SERIILE ENERGIEI NOI
“SHOUD 1: ATTRIBUTES OF YOU, GOD”
“SHOUD 1: ATRIBUŢIILE TALE, DUMNEZEUL”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
2 AUGUST 2003

 

     Tobias: Şi aşa este, dragi Shaumbra, că noi ne adunăm din nou ca o familie.  Este o onoare pentru mine Tobias, ca să fiu aici cu voi astăzi, ca să încep o nouă serie cu voi.  Este o mare bucurie pentru mine să vă privesc, să mă conectez cu fiecare dintre voi care se află aici şi cu fiecare care s-a alăturat nouă.
     Eu i-am spus la Cauldre mai demult că asta este o muncă dificilă, să nu se aştepte la o mulţime de oameni (ceva râsete din audienţă, ce reflectă prezenţa a peste 100 de oameni în acea cameră, plus mii de oameni care ascultau direct prin Internet).  Este o muncă de tip diferit pe care o faceţi. Asta este provocator.  Asta trece prin sistemul Vechi, şi mai provocator este faptul că trece prin sistemul Vechi din inăuntrul vostru.
     Noi nu ne aşteptam ca să stăm aici pentru patru ani cu un grup aşa puternic şi un grup iubitor de Shaumbra, un grup care s-a mărit dincolo  de grupul mic de pe acest vârf de munte.  Asta s-a mărit în ceva ce a capturat atenţia lucrătorilor Energiei Noi din toată lumea şi a capturat atenţia îngerilor, consiliilor şi ligilor de pe partea noastră a voalului.
     Deci este o onoare specifică pentru mine, Tobias, să fiu aici cu voi astăzi şi să privesc cum grupul vostru se măreşte, să vă privesc cum voi veniţi şi staţi în aceste scaune ca să puteţi lua mai mult de la mine. (Mai multe râsete)  Este o onoare ca să văd progresul pe care voi a-ţi făcut în câţiva ani.
    Aşa cum am spus înainte, asta este un curs pe care noi am crezut că o să ia multe, multe vieţi.  Dar, aici, aici voi sunteţi, trecând prin acceptarea a Tot Ce Este, trecând prin înţelegerea că voi într-adevăr a-ţi ascensionat.  Voi încă mai sânteţi pe Pământ şi încă mai sunteţi în formă umană.  Dar, voi a-ţi ascensionat,  ce înseamnă că voi a-ţi trecut de la o viaţă la cea următoare, şi mai important este că voi a-ţi schimbat conştiinţa de la sistemul Vechi la cel Nou într-o singură viaţă.
     Voi încă mai lucraţi cu toate aceste lucruri.  Voi încă mai găsiţi ceva dificultăţi.  Dar, fiecare zi când noi lucrăm cu voi, noi găsim că voi eliberaţi mult mai mult din Vechiul ca să îmbrăţişaţi din nou acele lucruri în modul Energiei Noi.  Voi a-ţi trecut prin multe în modul de eliberare...în relaţiile voastre...în planul vieţii voastre cu care a-ţi intrat în această viaţă.   Voi a-ţi eliberat serviciile voastre.  Voi a-ţi eliberat chiar şi sănătatea voastră.  Voi a-ţi eliberat multe lucruri, în aşa fel ca acestea să poate să vină înapoi într-un Nou şi într-o cale divină.
     Deci, astăzi eu sânt puţin copleşit aici, fiind cu voi; puţin copleşit cu oaspeţii pe care noi aducem aici.  Şi, asta este un timp monumental.
     Cauldre spune că noi câteodată devenim grandomani.  Dar, permite-ne te rog să continuăm fără întreruperi. (Râsete din audienţă şi chicotirile lui Tobias)
     Asta este un timp monumental, timp care a decurs pentru trei, sau patru mii de ani,perioadă de conştiinţă care este gata pentru schimbare.  Şi, într-adevăr, aşa cum ştiţi, voi sunteţi cei care conduceţi schimbarea.  Asta este un timp monumental, când energiile şi entităţile care au pavat drumul până acum şi care au deţinut un tip de energie arhetipală, acum sunt gata să predea asta vouă.  Au fost nişte exemple de acest fel în multe comunicări de ale noastre şi discuţii de ale noastre în decursul anilor.  Dar, este o mare schimbare acum, şi este doar posibil...şi este posibil din cauza muncii pe care voi a-ţi făcut-o.  Nu este un tip de muncă pe care voi a-ţi crezut că este.  Noi o să vorbim puţin despre asta astăzi.  Noi o să vorbim despre câteva energii arhetipale pe care numai sunt valabile şi care vor să plece.
     Da, dragi prieteni, daţi voie să respirăm împreună cu Spiritul  aici, şi să împărtăşim energia acestei întâlniri şi a acestei zile - foarte remarcabilă, spiritual este o zi istorică - pentru că aici este un grup de lucrători ai Energiei Noi care sunt gata să facă pasul următor, gata să intră - cum să spun - în câmpuri Noi, orizonturi Noi.  O zi monumentală.
     Şi, pentru asta este că maeştri au venit astăzi aici ca oaspeţii noştri, să stea cu voi, şi în felul lor, să vă dea o mână de energie. În special sunt patru energii principale aici, şi încă multe altele, multe alte energii care stau în Cercul al Doilea, al Treilea şi la fel în cele înconjuratoare.  Da, într-adevăr voi toţi - dacă voi sunteţi aici în persoană, dacă voi ascultaţi sau citiţi - ei vă înconjoară într-un cerc drăgăstos, într-un cerc suportiv.  Prin ce treceţi voi, trec şi ei.  Deci,ei au un interes în asta. Au un mare interes în tot ce faceţi voi.
     Daţi voie la energia primului invitat de astăzi să intre, cel cu care sunteţi foarte familiari, rolul căruia se schimbă acum pe Pământ şi se schimbă în special cu deschiderea celor Şapte Sigilii şi apariţia Bibliei Noii Energii.  Şi, într-adevăr dragul nostru invitat de astăzi este Yeshua.  El vine strălucind, dragi prieteni, strălucind cu dragoste şi gratitudine, nu este vorba despre imaginea lui Yeshua despre care a fost vorba astăzi, cel de pe cruce, cel care a suferit pentru voi.  Asta este Energia Veche a lui Yeshua.
     Aici este cel care este ca şi voi. Aici este cel cu care mulţi dintre voi a-ţi mers şi a-ţi petrecut timpul împreună.  Şi el, el vine astăzi ca să vă spuă că timpurile se schimbă.  Timpul lui se schimbă.  Timpul lui în care energia lui a fost o parte integrală a Pământului, trebuie să se schimbe acum, asta pentru că voi sunteţi deschişi şi că preluaţi energia lui Hristos.
     Deci, dragul de Yeshua, dragul de Yeshua, el poate fi eliberat.  El poate fi eliberat din energia asta intensă a Pământului ca să continue munca lui pe care voi numiţi Ordinul Sananda, munca lui de pe partea cealaltă a voalului.  El a iubit călătoria lui pe Pământ şi el a iubit timpul fiind cu voi toţi.  Dar, este timpul chiar şi pentru energia lui să plece, în aşa fel ca voi, ca voi să fiţi acei Hristoşi.
     Sunt mulţi, într-adevăr care sunt foarte stabiliţi în energia arhetipală a Yeshuei, a Isusului.  Şi ei o să continue să menţine asta.  Şi el o să continue să fie acolo şi să lucreze cu ei...dar cerând, cerând să dea drumul...cerând să se uite în înăuntrul lor...cerând să găsească un învăţător care se numeşte Shaumbra, pentru că acel învăţător va ajuta pe ei să înţeleagă că şi ei sunt Dumnezeu.
     Yeshua intră şi spune că energia lui va fi întotdeauna disponibilă vouă, dar într-un fel Nou, nu în felul scripturilor Vechi, nu în felul în care a-ţi fost ceruţi să treceţi prin el - acele cuvinte care au fost atât de deformate.  El spunea, “Drumul pe care merg este drumul meu, dar şi voi puteţi merge pe un drum aşa cum am mers eu.  Mergeţi pe drumul vostru propriu, şi voi o să descoperiţi ce desigur nu a fost pierdut în primul rând”.
     Yeshua străluceşte astăzi pentru că însfârşit a fost energie destulă de Shaumbra ca să fie creată această carte Nouă, Biblia  Noii Energii - VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.  El a aşteptat pentru această Biblie a Noii Energii, ca să înceapă îndepărtarea lui.  El o să lucreze cu voi din alte planuri şi nivele.  El a fost rugat în special ca să vină înapoi la acest grup, dar cu un nume diferit şi energie ataşată în mod diferit.  Deci, el va veni înapoi.  El este aici astăzi într-un fel de...într-un fel de a spune adio, dar numai la timpurile Vechi.
     Mari maeştri vin aici astăzi ca să vă predea ştafeta, ca voi să faceţi munca acum, dragi prieteni.  Şi acum, intră în energia acestui grup, energia preaiubitului şi nobilului Buddha, Guatama, care intră cu un zîmbet de la ureche la urechea cealaltă...fericit că a fost uman...fericit că este divin...fericit că este un grup de umani pe Pământ care a ajuns la înţelegerea a ce înseamnă integrare cu adevărat iluminată.  Asta este contopirea umanului cu Spiritul.  Asta este acceptarea Sinelui şi a Divinului împreună.
     Este timpul chiar şi pentru energia lui Buddha să plece.  O să vedeţi voi, o să vedeţi ceva interesant - cum să spun - o descriere a acestuia, portrete pictate despre el în multe părţi pe Pământul vostru.  Voi o să vedeţi o răzvrătire împotriva lui Buddha de cei care numai ştiu cum să mânuiască energia, vor fi multe distrugeri a statuii lui.  Şi, Buddha înţelege asta, dragilor.  El nu are nevoie de statui de metal, bronz sau chiar plastic, făcute în onoarea lui.
     El vine astăzi şi stă în spatele vostru.  El a fost acolo ca să vă ghideze în multe căi, şi să facă parte din călătoria voastră.  El la fel se va întoarce cu un nume şi o energie nouă, dar nu ca cel pe care voi puneţi pe un piedestal, nu imaginea celui pe care voi puneţi pe altar, dar o imagine de un tip nou, o imagine ce a fost posibil să fie creată datorită muncii pe care voi a-ţi făcut, progresul umanităţii.
     Da, într-adevăr au fost progrese uriaşe.  Câteodată este dificil.  Câteodată - noi ştim când voi priviţi în jurul lumii şi vă întrebaţi dacă umanitatea va înţelege asta vreodată. (Ceva râsete)
     Dar, dragi prieteni, dragi prieteni, uitaţi-vă la titlurile ştirilor voastre.  Uitaţi-vă la copertele revistelor voastre.  Uitaţi-vă la oamenii din jurul vostru cum vorbesc...foarte diferit faţă de acum zece, douăzeci sau treizeci de ani în urmă.  Pe primelor pagini ale  revistelor sunt prezentate detalii despre meditaţii...detalii despre sănătate în Energia Nouă...detalii care pun întrebări dacă Creştinismul ar putea să încerce să schimbe pe Muslimi, subiecte care nu s-ar fi putut discuta acum câţiva ani în urmă.  Astea sunt subiecte principale.  Ceea ce a-ţi considerat ceva nebunesc acum zece ani în urmă asta este acceptat acum. (Câteva râsete)
     Şi, voi a-ţi ajuns la nivele noi.  Într-adevăr, când umanitatea începe abia să înţeleagă şi să accepte în parte atribuţiile meditaţiei, voi eliberaţi meditaţia. (Mai multe râsete).  Când ziarele voastre vorbesc despre puterea rugăciunilor, voi ştiţi că nu trebuie să vă mai rugaţi niciodată.  Deci, într-adevăr voi treceţi la nivelul următor.
     Dar, priviţi, priviţi la efectul ce l-aţi avut asupra conştiinţei Pământului.  Asta nu merge spre înapoi.  Asta merge înainte.  Şi, o parte din mesajele noastre în acest an vor fi ca să vă ajutăm să înţelegeţi că lucrurile merg foarte repede înainte, foarte repede înainte, de patru ori mai repede, dragi prieteni.
     Voi vă grăbiţi spre un eveniment, o săritură quantum, pe care noi am vrea - cum să spun - este o dată care se schimbă.  Dar, noi vrem să spunem că se va întâmpla în vara anului 2007.  Asta este peste patru ani de acum, când conştiinţa va trece printr-o săritură quantum.  Este mare.  Noi o să avem o petrecere cu voi în acea zi.
     Dar, este multă muncă de făcut între acum şi atunci.  Noi suntem puţin emoţionaţi aici. (Râsete din audienţă)
     Cauldre totdeauna se întreabă ce o să cuprindă ultima noastră comunicare.  După cele Şapte Sigilii, el a mers înapoi la casa lui, a stat singur în camera lui şi mi-a spus, “Tobias, adio...nu este nimic altceva de discutat”. (Râsete din audienţă)  “Tu ai închis Biblia Veche.  Tu ai scris cea Nouă.  Deci, eu cred că este după noi”.  Şi, într-un fel, el a avut dreptate.  Este după voi.  Dar, dragi prieteni, noi nu putem să plecăm chiar acuma.  Noi avem prea multă veselie cu voi! (Râsete din audienţă)
     Deci, energia minunată a lui Buddha vine astăzi, cu zâmbetul de la ureche la cealaltă ureche, foarte apreciativ.  Câţiva din voi poate a-ţi simţit o bătaie mică pe spatele vostru, sau acea briză simţită în jurul gleznelor atunci când el a trecut pe lângă voi dar a fost şi el foarte emoţionat.  El este obosit de a fi statuie. (Mai multe râsete)
     Asta este un lucru, dragi prieteni, pe seama căruia noi chicotim pe partea aceasta.  Atunci când este vorba de un uman măreţ, şi care este înălţat pe o statuie, este foarte dificil pentru energia lui  când vine înapoi la noi.  Este foarte dificil pentru ei să elibereze aceea identitatea a cine au fost ei în acea viaţă.  Şi, oamenii trec pe lângă şi se înclină, sau poate câteodată urăsc energia lor.  Oamenii menţin aceea energie.
     Noi nu ne dăm mari pe statui aici pe partea asta.  (Mai multe râsete)  De aceea este că noi trimitem păsări din când în când ca să aibă grijă de acele statui. (Mai multe râsete)  Asta este ce noi gândim despre statui.  Este interesant că umanii pun statui afară.
     Deci, dragi prieteni, Buddha reprezintă mai mult energia modernă, conştiinţa voastră curentă, anii acestor religii pe Pământ el vine aici astăzi ca să vă mulţumească într-un fel, şi să ia rămas bun şi să predea ştafeta.  El zâmbeşte pentru că ştie că voi a-ţi fost curajoşi ca să spuneţi, “Eu la fel sunt Dumnezeu”, destul de curajoşi ca să daţi drumul la căile Vechi, ceea ce s-a ţinut de voi.
     Dacă inhalaţi asta chiar acuma, voi puteţi simţi libertatea de a da drumul la căile Vechi.  Vedeţi voi, a fost dificil pentru că voi a-ţi ajutat să creaţi acea Biblie.  Voi sunteţi în poveştile acelei cărţi, a Bibliei Energiei Noi.  Voi, unii din voi a-ţi ajutat într-adevăr să scrieţi acele pagini. Voi v-aţi conectat adânc cu acea călătorie. Deci, dragi prieteni, este multă libertate în această zi.
