SERIILE ENERGIEI NOI
“SHOUD 1:  ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI”
2 AUGUST 2003

 

     Tobias: Şi, asa este, dragi prieteni, că noi continuăm în energia acestei zile.  Aşa cum voi eliberaţi lucrurile care v-au ţinut înapoi aşa voi daţi voie la divinitatea voastră să se joace cu voi în această realitate şi să participe cu voi în fiecare moment, în aşa fel toată dinamicitatea veiţii voastre se schimbă.  Toate energiile în jurul vostru se schimbă.
     A fost dificil pentru a ajunge la acest punct, pentru că voi a-ţi eliberat căile precondiţionale Vechi.  Asta a fost câteodată chiar sperietor ca să eliberaţi felul gândirii voastre despre cum lucrurile ar trebui să fie.
     De aceea am spus noi că Superomul a murit.  El a fost o noţiune a Energiei Vechi, un tip de uman cu supraputeri care înclude supraputere fizică şi suprainteligenţă.  Nici una dintre acele lucruri nu sunt importante în Energia Nouă.  Nici una dintre acele lucruri nu sunt reale în Energia Nouă.  Voi v-aţi străduit cu noţiunea de tip suprauman.  Acum voi învăţaţi că este vorba despre Divinul Uman, nu supraumanul.  Atribuţiile Divinului Uman sunt mult mai diferite faţă de ce a-ţi gândit voi.  Asta este unde a fost atâta efort, atât de mult efort.
     Acum voi megeţi în Energia Nouă, învăţând calea Nouă.  Este mai uşor pentru noi ca să venim la voi în aceste Shoud-uri.  Este mai uşor pentru noi să venim direct la voi în multe căi.  Înţelegeţi că noi totdeauna suntem acolo.  Noi totdeauna vrem să vă vorbim.  Asta nu este rezervat doar pentru câţiva.  Asta este acolo pentru voi.  Cu schimbările pe care a-ţi  făcut, este mult mai uşor.
     Câteodată voi vă gândiţi cum putem noi să rezonăm, cum am putea să arătăm şi cum ar putea fi simţită energia noastră. La fel elibearţi şi aceste concepţii.  Voi o să ne găsiţi într-un loc nou în conştiinţa voastră, într-un loc de care nu a-ţi ştiut până acum că a existat.  Noi stăm cu voi într-un loc Nou.  Permiteţi conştiinţei voastre să meargă acolo, şi voi o să ne auziţi foarte clar.
     VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU, dar  voi sunteţi foarte unici în felul vostru propriu.  Voi căraţi sensul de conştiinţă de sine şi de identitate de sine, ceva ce Spiritul de Acasă nu are.  Este ceva, altceva ce vă face unici.
     Vedeţi voi, Dumnezeul este un student şi a fost mereu un student.  Un învăţător este unul care deja a fost pe acel drum. Spiritul nu a fost niciodată pe acel drum.  De aceea este că voi a-ţi plecat de Acasă, ca să mergeţi în experienţe noi, în creaţie nouă şi la urmă să creaţi Energia Nouă.  Spiritul totdeauna a fost un student.
     Ce vă deosebeşte pe voi Shaumbra, este că voi sunteţi studenţi, şi în acelaşi timp sunteţi învăţători.  Asta vă face unici de la Dumnezeul singular de Acasă.  Voi a-ţi învăţat multe în călătoria voastră.  Voi a-ţi învăţat cum este când treceţi de la omidă la fluture, să treceţi prin transformări ca să completaţi cercul, de la plecarea de Acasă la crearea Noii Energii.
     Voi, Dumnezeu, sunteţi aici în acest timp ca ţinători de energie dar la fel ca învăţători pentru cei care o să vină pe această cale.  Voi sunteţi aici ca să-i călăuziţi când ei vin la voi şi cer călăuzire. Ei o să vină în multe diferite căi.  Cererea lor o să fie auzită de urechile voastre şi la fel simţită în inima voastră.  Şi voi o să ştiţi când este timpul.  Voi chiar o să ştiţi ce o să spuneţi lor, pentru că asta o să apară în acel moment când voi conectaţi energia voastră cu a lor.
     Voi sunteţi aici, dragi Dumnezei, ca să fiţi învăţători pentru alţii.  Ei o să aibă nevoie de voi.  Ei o să aibă nevoie de compasiunea voastră.  Ei o să simtă nevoia ca să se bucure de sărbătorirea vieţii de la voi.  Ei o să vrea să ştie că voi sunteţi creaţia voastră proprie.  Ei o să vrea să ştie că voi puteţi schimba iluzia realităţii la orice oră pentru voi înşivă.  Nu pentru alţii, dar pentru voi înşivă.
     Dragi Dumnezei, voi sunteţi chiar unici. Voi căraţi un model de energie diferită faţă de Spiritul de Acasă.  Spiritul este studentul.  Este timpul ca voi să fiţi învăţători.
     Noi ştim că voi o să vă străduiţi cu asta şi gândiţi că voi nu ştiţi ce să învăţaţi pe alţii, aşteptând ca să mergeţi la mai multe clase (râsete din audienţă), aşteptând ca să învăţaţi mai multe, aşteptând până ce voi gândiţi că o să fie bine.  Dar dacă voi sunteţi aici, dacă voi vă conectaţi la aceste cuvinte în orice fel, asta este pentru că voi a-ţi ales să fiţi învăţători, învăţători într-o cale Nouă în Energia Nouă.
      Asta este o noţiune importantă în înţelegerea că voi la fel sunteţi Dumnezeu, voi o să continuaţi să învăţaţi tot mai multe. Voi o să continuaţi să aveţi multe, multe experienţe noi.  Partea aceea, partea studenţească, desigur nu s-a sfârşit.  Dar, este timpul acum ca să aduceţi asta în echilibru cu energia de învăţător.
     Cu asta noi o să fim încântaţi să auzim întrebările voastre.
     Întrebare de la Shaumbra 1: Tobias, poţi să împărtăşeşti perspicacitatea ta în menţinerea echilibrului între a fi prezent în Acum şi având ţeluri şi planuri pentru viitor?
     Tobias: Într-adevăr primul lucru de făcut este să respiraţi, să fiţi în Acum, şi să înţelegeţi că tot ce este potrivit vine la voi.  În societatea în care trăiţi acum, în conştiinţa în care sunteţi acum, da, într-adevăr este  - ce voi numiţi - de a avea ţeluri şi planuri.  Voi puteţi face asta în calea Energiei Noi, făcând două lucruri. Rămâneţi în Acum, dar extindeţi Acum-ul vostru ca să cuprindeţi potenţialele ce ar putea să vină.  Extindeţi Acum-ul vostru ca să includeţi potenţialele. Aduceţi acelea la voi în Acum.  După aceea să fiţi deschişi la orice schimbare ce ar putea să vină.
     Noi înţelegem că este o planificare din cauza energiilor dualistice în care trăiţi.  Este o planificare care este cerută în viaţa voastră de zi cu zi, dar totdeauna incorporaţi energia de schimbare a potenţialului în Acum.  Voi ca grup uman a-ţi venit în această lume în timpul când aceste ţeluri propuse, această concentrare pe ţeluri, au fost importante.  A fost o valoare în asta în acel timp.
     Mulţi dintre voi a-ţi realizat planuri şi ţeluri pentru că voi a-ţi vrut să indepliniţi multe lucruri în această viaţă.  Multe din acelea s-au concentrat în jurul eliberării căilor Vechi, karma veche.  Dar, voi puteţi să eliberaţi aceşte ţeluri propuse acum, felul în care a-ţi făcut înainte, pentru că asta nu vă mai serveşte.  Desigur, voi trebuie să fiţi conştienţi că ce este în faţa voastră, dar aduceţi acea energie în Acum şi permiteţi acestuia să se schimbe.  Permiteţi la asta să transmute tot timpul.  Voi o să vedeţi subtilul de diferenţe foarte importante între propuneri de ţeluri şi planuri şi de a permite ca asta să vină în Acum-ul vostru, dar schimbat.
     Întrebare de la Shaumbra 2: Tobias, eu am câteva întrebări în una.  Eu trec prin eliberarea multor lucruri în viaţă mea, eliberând lucrurile care numai sunt bune pentru mine.  Asta mă pune într-un loc unde eu pot să am o tăbliţă curată.  Întrebările mele sunt; diferenţa între voinţa liberă şi contractul nostru pe care avem, şi la fel întrebând...câteodată eu depun un efort în a întreba pentru ceva pentru că eu am citit şi am auzit că atunci când întrebi pentru ceva, asta înseamnă că eşti în lipsă de acel ceva, plus tu eşti cel care alegi.  Poţi să clarifici asta?
     Tobias: Într-adevăr, noi vă cerem împreună cu noi, cu voi toţii din cameră să respiraţi adânc. (Pauză în timp ce cu toţii respiră adânc)  Într-adevăr.  Şi încă odată (o altă pauză pentru încă o respiraţie de la grup)  Vedeţi voi, voi v-aţi blocat aici în mintea voastră (arată spre capul lui Cauldre).  Voi treceţi prin toate astea încercând să aflaţi cum asta lucrează.  Urmaţi doar inima voastră.  Este aşa de simplu.  Voi nu sunteţi încă obişnuiţi să vă urmaţi inima voastră, deci asta ia un pic de practică.  Urmaţi inima voastră în acele lucruri.  Răspunsurile sunt acolo.  Lucrul potrivit o să vină la voi, şi voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi cu ele Acum.  Între timp opriţi acele eforturi.  Totul vine într-o cale divină.
     Noi am vorbit înainte despre diferenţa între voinţa liberă - abilitatea de a lua hotărâri - şi Voinţa Divină.  Voinţa Divină este acceptarea tuturor lucrurilor.  Asta schimbă toată energia voastră de alcătuire aşa că voi aveţi un sistem de călăuzire divină construit în înăuntrul vostru.  Asta sunteţi voi.  Asta este al vostru.  Asta nu vine de la noi.  Când acea încredere între umanul de sine şi sinele divin este înfiinţat, voi o să vedeţi cum lucrurile se schimbă.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi aşa mult despre ce a-ţi cerut sau cu formularea a ce a-ţi cerut.
     Câteodată noi ne amuzăm de umanii care cred că nu au formulat chiar aşa bine.  Noi nu suntem chiar aşa de tâmpiţi! (Râsete din audienţă)  mai mult ca orice, divinitatea voastră nu este aşa de înţepat.  Divinitatea voastră înţelege şi vrea să facă parte din viaţa voastră.  Voi nu trebuie să definiţi acele lucruri în detalii.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi despre ce voi întrebaţi.
     Într-un sens foarte simplu, voi puteţi spune, “Dragă Divinitate din înăuntrul meu, vino afară şi joacă.  Călăuzeşte-mă în călătoria mea”.  Asta este aşa simplu.  Atunci totul se schimbă, tot dinamicul.  Voi atunci coborâţi de pe drumul dualităţii.  Totul o să vină la voi.  Câteodată este dificil de explicat în cuvinte umane pentru că este o tendinţă de a merge sus la intelect.  De aceea noi am cerut să respiraţi adânc în aşa fel ca voi să simţiţi, să puteţi simţi toate energiile pe care noi le aducem vouă înainte ca cuvintele noastre să fie pronunţate.  Voi aveţi acel sistem de călăuzire divină.  Aveţi încredere în asta.
     Întrebare de la Shaumbra 3:  Eu m-am voluntariat la o agenţie care facilitează servicii pentru oamenii care au HIV pozitiv.  Eu sunt atras lângă aceşti oameni care mor şi tranziţionează.  Să rămân cu această agenţie? Şi, mă îndrept oare spre direcţia de care este mai multă nevoie de mine?
     Tobias:  Asta este o întrebare foarte specifică pentru ca noi să răspundem.  Din nou, noi te rugăm să mergi în inima ta.  Noi ne uităm la energiile care înconjoară această întrebare. (Pauză) Ceea ce faci este foarte beneficial, dar tu trebuie neapărat să laşi deschis opţiunile tale.  Nu este vorba de a rămâne cu această agenţie sau nu.  Este vorba despre munca ce faci cu procesul de tranziţionare care la fel este una dintre proiectele voastre principale.  Binele ce faci în acel proces de tranziţionare este important.  Structura agenţiei nu contează.  Dacă voi vreodată simţiţi că sunteţi înăbuşiţi de structuri...atunci este timpul ca să mergeţi pe drumul vostru propriu.  Înţelegeţi că voi învăţaţi foarte mult acum pe multe diferite nivele despre procesul de tranziţionare. Voi la fel sunteţi cei care deţineţi o mare compasiune şi asta este un element important în timpul de lucru pe care faceţi voi.
     Fiţi deschişi la nivele noi de înţelegere pe care căpătaţi şi - cum să spun - lucraţi, da, cu cei de pe partea cealaltă a voalului care au tranziţionat, în special de la cei care au tranziţionat anul trecut şi cu care a-ţi lucrat.  Ei vin înapoi ca să lucreze cu voi de pe partea cealaltă a voalului.  Ei au ales să nu se reîncarneze din nou pe Pământ chiar acum.  Ei sunt atraşi de munca voastră.  Mulţi care au tranziţionat anul trecut sunt la dispoziţia voastră chiar acum, în special dacă voi extindeţi natura acestei munci.
     Tu eşti onorat pentru munca pe care o faci.  Tu lucrezi cu compasiune, fără judecată şi înţelegeţi că este doar un proces prin care ei trec.  Noi îţi mulţumim.
     Întrebare de la Shaumbra 4:  Hello, Tobias, eu am o întrebare care este legat de experienţele pe care eu am avut în ultimul an şi jumătate sau doi ani.  Eu am făcut o schimbare ca să fiu mai mult călăuzit de inima mea chiar de un timp mai îndelungat.  Şi aşa cum au decurs lucrurile astea m-au determinat să mă mut în părţi diferite ale ţării şi la fel servicii diferite.  Acum un an şi jumătate sau doi ani, ceva s-a schimbat.  Poate că este doar o eliberare uriaşă care se petrece acum.  Dar, în acest punct din timp eu nu am nici o comunicare cu inima mea, spunând aşa.  Şi parcă nu este pasiune sau energie care să mă mute într-o direcţie.  Şi asta continuă de un timp lung, ceea ce este foarte dificil, ciudat, nemulţumit...ce pot să spun.  Ceva comentări pe această bază?
     Tobias:  Într-adevăr. (Râsete din audienţă)  Una dintre procesele pe care noi am văzut la Shaumbra trecând prin, este un ciclu de activitate urmat de neactivitate, o izbucnire de pasiune urmat de lipsă de pasiune. Ceea ce noi observăm este cumva tipic pentru că voi treceţi prin aşa multe evoluţii de conştiinţă.  Sunt timpuri când divinitatea voastră proprie vă va închide, vă face să treceţi printr-un timp liniştit.  Calea pe care a-ţi fost numai este cea înaltă.  Deci, voi o să treceţi printr-un ciclu liniştit sau rezervat.
     În orice caz, asta este una dintre timpurile când voi de fapt sunteţi în conecţie cea mai apropiată cu divinitatea voastră proprie.  Când Spiritul şi voi sunteţi în situaţii cele mai dificile şi schimbătoare, în întunecime, în prăpastie, asta este de fapt când Spiritul este cel mai aproape.  Dar voi nu observaţi asta pentru că compasiunea este aşa de aproape.  Dar mintea Energiei Vechi umane nu vede în acest fel.  Asta simte că a fost o separare.
    Noi vă cerem să fiţi liniştiţi cu asta. Fiţi înţelegători cu asta. Să ştiţi că Sinele vostru propriu,voi-Dumnezeu,creaţi drumuri complet Noi acum.
     După asta voi o să fiţi cei care veniţi înapoi aproximativ în patru sau cinci luni şi ne chemaţi pe noi spunând, “Tobias, este atât de nebunesc chiar acum. Totul se mişcă atât de repede (râsete ) şi eu sunt plin cu compasiune şi eu mă mut peste tot”.  Vedeţi voi, este doar un ciclu prin care voi treceţi.  Fiţi liniştiţi cu asta şi înţelegeţi că divinitatea voastră proprie planifică un curs Nou.
     Shaumbra 4:  Păi, partea dificilă este mintea care vrea să intră şi să fixeze asta, şi să ia răspunderea şi să planifice.
     Tobias:  Într-adevăr.
     Shaumbra 4:  Şi cum celui care contul bancar merge tot mai jos, mintea aceluia cu Adevărat vrea să fixeze asta.
     Tobias:  Într-adevăr.  Şi într-un fel, este o binecuvântare în asta la fel, pentru că cauzează ca alarma să se declanşeze şi să spună la Sinele Divin că, “Este timpul de a face ceva aici”. Şi, ei lucrează mână în mână.  Referitor la mintea pălăvrăgioasă, noi vă reamintim din nou - este aşa simplu pentru voi toţi - mintea nu poate să pălăvrăgească când voi respiraţi.
      Întrebare de la Shaumbra 5: (din Internet)  Tobias, este o carte populară care decodează Biblia care interpretează sfârşitul lumii că va fi în 2006.  Ce este adevărat în asta?
     Tobias:  Energia acestei cărţi este foarte precisă...până la un punct.  Dar, asta a fost scris în Energia Veche.  În asta sunt câteva neînţelegeri şi câteva lucruri înfricoşitoare.  Ce este precis, este simţământul că o să fie o mare schimbare în următoarele trei până la patru ani.  Câţiva au prezis că săritura quantum va fi în 2012.  În această decodare a scripturii se simtă că o să fie o dată în 2006.  Noi vedem că o să fie la sfârşitul verii 2007.  Dar, asta este o dată care se schimbă.  Este un punct de mişcare de separare.  Deci să nu vă ţineţi de nimic specific.  Nu este sfârşitul lumii.  Este începutul Energiei Noi.  Este începutul timpului Nou.  Este începutul conştiinţei Noi pe Pământ.
     Câţiva umani o să aibă un timp foarte dificil cu asta.  Câţiva se vor revolta împotriva acestuia.  Mulţi o să părăsească planeta.  Dar, voi, Shaumbra, din cauza muncii ce a-ţi depus din cauza adunărilor noastre, voi o să înţelegeţi că este pur şi simplu Energie Nouă în care intraţi.  Noi vă reamintim încă odată, vă rugăm să nu intraţi în nici un fel de dramă şi teorii conspirative a tuturor acestora.  Este simplu evoluţia conştiinţei divine.
     Întrebare de la Shaumbra 5:  Tobias, mă simt aşa de bine să fiu  aici cu tine în persoană.  Întrebarea mea...
     Tobias:  Este o iluzie (Râsete din audienţă)
     Shaumbra 5: O iluzie bună!  Întrebarea mea a căutat independenţă de la Independenţă, atelierul Missouri, pentru că este înafara conştiinţei de masă.  Este menstruaţia atrofiată?
     Tobias: Asta este aşa de imprimat în biologia umană şi o să mai fie o perioadă de timp.  Şi asta este în specific una dintre lucrurile despre care o să vorbim în acest an când vom avea discuţiile medicale şi biologice.  Voi o să vedeţi asta - cum să spun voi o să vedeţi o bifurcaţie în asta.  Voi o să vedeţi că sunt femei care trec prin multe, multe dificultăţi în acest timp, şi altele care au un timp mult mai uşor.  La un punct anume există o situaţie or condiţie care aproape poate să dispară din biologia umană.  Dar în viaţa în care sunteţi voi acum, asta sigur mai face parte.   Sunt lucruri care se pot face ca să micşoreze efectele acestuia.  Şi noi întrebăm audienţa din acest studio să ghicească care este primul şi cel mai important lucru de făcut.
     AUDIENŢA:  RESPIRAŢIA!
     Tobias: Într-adevăr.  Respirând în acceptarea schimbărilor care se petrec în biologia voastră va micşora impactul.  Sunt unele ierburi sau chiar unele metode energetice care - câteva sunt disponibile acum, altele o să vină pe linia principală în curând - care va ajuta asta.
     Sunt implicaţii foarte importante în acest proces de schimbare care la fel are de a face cu - cum să spun - schimbă în energie feminină, în special într-un mediu foarte masculin în care trăiţi.  Dar pentru acum, să ştiţi că efectele pot fi micşorate prin respiraţie.  În final noi simţim că asta o să fie afară de - cum să spun  - matriţă cuvânt frumos - a condiţiei umane.
     Shaumbra 6: Feminitatea o să fie...creativitatea se va exprima într-o cale diferită?
     Tobias:  Absolut.
     Shaumbra 5:  Aaah...mulţumesc!
     Tobias:  Bine zis!
     Întrebarea de la Shaumbra 6: (din Internet)  Există o dezbatere uriaşă şi polarizare în cadrul comunităţii şi între organizaţii religioase în Canada despre propunerea guvernului federal de a schimba definiţia căsătoriei - care în prezent este unificarea între un bărbat şi o femeie, şi vrea asta să lărgească şi să înclude comunitatea homosexuală.  Poţi să comentezi ceva despre asta?
     Tobias:  Dragi prieteni, asta este un lucru şi noi chicotim când vedem titlurile în ziarele voastre şi auzim ştirile.  Este mult progres în această arie.  Voi vă miraţi câteodată despre efectul muncii voastre pe Pământ.  Au fost multe progrese în această arie în ultimii câţiva ani.  Guvernele o să fie provocate să elibereze controlul asupra omenirii.  Ei sunt aici ca să servească, şi ei au uitat asta.  Deci, indiferent de faptul că ei servesc perechi homosexuali, sau servesc alte feluri de perechi sau oricum îi numiţi voi, ei sunt aici să servească.  Asta este la fel o reflecţie a schimbării în societatea voastră şi conştiinţei voastre.  Sunt tot mai multe acceptări de acest fel.  Asta rupe bariera foarte repede.
     Cei care au venit pe Pământ cu o energie de masculin şi feminin, pe care voi îi numiţi homosexuali, ei au făcut multe ca să schimbe echilibrul total pe această planetă a energiei masculine Vechi.  Lucrurile se schimbă repede, şi într-adevăr sunt unii la care nu le place asta.  Când conştiinţa şi guvernul ajung la punctul unde ei recunosc unirea dragostei între doi oameni de orice sex, să ştiţi că la acel punct voi a-ţi făcut mari progrese.  Munca voastră a avut un impact mare.
     Dumnezeul iubeşte doi oameni de oricare sex, şi VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.  Nu contează cum este acea dragoste exprimată, sau cum este creată. Astea sunt Vechi, bariere Vechi care trebuie să vină jos.  Dar, progrese multe au fost făcute.  Noi vedem că pe teritoriul Canadei ei fac progrese foarte rapide.  Asta va schimba totalitatea Conştiinţei din lumea din Vest foarte rapid, şi la rădăcina - cum să spun - energie masculină neechilibrată care este în Vest chiar acum.  Deci, ar fi bine să se vadă asta schimbat.
     Întrebare de la Shaumbra 7:  Salut, Tobias.  Eu am trei băieţi - 11,12, şi 17.  Doi au fost diagnozaţi având dislexie şi unul are ADHD (atenţie deficitară de tulburare hiperactivă)  Ai ceva cuvinte de înţelepciune pentru ei?
     Tobias:  Într-adevăr, ei vin fără îndoială - cum să spun - nouă nu prea ne place să etichetăm - dar voi a-ţi numi pe aceştia - “copii de cristal”.  Ei vin cu atribuţii clare, copii foarte senzitivi, având un timp dificil de a menţine concentrarea în lumea Energiei Vechi.  Noi am vorbit înainte despre şcolile Energiei Noi în care nu se graduează studenţii sau să fie judecaţi pentru acest fel de atribuţii, care într-un sens, este un dar.  Ei la fel sunt într-o stare unde ei sunt în conştiinţa lărgită şi a Acum-ului Nou.
     Noi încurajăm pe părinţi îngeri umani care doresc să-i aducă aici, ca să fiţi călăuzii lor în anii lor fragezi - şi să nu vă uitaţi la asta ca un deficit, dar în loc ca un dar unic.  Noi vă cerem ca ei să facă respiraţie regulară.  Vorbiţi cu ei într-un fel drăgăstos şi să ajutaţi să înţeleagă că puteţi să fiţi într-o desfăşurare şi să aveţi o concentrare în acelaşi timp.  Unul trebuie să înlocuiască pe celălalt.
     Înţelegeţi că ei sunt foarte, foarte sensibili la nivelul simţămintelor lor intern.  Lipsa de concentrare specifică în această realitate este la fel, într-un fel o protecţie pentru ei.  Asta ajută pe ei să evite lucruri ca şi probleme medicale serioase în înăuntrul fiinţei lor.  Aduceţi-i într-un regim de respiraţie regulară şi acceptare.  Ajutaţi-i să înţeleagă dorul care este încorporat în asta.  Să nu încercaţi să negaţi aceste condiţii, mai bine aduceţi-i într-o acceptare şi-cum să spun-bucuraţi-vă de acest dar împreună cu ei.
     Shaumbra 7:  Mulţumesc mult.
     Tobias: Noi îţi mulţumim!
     Întrebare de la Shaumbra 8: (din Internet)  Cum poate unul să lase conştiinţa de masă în urmă, şi cum ştie dacă a avut succes sau nu?  Eu nu prea sunt în clar cu asta şi nu ştiu exact ce înseamnă şi cum o să fie simţită asta?
     Tobias: Cauldre glumeste cu noi şi spune că el o să aducă o problemă de conştiinţă de masă care...(râsete).  Dragi prieteni, simplu, înţelegerea a ce este conştiinţa de masă şi alegerea că voi sunteţi gata să părăsiţi asta, tot restul se va stabilii.  Natura voastră divină simtă şi aude asta.  Vedeţi, asta este un exemplu de a crea cu dungi late.  Atunci voi începeţi procesul de eliberare a conştiinţei de masă.  Experienţa este unică pentru fiecare.  Nu este ceva ce noi am putea spune, că ar fi o simţire specifică...sau este o culoare specifică, voi o să vedeţi...sau o întâmplare specifică.  Simplu spuneţi, “Eu sunt gata să eliberez”
     Acum, noi întoarcem asta şi spunem că voi nu a-ţi fi pus niciodată această întrebare sau că a-ţi fi auzit comunicarea dacă nu a-ţi fi fost gata să eliberaţi conştiinţa de masă.  Asta este ceva ce voi sunteţi gata să faceţi.  Asta este simplu acum trecând punctul unde voi spuneţi, “Eu aleg să eliberez”.  Oricum tot acest dinamic a fost deja instalat în înăuntrul vostru.  Acum este doar faptul de a şti că voi eliberaţi.
     Voi o să vedeţi diferenţe subtile în viaţa voastră la început şi în timp ceva diferenţe majore.  Diferenţele subtile care ar putea să vă surprindă şi să vă şocheze, sunt câteodată o simţire de şi mai mare separare de la prieteni, familie,şi umanitatea în general. Dar, mai târziu asta o să vină înapoi şi va transmuta într-o compasiune foarte adâncă pentru că voi a-ţi mers în acel  loc.
     Alte semne mici vor fi simţiri de dezorientare pentru că voi a-ţi eliberat legăturile energiei Vechi.  Voi poate o să simţiţi - cum să spun - câteodată parcă vă pierdeţi memoria.  Sau că nu aveţi o concentrare înaltă.  Toate aceste lucruri fac parte din asta, dar apoi astea vin înapoi şi voi puteţi fi înfipţi în Energia Nouă.
     Întrebare de la Shaumbra 9: Eu mă întreb ce ai putea tu să spui despre energia Adam Kadmon pe planetă şi cum se manifestă?
     Tobias:  Într-adevăr. Energia Adam a fost proiectat şi făcut prin Ordinul de Arc.  A fost una dintre modelele iniţiale pentru divin şi pentru biologie ca să vină împreună pe Pământ.  A fost un drum lung înainte de a veni pe Pământ - ce voi a-ţi numi - într-un fel - un tip de călătorie galactică.
     Energia Adam Kadman va adus până la acest punct dar care nu vă mai serveşte.  Voi puteţi spune că asta este una dintre atribuţiile conştiinţei de masă.  A fost o energie model pe care mulţi dintre voi a-ţi deţinut.  Voi puteţi să vă uitaţi în energia celor Şapte Sigilii şi puteţi vedea asta clar.  Noi putem vedea asta clar, dar este dificil de descris în cuvinte.  Dar, asta este ţesut.  Asta este ceva care este la fel şi în ADN-ul biologiei.
     Este timpul ca să daţi drumul la aceea energie.  O să fie una Nouă care va apare.  Noi nu vrem să denumim asta încă la acest punct.  Umanilor le place să dea nume la lucruri.  Noi am vrut să ţinem asta ca o arhitectură deschisă la acest punct.  Dar, voi puteţi să onoraţi energia Adam Kadmon.  Acum, puteţi să eliberaţi asta, şi asta va fi înlocuit de ceva foarte interesant.  Dar, a fost simplu un model pentru Vechi.  Mulţumim pentru această întrebare.
     (Pauză)
     Deci, dragi prieteni, noi începem seria noastră nouă, Seriile Energiei Noi, cu o aducere aminte că, VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.  Voi totdeauna a-ţi fost.  Voi totdeauna veţi fi.  Voi sunteţi Dumnezei unici din cauza experienţelor prin care a-ţi trecut.  Dar, voi nu sunteţi separaţi de Dumnezeu.  Voi nu sunteţi cei care nu meritaţi dragostea a Tot Ce Este.  VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.
     De aici voi mergeţi ca să fiţi învăţători.  De aici voi mergeţi ca să ajutaţi pe alţii ca să înţeleagă.  De aici voi mergeţi ca să creaţi drumul Energiei Noi.  Astea sunt foarte importante acum şi în următoarele câţiva ani care vin, pentru munca pe care o veţi face.  Asta va ajuta la determinarea cu uşurinţă în care umanitatea şi Tot Ce Este merge în următoarele faze.  Voi aveţi o muncă imensă de făcut!
     Voi nu sunteţi niciodată singuri.  Voi aveţi dragostea noastră şi suportul nostru tot timpul.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved