Asta este un lucru dificil pentru voi să înţelegeţi, să acceptaţi, dar într-adevăr, va veni la voi.  Va veni la uşa voastră din faţă.  Toate lucrurile de care aveţi nevoie ca şi Lucrători de Iluminare şi ca energia nouă umană va veni la voi.  O să fie acolo într-un timp apropriat.
     Din nou, dragi prieteni, respiraţi adânc.  Respiraţi adânc.  Voi  intraţi într-un timp de o relaţie nouă cu Spiritul, o nouă relaţie.
     În energia veche voi a-ţi avut voinţă liberă, dar într-un sens a fost foarte limitat.  În energia nouă voi aveţi voinţa divină, care este nelimitată, care este a tot ştiutor.  Este o parte nouă a voastră cu Spiritul.
     În energia veche voi a-ţi dat mulţumiri la un Dumnezeu şi Îngeri, pentru lucrurile în viaţa voastră, atunci când lucruri bune s-au întâmplat.  Dar dragi prieteni, în energia nouă voi începeţi să înţelegeţi că totul vine într-adevăr din sinea voastră.  Într-adevăr vine din sinea voastră.  Acum vine ca voi să aveţi o nouă relaţie cu Spiritul.  Asta vine din Sinea voastră.  Este sămânţa pe care a-ţi cărat cu voi din acel timp când a-ţi plecat de Acasă.
     Acum ajungeţi la o nouă relaţie cu Spiritul. Simplu cum pare... dragi prieteni, simplu cum pare, asta va fi cumva provocator să acceptaţi şi să aplicaţi în viaţa voastră.
     Lecţia a douăsprezecea din Seriile Creaţiei:   Intraţi acuma într-o nouă relaţie cu Spiritul.
     Cum anume aduceţi această nouă relaţie în viaţa voastră?  Cum manifestaţi asta în fiinţa voastră?  Este foarte simplu.  Este într-adevăr foarte simplu.  Trebuie doar să respiraţi.  Respiraţi.  Aşa cum voi respiraţi, respiraţi conştient, deveniţi atenţi de noua voastră relaţie cu Spiritul.  Respiraţi adânc acum.  Respiraţi relaţia voastră nouă cu Spiritul.  Acesta va hrăni şi va îngriji divinitatea care este în sinea voastră.
     Respiraţi adânc.  Când vreţi să creaţi abundenţă în viaţa voastră, să nu specificaţi ce anume vreţi, dar mai degrabă respiraţi abundenţă, şi să înţelegeţi că asta nu vine de afară.  Vine din sinea voastră.  Când respiraţi,voi daţi voie la divinitatea care se trezeşte, conştienţa Hristosului în sinea voastră, acum să vină din regatul de afară a cine sânteţi voi în fiinţa voastră.  Voi daţi voie ca asta să se manifeste în viaţa voastră.  Când voi trebuie să plătiţi facturile, sau datoriile, respiraţi abundenţă.  Respiraţi abundenţă.  Când corpul vostru are dureri şi vă doare şi sânteţi bolnavi, dragi prieteni, respiraţi, respiraţi adânc, respiraţi balanţa biologică.
     Divinitatea care este în sinea voastră, acuma iese la suprafaţă, dar are nevoie de un vehicul.  Are nevoie de o conductă să intră în realitatea voastră.  Intră acuma în voi, când voi respiraţi.  Oh, sânt cei care au practicat asta şi ei cunosc asta de un timp lung, şi a fost efectiv, dar acum ca niciodată, asta este acum o unealtă pentru fiecare dintre voi.  Până acuma asta a fost dificil, poate pentru unii chiar imposibil, ca să aduceţi divinitatea din voi, în realitatea umană.  Conştienţa în masă a Pământului nu ar fi permis asta să vină aşa uşor.  De aceea a fost aşa de dificil şi problematic până acum. Au fost cei care au căutat asta ani în şir din timpul vostru.  Dar acum la acest punct de conştienţă şi timpul în care sântem acuma, este posibil să aduceţi asta în viaţa voastră.
     Şi să nu uitaţi niciodată, că sânteţi voi care aduceţi asta în viaţa voastră. Când corpul vostru are dureri, respiraţi sănătate. Divinitatea care este în sinea voastră va ieşi la iveală şi va manifesta în viaţa voastră şi în corpul vostru.  Respiraţi adânc, pentru că asta este vehiculul care într-adevăr aduce această trezire a divinităţii în viaţa voastră. Este aşa simplu.Este simplu.
     Când aveţi probleme de relaţii în viaţa voastră, să nu fiţi specifici la ce a-ţi vrea să se întâmple, dar mai degrabă aduceţi în divinitatea voastră proprie respirând în acel timp.  Respiraţi relaţie balansată.  Să nu încercaţi să explicaţi cum a-ţi vrea asta să fie, doar respiraţi relaţia balansată.  Când voi aduceţi înăuntrul vostru în acel fel voi vă conectaţi cu divinitatea lor - divinitatea voastră cu a lor.  Voi schimbaţi nivelul de relaţie într-un nivel complet nou.  Voi faceţi asta prin respiraţia relaţiei balansate.
     Asta este ca şi aerul pentru foc.  Aprinde flacăra divinităţii în sinea voastră.  Aduce în realitatea voastră, în umanitatea voastră.  Este prin respiraţie că voi aduceţi o nouă relaţie cu Spiritul. Respirând voi aduceţi esenţa de Acasă în realitatea voastră.
     Când voi vă întrebaţi ce a-ţi putea să faceţi, când voi vă întrebaţi de meritul de sine, şi vă întrebaţi de misiunea voastră aici în energia nouă, simplu respiraţi meritul vostru de sine.  Respiraţi adânc.
     Dragi prieteni, respiraţi asta înăuntrul vostru, aşa voi permiteţi la divinitatea voastră să intră din regatul de afară a conştienţei în realitatea în care voi existaţi acuma.  Când voi respiraţi asta înăuntru, divinitatea intră natural şi blând.  Intră în totalitatea a cine sânteţi.  Intră în celulele voastre.  Intră în conştienţa voastră umană.
     RESPIRAŢI,înăuntrul divinitatea voastră.  Dar să nu încercaţi să gândiţi asta.  Asta a-ţi încercat să faceţi până acuma.  Asta este ceea ce am făcut noi împreună în Ault, pe terenul din Atlantis.  Noi am încercat să gândim asta.  Noi am încercat să aducem asta prin tehnologie.  Noi am încercat să descoperim asta cu uneltele noastre din dimensiunea a treia.  Sânt cei care au căutat drumul de iluminare în trecut şi au încercat să gândească drumul lor la Dumnezeu, încercând să gândească divinitatea lor în existenţă. Asta nu poate să vină prin mintea voastră, aşa cum voi ştiţi.  Dar voi puteţi respira în relaţia voastră nouă cu Spiritul.
     Intraţi acum în relaţia voastră nouă cu Spiritul în viaţa voastră.  Unealta voastră este respiraţie.  Este simplă, dragi prieteni, dar asta nu a fost posibil până acuma.  Au fost multe schimbări pe Pământ.  Au fost multe lucruri pe care voi personal a-ţi eliberat din viaţa voastră, cuprinzând vieţile voastre din trecut, cuprinzând karma strămoşească.  Voi a-ţi eliberat asta acuma.  Asta face drum pentru o nouă relaţie cu Spiritul.
     Când esenţa voastră a planificat călătoria voastră aici, voi a-ţi ştiut că o să fie un timp şi o oportunitate acum, ca să începeţi o nouă relaţie cu divinitatea, cu Spiritul, cu voi înşivă.  Voi a-ţi ştiut că o să fie un punct de întoarcere şi schimbare pentru voi.  Voi a-ţi fost de acord să treceţi prin orice ca să ajungeţi la acest punct şi chiar schimbări care vor apare în zile şi săptămâni care vin, pentru că aceste schimbări sânt necesare.  Aşa cum voi respiraţi conştient, asta aduce divinitatea în voi.  Aduce în faţă divinitatea voastră proprie, relaţia voastră nouă cu divinitatea voastră. Respiraţia adânc asta în viaţa voastră.
     Noi vă cerem să practicaţi să respiraţi conştient.  Să nu aveţi nici o agendă pentru asta.   Să nu intelectualizaţi asta. Să nu încercaţi să gândiţi drumul vostru în divinitatea voastră, pentru că asta o să fie dureros!  Asta nu va fi un simţământ bun.  Simplu respiraţi.  Această sămânţă a divinităţii pe care a-ţi adus de acasă a aşteptat pentru timpul apropriat să iasă la suprafaţă. Şi acum când voi vă mutaţi în energia nouă, acuma este timpul bun pentru asta.  Este într-adevăr timpul pentru o nouă relaţie cu Spiritul.  Acea singurătate sau separare pe care a-ţi simţit pentru un timp lung, dragi prieteni, este gata să fie umplut şi asta vine din sinea voastră.  Vine din sinea voastră.
