SERIA ENERGIEI NOI
“SHOUD 2: THE EXPANDING UNDERSTANDING OF SELF”
“SHOUD 2: EXTINDEREA ÎNTELEGERII SINELUI”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
13 SEPTEMBRIE 2003

 

     Tobias:  Şi aşa este, dragi Shaumbra, că noi ne adunăm împreună din nou.  Oh, atât eu, Tobias şi toţi cei care fac parte din Consiliul Crimson, ne bucurăm de timpul pe care îl petrecem cu voi!  Nooă ne place timpul când muzica cântă (înainte de a începe comunicarea)...când voi vă deschideţi inimile voastre...când voi vă permiteţi vouă înşivă să simţiţi...când voi ne invitaţi în acest spaţiu.
     Este o adevărată tranziţie ce ia loc aici.  Este o mare plăcere să vă privim pe voi toţi în acest timp...când daţi drumul puţin...când eliberaţi...şi când permiteţi dragostea Spiritului să curgă în înăuntrul vostru şi în jurul vostru.
     Ne ia un timp să ne ajustăm când venim aici.  Energiile sunt foarte putrnice, chiar şi pentru noi.  Voi sunteţi foarte concentraţi în munca voastră!  Voi sunteţi foarte pasionaţi!  Nouă ne place ca să stăm aici cu voi.
     Munca cu aceste comunicări - pe care noi numim Shoud - devine mult mai uşoară.  Este o diferenţă profundă pentru mine, Tobias.  Eu am venit printr-un Cauldre nervos şi cumva tulburat, (Geoffrey Hoppe)  El nu a fost sigur dacă eu voi apare!  El nu a fost sigur dacă energia lui a fost destul de clară pentru ca să-mi permite venirea mea cu cea mai înaltă integritate.  În acele primele zile...oh, dragi prieteni, voi eraţi aşa de diferiţi, mult mai trişti, mult mai temuţi de voi înşivă!
     Acum noi putem să ne alăturăm energetic şi să facem Shoud-ul într-o singură voce, şi la fel în multe,multe voci.  Ceea ce auziţi voi acum este mult mai mult decât eu, Tobias.  Voi îl auziţi pe Cauldre. El în sfârşit îşi permite lui însuşi să devină o parte din Shoud.  Uimitor!  (Râsete din audienţă)
     Voi vă auziţi pe voi înşivă, pentru că voi vă deschideţi inimile voastre, şi voi realizaţi că noi toţi suntem conectaţi.  Voi realizaţi că noi simplu aducem mesajele voastre înapoi la voi.  Voi vă deschideţi inimile voastre în dragoste şi încredere şi adăugaţi energia voastră.  De aceea, voi puteţi auzi vocea voastră intipărită în aceste cuvinte scrise în vibraţia acestei energii.  Voi vă permiteţi să vă auziţi pe voi înşivă pentru prima dată.
     Voi vă permiteţi să auziţi persoana de lângă voi.  Oh, pentru mult timp voi v-aţi închis faţă de toţi de lângă voi şi în jurul vostru. Nivelul de încredere a celorlalţi a fost foarte, foarte scăzută. Dar, acum, acum auziţi vocile lor intipărite în vibraţia acestor cuvinte.  Cel de lângă voi are înţelepciune şi dragoste şi compasiune!
     Ascultaţi îngerii care vin aici să vă sărbătorească!  Oh, ei stau în rând ca să vină la acest eveniment, să fie cu voi.   Acum voi puteţi asculta corul îngerilor care vin aici, care se adună în Cercul al Doilea , al Treilea şi al Patrulea.
     Ce călătorie minunată împărtăşim împreună, un timp minunat pe Pământ!  Oh, da, într-adevăr sunt şi dificultăţi şi provocări.  Dar, nicicând în trecut nu s-a mişcat conştiinţa atât de rapid.  Niciodată vibraţia Pământului nu s-a mişcat atât de rapid.
     Voi puteţi avea dovadă pentru asta în tehnologia în jurul vostru. Tehnologia simplu urmează conştiinţa.  Tehnologia voastră se schimbă foarte rapid. Dar, nu tehnologia este care schimbă lumea.  Este conştiinţa şi vibraţia care schimbă lumea.  Asta are evidenţă în tehnologie.
     În ultimii cincisprezece ani, s-a dezvoltat mult mai multă tehnologie decât în toată istoria lumii.  Voi care a-ţi venit aici în jurul celui de al Doilea Război Mondial şi după, şi mai vin de atunci...voi aduceţi un nou, îndrăzneţi, curajos drum la mişcările energiilor.
     La generaţiile anterioare le-a fost frică să elibereze mostenirile, tradiţiile şi rădăcinile familiei.  Voi veniţi, câteodată în uimirea părinţilor voştri şi a părinţilor lor, voi nu vă ţineţi de tradiţii.  Voi rupeţi barierele.  Voi a-ţi creat căile Noi.  Ei îşi roteau ochii la voi.  Dar, voi a-ţi venit gata pregătiţi să faceţi schimbări.
     Ceea ce este special la voi Shaumbra, este că voi doriţi să mergeţi în nivele foarte dificile.  Voi doriţi să continuaţi să reveniţi la aceste întâlniri, să continuaţi să mergeţi pe nivele foarte dificile şi provocatoare din înăuntrul fiinţei voastre.  Acest grup de Shaumbra, noi admirăm mult.
     Noi am glumit cu Cauldre şi cu voi toţi că ar fi mai uşor să vorbim despre timpurile trecute în aceste întâlniri.  Voi a-ţi observat, Shaumbra, că în Shoud-uri voi nu vorbiţi despre zilele Vechi.  Voi nu încercaţi să mergeţi înapoi şi să reaprindeţi energiile Lemuriei şi a Atlantis-ului.
    Oh, sunt mulţi, mulţi care sunt în această călătorie care sunt atraşi de trecut.  Şi asta este potrivit.  Ei au nevoie de înţelegerea modului cum toate lucrurile au ajuns să fie.  Dar ei la fel pot să se piardă în asta.
     Acum, acest grup de Shaumbra, voi a-ţi fost deja acolo şi a-ţi făcut asta.  Voi vreţi să mergeţi în Nou.  Voi vreţi să mutaţi conştiinţa înainte.  Acest grup de Shaumbra, este foarte special.
     Da, noi am putea să vorbim despre extratereşti, despre cei galactici.  Asta este potrivit pentru mulţi, pentru că ei au nevoie să înţeleagă că este mult mai mult în univers decât lumea lor.  Sunt mult mai multe lucruri ce se petrec.  Este mult mai mult ce a transpirat în trecut.
     Acest grup nu alege să aducă în discuţie subiectele intergalactice, multi-dimensionale, tipuri de energii“extraterestice” (Râsete din audienţă)  Voi a-ţi fost acolo şi a-ţi făcut acelea.  Voi alegeţi să mergeţi la nivelul următor a descoperirii şi de bucurie şi să aveţi o relaţie cu Divinitatea voastră.  În loc să mergeţi la locuri îndepărtate, voi continuaţi să mergeţi în înăuntrul vostru.
     Voi sunteţi cei care alegeţi subiectele care sunt discutate în Shoud-uri.  Noi suntem purtătorii de energii.  Noi simplu vă ajutăm să sărbătoriţi ceea ce învăţaţi.  Acest grup de Shaumbra, într-adevăr, nu alege să aducă în discuţie conspiraţiile.
     Cauldre glumeşte cu noi şi spune că dacă am fi vorbit despre acele lucruri noi am fi atras grupuri mult mai mari.  Dar, nu este ceea ce a-ţi ales să aduceţi aici.  Nu este ceea ce a-ţi ales pentru a vă concentra pe ele.
     Conspiraţie?  Într-adevăr, multe din ele sunt reale.  Într-adevăr, multe din ele sunt supradramatizate.  Acest grup nu alege să meargă acolo.  Asta este ce este aşa special la Shaumbra.
     Voi veniţi aici pentru o muncă provocatoare.  Voi veniţi aici pentru revelaţii interioare despre voi înşivă şi despre relaţia voastră cu Spiritul.  Voi veniţi aici ca să descoperiţi Energia Nouă care este înăuntrul vostru.  Într-adevăr, Shaumbra este specială în toată lumea. Shaumbra pavează o cale Nouă, o cale foarte Nouă.
     Deci, este o onoare pentru noi toţi ca să fim aici cu voi.  Este o onoare pentru voi ca să fiţi aici cu voi înşivă în această zi!
     Dragi prieteni, în Seria Energiei Noi, voi a-ţi cerut, şi noi vă ajutăm ca să aduceţi prin mesaje care sunt puţin mai dificile, un tip diferit de invitat.  Noi am spus că noi o să discutăm probleme actuale care apar pe planeta voastră, ajutându-vă să înţelegeţi ce vine în faţa voastră, care sunt tendinţele şi tiparele, ajutându-vă să înţelegeţi de ce treceţi prin simţăminte, emoţii şi experienţe.
     Cu asta, noi aducem un invitat special astăzi.  Noi vă cerem simplu să respiraţi şi să simţiţi energiile acestui invitat.  El este important în ceea ce se întâmplă în lume chiar acum.  Este important pentru conştiinţa acestei planete.  Invitatul de astăzi este important în discuţiile noastre.
     Respiraţi şi permiteţi-vă să simţiţi energiile lui.  El este unul care trăieşte curent pe planeta noastră, dar o va părăsi foarte, foarte curând.  Voi îl cunoaşteţi ca persoana care a menţinut o tradiţie lungă, dar o tradiţie care este gata de schimbare.
     Într-adevăr, este energia Papei Paul Ioan al II-lea, care vine să vă viziteze astăzi.  El tranziţionează chiar acum.  El se depărtează din forma lui fizică.  În acest moment el este pe una dintre ultimele pelerinaje din serviciul lui.  El va pleca foarte curând.  El este bătrân şi plăpând în corpul lui uman.  Dar spiritul lui este puternic şi aprig ca întotdeauna.  El a venit într-un timp foarte important pentru Biserica Catolică, care aşa cum ştiţi are originea în munca pe care voi toţi a-ţi făcut-o în timpul lui Hristos.  De aici s-au format multe, multe alte biserici.
     El a venit într-un timp al schimbării, făcând o muncă foarte dificilă, echilibrând Energia Veche cu cea Nouă.  A fost o sarcină foarte dificilă pentru el, pentru că sunt mulţi, mulţi umani care se menţin într-o foarte Veche energie a bisericii şi nu vor să o părăsească.  Ei vor să meargă înapoi la căile Vechi.  Papa Ioan Paul al II-lea a venit ca o punte de legătură cu Energia Nouă.
     Într-adevăr, el a vrut să părăsească această planetă acum câţiva ani în urmă.  El a luat pe el însuşi o responsabilitate foarte dificilă.  Dar, Energiile Vechi ale bisericii l-au reţinut de la plecare.  Ele nu vor să-l vadă plecat pentru că ele ştiu că ce va urma, o să fie mari schimbări, schimbări dificile în cadrul bisericii. El este, într-adevăr pregătit să plece acum şi este momentul pentru ca rădăcina bisericii să se schimbe.
     O parte din energia lui încă mai rămâne ca Papă.  El nu înţelege de ce ceilalţi se agaţă de el.  El nu poate să-şi sfârşească discursurile şi aşa ei termină în locul lui, oricum.  El nu a scris acum  aceste discursuri, ca să spunem aşa.  Observaţi diferenţa în cuvintele pe care le rosteşte acum faţă de ceea ce a spus acum doi, trei, patru ani în urmă.  El nu-şi mai scrie cuvintele lui proprii.  Câteodată, atunci când puterea lui revine, el va adaugă ceva ce nu este scris în scriptură.  Asta va cauza pe mulţi bătrâni ai bisericii să fugă (ceva râsete) pentru că el ajunge la înţelegeri şi perspicacităţi Noi, chiar şi acum în munca lui.
     El vine la această întâlnire ca să vadă un grup de umani care spuns curajoşi, “Eu La Fel Sunt Dumnezeu”. El vine la această adunare nu ca unul firav, nesănătos, un om bătrân, dar ca un înger vioi, un uman vioi, care înţelege nevoia pentru schimbare, care înţelege că biserica ca atare trece prin multe dificultăţi şi multe schimbări.  El este preocupat de faptul că cât de bine o să facă biserica prin aceste schimbări.
     El stă aici cu voi astăzi, cu voi toţi.  El simte energia voastră şi vede ce progrese a-ţi făcut voi.  El vede cum voi a-ţi ajutat să creaţi biserica la început.  Câţiva din voi a-ţi fost aici ca învăţători pentru el în vieţile trecute.  Apoi el vede cum v-aţi îndepărtat de la primele biserici pe care le-aţi ajutat să construiţi şi că a-ţi plecat în călătoria voastră singuratică şi cum a-ţi venit înapoi la o Nouă înţelegere  în care puteţi spune “Eu la fel sunt Dumnezeu”.
     Este o plăcere să-l avem pe Ioan Paul al II-lea cu noi astăzi.  El cere ca atunci când el îşi face trecerea, să nu fiţi îngrijoraţi şi să nu jeliţi.  El spune că energia lui o să fie mult mai prezentă ca oricând în acest grup.  El doreşte să lucreze cu Shaumbra şi să înveţe de la Shaumbra. El este chiar uimit cum un grup aşa mic de umani poate să facă un aşa impact în conştiinţă.  El este chiar uluit cum un grup aşa mic de umani poate să treacă aşa de repede printr-un proces aşa de dificil şi provocator.
     Noi numim acest proces “extinderea înlegerii Sinelui” - procesul în care a-ţi trecut în toate zilele acestei vieţi, dar în special în cei câţiva ultimii ani.  Voi extindeţi identitatea Sinelui vostru în timp ce sunteţi încă aici pe Pământ.   Este un proces provocator.  Şi câteodată se pare că este un proces care nu se termină niciodată.
     Acest proces merge în cicluri, aşa cum a-ţi învăţat.  Nu este o cale dreaptă.  Este o cale circulară. De fiecare dată când completaţi cercul ,voi reveniţi, dar cu o înţelegere nouă, o înţelegere extinsă a identităţii voastre.  Voi o să înţelegeţi procesul despre care vorbim noi aici pentru că voi a-ţi trecut prin el.  Noi aducem asta înapoi la voi, ca să vă ajutăm să înţelegeţi prin ce o să treacă alţi umani.  Ah...este aşa bine ca să fi trecut prin aceste experienţe şi aşa că voi puteţi să fiţi învăţători.
     Primul pas în extinderea conştiinţei identităţii voastre este trezirea.  Până la trezirea voastră, voi eraţi adormiţi şi nu a-ţi fost conştienţi de asta.  Voi simplu treceţi prin mişcarea de a fi umani.
     Vă aduceţi aminte de trezirea voastră?  Vă adueţi aminte de bătaia în uşă...simţământul neînduplecat pe care a-ţi avut  înăuntrul, ceva ce nu a fost bine...acea iritabilitate în adâncime, nivel adânc prin care a-ţi trecut...simţământul de a nu fi în control cu voi înşivă...simţând că ceva se schimbă, dar voi nu a-ţi ştiut ce a fost asta?
     Apoi voi a-ţi ajuns la un punct de trezire.  Asta putea să fie o situaţie foarte dificilă, poate un accident de maşină, şi apoi un timp în care a-ţi stat culcaţi în pat, timpul care a fost necesar să mergeţi în înăuntrul vostru.  Asta putea fi rezultatul unei experienţe sau putea să fie o clasă în care a-ţi participat, o carte pe care a-ţi citit. Trezirea a venit ca răspuns la aceea dorinţă săcâitoare care a fost în înăuntrul vostru, la acea bătaie în uşă pe care voi a-ţi auzit dar, pe care l-aţi ignorat pentru aşa mult timp.
     Trezirea a venit şi este frumoasă în multe feluri.  Asta a fost inviorătoare.  Asta a purtat o energie nouă şi proaspătă.  A fost o nouă speranţă şi un simţământ complet nou.  Voi a-ţi privit înapoi la cine a-ţi fost înainte de trezire şi nu a-ţi putut imagina că a-ţi fost chiar aşa de închişi, aşa de limitaţi în concentrarea voastră.
     După trezirea voastră voi vreţi să alergaţi afară şi să spuneţi tuturor ce a-ţi experimentat.  Voi vreţi să spuneţi la toţi despre acest simţământ interior nou pe care îl aveţi.  Voi vreţi să împărtăşiţi cu toţii visele voastre noi, nivelele energiei voastre noi.
     Voi aflaţi rapid că atunci când voi vorbiţi cu ei, ei îşi rotesc ochii (râsete din audienţă).  Da, ei încep să vorbească în spatele vostru.  Ei vin la voi şi spun, “Noi am vorbit despre tine. Noi suntem îngrijoraţi”.  Dar, voi ştiţi în inima voastră că asta a fost real, că trezirea nu a fost doar o altă speranţă falsă.  A fost real.
      La trezire, sunt şi dificultăţi.  Trezirea trezeşte totul din înăuntrul vostru, nu numai binele, nu numai lumina.  Totul.  Oh, da, acum voi începeţi să aveţi experienţe, simţăminte şi gânduri...retrăiri ale vieţilor trecute...retrăirea dificultăţilor şi provocărilor...retrăirea timpurilor de dinainte de a veni pe Pământ.  Astea vin în trezire.
     Aproape că este o depresie care se scufundă în acest punct.  Voi a-ţi crezut că trezirea a fost ultimul răspuns, nu-i aşa?  Voi a-ţi crezut că totul o să fie mai bine, că Dumnezeul şi îngerii o să aibă grijă de toate astea, nu-i aşa?
     Acum, la pasul al doilea a extinderii identităţii...acum după ce a-ţi trecut prin trezire...voi a-ţi intrat în procesare.  Voi a-ţi devenit experţi la procesare!  Voi a-ţi mers la vindecători şi facilitatori.  Voi a-ţi mers la adunări şi cursuri.  Voi nu a-ţi putut primi destulă procesare. (Râsete din audienţă)
     Procesarea a fost importantă pentru că ceva a fiermentat în înăuntrul vostru. Voi v-aţi trezit. Acum a fost timpul să obţineţi o mai bună înţelegere.  A-ţi simţit nevoia să vorbiţi despre vieţile trecute.  A-ţi simţit nevoia să vorbiţi despre dificultăţile din copilăria voastră din această viaţă.
     Voi a trebuit să fiţi supăraţi...cu soţii...cu părinţii voştri.  Voi a trebuit să fiţi supăraţi cu Dumnezeul.  Da, este foarte bine să fii supărat cu Dumnezeul.  Oh, asta ajută la eliberarea unei imense cantităţi de energie Veche şi închise.  Voi a trebuit să plângeţi.  Voi a trebuit să eliberaţi ceva emoţii. A trebuit să jucaţi un rol de victim câteodată. A trebuit să eliberaţi asta. Trezirea a deschis acestea.
     Voi a trebuit să discutaţi despre acestea.  Da, câţiva din voi a-ţi avut soţi care au crezut că nu o să opriţi niciodată să vorbiţi despre acestea (râsete din audienţă) prietenii au început să vă ocolească atunci când i-aţi invitat la masă (râsete).  Oh, ce timp minunat de procesare! Dar, aceasta va servit bine.  Procesarea a fost o parte importantă a noii voastre înţelegeri a Sinelui.
     Dar, apoi vine timpul de a merge mai departe.  Cum o să ştiţi dacă asta este potrivit?  Oh, asta este atunci când voi repetaţi aceaşi poveste mereu.  Sau, când vă găsiţi că sunteţi mai mult fascinaţi de vieţile din trecut decât de această viaţă.  Când voi mergeţi constant în trecut...si constant readuceţi acele poveşti...constant creaţi ceva vieţi din trecut care vă dă un tip de comfort unde sunteţi chiar acum...atunci procesarea este terminată asta este timpul ca să mergeţi mai departe.
     Apoi voi mergeţi la următorul pas, care este eliberarea.  Asta este mai mult unde noi v-am ridicat, Shaumbra.  Eliberarea.   Când noi am încpeut cu voi acum patru ani şi o lună, voi a-ţi fost la acel pas de eliberare...cumva confuzi...mulţi dintre voi a-ţi vrut să mergeţi înapoi la faza de procesare.  Eliberarea este o parte foarte importantă a acestei extinderi...extinderea identităţii voastre, eliberare...de a da drumul...de a lăsa să plece.  Asta este foarte dificil, aşa cum ştiţi.
     Există o tendinţă de a dori să ajungeţi la o nouă înţelegere şi iluminare în timp ce voi încă vă mai ţineţi de trecut.  Noi am lucrat cu voi de multe ori în eliberare, de a da drumul la Vechi.  În timp ce voi eliberaţi, voi a-ţi pierdut slujbele voastre...a-ţi pierdut soţii...a-ţi pierdut sensul identităţii a cine sunteţi.  Dar, voi a trebuit să eliberaţi.  A trebuit să daţi drumul. Asta a fost probabil una dintre cele mai dificile şi provocatoare faze prin care a-ţi trecut.
     Asta va fi la fel şi pentru cei cu care lucraţi.  Ei o să vrea să elibereze puţin cu călăuzirea voastră, doar puţin.  O să fie dificil pentru ei să elibereze complet şi deschis faţă de cum ei au gândit că este.  Amintiţi-vă cum a fost pentru voi.  La întâlnirile noastre de dinainte. Voi a-ţi fost de acord să eliberaţi puţin aici, puţin acolo.
     După aceea voi a-ţi realizat că ciclul de eliberarea a început.  Adesea a fost aproape dificil  să opriţi eliberarea.  Asta a fost dificil pentru că a-ţi pierdut sensul  identităţii ale Sinelui vostru Vechi.  Voi a-ţi mers în întuneric şi în vidul din viaţa voastră, în care a-ţi simţit că totul s-a închis, unde a-ţi simţit ca şi cum eraţi în vid încă odată.  Şi, da, asta a adus înapoi memorii a vidului de când voi a-ţi plecat de Acasă.  A fost de două ori dificil pentru voi.
    Eliberarea nu înseamnă că voi negaţi cine a-ţi fost şi ce a-ţi fost. Asta simplu a fost o eliberare.  Voi simplu a-ţi eliberat condiţiile Energiei Vechi din jurul acelor experienţe.
     Vedeţi voi, experienţa încă mai există.  Voi doar a-ţi eliberat reacţiile voastre...simţămintele voastre...înţelegerile voastre...şi atitudinea voastră privitoare la acea experienţă.  De exemplu, experienţa dificilă prin care a-ţi trecut atunci când a-ţi fost copil încă mai este acolo.  Dar, voi a-ţi eliberat energia emoţională Veche care a înconjurat asta...poate energia de victim.  Voi a-ţi eliberat energiile de abuz şi a-ţi înţeles că a-ţi jucat simplu aceea experienţă minunată cu alţi oameni.
     Când voi a-ţi eliberat, voi nu a-ţi măturat asta sub covor.  Voi a-ţi eliberat modul în care voi a-ţi perceput acea experienţă.  Mulţi dintre voi au perceput acele experienţe vechi şi dificile cu o energie neechilibrată.  Poate, a fost energia de a fi o victimă...o energie de lucruri rele care tot timpul venea la voi...o energie care arăta că  voi nu a-ţi meritat nimic înafară de întuneric. Eliberarea este permiterea de a da drumul la percepţia voastră în felul în care au fost lucrurile.
     Unii dintre voi a-ţi spus că voi a-ţi eliberat, dar când a-ţi revenit la casele voastre, voi a-ţi realizat că asta nu s-a întâmplat, că voi încă ascundeaţi acesta undeva.  Există un anumit comfort în atitudinile  Energiei voastre Vechi.  Câteodată este mai uşor să fii victima decât să fii Creator, uneori este mai uşor să dai vina pe alţii decât să iei responsabilitatea a cine sunteţi.  Deci, voi spuneţi că a-ţi eliberat, dar însă cu adevărat vă mai agăţaţi de căile Vechi.
     Dar, voi ne-aţi permis ca să lucrăm cu voi.  Voi ne-aţi permis să vă împingem.  Voi ne-aţi permis să vă mişcăm.  Voi ne-aţi permis să venim în visele voastre, aşa cum am făcut de nenumărate ori, şi să scoatem iadul afară din voi! (Râsete din audienţă)
     În final, voi a-ţi eliberat şi a-ţi dat drumul.  Multe schimbări s-a întâmplat în viaţa voastră.  Dar, voi încă vă mai găsiţi aici.  Voi încă mai sunteţi în siguranţă.  Voi încă mai sunteţi în Acum, şi mai mult ca niciodată, VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.
     Când voi cu adevărat, adevărat eliberaţi, voi  transmutaţi energia.  Voi a-ţi transmutat energia şi a-ţi creat o întreagă vibraţie nouă.  Când voi a-ţi transmutat Vechiul, voi a-ţi schimbat potenţialul viitorului vostru.
     Voi a-ţi călătorit de-a lungul drumului care a fost plin de dificultăţi...cu gropi, stânci, baricade.  Voi a-ţi persistat în plasarea acestor dificultăţi în faţa drumului vostru.  Voi a-ţi crezut că drumul trebuie să fie dificil, pentru că totdeauna a fost aşa.
     Când voi a-ţi transmutat energia prin eliberare, voi a-ţi schimbat potenţialul viitorului vostru.  Viitorul este trecutul vindecat, dragi prieteni.  Viitorul este trecutul vindecat.
     Ascultaţi-vă pe voi înşivă prin vocea lui Cauldre, şi eu, Tobias.   Ascultaţi-vă pe voi înşivă.  Simţiţi-vă pe voi înşivă.  Voi a-ţi eliberat şi voi a-ţi trasnmutat.  Voi a-ţi schimbat potenţialul zilelor voastre de mâine.
    (Pauză)
     Următorul pas în extinderea identităţii Sinelui a fost permiterea integrării divinului şi umanului.  Aici este unde vă aflaţi chiar acum, într-un fel.  O parte din voi nu vrea să accepte că VOI LA FEL SUNTEŢI DUMNEZEU.  Voi auziţi cuvintele, dar inima voastră blocheză simţirea.  Voi ştiţi că este timpul, dar voi nu simţiţi că sunteţi demni pentru asta.Voi ştiţi că sămânţa Hristosului este în înăuntrul vostru.  Dar voi nu simţiţi că sunteţi destul de puri ca să permiteţi aceasta în viaţa voastră.  Deci, voi reţineţi asta.
     Voi depuneţi efort chiar acum.  Voi auziţi cuvintele noastre despre integrare.  Voi auziţi cuvintele noastre de a fi Dumnezeu.  Dar, voi nu ştiţi dacă sunteţi gata pentru asta.  Voi nu ştiţi dacă puteţi accepta asta.
     Dragi prieteni, prin cuvintele unui învăţător înţelept, Dumnezeu este gata ca să fie om acum.  Este omul gata ca să fie Dumnezeu?
     Aceste cicluri de extinderea identităţii nu sunt numai de cicluri singulare.  Voi o să treceţi prin ele din nou şi din nou.  Voi a-ţi trecut prin mai multe treziri.  Voi a-ţi trecut prin mai mult decât un singur timp de procesare.  Voi a-ţi trecut prin multe, multe eliberări.  Voi a-ţi trecut prin multe integrări.
     Când atingeţi un nou nivel de iluminare - ceea ce voi numiţi trezire - voi ştiţi că este timpul pentru procesare.  Procesarea - în loc de a fi îngrozitoare şi dificilă, fiind o energie de victimă - asta poate să fie de bucurie care vă catapultează în aşa fel ca eliberarea să poate să fie foarte uşoară.  Asta este făcut în graţie.  Este făcut cu fineţea unui profesionist, talentat, dansator de graţie.
     Apoi, voi o să aveţi transmutare şi transformare în viaţa voastră. Un întreg nivel nou de energie divină va veni în viaţa voastră.  Apoi voi mergeţi înapoi prin ciclu din nou...o nouă trezire...un nou tip de a ajunge la înţelegere prin procesare...o nouă eliberare...o nouă transformare...un nou nivel de înţelegere a divinului.  Voi a-ţi crezut că a fost un singur program, dar voi treceţi prin el mereu şi mereu.
     Unii dintre voi a-ţi devenit chiar frustraţi şi puţin depresaţi.  Voi a-ţi spus, “Eu am trecut prin această dificultate.  De ce simt că m-am întors pe acelaşi căluşel din nou?”  Dragi prieteni, nu este un căluşel.  Într-adevăr, asta se învârte, şi este circular.  Dar, asta este o serie de cicluri care continuă să extinde înafară şi înafară... o spirală care merge în sus şi în jos...o spirală care merge în toate părţile...o spirală care este inter-dimensională.
     Vorbind despre inter-dimensionalitate, noi ştim că voi puneţi întrebări despre asta, despre diferite zone dimensionale.  “Suntem în dimensiunea a cincicea chiar acum când vorbim?”  Nu, noi suntem în toate dimensiunile acum când noi vorbim.  “Cum pot eu să ajung în dimensiunea a şasea?”  Asta este prin a fi în Momentul Prezent şi prin a permite divinităţii voastre să treacă prin voi.
     “Ce este în dimensiunea a doisprezecea?”  Nu contează!  Noi nu vedem dimensiuni pe partea noastră aşa cum le vedeţi voi.  Noi nu le segmentăm.  Ele toate apar împreună în Acum.  Voi nu trebuie să faceţi o călătorie afară în acele dimensiuni.  În mod simplu, voi trebuie să vă extindeţi în acest Moment de Acum şi să le permiteţi dimensiunilor să vină la voi.
     Deci, voi treceţi prin aceste cicluri de extindere, extinderea conştiinţei Sinelui.  Voi veţi continua să treceţi prin acestea.  Înţelegeţi că asta spiralează în sus şi în jos...lateral...înăuntru şi înafară.  Ele pot fi o binecuvântare şi o bucurie când voi realizaţi că voi a-ţi atins sfârşitul unui ciclu, şi că sunteţi pregătiţi să începeţi un nou ciclu.  O nouă trezire vine la voi.  Bucuraţi-vă de aceasta.  Jucaţi-vă cu aceasta.
     De fiecare dată, Shaumbra, când ajungeţi la completarea unui astfel de ciclu, un nou nivel de divinitate se integrează cu umanul din voi.  Ceva se întâmplă aici. Noi am vorbit despre aceasta.  Noi am dat unele definiţii noi.
     De fiecare dată când ajungeţi la sfârşitul unui ciclu, voi creaţi Energie Nouă.  Completarea ciclului crează acum Energie Nouă. Această Energie Nouă este disponibilă vouă în ciclul următor prin care veţi trece!  Ciclul următor va fi mai uşor.  El va deveni mai larg.  El va deveni mai definit.  El va deveni mai profund.  El va avea o mai mare claritate la asta.  Energie Nouă este creată când voi ajungeţi la sfârşitul fiecărui ciclu.
     Energia Nouă este apoi disponibilă ca un potenţial pentru conştiinţa altor oameni.  Ei pot să aleagă să o atragă în timpul călătoriei lor.  Unii dintre ei nu o vor recunoaşte.  Unii dintre ei nu vor dori să o folosească.  Dar, ea va fi disponibilă.
     Voi creaţi Energia Nouă.  Această Energie Nouă va ajuta la schimbarea conştiinţei.  Energia Nouă va ajuta la crearea tehnologiei noi de care vor beneficia omenii şi universul.
     Mulţi dintre voi ajungeţi la completarea unui ciclu.  Când voi ajungeţi în acest punct, înţelegeţi ce se întâmplă.  Înţelegeţi că voi simplu creaţi acum Energie Nouă şi treceţi la nivelul următor.
     (Pauză)
     Mulţi dintre voi sunteţi blocaţi.  Voi sunteţi blocaţi într-o energie foarte dificilă.  Noi nu am realizat importanţa acestei zone de blocaj.  Nu, noi nu cunoaştem toate lucrurile.  Noi învăţăm prin voi. Dumnezeul nu cunoaşte toate lucrurile.  Dumnezeul învaţă aşa cum voi experimentaţi.
     Deci, noi nu am cunoscut impactul acestei situaţii speciale, până când noi ne-am întâlnit cu voi, acum opt săptămâni în urmă (la Conferinţa Energiei Noi din mijlocul verii, Iulie 2003) şi am mers prin deschiderea celor Şapte Sigilii.  Când noi am atins al  Cincilea Sigiliu, dragi prieteni, s-a declanşat alarma pe partea noastră! (Râsete din audienţă)  Noi am realizat că a fost un blocaj de energie foarte, foarte multă aici!  Energia de efort, de suferinţă, este încă intipărită foarte adânc în înăuntrul vostru şi că voi nu completaţi acele cicluri într-un mod echilibrat.
     Voi treceţi prin cicluri de trezire, procesare şi eliberare.  Dar, când se ajunge la integrarea cu Divinul, voi vă blocaţi.  Dar voi încercaţi să treceţi la ciclul următor fără completarea integrării esenţei divine.  Voi nu vă simţiţi demni.  Voi credeţi că trebuie să suferiţi.
     Apoi începeţi un nou ciclu în viaţa voastră.  În înăuntrul ciclului - este clădit - trezirea, procesarea, eliberarea, integrarea - dar în înăuntrul acestui ciclu voi mai clădiţi suferinţa încă odată. Voi clădiţi un drum dificil.  Noi ne-am uitat adânc în această energie. Şi, noi trebuie să spunem că a trebuit să punem toate energiile noastre în crearea unui drum care să ajută la înţelegerea de a trece prin asta.
     Călătoria pe care Cauldre şi Linda şi cei doi doctori (Dr. Norma Delaney şi Dr. Garret Annofsky) au făcut-o prin Europa recent nu a fost o coincidenţă.  Oh, ei nu au planuit-o.  Noi am planuit-o.  Noi a trebuit să schimbăm lucrurile din jur, repede pentru ei.  Noi a trebuit să-i luăm într-o zonă în care suferinţa este atât de profundă şi densă, atât de Veche, unde a Cincicea şakra, al Cincilea Sigiliu era foarte închisă.  Noi a trebuit să mergem acolo, în acel ţinut.  Noi a trebuit să facem aranjamentele ca să fim pe acel vapor (pe Lacul Constance, Germania) ca să lucrăm cu această energie a suferinţei.
     Permiteţi să vorbim despre suferinţă aşa cum este ea în raport cu biserica, aşa cum este în raport cu libertatea spirituală. Permiteţi-ne să trecem prin unele energii aici, o continuare a discuţiilor noastre avute cu mai puţin de o săptămână, (pe Lacul Constance)  Permiteţi-ne să vorbim aici despre biserici.  Poate voi o să înţelegeţi importanţa prezenţei Papei Ioan Paul al II-lea la întâlnirea noastră aici astăzi.
     (Pauză)
     În timpul Lemuriei, dragi prieteni, voi nu a-ţi avut biserici. Nu a existat religie.  Nu a existat nici înţelegerea lui Dumnezeu!  Nu a fost nevoie de înţelegere în acel timp.  Voi a-ţi venit pe Pământ să experimentaţi cum este să fiţi în corp uman...şi la fel să ajutaţi la echilibrarea biologiei...şi la fel să o ajutaţi pe Gaia să-şi dezvolte sistemul vieţii aici pe Pământ.
     Voi a-ţi avut dificultăţi în menţinerea energiei voastre în corpul fizic.  Asta a fost foarte provocator.  Dar, a fost un joc plăcut de jucat.  Aşa cum energiile au devenit mult mai concentrate, voi a-ţi fost capabili să menţineţi pe voi înşivă în biologie.
     În timpul Atlantis-ului, un timp dificil şi uneori prea dificil, voi a-ţi ajutat la echilibrarea biologiei, astfel încât ea a luat forma sa de bază, pe care o aveţi astăzi.  Au fost multe cercetări făcute atunci despre modul de a crea acest vas de corp, şi cum să arate oamenii în general, la fel.
     Dar chiar în zilele Atlantis-ului, cu toate înţelegerile de a lucra cu energie, noi nu am avut înţelegerea sau nici măcar noţiunea de Dumnezeu. Noi nu am vorbit în acei termeni.  Noi chiar nici nu am gândit în acei termeni.  Noi nu am avut conştiinţa.
     Într-un sens, tot ce am înţeles era omul.  Omul a fost Dumnezeu în acel timp.  Noi nu prea am înţeles multe despre Pământ sau stele.  Noi am ajuns la mari înţelegeri privitor despre uman şi biologie.
     Până acum 6.000 de ani în urmă nu a existat înţelegerea Dumnezeului aşa cum voi ştiţi astăzi.  Şase mii de ani în urmă abia a existat ceea ce voi numiţi religie. Asta nu a fost în conştiinţa umanităţii în acel timp.  Religia, aşa cum voi ştiţi, a apărut în jurul ultimilor 6.000 de ani.
     Şi, da, - celui care a întrebat în gând - de aceea unele religii cred că omenirea are numai 6.000 de ani vechime contrar evidenţelor ştiinţifice care spun altceva.  A fost numai acum 6.000 de ani când a început să fie înţelegere conştientă a lui Dumnezeu, şi astfel religiile au fost formate.
     În tot acest timp a fost o energie de suferinţă în conştiinţa umană.  Această suferinţă are originea cu mult timp înainte ca voi să veniţi pe Pământ. Ea s-a manifestat ca atare în conştiinţa umană, în special în creşterea şi evoloţia umanităţii în timpul Lemuriei şi Atlantis-ului.  Şi a devenit mai intensă în special acum 6.000 de ani.  A fost una dintre cele Şapte Sigilii a Conştiinţei.
     Energia suferinţei şi a efortului a provenit din faptul că a fost dificil să acceptaţi sinele vostru şi identitatea voastră.  Voi a-ţi gândit la voi ca la ceva prea distanţat şi diferit faţă de Dumnezeu. Oamenii au simţit că au fost izgoniţi din rai, pedepsiţi ca au făcut ceva rău, aşteptând un salvator care să vă tragă afară din mizeria condiţiei umane.  Voi a-ţi crezut că a trebuit să vă tărâţi pe mâini şi pe genunchi, să-l veneraţi pe Dumnezeu, să fiţi devotaţi şi să suferiţi.  Energia efortului şi suferinţei a fost profund întipărită în condiţia umană pentru ceva timp.
     Apoi a venit perioada lui Hristos. El a venit să vă înveţe un nou tip de Dumnezeu...nu unul supărat, un om bătrân de Dumnezeu,nu un Dumnezeu care a fost plin de pedepsiri...nu un Dumnezeu care a avut nevoie de veneraţie.  Într-adevăr, dragi prieteni, cât de ridicol...de ce ar vrea Dumnezeu ca voi să-l veneraţi...Pe ea? (râsete din audienţă) asta nu are nici un sens. Hristos a venit ca să vă înveţe despre un nou tip de Dumnezeu.  Voi v-aţi încarnat pe Pământ în jurul acestei perioade, purtând sămânţa nouă a conştiinţei Hristosului în voi.  Hristos a fost purtătorul de cuvânt.  Voi a-ţi fost mesangerii.
     Dar, umanitatea era încă plină de vinovăţie, încă plină de multă suferinţă şi efort, încât ei nu au putut auzi cuvintele voastre sau cuvintele lui Hristos.  Într-adevăr, ei l-au ţintuit pe Hristos pe cruce!
     Dragi prieteni, crucea este un simbol divin, un tipar geometric sacru.  Asta este intersecţia divinului cu umanul.  Linia orizontală reprezintă umanul şi linia verticală reprezintă divinul.  Ele se intersectează şi toate elementele sunt egale şi echilibrate.  Nu este o linie mai lungă decât cealaltă.  Asta este un simbol sacru care a existat de foarte, foarte mult timp.   Asta a fost abuzat de mulţi.
     Aşa cum acest noul potential de al cunoaşte pe Dumnezeu în înăuntrul era trezirea pe planetă în acel timp, umanitatea a făcut ceva la acest simbol sacru. Ei au ţintuit un om pe acest simbol ! Ei au plasat o energie oribilă pe acest simbol sacru.  Ei au pus suferinţa pe pragul revelaţiei divine.  Asta stă acolo de atunci.
     De aceea este că Ioan Paul al II-lea a venit astăzi.  El înţelege. El şi-a făcut munca prin încercarea de a ajuta să distanţeze această energie de suferinţă din umanitate.
     Religiile fac multe ca să afecteze conştienţa umanităţii, decât orice altceva pe Pământ!   Dacă se produc schimbări în religii, atunci schimbări se vor produce şi în conştiinţă.  Apoi toate lucrurile pot să meargă înainte la ciclul lor următor cu uşurinţă, graţie şi iubire.
     Dar, dragi prieteni, Energia Veche a suferinţei este adânc întipărită pe planetă acum. Asta trebuie să fie îndepărtată. Religiile voastre şi instituţiile spirituale - fie ca asta a fost în Creştinism, Buddhism, Mohamedanism, ori celelate - continuă să menţină energia suferinţei.  Voi continuaţi să credeţi că trebuie să suferiţi în călătoria voastră spirituală.  Este timpul ca să eliberaţi aceasta.
     Cu şase zile în urmă, noi am trecut prin procese foarte intense cu sute şi sute de Shaumbra pe apă într-un vas îngust, ca să eliberăm acele energii.  Noi am adus înăuntru energiile Arhanghelului Mihail, care reprezintă puterea şi o nouă înţelegere a adevărului.  Şi la fel noi am adus energiile Arhanghelului Amael, care reprezintă speranţa, o nouă speranţă pentru umanitate.  Noi am lucrat cu acel grup (pe Lacul Constance), foarte intens.
      Noi continuăm energia acestei zile ca să ajutăm la eliberarea suferinţei despre care voi credeţi că trebuie să facă parte din realitatea voastră.   Noi am provocat acel grup în acea zi ca să elibereze suferinţa din înăuntrul lor.  Voi nu aveţi nevoie de aceasta în viaţa voastră.  Dar, voi credeţi în ea.  Voi aproape că sunteţi înpotmoliţi în asta.  Cu toate că noi spunem,  “Sunteţi gata să eliberaţi conştiinţa de masă”, voi aduceţi suferinţa cu voi.  Aceasta este aşa de înrădăcinat încât voi gândiţi că face parte din voi.  Când voi părăsiţi conştiinţa de masă, voi puteţi lăsa multe lucruri în urmă.  Dar în geamantanul vostru, voi căraţi suferinţa.
     Multe din biserici de pe Pământ acum trebuie să se schimbe.  Simbolul lor este un om mort şi ţintuit pe o cruce.Acesta este primul lucru pe care-l vedeţi când intraţi în multe biserici.  Voi deschideţi uşile, şi ce fel de energie vă salută când voi intraţi în acele case sfânte? Un om mort ţintuit pe o cruce!Dragi Shaumbra, este timpul să-l dăm pe Hristos jos de  pe cruce!  El reprezintă suferinţa care a fost plasată direct în pragul divinului şi umanului contopit. Cum pot oamenii să meargă înainte la o nouă înţelegere că Ei La Fel Sunt Dumnezeu, dacă suferinţa, pedeapsa şi moartea îi salută.
     Noi am cerut grupului nostru de pe Lacul Constance, acum o săptămână în urmă, “Imaginaţi, imaginaţi dacă extratereştri ar veni să vă viziteze şi să vă ceară să-i duceţi la altarul sfânt al vostru.  Şi voi îi duceţi la biserica din vecinătate, deschideţi uşa şi acolo se vede un om mort pe cruce.  Ei înţeleg energia crucii, de asemeni. Imaginaţi pe copii mici fiind duşi în biserici care de multe ori sunt aşa de întunecoase...plini cu Energia veche...şi lacrimi..şi vechi, vechi rugăciuni...picturi pe pereţi cu capete tăiate...glorificate pe sticle colorate.  Ce fel de tip de religie este aceasta?
     Noi am provocat grupul nostru acum o săptămână.  Şi noi vă provocăm pe voi la fel.  Noi spunem acesta cumva în glumă, dar mult mai serioşi. Mergeţi la bisericile voastre.  Vorbiţi cu preoţii şi cu clericii şi cereţi-le să-l dea jos de pe cruce pe Hristos. (Râsete din audienţă)  Dragi Shaumbra, puteţi fi curajoşi?  Sunteţi pregătiţi? (Mai multe râsete)
     Acesta este un simbol, dar este un simbol puternic ce a penetrat prin multe din structurile religioase voastre.  Într-adevăr, puteţi avea crucea Divină ca simbolul cu umani fericiţi, umani şi îngeri care se adună împreună în Acum?  Puteţi să scăpaţi de suferinţă?  Există multă suferinţă asociată cu bisericile care merg înapoi, oh, chiar în timpul dinainte ca voi să veniţi pe Pământ.     
     Există religii pe Pământ, chiar acum care tratează femeile ca pe cetăţeni de clasa a doua.  Acele femei au fost de acord să fie tratate astfel.  Ele poartă o povară din trecut, un timp lung înainte ca voi să veniţi pe Pământ, când energia feminină era în putere şi a fost foarte abuzivă.  Energia feminină a învăţat cum să fie seducătoare.  Ele încă mai sunt. (Râsete din audienţă)
     A existat un abuz de putere, astfel că acum există multe femei care îşi permit să sufere şi să continue să sufere pentru asta.  Ele şi-au îmbrăcat un voal pe faţa lor.  Ele nu au voie să stea în biserici.  Ele nu pot să-şi permite să fie văzute.  Ele sunt acoperite de un giulgiu al vinovăţiei.  Ele suferă pentru răni vechi.  Este timpul să elibereze aceasta.
     Bisericile continuă să spună ca a-ţi fost alungaţi din Grădina Edenului, ca Adam şi Eva au făcut ceva rău.  Dragi prieteni, aceasta este o poveste veche. Să spunem la început acesta nu este adevărat.  Este o înţelegere greşită despre metaforele care au fost create despre Grădina Edenului şi Adam şi Eva.  Într-adevăr, asta reprezintă energia Adam Cadman, de asemeni a Evei, energiile feminine, femininul.  Aceasta reprezintă, într-un sens, plecarea voastră proprie de Acasă, pentru a merge într-o călătorie minunată.
     Dar, dragi prieteni, aceasta aparţine în mare parte religiilor.  Ei spun că trebuie să lucraţi drumul vostru înapoi la Dumnezeu.  Cei care se autonumesc pioşi îşi găuresc pielea lor...îşi dăunează corpul lor...se tăresc pe pământ...şi sângerează ca să fie văzuţi demni în ochii lui Dumnezeu.  Dragi prieteni, Dumnezeul nu are nevoie de aceasta, el nu vrea aceasta. Nu se bucură de aceasta. Acestea sunt Energii Vechi care sunt blocate pe Pământul vostru.
     Este timpul pentru libertate spirituală pe Pământul vostru.  Este timpul ca bisericile să elibereze căile lor Vechi sau zidurile vor continua să se prăbuşească.  Este timpul ca omenii de pe Pământ să înţeleagă că Dumnezeul este iubire...că Dumnezeul este compasiune...că Dumnezeul este creaţie...că Dumnezeul este profund şi cu o adevărată înţelegere a tuturor lucrurilor.  Voi o să vedeţi schimbări dramatice în biserici.  Schimbările o să continue atâta timp cât ele se ţin de Energiile Vechi.
     În această zi, stând aici cu Shaumbra, continuând cu energia care a început în Europa, vă cerem Shaumbra din întreaga lume să eliberaţi suferinţa din realitatea voastră personală, să permiteţi Sigiliului al Cincilea să se deschidă.  Voi nu faceţi acesta pentru lume, chiar acum.  Voi faceţi pentru voi înşivă. Lumea se va schimba prin acordare cu voi.
     Puteţi elibera suferinţa din viaţa voastră?  Puteţi să o eliberaţi în aşa fel ca să permiteţi integrarea pură a divinităţii şi a umanului?
     Respiraţi adânc.
     Voi a-ţi lăsat suferinţa să devină o parte a sistemului vostru de credinţă, chiar şi când a-ţi eliberat tot restul, voi a-ţi uitat să eliberaţi suferinţa.  Dumnezeul nu vrea ca voi să suferiţi.  Dumnezeul nu vrea să treacă prin toate aceste lucruri dificile şi lucruri provocatoare.  Spiritul vrea ca să aveţi bucurie - opusul suferinţei - bucurie în viaţa voastră şi bucurie în creaţiile voastre.
     Suferinţa voastră va făcut să fiţi în lipsă de abundenţă.  Voi v-aţi concentrat pe abundenţă şi a-ţi infiinţat un test între voi şi Spirit. “Spirit, dacă merit, dă-mi abundenţă”  Voi jucaţi un joc cu mai multă suferinţă şi mai puţină abundenţă, şi mai puţină încredere în Spirit, şi mai puţină încredere în voi înşivă.  Este un ciclu vicios.
     Voi jucaţi un joc cu voi înşivă şi sănătatea voastră.  Voi spuneţi, “Spirit fă-mă bine.  Fă-mă sănătos. Echilibrează-mă”.  Dar, voi încă mai menţineţi energia suferinţei, deci voi încă mai permiteţi corpului vostru să fie dezechilibrat.  Voi încă mai permiteţi durerea.  Voi încă permiteţi să fiţi penetraţi de acest lucru numit cancer.  Voi încă permiteţi corpului vostru să sufere.  Este timpul ca să eliberaţi aceasta.
     Nu există un Dumnezeu care vrea ca voi să suferiţi.  Nu există un Dumnezeu care să vă ceară să suferiţi.  Dumnezeul vă cere să fiţi în bucurie şi celebrare.
     Eliberaţi suferinţa din înăuntrul vostru, Shaumbra.  Aceasta nu trebuie să facă parte din realitatea voastră.
    Când viaţa voastră continuă să fie dificilă, când voi nu faceţi nici un fel de progres la nivelul energiei voastre proprii pe care a-ţi vrea să le vedeţi, întrebaţi-vă pe voi şi demnitatea voastră.  Întrebaţi călătoria în care vă aflaţi.  Întrebaţi cuvintele Shaumbrei... a Shoud-ului...a lui Tobias.  Întrebaţi Dumnezeul.
     Priviţi. Energia suferinţei este profund intipărit în interiorul vostru.  Asta a fost închis în voi prin multe vieţi.  Şi în această viaţă bisericile au ajutat ca să fie închise şi mai adânc.  Ele spun că voi nu sunteţi demni. Voi trebuie să lucraţi calea voastră înapoi la Dumnezeu.  Voi sunteţi păcătoşi.  Într-o zi va fi o judecată.  Poate voi veţi fi sau nu veţi fi judecaţi.  Frica, suferinţa, mai multă suferinţă...le aveţi profund însămânţate în înăuntrul vostru căci calea înapoi la Dumnezeu este prin profundă suferinţă şi durere.
     Dragi prieteni, schimbaţi acesta în acest moment.  Voi nu trebuie să suferiţi pentru nimic.  Voi nu trebuie să suferiţi ca să înţelegeţi dualitatea.  Voi nu trebuie să suferiţi ca să înţelegeţi dragostea.  Aceasta este Energie Veche.  Voi nu aveţi nevoie de durere pentru a înţelege bucuria...este Energie Veche.  Voi puteţi înţelege împlinirea bucuriei fără să trebuiască să treceţi prin dureri. Voi nu trebuie să suferiţi niciodată.
     Dacă vă permiteţi să eliberaţi suferinţa chiar acum, în timpul nostru împreună, dacă permiteţi acestui proces al suferinţei să fie eliberat, acesta poate să fie transmutat.  Acesta poate fi transformat în Energie Nouă.  Acesta poate fi disponibilă pentru alţii, când ei ajung la punctul unde ei realizează că nu trebuie să sufere, ei pot folosi Energia Nouă, pe care voi a-ţi ajutat să creaţi. Tranziţia lor poate fi mai uşoară, din cauza a ce a-ţi făcut aici.
     Voi nu faceţi lumea să elibereze suferinţa.  Voi permiteţi suferinţa să plece din viaţa voastră proprie.  Voi schimbaţi vibraţia umanităţii, schimbaţi potenţialul de mâine.  Voi faceţi asta pentru voi în acest moment de Acum în care ne aflăm.
    Este timpul pentru o libertate spirituală nouă.  Voi ajutaţi să creaţi acesta.  Este o libertate de la suferinţă - fără suferinţă - o libertate spirituală care va permite ca să spuneţi, “Eu La Fel Sunt Dumnezeu” şi să meritaţi acesta la cel mai adânc nivel...libertate spirituală unde este un echilibru a masculinului şi femininului... a umanului şi divinului...a luminii şi întunericului...o libertate spirituală care permite să coboriţi jos de pe căile Vechi a suferinţei...ale karmei...ale păcatului şi pedepsirii.
     Ioan Paul al II-lea stă aici, cu voi.  El întreabă dacă vreţi să fiţi învăţători a acestei libertăţi spirituale.  Voi nu trebuie să mergeţi în retorică sau dogmă cu alţii când voi îi învăţaţi.  Voi nu trebuie să aveţi reguli.  Voi nu trebuie să aveţi cărţi cu subiecte lungi.
     Voi puteţi să-i faceţi pe alţii să ştie că ei nu trebuie să sufere niciodată.  Voi puteţi să-i învăţaţi acesta în clase.  Voi puteţi să-i învăţaţi pe fiecare în parte.  Voi puteţi să-i învăţaţi acesta atunci când îi învăţaţi despre cele Şapte Sigilii.  Este despre a învăţa pe fiecare om că ei pot fi liberi.  Ei pot avea libertate spirituală în viaţa lor.  Ei pot fi liberi de suferinţă.
     Bisericile o să treacă prin schimbări importante.  Aşa cum voi observaţi acesta, aşa cum au loc schimbările, înţelegeţi că multe au fost posibile din cauza muncii voastre.  Este timpul pentru biserici să schimbe încă odată noţiunea despre Dumnezeu, o noţiune care nu a fost cultivată de nici un fel, în 6.000 de ani sau mai mult, o noţiune a Dumnezeului care este foarte Vechi şi foarte structurat.
     În următorii patru ani, voi o să vedeţi multe schimbări în biserici, timpuri dificile.  Fiţi prezenţi şi fiţi gata să predaţi un nou tip de spiritualitate - a libertăţii -de iubire şi acceptare,toleranţă şi onoare.
     Acesta este în faţă, Shaumbra   Acesta este ce este în faţă.Schimbările încep în această zi când voi puteţi să spuneţi cu adevărat vouă înşivă, că nu trebuie să mai suferiţi niciodată în viaţă voastră.  Nimeni nu plasează acesta acolo pentru voi.  Noi putem spune acest lucru chiar acum - nu, nu îngerii voştri...nu karma voastră...nici chiar conştiinţa umanităţii.
     Asta nu trebuie să fie dificil.  Nu trebuie să fie dificil nicicum.  Când voi vă treziţi dimineaţa reamintiţi-vă...respiraţi adânc...şi spuneţi. “Nu trebuie să mai fie dificil”  Dacă este dificil, opriţi-vă respiraţi adânc...reamintiţi-vă că nu există nimic care să vă facă să suferiţi acum, decât sistemul Vechi de credinţă pe care l-aţi menţinut.
     Da, suferinţa este puternică în conştiinţa umanităţii.  Dar, voi nu trebuie să acceptaţi asta, niciodată.  Este o tendinţă de a vă reîntoarce la căile Vechi.  Este o tendinţă ca aceste căi Vechi să fie ca un magnet. Acestea nu se vor schimba peste noapte.  Dar, procesul începe aici şi acum.  Când voi vă găsiţi într-o situaţie în care este suferinţă în jurul vostru - în voi şi în alţi oameni - spuneţi-vă, reamintiţi-vă, nimeni nu alege suferinţă, doar voi.  Onoraţi pe ceilalţi dacă îşi menţin suferinţa lor.  Dar, voi nu trebuie să acceptaţi sistemul acesta de încredere niciodată.
     Dragi prieteni, energia de crucificare a fost foarte puternică pe Pământ pentru 2000 de ani.  Unii din voi - aproape toţi de aici - a-ţi ajutat să puneţi acolo.  Energia de crucuficare...este gata acum să plece. Hristos este gata să se dea jos de pe cruce, într-adevăr.  El este obosit să fie acolo. (Râsete din audienţă).
     Pentru cei care au întrebat - “Hristos a murit cu adevărat pe cruce?”, răspunsul este da, el nu a continuat să trăiască ca om pe Pământ.  Energia lui a stat foarte prezent pe Pământ. Acesta încă mai stă aici.  Acesta aşa este.  Dar, omul, corpul a murit. Munca a continuat.  Munca continuă şi astăzi în voi şi prin voi.
     Mulţi dintre voi a-ţi fost profund implicaţi în acele timpuri de acum 2000 de ani, foarte profund implicaţi în suferinţa şi străduinţa ce a luat loc. Voi nu vreţi să daţi drumul.  Deci mulţi dintre VOI sunteţi încă ţintuiţi pe cruce.  Când o să permiteţi vouă înşivă să trăiţi fără efort, fără suferinţă?  Daţi-l jos pe Hristos de pe cruce. Daţi-vă şi voi jos de pe cruce!
     Noi vă iubim foarte mult.  Voi nu sunteţi niciodată singuri. Suntem împreună, acum, în grup.
     ŞI AŞA ESTE
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved