LECŢIA A DOISPREZECEA - SERIILE CREAŢIEI
ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI
12 IULIE 2001

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi prieteni, dragi Shaumbra, că noi ne adunăm aici în acest spaţiu sacru.  Noi sântem plini de bucurii, aşa cum ne contopim cu voi, când voi ne invitaţi în spaţiul vostru.  Noi am anticipat acest timp împreună deja de mult timp!  Noi am fost emoţionaţi de călătoria voastră ca să intrăm în acest loc muntos şi chiar şi voi a-ţi fost emoţionaţi ca să veniţi aici.
     Asta este un loc de dragoste.  Asta este un loc unde umanii, unde Shaumbra, din toate părţile lumii s-au adunat pentru trei zile şi jumătate de dragoste şi conecţie.  Voi a-ţi venit aici în acest timp a ceea ce numiţi voi Conferinţa de Iluminare din Mijlocul Verii.  Voi a-ţi venit aici, fiecare dintre voi, pentru să primiţi putere.  Asta a fost călătoria voastră.  Voi a-ţi venit aici ca să vă reîncărcaţi, voi a-ţi venit aici pentru o putere, ca să puteţi merge înapoi, afară în lumea voastră, ca să puteţi merge jos în vale reînnoiţi şi reîncărcaţi, plini cu o viaţă nouă, plini cu dragoste pentru familia voastră şi alţi umani care au venit aici - oh, ei o să vă revitalizeze pe voi - plini de dragostea entităţilor Spiritului, de Kryon, Arhanghelul Mihail, şi Consiliul Crimson, şi toţi ceilalţi care se adună aici.
     Noi am fost emoţionaţi de această întâlnire, pentru că noi am ştiut că voi aveţi nevoie de un stop pentru a primi conbustibil.  Deci noi ne-am pregătit pentru asta.  Noi am adus energiile deja de un timp anume ca să vă umplem pe voi în acest sfârşit de săptămână,  să vă ajutăm să vă rîncărcaţi.  Noi am lucrat cu voi pentru săptămâni şi luni din timpul vostru, chiar înainte ca voi să ştiţi că o să fie această conferinţă aici.  Noi am avut o idee minunată şi am ştiut că o să fie posibil, şi  de aceea noi am lucrat cu voi toţi - cu voi toţi - de a vă pregăti pentru acest timp.  Noi am preparat pe partea noastră a voalului, acele unelte şi acele energii care să vă faciliteze pe voi cel mai bine acum.
     Dacă voi a-ţi venit aici simţându-vă obosiţi, şi voi a-ţi venit aici simţându-vă stresaţi şi cu energia joasă,noi vă aplaudăm pe voi.  Să nu vă fie ruşine de asta.  Voi a-ţi venit într-un loc bun.  Este timpul potrivit ca să fiţi aici.  Permiteţi-vă să simţiţi oboseala şi acea plictiseală în sinea voastră.  Oh, voi a-ţi lucrat foarte greu, nu numai în vieţile trecute, nu numai în viaţa asta, dar aceşti ani au fost foarte dificile pentru voi, deoarece voi a-ţi tranziţionat de la sinea voastră veche în noua voastră Sine Divină. Asta nu a fost o sarcină uşoară!  În fizica spirituală, voi treceţi prin schimbări cvantum la cel mai de miez a cine sânteţi voi - în emoţiile voastre, în fiinţa voastră fizică, în gândirea voastră, şi în felul în care voi trataţi lucrurile.  Voi treceţi prin multe schimbări!
     Este timpul.  Este timpul să vă opriţi pentru odihnă.  De aceea este că voi sânteţi aici, şi de aceea este că camera asta este plină cu energia spirituală.  Vedeţi luminile strălucind în jurul vostru deasupra şi lângă voi?  Sânt mii şi mii de entităţi care vin în acest spaţiu.  Ei sânt cei pe care voi îi cunoaşteţi bine, şi pe care nu îi cunoaşteţi dar care intră în conştienţa nouă a voastră.  Ei sânt aici. Asta este staţia voastră de odihnă.  Bucuraţi-vă de energia care este adusă aici.  Noi toţi sântem aici în serviciu pentru voi în aceste zile.
     Când voi plecaţi din acest spaţiu la sfârşitul adunării noastre a familiei, voi o să fiţi mult mai uşori în multe căi.  Voi o să lăsaţi în urma voastră câteva din bagaje ce a-ţi adus cu voi.  Voi o să lăsaţi în urmă sinea voastră veche.  Voi a-ţi vrut să eliberaţi sinea voastră veche şi acum în această energie nouă, în acest spaţiu sacru, voi puteţi elibera asta, pentru că aici găsiţi multe facilităţi  de a face asta.  Este multă facilitare.
    Noi am lucrat cu voi, aşa cum ştiţi, noaptea, în special în ultimele săptămâni sau aşa.  Noi ne cerem scuze pentru acele vise pe care a-ţi avut, dar au fost importante în ordinea ca voi să eliberaţi! (râsete din audienţă).  Noi o să lucrăm cu voi în noaptea asta, şi în fiecare noapte cât sânteţi aici.  Să nu fiţi supăraţi pe noi când voi vă treziţi şi o să spuneţi că nici nu prea a-ţi dormit. (râsete din audienţă).    Multă muncă a fost făcută, nu numai în acest stagiu, nu numai în această cameră dar, oriunde voi mergeţi.  În special, este o intensă şi drăgăstoasă energie de reînnoire aici.  Asta vă va da putere când voi plecaţi de aici.
     Este multă muncă pentru fiecare dintre voi.  Este multă muncă în faţa voastră ca Lucrători de Iluminare, ca Shaumbra, ca învăţători şi facilitatori.  Multă muncă.  Noi avem nevoie de voi.  Noi avem nevoie de energia voastră.  De aceea este că noi ne întâlnim aici şi vă dăm putere.  Prin tot ce a-ţi trecut este chiar acum  timpul de eliberare. 
     Voi lăsaţi în urma voastră sinea voastră umană, în ceea ce voi v-aţi încarnat, în acest trup.  Voi acuma vă tranziţionaţi într-un tip de umani noi, un uman divin, uman a energiei noi.  Acest proces de schimbări este dificil şi vă provoacă la cel mai de miez a voastră.  Asta se relatează la durerile din trupul vostru.  Asta se relatează la simţământul de a se urca într-o zi şi de a cădea în ziua următoare.  Voi treceţi prin schimbările cele mai adânci.
     Nu este nimic rău cu voi - asta pentru cel care a întrebat de mult.  Nu este nimic rău.  Voi simplu treceţi prin ce noi am spus la nivelul cel mai mare de schimbări, ce un uman a trecut vreodată.  Este mai mare ca şi când a-ţi trecut prin timpul din Alt (Atlantis) şi în timpul vostru din Mu (Lemuria).  Este mai mare, pentru că divinitatea şi sămânţa lui Hristos pe care voi a-ţi cărat cu voi de când a-ţi plecat de Acasă - dar a fost ascuns, a fost protejat, a fost învelit adânc, adânc înafara conştienţei voastre -  acum iese la iveală.  Voi nu a-ţi ţinut divinitatea voastră într-o stare de conştienţă ca şi acuma pentru mii de vieţi pe care a-ţi trăit pe Pământ.  Voi nu a-ţi ţinut divinitatea voastră în starea de conştienţă pentru o veşnicie de timp înainte de a veni pe Pământ.  Această divinitate, această sămânţă în sinea voastră acum iese la iveală.  Asta cauzează schimbări la cel mai adânc nivel a cine sânteţi voi.  Şi voi vă miraţi de ce câteodată vă dor umerii (râsete din audienţă) Voi vă miraţi de ce simţiţi acea stare de sus şi jos pe care voi le aveţi?   Voi treceţi prin mari schimbări,  aşa cum voi ştiţi asta.  În sinea voastră, voi ştiţi asta.  De aceea este că voi continuaţi să mergeţi pe drumul dificil pe care sânteţi.  De aceea aveţi acum trei zile şi jumătate de odihnă.  Bucuraţi-vă de asta în timp ce sânteţi aici.  Acceptaţi dragostea şi energia şi puterea ce noi vă aducem.  Dragi prieteni, asta este ca şi o săgeată de lumină aurie, venind şi ancorând în acest loc în care staţi voi acum.  Este aici pentru voi toţi ca să vedeţi şi ca să simţiţi.  Noi sântem uluiţi pentru munca ce faceţi voi!
     Acum când divinitatea voastră, conştienţa Hristosului se trezeşte în sinea vosatră, dragi prieteni, voi o să continuaţi să treceţi prin multe schimbări, dar acestea vor fi mai blânde.  Voi sânteţi pe vârful valului.  Voi sânteţi în prima linie şi călăriţi acel val.  Oh, voi cunoaşteţi acel simţământ.  Sânt zile când acestea sânt blânde şi curgătoare.  Voi sânteţi pe vârful acelui val.  Voi puteţi vedea în faţa voastră în potenţialul energiei noi care este creat  pe Pământ. Şi asta este minunat.  Voi simţiţi că plutiţi pe acele valuri de energie pură.
     Şi sânt zile, dragi prieteni, când valurile se zdrobesc şi voi vă zdrobiţi cu ele!  Voi atingeţi fundul şi valurile se rostogolesc chiar de asupra voastră.  Voi atunci întrebaţi şi spuneţi “Drag Spirit, ce este ceea ce tu vrei să-mi spui?  Ce este ceea ce eu trebuie să ştiu?  Ce este ceea ce eu nu am făcut bine?”  Noi sântem aici ca să vă spunem la toţi care sânteţi aici la acest sfârşit de săptămână că voi nu a-ţi făcut nimic rău!  Nu este nimic altceva ce noi am am vrea să spunem.  Voi simplu călăriţi valul energiei noi.  Voi sânteţi cei care o creaţi, care aveţi experienţe cu această energie.  Poate vreodată chiar şi înventatorii mari ca de exemplu Thomas Edison, a avut un eşec.  Nici el nu a reuşit totdeauna de prima dată.  Voi sânteţi inventatorii şi arhitecţii energiei noi.  Permiteţi-vă să aveţi odată şi voi un eşec.
     Aşa cum voi continuaţi să lucraţi cu această energie şi permiteţi la divinitatea voastră să iasă la iveală din sinea voastră, ceva nou se va întâmpla.  Când voi călăriţi acel val şi sânteţi pe vârful valurilor şi voi simţiţi acea simţire de a vă îneca şi voi ştiţi că valul este gata să vă acopere şi voi începeţi să vă neliniştiţi şi să vă îngrijoraţi că poate o să vă zdrobiţi...ce se întâmplă în energia nouă...cu lumina în voi...este că un alt val va apărea deodată.  Voi simplu o să lunecaţi pe acel val nou.  În curând în loc să vă zdrobiţi cu valurile, voi o să fiţi săritori de valuri, lunecând de la un val la celălalt.  Va fi o fericire.  Va fi minunat, şi voi o să fiţi în stare să luaţi imediat un nou val, când cel vechi a dispărut.  Şi când valul începe să cadă, voi o să luaţi următorul val nou.  Voi, dragi prieteni, călăriţi valul energiei noi.
     Luaţi aceste zile ca să eliberaţi şi să permiteţi nouă să venim  să vă masăm energetic şi să lucrăm cu voi energetic.  Chiar şi în timpul în care sânteţi aici şi ascultaţi la alţi vorbitori, este o curgere de energii care intră aici.  Când voi dormiţi noaptea, noi o să lucrăm cu voi.  Noi vrem să vă vedem că v-aţi energetizat!  Noi vrem să vă vedem că continuaţi munca, să ajutaţi Pământul întreg şi pe toţi umanii în tranziţionarea lor în energia nouă.  Tranziţionarea înseamnă ca să aduceţi la iveală conştienţa divină care a fost ascunsă în fiecare dintre voi de când a-ţi plecat de Acasă.
      Înainte ca noi să vă răspundem la întrebări - sau să încercăm să răspundem - noi vrem să vă spunem cât de mult, cât de mult ne lipsiţi nouă.  Noi ştim că voi a-ţi fost într-o călătorie lungă şi aspră.  Noi simţim lipsa voastră.  Când voi vă tranziţionaţi în energia nouă, noi o să vă urmăm în spatele vostru şi o să ne alăturăm vouă.
     Acum înainte ca noi să începem să răspundem la întrebările voastre în această noapte, noi spunem la fiecare dintre voi, că sântem noi care vă mediem pe voi.  Noi citim conştienţa acestui grup de Shaumbra.  Noi simplu vă citim înapoi vouă!  Noi vă mediem pe voi.  Asta este ce facem noi.  Noi vedem în conştienţa voastră şi energia voastră că unde vă aflaţi şi simplu vă dăm un report.  Aşa cum am spus la întâlnirile ca asta, noi vă cerem pe fiecare dintre voi să vă uitaţi în sinea voastră pentru răspunsul întrebărilor.  Când voi auziţi întrebarea, uitaţi-vă în sinea voastră.  Nu la călăuzii voştri - pentru că ei sânt plecaţi - nu la Spirit şi la nimeni altul, nu la Kryon şi nici la mine Tobias - dar uitaţi-vă în sinea voastră pentru răspuns.  Aşa cum faceţi asta, divinitatea voastră începe să vă răspundă.  Dacă puneţi asta în practică, va începe să răspundă.  Uitaţi-vă în Sinea voastră.  După aceea noi o să vă dăm versiunea noastră a întrebărilor înapoi la voi.  Dragi prieteni, bucuraţi-vă de acest timp împreună cu familia.  Şi cu asta noi  începem să luăm întrebările voastre.
     Linda Benyo (citeşte întrebările de la audienţă scrise pe nişte cartoane):  Tobias, eu vreau să îţi mulţumesc că răspunzi la atâtea întrebări pe care le am în mâna mea (se referă la numărul de cartoane cu întrebările scrise).
     Întrebare:  Tobias, când eu vorbesc la Înâlţimea mea de Sine, cum pot să ştiu dacă eu aud Înălţimea mea de Sine sau egoul meu
     Tobias:  Este, noi spunem, că cu practica tu vei învăţa în curând.  Prima dată, înţelege că nu este o separare între ego şi Înălţimea ta de Sine.  Tu vezi parcă egoul tău este un lucru de uman singuratic şi Înălţimea ta sau Adevărul de Sine, fiind un înger care există într-o altă sferă de conştienţă.  Începe să le integrezi pe amândouă.  Ascultă la răspunsul care vine la suprafaţă.  Să nu încerci să judeci de unde vine.  Simplu doar ascultă.  Dacă continui să faci aşa şi să practici, tu o să rafinezi asta.  Nu este un lucru de a asculta la Înălţimea ta de Sine sau ego, dar cum continui să te întrebi pe tine însuţi, asta deschide o conductă sau un drum pentru un adevăr mai mare să intră.  Cauldre (Geoffrey Hoppe), ne cere ca să vă spunem povestea lui, pentru că la început nici el nu a ştiut sigur diferenţa.  Noi am continuat să-l încurajăm cu asta.  Noi la fel  am spus că el o să se împiedice câteodată.  El încerca să facă nişte presupuneri sau ceva profeţie şi asta nu întotdeauna s-a adeverit şi atunci el a fost nemulţumit cu el însuşi.  Dar noi am continuat să-l încurajăm.  Acum el ştie diferenţa între noi şi fiinţa lui proprie.  El învaţă să aibă mult mai multă încredere.  Noi vă încurajăm pe fiecare dintre voi să continuaţi să întrebaţi în sinea voastră.  Să nu încercaţi să determinaţi de unde vine răspunsul.  Totul vine din sinea voastră.  Cu cât mai mult practicaţi asta, cu atât mai uşor va fi pentru claritate şi adevăr să iasă la suprafaţă. Practicaţi zilnic.  Practicaţi în fiecare zi.  Asta va ieşi la suprafaţă tot mai puternic şi mai puternic.  Răspunsul este în sinea voastră.
     Întrebare:  Tobias, te rog spune-mi mai mult de Shaumbra, de energia Shaumbrei?
     Tobias:  Dragi prieteni, noi o să vorbim mai mult despre asta mâine, când ne adunăm din nou, dar parţial răspundem acuma.  2500 de ani în urmă şi 2000 de ani în urmă şi 1000 de ani în urmă au fost mari afluxuri de umani, de îngeri care au venit pe Pământ, cărând atribuţii de energie specială cu ei.  Nu a fost doar o singură persoană.  Nu a fost doar Siddhartha.  Nu a fost doar Yeshua fiind Iosif, care a venit să aducă Lumina.  A fost un anturaj complet de umani.
     A fost un grup acum 2000 de ani în urmă care a făcut parte din asta.  Dragi prieteni, mulţi dintre voi aici şi mulţi care citiţi asta a-ţi făcut parte din acel grup.  Voi nu necesar a-ţi fost în locul care se numeşte Ierusalem, deşi mulţi erau.  Dar voi a-ţi venit pe Pământ în acel timp să aduceţi un atribut important pe care noi vom discuta mâine.  Voi v-aţi întâlnit.  Voi v-aţi adunat.  Voi v-aţi dat numele de Shaumbra.  A fost într-un sens, o societate liniştită, un grup liniştit.  Voi a-ţi avut o înţelegere când v-aţi uitat în ochii unui altuia că voi a-ţi venit pe Pământ în acel timp important să aduceţi ceva de care a fost mare nevoie.  Voi a-ţi comunicat în adunările voastre.  Voi a-ţi comunicat între voi că o adunare va avea loc prin faptul că a-ţi îmbrăcat ceva, un şal, sau altceva care a fost de culoarea stacojie (crimson).  Voi a-ţi chemat pe voi înşivă Shaumbra.  A fost o înţelegere între voi care se leagă de acel timp -  înţelegere între noi toţi - de acel timp când a-ţi venit voi pe Pământ,  de călătoria pe care voi o să luaţi.  Uitaţi-vă în ochii celorlaţi acuma.  Faceţi asta Uitaţi-vă în ochii unui altuia (audienţa se uită în ochii unui altuia)  Voi sânteţi o familie.  Uitaţi-vă la dragostea familiei.  Uitaţi-vă la lumina.  Aduceţi-vă aminte că voi a-ţi fost de acord să veniţi înapoi din nou, chiar şi pentru o scurtă perioadă de timp.  Uitaţi-vă împrejur.  Asta este Shaumbra.  Asta este familia - Shaumbra, şi înseamnă familia de Acasă.  Noi ne adunăm aici în dragoste.
    Întrebare:  Tobias, întrebarea mea este:  Ca un practicant a energiei medicinale, eu văd că vindecare are loc tot timpul.  Asta este doar un drum în care totul este rapid?  Începem noi să vedem regenerarea membrelor sau organelor,etc?  Cum pot eu să facilitez asta ca să fie mult mai efectiv?
     Tobias:  Vindecarea ce vezi tu, în special cu familia de Lucrători pentru Iluminare, o să fie mult mai rapidă. Toţi care sânt vindecători şi facilitatori, noi vă aducem aminte că voi simplu sânteţi o conductă pentru energie.  Voi simplu facilitaţi podul de trecere a potenţialului de vindecare a persoanelor cu timpul lor propriu şi dorinţa de eliberare a acelor lecţii de boală.  Cei care sânt gata să se vindece - şi tu vei vedea mulţi în acest sfârşit de săptămână, pentru că ei au venit aici pentru vindecare - ei au venit să elibereze, că vindecarea va fi rapidă.  Alţii, dragi prieteni, aşa cum voi învăţaţi nu prea sânt gata.  Ei se uită mai mult pentru soluţii de dinafară pentru a se vindeca.  Ei încă nu au luat acea privire de sine propriu.  Şi va fi dificil.  Aduceţi-vă aminte că nu este vorba  de voi înşivă.  Nu este vorba de mărimea capacităţii voastre efective de a vindeca. Voi o să învăţaţi  (prin Dr. Eric Scott Pearl) o tehnică şi un exerciţiu foarte puternic pe care puteţi folosi. Voi puteţi să învăţaţi să fiţi o conductă de vindecare potenţială care  este aici.  Şi da, va fi foarte rapidă.
     Regenerarea membrelor, organelor - este totul posibil.  Dar noi îţi atragem atenţia.  Capacitatea de a se vindeca este la dorinţa clienţilor şi pacienţilor.  Sânt şi condiţii biologice şi fizice care fac mult mai problematic pentru a creşte un nou picior decât a vindeca o rană.   Încă mai este implicat fizica pământească.  Deci noi îţi reamintim că dacă tu călăreşti un val înalt şi lucrurile nu ies cum ai vrea tu, şi tu te vezi zdrobit pentru un timp, simplu de-te înapoi şi fă din nou.
     Toate aceste lucruri de care vorbeşti tu sânt potenţiale şi care există acuma.  Voi Shaumbra, Lucrători de Iluminare în toată lumea, sânteţi într-adevăr cei care aduceţi energia nouă.  Ştiţi că, voi a-ţi venit aici în acest spaţiu să învăţaţi una dintre cele mai avansate tehnici, chiar dacă asta nu implică nici o maşinărie?  Este tehnologia nouă a Spiritului.  Voi la fel veniţi ca să învăţaţi cea mai avansată tehnologie care incorporează echipamentul vostru de acum şi modern, dar sânt folosite într-un fel diferit ,de a vă uita în înăuntrul vostru, dar nu pentru a vedea doar corpul fizic, ci de a vedea spiritul fiinţei.  Voi a-ţi venit la această conferinţă să învăţaţi una dintre cele mai avansate dezvoltări în medicină, cea mai avansată înţelegere ce se petrece la nivelul ADN-lui vostru, care este, dragi prieteni, foarte simplu, trezirea divinităţii voastre proprii. Divinitatea voastră este înfăşurată în jurul ADN-lui.  De aceea sântei voi aici.  Tot potenţialul de vindecare instantă este aici.  Tot potenţialul de a regenera un picior sau un braţ, extinderea vieţii se află aici, dar înţelegeţi că şi cei mari ca Thomas Edison a avut eşec câteodată.  Nici el nu a reşit prima dată.  Daţi-vă voie.  Daţi voie la răbdare în procesul vostru.
      Întrebare:  Ce am putea să învăţăm pe copii?  Sânt ei în energia nouă şi aşteaptă pentru noi?
     Tobias:  Dragi prieteni, voi nu prea înţelegeţi.  Noi vă aducem aminte că voi sânteţi primii care călătoriţi în energia nouă.  Nu sânt copii care aşteaptă pentru voi.  În energia nouă nu sânt sfinţi şi arhangheli.  Nu este Tobias care aşteaptă pe voi.  Nu este Yeshua fiind Iosif, aşteptând pe voi.  Voi sânteţi cei care creaţi acel pod.  Voi sânteţi cei care treceţi prin sacrificiu, indurare, şi dragoste de a construi acel pod de la energia veche la energia nouă.
     Copii care se vor naşte, vin cu nişte atribuţii specifice şi unice, dar ei o să caută pe voi ca să fiţi învăţătorii lor.  De aceea noi spunem că munca pe care o faceţi este aşa importantă  Ei vă caută pe voi.  Da, o să fie mai uşor pentru ei să treacă prin vid, să ia acel drum întunecos şi dificil şi singuratic pe care şi voi a-ţi mers.  Va fi mai uşor, pentru că ei o să aibă un călăuzi uman.  Ei o să aibă pe cineva care să îi încurajeze şi să spună că şi ei pot face asta.  Şi acei o să fiţi voi.  Voi sânteţi cei care călăriţi acel val.  Voi sânteţi cei care o să fiţi învăţătorii.  De aceea este că noi v-am întrebat - şi vă cerem din nou în această noapte - să staţi pe Pământ în corpul vostru fizic, să staţi acolo, că noi avem nevoie de voi, ca să fiţi învăţători.  Copii care se vor naşte o să aibă nevoie de voi ca învăţători.  Noi avem nevoie de voi.
     Întrebare:  Noi am auzit multe despre anul 2012 şi toate acelea,  tu şti ce vreau să spun, sânt sigur.  Eu sânt o persoană care pot imagina, dar eu nu pot să imaginez cum va fi viaţa dacă noi reuşim să ridicăm şi să absorbim vibraţia Pământului.  Noi încă o să mai avem nevoie de serviciu şi bani?  O să mai trebuie să mâncăm?  Te rog ajută-mă să umplu paginile albe.  Mulţumesc.
     Tobias:  Dragi prieteni, prima dată eu spun că nu este o dată fixă pentru 2012.  Acceptaţi asta.  Este un timp în proiecţie.  Lucrurile nu o să se schimbă peste noaptea de 31 Decembrie 2012.  Noi nu prea facem preziceri dar asta facem acum (râsete din audienţă).
     Este un proiect pentru săritura cvantum sau un schimb care a fost estimat pentru anul 2012.  Nu este nimic magic în asta.  Noi am spus în comunicările anterioare că munca pe care o faceţi voi şi alţi umani că voi sânteţi înainte cu programul, într-adevăr înainte.  Să nu aşteptaţi pentru acea săritură cvantum în sinea voastră până la anul 2012.  Voi puteţi avea asta acuma, şi odată ce aveţi, odată ce aduceţi la suprafaţă divinitatea din sinea voastră atunci, asta va atinge pe alţii şi pe alţii.  Asta este  săritura cvantum care va lua loc.
     Ce o să însemne asta pentru voi?  Noi am spus mai înainte - că în loc să călăriţi acel val şi să vă zdrobiţi, voi o să călăriţi de la un val la celălalt.  Munca voastră nu o să se arată ca o muncă.  O să fie mai multă dragoste în ceea ce veţi face.  O să fie ca şi cum ei v-ar plăti o grămadă de bani cu care nu o să ştiţi ce să faceţi. Nu va fi un efort ca şi prin ce treceţi acum.  Trupul vostru, mintea voastră o să aibă o conecţie mai bună cu Spiritul vostru.  Ei o să lucreze în harmonie împreună.
     Noi nu vrem să descriem cum va fi acel schimb, cum va fi acea energie nouă.  Noi nu ştim.  Nimeni nu este încă acolo.  Noi ştim, ceea ce este bazat ce vedem noi în voi toţi, că este creaţia care se întâmplă repede, dar este de natură divină.  Nu este limitat simplu la crearea unui cec mare, pentru că asta va avea o înţelegere mică pentru voi.  Voi o să găsiţi că toate lucrurile o să vină la voi.  Voi nu o să trebuiască să depuneţi efort.  O să fie acolo.  Voi o să fiţi miraţi ce uşor va fi şi noi putem să vă spunem  aşa cum ne uităm acum la voi, că deja sânt unii dintre voi care încep să experienţeze asta.  Este aşa uşor că poate voi o să aveţi un timp dificil de a accepta.  Poate voi o să sabotaţi asta din adins ca să faceţi mai dificil.  Voi poate o să vă simţiţi incomfortabili că nu veţi avea nevoie de efort, că nu veţi avea nevoie de incordare.  Voi o să gândiţi că primiţi ceva pentru nimic.  În energia nouă, aşa cum voi vă tranziţionaţi, efortul pleacă.  Efortul este eliberat.
     Noi o să vorbim despre asta mai mult la anul viitor când începem o nouă serie.  Noi o să vorbim despre asta mereu, până ce voi o să obosiţi.  Noi o să continuăm să spunem că numai este vorba de voi niciodată.  Numai este vorba de sinea voastră veche.  Cerinţele voastre numai trebuie să fie împlinite în felul în care au fost.  Ele o să fie împlinite într-un nou fel.  Voi numai trebuie să vă gândiţi la orice detalii mici.  Nu o să fie despre voi sau câţi bani o să aveţi, sau câtă sănătate o să aveţi.  Voi o să tranziţionaţi într-o nouă conştienţă unde voi înţelegeţi, că voi sânteţi cei care sânteţi în serviciu.  Voi sânteţi cei care sânteţi învăţătorii.  Şi sigur toate nevoile voastre o să vină la voi apropriat.  Să înţelegeţi că nu Spiritul sau îngerii aduc asta la voi.  Sânteţi voi care creaţi asta.  O să fie o nouă balanţă în sinea voastră, o vibraţie nouă care va aduce la suprafaţă toate lucrurile apropriate.
     O să mai fie probleme în energia nouă.  Nu toţi umanii o să tranziţioneze în energia nouă de odată.  Va fi unul câte unul.  Va fi individual.  Voi o să găsiţi provocator, dragi prieteni, în conştienţa nouă a divinităţii, foarte provocator, să lucraţi cu umani care nu sânt chiar aşa de trezi.  Voi o să aveţi empatie pentru ei la cel mai adânc nivel al vostru.  Asta vă va cauza durere să vedeţi prin ce ei trec şi să ştiţi de drumul lung pe care ei trebuie să ia ca să treacă “Podul de Sabie”.  Voi o să vă aduceţi aminte cum a fost pentru voi aşa cum am spus în această sesiune mai înainte, asta o să fie problema voastră cea mai mare - să vedeţi pe cei care suferă pe Pământ, să vedeţi durerea prin care ei trec şi au.  Asta va fi cea mai mare problemă pentru voi.  O parte din voi o să vreţi să plecaţi.  Va fi aşa de dificil să vedeţi pe toţi cei care suferă.  De aceea este că noi ne adunăm împreună şi vorbim în acest fel şi aducem dragostea noastră pentru că noi cerem de la voi ca să continuaţi călătoria voastră.
     Întrebare:  Tobias, cum putem noi să eliberăm durerea şi neplăcerea asociată cu schimbările ADN-lui?
     Tobias:  Asta este o întrebare excelentă.  Este ceea ce noi studiem foarte cu grijă cu voi, observând ce se întâmplă, pentru că voi sânteţi printre primii care treceţi prin aceste schimbări, a fost dificil pentru noi să ştim în avans prin ce treceţi   exact.  Noi acuma învăţăm pentru că voi comunicaţi cu noi şi voi între voi.  Noi învăţăm despre durerile voastre prin care treceţi.  Sânt multe, multe facilităţi noi şi procese medicale şi procese homeopatice pe care voi de aici şi alţii din familie în această lume, creaţi şi dezvoltaţi ca să ajutaţi la uşurarea durerilor.  Noi lucrăm cu cei care ajută la crearea acestor lucruri noi.  Noi am spus înainte că noi avem cunoştinţe de multe tehnologii noi şi procese de vindecare care acum ies la iveală.  Din punctul nostru de vedere, noi ştim că astea o să vină în curând.  Încă se mai lucrează la asta.
     Un lucru ce ştim este că sânt unii în această cameră care vor dezvolta şi care deja lucrează în tehnica asta simplă, o tehnică care va ajuta la uşurarea durerilor.  Este foarte simplu, dragi prieteni, pentru că este o transferare de energie la locul apropriat din corp şi energia persoanei o să ajute la uşurarea durerilor.  Voi o să ajutaţi unul pe altul în acest proces.  În acelaşi timp, dragi prieteni, cel mai bun lucru pe care puteţi face pentru voi înşivă, este să vă iubiţi corpul vostru, să iubiţi fiecare celulă din corpul vostru, să iubiţi cine şi ce sânteţi, pentru că aceste vibraţii trimise la corp sânt apreciate la cel mai adânc nivel a cine sânteţi voi.  Să nu uitaţi să vă iubiţi corpul.  Să nu uitaţi să trimiteţi energia divină la voi înşivă.  Să nu uitaţi să trimiteţi la toată părţile din corpul vostru.  Asta acuma va avea cel mai mare efect în voi.
     Întrebare:  Tobias, cum pot eu să ajung la acceptare, vindecare  şi iertare de sine pentru acţiunile mele din trecut, care mi se pare mie că îmi limitează creşterea mea spirituală?
     Tobias:  Este dificil în condiţia umană să trataţi karma pentru care voi plătiţi din vieţile anterioare.  Aşa cum am spus noi în discuţiile recente, nu este vorba numai de viaţa sufletească anterioară, dar la fel despre genealogia familiei, a strămoşilor voştri, legăturile voastre de sânge.  Noi ştim că este dificil de ştiut ce a fost făcut atunci, să nu ştiţi capul cui a-ţi tăiat, să nu ştiţi cum lucrurile au fost făcute, dar totuşi voi trebuie să eliberaţi asta.  Este o binecuvântare în toate astea.  Dacă voi aveţi amintiri specifice şi vivide a acelor lucruri din trecut, astea ar putea fi copleşitoare.  Nu este necesar să ştiţi tot ce a fost.
     Totuşi, dragi prieteni, când voi găsiţi un timp liniştit pentru voi, staţi pentru un moment şi observaţi energia care vă înconjoară.  Observaţi cercul care este în jurul vostru.  Astea sânt identităţile din vieţile trecute.  Sânt chiar indentităţile genealogice voastre strămoşeşti.  Ei toţi stau în jurul vostru, cerând să faceţi lucrul pe care faceţi acuma.  Aşa cum voi eliberaţi lucruri în acestă viaţă, aşa cum treceţi prin dificultăţi şi învăţaţi cum să le trataţi, voi nu vindecaţi doar pe voi înşivă în această viaţă,  voi vindecaţi şi trecutul a cine a-ţi fost atunci.  Voi vindecaţi trecutul familiei, legătura voastră de sânge.  Voi vindecaţi trecutul chiar înainte de a veni pe Pământ.  Aşa cum am spus înainte, voi sânteţi desemnaţi “ascendenţi”, pentru tot cine a -ţi fost voi.  De aceea este că munca pe care o faceţi este aşa importantă.  Noi înţelegem că este greu să treceţi prin asta, dragi prieteni, dar voi într-adevăr re-scrieţi cartea trecutului vostru.  Voi vindecaţi ceea ce a fost făcut în trecut. În acelaşi timp voi treceţi prin probleme şi eliberări şi vindecări, înţelegeţi că energia din vieţile trecute au fost ţinute în Pământ.    Când unul din voi a murit în trecut, Pământul a ţinut energia aceluia până la un timp apropriat.  Acum este timpul apropriat.  Acum este când Pământul eliberează energiile din trecut, dând drumul la acele energii.  Nu este numai că voi eliberaţi, dar şi Pământul eliberează, prin vulcane, prin cutremure, prin vânturi puternice şi mişcări naturale a Pământului.  Ea, Gaia acest Spirit preţios, acum eliberează pe voi din trecut.  Şi da, toate astea cauzează dureri în corpul vostru.  Asta la fel va cauza la corpul şi mintea voastră ceva conflict dacă locuiţi în acele zone în care Pământul eliberează şi dă drumul chiar acuma.  Dacă voi locuiţi lângă liniile de cutremure sau vulcane  şi arii care atrag vânturi puternice, astea vă va afecta pe voi.  Astea sânt locuri dificile şi problematice de a locui.  Nu credeţi că este un scop pentru asta, că voi Shaumbra vă aflaţi acolo?
     Întrebare:  Tobias, cum putem noi obţine “ascensiune” în această viaţă?
     Tobias:  Prin ne-dorind să obţineţi ascensiune în această viaţă! (râsete din audienţă).  Dragi prieteni, asta noi auzim de multe ori.  Noi auzim rugăciunile voastre, toate.  Noi auzim când voi vorbiţi.  Noi auzim şi înjurăturile voastre, dar nouă nu ne pasă prea mult de astea!  Pentru cei care doresc să părăsească, ceea ce cineva doar a spus în mintea lui, “planeta asta împuţită” şi să numai veniţi înapoi pe Pământ niciodată, noi avem ştiri rele atunci pentru voi.  Noi o să stăm cu voi ca şi acuma într-o altă viaţă şi într-un grup ca asta!  Voi o să fiţi într-un corp nou, dar noi o să vă spunem aceaşi poveste ca şi acuma!
     Voi a-ţi plecat de Acasă de o veşnicie de timp, dar într-o clipire de ochi, asta nu a fost aşa de mult.  Ştiţi voi că creaţia aşa cum voi o ştiţi nu este chiar aşa de veche?Într-un sens timpul se duce înapoi atât cât se duce înainte.  Nu a fost chiar aşa de mult de când voi a-ţi plecat de Acasă.  Voi a-ţi lăsat Casa şi a-ţi trecut prin vid.  Voi a-ţi creat stelele.  Voi a-ţi creat acest univers,acest teren de joacă.  Când lucrurile nu au ieşit chiar bine, voi a-ţi venit pe acest Pământ, dar a fost înţelepciunea şi divinitatea în spatele acestei decizii.
     Voi a-ţi venit pe acest Pământ să ajutaţi să determinaţi o nouă balanţă, să creaţi un cuibar, să creaţi o nouă casă, să daţi naştere la un nou tip de divinitate.  De aceea sânteţi voi aici.  Pământul este un cuibar, o casă.  Voi daţi naştere la un nou tip de divinitate care nu a fost văzut în toată creaţiile.  Voi a-ţi venit aici ca să creaţi o mare energie, ceea ce noi am numit “creaţia a doua”.  Dragi prieteni, când voi ascendeţi, când voi urcaţi, voi nu mergeţi Acasă.  Casa poate o să vină la voi.  Asta va veni aici.  Noi nu prea ştim cum să spunem asta - dar voi nu mergeţi Acasă.  Voi nu puteţi.  Dar casa poate să vină la voi.  Creaţia,Tot Ce Este, Primul Cerc, se va lărgi unde sânteţi voi.  Va veni la voi.  Ascensiunea înseamnă că voi mergeţi în energia nouă unde divinitatea voastră străluceşte la care voi a-ţi dat naştere.  Nu este vorba de a merge înapoi Acasă.  Este vorba despre a crea ceva nou pentru Spirit, ceea ce nu a fost posibil până acuma.  Voi care sânteţi aici, voi existaţi înafara a Tot Ce Este.  Oh, Cauldre ne-aprovocat de multe ori cu asta, dar noi continuăm să spunem că atunci când voi a-ţi plecat din regat, voi a-ţi mers înafara a Tot Ce Este.  Dar într-o zi, Tot Ce Este va veni la voi.  Se va lărgi.  Asta este scopul principal pentru care a-ţi plecat din Regat.  Luaţi aceste  trei zile să vă reînnoiţi, să eliberaţi toate lucrurile care s-au agăţat de voi încăpăţânaţi, contopiţivă cu familia, să vă iubiţi şi să înţelegeţi că voi a-ţi fost într-o călătorie incredibilă.  Noi vă iubim mult şi cele zeci de mii de entităţi care au venit aici spun că voi niciodată nu sânteţi singuri!
     ŞI AŞA ESTE


Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2001 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.