     Călăuzii voştri au plecat.  Ei au trebuit să părăsească câmpul energetic în jurul vostru, ca voi să începeţi să înţelegeţi relaţia voastră proprie cu Spiritul.  Cei care au fost cu voi ani şi ani, viaţă după viaţă, a trebuit să se retragă pentru o perioadă de timp în viaţa voastră, în special pentru ultimii cinci ani.  De aceea a fost aşa problematic şi dificil pentru voi, dar ei trebuiau să se retragă ca să vă dea spaţiul ca să puteţi să aduceţi la suprafaţă sămânţa voastră divină. Voi a-ţi cărat cu voi asta de când a-ţi plecat de Acasă.  Este timpul ca asta să strălucească în  sinea voastră.  Aduceţi aceste elemente şi această lumină în realitatea voastră, în viaţa voastră de zi cu zi cu o simplă respirare.
     Conştient respiraţi adânc.  Faceţi acuma.  Respiraţi divinitatea voastră.  Asta se trezeşte.  Noi putem vedea energia voastră proprie şi lumina voastră proprie care iese la suprafaţă în câteva crestături aşa cum voi respiraţi.
     Lecţia a douăsprezecea din Seriile Creaţiei:  Intraţi în noua relaţie cu Spiritul.  Acuma este timpul.  Acuma e timpul.  Şi unealta simplă pentru asta este să respiraţi adânc.  Noi am aşteptat un an ca să vă aducem această lecţie.  Noi am aşteptat.  Noi v-am luat printr-o serie de paşi şi eliberări şi înţelegere ca să vă spunem că Conştienţa Hristosului se naşte în sinea voastră.  De aceea este că voi experienţaţi lucruri în viaţa voastră aşa cum sânt.  Divinitatea se naşte în sinea voastră.  Voi a-ţi ajutat să aduceţi această energie pe Pământ.  Acum voi ajutaţi la naşterea ei în sinea voastră.  Voi aduceţi în realitatea voastră, simplu respirând.  Dacă voi vă găsiţi că vă gândiţi prea mult despre asta, opriţi-vă.  Simplu respiraţi.  Respiraţia aprinde focul divinităţii care este în sinea voastră.
     Când o să staţi cu cei care o să vină la voi, cei care o să vă numească “învăţători”, voi o să spuneţi lor despre această tehnică simplă, de a respira.  Dar dacă voi o să spuneţi fără să treceţi prin celelalte lecţii, ei nu o să vă creadă, şi ei nu o să înţeleagă.  Este important să treceţi prin fiecare lecţie în parte înainte de a ajunge la acest punct, ca să poate să fie înţeleasă.  Este foarte simplu,  şi este pură, dar cum ştiţi, călătoria îngerilor a fost lungă şi dificilă.
     Asta este un moment preţios pentru noi şi pentru energia de acasă, care vine în vizită în această zi.  Voi nu prea realizaţi impactul a ceea ce noi impărţim cu voi.  Asta va veni la voi în zilele care vin când voi o să spuneţi vouă înşivă “oh, într-adevăr, Tobias mi-a spus mie să respir adânc”.  Şi atunci voi o să simţiţi efectul.  Voi o să înţelegeţi ce a fost adus aici astăzi şi ce s-a discutat aici.  Să nu uitaţi să respiraţi adânc.  Asta va trezi noua voastră relaţie cu Spiritul.
     Noi ţinem aceste discuţii în această noapte scurt şi dulce.  Noi am fost nerăbdători şi emoţionaţi de a vă aduce lecţia asta.  Este dragi prieteni, real. Este simplu. Este acum.  Intraţi în relaţie nouă cu Spiritul.
     Noi mergem cu voi în bucurie. Voi o să ajungeţi la o nouă înţelegere,că simţământul de singurătate este înlocuit cu dragoste Voi o să intraţi în sinea voastră adevărată când simţământul de singurătate şi separare este înlocuit cu unitate la miezul a cine sânteţi voi, o unitate cu toate lucrurile şi Tot Ce Este, cu Sinea, cu Spiritul cu umanul şi cu Dumnezeul.  Noi o să fim cu voi când învăţaţi căile reale de creaţie, când învăţaţi să respiraţi abundenţă, o nouă balanţă biologică, aşa cum învăţaţi să respiraţi relaţia apropriată, aşa cum respiraţi Îngerul de Aur, a cine într-adevăr sânteţi.  Intraţi acum, în acest timp, cu noua voastră relaţie cu Spiritul.  Voi meritaţi asta.
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.