     Energia lui Mohamed vine astăzi ca să vă viziteze, energia arhetipală a lui Mohamed care a avut o aşa influenţă, şi are o influenţă chiar acum pe Pământ...o energie foarte paşnică, contrar ce voi vedeţi pe dinafară, cei care îmbrăţişează această energie pe Pământ chiar acum...energie foarte, foarte devotată şi iubitoare.  Dar, Mohamed intră şi spune, în ciuda aparenţelor, că cei care într-adevăr înţeleg esenţa acelui crez, înţeleg cu adevărat cele 5 cuvinte, “Voi la fel sunteţi Dumnezeu”.  Asta este ceea ce ei încearcă să spună pentru un timp aşa lung.
     Dar, într-adevăr, umanii răsucesc cuvintele.  Umanii le schimbă.  Umanii spun că astea nu au fost acolo de la profeţii originali.  Mohamed intră, ştiind că o mare parte din energia lui poate să plece, o mare parte din energia lui poate să vină înapoi pe partea noastră a voalului ca să lucreze cu ordinele celestiale care ajută să elibereze acei oameni pe Pământ care sunt ţinuţi în jos, care sunt înrobiţi...dar nu pentru a schimba - cum să spun - energia acelor care sânt dictatori, cei care reţin înapoi astea. Asta (energia lui Mohamed), vine înapoi pe această parte ca să lucreze cu oamenii care nu au încredere în ei înşişi, care nu înţeleg sau nu simt natura divinităţii în ei înşişi.  Asta este singurul lucru ceea ce reţine pe oameni ca robi, ceea ce ţine pe ei într-un guvern tiranic - este lipsa de încredere de sine a lor proprie.
     Munca ce facem pe această parte este o constantă blândă reasigurare, constantă reasigurare, trimiţând constant valuri de dragoste şi reasigurare că ei sunt iubiţi şi că calea spre drumul Spiritului începe în înăuntrul lor.  Noi nu încercăm să schimbăm cursul a cine sunt ei.  Noi nu încercăm să-i schimbăm cine sunt ei.  Dar, câteodată este o deschidere şi atunci noi suntem capabili să trimitem un mesaj, blând, care vine ca o briză, care vine ca o simţire blândă sau un gând sau muzică, şi care spune, “Voi sunteţi într-adevăr merituoşi”.
     În al patrulea rând, energia lui Moses vine înapoi.  El a fost o energie de bază importantă pentru religiile lumii de astăzi.  El este cel care într-adevăr a ajutat să elibereze oamenii lui.  El este cel care a ajutat să definească condiţiile de trai de uman şi Spirit.  Moses vine astăzi, aşa cum a făcut şi la alte întâlniri ale noastre, şi spune că este timpul pentru el ca să-şi retragă energia lui.  Este timpul ca el să lasă înţelepciunea, iluminarea muncii lui cu voi.
     Aceşti patru maeştri, Yeshua, Buddha, Mohamed şi Moses, şi sunt mulţi, mulţi alţii - dar aceştia sunt cei patru care reprezintă cum să spun - cele mai cunoscute energii arhetipale a anilor moderni - ei vin astăzi să vă confirme munca pe care a-ţi făcut-o, şi vă cere să ţineţi acum energiile pe care ei au ţinut pentru aşa mult timp.  Este mult mai propriu pentru un înger uman care trăieşte pe Pământ ca să ţină asta, decât energia arhetipale Veche.
     Voi a-ţi văzut multe, multe energii plecând de aici în ultimii câţiva ani.  Multe energii au trecut peste prag în timpul întâlnirii şi adunării noastre.  Multe energii au plecat prin alte căi.  Din nou, asta înseamnă că este multă onoare pentru voi şi pentru drumul vostru pentru că acum voi puteţi accepta asta.
     Este energia a cincea care intră, cea care este puţin mai diferită faţă de celelalte, dar cea care a fost foarte importantă în conştiinţa voastră modernă şi cultura voastră modernă, mult mai important decât mulţi dintre voi a-ţi realizat, este mult mai mult decât o poveste, dar o parte din poveste s-a întâmplat în realitate.  Câte ceva s-a întâmplat pe nivelul multi-dimensional.  Dar, împreună astea au pus fundaţia pentru conştiinţa voastră contemporană, pentru credinţa voastră.
     Energia care vine astăzi, da, este a Regelui Arthur, care vine ca să fie cu voi.  A fost Regele Arthur real?  Într-un fel, într-un fel...nu chiar cum a fost descris în cărţile voastre, nu chiar ca un rege uman, rege băiat.  O parte s-a întâmplat într-un fel.  Dacă mergeţi înapoi pe pământurile originale a Britaniei, voi puteţi simţi asta acolo.  Voi puteţi simţi energiile lui.  Dar, mai mult s-a întâmplat multi-dimensional.
     A fost - cum să spun - s-a dezvoltat într-o energie pe care voi toţi a-ţi acceptat în sinele vostru.  Voi toţi vă relataţi la asta într-un fel sau altul.  Voi toţi aveţi energia Arthuriană în sinele vostru.  Şi cu asta mai sunt şi energiile lui Lancelot, Guenevere, Morgaine, Mordred şi restul caracterelor.
     Dragi prieteni, ei sunt la fel gata să plece.  Ei sunt gata să-şi ia rămas bun, pentru că sunt schimbări care vor mătura acel pământ cu care ei sunt asociaţi - pământurile Angliei, ce voi a-ţi numi, pământurile Marii Britanii.  Sunt schimbări generale care vor veni în următoarele 12 luni.
     Noi vă dăm voie ca să observaţi ce se întâmplă.  Şi, aşa cum voi priviţi evenimentele pe acel pământ minunat, pământul care a dat naştere la energii pentru foarte mulţi dintre voi, şi a dat naştere la energiile de pe întregul continent Europa, care a furnizat deschiderea pentru acei care au venit la Americani, ca să găsească pământ liber...oh, toate astea sunt ţesute împreună.  Şi în centrul tuturor acestora se găsesc energiile Arthuriene. Astea sunt aici.  Astea sunt o parte integrală a cine sunteţi voi, sau cine a-ţi fost voi.  Dragi prieteni, de aici au pornit Cruciadele.  De  aici s-a început căutarea pentru Sfântul Graal...toate metaforele, dar toate au avut loc în realitate.
     Deci, Arthur vine astăzi aici şi spune că nu este nevoie ca să mai căutaţi Sfântul Graal.  Asta a fost întotdeauna în sinele vostru.  Asta a reprezentat mereu cupa divinităţii pe care voi aveţi, dar voi a-ţi sigilat în spatele zidului, sigilat în acele condiţii despre care am vorbit la ultima noastră întâlnire.  A fost întotdeauna acolo.
     Arthur a fost omorât de fiul său, care este un metafor foarte interesant în sine.  Arthur s-a lăsat omorât de fiul său în ispăşirea  pentru păcatele sale proprii.  Vedeţi voi, el a fost un războinic.  El a fost un luptător.  Lui i-a plăcut războiul.  El nu s-a gândit când a tăiat capetele sau înfingea sabia în inimi, până într-o zi când el a realizat că a fost ceva ce s-a trezit în înăuntrul lui.  Şi, asta a fost divinitatea lui proprie.  A fost trezirea lui proprie.
     Şi, el într-adevăr a fost atins the energii, de sămânţa lui Hristos, energii cu care mulţi dintre voi a-ţi lucrat în zilele lui Yeshua şi imediat după Yeshua.  El a fost atins de voi şi de munca pe care a-ţi făcut.  El a renunţat la sabia lui, şi el a creat un loc nou de pace, un loc de prosperitate şi abundenţă, un loc cu multă libertate Şi, după asta el a permis să fie şi el omorât pentru păcatele lui de război.  Deci, energia lui vine astăzi aici, mulţumând vouă pentru trezirea pe care a-ţi dat-o lui.
     Au fost anumite mlădiţe de energii din munca lui, din munca voastră.  Astea au fost denumite cruciade...un lucru interesant, un lucru pe care mulţi care sunteţi chiar acum aici, în momentul în care noi am spus acest cuvânt, energia voastră a căzut zece nivele.(Râsete din audienţă)  A fost un timp dificil atunci.  Voi a-ţi fost cruciatorii.  Voi a-ţi fost cei care a-ţi încercaţi să căraţi cuvântul nou, a-ţi încercat să căraţi sămânţa conştiinţei Hristosului prin toată lumea.  Dar, dragi prieteni, aşa cum ştiţi, asta a scăpat puţin de sub control.  Dar, voi a-ţi fost pasionaţi...oh, aşa de pasionaţi, aşa pasionaţi încât voi nu v-aţi permis să fiţi la fel de pasionaţi de atunci.
     Arthur vine aici şi spune că ce a-ţi făcut voi a avut un efect asupra lumii.  Asta a schimbat lumea.  Şi acum este timpul din nou pentru o schimbare.  Şi, pentru asta sunteţi voi aici.  El îşi retrage energia lui.  Dragul Lancelot, dragul Lancelot - noi o să vorbim despre el un pic - el la fel îşi retrage energia lui, o energie iubitoare, dar câteodată o energie care nu a onorat prea mult.
     Morgaine care a menţinut echilibrul între lumină şi întuneric care nu a fost înţeles pentru munca pe care ea a făcut-o,încercând să ţină porţile dimensionale deschise...încercând, dragi prieteni, să menţină o înţelegere între toate părţile...menţinând o înţelegere a misticului în timp când prin munca...cum să spun...biserica care înflorea în acel timp, asta a fost înăbuşit...totul a fost ocupat.  Biserica în acel timp a fost un amestec a politicii...câteodată religios...foarte rar spiritual...încercând să se creeze confirmaţii în toţi...încercând să facă pe ei să se supune la anumite idei şi concepţii despre Dumnezeu şi Hristos.  Deci, Morgaine care este o parte din voi, este la fel gata să lasă energia ei, pentru ca ea să se reîntoarcă pe partea noastră şi să lucreze cu voi într-un fel complet Nou, chiar şi cu un nume energetic Nou.
     Mordred, cel care a creat un haos în palat...el deasemenea pleacă.  Munca lui este terminată.  Numai este nevoie pentru el ca să-şi ia rolul dificil întunecos niciodată.  Este timpul pentru el să reîntoarcă energia lui în echilibru.
     Şi, da noi nu putem uita pe draga Guenevere...cea care a iubit...cea care a fost plină de pasiune...dar la fel şi cu conflicte...nesigură dacă ar trebui să fie în serviciu, sau să urmeze inima ei...sau este vreo cale de a fi în serviciu în timp ce a-ţi urmat inima voastră?  Ea a făcut parte din energia voastră...ajutându-vă pe voi să încercaţi să înţelegeţi acest echilibru...acest echilibru de dragoste şi îngrijire...la fel un echilibru de servire...încercând să vă ajute să înţelegeţi cum să iubiţi deschis şi liber..dar într-un fel Nou.
     Deci energiile lui Camelot se îmbină cu energiile lui Yeshua - o combinaţie interesantă, aici astăzi - şi Buddha, Moses şi Mohamed care vă predau ştafeta - nu ca să vă lase singuri, dragi prieteni - pentru că noi mereu spunem, “Voi nu sunteţi niciodată singuri”,dar spunem că, “Este timpul pentru voi ca să căraţi sămânţa conştiinţei Hristosului mai departe pentru cei care sunt gata pentru asta.  Aceşti maeştri...ei au fost cei care au ajutat la răspândirea conştiinţei Hristosului.  Asta nu a fost doar despre Yeshua.  În sinele lui Buddha a fost conştiinţa Hristosului - şi în sinele lui Mohamed - şi în sinele lui Moses la fel...şi mulţi alţii.  Dar, acum este după voi.
     Asta este o întâlnire monumentală astăzi.  Şi, întâlnirile noastre în viitor o să fie tot aşa, asta pentru că voi a-ţi trecut prin energia foarte veche şi dificilă.  Voi sunteţi cei care doriţi să deschideţi cele Şapte Sigilii şi să luaţi o cale complet Nouă.  Monumental.
     Să ştiţi că, discipolii, apostolii în timpul lui Yeshua, nu au crezut că ceea ce au făcut ei a fost aşa de important.  Ei au crezut că au fost oameni obişnuiţi, în căutare de răspunsuri, răspunsuri prin Yeshua. Ei au ştiut puţin despre impactul muncii lor, impactul ce are o durată de două mii şi ceva de ani mai târziu.
     Noi ne uităm la voi toţi cu o mare onoare, Shaumbra.  Voi nici nu începeţi să realizaţi în  mintea voastră de astăzi ce voi faceţi şi impactul muncii voastre.  Voi nu aveţi concepţia asta.
     La ultima noastră întâlnire noi am vorbit despre cele Şapte Sigilii.  Voi a-ţi revizuit astea astăzi şi voi ştiţi în inima voastră ce sunt astea şi ce înseamnă astea.  Cele Şapte Sigilii au fost sfârşitul liniei Bibliei Energiei Vechi.  Acum că voi a-ţi deschis astea, voi puteţi să progresaţi în Energia Nouă.  Voi puteţi să progresaţi cu Biblia Energiei Noi...aşa simplu.  Foarte simplu,    voi la fel sunteţi Dumnezeu.
    Privitor la cele Şapte Sigilii, dragi prieteni...asta o să ia un timp ca să înflorească în plin.  Şi, noi vă cerem de la voi, şi noi cerem de la Cauldre şi Linda să continue să lucreze cu asta.  Poate asta o să dureze un an.  Poate o să dureze patru ani de muncă - o deschidere continuă a acestor centre energetice, a acestor condiţii care au fost sigilate în înăuntrul vostru.  Asta nu este o afacere.  Asta o să fie amintit mereu şi mereu.
     Noi vă cerem şi vă provocăm pe Shaumbra să dezvolte multe căi unice de a prezenta asta.  Asta nu trebuie să fie doar o singură cale.  Noi nu vrem să fie doar o cale.  Luaţi energia întâlnirii noastre de luna trecută şi lucraţi cu asta.  Vedeţi voi, sunt multe tipuri puternice de vindecare, re-echilibrare, asociate cu asta.
     Voi nu trebuie să lucraţi doar cu Shaumbra.  O să fie oameni care o să vină la voi, care sunt gata pentru asta.  Cele Şapte Sigilii, dacă vă uitaţi la energiile în spatele acestora, şi dacă vă uitaţi la dezechilibrul din corpul lor, voi o să ajungeţi să reechilibraţi, realiniaţi rapid doar permiţându-vă să simţiţi care dintre acele sigilii este cel mai dezechilibrat.
     Sunt răni adânci în sigilul Separării la care se poate adresa.  Voi nu trebuie să vorbiţi în direct despre asta cu clienţii voştri, sau cu cei cu care lucraţi în direct.  Dar, permiteţi-vă să simţiţi adânc rănile în adâncime, rănile adânci asociate cu acea durere.  Copilul a fost abandonat de părinţii lui - asta este simţământul acestei răni.  Dacă sunt probleme de joasă extremitate cu acei cu care lucraţi, mergeţi acolo imediat şi înţelegeţi ce este conţinut în acel Sigiliu pentru acea persoană.
     Sunt cei dintre voi care lucrează cu muzica. Este - cum să spun  o vibraţie în acel Sigiliu.Este o vibraţie ce va permite reechilibrarea acelei Sigilii dacă umanul doreşte asta.   Prin muzică voi puteţi să lucraţi cu acele...prin diferite tipuri de tonalitate ale vocii...prin diferite tipuri de muncă de energii...toate acestea.
     Dragi prieteni, asta este esenţa reechilibrării Energiei Noi ce se poate face.  Mulţi dintre voi căutaţi pasiunea voastră şi vă întrebaţi ce să faceţi.  Întoarceţi-vă înapoi şi recitiţi asta.  Revizitaţi din nou şi apoi mergeţi în înăuntrul vostru.  O să fie multă informaţie acolo pentru voi - cum să priviţi această informaţie de bază, acest material şi să  creaţi programe Noi.
