MATERIALELE LUI TOBIAS

SERIA ÎNCORPORĂRII

„SHOUD 10:  ELIBERAŢI CONTROLUL”

PREZENTAT DE TOBIAS

Prezentat la Cercul Crimson

7 Mai 2005

 

Şi aşa este, dragi Shaumbra că noi ne întrunim în această clasă a Energiei Noi.  Eu sunt Tobias... voi sunteţi Shaumbra... şi noi toţi suntem o familie.   Voi trăiţi într-un timp minunat şi noi împărtăşim aceasta cu voi – este un timp de  desăvârşire, un timp al căilor complet noi care se deschid, dimensiuni complet noi.  Şi, chiar cuvântul „dimensiuni” nu mai serveşte faţă de ceea ce se întâmplă cu adevărat.

 

Noi am vorbit recent la un grup de Shaumbra despre Cercul al Treilea ce se deschide.  Primul Cerc, desigur, a fost cercul de Acasă, energia Regatului, A Tot Ce A Fost.  Cercul al Doilea A fost totul în afara energiei de Acasă, existenţa, realitatea în care aţi fost de când voi aţi trecut prin Zidul de Foc şi aţi mers în Vid şi aţi început să creaţi.

 

Acum, voi sunteţi la marginea desăvârşirii acelui ciclu.  Pământul Nou despre care am vorbit acum o săptămână indică aceasta.  Pământul Nou nu ar fi putut fi construit;  nici nu ar fi putut fi conceput, dacă nu ar fi fost timpul potrivit.  Sunt multe întrebări despre Pământul Nou: unde este... cum progresează... cine poate să meargă acolo. Dar,  nici una dintre acestea nu ar fi fost posibile, Shaumbra,  dacă voi nu eraţi, chiar acum, la punctul completării Cercului al Doilea.

 

„Ce este al Doilea Cerc?” voi spuneţi.  Este tot ce există în afara lui Acasă.  Este terenul vostru de joc. Este unde voi învăţaţi să fiţi Creatori.  Este vasul Creator de antrenare. Acesta este ceea ce aţi făcut voi.  Voi aţi învăţat cum să fiţi Creatori. Voi aţi făcut aceasta în multe căi, multi-dimensionale.  După aceea, voi aţi venit pe Pământ, şi voi faceţi aici într-un fel foarte limitat, o realitate aspră, ultimul vostru pas şi ultima oprire înainte de a continua,  înainte de a merge în cercul al treilea.

 

Cuvintele nu vor face această dreptate, Shaumbra,  în încercarea de a descrie Cercul al Treilea.   Să spunem doar că este locul pentru Creatori deplini... Creatori deplini fără limitare, fără restricţie... Creatori deplini, despre ceea ce voi întotdeauna aţi gândit ca şi capabilităţi. Abilităţile Spiritului însuşi... Creatori deplini, când voi nu sunteţi limitaţi la nici o dimensiune, sau orice tip de realitate specifică. Noi o să vă cerem să simţiţi aceasta din inimă, nu din mental.

 

Dar, voi acum sunteţi în acest punct în evoluţia omenirii în realizarea Ordinului de Arc unde este timpul acum de a merge dincolo, în timp ce sunteţi aici pe Pământ... încă aici în corpurile umane... încă mai treceţi prin procesul de trezire frumoasă, şi uneori nemulţumiţi.  Voi faceţi multe lucruri ca să deschideţi uşile pentru alţii, îi ajutaţi pe alţii să-şi elibereze energiile lor.

 

Voi vă miraţi uneori de ce este atât de dificil.  Voi ne spuneţi, „Tobias, Saint Germain, şi Kuthumi, Ohama, de ce este uneori atât de dificil?   Iarăşi, este pentru că voi sunteţi primii care treceţi prin acest  proces.  Voi conduceţi drumul.  Energiile sunt cele mai dificile, dar şi cele mai emoţionante.

 

Timpurile în care trăiţi chiar acum sunt foarte emoţionante într-adevăr.  Şi, poate voi spuneţi, „Dar, Tobias, cum poţi citi un ziar sau să asculţi la televizor şi tu spui că timpurile sunt emoţionante?  Există violenţă.  Există tristeţe pe Pământ.  Sunt războaie.  Există sărăcie.” Şi, noi vă spunem, Shaumbra, este un timp emoţional deoarece toate acestea sunt în procesul schimbărilor lor de asemeni. Ele sunt potrivite, dar ele se schimbă, pentru că acum, conştiinţa umană realizează că războaiele nu rezolvă nimic.  Conştiinţa umană începe s realizeze că sărăcia de sine impusă nu rezolvă nimic.  Boala nu rezolvă nimic.

 

O schimbare masivă ia loc chiar acum pe Pământ. Ceea ce citiţi în ziarele voastre şi vedeţi la ştirile voastre sunt rămăşiţe... porţiuni de dramă... da, cele mai dificile.  Dar, noi vă cerem pentru un moment să simţiţi toată conştiinţa omenirii în jurul Pământului.  Aceasta se schimbă. Aceasta s-a săturat de unele căi Vechi.   Aceasta le aruncă afară.  Aceasta este obosită de suferinţa ei proprie.  Aceasta a fost într-un alt timp,  o altă încarnare.  Este obosită de limitările naturii umane.  Este obosită de oamenii care încearcă să fure de la alţii, să ia energia lor.  Aceasta este obosită să meargă întotdeauna afară şi să caute răspunsul.  Aceasta învaţă să meargă înăuntru.

 

Citiţi printre rânduri, Shaumbra, la ce are loc pe Pământul vostru chiar acum.  Mergeţi dincolo de titlurile din ziare.  Vorbiţi cu alţi oameni.  Simţiţi ce este în inima lor.  Când voi ieşiţi din mentalul vostru şi intraţi în inima voastră divină, energia divină, voi o să realizaţi că există o uriaşă  schimbare pe Pământ.  Chiar acum sunt milioane şi milioane de oameni în lume care tânjesc să treacă prin procesul de trezire, să înveţe. Ei nu ştiu de unde să înceapă.  Acest lucru vi l-am spus noi mai de mult.  Voi sunteţi cei care o să fiţi învăţători.

 

Shaumbra, în acest timp al completării voastre... timpul Pământului intră în ultimul lui ciclu înainte de săritura quantum... înainte de un tip total de ruptură a conştiinţei pentru a permite o re-contopire... în acest timp, chiar acum înainte de săritura quantum este un timp când voi aţi trecut prin multe procese de-ale voastre.   Voi învăţaţi cum să eliberaţi.  Voi învăţaţi cum să încorporaţi... ceea ce se pare că este o contradicţie, dar potrivit în totalitate unul cu altul.

 

Aşa cum încorporaţi, voi acceptaţi totul fără frică.  Voi aduceţi acestea înăuntru.  Voi iubiţi acestea... totul despre voi... totul despre trecutul vostru... totul despre vieţile voastre din trecut... vieţile voastre trecute ancestrale... vieţile trecute ale seminţiei stelare.   Voi aduceţi toate acestea înăuntru.   Voi bineveniţi toate acestea în momentul preţios şi sacru de Acum.  Voi aveţi această reuniune incredibilă a familiei, această sărbătorire în Acum.  Unul câte unul se înşiră înăuntru.  Ele se înşiră în Acum-ul vostru, aspectele voastre din trecut.  Energiile care s-au rupt de la voi de mult timp, ele se înşiră una câte una,  uneori în grup, toate vin pentru iubirea voastră, pentru acceptarea voastră, pentru acceptarea voastră neînfricată.

 

Nu schimbaţi, Shaumbra...  nu încearcaţi să schimbaţi nimic... de ce aţi vrea să schimbaţi totul despre trecutul vostru? Voi l-aţi creat.  Aspectele se înşiră înăuntru... se înşiră în spatele vostru, chiar şi acum... doar aşteaptă să vadă zâmbetul acela pe feţele voastre... vrând să ştie că totul este bine... vrând să ştie că nu există animozitate în inima voastră faţă de voi înşivă sau oricare aspecte de-ale voastre... vrând să ştie că voi binecuvântaţi, aşa cum ar binecuvânta Spiritul... că voi eliberaţi, nu o eliberare a negării, ci o eliberare a iubirii totale.  Oh, voi puteţi să le eliberaţi când voi le iubiţi în totalitate.  Voi puteţi să eliberaţi ceva doar când iubiţi în totalitate acel lucru... vedeţi voi.

 

Aşa că, toate acele aspecte ale voastre din trecut care au aşteptat... toate acele aspecte care au fost îngropate sau rănite... sau au fost într-o stare de tip energetic îngheţat... toate acele aspecte care au fost despicate, fracturate... toate acele aspecte care au fost negate, neiubite... ele vin înapoi în şir în acum în acest timp al completării, pentru binecuvântarea voastră... aceasta este tot.  Voi sunteţi Dumnezeu de asemeni.  Acestea sunt creaţiile voastre.  Ele simplu vor binecuvântările voastre chiar acum.

 

Voi trăiţi în timpuri fenomenale, Shaumbra! Noi ştim că vă spunem mere şi mereu, dar noi suntem foarte onoraţi să lucrăm cu voi.  Noi ne aliniem aici, noi toţi care lucrăm cu voi – energiile lui Quan Yin şi Yeshua şi Maria, Adamas, Ohamah, Kuthumi, noi toţi – suntem foarte onoraţi să lucrăm cu voi... într-un fel suntem invidioşi că noi nu putem să fim aici pe Pământ cu voi chiar acum... să râdem alături de voi... să ne bucurăm de toate experienţele... să înţelegem când deveniţi gravi şi supăraţi... să înţelegem când voi uneori spuneţi ”Al dracului, dacă voi sunteţi atât de onoraţi, veniţi aici jos şi mergeţi în pantofii mei (râsete din audienţă).  Onorează aceasta, Tobias (Tobias face un gest).  Oh, eu cred că este invers (face un alt gest) – onorează acesta!”  Eu am văzut acel semn, şi acesta nu se socoteşte, aşa cum spun ei.  Eu nu sunt sigur ce înseamnă acesta.  Eu trebuie să-l întreb pe Kuthumi.

 

Shaumbra, voi ajungeţi la acest timp de desăvârşire.  Eu ştiu că uneori acesta apare cam fugitiv, şi că este un drum lung.  Dar, acesta nu este nicidecum.  Acesta este chiar acum aici – acel moment de desăvârşire.  Noi dansăm în sală chiar acum cu voi.  Voi deja gustaţi aceasta. Aceasta deja se integrează cu voi.

 

Încă mai sunt urme vechi care mai sunt prezente.  Şi, aceasta este potrivit.  Permiteţi acestora să fie cu voi.  Voi nu încercaţi să le aruncaţi afară.  Urmele vechi care sunt înfricoşate, urmele voastre la care le este frică de schimbare... iubiţi-le, onoraţi-le.  Daţi-le voie. Căci ele sunt eliberate oricând ele vor să fie eliberate.  Daţi-le de ştire că ele pot fi libere de orice structură care le limitează.

 

Ce timp fenomenal este, în care voi trăiţi un timp incredibil pentru Shaumbra!  Noi v-am spus în luna August anul trecut că lucrurile se vor schimba, lucrurile vor fi diferite.  Şi, ele au fost.  Noi v-am spus că noi o să aducem înăuntru entităţi diferite, diferiţi îngeri care să vă vorbească despre ce se întâmplă.  Şi, noi am adus.

 

Şi, noi v-am spus că noi o să facem o schimbare.  Ar fi fost un timp în care nu ar mai fi fost nevoie pentru procesare.  Nu este nevoie nici chiar de vindecare pentru că iluzia este că ceva este acolo pentru a fi vindecat... vedeţi voi.  Totul este o iluzie. Noi folosim acele cuvinte pentru că voi folosiţi acele cuvinte.  Dar, noi ştim – şi dedesubt voi ştiţi – nu este nimic pentru a fi vindecat.  Şi, voi spuneţi, „Dar, eu mă uit în oglindă, şi eu văd un corp care are nevoie de vindecare.  Eu ştiu că este o minte care are nevoie de vindecare. Dar ce înţelegi Tobias prin – nimic de vindecat?”  Nu este nimic de vindecat.   Este doar energie care caută rezoluţie, binecuvântare, şi rezoluţie pentru a servi într-un fel nou.  Este foarte simplu.

 

Este timpul acum pentru acţiune Shaumbra, pentru mişcarea energiei.  Aduceţi-vă aminte, noi am spus că treceţi de la Menţinători de Energii – oh, un lucru minunat, dar un lucru dificil.  Voi treceţi de la Menţinătorii de Energii la Mişcătorii de Energii.   Voi şi conştiinţa voastră ia o direcţie nouă şi acum stând doar pe scaun este timpul să începeţi să mişcaţi energia într-adevăr.  Noi facem acest lucru chiar acum cu voi.  De ce?  De ce este atât de uşor pentru noi să facem acest lucru chiar acum?   Este pentru că voi v-aţi permis să ieşiţi afară din capul vostru.

 

Oh da, noi am spus la un grup la Şcoala Ohamah nu de mult, „Voi nu puteţi intra în capul vostru; voi trebuie să folosiţi inima voastră.  Voi nu puteţi gândi sau analiza aceasta.  Voi puteţi doar simţi ”.  Ce lucru incredibil... 5 zile de a simţi şi de a nu gândi!  În câteva ore ei au fost gata să se ucidă unul pe altul (ceva râsete).

 

Shaumbra, este pentru că mintea a controlat. Noi o să vorbim despre asta azi. Voi aţi dat permisiunea pentru control. Simţirile au fost blocate, au fost ascunse,  o lipsă de încredere faţă de cum folosiţi simţirile voastre. 

 

Dar, voi sunteţi diferiţi acum faţă de câteva luni trecute.  Noi putem spune diferenţa chiar acum aşa cum ne uităm la voi. Da, chiar şi cei care nu sunt aici în cameră fizic, noi ne uităm la voi aşa cum staţi în camera voastră de zi, cum staţi pe pat, cum staţi culcaţi pe patul vostru. Chiar acum.  Voi încet, v-aţi permis foarte graţios vouă înşivă să intraţi în procesul de a simţi.

 

Nu este vorba doar despre emoţie.  Este vorba despre a simţi.  Acesta este un mod extins de a fi, o cunoaştere că acesta este un proces divin, şi nu este intelectual, o cunoaştere pe care voi nu puteţi pune degetul.   Voi vreţi să... voi vreţi să încercaţi să analizaţi procesul... voi vreţi să descifraţi de unde vine acea cunoaştere.  Nu faceţi asta.  Voi nu trebuie să o faceţi.  Voi o să ştiţi din adâncul spiritului vostru de unde vine aceasta – nu de la mintea voastră, ci de la adâncul spiritului vostru.

 

Deci, voi faceţi schimbarea.  Voi intraţi într-un echilibru de tip nou, o dinamică nouă chiar acum – a inimii – ceea ce voi numiţi energia inimii... energia divină... asociată cu energia umană a mentalului... a analizei... de asemeni a corpului... a acestei realităţi.  Acestea se contopesc împreună.  Voi ajungeţi la un punct aici unde voi eliberaţi, unde voi deveniţi cine sunteţi cu adevărat.  Este dificil de a trece prin acest proces, este într-adevăr dificil.  Acesta apare uşor, dar este dificil de a elibera povestea aceea şi de a deveni cine sunteţi.

 

Şi, cu toate acestea, Shaumbra, voi ajungeţi la un punct unde veselia începe.  Acum, voi deja creaţi vehiculele care vă vor permite să faceţi lucrurile care vă aduc bucurie, care vă permit ca pasiunea voastră să iasă la suprafaţă.  Voi creaţi locurile noi de întâlnire, Shaumbra.   Unii dintre voi scriu cărţi, alţii cântece.  În curând vor fi centre de vindecare.   După aceea, vor fi locuri pentru învăţături într-adevăr superioare.  După aceea, vor fi locuri de vindecare care nu au fost practicate cu adevărat ca un grup pe Pământ... un centru de vindecare care ia atribuţiile Templului din Tien... dar le pune în momentul de Acum fără frică... fără câteva energii ne-echilibrate  care au fost prezente în Templul din Tien... dar esenţa energiilor de care am avut acolo... vindecare adevărată care nu are nevoie de forţă... nu are nevoie de mişcări de mâini... nu este nevoie de schimbare.

 

Imaginaţi-vă vindecare, vindecare fizică unde voi nu încercaţi să impuneţi schimbare.  Imaginaţi acest lucru!  Aici a ajuns Shaumbra.

 

Unii s-au retras recent, aşa cum a menţionat Cauldre.  Unii au simţit că  - cum să spun – că intensitatea Energiei Noi a fost puţin mai mare.  Şi, aceasta poate fi.  Şi, voi ştiţi aceasta; voi înţelegeţi aceasta.

 

Dar, Shaumbra, noi vedem că voi mişcaţi energie chiar acum.  Noi vedem creaţiile potenţiale – creaţiile eterice cu care voi lucraţi pe nivelele inter-dimensionale – noi vedem ce voi puneţi împreună , potenţialele pe care voi o să le aduceţi jos pe Pământ în curând.  Dar, pentru a face acest lucru, noi trebuie să atingem câteva lucruri azi.   Este necesar să vorbim despre câteva elemente care vor face acest proces sigur, mult mai graţios, va face mai multă Energie Nouă.

 

Deci, în ultimele luni Adamas, cunoscut de asemeni şi ca Saint Germain,  v-a vorbit despre adevărata libertate a sufletului.  Sufletul a fost în capcana unei energii, capcana vasului vostru de Creator.  Aceasta a fost pusă într-un mulaj, spunând aşa.  A fost pusă într-o colivie.  Este timpul ca aceasta să iasă afară.

 

Adamas a venit şi v-a vorbit despre trecutul lui, cine a fost el... da, într-adevăr... a supărat pe unii.  Dar, ce lucru plăcut de a vorbi atât de frumos despre povestea lui!   De ce vă este ruşine, Shaumbra, şi vorbiţi atât de urât despre poveştile voastre?  Poate, vouă vă este frică de faptul că alţi oameni poate vor fugi pe partea cealaltă,  poate ei gândesc că voi sunteţi aroganţi.  Poate,  într-o zi ei de asemeni vor învăţa ce lucru minunat este să vorbească frumos despre poveştile lor.

 

Oamenii au tendinţa să continue să se pedepsească pe ei înşişi despre poveştile lor.  Începeţi să vorbiţi frumos despre voi înşivă.  Este un lucru minunat, chiar dacă nimeni nu se îngrijorează despre aceasta, sau nu ascultă (ceva râsete).  Până la urmă voi v-aţi împrietenit cu voi înşivă.

 

Aşa că, Adamas a vorbit frumos despre poveştile lui, o poveste incredibilă... mult înfrumuseţată, trebuie să adaug (mai multe râsete)... a lustruit multe margini crestate.  Dar, punctul lui era – aşa cum voi deja ştiţi – să vă trezească un pic, să vă scuture un pic.  El v-a spus povestea cum a fost în capcană în acel cristal pentru 100.000 de ani.  Şi, eu trebuie să vă spun un mic secret.   El nu este aici astăzi, deci eu pot spune aceste lucruri.  Timpul nu este cum apare că este.  O sută de mii de ani în starea exagerată a lui Saint Germain poate fi doar câteva minute din timpul realităţii voastre (ceva râsete).  Deci, luaţi-l ca atare.

 

De fapt, el aduce un punct încântător aici. Timpul este o realitate foarte flexibilă.  Mulţi dintre voi sunteţi în capcana acestuia.  Şi, sigur voi credeţi că lumea voastră trebuie să funcţioneze în acest fel.  Dar, este mult mai flexibil decât voi credeţi.  Cu două mii de ani în urmă, când mulţi dintre voi eraţi aici pe Pământ, timpul a fost diferit faţă de acum.  O zi nu a fost o zi, aşa cum ştiţi acum.   Un an nu a fost un an.

 

Acum, oamenii de ştiinţă ar argumenta acest lucru.  Şi, ei ar spune, „Noi avem probe ştiinţifice, concluzive că este aşa cum este.  Aşa funcţionează timpul.”  Dar, noi amintim acelor oameni de ştiinţă că cei care au venit înaintea voastră au simţit că Pământul a fost centrul tuturor lucrurilor.  Au fost cei care au simţit că Pământul a fost plat. Au fost cei care au tot felul de noţiuni ştiinţifice care nu mai sunt adevărate în aceste zile.  Aşa că, de asemeni, oamenii voştri de ştiinţă o să înveţe că timpul este foarte flexibil.

 

Timpul ia viteză şi se încetineşte în această realitate, toate în acelaşi timp.  Voi vă miraţi de ce în unele zile voi vă simţiţi dezechilibraţi.   Voi vă miraţi că în unele zile voi nici nu mai ştiţi cine sunteţi pentru că o parte din voi încearcă să stea pe pista veche a timpului pe care voi o aveţi.  În timp ce realitatea se schimbă, timpul se încetineşte şi ia viteză în acelaşi timp.  Acesta este un lucru incredibil, deci nu luaţi nimic considerat de la sine, niciodată,  Shaumbra.  Nu luaţi nimic considerat de la sine.

 

Adamas a vorbit cum a fost el în capcană în cristal şi cum a încercat tot ce a ştiut el, ca să iasă afară.  El a încercat să forţeze calea lui afară.  El a încercat să plângă să iasă afară, a încercat să se roage pentru calea lui afară.  El a încercat psihic să iasă afară.  El a încercat totul.  Şi, în final el a învăţat că el folosea instrumentele din această realitate.  El a trebuit să meargă dincolo de aceasta.  El a trebuit să trăiască dincolo de aceasta.  El a trebuit pur şi simplu să extindă realitatea lui de bază, pentru că el s-a pus pe el într-o stare limitată de a fi.

 

Cristalul lui este o metaforă şi o realitate, în acelaşi timp.  Dar, aceasta a fost o limitare, că fiecare dintre voi trăiţi într-un cristal chiar acum... da, voi trăiţi.  Voi trăiţi într-un cristal frumos numit „uman”.  Voi sunteţi înăuntrul acestuia, întrebându-vă cum să ajungeţi dincolo.  Voi aţi încercat să evadaţi.  Unii dintre voi aţi încercat să vă luaţi viaţa, crezând că aşa o să ieşiţi afară din cristal. Aceasta vă pune mai mult în cristalul solidificat, asta este.  Unii dintre voi aţi încercat să cerşiţi, să împrumutaţi, să furaţi, să trişaţi, să minţiţi, în toate felurile, ca să ieşiţi afară.  Aceasta a făcut însă cristalul puţin mai mare, mai dur şi puţin mai luminos.

 

Saint Germain v-a vorbit despre a merge dincolo, a trăi dincolo de acesta, de a avea o încredere intimă în voi înşivă, să ştiţi că voi deja v-aţi dat uneltele vouă înşivă.  Oh, uneltele nu sunt uneltele pe care voi le gândiţi.  Ele nu sunt nişte metode specifice.  Nu este un tip de ceremonie pe care trebuie să-l performaţi.  Nu este un cuvânt cheie ascuns... nici unul dintre aceste lucruri.

 

Este vorba despre încredere.  Este vorba despre a încorpora totul.   Momentul în care voi aduceţi înapoi  fiecare aspect al vostru şi le binecuvântaţi şi le iubiţi, atunci se întâmplă că voi descoperiţi acea cheie.   Atâta timp cât mai sunt părţi şi bucăţi din voi care sunt împrăştiate acolo afară, părţi din voi pe care voi nu le iubiţi, părţi din voi care sunt în capcana energiei, voi nu o să fiţi în stare să vedeţi ce este deja acolo.

 

Oh, şi voi vă supăraţi pe noi, şi voi o să plângeţi, şi voi o să spuneţi, „Tobias, acesta este un fel de truc.  Tu spui că este acolo, dar eu m-am uitat peste tot”.  Dacă voi v-aţi uitat peste tot, uitaţi-vă la părţile şi bucăţile din voi pe care nu le iubiţi, care nu sunt acceptate.  Fructul Trandafirului, pasiunea pasiunii, este o iubire totală  şi acceptare.  Oh, noi nu vorbim aici despre o iubire intelectuală aici, ci o iubire adevărată de la inimă, o iubire adevărată a tot ce sunteţi voi.

 

Deci, Shaumbra, să vorbim despre un lucru care cu adevărat, cu adevărat vă ţine înapoi chiar acum.  Nu este împărţire majoră. Nu este dificil să mergeţi dincolo.  Dar, aceasta este acolo, uneori atât de aproape de voi că voi nici nu recunoaşteţi aceasta; voi nici nu vedeţi aceasta.

 

Este această problemă despre care v-am vorbit la sfârşitul întâlnirii noastre trecute – controlul.  Acum, un Creator care trăieşte în înăuntrul creaţiei va avea tendinţa să controleze energiile lui însuşi.  Voi vreţi să controlaţi totul despre voi.  Şi, de dragul discuţiei noastre de azi aici,  să nu gândim despre încercarea de a controla lumea de afară.  Aceasta este mai mult o manipulare.   Să privim la controlul pe care îl aveţi faţă de voi înşivă.  Noi ştim că mulţi dintre voi se îngrijorează despre a controla pe alţii.  Dar, aceasta este o altă discuţie ca atare, şi pur şi simplu aceasta nici nu se întâmplă când voi nu încercaţi să vă controlaţi pe voi înşivă.

 

Deci, ce fel de tipuri de controale sunt acolo?   Există cele foarte evidente, cele simple.  Voi încercaţi să controlaţi gândurile voastre.  Voi încercaţi să controlaţi gândurile voastre.   Voi credeţi că voi nu puteţi avea nici un gând rău, deoarece voi o să fiţi atunci o persoană rea. Voi o să adăugaţi la aceasta – cum să spun – poluarea spirituală ce ia loc, gunoiul eteric care pluteşte peste tot.  Aşa, acest lucru este minunat, de a controla judecata în sine.   Voi încercaţi să controlaţi gândurile voastre.  „Eu nu pot avea gânduri rele.  Eu pot avea doar gânduri bune.  Eu trebuie să gândesc doar lucruri bune.”

 

Eliberaţi aceasta, Shaumbra.  Aveţi un gând rău chiar acum (râsete din audienţă).  Să aveţi un gând rău, un gând rău chiar acum.  Permiteţi să gândiţi ceva foarte rău (râsete din audienţă). Gândiţi la ceva rău.  Oh, aceasta chiar vă învălmăşeşte să vă gândiţi la ceva rău. „Oh, ce este dacă suntem atât de puternici?  Ce dacă noi toţi gândim ceva rău şi acoperişul cade înăuntru?”

 

Shaumbra, acesta este un control pe care voi l-aţi plasat pe voi înşivă şi poate este unul dintre cele mai dificile lucruri împotriva căruia voi aţi lucrat chiar acum.  Voi încercaţi să controlaţi mintea voastră.  Şi, voi pur şi simplu vă faceţi nebuni.  Voi aţi plasat prea multe sarcini şi responsabilităţi pe mintea voastră.  Şi, apoi voi încercaţi să le controlaţi.  Voi încercaţi să controlaţi funcţiile acestora.  Şi, acestea în permanenţă încearcă să vă răspundă, în permanenţă încearcă să vă servească.

 

Dar, aceasta devine foarte nemulţumită şi foarte uzată din cauza controlului pe care voi îl puneţi pe aceasta.  Voi spuneţi lucruri ca, „Eu nu pot spune un cuvânt rău, pentru că acesta va merge în găleata rea”.  Şi, „găleata rea” o să devină atât de mare încât aceasta o să preia „găleata bună”. (ceva râsete).   Voi credeţi că nici nu puteţi spune cuvântul „întunecat”.  Deci, voi controlaţi.   Şi, ce aţi făcut este că, v-aţi limitat pe voi înşivă.    Voi aţi tăiat curgerea unui supliment de energie vitală.  Cum puteţi să fiţi Mişcători de Energie când energia nu curge?

 

Unii dintre voi aţi mers în clase şi cursuri de vizualizare.  Acesta este control, atâta tot.  Da, a fost minunat. Îndrăgiţi aceasta.  Îndrăgiţi să mergeţi în clase, şi iubiţi învăţătorul pentru că acesta v-a servit.  Dar, acum eliberaţi acel control.  Vizualizarea este un tip de control.  Voi gândiţi, „Eu pot vizualiza doar un Pământ bun.”

 

Să luăm un moment aici şi vizualizaţi un Pământ foarte rău (mai multe râsete), foarte poluat, foarte invadat cu fiinţe înşelătoare şi care controlează... oh, aşa arată (mai multe râsete).   Bine, voi vedeţi ceea ce voi aţi creat aici!  Voi încercaţi să controlaţi vizualizarea voastră.  Voi pur şi simplu luaţi o conductă frumoasă de tip foarte larg pentru curgerea energiei şi o limitaţi la una mică.

 

Este ca şi cu instalaţia din casa voastră.  La început este deschisă; aceasta permite energiei să curgă  prin conductă, nu contează cât de mult miros acele energii.  Dar, după un timp aceasta se astupă, şi interiorul conductei devine tot mai mic şi mai mic şi mai mic.  Şi, într-o zi aceasta nu mai lucrează de loc.  Şi, atunci voi ştiţi ce se întâmplă.  Voi trebuie să chemaţi instalatorul.  De aceea suntem noi aici.

 

Shaumbra, să luăm un moment aici.  Acum, este vorba de a trăi dincolo.  Unii dintre voi poate nu se simt confortabili cu aceasta.  Voi puteţi pleca dacă doriţi chiar acum.  Noi o să vizualizăm.  Noi o să permitem la imaginea foarte întunecoasă şi neagră a Pământului să intre. Puteţi să faceţi acest lucru?  Aceasta doare, noi ştim.  Dar, este mai mult decât atât – Pământul care este trist – Pământul care este întunecos... Pământul care suferă... Pământul unde există control  de la o persoană la alta.

 

Voi v-aţi permis doar vouă înşivă să simţiţi sau să vă imaginaţi o realitate care există.  Există un aspect al planetei Pământ pe care voi îl trăiţi... chiar acum există o cuvertură sau alta – ceea ce aţi spune – dimensiunea unde aceasta există.  Acesta este un potenţial.  Acesta nu este jucat de actori de pe Pământ.  Acesta stă undeva puţin în afara scenei.  Atribuţiile acesteia sunt aduse uneori pe această scenă frumoasă de joacă a Pământului.  Părţi din tristeţe, părţi din întuneric, şi de suferinţă intră.  Dar, aceasta nu este pentru că oamenii vizualizează aceasta. Aceasta nu este pentru că oameni se concentrează pe aceasta.  Este pentru că ei selectează elemente pentru a experimenta.

 

Punctul aici, Shaumbra, este că voi încercaţi să controlaţi – nu numai gândurile voastre – dar visele voastre, creativităţile voastre.  Poate că pentru o cauză bună,  voi aţi învăţat de mult cât de puternici sunteţi într-adevăr.  Deci, ce aţi făcut?  Voi aţi început să controlaţi, în loc să creaţi.  Voi aţi început să limitaţi,  în loc să vă deschideţi.

 

Voi încercaţi să controlaţi corpul vostru. Şi, apoi aceasta vă dă probleme.  Voi încercaţi să controlaţi figura voastră. Voi faceţi aceasta tot timpul aşa cum vă dichisiţi, cum vă îmbrăcaţi.  Voi încercaţi să controlaţi toate acele aspecte a voastre.

 

Luaţi un moment, şi pentru un moment, lăsaţi controlul.  Eliberaţi acestea.   Priviţi la sinele vostru adevărat, în loc de acel aspect pe care-l vedeţi în oglindă.  Vedeţi cine sunteţi cu adevărat. Unii dintre voi controlaţi şi spuneţi, „Eu trebuie să pretind că eu sunt cel care arăt bine”.  Unii dintre voi au un alt tip de control care spune, „Eu deloc nu arăt bine.”    Voi vă controlaţi pe voi înşivă.  Voi definiţi o energie, şi apoi credeţi şi staţi cu aceasta,  şi aceasta se lipeşte de voi.  Voi controlaţi cum voi arătaţi.  Oh, este un control uriaş.

 

Vedeţi voi că Saint Germain a vorbit despre hipnoză, straturi acoperitoare.  Sunt nişte controale incredibile pe care le acceptaţi.  Şi, apoi voi controlaţi mai departe în înăuntrul vostru.  Deci, dacă trăiţi cu controlul industriei de modă... una dintre favoritele mele neplăcute.  În zilele mele noi am îmbrăcat o robă simplă.  Şi, poate într-o zi noi o să ne întoarcem înapoi la aceasta.

 

Dar, există controale pe care voi le acceptaţi.  Eliberaţi acele controale.  Faceţi cum spune Cauldre – îmbrăcaţi-vă sărăcăcios într-o zi (multe râsete din audienţă).   El mai înainte ne-a dat voie să spunem aceasta.  Încetaţi să controlaţi aparenţa voastră de afară.   Într-o zi îmbrăcaţi-vă în felul în care doriţi voi, nu în felul în care voi controlaţi cum să vă îmbrăcaţi... vedeţi voi.

 

Voi încercaţi să controlaţi corpul vostru. Voi încercaţi să controlaţi biologia care ia loc.  Voi chiar pretindeţi în unele zile că voi vă simţiţi bine când voi nu vă simţiţi bine.  Voi negaţi acele părţi care vă dor.  Oh, din când în când voi intraţi în colaps total, şi apoi admiteţi toate acestea într-un moment de  supărare.  Dar, Shaumbra, voi încercaţi să controlaţi corpul vostru.

 

Voi încercaţi să forţaţi vindecarea pe voi înşivă, şi aceasta nu lucrează, nu unde vă aflaţi chiar acum.  Vindecarea forţată nu va lucra.  Voi încercaţi să manipulaţi corpul.  Acesta ştie ce trebuie să facă.  Voi l-aţi proiectat în acest fel.  Voi sunteţi Creatorii. Voi sunteţi inginerii principali.  Voi l-aţi proiectat în acel fel.  Corpul vostru ştie deja ce să facă.  Acesta nu are nevoie de controlul vostru niciodată. Daţi jos controalele.  Daţi-le jos.

 

Voi încercaţi să controlaţi spiritualitatea voastră.  Şi, aceasta este una dintre cele mai dificile lucruri.  Voi aţi creat acest lucru despre fiinţa voastră spirituală, şi acesta este un lucru minunat. Dar, acum voi încercaţi să controlaţi aceasta, despre ce este bine şi ce este rău.  Fiinţa spirituală spune că voi puteţi mânca doar anumite mâncăruri sau să faceţi anumite lucruri.   Încercaţi să eliberaţi acestea.  Încercaţi să faceţi ceva – cum voi aţi spune – rău.  Încercaţi să mergeţi pe drumul celălalt.

 

Voi încercaţi să controlaţi imaginea Dumnezeului.  Dar, tot ce încercaţi să faceţi este să limitaţi natura adevărată a Dumnezeului.  Voi încercaţi să controlaţi cine este Dumnezeul şi ce este Dumnezeul.  Dar, ştiţi voi... voi nu ştiţi.  Voi nu doriţi să ştiţi în capul vostru; voi simplu vreţi să simţiţi şi să fiţi cu Spiritul.

 

Voi aveţi noţiuni.  Voi adoptaţi acestea.   De multe ori voi vorbiţi despre noţiunile voastre cu prietenii şi familia.  Voi limitaţi natura spiritului, într-un fel  din cauza fricii, într-un fel din cauza controalelor.  Eliberaţi controalele despre Dumnezeu.  Încetaţi să definiţi acestea.   Fiţi doar în energia Spiritului.   Voi controlaţi acestea prin toate lucrurile pe care le-aţi făcut în trecut, nu chiar acum,  dar chiar şi acest lucru despre Dumnezeu şi Satan, controlând natura a ce gândiţi că este bine sau rău.

 

Voi controlaţi acest lucru despre abundenţa voastră, abundenţa interioară şi exterioară.  Şi voi spuneţi, „Este doar atât de mult.  Eu am dreptul doar la atât.  Eu merit doar atât”.  Voi controlaţi aceasta.  Imaginaţi cum ar fi să fiţi exageraţi de merituoşi!  Dar, voi le controlaţi.  Voi cereţi aceasta în primul rând, şi totuşi controlaţi aceasta.

 

Realitatea voastră chiar acum este înfiinţată într-o serie de controale pe care le aveţi pe voi înşivă.  Una dintre cele mai amuzante este că vă controlaţi pe voi înşivă prea mult, control că nici nu vă permiteţi să fiţi supăraţi.  Voi spuneţi că sunteţi o persoană spirituală, „Dumnezeu nu se supără”.   Bine, Dumnezeul nu se supără.  Dumnezeul permite aceasta.  Dumnezeul încorporează aceasta.  Dumnezeului îi place să fie supărat, dar aceasta nu se manifestă în felul în care voi aţi considera că este dăunător pentru alţii.

 

Voi încercaţi să reţineţi acestea.   Shaumbra, faceţi ceva în următoarele 30 de zile.  Încercaţi să nu le reţineţi.  Încercaţi să spuneţi la cineva exact aşa cum vă simţiţi.  De ce încercaţi să măcinaţi cuvintele voastre.  Voi încercaţi să controlaţi.  Voi spuneţi, „Bine, eu fac aceasta din dragoste” .  Dar, aceasta nu este dragoste deloc.  Voi vă înăbuşiţi pe voi înşivă, şi voi pur şi simplu înăbuşiţi cealaltă persoană.

 

Dar, voi spuneţi, „Tobias, dacă eu practic toate acestea deodată, şi dacă eu eliberez toate controalele,  eu poate voi ieşi pe uşă şi o să lovesc pe cineva.  Eu poate o să spun ceva ce am vrut să spun de mult timp, dar nu am spus pentru că eu nu am vrut să-i rănesc”.  Într-adevăr, ce experienţă minunată... a fi onest... a fi deschis... a da voie la energie să curgă fără restricţie!

 

Voi spuneţi,  „Dacă eu eliberez controalele, eu ştiu că voi fugi de acasă, şi eu voi căşuna pe acel frigider pentru toate ciocolatele... şi toate prăjiturile... şi toate plăcintele... şi prăjiturile cu ciocolată... şi poate un pahar de vin să spăl toate astea (ceva râsete).  Eu trebuie să mă controlez, Tobias.   Eu trebuie să mă controlez.  Eu trebuie să controlez corpul meu, că dacă nu fac aceasta atunci o să-mi facă tot felul de lucruri nostime mie.   Social eu trebuie să fiu politicos.  Eu trebuie să... eu nu pot să las afară în public acele zgomote mici (mai multe râsete). Eu trebuie să  mă controlez.”

 

Shaumbra, voi nu trebuie să controlaţi nici un lucru niciodată.  Acum, acesta este un pas mare.  Acesta este un pas uriaş. Acesta este un pas pe care alţi umani nici nu puteau să-l imagineze.  Dar, noi suntem la acel moment.  Puteţi să eliberaţi controalele?

 

Ce sunt controalele?  Ce este controlul? Bine, ele sunt limitări de energii.  Acesta este felul fiinţei interioare de a încerca pur şi simplu să-şi menţină identitatea.  Aşa cum am spus înainte, în Energia Veche fiecare entitate va încerca să păstreze identitatea ei proprie de sine... vedeţi voi.

 

Povestea voastră încearcă să se păstreze pe ea însăşi chiar acum, aspectul care se întrece chiar acum, spunând, „Tobias nu ştie despre ce vorbeşte astăzi.  Eu voi pretinde că eliberez una sau două controale, cele care nu mi-au plăcut.  Dar, dacă noi eliberăm toate controalele, oare ce se va întâmpla?   Ce fel de prost facem din noi înşine? Ce lucruri ne vor veni nouă în viaţa noastră?  Ce o să spună alţii?  Noi trebuie să-ţi spunem că ei deja spun aceasta, deci nu mai contează (mai  multe râsete).

 

Controalele sunt restricţii ale energiilor. Ele limitează energiile.  De fapt ele încetinesc energia.  Ele pur şi simplu încetinesc timpul.  Ele limitează spaţiul.

 

Deci, cu ce venim la voi astăzi la cerinţa voastră, cerinţa energiei Shaumbra este să apunem, „Este timpul să eliberaţi controalele”.  Acum, când faceţi aceasta, lucrurile se vor schimba.  Adamas a cerut acest lucru la ultima noastră adunare.  „Sunteţi pregătiţi pentru adevărata schimbare?  Sunteţi pregătiţi să aveţi încredere absolută în voi înşivă?

 

Când voi eliberaţi controalele,  vedeţi voi, aceasta este încredere.  Voi acum zburaţi pe încredere.  Voi funcţionaţi în fiecare moment pe încredere pură pentru voi înşivă.  Aveţi încredere în Spirit şi în voi înşivă atât de mult încât voi puteţi elibera controalele metaforice şi controalele literale pe care le aveţi?   Puteţi să eliberaţi toate acestea?

 

Acum, voi o să vă luptaţi pentru acestea.  Voi o să spuneţi, „Eu trebuie să am anumite controale pentru a face anumite lucruri”.  Noi vă întrebăm să vă uitaţi la fiecare dintre ele.  Aveţi într-adevăr nevoie de ele?   Voi o să spuneţi,  „Dar, eu trebuie să am o cantitate anume de control  când conduc maşina”.   Sau, aveţi voi nevoie?  Sau, aveţi voi nevoie?  Noi nu răspundem la această întrebare acum.

 

Voi o să spuneţi, „Eu trebuie să controlez anumite lucruri despre procedurile mele. Din momentul în care mă scol dimineaţa eu trebuie să controlez timpul, deci să fiu la birou când trebuie să fiu”.  Când trebuie să fiţi!  Ce acoperire... în ce hipnoză aţi căzut înăuntru!

 

Şi, voi spuneţi, „Dar, Tobias, dacă eu nu sunt acolo în timp, atunci voi fi dat afară.  Şi, cine o să plătească facturile mele?”  Ah, un alt control în care am fugit, un control ce spune, „Eu trebuie să merg la lucru să plătesc facturile mele”.  În primul rând, cine spune că trebuie să plătiţi facturile?   Cine spune că abundenţa nu vine în multe alte căi care facilitează schimbul propriu de energie care ar trebui să ia loc?

 

Dar, vedeţi voi, controalele, sistemul de credinţă, acoperirile, hipnozele... acestea v-au afectat.  Ce faceţi cu acestea?  Voi le iubiţi.  Voi le iubiţi.  Voi le binecuvântaţi, şi voi le daţi drumul acum.  Voi le eliberaţi.

 

Cum ar fi să aveţi o viaţă fără controlul a tot ce este în jurul vostru, fără toate acele energii, volume de energii, pe care le folosiţi să controlaţi.  Aceasta mă face obosit să le văd.  Aceasta este singura cauză, Shaumbra, că este dificil de a veni aproape de realitatea voastră.

 

Uneori noi trebuie să ne retragem din cauza volumului de energie prin care treceţi şi manipularea energiei pe care o faceţi este foarte obositoare chiar în energia noastră.  Noi nu suntem izolaţi de la aceasta.  Noi suntem aproape de voi.  Voi consumaţi volume uriaşe de energii să trăiţi în realitatea voastră sub structura controlului pe care îl aveţi, să trăiţi în realitatea voastră cu iluziile acesteia şi credinţa acesteia şi hipnoza acesteia.

 

Noi v-am întrebat mai de mult, „Sunteţi pregătiţi să mergeţi dincolo de conştiinţa de masă?”  şi, voi aţi spus, „Da”, mulţi dintre voi.  Şi, noi am lucrat cu aceasta de atunci. Noi acum am ajuns la punctul de a spune, „Eliberaţi controalele”. Aceasta sigur va prezenta ceva provocări.

 

Şi, din nou noi o să vă aducem aminte foarte clar.  Noi nu vorbim despre încercarea de a controla lumea voastră de afară. Este despre controlul pe care-l aveţi pe voi înşivă.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi despre ceea ce voi aţi numi controlul lumii de afară.  Să nu începeţi să treceţi prin a controla familia voastră.  Da, voi faceţi, dar acest lucru nu este important acum. Cum controlaţi prietenii voştri... aceasta este întâmplător.

 

Odată ce voi eliberaţi controlul despre voi înşivă, restul lucrurilor sunt eliberate de asemeni.  Dacă voi încercaţi să lucraţi din partea cealaltă, în alte cuvinte, eliberaţi controlul în primul rând de afară, acesta simplu vă va măcina puţin mai adânc.  Este vorba despre controlul intern,  controlul mintal, de controlul sensurilor voastre.

 

Voi aveţi un control precis al viziunii voastre chiar acum încât voi nu puteţi să mă vedeţi.  Eu sunt aici.  Eu sunt foarte aproape de voi.  Dar, voi vă controlaţi ochii voştri.  Şi, aşa cum voi înaintaţi în vârsta voastră biologică, voi încercaţi şi mai mult să controlaţi viziunea voastră.  Voi spuneţi, „Dar, eu trebuie.  Eu trebuie să muncesc să pun energie în ochii mei, pentru ca să pot citi fără ochelari, ca să pot vedea la distanţă”.   Sau, într-adevăr, Shaumbra, poate voi trimiteţi cantităţi mari a energiei de control la ochii voştri, şi ele simplu plâng să nu fie controlate.

 

Poate, o să fie puţin înceţoşat la început când voi eliberaţi controlul.  Poate, muşchii o să se relaxeze puţin; ele lucrează prea tare chiar acum.  Dar, voi o să vă panicaţi, şi o să spuneţi, „Oh, Tobias, tu nu ştii despre ce vorbeşti.  Eu dau drumul la control, şi acum viziunea mea este într-adevăr înceţoşată.”  Dar, poate, înceţoşeala apare înainte de o claritate nouă  care este bazată în viziunea multi-dimensională ... vedeţi voi.   Voi controlaţi toate sensurile voastre profesionale, foarte precis.  Voi încercaţi să menţineţi acel control într-un timp chiar acum când nu este potrivit să menţineţi aceasta.

 

Gândurile... cu adevărat, Shaumbra, noi nu facem glume aici.  Cu adevărat, mergeţi afară şi gândiţi într-adevăr gânduri putrede.  Aceasta a fost de mult.  Voi aveţi nevoie de acea sărbătorire.  Voi trebuie să gândiţi „rău” pentru puţin timp.  Aceasta este ca şi cum aţi închide energia mirositoare care trebuie să fie eliberată.  Aceasta are nevoie de iubirea voastră de asemeni.

 

Aceasta este pentru mine poate una dintre cele mai amuzante lucruri despre Shaumbra – este angajamentul vostru total, dedicaţia voastră totală la această muncă incredibilă pe care voi o faceţi care v-a dus la acest lucru despre care voi puteţi doar gândi „lumină”, voi puteţi gândi „întuneric”.  Voi puteţi gândi doar „bine” pentru că dacă voi gândiţi „rău”, sigur voi o să aruncaţi în aer lumea.  Vedeţi voi, noi v-am cerut câteva minute în urmă să gândiţi „rău” despre Pământ.  Pământul încă mai este aici.  Acesta nu s-a pulverizat în aer.

 

Noi mergem dincolo de un tip de conştiinţă şi într-un tip nou de creare a conştiinţei Energiei Noi unde voi nu trebuie să vă îngrijoraţi despre ce gândiţi.  Noi o să mergem dincolo de mental.  Noi o să mergem dincolo de limitări. Noi o să mergem într-o arie a încrederii.  Noi o să mergem în această arie de deschidere, nesăbuită, nesăbuită, tipul vestic al fiinţei lărgite.

 

Dar, noi trebuie să eliberăm controlul.  Şi, voi vă controlaţi pe voi înşivă tot timpul foarte bine... atât de bine, fiecare lucru micuţ.  Şi, iarăşi, voi vă controlaţi pe voi – uitaţi de lumea de afară – cum vă controlaţi pe voi înşivă.

 

Voi controlaţi banii voştri atât de mult încât aceasta doare.  Ne doare să vedem aceasta.  Noi râdem; uneori noi plângem.  Voi controlaţi.  Voi credeţi că banii au energie.  Voi controlaţi aceasta.    Voi vă uitaţi la cărţile voastre de credit, şi voi le controlaţi.  Bine, voi spuneţi, „Tobias, eu trebuie.  Eu trebuie să controlez.  Eu trebuie să echilibrez cartea mea de credit.  Şi, trebuie să am grijă de fiecare bănuţ. Şi, eu trebuie să mă încadrez în buget.”

 

Este atât de obositor, Shaumbra, atât de limitat, atât de ne-Creator, atât de fără Energie Nouă.   Încetaţi să controlaţi banii voştri.  Daţi voie să lucreze pentru voi.  Luaţi câţiva dolari... şi aruncaţi-i pe jos (râsete).  Într-adevăr, voi aţi făcut acest teanc în portofelul vostru. Acesta vă răneşte uneori când crăpaţi portofelul pentru a deschide.  Voi credeţi că toată energia de bani o să plece de la voi? Nu, când voi încetaţi să controlaţi, aceasta vine înapoi la voi în căi noi pe care voi nu le puteţi imagina.

 

Voi spuneţi, „Dar, eu nu am o educaţie proprie.  Eu nu am cunoştinţă de spre piaţa de bursă”.  Astfel de controale voi puneţi pe voi înşivă,  voi deţineţi astfel de limitări şi voi le acceptaţi!  Energia financiară este una dintre lucrurile cel mai uşor de luat înapoi în curgere.

 

Şi, noi lucrăm intens cu unii Shaumbra chiar acum să facă acest lucru.  Noi o să avem acest ajutor întreg de Shaumbra, un tip de câştig imens necontrolat al energiei de bani care o să curgă înăuntru şi în afară.   Dar, voi trebuie să daţi drumul la controalele Vechi, la crezurile Vechi.  Gândiţi ceva urât despre bani pentru o perioadă scurtă de timp (râsete).

 

Într-adevăr, Shaumbra, noi o să cerem acest lucru de la voi în toată luna aceasta, „Gândiţi ceva urât.”  Noi ştim că pot fi unii  care nu înţeleg de loc unde mergem noi cu acestea.  Ei sunt controlori ai fiecărei energii despre ei înşişi.   Ei cred că ei aproape întotdeauna trebuie să gândească „bine”.  Ei trebuie să gândească mereu gânduri sfinte, pure.   Ei nu pot niciodată să gândească „rău”.  Voi vă controlaţi pe voi înşivă dacă faceţi acest lucru. Voi vă controlaţi pe voi înşivă.   În acest fel voi aţi limitat drastic cantitatea de energie ce intră.

 

Energia nu este altceva decât potenţial. Acesta nu are o semnătură pe el.  Acesta nu are o amprentă vibraţională pe el până ce conştiinţa voastră o aduce înăuntru, în realitate.  Voi puteţi gândi ceva rău, întunecos, înspăimântător.  Şi, voi întotdeauna faceţi... voi doar pretindeţi că nu o faceţi... o altă formă de control.  Dar, acum voi puteţi face asta.  Voi aveţi o licenţă să faceţi asta.  Şi, priviţi ce se întâmplă. Întunericul nu este întuneric.  Răul nu este rău.  Şi, lumina nu este lumină . Aceasta este o curgere de energie divină pură... necontrolată, nelimitată, fără restricţie.

 

Daţi drumul la toate controalele, Shaumbra, toate despre voi înşivă.  Să nu controlaţi banii.  Să nu controlaţi corpul vostru.  Să nu controlaţi ce mâncaţi.  Şi, în special, nu controlaţi ce gândiţi.

 

Să nu controlaţi ce spuneţi pentru următoarea lună.  Aceasta este o adevărată temă de casă.  Să nu controlaţi aceasta, şi vedeţi ce se întâmplă.  Oh, aceasta va scutura pe unii (mai multe râsete). Spuneţi aceasta.  Şi când spuneţi, simţiţi cum vă simţiţi.  Simţiţi energia cum curge prin voi.  Simţiţi câţi dintre voi aţi fost închişi şi presaţi şi ascunşi pentru mult timp.

 

Vouă vă este frică să vă eliberaţi pe voi înşivă despre controlul asupra voastră.  Voi sunteţi atât de fricoşi că voi puteţi răni alte persoane.  Voi nu puteţi răni.  Aveţi încredere în mine, voi nu puteţi răni.  Voi nu puteţi răni o altă persoană, nu în conştiinţa în care sunteţi acum.  Acela este un atribut al Energiei Vechi.  Da, încă mai sunt oameni care se pot răni unul pe altul şi pot fi răniţi unul de altul.  Dar, voi v-aţi mutat dincolo de aceasta.  Este despre a sta în spatele zidului scund.

 

Priviţi ce se întâmplă când voi deschideţi gura voastră, fără restricţie, nelimitat.  Oh, vouă vă este frică de acest lucru.  Vă este frică, „Dar, Tobias, ceva o să iasă din gura mea.” Priviţi ce se întâmplă.  Simţiţi energiile.  Priviţi perfecţiunea a ce se întâmplă.  Încetaţi să controlaţi.

 

Unii dintre voi vor ca Spiritul să vorbească în ei şi prin ei, dar voi controlaţi aceasta.   Deschideţi-vă doar.  Permiteţi totul să fie deschis, Shaumbra.  Aceasta o să fie o experienţă diferită.  Voi o să realizaţi cât de mult aţi ţinut înapoi , cât de mult v-aţi blocat pe voi înşivă, şi cât de mult v-au limitat Energiile Vechi.

 

Noi am adus nişte invitaţi aici azi.  Noi am vrut ca ei să audă ce se petrece aici.  Noi am vrut să simţiţi intensitatea energiilor lor.  Aceasta este ceea ce aţi numi în termenii psihologiei , „părinte de sine” al vostru.  A fost în această cameră înconjurăndu-vă, părinte de sine.

 

Acum, noi nu vorbim literal despre părinţi, deşi uneori voi identificaţi energia arhetipală cu ei. Dar, acesta este părinte de sine, parte din voi ce spune, „Nu fă asta.  Nu fă aia.  Voi o să vă răniţi dacă faceţi asta.  Voi nu puteţi face asta.  Acestea sunt regulile.  Voi trebuie să le urmaţi, sau altceva.  „Voi aveţi această matriţă a energiei construită în înăuntrul vostru, părintele de sine.

 

Şi, părintele de sine chiar sincer este obosit de acest rol acum.  Nu este nevoie de acesta niciodată.  În energia Nouă, ca Oameni Divini, voi nu aveţi nevoie de părintele de sine, niciodată.  Voi nu aveţi nevoie de acel privitor, iubitor dar o energie de control în jurul vostru, niciodată.  Părintele de sine vine azi să-şi ia hârtiile, hârtiile mişcătoare de la voi.  Părintele de sine are nevoie ca voi să-l eliberaţi  conştient.  Şi, acesta vrea să fie eliberat.  Acesta doreşte să meargă înapoi în starea pură a fiinţei divine.  Acesta nu doreşte să fie înţepenit în controlul de părinte de sine, niciodată.

 

Nu există reguli în Energia Nouă.  Nu există control unde mergeţi voi.  Nu există limitări despre cine sunteţi şi ce puteţi face.

 

Deci, Shaumbra, voi aţi adus hârtiile cu voi. Voi nu aţi ştiut, dar aţi adus.  Voi le-aţi adus cu voi.   Ele au nevoie de semnătura voastră.  Ele au nevoie ca voi să le predaţi la părintele de sine al vostru să elibereze hârtiile.  Ele au servit timpul lor cu voi.  Ele au plecat dincolo de timpul lor.

 

Imaginaţi-vă pe voi că închideţi emisiunea, dacă voi doriţi ca părintele de sine să nu controleze viaţa voastră niciodată.   Ele au terminat cu controlul.  Ele nu vor control niciodată.  Ele ştiu că acesta nu vă serveşte.  Părintele iubitor o parte din ei, o parte din voi, ştie că nu aveţi nevoie de el niciodată.  Deci, când sunteţi pregătiţi, simplu închideţi emisiunea.  Eliberaţi controalele.

 

Şi, iarăşi, acesta este unul dintre lucruri. Este acelaşi lucru despre care am vorbit noi cu încredere.  Voi nu puteţi elibera doar câteva.  Este timpul să eliberaţi toate controalele, controalele ce aveţi pe voi înşivă, limitările ce aţi pus pe voi înşivă.

 

Voi chiar aţi înfiinţat această iluzie minunată că voi controlaţi şi care spune că voi aveţi o anumită vârstă. Eliberaţi acel control.  Dar, voi spuneţi că vă uitaţi în oglindă, şi voi vedeţi vârsta voastră.  Eliberaţi acest control.  Acesta nu vă mai serveşte niciodată.  Într-adevăr iscăliţi hârtia.  Spuneţi, „Dragi, Ani de Control, Ani de sine, eu închid emisiunea. Eu îţi dau drumul.”

 

Acel control de energie ce aveţi... cu care la unii le place să se joace... unii dintre voi într-adevăr iubiţi să controlaţi mereu... care de fapt fizic vine înapoi la voi acum... este controlul pe care-l aveţi despre genul vostru.  „Eu sunt un bărbat.  Eu sunt o femeie”.  Voi controlaţi acea energie.  Şi, voi nu sunteţi.  Închideţi acele hârtii de asemeni.

 

Permiteţi la energia masculină să plece, sau la cea feminină.  Voi nu sunteţi nicicum o femeie, chiar dacă voi arătaţi aşa. Când voi eliberaţi controlul, şi voi spuneţi, „Oh, doamne, eu sunt o femeie.  Îmi va creşte păr pe locuri greşite. (râsete). Eu o să încep să apar ca un bărbat, o să am o voce joasă ca şi Cauldre.  „Aceasta este o formă de control.  Eliberaţi aceasta. Poate... poate... poate... voi o să apăreţi mult mai feminine, mai frumoase,  dar cu integrare a energiei masculine de care aţi avut nevoie pentru putere, aţi avut nevoie de energii masculine pentru echilibru.

 

Eliberaţi orice fel de control, controlul ce spune că voi aveţi un anumit handicap fizic chiar acum.  Eliberaţi acesta. Permiteţi-vă să vă întoarceţi la o stare pură de fiinţă fizică de asemeni. Rupeţi controalele în următoarele 30 de zile.  Priviţi atenţi la ele – cum vă controlaţi viaţa voastră.   Acest lucru este copleşitor.  Voi va trebui să cumpăraţi multe, multe, multe caiete (râsete) să scrieţi toate controalele voastre.  Iarăşi, nu este despre a vă îngrijora despre alţii.  Nu vă îngrijoraţi cum controlaţi pe ceilalţi.  Acesta va pleca într-un fel natural.

 

Unde duc toate acestea, shaumbra – eliberarea controalelor, eliberarea poveştilor voastre, binecuvântând fiecare parte din voi şi permiţând ca energiile să devină nestructurate, să devină libere şi deschise – unde duce aceasta este ceva despre care o să vorbiţi şi o să scrieţi şi o să-i învăţaţi pe alţii.  Aceasta se numeşte „viaţa sincronistică”, „viaţa sincronistică a Shaumbrei”.

Ce este aceasta?  Aceasta este când voi nu mai aveţi control în mintea voastră.  Aceasta vine de la cunoaşterea voastră interioară divină unde voi nu încercaţi să controlaţi viaţa voastră.  Voi simplu trăiţi aceasta.  Viaţa sincronistică este atunci când într-adevăr totul vine la voi, fiecare energie de care aveţi nevoie.

 

Noi am vorbit despre asta mai de mult. Aceasta a fost o noţiune.  Şi, acum este timpul să puneţi aceasta în realitate.  Totul este deodată acolo.  Voi nu trebuie să controlaţi aceasta în realitate.  Aceasta apare în serviciu pentru voi.  Viaţa sincronistică este acolo unde fiecare resursă şi unealtă şi un pic de energie este acolo în timpul potrivit, poate nu înainte, dar întotdeauna la timpul potrivit.

 

Oamenii... coincidenţele... totul devine sincronistic.  Aceasta doar este.  Aceasta înfruntă explicaţiile şi sigur înfruntă analizele.  Aceasta este dincolo de control şi acum în curgere.  Viaţa sincronistică este unde totul se întâmplă potrivit, graţios şi divin în moment, unde frica de ziua de mâine este plecată şi remuşcările trecutului sunt eliberate.  Viaţa sincronistică simplu apare la voi aproape din aerul subţire.

 

Viaţa sincronistică, Shaumbra, este când răspunsul este acolo  înainte ca întrebarea să fie pusă.  Aceasta este o adevărată sincronicitate.  Şi, aceasta este ce unii din voi încep să experimenteze, şi voi toţi o să experimentaţi.  Aceasta este acolo înainte ca nevoile să vină vreodată.  Aceasta este viaţa sincronistică.    Noi o să vorbim despre aceasta la întâlnirea noastră  următoare de Shaumbra.

 

Dar, pentru un moment eliberaţi toate controalele.  Simţiţi energiile vieţii sincronistice... viaţa voastră... fără control... fără limitări... unde totul este în curgere.  Aceasta curge de la voi.  Aceasta nu este înfiinţată de alţii.  Aceasta este curgerea voastră. Aceasta este divinitatea voastră, într-adevăr adusă pe Pământ, şi trăită pe Pământ.

 

Voi aţi înfiinţat controale pentru condiţiile voastre umane pentru că voi a trebuit să faceţi asta.   Aduceţi-vă aminte, de mult, foarte mult timp când voi v-aţi încarnat pe Pământ, a fost foarte dificil să menţineţi energiile voastre în această planetă, în materie.  Voi aţi înfiinţat serii elaborate de controale care vă va ţine aici, care vă va ţine prezent pe Pământ.   Voi aţi construit pe acele controale.   Acum este timpul să le eliberaţi.  Voi nu aveţi nevoie de acele controale pentru ca să aveţi energia voastră prezentă în totalitate aici pe Pământ şi în alte locuri în acelaşi timp.

 

Shaumbra, călătoria poate fi dificilă uneori pentru că voi sunteţi primii care treceţi prin aceasta.  Călătoria  este foarte răsplătitoare pentru că voi sunteţi primii.  Călătoria este foarte sacră pentru că alţii o să vină în spatele vostru, după ce voi învăţaţi despre viaţa sincronistică, calea sincronistică.  Ceilalţi o să treacă acel pod de asemeni şi o să înveţe ceea ce aţi învăţat voi de la cei mai mari învăţători şi cei mari mai maeştri ai tuturor... de la voi.

 

ŞI AŞA ESTE!

 Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

 

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

 

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.

 

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

 

“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

 

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

 

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

 

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

 

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

 

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.