SERIA ENERGIEI NOI

ÎNCHEIEREA COMUNICĂRII LUI TOBIAS

PREZENTAT Ă LA CONFERINŢA DE VARĂ A NOII

ENERGII ÎN SANTA FE, NEW MEXICO

18 IULIE 2004

 

     Şi aşa este , dragi Shaumbra, că noi ducem la bun sfârşit întâlnirea îngerilor şi umanilor împreună în acest spaţiu sigur, la sfârşit.  Şi, acum, Shaumbra, munca adevărată începe... munca adevărată pe partea NOASTRĂ a voalului.  

     Voi aţi făcut munca voastră prin aducerea înăuntru a energiilor, aducerea iubirii, a divinităţii voastre adevărate. Voi aţi permis ca aceasta să se întâmple în realitatea voastră.  Voi aţi permis la aceasta să intre în conştiinţa voastră.

     Noi nu am făcut acest lucru pentru voi.  Noi simplu, doar vă repetăm vouă ceea ce aduceţi în conştiinţa voastră.  Noi simplu, doar reflectăm înapoi la voi.  Voi aţi făcut munca voastră pe partea voastră prin permiterea acesteia.  Voi aţi înfiinţat potenţialele pentru schimbare.  Şi, acum noi de pe partea noastră a voalului facem munca noastră.

     Într-adevăr, energiile lui Quan Yin or să plece de aici ca să treacă prin această lume pentru a aduce un cântec şi o poveste a înţelegerii şi a contopirii împreunate.  Energiile Vulturului Alb şi ale lui Mark vor pleca de aici ca să treacă prin lume să aducă povestea şi cântecul iubirii, a răspunderii şi a îngrijirii.

     Energiile Arhanghelului  Zadkiel vor pleca de aici şi vor trece prin toată omenirea să aducă o poveste care este nouă şi unică, dar nu complet nouă şi unică... este ceva ce a fost întotdeauna acolo.  Zadkiel va pleca de aici şi va merge în jurul lumii la cei care doresc trezirea şi care doresc să accepte "totalitatea" a cine sunt ei.

     Eu, Tobias, şi cei din Ordinul To-bi-wah vom pleca de aici şi vom prepara ceea ce urmează pentru voi.

Noi o să preparăm oportunităţile. Noi o să preparăm chiar şi coşurile de abundenţă dacă voi doriţi să le primiţi.  Noi o să preparăm oamenii potriviţi, oportunităţile potrivite, situaţiile potrivite şi circumstanţele potrivite pentru voi, învăţătorii acestui nou timp.  Aşadar, munca noastră începe.

Munca voastră, dragi prieteni, a fost făcută, cel puţin pentru o perioadă.  Este timpul pentru voi să odihniţi corpurile voastre, pentru că noi ştim că ele sunt pline cu energii.  Ele sunt istovite, dar totuşi emoţionate.  Este timpul pentru voi să vă odihniţi mentalul, pentru că voi aţi procesat multe, foarte multe, în ultimii câţiva ani.

     Este timpul ca voi să vă odihniţi sufletul, să odihniţi această dualitate care a mers înainte şi înapoi pentru mult timp, să vă odihniţi în pace şi să vă odihniţi în acest spaţiu sigur şi să cunoaşteţi că voi într-adevăr puteţi permite la toate să se manifeste.  Voi puteţi întruchipa toate energiile... să vă odihniţi, ştiind că aceste două energii a lui AH şi OH întotdeauna au fost îndrăgostite foarte adânc în înăuntrul vostru, îndrăgostite adânc căci ele au servit una pe alta fără condiţie, în totalitate.

     În încheiere, Shaumbra, noi vă cerem un singur lucru.  Şi, unii dintre voi deja ştiu ce o să spunem. Menţineţi aceste lucruri, simplu, Shaumbra.  Menţineţi simplu.

     O să fie discuţii.  O să fie argumente.  O să fie dezbateri în anii ce urmează despre această informaţie, despre ceea ce aţi adus la suprafaţă.  O să fie unii care o să aibă tendinţa de a supra analiza aceasta, alţii care intenţionează să pună la încercare experienţe extreme cu aceasta.  O să fie şi dintre cei care o să încerce să proceseze doar prin creier şi nu prin inimă.

     Dar, este atât de simplu.  Este atât de simplu.  Este despre Yin şi Yang... energia AH şi OH... lumina şi întunericul. Este vorba despre doi iubiţi care sunt foarte îndrăgostiţi, pentru că ei s-au oferit pe ei înşişi unul altuia.

 Este vorba despre energia lui OH cea care a preluat tot întunericul... a cărat în jur... care a preluat toată negativitatea... a preluat ceea ce voi şi alţii nu aţi iubit despre voi înşivă.

     Dar, noi ajungem la timpul de acum când OH şi AH, doi iubiţi, vor să revină împreună într-un fel nou, într-o cale diferită, servind unul pe altul în puritate şi iubire, când nu mai trebuie să ducă poverile, nu mai trebuie să preia rolurile opuse de lumină şi întuneric.  Este Energia Nouă sigură cea care permite ca aceasta să se întâmple.  Aceasta permite să  vedeţi ceea ce aţi numit "întunericul" într-o cale complet nouă şi descoperă că a fost locul unde divinitatea s-a ascuns tot timpul, s-a ascuns în cea mai adâncă, cea mai adâncă iubire pentru voi.

     Este Energia Nouă şi întruchiparea Spiritului şi umanului împreună ce permite la toate energiile să se împreuneze.  Nu mai este nevoie să căraţi frica, sau supărarea, sau ura înăuntrul fiinţei voastre.  Atunci când voi sunteţi, sunteţi în totalitate, în Energia Nouă sigură, când voi permiteţi re-căsătoria lui OH şi AH, dragi prieteni, aceasta înfiinţează potenţialul schimbării şi tot restul.

     Dar, reamintiţi-vă, aceasta începe şi se termină cu voi.  Nu este vorba despre a încerca să schimbaţi restul lumii, pentru că poate ei se bucură prin ceea ce trec.  Poate ei aleg acest lucru.  Este vorba despre a avea o mare înţelegere pentru restul lumii, căci voi permiteţi ca toate acestea să se întâmple. 

Deci, menţineţi simplu, Shaumbra, menţineţi foarte simplu.  Aşa cum vă îndepărtaţi din această sală mare în care aţi petrecut câteva zile, începeţi să experimentaţi cum toate acestea lucrează acum. Aşa cum acceptaţi fiecare parte din voi înşivă... aşa cum înţelegeţi că întunericul nu este ceea ce s-a părut că este, şi că a fost doar iubire şi înţelegere, iubirea voastră proprie pentru voi înşivă, iubirea cea mai adânc posibilă... aşa cum inhalaţi aceasta înăuntru în viaţa voastră... aşa cum întruchipaţi aceasta în experienţa voastră zilnică... acum adăugaţi elementul imaginaţiei şi creativităţii.

     Vedeţi diferenţa.  Observaţi ce se întâmplă.  Acum că aţi ajuns într-un loc nou şi un echilibru nou, vedeţi cum imaginaţia este mult mai completă şi reacţionează mult mai diferit ca înainte. Notaţi cum o să fie creativitatea voastră şi cum o să curgă printr-un pas complet nou cu o pasiune complet nouă la aceasta, o pasiune complet nouă la creativitatea ce vrea să fie exprimată în voi şi prin voi simplu, din cauza expresiei.

     Acum că există noua înţelegere a întunericului,  acest loc al marii iubiri din înăuntrul vostru, locul ce vă aduce la un nou nivel al siguranţei şi Energiei Noi,  folosiţi imaginaţia voastră.  Jucaţi-vă cu aceasta.  Observaţi ce se întâmplă în viaţa voastră. Noi nu vrem să înfiinţăm aici ceva lucruri specifice, pentru că este după voi să experimentaţi.  Dar - noi vă spunem - voi mergeţi într-o cale complet nouă de trăire şi experienţă.  Acesta este adevărul.  Aceasta este iubire.  Şi, aceasta este Noua Energie.

     Noi vă privim chiar acum.  Noi vedem diferenţa în culorile voastre.  Noi vedem diferenţa în energia voastră. Noi vă cerem să luaţi un moment aici  şi să vă uitaţi la energia noastră.  Noi ne adunăm aici pe scenă pentru voi pentru a vă arăta culorile noastre de onoare.

     Ah, da, imaginaţia... folosiţi-o chiar acum.  Mergeţi dincolo de ochii umani.  Mergeţi dincolo de ce apare aici în formă fizică, şi permiteţi vouă înşivă să vă imaginaţi pentru un moment.  Permiteţi la creativitate să iasă afară.  Să nu puneţi restricţie, şi observaţi cum noi ne jucăm cu culorile noastre, în onoarea voastră.

     Acum, permiteţi-vă să auziţi muzica ce vine de pe partea noastră a voalului la voi.  Ah, ascultaţi dincolo de urechile voastre pentru un moment aici.  Acum, respiraţi adânc şi simţiţi într-o cale complet nouă - dar nu prin nasul vostru fizic - dar mirosiţi-ne, mirosiţi energia Spiritului în această cameră.

     Dragi Shaumbra, să ştiţi că poate să fie uşor.  Nu mai trebuie să depuneţi efort niciodată.  Voi puteţi să aduceţi prin voi divinitatea voastră.  Voi puteţi aduce Spiritul prin voi, uşor.  Acesta poate să curgă.  Nu trebuie să fie dificil, simplu permiteţi să se întâmple, şi să ştiţi că sunteţi întruchiparea umanului şi Spiritului, a luminii şi întunericului, a Tot Ce Este ce calcă pe Pământ chiar acum.

     Noi sfârşim această mare celebrare cu voi toţi - cum să spun - vă predăm un medalion celestial.  Da... da... noi ştim că unii dintre voi spun, " Noi preferăm unul real" (ceva râsete)  Dar, este o magie specifică în medalionul pe care vi-l dăm vouă.

     Curierii au ieşit chiar acum, şi ei pun medalionul în jurul gâtului vostru, Shaumbra.  Oh, da, folosiţi imaginaţia voastră aici.  Ei îl pun în jurul gâtului vostru chiar acum.  Este ceva - cum să spun - o să fie recunoscut de toţi îngerii, umani şi ne-umani. Ei o să vadă că voi aţi fost aici.  Voi aţi fost aici pentru acest eveniment. Voi aţi fost aici pentru recunoaşterea a Tot Ce Este.

     Cu aceasta, dragi Shaumbra, noi vă cerem să vă sculaţi în picioare şi daţi-vă o mare îmbrăţişare.   Şi, noi o să-l rugăm pe Cauldre să iasă afară ca să vă putem îmbrăţişa şi noi, de asemeni.  Noi o să-l rugăm pe Cauldre să-şi deschidă ochii de asemeni (râsetele audienţei). Puţină muzică o să fie bine venită în acest moment. Deci... îmbrăţişaţi-vă.

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2004 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.