    Privitor la copii voştri, căutaţi unde sunt blocajele lor, unde sunt dezechilibrele în cele Şapte Sigilii.  Mulţi dintre ei, ca o informaţie, o să aibă dezechilibrul în Sigiliul de Salvare, chiar acum.  Acolo este unde ei au un timp dificil.  Copii Energiei Noi au trecut peste efort, dar ei au dificultăţi cu Salvare.
     De aceea este că ei se uită la voi, într-un fel, pentru răspunsuri dar, ei devin nemulţumiţi cu voi dincolo de credinţă (ceva râsete) pentru că ei vor să ştie că voi a-ţi acceptat şi că sunteţi Dumnezeu.  Apoi, ei caută şi în alte locuri unde ei nu găsesc umani care au ajuns la acea înţelegere.  Şi, apoi ei devin nemulţumiţi - şi ei se vor revolta  - sau se retrag - sau, dragi prieteni, ei devin dezorientaţi.  Ei numai pot să se concentreze nicicum.
     Uitaţi-vă la Sigiliul Salvării, când lucraţi cu ei ca să-i ajutaţi să se reechilibreze.  Ajutaţi-i să înţeleagă că asta începe în înăuntrul lor.  Şi, ei au acea iluminare deja în înăuntrul lor.  Ajutaţi-i ca ei să aducă asta la suprafaţă, să ajungă la un nou sens a sinelui lor în Energia Nouă.  Asta este aşa de simplu.
     O să fie multă muncă de făcut cu cele Şapte Sigilii în cei patru ani care vin.  Voi vă întrebaţi ce să faceţi.  Şi, noi vă spunem vouă astăzi - aici este o oportunitate sacră.   Sunt multe căi de a lucra cu asta - poveşti...modalităţi de vindecare - adunări.  Asta nu trebuie limitat numai la Shaumbra.  Voi nici nu trebuie să vorbiţi despre cele Şapte Sigilii cu cei cu care lucraţi.  Fiţi doar conştienţi de dezechilibrul în ei.  Fiţi conştienţi că acestea se relatează la centrele celor Şapte chakre, care cu disperare încearcă să vină înapoi în echilibru ca fiind un singur centru energetic.
     Ce este făcut chiar acum, este monumental.  Şi, noi o să continuăm să spunem mereu şi mereu, în aşa fel ca voi să înţelegeţi, că voi nu veniţi aici doar ca să ascultaţi nişte cuvinte frumoase pentru o oră şi ceva.  Voi veniţi aici pentru că este o muncă Nouă.  Voi a-ţi ales ca să rămâneţi pe această planetă.  Shaumbra a ales să crească, să înveţe şi să fie cei care menţin această energie pe care alţii eliberează, pe care maeştri eliberează.
     Deci, dragi prieteni, dragi prieteni, voi a-ţi întrodus Biblia Noii Energii.  Asta este într-un fel o metaforă.  Va fi interesant să vedem unde merge asta.  Dar, voi a-ţi întrodus energia, şi asta a fost lucrul cel mai important.  Voi a-ţi permis ca asta să iasă la iveală, şi voi a-ţi îmbrăţişat asta.
     Voi a-ţi ştiut aceste cuvinte pentru ani şi ani.  Maeştri v-au spus într-un fel sau altul.  Dar, ele nu au pătruns în inima voastră până acum.  Ele nu au trecut prin toate straturile şi toate filterele voastre.  A fost un concept, dar voi nu l-aţi practicat în viaţa voastră zilnică.  Voi a-ţi ţinut asta ca nişte concepte deştepte mici unde voi a-ţi jucat pe spirituali unul cu altul - cine poate să vină cu cele mai bune cuvinte cheie?  Şi, asta a fost bine, pentru că a ajutat să aduceţi asta în realitatea voastră.
     Apoi, voi a-ţi început să îmbrăţişaţi asta.  Voi a-ţi început să simţiţi cu adevărat, să simţiţi cu adevărat.  Voi a-ţi început să ştiţi că voi la fel sunteţi Dumnezeu în această haină numită condiţie umană.
     Dar, voi la fel sunteţi Dumnezeu, într-un fel diferit, într-un fel diferit faţă de Dumnezeul de Acasă.  Vedeţi voi, Dumnezeul, Regele şi Regina, Mama/Tata/Dumnezeu, imaginea pe care a-ţi avut în Energia Veche nu este aceeaşi ca voi Dumnezeul de acum, nu este aceeaşi.  Acel Dumnezeu nu a avut experienţa de a merge înafara Primului Cerc - de a pleca de Acasă - de a dezvolta un nou sens de identitate...de a fi Creator în felul vostru propriu.
     Dumnezeul de Acasă are experimente numai prin voi.  Voi sunteţi un tip foarte unic de Dumnezeu, pentru că voi a-ţi avut toate acele experienţe.  Voi a-ţi trăit în formă umană.  Dumnezeul de Acasă nu a făcut asta - doar prin voi.
     Deci, când spuneţi că voi sunteţi la fel Dumnezeu, asta este diferit.  Asta este diferit cu certitudine de Energia Veche, iluzia Veche a unui om bătrân cu o barbă sură lungă, stând în rai.  Asta numai este.
     Asta este diferit faţă de conceptul vostru de - cum spuneţi voi - a Tot Ce Este.  Mulţi dintre voi a-ţi ţinut conceptul, simţământul cum voi toţi sunteţi interconectaţi şi starea de  “Este” formează acel Unul şi acel unul este Dumnezeu.  Asta la fel este diferit.  Voi la fel sunteţi Dumnezeu, înseamnă că voi sunteţi toate acele lucruri, dar voi a-ţi avut unica, unica experienţă a călătoriei voastre ca un înger, a călătoriei voastre pe Pământ ca uman şi acum devine un cerc plin, deci este diferit.
     În anul care vine, dragi prieteni, noi o să schimbăm energia Shoud-ului cu voi, bazat pe - cum să spun - cererea voastră.  Noi o să continuăm să vorbim într-adevăr despre ce se întâmplă pe partea noastră.  Dar, noi o să vă vorbim despre - cum să spun - cumva despre subiecte actuale a Pământului - ce se întâmplă pe Pământ...unde se îndreaptă energiile Pământului.
     Noi numim aceasta Seria Energiei Noi, pentru că într-adevăr voi cu adevărat mergeţi în Energia Nouă acum...dar o parte din voi încă în cea Veche.  Dar, asta este frumuseţea acestuia - voi puteţi să fiţi în Vechi şi Nou în acelaşi timp.  Voi puteţi.
     În Seria Energiei Noi noi o să vorbim vouă.  Noi o să avem Shoud cu voi despre lucruri comune - cum se vor opera afacerile  în Energia Nouă...bazat pe munca pe care o faceţi acum - bazat pe tot ce noi vedem în termenele de tendinţă şi model...cum afacererile, de exemplu vor ieşi din modul dualistic competitiv şi vor merge într-un mod a Noi Energii.  Şi, noi credem că voi o să fiţi surprinşi de câteva lucruri pe care voi o să spuneţi (ceva râsete).
     Noi o să vorbim despre biserici şi unde se îndreaptă ele, cum ele se îndepărtează sau nu se îndepărtează în Energia Nouă, cum vor arăta adunările spirituale a Energiei Noi bazate pe munca pe care o faceţi.   Au trecut doar doi ani şi două luni decând am stat cu voi şi am vorbit despre energiile bisericii şi am vorbit despre zidurile care vor cădea.  Uitaţi-vă la schimbarea în aceşti doi ani, la nivelul lor cel mai înalt.  Uitaţi-vă cum bisericile, bisericile patriarhale se schimbă.
     Câteva biserici în inima lor de Dumnezeu chiar recunosc umanii, umanii care se autonumesc homosexuali.  Ce schimbare, dragi prieteni...asta este mai mult decât un titlu din ziarele voastre, energia subliniată a echilibrului vine înapoi în câteva biserici.  Cei care nu se deschid pe ei înşişi ca să permite echilibrul masculin şi feminin şi acceptarea a tot ce sunt ei...zidurile lor o să cadă jos.   Ele vor cădea.
    Noi o să vorbim despre probleme de sănătate.  Noi o să vorbim despre biologia voastră.  Noi o să vorbim despre medicina Energiei Noi...Cauldre ne opreşte acum. (Râsete din audienţă) El nu vrea ca să vorbim despre medicina sau asemenea lucruri. Dar, voi o să vedeţi că nu este ceea ce voi gândiţi.  Noi o să vorbim despre...noi nu prescriem nimic, Cauldre. (Mai multe râsete)  Voi o să vedeţi că energiile medicine şi medicina chemicală pot lucra împreună.  Şi, noi o să vorbim cum lucrează acestea ca să învingă unul pe altul.
     Noi o să vorbim despre comunitate.  Noi o să vorbim despre locul unde umanii se adună şi trăiesc şi lucrează împreună, şi despre guverne la fel.  Noi o să vorbim despre calea Energiei Noi, căile ce se vor întâmpla în zilele care vor veni foarte curând. Noi o să vorbim despre astea pentru că voi creaţi energiile pentru aceste condiţii noi ca să existe.  Noi o să vorbim despre ele pentru că noi vrem ca voi să înţelegeţi pe toate nivelele ce se întâmplă în lumea din jurul vostru. Când se pare că este haos, când este un conflict, când sunt războaie şi bătălii...noi vrem ca voi să înţelegeţi că astea fac parte din proces care este potrivit şi este un proces de schimbare, un proces de eliberare.  Deci, noi o să trecem peste câteva din aceste subiecte în acest an.
     Noi o să provocăm mai mult ca niciodată, dragi prieteni, că ce este în inima voastră, să urmaţi aceea pasiune a voastră.  Fructul Trandafirului este conţinut înăuntrul acestei deschideri a celor Şapte Sigilii.  Asta este acolo.
     Noi o să vă încurajăm să eliberaţi acele situaţii în care sunteţi.  Voi ştiţi în care sunteţi blocaţi.  Dar, vouă vă este frică să eliberaţi.  Noi o să vă încurajăm ca să urmaţi inima voastră.  Voi nu sunteţi destinaţi să urmaţi nişte drumuri întunecoase, mizerabile a suferinţei. (Râsete din audienţă)  Voi simplu a-ţi ales acesta. (Mai multe râsete)  Şi, noi o să vă ajutăm ca să înţelegeţi cum puteţi să eliberaţi asta, cum puteţi să daţi drumul la asta.
     Noi o să aducem tipuri noi de invitaţi la întâlnirile noastre, invitaţi care - cum să spun - noi vom aştepta...invitaţi de tipuri noi.
     Într-adevăr, voi a-ţi arătat în toate felurile că voi sunteţi gata pentru Energia Nouă.  Voi a-ţi arătat în oricare fel că voi doriţi să luaţi conducerea, într-adevăr.
     Dragi prieteni, voi la fel sunteţi Dumnezeu.  Inspiraţi asta chiar acum înăuntrul.  Voi aveţi pe Yeshua care recunoaşte asta.  Voi aveţi pe Buddha care recunoaşte asta.  Voi aveţi pe Moses şi Mohamed şi sigur pe Regele Arthur, şi pe toţi Cameloţii, care recunosc asta.  Voi a-ţi făcut acel pas peste linia de acceptare a acestuia.  Şi acum, este timpul ca să începeţi să trăiţi asta.  VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.
     Dumnezeul vă iubeşte mult, totdeauna va iubit.  A fost totdeauna în înăuntrul vostru.  În înţelegerea dragostei Dumnezeului pentru voi, poate voi puteţi înţelege dragostea pentru voi înşivă şi astfel, dragostea adevărată pentru alţi umani, pentru viaţa în jurul vostru.  Ca să înţelegeţi că sunteţi la fel Dumnezeu este să înţelegeţi compasiunea (primul atribut)pe care Spiritul a avut totdeauna pentru voi - compasiune totală, dragoste totală, chiar şi în momentele cele mai întunerice.
     Când cădeaţi în prăpastie voi simţeaţi că Spiritul nu este acolo, dar Spiritul a fost acolo.  Spiritul a fost cu voi.  Spiritul a fost acolo în compasiune totală cu voi, plângând cu aceaşi lacrimi, experimentând aceaşi singurătate, simţând adâncurile întunericului cu voi.
      Uneori compasiunea Spiritului...compasiunea nu a putut fi simţită uneori, pentru că era aşa de închisă că voi nici nu a-ţi recunoscut-o.  Compasiunea în acele zile a fost de  parcă v-aţi simţit abandonaţi, şi voi v-aţi întrebat unde a fost Spiritul, compasiunea era aşa de adâncă şi pură şi aşa integrată în inăuntrul vostru, că voi nici nu a-ţi simţit că este o energie de afară.  Compasiunea a fost atât de originală şi adevărată că voi aproape nici nu a-ţi simţit-o. A fost aşa de închisă. A fost întotdeauna acolo.
     Spiritul întotdeauna a avut compasiune în formă de totală acceptare, a tot ce sunteţi voi, tot ce a-ţi fost voi, tot ce a-ţi făcut voi...totală acceptare, fără nici o încruntarea pe faţa Spiritului, fără nici o sugerare că voi a-ţi făcut ceva greşit.  Asta este o condiţionare ce vine de la părinţii voştri, sau de la societate...nu de la Spirit.  Spiritul totdeauna a avut onoarea pentru tot ce sunteţi şi tot ce a-ţi făcut pentru că TOTUL a fost sacru.
     Prin voi, Spiritul a experimentat răsăritul soarelui dimineaţa.  Spiritul niciodată nu ar fi putut să experimenteze fără ochii voştri şi simţămintele voastre şi inima voastră.  Spiritul a simţit durerea unei relaţii despărţite prin voi şi nu a simţit asta niciodată înainte.  Spiritul nici nu a înţeles o relaţie până ce voi nu a-ţi mers pe acel drum.  Spiritul a ştiut bucuria unei prietenii prin voi.  A cunoscut veselia succesului prin voi.  Asta a cunoscut disperarea zilelor întunecoase prin voi.
     Spiritul are totală compasiune pentru voi.  Şi, compasiunea înclude acceptarea şi onorarea.  VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU. Şi, dragi prieteni, voi sunteţi reflectarea Spiritului.
     Şi aşa cum intraţi în zilele Energiei Noi ale voastre, voi vă întrebaţi, “Ce înseamnă, Eu la fel sunt Dumnezeu? Ce înseamnă asta?”  Gândiţi-vă la compasiune pe care Spiritul a avut pentru voi şi are pentru voi.  Să aveţi asta şi pentru ceilalţi.  Asta va fi cel mai provocator lucru pentru voi ca iniţial să treceţi prin asta.
     Să aveţi compasiune pentru cei care sunt nevoiaşi, pentru cei care suferă.  Aveţi compasiune pentru cei care sunt pierduţi şi cu probleme.  Aveţi compasiune pentru cei care au succese mari. Aveţi compasiune pentru cei care sunt sănătoşi.  Aveţi compasiune pentru fiecare uman.
     Încetaţi să schimbaţi lumea.  Dumnezeul nu a schimbat lumea.  Dumnezeul nu a intervenit în călătoria voastră.  Dumnezeul doar va înconjurat în totală compasiune.  Puteţi fi şi voi Dumnezeu, şi să aveţi acea compasiune pentru fiecare uman pe care onoraţi şi acceptaţi pentru călătoria lor?  Încetaţi să schimbaţi lumea.  Dumnezeul nu a schimbat-o pentru că el va iubit.
     Cea mai grea provocare pe care mulţi dintre voi o să aveţi în Energia Nouă, este aceea onorare şi acceptare şi la fel totală compasiune, chiar dacă vedeţi pe cineva în mari dureri.  Oh, noi ştim ce vreţi voi să faceţi.  Voi o să vreţi să ajutaţi şi să-i vindecaţi.
     Acesta este potrivit dacă ei vă cer asta.  Ei nu trebuie să vă întrebe folosând cuvinte.   Voi o să ştiţi, voi o să aveţi o cunoaştere de la Spirit - la Divin - cunoaştere de Spirit.  Voi o să verificaţi de două ori ca să fiţi siguri că asta este la cel mai adânc nivel a adevărului vostru.  Nu este pentru voi ca să-i schimbaţi.  Aduceţi-vă aminte de compasiunea pe care Dumnezeu a avut pentru voi şi a pus afară în Energia Nouă pentru alţii.  Asta va fi provocator.
     Şi, după asta, dragi prieteni, să aveţi acesta şi pentru voi.  Aveţi aceeaşi compasiune pentru tot ce faceţi până la moment - totală compasiune pentru voi, compasiune pentru orice dezechilibru fizic.
      Una dintre cele mai dezechilibrate energii prin care treceţi chiar acum, este problema greutăţii voastre fizice. Şi, noi suntem deja obosiţi din această cauză. (Râsete din audienţă)  Dumnezeul vă iubeşte indiferent dacă sunteţi graşi sau slabi, înalţi sau mici.  Aveţi compasiune pentru voi.  Puteţi avea compasiune pentru voi înşivă? Puteţi găsi bucurie în corpul vostru fizic?  Puteţi să vă uitaţi la provocarea pe care a-ţi infiinţat pe voi înşivă?
     Dacă puteţi găsi compasiune şi dragoste pentru voi înşivă în corpul vostru pe care v-aţi dat vouă înşivă, acel corp o să vină înapoi într-un echilibru binecuvântat.  Eliberaţi conceptul a ceea ce gândiţi că cum ar trebui să arătaţi, şi permiteţi corpului vostru să se re-echilibreze în modul cel mai divin, mult mai bun decât voi puteţi imagina chiar acum.  Şi asta este o provocare pentru voi.  Şi, da noi suntem puţin aprinşi cu asta aici. (Râsete din audienţă)
     Dragi prieteni, VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.  Dumnezeul a avut totdeauna compasiune totală pentru voi.  Acum, în zilele care vin, să aveţi asta pentru toţi oamenii.  Să aveţi pentru Pământ.  Să aveţi pentru tot regatul animal şi a plantelor de pe Pământ.   
    Compasiunea nu înseamnă indiferenţă. Asta înseamnă onorare.
    Şi dacă este un înger uman care vrea să meargă pe un alt drum el o să vină la voi. Ei sunt în căutare pentru Shaumbra chiar acum.  Să nu le spuneţi cuvinte mormăite.  Să lucraţi cu ei la nivelul lor.  Uitaţi-vă în ochii lor.  Conectaţi-vă cu ei. Spuneţi de la inimă voastră la a lor, nu de la gură la ureche, ci de la inimă la inimă, spuneţi că,” Tu la fel eşti Dumnezeu. Eu te recunosc”.  Asta va schimba felul în care începeţi munca şi felul cum lucraţi cu ei.  Deci, aveţi compasiune totală.  Dragi prieteni, noi ne concentrăm pe atributul de compasiune, că este important  să lucraţi cu ea.
     Înţelegeţi că a fost un alt invitat cu care noi am vrut să aşteptăm până acum.  Şi noi spunem asta foarte serios.  Ca să vă ajutăm să înţelegeţi energia în spatele compasiunii, una dintre cele mai simple atribuţii a Dumnezeului, noi aducem energia unui mare şi sfânt, puternic şi curajos.
     Acesta este mort.  Supraomul este mort, dragi prieteni. (Râsete din audienţă)  Supraomul este mort.  Supraomul vedeţi voi, a murit pentru că el nu a avut compasiune.  El a încercat să salveze lumea când lumea nu a vrut să fie salvată. El a intervenit cu totul ce a fost în jurul lui.  Nu a fost kryptonul ce l-a ucis.  A fost din cauza lipsei de compasiune.  (Mai multe râsete)
     Supraomul a fost o energie de tip arhetipal care a fost creat în acel timp când lumea voastră - într-adevăr a avut nevoie de asta.   Ei au avut nevoie de un tip de speranţă, de cineva suprauman.
     Dar, într-un sens, acea energie arhetipală a lucrat împotriva voastră.  Nu este doar supraom.  Sunt toţi super-eroii, şi toate acele entităţi mari pe care voi a-ţi manifestat.  Voi a-ţi vrut un corp perfect, putere perfectă, viziune de raze X, abilitatea să faceţi toate acele lucruri şi să salvaţi lumea.
     Dar, dragi prieteni, Supraomul este mort acum, înlocuit de compasiune, înlocuit nu cu imaginea corpului perfect care a fost puternic şi restul de atribuţii relatate la fiinţa fizică. Acesta este acum mort.  Voi a-ţi depus efort şi v-aţi bătut cu felul în care v-aţi gândit că ar trebui să fiţi, supraumani.  Şi acesta este dus..e mort.
     Acesta este înlocuit de divinitatea voastră.  Este înlocuit cu un echilibru natural pe care ia corpul, şi  mintea şi Spiritul - odată ce a-ţi eliberat Vechiul concept de a încerca să fiţi Supraom şi Suprafemei. Voi v-aţi concentrat atenţia. Voi chiar a-ţi judecat spiritualitatea voastră bazat pe toate acele lucruri superficiale.  Astea s-au dus.  S-au dus.  Astea sunt înlocuite de compasiune şi onorare pentru voi înşivă şi totul în jurul vostru.  Supraomul a uitat să se onoreze pe el însuşi.  Şi aşa el a trebuit să plece. (Râsete)
    Al doilea atribut a Spiritului - şi sunt încă multe altele; noi vă relatăm patru din ele astăzi.  Cel de al doilea atribut a Spiritului este simplu, bucurie şi celebrare. Spiritul este în bucurie continuă şi celebrarea tuturor timpurilor şi tot ce se petrece...deci, deci, dragi prieteni, în respect pentru ce faceţi,celebraţi chiar şi când aveţi o zi rea, sărbătoriţi asta, ştiind acum cum este o zi rea. (Râsete din audienţă) Voi puteţi să vă opriţi să mai aveţi astfel de zile pentru că Spiritul ştie acum.  (Mai multe râsete)  Voi a-ţi spus punctul vostru de vedere.
     Spiritul este în continuă sărbătorire...fie că este o bătălie...fie că este o zi de naştere...fie că este o sărbătorire...fie că este un student care studiază...fie că este o invenţie...este într-o  bucurie şi sărbătorire continuă.
     Voi la fel sunteţi Dumnezeu.  Puteţi fi în bucurie şi sărbătorire constantă?  Puteţi să încetaţi să judecaţi ce este bine şi ce este rău?  Puteţi să sărbătoriţi moartea unui apropiat vouă?  Puteţi să sărbătoriţi moartea voastră iminentă?  Puteţi să fiţi în bucurie şi sărbătorire când voi citiţi câte ceva despre lucruri criminale în lumea voastră?  Dacă nu puteţi, dragi prieteni, atunci voi nu vă permiteţi vouă înşivă să fiţi la fel Dumnezeu.
     O să fie dificil la început, noi ştim.  Dar, Dumnezeul, Spiritul este în bucurie şi celebrare continuă.  Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu înţelege implicaţiile a ce se petrece, că nu înţelege adâncul experienţelor pe care umanii au.  Dumnezeul este conştient pe deplin despre întuneric şi lumină.  Dar, Dumnezeul sărbătoreşte fiecare experienţă în acestea.
     Voi la fel sunteţi Dumnezeu.  Şi, este timpul pentru bucurie şi sărbătorirea vieţii voastre.  Este timpul, aşa cum am spus să eliberaţi suferinţa prin care treceţi, în care v-aţi plasat.  În fiecare moment, bucurie şi sărbătorire...încetaţi să vă  uitaţi la noi ca să faceţi acesta.  Voi trebuie să faceţi.  Sărbătoriţi cu abundenţă în orice fel în viaţa voastră.  Sărbătoriţi totul.
     Când voi vă întrebaţi ce înseamnă  - să fiţi la fel Dumnezeu - asta înseamnă compasiune.  Asta înseamnă bucurie şi sărbătorire.
     Dumnezeul totdeauna crează (al treilea atribut).  Totdeauna este o mişcare de energie.  Este o expresie de dragoste şi asta este creare, totdeauna creând.  Dumnezeu găseşte mare bucurie şi celebrarea în creare.
     Voi la fel sunteţi Dumnezeu.  Voi sunteţi creatori în orice fel, creînd continu chiar dacă voi ştiţi asta sau nu.  Acum este timpul ca să fiţi creatori conştienţi.
     Dragi prieteni, lucrând cu voi, noi ştim că voi aveţi acele vise noaptea.  Noi o să vorbim despre vise cu voi în una dintre discuţiile noastre viitoare.  Dar, voi aveţi vise noaptea şi unele din vise sunt groaznice şi înspăimântătoare.  Câteva din ele sunt provocative şi dificile şi nu au nici un sens.
     Dar, în timpul recent, sunt mulţi, mulţi dintre voi aici - noi am fost chiar lângă voi în acele vise groaznice. Voi a-ţi oprit visul vostru, şi voi v-aţi spus conştient: “Este doar un vis. Eu pot să schimb asta.  Asta este o iluzie pe care eu o creez.  Şi, pentru că eu sunt Creatorul, eu pot să schimb visul ca să fie cum eu doresc.  Eu numai sunt o victimă a viselor mele.  Eu sunt Creatorul visului”
     Aşa cum staţi voi aici, acum, voi sunteţi într-un vis.  Asta este o iluzie.  Încercaţi să mă găsiţi. (Râsete din audienţă)  Este o iluzie, ceea ce este foarte, foarte real.  Asta este un potenţial ce este jucat într-un fel foarte intens, concentrat şi foarte material.  Dar, vedeţi voi, că sunt alte potenţiale jucate pe alte nivele.  Asta este una dintre cele unde este prima concentraţie. Noi nu trebuie să ieşim din mijloc.  Noi vom rămâne aici.
     Dar, dragi prieteni, stând aici la fel ca Dumnezeu, voi puteţi să faceţi acelaşi lucru ce a-ţi făcut în visul vostru.  Opriţi-vă pentru un moment.  Inspiraţi.  Aşa. Voi puteţi să schimbaţi acesta.  Voi sunteţi Creatori.  Voi nu sunteţi victimii vieţii voastre.  Voi sunteţi Creatorii acestora.  Voi sunteţi Creatorii vieţii voastre.  Şi, asta este lucrul ce vă face unic, chiar şi pentru Spirit.
     Voi la fel sunteţi un tip diferit de Dumnezeu.  Vedeţi voi, Spiritul pe care voi ştiţi, Dumnezeul tuturor lucrurilor, nu încearcă să specifice ce trebuie să fie creat.  Acest Spirit permite să fie făcut prin voi.  Spiritul tuturor lucrurilor vrea doar să continue să creeze şi să explore, să înveţe şi să crească.
     Asta este o mare diferenţă între voi Dumnezeu şi Dumnezeul de Acasă.  Voi puteţi să schimbaţi creaţiile voastre.  Voi puteţi să le direcţionaţi în orice fel.  Dumnezeul Regatului, de Acasă, nu are în particular - cum să spun - el şi ea a dat dreptul vouă de alegere creativă.  Voi puteţi să staţi aici astăzi şi să scimbaţi asta.  Voi nu trebuie să fiţi specifici.
     Noi v-am vorbit în comunicarea noastră despre “să creaţi în dungi late”  Să nu mergeţi jos până la amănunt.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi cum corpul vostru procesează mâncarea în energie.  Asta se va îngriji pe un nivel divin.  Este la fel şi cu creaţia voastră.  Creaţi în dungi late.
     Dacă nu vă place ce creaţi, schimbaţi asta.  Cum schimbaţi asta?  Simplu, inspiraţi adânc.  Eliberaţi Vechiul.  Amintiţi-vă că vă aflaţi într-un fel de stare reală de vis, şi acum alegeţi un nivel general larg.  Noi o să vă spunem cândva în viitor - cum să spun - despre creaţii mai specifice.  Dar, la început voi trebuie să înţelegeţi natura creaţiei.
     Creaţi în dungi late. Schimbaţi dacă nu vă place. Dar creaţi.  Faceţi ceva. Este natura Spiritului şi voi la fel sunteţi Dumnezeu.
     Dragi prieteni, conceptul că “voi la fel sunteţi Dumnezeu”... voi începeţi să-l înţelegeţi şi să-l simţiţi.  Şi, noi spunem că Supraomul este mort, deci voi să înţelegeţi că nu este vorba doar despre a crea un corp perfect.  Asta este un joc de copil.  Noi vrem ca voi să eliberaţi acea energie.  Asta este despre creare pe cel mai divin nivel, nivelele cele mai sofisticate.
    Şi, dragi prieteni, Dumnezeul întotdeauna iubeşte (al patrulea atribut)  Dumnezeul întotdeauna iubeşte...iubeşte toate lucrurile...iubeşte experienţa vieţii...iubeşte expresia Sinelui. Priviţi ariile în viaţa voastră pe care nu le iubiţi...arii întunecoasă, dificile arii din înăuntrul vostru - permiteţi-vă să aveţi acea iubire. Permiteţi-vă să aveţi asta.
    Aria în care noi vă rugăm să lucraţi merge înapoi la prima condiţie a Dumnezeului - compasiune. Asta este cea care o să vină la voi în aceste săptămâni şi luni ce urmează, în special în următoarele câteva zile - să aveţi compasiune totală.  Asta nu înseamnă indiferenţă.  Nu înseamnă apatie.
      Chiar opusul - în compasiune voi aveţi iubire totală, acceptare totală, pasiune totală pentru alţii.   Stând în spatele zidului scund asta nu înseamnă că nu vă pasă.  Asta înseamnă a ieşi înafară căii Energiei Vechi, calea dualistică.  Asta înseamnă să aveţi o privire cum lucrurile sunt create cu adevărat.  Asta este ce noi cu adevărat vă cerem ca să lucraţi acum pentru  un timp.
     Deci, noi avem multă,multă muncă de făcut.  Aşa cum am spus, în patru ani sau aşa, nu este o dată specifică - conştiinţa umană va creşte şi va trece printr-o săritură quantum.  Noi nu spunem că ceva  special se va întâmpla în acea zi.  Noi nu spunem că o să fie titluri speciale în ziare.  Dar, o să fie ceva ce se va întâmpla pe un nivel important, aproape ca şi ce s-a întâmplat în “convergenţa armonică” a voastră.  Nu a fost doar alinierea planetelor.  A fost o schimbare a condiţiilor. 
     Este o mare scimbare care vine în patru ani de acum încolo.  Este multă muncă pentru voi să faceţi.  Este multă muncă  pregătitoare - cum să spun - casa nouă pentru ce o să se întâmplă după aceea.  Lucrurile se vor accelera în jurul vostru.  Înţelegeţi de ce se întâmplă asta chiar acum.
    Cu asta, energia iubitoare a lui Arthur, Buddha, Mohamed, Moses şi Yeshua vin să vă îmbrăţişeze.  Ei vor reveni într-un mod Nou cu un nume Nou.  Dar,  acum ei pleacă, ei părăsesc Energia Veche. Ei părăsesc drumul pentru Nou, la acest grup pe care noi numim Shaumbra.    Voi nu sunteţi niciodată singuri. Dar, lucrurile se vor schimbă mereu.       
       ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved