SERIA ENERGIEI NOI
“SHOUD 4: WHEN THE DIVINE PLAN MEETS THE HUMAN PLAN”
“SHOUD 4: CÂND PLANUL DIVIN ÎNTÂLNEŞTE PLANUL UMAN”
PREZENTAT LA CERCUL CRIMSON
1 NOIEMBRIE 2003

 

     Notă: Această comunicare a fost înregistrată la întâlnirea noastră lunară a Cercului Crimson, cu o săptămână înainte de Concordanţa Armonică. Acesta conţine informaţii actuale şi importante despre Concordanţa Armonică ce vine.  Transmisia va constitui o comunicare specială a lui Tobias şi o “Respiraţie a Spiritului” în lumea întreagă,o experienţă de respirare vindecătoare cu Dr. Norma Delaney.  Ascultaţi în direct la Internet la:
www.crimsoncircle.com
     Vă rugăm trimiteţi această comunicare sau această legătură la prietenii şi lucrătorii de lumină de pretutindeni.
     Tobias:Şi aşa este, dragă Shaumbra, că noi ne adunăm din nou cu un grup de îngeri umani care îndrăznesc să schimbe energia Pământului, energia universului, şi energia cosmosului...care îndrăznesc să vină în această viaţă sub circumstanţe umane foarte dificile...care îndrăznesc să îndure unele dintre cele mai mari provocări pe care ei au avut în oricare viaţă...care îndrăznesc să vină ca să schimbe ceva în numele a Tot Ce Este...să se mute în Energia Nouă.
     Este o onoare pentru mine Tobias, ca să fiu aici cu voi.  Imaginaţi cum este pentru noi toţi în Consiliul Crimson, toţi invitaţii şi vizitatorii de astăzi din regatul îngeresc, să venim aici şi să adunăm toate energiile voastre, energiile miilor şi miilor voştri care astăzi în acest moment de Acum v-aţi alăturat împreună, alăturat la inimă, alăturat la suflet şi alăturat la Spirit.
     Voi oferiţi permisiunea voastră de a fi aici şi permisiunea ca noi să adunăm energia voastră, să le împreunăm într-un Shoud. Voi oferiţi permisiunea voastră ca să aveţi energia voastră pusă în acest lucru numit Shaoud care apoi o să fie disponibilă pentru mulţi dintre voi care mai vin, deci mulţi alţii care vor citi acesta, şi asculta la acesta o lună mai târziu ...un an mai târziu...poate 10...poate 50...şi 100 de ani mai târziu...citind informaţia pe care voi a-ţi adus la suprafaţă în Shoud...şi pe care voi permiteţi mie, Tobias, şi la tot restul din noi să le contopim.  Acesta este o mare onoare ca să fiu aici, să stau cu voi.
     Şi, voi probabil a-ţi observat că de fiecare dată când noi vă vizităm şi ne adunăm cu Shaumbra că noi putem veni puţin mai aproape şi mai aproape de voi.  Într-adevăr, noi putem veni aici, şi noi putem simţi căldura focului vostru de astăzi în această cameră. Noi acum putem veni foarte aproape şi de cei care ascultă.  Şi noi de fapt începem să auzim respiraţia voastră...nu numai să simţim...nu numai să ştim că este acolo.  Dar, noi putem începe să simţim respiraţia oamenilor.  Noi începem să simţim inimile  voastre. Noi putem veni aşa de aproape.
     Acum patru ani acesta nu a fost posibil.  Voi deschideţi uşi noi.  Voi deschideţi căile în aşa fel ca Spiritul să poate să vină la voi, astfel ca toţi îngerii să poate să vină la voi într-un fel complet nou.
     Ştiţi voi, dragi prieteni, noi am vorbit despre acest lucru când noi spuneam, “Acesta va veni la voi în această viaţă. Fiţi în momentul de Acum.  Inspiraţi înăuntru viaţă.  Permiteţi-vă să simţiţi”.Şi, dinamica se schimbă în această Nouă Energie.  Acesta vine la voi.  Tot de ce aveţi nevoie în realitatea voastră vine la voi.
     Voi începeţi să experimentaţi acesta. Noi auzim acele “ah..hah” pe partea noastră a voalului când voi realizaţi acesta, când voi realizaţi că voi nu aveţi nevoie de toate aceaste energii haotice.  Voi nu trebuie să mergeţi afară şi să căutaţi ceva.  Acestea vin la voi - acei oameni potriviţi...resursele potrivite...toate energiile...toţi îngerii.  Acestea vin la voi. Voi începeţi să înţelegeţi schimbarea imensă a tiparelor.
     Oh, acest lucru necesită un timp.  De aceea este că noi continuăm să repetăm de nenumărate ori.  Acesta este aşa de important.  ACESTEA VIN LA VOI. Apoi, este responsabilitatea voastră să dansaţi cu acestea...să acţionaţi cu acestea...să interacţionaţi cu oamenii...cu evenimentele...cu oportunităţile...dacă voi alegeţi să acţionaţi cu acele lucruri.  Dar, ele vin la voi. Unii dintre voi a-ţi realizat chiar şi însemnătatea ascunsă în acestea.  Voi începeţi să  aveţi acele adevărate “ah hah-uri”.  Noi spunem, “Acestea vin la voi”.
     Ceea ce am spus cu adevărat energetic, dedesubtul acestuia este mesajul complet a călătoriei voastre...motivul întreg de ce sunteţi aici pe Pământ...de ce a-ţi părăsit Ordinul de Arc şi a-ţi venit pe Pământ.  Acesta acum vine la voi, dragi prieteni. Regatul  de Acasă vine la voi.  Voi nu mergeţi Acasă, aşa cum am spus noi cu foarte mult timp în urmă.  Voi nu mergeţi Acasă de aici.  Voi nu muriţi ca să mergeţi înapoi în aceea singularitate eternă. În schimb Regatul de Acasă vine la voi.
    Acesta este împlinirea călătoriei. Regatul de Acasă vine la voi. Acesta vine la voi.Tot de ce aveţi nevoie, sau doriţi sau creaţi vin la voi. Şi, alături de acestea, vine şi noua relaţie cu Spiritul, energia Regelui şi Reginei.
     Voi existaţi înafara a Tot Ce Este chiar acum.  Credeţi sau nu, Cauldre încă mai lucrează la descifrarea acestui lucru,chiar când noi spunem, “Încetaţi să descifraţi”. (Râsete) Stând aici în acest moment, voi existaţi înafara a Tot Ce Este. Este fenomenal, nu-i aşa? Cum poate să fie acesta?  Simţiţi acesta.  Simţiţi ce a-ţi creat.
     Oh, voi a-ţi creat ceva.  Voi a-ţi creat ceva, şi voi existaţi înafara regatului de Acasă, ceea ce tradiţional voi numiţi rai.  Dar, atunci când voi permiteţi ca acesta să vină la voi, atunci raiul vine la voi, regatul de Acasa vine la voi.  Acesta se extinde.
     Regatul, oricât de mare este, a fost limitat datorită lui însuşi.  Dumnezeul, a fost limitat. Spiritul nu cunoştea toate acele lucruri despre creaţie...şi despre extindere...şi despre adevărata împlinire...şi adevărata înţelegere a Sinelui.  Când Spiritul a contemplat întrebarea, “Cine sunt eu?”, Spiritul atunci a apărut în două forme - Regele şi Regina, masculinul şi femininul.  Ei v-au produs pe voi, într-un fel. Noi vorbim aici metaforic, nu literal.  Dragostea dintre Regele şi Regina a generat pe voi.  Şi voi a-ţi plecat de Acasă.  Voi a trebuit să mergeţi înafara regatului de acasă, trecând peste Zidul de Foc, pentru a merge înafara a Tot Ce Este.
    Voi a-ţi fost într-o lungă călătorie de atunci.  Dar, acuma regatul de Acasă vine la voi.  Voi a-ţi făcut acesta posibil pentru ca singularitatea regatului de Acasă, şi dragostea Regelui şi Reginei să se extinde.  Şi, acesta se extinde prin toate dimensiunile, peste toate călătoriile şi experienţele pe care le-aţi avut vreodată.
     Acesta este ca şi forţa de viaţă care aventurează afară prin ziduri, trece limita Zidului de Foc.  Acesta este o lumină uimitoare.  Acesta este o conştiinţă uimitoare care apoi călătoreşte peste experienţele veşnice pe care le-aţi avut, ca să se contopească cu voi în moment.
     Regatul de Acasa vine la voi. Tot de ce aveţi nevoie vine la voi.  De aceea este că voi sunteţi aici acum.  De aceea este că voi sunteţi aici, ca să vă convingeţi de călătoria voastră.
     Noi o să vorbim mai mult despre călătoria voastră la sfârşitul discuţiilor noastre de astăzi.  Dar, permiteţi-ne să plantăm o energie aici chiar acum cu Shaumbra în această zi magnifică cu acest grup magnific de îngeri umani.
     Călătoria se sfârşeşte acum.  Acesta se sfârşeşte. Voi a-ţi vorbit în comunicări şi Shoud-uri despre călătoria voastră lungă, lungă, ca şi cum încă mai eraţi în acea călătorie, ca şi cum încă mai aveţi mii şi mii de vieţi înaintea voastră, şi mai multe experienţe.  Permiteţi să se sfârşească călătoria acum. Noi plantăm aceea energie aici -energia VOASTRĂ - cât continuăm discuţia de astăzi.
     Dragi Shaumbra, noi avem un oaspete minunat astăzi.  Mulţi dintre voi a-ţi simţit energia invitatului nostru puternic, invitat foarte energizant.  În mod normal acest invitat nu intră în acest Prim Cerc aşa de aproape. Energia acestui drag stă în spate, pentru că el are o tendinţă de a  - cum să spun - aduce lucrurile la suprafaţă din inăuntrul vostru. El este cel care a fost cu voi în călătoria voastră anterioară.
     El a luat mai multe roluri. El a luat diferite - cum să spun înfăţişări, uneori umane, uneori animale.  El râde când noi spunem acest lucru.  Dar, da, el este un pic de animal. (câteva râsete)  El stă în fundal de multe ori pentru că energia lui --  care cu adevărat face parte din energia lui - este o parte arhetipală din voi - energia lui are tendinţa ca să aducă aceasta la suprafaţă.
     Dar, el vine astăzi pentru că lucrurile vin la suprafaţă. (mai multe râsete) Şi, voi a-ţi simţit acesta.  Voi continuaţi să întrebaţi, “Dragă Spirit, când se vor încetini un pic toate acestea?  Când voi înceta să mai trec prin atât de multe lucruri?”
     Dragi prieteni, acesta va continua.  Acesta va continua să fie intens în următorii câţiva ani.  De aceea este că noi constant , constant vă întrebăm pe voi să vă întâlniţi cu Shaumbra.  Da, fiţi aici pentru aceste întâlniri odată pe lună.  Dar, întâlniţi-vă cu Shaumbra.  Adunaţi-vă în camerele voastră de zi sau bucătăriile voastre. Întâlniţi-vă la restaurante.  Întâlniţi-vă pentru discuţii comune.  Întâlniţi-vă oriunde.
     Noi putem vedea din această parte a noastră cum lucrează dinamica când voi vă alăturaţi împreună fără o agendă.Voi daţi unul la altul curaj ca să continuaţi călătoria voastră.
     Dar, revenind la invitatul nostru...acest invitat drag vine astăzi aici pentru că multe lucruri se petrec chiar acum.  Şi, sunt probleme care vor apărea aici foarte curând care va aduce la suprafaţă - cum să spun - una dintre cele mai dificile probleme pentru voi.  Acesta va fi un punct de decizie.  Acesta este un punct al separării ce nu a-ţi văzut pentru un timp, foarte, foarte lung.
     Noi vă cerem să bineveniţi Archanghelul fricii  - Rafael.  Ce titlu ai tu, Rafael!  Dar, aşa cum ştiţi, frica este un mare motivator. Frica ajută să treceţi prin unele provocări  şi schimbări prin care voi treceţi.  Rafael vă ajută, dragi Shaumbra, să transmutaţi frica.
     Atunci când simţiţi dificultăţi, sau energii puternice şi stranii în jurul vostru - când voi ştiţi intuitiv că acolo este o provocare pentru voi care a intrat în realitatea voastră - şi voi încercaţi să negaţi acesta...voi încercaţi să pretindeţi că acesta nu este acolo...şi frica vine la suprafaţă - Rafael este chiar acolo cu acea frică.  Oh, nu este el care crează acesta - voi sunteţi.  Dar, el este acolo ca o  energie potenţială pentru voi ca să folosiţi acesta ca să transmutaţi frica în înţelepciune...în cunoaştere...în a vă muta într-o Energie complet Nouă.
     Voi de multe ori asociaţi energia lui Rafael cu cea a creării fricii, pentru că unde este frică, acolo este Rafael.  Deci, când voi simţiţi energia lui, uneori voi gândiţi, “Of, dragă Dumnezeule, ce mai urmează?”  De aceea este că el rămâne adeseori în fundal. Dar, dragi prieteni, voi a-ţi simţit ceva din acesta în ultima vreme.  Voi ştiţi că ceva se va întâmpla, nu-i aşa?  Voi ştiţi că acesta este chiar acolo, chiar acum în viaţa voastră.
     Deci, Rafael vine astăzi pentru noi toţi, pentru voi toţi, să ajute la trasnmutarea acestuia, să ajute să dea acestuia o nouă înţelegere, vă ajută ca să aflaţi de ce sunteţi în acest loc în acest timp.  Inspiraţi energia lui Rafael.  Inspiraţi energia care transmută frica.  Aduceţi acea parte din voi înşivă...acel cadou pe care v-aţi dat vouă înşivă care vă permite ca voi să aveţi putere...şi curaj... şi înţelepciune în timpurile dificile.
     Acesta este interesant - noi ascultăm la unele discuţii de ale voastre despre Arhangheli.   Arhanghelii nu sunt umani, într-adevăr.  Arhanghelii nu au sufletele Dumnezeului aşa cum le aveţi voi.  Ei au un fel de personalitate sau un caracter în jurul lor.  Dar, ei cu adevărat sunt energii arhetipale.
     Metatron este acea parte din voi şi este vocea voastră în Spirit.  Metatron este acea parte care este aşa de pătrunzătoare şi intensă Şi, da, uneori este mai uşor să gândiţi despre el ca şi un “el”, o personalitate, o entitate.  Este în întregime VOI.
     Rafael este o energie arhetipală care se manifestă cu voi în timpul fricii.  Rafael - Rafa, energie - a fost o parte importantă din Consiliul Crimson şi din Cercul Crimson.  Într-adevăr, energiile lui se arată în povestirile lui Tobit, sau Tobias, aşa cum voi ştiţi.  Acesta este povestea unei călătorii, şi este o poveste a fricii.
     Deci, energiile lui Rafael sunt aici acum, deja lucrează cu voi la transmutare.  Rafel este voi.  Energia lui vine din Ordinul de Arc.  Acesta a fost construit într-un întreg elaborat cod, într-adevăr, ceea ce se poate fi utilizat de voi atunci când a-ţi venit pe Pământ..când voi a-ţi trecut prin toate experienţele voastre...când acest lucru numit frică sau întuneric a venit asupra voastră.  Rafa, energie, este despre transmutare.
     Noi chicotim aici pentru că Cauldre ne cere să explicăm mai mult. Acest Ordin de Arc, dragi prieteni, Arhanghelii, sunt energii arhetipale.  Cum să spun, dacă vreţi să vedeţi, într-un fel, este ca şi un cod elaborat.  Permiteţi-vă să simţiţi acesta aici.
     Voi puteţi spune că sunt piloane, piloane ce reprezintă fiecare Arhanghel sau cod arhetipal.  Şi, aceste piloane crează - cum să spun - cumva o poartă.  Poarta, energiile ce alcătuiesc Ordinul de Arc sunt un elaborat, serii elaborate a codurilor energetice pe care voi a-ţi ajutat să scrieţi.  Voi a-ţi ajutat să scrieţi acestea pentru că voi a-ţi ştiut că voi veţi avea nevoie de anumite energii atunci când veţi veni pe Pământ.
    Dar, voi la fel a-ţi ştiut că o să aveţi nevoie să ţineţi pe dinafară alte energii de a nu interfera cu munca pe care voi faceţi.  Codul, Ordinul de Arc, ţinea pe dinafară toate înfluenţele de afară , în aşa fel ca voi să puteţi merge pe Pământ, şi să aveţi călătoria voastră fără interferenţa de afară.  Acesta ţine pe dinafară acei bărbaţi micuţ în farfuriile zburătoare despre care vorbiţi.  Acesta ţine pe dinafară, forţe mari, uriaşe care sunt afară în cosmos...ce sunt afară în omniverse şi nivele multi-dimensionale.   
     Acesta este o poartă invizibilă -un cod -pe care voi a-ţi ajutat să scrieţi.  Acesta nu a fost niciodată spartă. Nu se poate sparge fiind- că deţinătorii de chei sunt aici, chiar aici. Nu sunt deţinători de chei la poarta Ordinului de Arc. Ah... un cod elaborat pentru voi toţi.
     Cauldre ne-a cerut în mod special să explicăm acesta acum, chiar dacă acesta nu a făcut parte din discuţiile noastre de astăzi.
     Deci, mulţi dintre voi a-ţi trecut prin probleme de furie de la ultima noastră întâlnire, nu-i aşa? Voi faceţi un lucru nostim cu furia..noi ştim.  Voi faceţi un lucru nostim cu furia, dragi prieteni.  Voi încercaţi să negaţi, şi voi încercaţi să suprimaţi acesta.  Când voi lăsaţi acesta să iasă din stică, atunci voi vă simţiţi vinovaţi, şi voi împroşcaţi acesta pe voi înşivă, cerând scuze că eraţi furioşi.
     Dragi prieteni, furia este o reacţie naturală.   Acesta este o emoţie naturală la lucruri care au loc în jurul vostru. Voi nu puteţi mereu să o suprimaţi.  Acesta va ieşi cumva.  Dacă furia nu iese afară prin acele cuvinte aspre pe care le spuneţi la partenerii voştri - Cauldre (râsete din audienţă) - dacă nu iese afară atunci, acesta va ieşi când conduceţi, şi voi puteţi avea un mic accident.  Dacă nu iese afară, acesta se va manifesta însăşi în corpul vostru fizic. Va apare ca iritaţii  - urticarii...sau un potenţial de cancer..sau alte mari imbalanţe - sau boli în înăuntrul corpului.
     Furia este naturală.  Şi, acesta se întâmplă chiar acum. Cel mai bine este să nu o negaţi.  Există căi de a mănui acesta.  Dar, cel mai bine este să nu o negaţi.
     Deci, pentru ce sunteţi atât de furioşi chiar acum?  Mulţi dintre voi simt că sunt prinşi în cursă, într-o sticlă.  Voi puteţi vedea câteodată prin sticlă, deşi acesta este ceţos. Dar, voi nu puteţi vedea destul de clar.  Când voi reuşiţi să priviţi prin ea, acesta este asemănător unei membrană de gumă.  Acesta simplu se extinde, aşa cum voi încercaţi să priviţi prin ea.  Şi apoi ce se întâmplă?  Acesta vă aruncă înapoi cu o forţă mare, înapoi în sticlă.
     Ce se întâmplă chiar acum este că voi într-adevăr începeţi să simţiţi Spiritul.  Voi într-adevăr începeţi să simţiţi că voalul se uşurează.  Voi într-adevăr începeţi să simţiţi că dualitatea se ofileşte.  Ceva cunoaşteri vin la voi.  Înţelegerile, iluminările, vin la voi în unele zile.  Dar, în ziua următoare, voi simţiţi că a-ţi mers înapoi la spaţiul vostru Vechi, poate chiar mai rău.
     Sunt probleme de furie într-o parte adâncă din voi, pe partea Spiritului.  Voi sunteţi furioşi.  “De ce a a trebuit să există voalul în primul rând?  De ce nu v-aţi deprins din toate acestea, includând toate forţele îngereşti care vă suportă?”
     Chiar şi atunci când voi veniţi pe partea noastră a voalului, încă mai există un voal pentru voi. Pentru că voi treceţi prin cicluri ale experienţelor umane, voi încă mai căraţi câte ceva din voal cu voi atunci când veniţi pe partea noastră.  Oh, nu este că atunci când voi ajungeţi aici, că voi înţelegeţi totul.  Şi, acesta pricinuieşte mai multă frustrare.  Şi acea frustrare pricinuieşte ca voi să spuneţi,
“La naiba, eu merg înapoi pe Pământ şi voi descifra acesta!” (Râsete din audienţă)  Vedeţi voi ciclul în care alergaţi.
     Aşa cum voi intraţi în divinitatea voastră proprie şi în Energia Nouă, dragi prieteni, voi vă întrebaţi de ce a trebuit acesta să fie.  De ce a trebuit să luaţi un corp uman ca să înţelegeţi de ce sunteţi aici?  De ce a trebuit să luaţi un anumit sex  - masculin sau feminin?  De ce v-aţi închis faţă de cunoaştere, înţelegere?
     De ce nu a-ţi strecurat acea cheie mică în buzunarul vostru atunci când a-ţi venit pe Pământ, cheia pentru întreaga înţelegere, cheia la călătoria voastră, a cine sunteţi?  De ce nu a făcut Dumnezeu acesta simplu pentru voi, să o scrie şi să o pună într-o carte? (câteva râsete) De ce voalul nu se îndepărtează mai repede?  De ce există încă dualitate în jurul vostru? De ce aspecte din viaţa voastră trecută încă mai vin la voi?
     Şi, acesta pricinuieşte furie - furioşi pe voi înşivă, furioşi pe Spirit.  Această furie generează ceva, generează o energie care vă mută înainte.  Voi puneţi întrebarea potrivită chiar acum.  De ce..de ce au trebuit să există toate acestea?  De ce v-aţi voluntariat vreodată la Ordinul de Arc ca să veniţi aici pe Pământ, să vă supuneţi la toate acestea?  Nu ar fi fost atât de rău dacă am fi avut o înţelegere despre ADN. De ce a trebuit să faceţi toate acestea?
     De ce îngerii, Arhanghelii şi restul din noi de pe partea această a voalului, am lăsat să faceţi acesta?  Noi ne aducem aminte că unii dintre voi a-ţi spus, “Atunci când eu voi merge înapoi pe partea cealaltă, să nu mă lăsaţi să merg înapoi pe Pământ,orice spun eu!” (Râsete) “Opreşte-mă. Eu sunt impulsiv.  Eu ştiu că eu o să vreau să merg înapoi.  Spuneţi-mi Nu!”  Închideţi-mă undeva!” (mai multe râsete)  Noi dăm din cap...zâmbim un pic, aşteptăm să veniţi înapoi..şi, să luaţi următorul vas care este pregătit pentru ca voi să mergeţi înapoi pe Pământ. (Mai multe râsete)  Nu vă putem opri. Nu este oprire pentru voi de la călătoria voastră.
     Deci, cum mânuiţi această furie chiar acum, această dorinţă de a ieşi din sticlă, ca înelegerea, a şti, să vină înapoi la voi?  Acesta este acolo, şi voi ştiţi acesta.  Cum o să vină înapoi la voi?  Cum contopiţi divinul?  Cum vă deschideţi ca Spiritul să poate intra?
     Dragi prieteni, acesta este prin respiraţie. Acesta este atât de simplă.  Acesta este despre înţelegerea procesului prin care treceţi, călătoria incredibilă care va adus până la acest punct. Acesta este despre - mai mult ca orice - spunând că Acum este timpul ca să fiţi divini şi în Energia Nouă...că voi nu aveţi nevoie de alte lucruri în jurul vostru.
     Voi le-aţi plasat acolo.  Voi a-ţi plasat aceste lucruri ale ne-înţelegerii. Voi a-ţi plasat voalul şi dualitatea în jurul vostru.  Voi a-ţi construit sticla în care voi locuiţi chiar acum. Voi sunteţi singurii care puteţi să spargeţi acesta. Noi nu putem.
     Noi vă putem încuraja, şi noi vă putem iubi.  Noi putem să vă spunem care sunt simptomele.  Şi, noi putem spune care este soluţia.  Dar voi trebuie să faceţi.  Voi nu faceţi acesta prin închizându-vă în sticlă.  Voi nu faceţi acesta ca să suferiţi. Voi simplu faceţi luînd o respiraţie adâncă, şi spuneţi că acum sunteţi pregătiţi.
     Ce se întâmplă totuşi când voi spuneţi că sunteţi pregătiţi?  Pentru toate acele ţesuturi ale sticlei în care trăiţi şi care se destramă - ce se întâmplă?  Ah...intră frica.  Apare frica.  Voi alergaţi prin mintea voastră.  Voi aveţi nişte gânduri ca, “Ce dacă eu îndepărtez toate acele realităţi pe care eu am construit în jurul meu?  Să dărâm pereţii dualităţii?  Ce dacă eu îndepărtez toate celelalte manifestaţii ale realităţii pe care le-am pus eu însumi?”
     Intră frica. “Dacă eu îndepărtez toate acelea, poate ceva mă preia..mă înfluenţează...mă face să lucrez împotriva voinţei mele, pentru “întuneric”. Ce dacă eu dărâm acesta şi aflu că în primul rând nu am existat niciodată?  Poate că era mai bine să trăiesc înăuntrul în sticla iluziei în care eram.
      “Ce dacă eu eliberez? Ce dacă eu dau drumul la acest cadru din jurul meu...ce dacă eliberez acesta şi aflu că nimic din acestea nu a fost real?  Ce dacă eu eliberez, şi aflu că într-adevăr ar fi trebuit să ascult la acei care au spus că este o singură salvare prin Isus Cristos?  Şi, acesta implică multă suferinţă şi mult studiu!  Ce dacă ei au fost corecţi în acesta?  Ce dacă eu am scăpat acesta?  Şi, ce dacă am fost lăsat în urmă?”
     Toate aceste influenţe, dragi prieteni!  Deci, voi sunteţi la acest punct de furie de, de ce a-ţi creat acesta - sau - mai bine zis -de ce gândiţi că acesta a fost creat pentru voi - dualitatea - de a nu şti...de neconectare...toate aceste lucruri.
     Puteţi fi atât de îndrăzneţi, atât de curajoşi, ca să eliberaţi strânsoarea pe care aveţi în recipientul realităţii înterioare în care trăiţi.  Eliberaţi acesta.  Eliberaţi în totalitate, nu numai o parte din acesta. Este - cum să spun - este atât de împletit că voi nu puteţi să ciobiţi prin acesta şi să faceţi o uşă sau un geam ca să vedeţi înafară ca să vedeţi dacă într-adevăr doriţi să eliberaţi.  Acesta cere credinţă şi încredere totală în voi înşivă şi în Dumnezeul din înăuntrul vostru.
     Problemele de furie pe care le aveţi la fel cauzează despresie şi tristeţe, parţial pentru că voi sunteţi trişti şi deprimaţi şi se pare că nu puteţi să treceţi prin acesta.  Vouă nu vi se pare că vă mutaţi dincolo de acesta.  Voi doriţi neapărat să aveţi aceea cunoaştere.  Şi, acesta este chiar acolo. Dar, voi nu puteţi pune încă mâna pe acesta. Acesta este ca şi morcovul înaintea calului.  La un moment dat calul oboseşte de acel joc. Devine deprimat.  Devine trist.
     Dar, există un alt component.  Acel component este de a eliberea ceva ceea ce voi a-ţi crezut că este...din nou, trecând prin moarte ca să puteţi să vă renaşteţi.  Dar, acum voi ştiţi ceva diferit pe care voi nu a-ţi ştiut acum câţiva ani în urmă.  Când voi eliberaţi totalmente, totalmente, totalmente - când permiteţi la acel aspect Vechi  ale voastre înşivă să moară, când permiteţi ca renaşterea să ia loc în înăuntrul vostru...ah, da, atunci Vechiul vine înapoi într-un fel complet Nou...dar, fără durere, fără dificultăţi şi provocări, fără aspecte de coşmar.  Vechiul vine înapoi la voi cu înţelepciune, şi înţelegere, şi Energie Nouă.
     Viitorul este trecutul vindecat.
     Deci voi trăiţi în timpuri interesante.  Noi vom continua să încercăm să vă ajutăm ca să înţelegeţi prin ce treceţi. Prin ceea ce treceţi aici pe Pământ chiar acum este foarte, foarte interesant.  Şi, acesta se leagă de furia voastră.
     Şi, săptămâna trecută voi a-ţi văzut una dintre cele mai mari explozii de energie solară înregistrată vreodată, cunoscută vreodată, chiar şi de pe partea noastră a voalului.  Izbucniri solare... erupţii mari din soare...şi, voi credeţi că furia voastră nu are putere în spatele acestuia! (câteva râsete) Ce se întâmplă prin conştiinţa voastră şi conştiinţa umanităţii...voi eliberaţi aşa multă Energie Veche care pur şi simplu se reflectă în energia soarelui. Marile explozii solare...ele vin fulgerător pe Pământ.
     Voi a-ţi fost bombardaţi cu acestea în ultimile câteva zile.  Şi, voi vă întrebaţi, dragi prieteni, de ce corpul vostru se simtă aşa ciudat...de ce este mintea voastră dezechilibrată...de ce vă simţiţi o agitaţie emoţională!  Emoţiile apar când voi eliberaţi lucruri. Emoţiile apar când voi permiteţi furia în înăuntrul vostru să se manifeste în felul acela - mari energii vin de la soare - dar voi a-ţi creat acesta.
     Voi eliberaţi lucruri care sunt înmagazinate.  Noi am vorbit despre aceste energii fiind înmagazinate în Gaia, în Pământ, şi ele într-adevăr sunt.  Voi le eliberaţi pe acestea, aspectele voastre din trecut.  Acestea sunt la fel energii înmagazinate în toate planetele, în soare, în stele, şi în galaxii.  Şi, ele sunt ale voastre.  Ele sunt energiile voastre.  De ce credeţi că anumite planete au calităţi astrologice sau influenţe la acestea.  O parte din energiile voastre sunt înmagazinate acolo.
     Deci, ce se întâmplă este...voi aveţi aceste uriaşe explozii şi erupţii în soare - eliberări, şi expresiile furiei voastre - spunând că acum este timpul ca regatul de Acasă să vină la voi. O cantitate fenomenală de energii se mută de la soare direct în Pământ.  Voi a-ţi experimentat acesta în ultimele câteva zile.
     Şi, acesta se manifectă exact unde trebuie - incendii, dragi prieteni, despre care a vorbit Metatron.  Incendii...a-ţi văzut acesta săptămâna trecută?  A-ţi văzut acestea - chiar şi în această arie ale acestor munţi - dar în special în ariile Sudului Californiei, şi în alte locuri în lume?  Multe energii şi atenţie au fost concentrate pe acest loc numit California, energii curăţitoare, şi eliberarea energiilor care au fost acolo. 
     Într-adevăr, mii de oameni au pierdut casele lor.  Un număr mic de oameni şi-au pierdut viaţa.  Nimic...nimic în comparaţie cu ceea ce ar fi putut să se întâmple cu câţiva ani în urmă...cutremure catastrofice care ar fi luat întreaga regiune.  Mii şi mii şi-ar fi pierdut viaţa lor.  Ei s-ar fi reîntors pe partea noastră a voalului. Într-adevăr, noi am fost pregătiţi să mânuim acesta.  În schimb, ceva incendii care au permis curăţirea într-un teren care a fost - cum să spun - concentrare intensă - multă parte a mişcării întregii Energii Noi...câteva incendii care au avut loc pentru ca terenurile şi Gaia să fie curăţate în aşa fel ca noi toţi să mergem mai departe.
     Toate lucrează împreună - furia voastră...izbucnirile solare, incendiile aici pe Pământ.  Uneori, Shaumbra voi încercaţi să faceţi lucrurile dificile.  Când voi staţi în spatele zidului scund pentru un moment şi faceţi acesta, foarte simplu, voi o să vedeţi ce creaţi cu adevărat. Voi o să vedeţi cum toate acestea lucrează împreună.
      Aceste incendii ajung pe teritorii care au experiementat recent multe schimbări. Aria Californiei...pregătită pentu eliberare, pregătită să se mute în Energia Nouă şi să cureţe trecutul, şi ei au îndepărtat un politician.  Oh...interesant, interesant...cum este acest lucru făcut...prea mult blestem a fost pus pe acel “gri”(gray). (Râsete din audienţă)  Ţineţi simplu, Shaumbra.  Răspunsurile sunt acolo.  Uneori răspunsul este conţinut în numele însuşi. (Se referă la numele guvernatorului din California care pleacă, numele este Gray Davis).
     Ei sunt obosiţi de Energiile Vechi.  Ei pun pe liber pe cel care a fost ales.  Ei uită să -şi asume responsabilitate. Şi, înţelegeţi lor le place să arate cu degetul la vecini şi spun, “Voi a-ţi ales pe “gri-ul” nu eu”.  Dar, ei toţi l-au ales, într-un sens, chiar şi cei care nu au votat pentru el.
     Ei l-au înlocuit cu cine?(Râsete) O stea? Ei l-au înlocuit cu o energie masculină foarte puternică.  Noi vă spunem un lucru interesant - cum să spun - un context despre acesta.  Oh, noi deja am verificat şi am primit permisiune de la Arnold. (Se referă la actorul Arnold Schwarzeneger).
     Această energie, acest suflet, pe care voi ştiţi ca şi noul guvernator a acestui teritoriu - sau o să fie în curând - a fost o femeie în cele mai multe vieţi din trecut.  El a venit în această viaţă ca un masculin purtând energii foarte puternice feminine.  Dar, partea masculină - la partea nouă masculină - nu i-a plăcut acesta.  El a simţit că era slab.  El a simţit că era nedemn. El a simţit că energiile feminine care erau o mare parte din el acum o să râde  de el şi îl va dispreţui din cauza societăţii voastre masculine.
     Deci, ce face el?  Îşi pompează fier! (Râsete din audienţă) El încearcă să învingă energia feminină din el.  El vine cu o mare putere.  Dar, a fost o energie feminină integrată în toate acestea pentru că lui la fel i-a plăcut să-şi arate trupul. (Audienţa râde în timp ce Tobias arată la bicepsul lui Cauldre)  El era mândru de fizicul lui.  Lui i-a plăcut să dea atenţie la corpul lui.  O dinamică foarte interesantă!
     Acum, el s-a mutat dincolo de acesta.  El s-a mutat spre partea unde el poate ajuta oamenii să înţeleagă unele din aceste lucruri care s-ar fi putut întâmpla pe Pământul vostru - de sigur o versiune din Hollywood (ca şi filmul “Terminatorul”), unde erau lucruri catastrofice, bătălii, şi lupte între lumină şi întuneric.  El la fel îşi asumă rolul întunericului ca să transformă acesta în lumină.  Dragi prieteni, răspunsurile sunt foarte simple.
     El este acum guvernatorul unei - cum să spun - dintre cele mai puternice societăţi din întreaga lume, guvernatorul unui teritoriu cu o incredibilă bogăţie, şi resursă incredibilă, dar un teritoriu care de  asemeni a devenit împovărat în Vechi cu “gândirea-energiei-noi” Deci, oamenii din acel teritoriu aleg pe cineva care este puternic.
     Dar, ei nu văd dincolo de suprafaţă.  Ei nu văd energia feminină care o să iasă, care o să vină în acest teritoriu. Acest lucru va fi încurajat de cei pe care el...cum să spun - aduce în jurul lui, de cea cu care este însurat.  Este un fel de a aduce energia feminină sub un veşmint masculin.  Priviţi ce se întâmplă în acest teritoriu.
     Deci, evenimente fenomenale...acestea se leagă împreună.  Voi nu trebuie să fiţi oameni de ştiinţă de rachete sau metafizicieni ca să descifraţi acesta. (Câteva râsete)
     Există un alt eveniment care apare cam într-o săptămână de acum încolo.  Voi l-aţi denumit Concordanţă Armonică.  Oh, dragi prieteni, este mult mai mult în spatele acestuia decât ceea ce văd ochii! Înainte ca noi să discutăm despre acesta noi vrem să specificăm ceva - nu este un eveniment care vă schimbă pe voi; voi sunteţi cei care a-ţi creat acest eveniment.
     Acest eveniment, Concordanţa Armonică, alinierea anumitor stele, anumite planete...s-ar fi întâmplat oricum.  Acesta s-ar fi întâmplat într-un fel sau altul.  Dar...dar, dacă conştiinţa umanităţii nu ar fi fost corectă, voi a-ţi fi scăpat acest eveniment.  A fost un potenţial care a intrat într-o aliniere. Dar, poate voi nu a-ţi fi observat acesta niciodată.  Acesta poate ar fi putut să vină înapoi într-un timp foarte, foarte lung.
     Dar, conştiinţa a fost corectă.  Acesta a fost observat.  Şi, acesta acum este cuprins de lucrătorii pentru iluminare, fiinţe spirituale.  Chiar mulţi din treptele superioare a organizaţiilor voastre religioase au un pic de înţelegere despre ce se întâmplă.
     La o săptămână de acum o aliniere interesantă va lua loc...de asemeni la un timp de eclipsă lunară...o ascundere şi apoi o dezvăluire, o lumină şi apoi întuneric.  Concordanţa Armonică este alinierea planetelor în Steaua lui David.  Şi, în special în această arie în care noi stăm chiar acum - această arie ale munţilor din Coloradă - o să fie aproape o aliniere perfectă.  Acesta va fi experimentat pretutindeni pe Pământ.  Este alinierea planetelor care crează Steaua lui David, perfectă.  Steaua lui David...este creată prin două triunghiuri echilaterale care se suprapun una peste alta.
     (notă:Steaua lui David din 8 Noiembrie 2003, va fi creată de următoarele şase planete, spus din punct de vedere astrologic: Soarele, Luna, Marte, Jupiter, Saturn, şi Chiron.  Soarele, Marte şi Saturn-ul formază un mare aspect în elementul apă.  Luna, Jupiter şi Chiron va forma un mare aspect în elementul pământului.  Aceste două aspecte se suprapun pe cer în forma Stelei lui David. “În coincidenţă” cu această formaţie va fi o eclipsă totală de lună cu Luna în semnul Taurului.  (Pentru mai multe informaţii este o pagină în revista actuală , Astrologul Muntelui, care descrie această eclipsă şi Steaua lui David. Descrierea este foarte similară discuţiilor lui Tobias. Sunt multe alte surse pe Internet referitor la acest aveniment).
     Acesta este de asemeni simbolul Merkabah.  Dar, ce este cu adevărat, şi ce este cu adevărat Merkabah...noi ne amuzăm de multe ori atunci când oamenii fac acele rotaţii a lui Merkabah. Voi vă săpaţi pe voi înşivă tot mai adânc.  Voi nu înţelegeţi natura simplă a simbolului şi propriul vostru Merkaba.
     Două triunghiuri echilaterale, unul peste celălalt care crează Steaua lui David...ele reprezintă esenţa dualităţii.  Un punct în sus.  Un punct în jos...sus şi jos.  Un triunghi este energia masculină.  Acesta este energia care se relatează la...energia care iese... energia de acţiune...şi altele.
     Inversul este femininul.  Acesta este energia conectată şi energia de îngrijire.  Acesta este vasul. Da, acesta este vasul. Acesta este cupa, despre care mulţi dintre voi a-ţi citit (se referă la romanul intitulat, “Codul Da Vince”, autor Dan Brown).
     Aceste două energii se suprapun - masculin şi feminin.  Ele sunt în sus şi în jos.  Ele de asemeni reprezintă a - ceea ce voi a-ţi spune - lumină şi întuneric, bun şi rău. Şi, ele sunt reprezentativele  divinului şi umanului.
     Ele au fost separate.  Nu puteţi vedea acesta?  Ele au fost separate pentru un timp foarte, foarte lung.  Esenţa energiei separării sunt energiile masculine şi feminine, de Adam şi de Eva. De când voi a-ţi plecat de Acasă, vedeţi voi - de când voi a-ţi început să exploraţi Sinele - voi v-aţi divizat pe voi înşivă. Voi faceţi acesta acum în forma fizică, de masculin şi feminin.  Este o energie masculină şi una feminină, un ying şi un yang.
     Aşa este Steaua lui David...separată, despărţită în două (ca şi un diamant care este spart în două)  Ce se întâmplă când aceste două părţi sunt aduşi înapoi într-o aliniere împreună?  În loc de şase puncte, sunt patru.
     Dragi prieteni, opriţi rotirea energiilor lui Markaba în direcţiile opuse.  Ce se întâmplă cu acestea?  Credeţi voi că o să deveniţi mai puternici sau mai deştepţi?  Voi doar intesificaţi energiile dualităţii.  Pentru un moment poate o să fie bine.  Nu este ceva ce vine de la noi - rotirea acestor energii.  Noi trebuie să lovim capul nostru.  Noi trebuie să lovim capul nostru când vedem că faceţi acest lucru.
     Energiile erau menite să fie aduse împreună.  Şi, de acum în şapte zile va fi momentul.  Acesta va fi potenţialul pentru acesta să înceapă,ca aceste două triunghiuri echilaterale să revină împreună
     Este o forţă interesantă sau influenţă în alinierea care are loc. Una dintre elemente, una dintre planete care este acolo cauzează ceva frică.  Acesta cauzează ceva durere şi ceva tristeţe.  Unii dintre voi cu adevărat simte acesta chiar acum.
     Este energia lui Chiron, Războinicul Rănit...victima...războinicul care se simtă vinovat pentru ceea ce a făcut...rănile, karma şi amintirea trecutului.  Deci, Războinicul Rănit trebuie să vină chiar acum să facă parte din Steaua lui David care spune,  “Eşti pregătit să eliberezi rănile?”...pentru că acesta impiedică cele două părţi, să se împreuneze.  Acesta este ce impiedică unirea masculinului şi femininului ca să se realizeze - este Războinicul Rănit, Chiron. Chiron este care menţine separarea raiului de Pământ.
     Rana este adâncă.  Acesta face parte din motivul furiei pe care voi experimentaţi.  De ce...de ce rana?  Se va vindeca rana vreodată?  Sau trebuie să continuăm cu acest ciclu, un ciclu care poate să se rotească zece sau mii de ani?
     Alinierea care vine - care o să fie acolo oricum - alinierea este foarte, foarte rară.  Este şi eclipsa care se produce cu ea, ascunderea energiei lunii, ascunderea, - cum să spun - ceva care vine între masculin şi feminin.  Dar, este şi un timp al curăţirii.
     Nu este evenimentul care cauzează schimbarea.  Sunteţi voi care pricinuiţi pe voi înşivă să vedeţi evenimentul.  Dar, în înăuntrul acestuia sunt energii potenţiale şi o realizare a unde vă aflaţi chiar acum.  În acest timp de aliniere...acesta este ca un afişier imens pe cer...arătându-vă unde vă aflaţi cu acesta...arătându-vă toate variabilele care sunt implicate...arătând separarea masculinului de feminin, binele de rău, umanul de rai.
     Dar, înţelegeţi că energia lui Chiron este aşa de puternică că poate voi scăpaţi întregul punct.  Energia lui Chiron este aşa de copleşitoare, rănile sunt adânci că voi poate scăpaţi această oportunitate, acest eveniment să treacă pentru că rănile sunt aşa de adânci...şi aşa de triste.  Sau va aduce înapoi..acesta va aduce înapoi reamintirea locului unde a-ţi fost.  Acesta o să fie o săptămână foarte intensă pentru mulţi dintre voi, un timp pentru respiraţie adâncă.  Acesta va aduce înapoi - fie că la intelectul vostru sau doar la simţirea voastră interioară - reamintirea unui timp foarte, foarte de mult, înainte de a veni voi pe Pământ, mai mult ale acelor timpuri înainte ca voi să veniţi pe Pământ.
     Din nou, voi vă permiteţi ca să fiţi conştienţi de acest eveniment.  Evenimentul aduce înăuntru potenţialul pentru schimbare.  Dar, aduce de asemeni şi memorii din trecut.
     În opt zile de acum - va fi un eveniment semnaficativ!  Noi am spune la nivelul nostru, în felul nostru de gândire, acesta este mult mai semnificativ decât lucrul pe care numiţi Convergenţă Armonică Acela a fost un potenţial de trezire. A fost o măsurarea a Pământului.
     Dar, acesta este un semnal de necrezut, un semn necrezut spune, “Sunteţi pregătiţi?  Sunteţi pregătiţi să aduceţi masculinul şi femininul în corpul vostru...în realitatea voastră...să treceţi peste noţiunile de Vechi a ceea ce voi a-ţi gândit că este masculin şi feminin?  Sunteţi pregătiţi să aduceţi înapoi şi să nu fiţi stânjeniţi de acesta?  Sunteţi pregătiţi să spuneţi că nu a fost niciodată o lumină şi întuneric, că nu a fost nimic greşit în călătoriile voastre de până acum, timpul când călătoria voastră s-a oprit.  Sunteţi pregătiţi ca să permiteţi la regatul de Acasă, energia divinului şi energia umanului să se contopească?”
     Voi vorbiţi despre acesta.  Voi filozofaţi despre acesta.  Dar, voi încă nu simţiţi că sunteţi demni. Voi încă simţiţi că trăiţi în înăuntrul sticlei şi divinul nu poate să intră.
     Acesta va fi un eveniment semnificativ.  Ce ar trebui să faceţi în acea zi?  Sărbătoriţi!  Sărbătoriţi faptul că voi sunteţi chiar conştienţi că acesta este aici. Sărbătoriţi faptul că toate energiile se liniază acum ca să aducă vindecarea înapoi la Steaua lui David.
     Acesta nu a fost intenţionat niciodată ca să fie despărţită.  Acesta nu a fost niciodată intenţionat să se rotească în direcţii opuse.  Acesta a fost o unitatea completă.  Acesta este contopirea totală.  Dacă este vreo rotire care ia loc, acesta este atunci când triunghiurile se contopesc din nou împreună.  Ştiţi voi ce se întâmplă când voi rotiţi acest element nou?  Acesta crează un cerc Acesta are patru puncte când vă uitaţi bidimensional, dar acesta crează un cerc.  Cercul pe care chiar şi astrologii văd în această formă, înseamnă reamintirea completării, a călătoriei terminate, timpul de a merge la un Nou nivel.
     Oh, da şi atunci frica apare.  “Sunt eu demn?  Este acesta real?  Poate nu ar fi trebuit să fac acest pas.  Eu îmi amintesc când eu am făcut acel pas care s-a îndreptat spre şi prin Zidul de Foc.  Poate eu voi lăsa mai întâi pe altcineva să facă acesta!” Frica apare. De aceea este că Rafael se află aici.
     Deci, dragi prieteni,...multe apar în această săptămână.  Respiraţi în acea zi. Respiraţi...continuu.  Respiraţi respiraţia Spiritului în rănile care mai sunt acolo.
     Chiron a trebuit să vină înapoi, pentru că are nevoie de vindecare.  El este un aspect.  El face parte din voi.  El încă mai este rănit.  Voi a-ţi amânat cumva acesta.  Vouă nu vă place când Chiron intră în planul vostru.  Voi încercaţi să împiedicaţi acesta. Voi chiar că încercaţi să-l ascundeţi în spatele altor planete.
     Dar, el vine cu forţe pline acum ca rănile să fie vindecate, ca noi să mergem înainte, Shaumbra, şi pentru voi să mergeţi înainte.  Permiteţi-vă si fiţi vindecaţi.
     Înţelegeţi...înţelegeţi că nu a fost niciodată nimic greşit.  A fost doar experienţă.  Înţelegeţi că aşa cum Spiritul vă iubeşte atât de mult, aşa şi voi vă puteţi iubi pe voi înşivă.
     Respiraţi adânc, Shaumbra.
     După această dată interesantă de Noiembrie /08/03, chiar un interesant-cum să spun - nu numai numerologie, ci o interesantă energetică a numerelor.  Acesta este unsprezece (pentru luna Noiembrie, a-11- lună) care pe partea noastră a voalului chiar acum, noi vedem reprezentând “dualitatea”.  Este un opt - Noiembrie 8 - opt, pe partea noastră reprezintă simbolul “infinităţii”  Este un cinci pe care adăugaţi la numerele anului (2+0+0+3=5)  Acesta este numărul nostru de “schimbare”.  Este “infinitul” în centru, dualitatea de pe o parte, schimbare de cealaltă parte.
     Ce dinamică interesantă!  Parte din voi vrea să stea în dualitatea Veche.  Dar, voi realizaţi că acesta se pare că este ca şi infinitul, sau o eternitate, dacă voi nu mergeţi înainte. Deci, voi trebuie să vă schimbaţi.  De ce oare credeţi că noi l-am adus pe Rafael ca să vă ajute să vă mutaţi dincolo de acesta?  Foarte interesant, numere interesante în toate acestea!
      Şi, bineînţeles sunt oameni care studiază acesta în detaliu. Uitaţi-vă la - cum să spun - la Internetul vostru şi voi o să vedeţi tot felul de informaţii interesante.  Dar, nu uitaţi că atunci când citiţi acesta, menţineţi acesta simplu.  Este o tendinţă de a  încerca să deveniţi mult prea complicaţi cu acesta.
     Chiron vine pentru un singur scop - vindecare, vindecarea rănilor.  Acesta înseamnă că voi eliberaţi noţiunile Energiei Vechi despre ceea ce a fost acesta.
     În acest timp de 8 Noiembrie - şi pentru fiecare zi care urmează - este timp pentru planul divin să se întâlnească cu planul uman.  Voi le-aţi ţinut pe acestea separat, ca şi cele două triunghiuri au fost separate în Steaua lui David.  Voi le-aţi ţinut separat - planul vostru divin de planul vostru uman. Şi, acesta la fel aduce o furie.
     Planul vostru divin a fost să meargă afară şi să experimenteze, să creeze un sens al Sinelui, identitate de sine, astfel ca într-o zi voi să puteţi moşteni tronul.  Acesta a fost planul divin.  Planul uman a fost simplu de a supraveţui...simplu de supraveţuire aici pe Pământ...să aveţi mâncare, adăpost şi haine, asemenea lucruri.
     Planul vostru divin era ca să vă dea tot de ce aveţi nevoie în această viaţă -toate resursele, toate uneltele - să vă dea totul.  Şi, acesta este acolo.  Dar, acesta nu era să se întâlnească cu planul vostru uman.  Planul vostru uman, destul de ciudat, a fost să vă dea minimul necesar...minimul necesar. 
     Vedeţi voi..acesta este interesant pentru că voi cereţi abundenţă. “Dragă Spirit, plăteşte factura această.  Dă-mi banii de care am nevoie”  Oh...dar când voi vă uitaţi la planul vostru uman, acesta a fost chiar opusul - să vă daţi cât mai puţin posibil, să învăţaţi cât mai repede posibil în călătoria voastră.  Oh..voi ne-aţi spus..voi v-aţi spus vouă înşivă, “Eu pot să indur orice.  Această şedere mică pe Pământ ca fiinţă umană...eu nu trebuie să am nimic”.  Planul vostru uman a fost o necesitate minimă.
     Permiteţi acuma ca planul uman să se contopească cu planul divin, care este o mare abundenţă de oricare fel. Voi v-aţi gândit că acesta a fost invers. Voi v-aţi gândit că divinitatea nu va permis acesta.  Dragi prieteni, a-ţi fost VOI care nu a-ţi permis acesta.  Permiteţi la planul vostru divin şi planul vostru uman să se împreuneze. Planul divin a fost marea reintegrare a energiilor masculine şi feminine.  Acesta mereu a făcut parte din plan.  Separarea ce a  luat loc a fost pentru ca voi să experimentaţi şi să vă înţelegeţi pe voi înşivă cu adevărat.  Noi nu vorbim despre corpul masculin şi feminin.  Noi vorbim despre energiile ying şi yang, femininul şi masculinul, ambele sunt apropiate.  A fost pentru planul divin să le aducă înapoi, împreună.
     Planul vostru uman a fost ca voi să deveniţi - să fiţi bărbaţi sau femeie, şi să exageraţi oricare a-ţi fi fost, şi să simţiţi separaţi şi îndepărtaţi de la cealaltă energie. Parte din acesta a fost ca voi să puteţi experimenta cum a fost  să aveţi acea energie masculină exteriorizată. Cealaltă  parte din acesta a fost ca voi să experimentaţi energia de îngrijire şi iubitoare feminină.  Dar, planul divin şi planul uman nu s-au întâlnit. Acum este timpul ca să le împreunaţi.  Voi sunteţi la punctul conştiinţei.  Voi sunteţi la punctul iluminării în care ele pot să se împreuneze acum.Ele nu trebuie să fie separate.
     Planul divin trebuia să ajungă în cerc plin pentru înţelegerea Sinelui.  Vouă vi s-a dat un dar unic de la Spirit.  Acesta s-a numit conştiinţă de Sine...identitatea voastră proprie...nu mai în unitatea mare a Tot Ce Este.  Dar, vouă vi s-a dat abilitatea să aveţi o amprentă spirituală unică numai al vostru propriu, şi să dezvoltaţi acesta.  Planul uman a fost limitat.  Acesta a fost - încercarea să luaţi ceea ce puteţi.  Acesta a fost - încercarea, la început, să dezvoltaţi identitatea Sinelui în această viaţă fără consideraţie la toate celelalte vieţi ale voastre.
     Dar, atunci când ajungeţi la un anumit punct, voi ajungeţi la un nivel în care spuneţi, “Planul acum trebuie să se schimbe”  Acesta trebuia să distrugă Sinele pentru că poate este Sinele care cauzează vouă toate aceste probleme.  Psihologia voastră modernă vorbeşte despre distrugerea Sinelui, despre anihilarea Sinelui. Există în lume cei care practică anihilarea egoului şi Sinelui în termeni foarte brutali.  Noi încă mai adunăm părţi şi fragmente din ei pe partea noastră a voalului. Ei sunt împrăştiaţi şi rănile lor sunt adânci.
     Planul divin este realizarea Sinelui.  Planul uman pe care mulţi dintre voi a-ţi avut este anihilarea Sinelui. Puteţi să aduceţi acestea împreună şi să înţelegeţi Sinele care a servit un scop aici?  Puteţi să contopiţi planul divin cu planul uman acum?  Ele nu trebuie să fie separate.
     Planul uman a fost pentru moarte, tulburări şi boli.  Planul uman a spus că voi trebuie să aduceţi aceste lucruri în realitatea voastră ca să obţineţi o înţelegere nouă.  Voi a trebuit să vă îmbolnăviţi.  Voi a trebuit să primiţi o boală care să vă aducă înapoi pe calea voastră. Voi a trebuit să aveţi moarte, în aşa fel ca voi să nu fiţi în capcane sau pierduţi aici pe Pământ.  Planul divin este despre viaţă şi despre creaţie.  Acesta este totul - experienţă.
     Puteţi aduce aceste două elemente împreună - divinul şi umanul acum, încât ei numai trebuie să fie separaţi?  Puteţi să traversaţi acel loc gol,să treceţi prăpastia în aşa fel ca planul divin să se întâlnească cu planul uman?
     Sunteţi la acel punct, dragi Shaumbra, în care voi să puteţi aduce Steaua lui David înapoi împreună -Steaua adevărată a lui David, nu pe cea care este descris în graficele voastre în care ele sunt separate - poate puţin suprapuse - dar separate.  Puteţi să vindecaţi rana din Steaua lui David, să le aduceţi înapoi împreună acum, contopind planul divin şi planul uman din nou împreună?
     Planul uman a dorit separare...izolare...a cerut ca voi să vă simţiţi singuri de multe ori în călătoria voastră.  Planul divin...aşa cum am spus de nenumărate ori...nu a fost să fie singur niciodată.. să nu fie niciodată izolat...totdeauna să ştie de unde vine şi de ce sunteţi voi în călătoria voastră.
     Puteţi să vă opriţi să vă mai ascundeţi de la voi înşivă şi de la alţii?  Puteţi să ieşiţi afară acum ca şi divin umani, să fiţi învăţători- facilitatori - gazde..orice termen folosiţi, dar divin umani strălucitori?  Puteţi să contopiţi împreună acel plan divin şi planul uman acum, ca să vă înfăţişaţi , şi să fiţi cine într-adevăr sunteţi?
     Planul uman a fost pentru a avea lecţii, lecţii şi lecţii.  Tot ce echivalează cu aceste lecţii este suferinţa.  Se spune că voi nu ştiţi destule.  Se spune că trebuie să daţi vouă înşivă o lovitură în cur şi o altă lovitură la cap.  Planul divin totdeauna a fost simplu legat de  experienţe, dar experienţe ale bucuriei vieţii şi creativităţii.
     Voi a-ţi ignorat planul divin, şi voi a-ţi ales suferinţa prin lecţii, acele lucruri pe care voi numiţi lecţii. Nu este vorba despre lecţii.  Nu este vorba despre a încerca să dovediţi ceva la Spirit.  Este vorba despre a trăi în Acum şi de a experimenta darul adevărat a cine sunteţi, darul adevărat al vieţii, darul adevărat al compasiunii.
     Este timpul pentru planul divin să întâlnească planul uman.  Putem face acest lucru împreună în acest moment?  Putem permite ca vindecarea să ia loc pentru rănile lui Chiron, războinicul, războinicul care a-ţi fost voi toţi, nu numai pe Pământ, dar mai mult în alte regate?   Puteţi să permiteţi la planul divin să îmbrăţişeze planul uman acum...să traversaţi acel loc gol...să opriţi separarea între cele două...să aveţi compasiune totală şi onoare unul pentru altul?
     Puteţi să faceţi în acest fel, aşa cum dărâmaţi zidurile sticlei în care trăiţi voi, în aşa fel ca voi să simţiţi şi să cunoaşteţi acest simplu plan divin şi să faceţi să lucreze împreună în armonie cu planul vostru uman?  Puteţi permite acesta?  Puteţi permite vindecarea Stelei lui David să ia loc în acest moment?
     O parte din acest proces de vindecare, a înţelegerii rănilor,rana voastră este simplu o diviziune.  Acesta este tot - o diviziune, o tăietură care desparte.  O parte din acesta este de a lua responsabilitate pentru toate călătoriile voastre, pentru toate călătoriile de până acum.  Dar, cu responsabilitatea vine iluminarea...iubirea...înţelegerea...şi compasiunea pentru ce a-ţi creat ceea ce a-ţi creat.  Responsabilitatea este de a şti că voi a-ţi făcut ceva...ceea ce a-ţi creat...dar la fel de a şti că acolo a fost un plan divin pentru acesta.
     Voi credeţi că din cauza...cum să spun...percepţiei voastre de distrugeri şi de haos, lucrând cu forţele întunecoase...voi credeţi că pentru acestea trebuie să vă fie ruşine. Voi a-ţi purtat aceea rană cu voi pentru un timp lung.  Unii dintre voi aici v-aţi permis să fiţi înrolaţi de forţele întunecoase.  Oh, filmele voastre descriu acesta aşa de bine (se referă la filmul Războiul Stelelor)
     Voi treceţi dincolo pe partea întunecoasă.  Voi lucraţi pentru ei din cauza furiei voastre.  Şi, apoi voi vă simţiţi vinovaţi pentru acesta, şi vă faceţi pe voi înşivă să suferiţi.  Noi vorbim despre lucruri care au luat loc cu mult timp în urmă, într-un loc foarte, foarte îndepărtat (unii din audienţă murmură atunci când se referă din nou la filmul Războiul Stelelor) . Dar, dragi prieteni, acesta a fost doar la o distanţă de respirare.
     Deci, voi a-ţi făcut aceste lucruri pentru o mai mare înţelegere şi experienţă.  Voi a-ţi făcut aceste lucruri pentru ca toate lucrurile să poate să înainteze, toate lucrurile să poate să se extinde.  Voi a-ţi făcut aceste lucruri pentru că voi a-ţi iubit pe alţii.
     Oh...cu mult timp de a veni pe Pământ, voi a-ţi găsit ce înseamnă ca să iubiţi o altă entitate. Excelent! Excelent! A fost potenţialul, voi ştiţi, că voi a-ţi fi putut iubi doar pe voi înşivă.  Gândiţi-vă ce ar fi creat acest lucru (câteva râsete)
     Înafara a Tot Ce Este, înafara Primului Cerc, voi a-ţi învăţat să iubiţi pe altcineva, o altă entitate.  Şi, noi nu vorbim aici despre bărbat/femeie sau sex.  Noi vorbim despre dragoste, dragoste pură, şi compasiune pură pentru o altă fiinţă, o trăsătură ce a-ţi luat de la Spirit.  Spiritul are dragoste adevărată şi compasiune pentru voi. Ce zi a fost acesta, în Regat, atunci când a-ţi învăţat să iubiţi pe altcineva dinafara voastră.
     Dar, în acea dragoste voi v-aţi luptat cu alţii ca să protectaţi pe cei pe care a-ţi iubit.  Şi, în acea dragoste voi a-ţi simţit cea mai adâncă formă de trădare când ei au plecat de la voi.  În acea dragoste voi a-ţi simţit cum este să fiţi supăraţi pentru ce v-au făcut alţii. Voi a-ţi dat inima voastră lor. De ce nu v-au dat ei inima lor înapoi la voi?
     În toate aceste vindecări şi toate aceste transformări ale energiei,este despre a lua responsabilitate pentru că voi a-ţi creat acestea.  Să nu încercaţi să descifraţi.  Să nu încercaţi să mergeţi înapoi în acele vieţi trecute şi să le reluaţi. Voi nu trebuie să alergaţi la facilitatorii de ziua de Luni şi să aveţi sesiuni despre vieţile trecute.  Voi le cunoaşteţi.   Este chiar aici.  Voi nu trebuie să cunoaşteţi detaliile.
     Este despre a lua responsabilitate şi să vă iubiţi din noi pe voi înşivă...luînd responsabilitate pentru toate călătoriile voastre.  Aşa cum am spus înainte, voi fie sunteţi victimi sau creatori.  Energia lui Chiron este în mod curent o victimă.  Puteţi vedea acesta în voi înşivă...cum blestemaţi incidentele, şi oamenii, şi îngerii şi lucrurile care s-au întâmplat în trecut?
     Nu este nevoie pentru blestem.  Noi ştim ce s-a întâmplat.  Ei ştiu că luând responsabilitate şi înţelegere, pentru acestea au existat motive divine...a existat un plan divin în spatele acestora.  Acestea sunt motivele pentru tot ce s-a petrecut.
     Responsabilitatea este un lucru foarte interesant. Chiar şi în viaţa voastră practică în care trăiţi acum, este aşa de importantă.  Noi suntem întrebaţi mere şi mereu; “Dragă Tobias, ce putem să facem ca să schimbăm guvernele lumii?”  Luaţi responsabilitate pentru voi înşivă.  Guvernele sunt simplu manifestaţiile conştienţei grupului, fie că aceştia sunt dictatori,fie că sunt conducători corupţi  Acestea sunt o manifestaţie ale poporului care reportează la ei.
     Când voi luaţi responsabilitatea pentru voi înşivă, voi vă găsiţi pe voi înşivă imediat înafara conştiinţei de masă.  Voi poate trăiţi într-o anumită structură politică, ca una dictatorială.  Dar, când luaţi responsabilitatea pentru voi înşivă, voi nu sunteţi afectaţi de dictatură.  Poate voi trăţi într-un teritoriu a corupţiei.  Dar, când luaţi responsabilitate, şi voi înţelegeţi că voi nu mai sunteţi corupţi - voi sunteţi divini - atunci voi puteţi să trăiţi pe acel teritoriu de corupţie, dar voi nu trebuie să deveniţi o parte din acesta.
     Conducătorii sunt în mod strict o reflecţie a conştiinţei oamenilor.  Acesta este totul.  Vouă vă place să puneţi blestemele lucrurilor pe conducătorii voştri.  Vouă vă place să-i învinovăţiţi. Vouă vă place să spuneţi, “Eu nu am votat pentru ei” (câteva râsete) Dar, dragi prieteni, voi la fel sunteţi responsabili.  Ei sunt manifestaţiile conştiinţei grupului.
     Cum schimbaţi guvernele din lume?  Oh, voi puteţi să scrieţi cărţi complexe despre noi structuri...şi teorii noi...şi sisteme noi... sau un nou tip de socialism..sau democraţie.  Şi, acestea nu o să facă nici un bine niciodată.  Voi doar schimbaţi o mână cu alta.
     Schimbările au loc când luaţi responsabilitate, când voi, şi ceilalţi, şi ceilalţi şi ceilalţi i-au responsabilitate.  Acesta se va întâmpla în Noua Energie...dacă continuaţi să faceţi munca voastră. Voi o să începeţi un întreg lanţi de reacţii de “Eu sunt responsabil” pentru că, “Eu sunt creatorul”.
     Voi o să ieşiţi afară din starea de victimă.  Voi nu trebuie să mai blestemaţi guvernul niciodată.  Voi trebuie să înţelegeţi că voi a-ţi ajutat să infiinţaţi acesta.  Voi nu o să aveţi biserici pe care să le blestemaţi. Luaţi responsabilitatea pentru voi înşivă.  La un moment dat când destui oameni îşi i-au responsabilitate pentru creaţiile lor, nevoia de guvern, aşa cum ştiţi voi astăzi, dispare.
     Ceea ce vedem noi cu adevărat - şi noi spunem acesta foarte deschişi fără să fim obraznici.  Aşa cum mult mai mulţi oameni din lume i-au responsabilitate pentru fiinţa lor, nevoia pentru guverne dispare.  Nevoia pentru servicii - pentru lucruri ca spitalele voastre şi drumurile voastre, şi alte lucruri de care aveţi nevoie ca să funcţionaţi ca umani - vor fi predate la întreprinzători private care sunt conduşi de un grup de oameni voluntari, nu aleşi.  Interesant...întoarcerea responsabilităţii pentru serviciu înapoi la voi, la intreprinzători private.  Acesta se pare puţin temător pentru unii dintre voi.
     Dar, dragi prieteni, când fiecare îşi ia responsabilitate, atunci nu este nevoie nicicum pentru a infiinţa aceste lucruri de tip ierarhic şi energie guvernamentale foarte masculine pe care le vedeţi aproape în toate teritoriile din lume.  Este doar un grup mic de voluntari care ajută să conducă industriile private, care indeplinesc serviciul.  Guvernul vă serveşte pe voi.  În acest fel a fost acesta proiectat să există, nu altfel.
     Dar, ghiciţi ceva...voi a-ţi predat responsabilitatea.  Voi a-ţi predat responsabilitatea voastră lor, la acei slujitori, şi aşa ei au crescut...au crescut...au crescut...şi au crescut. Voi a-ţi renunţat la existenţa voastră proprie pentru altcineva.  Deci, într-adevăr ei au devenit o reflecţie al corupţiei...al controlului puternic...al disciplinei energiei masculine...al imbalanţei...şi toate acele lucruri.  Ei sunt o reflecţie a acestora.
     Luaţi responsabilitate, şi voi o să vedeţi schimbări guvernamentale.  Încetaţi să scrieţi toate acele planuri noi.  Miezul, esenţa simplă, este încă despre responsabilitate pentru voi înşivă.
     Deci, peste o săptămână începând de astăzi, formaţiunea celestială, Steaua lui David...folosiţi acest timp pentru a vă vindeca inăuntrul...pentru acele reziduri care încă mai sunt în voi...pentru credinţa că trebuie să există o dualitate...pentru credinţa că planul divin nu poate să lucreze împreună cu planul uman...pentru credinţa că umanul şi Spiritul sunt două lucruri diferite.  Folosiţi acest timp ca să aduceţi împreună elementele masculine şi feminine. Acestea sunt formele cele mai de bază a separării divine.  Acesta este miezul.
     Permiteţi...permiteţi ca femininul să intră în voi dacă sunteţi bărbaţi.  Încetaţi să vă simţiţi stânjeniţi despre acesta.  Încetaţi să simţiţi că acesta vă face mai puţin puternici faţă de, tare puternici. Dacă sunteţi bărbaţi, respiraţi energia feminină în acea zi.
     Dacă sunteţi femei, permiteţi energiilor masculine să intră.  Dacă sunteţi femei, permiteţi-vă să vindecaţi rana - rana lui Isis. Într-adevăr, ea la fel este aici astăzi.  Ea a trebuit să vină să-l confrunte pe Rapha.  Rana lui Isis - foarte multe din voi, cele care sunt în fizic de femeie şi intuitiv femeia înţelege exact despre ce vorbesc eu - este rana cea mai mare dintre toate.
     Permiteţi-vă să respiraţi energiile masculine înapoi în voi.  Şi, aşa cum faceţi, permiteţi la această energie arhetipală a lui Isis--Mama...Creatoarea...cea care dă naştere şi care dă viaţă -să se vindece.  Voi ştiţi cum a fost abuzată, foarte abuzată.  Acesta a cuazat reacţia -confruntarea, în special în societatea voastră contemporană.  Dar, acesta a continuat de mult mai mult decât această viaţă recentă pe Pământ.
     Energia masculină pe care voi a-ţi permis să devină puternic, femei...voi a-ţi permis la acesta să devină mai puternic pentru că voi vă ascundeţi de la cine sunteţi voi şi ce a-ţi făcut voi.  Rana lui Isis este adâncă, mai adâncă decât al lui Chiron.  Voi ştiţi exact despre ce vorbim noi.  Voi a-ţi încercat să ascundeţi acesta.  Voi a-ţi fost supăraţi din această cauză.  Voi nu ştiţi ce să faceţi cu acesta.  Voi a-ţi predat responsabilitatea la bărbaţi.
     Este timpul pentru divinul să întâlnească umanul.  Este timpul pentru bărbat să întâlnească femaia.  Este timpul pentru voi ca să eliberaţi acum pe Isis.  Rana a fost adâncă.  Dar, timp de şapte zile, noi toţi putem să vindecăm acest lucru. Toate acestea aparţin  trecutului nostru - nu este doar un lucru uman - toate acestea aparţin trecutului nostru.
    Voi a-ţi adus evenimentul vindecării Stelei lui David în conştiinţă.  Şi, acum noi toţi putem face ceva cu acesta.  Să nu uitaţi că energiile lui Rafa o să fie cu voi.  Rafael o să fie cu voi ca să vă ajute să transmutaţi energiile.  Energiile lui Isis o să fie acolo - cu lacrimi -pentru vindecare. Voi nu sunteţi singuri o săptămână de acum încolo şi niciodată. 
ŞI AŞA ESTE!
 
 
Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.
Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.
Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.
Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.
“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.
Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.
Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.
Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.
Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.
© Copyright 2003 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved