MATERIALELE LUI TOBIAS

SERIA ÎNCORPORĂRII:

SHOUD 11: „FIINŢA STRĂLUCITOARE”

PREZENTAT DE TOBIAS ŞI ADAMUS SAINT-GERMAIN

Prezentat de Cercul Crimson

4 Iunie 2005

 

Eu sunt... şi aşa este (râsete din audienţă) că noi ne adunăm în această clasă a Energiei Noi unde umanii descoperă cine sunt cu adevărat,  unde acest grup special pe care noi îl numim Shaumbra, care deschide uşile, uşile Energiei Noi, uşile conştienţei noi, şi uşile trezirii conştiinţei noi.  Aceasta este o onoare pentru mine Tobias,  şi Saint Germain să fim aici simultan împreună, încorporaţi împreună în fiecare dintre voi, încorporaţi în cel care canalizează, Cauldre.  Da, noi amândoi ne-am înghesuit înăuntru azi, nu a rămas prea mult loc (râsete din audienţă)... într-adevăr pentru prima dată când avem o comunicare dublă.

 

Voi o să auziţi stereo (mai multe râsete).  Voi o să simţiţi iubirea şi căldura lui Tobias. Şi, voi o să simţiţi aroganţa şi grandoarea lui Saint Germain (mai multe râsete), împreună în acelaşi timp.  Voi o să simţiţi tradiţia şi istoria şi Evreul de Tobias.  Şi, voi o să simţiţi natura de boem a lui Saint Germain. Aşa deci, noi o să numim entitatea de azi „Contesa Saint Tobee-us” (Să Fim-Noi) (mai multe râsete).

 

Noi am fost de acord să fim amândoi care vă vorbim vouă azi, facem Shoud-ul cu voi în această zi, contopim energiile împreună.  Nu trebuie să fie doar unul dintre noi.  Nu trebuie să fie nici doi.  Poate să fie o multitudine de îngeri pe partea noastră care comunică cu îngerii de pe partea voastră, o multitudine din noi care să ajute la mişcarea energiei Shaumbra prin şi înăuntru.

 

Este pentru prima dată că noi doi lucrăm împreună simultan.  Aceasta cauzează lui Cauldre şi unora dintre voi un pic de confuzie, simţind energiile care vin de la nivele diferite.  Dar, voi sunteţi alcătuiţi să funcţionaţi în acest fel, alcătuiţi să funcţionaţi pe nivele şi dimensiuni multiple în acelaşi timp.

 

Noi venim azi în această nouă personalitate să vă ajutăm să înţelegeţi că voi nu trebuie să fiţi liniari,  că voi puteţi fi foarte multipli.  Voi puteţi exista în dimensiuni diferite.  Voi puteţi primi de la surse diferite, tot în acelaşi timp.  Şi, este mai uşor de făcut decât a trăi liniar.  Este mai uşor decât să încercaţi să concentraţi şi să menţineţi controlul pe o singură dimensiune.  Voi nu aţi fost alcătuiţi niciodată să funcţionaţi în acel fel.  Voi nu aţi fost alcătuiţi să creaţi în acel fel.

 

Spiritul, esenţa Spiritului, nu creează pe un singur nivel.  Spiritul creează pe fiecare nivel posibil în acelaşi timp simultan.  Şi, unul dintre lucrurile pe care voi le învăţaţi fiind Shaumbra, fiind învăţătorii Energiei Noi, este că puteţi fi multe lucruri în acelaşi timp.  Voi puteţi avea multe poveşti care au loc în acelaşi timp.  Şi, acestea nu trebuie să fie negative.

 

Oh, poveşti integrate într-adevăr... diferenţa de a avea multe poveşti şi de a fi ceea ce aţi numi – tulburarea multiplei personalităţi, este că ei sunt integraţi.   Ei ştiu unul de altul.  Ei vin din aceeaşi sursă activă a energiei.  Ei se iubesc unul pe altul.  Ei onorează rolul ce-l joacă fiecare, unde o persoană multiplă – în privinţa sensului vostru psihiatric – joacă de-a v-aţi ascunselea cu aspectele.  Există multă negare.  Dar, Shaumbra, un lucru ce deja voi îl învăţaţi este cum să funcţionaţi pe aceste nivele diferite.

 

Deci, noi am hotărât să venim în acest fel la voi – multipli, stereo, din diferite direcţii. Noi o să ne mişcăm în jurul vostru pe nivele diferite.  Noi o să... da,

noi o să vă alarmăm (râsete) în multe căi azi (în afara clădirii se aude

o ambulanţă sau sirena unei maşini de poliţie).  Deci, Shaumbra, într-adevăr este o onoare pentru noi toţi să fim aici.

 

Şi, noi trebuie să spunem că noi deja am trecut prin aceasta... vedeţi voi. Noi deja am trecut prin aceasta.  Noi am trecut prin acest Shoud în ultimele câteva nopţi în somnul şi visele voastre.  Noi am stat împreună cu acest grup, cei care sunt aici în această cameră în fizic, şi cei care ascultă.  Noi am Ţipat împreună, nu numai în două voci sau trei, dar ca un  grup întreg.   Noi am pus toate energiile noastre împreună, şi noi am cântat ca o singură voce şi multe voci în acelaşi timp... vedeţi voi.  Noi am făcut aceasta şi pe alte nivele – pe care voi le numiţi – dimensiuni, dimensiuni ne-fizice care au foarte puţine asemănări cu dimensiunea în care existaţi voi ca umani.   Noi am creat acel potenţial.

 

Noi am creat o strălucire.  Şi, „strălucirea” este cuvântul comunicării de azi. Nu a fost o surpriză că Andra a folosit aceasta în respiraţia făcută (ce a fost înaintea comunicării).  Acesta este titlul Shoud-ului nostru de azi, „Fiinţa Strălucitoare”.

 

Acum câteva nopţi noi am stat împreună, şi noi am creat o strălucire.  Aceasta este vibraţia care vine de la voi, energia ce se extinde.  Pusă împreună cu grupul, aceasta străluceşte.  Şi, acum voi staţi în căldura acestei energii.  Voi aţi stat în aceste scaune.  Voi staţi în casele voastre, sau în casa unui prieten, în căldura energiei pe care voi aţi creat-o acum câteva nopţi.

 

Este minunat cum lucrează aceasta.  Toate acestea implică o fizică uriaşă, dar foarte simplă. Azi noi o să învăţăm să eliberăm controlul.  Noi o să învăţăm să strălucim din nou.  Noi o să învăţăm ce înseamnă aceasta.  Noi o să învăţăm să înţelegem fizica acestuia, simţul acestuia şi iubirea acestuia.

 

Shaumbra, multe se întâmplă pretutindeni în lume chiar acum,  multe se întâmplă în conştiinţă, aşa cum am spus recent.  Dacă citiţi titlurile din ziare sau dacă vedeţi ştirile la televizor, se pare că acestea merg pe căi greşite. Dar, aceasta este o iluzie.  Noi trebuie să spunem că acesta este un tip de hipnoză sau un strat acoperitor.  Aceasta este pentru că acele tipuri de drame creează numărul de cititori ai unui ziar.  Acele tipuri de drame creează – cum să spun – un tip de energie de adicţie/de dependenţă/de viciu.

 

Dar, mergeţi dincolo de toate acestea.  Să vedem ce se întâmplă cu adevărat în lume cu oamenii pe care îi cunoaşteţi, cu oamenii cu care lucraţi, cu familia voastră.  Există o trezire uriaşă pretutindeni în lume,  aceasta nu se reflectă în titluri,  nu se reflectă în ştiri.  Există un val uriaş de Energie Nouă care îşi face prezenţa pe planetă – şi la umanii care doresc şi sunt de acord să o folosească – aceasta începe să afecteze pe toţii pe nivele diferite, pe căi diferite.

 

Unii dintre ei trec prin ceea ce aţi trecut voi acum 5, 10, 20 de ani, starea bruscă de ruptură hipnotică.  Voi numiţi aceasta trezirea lor.  Ei trec printr-o tulburare în viaţa lor ce poate cauza ce ei consideră durere sau agonie emoţională, dificultăţi.  Ei se întreabă ce li se întâmplă.

 

Dar, noi toţi ştim, şi voi ştiţi.  Aceasta este o transformare.  Aceasta îi scutură din hipnoza lor.  Aceasta îi deschide la esenţa lor adevărată.  Aceasta îi deschide la un tip de pace, un tip de iubire în înăuntrul lor ceea ce voi nu puteţi niciodată să obţineţi prin bani,  sau putere, sau oricare dintre aceste lucruri.  Voi nu puteţi să obţineţi aceasta niciodată prin rugăciune la un Dumnezeu de dinafară, sau prin a urma regulile unui grup de umani de dinafară.  Există o trezire ce ia loc.  Dacă priviţi la ce este în Acum-ul vostru, oamenii pe care îi cunoaşteţi,  oamenii care încep să vină la voi, voi o să vedeţi aceasta.

 

Uneori aceasta nu apare frumos din cauză că este dificil de eliberat poveştile vechi.  Uneori este foarte dificil pentru umani.  Şi, voi ştiţi acest lucru aşa cum staţi cu ei, lacrimile lor, căci ei au pierdut pe cineva drag lor.  Poate, ei au pierdut tot ce ei au crezut că au deţinut.  Poate ei au avut doar un tip de boală ce a acoperit corpul lor.

 

Dar, voi ştiţi, şi noi ştim, că aceasta simplu, este o schimbare a traseului. Aceasta simplu este ceea ce voi aţi numi „încrucişare de drumuri”, trezire ce ia loc. Este dificil de acceptat pentru ei cu felul lor de conştiinţă.  Dar, voi ştiţi, şi noi ştim,  că schimbările care vin sunt schimbări în adevăr, schimbări în integrarea şi contopirea umanului şi Spiritului la un loc.

 

Noi observăm ce se petrece în cultura voastră.  Este uimitor.  Este uimitor şi uneori atât de simplu că voi scăpaţi din vedere aceasta.

 

Recent voi aţi avut introducerea filmului „Războiul Stelelor” : reîntoarcerea întunericului.  Acesta a fost un serial incredibil, care a rulat aproape 30 de ani, aproape 30 de ani în trezirea voastră, Shaumbra.   Deci, mulţi dintre voi v-aţi trezit, într-adevăr, într-adevăr v-aţi trezit când aţi văzut pentru prima dată filmul. 

Poate, conştienţi voi nici nu aţi ştiut despre acest lucru. 

 

Dar, a fost... încă mai este... sau sunt semnale de atenţionare care pur şi simplu sunt ţesute în structura filmului, reamintirea a cum era pe atunci.  Aceste filme sunt bazate mai mult pe fapte decât pe ficţiune.  Cu toate că s-a întâmplat de foarte mult timp, se pare că aceasta era în viitor.   Timpul devine deformat.

 

Acesta este o poveste despre partea luminoasă şi partea întunecoasă.  Este o poveste despre a călători pentru a explora amândouă părţile.  Până la urmă voi trebuie să treceţi prin amândouă şi apoi să le re-integraţi pentru o înţelegere adevărată.  Este o poveste despre Spirit, ceea ce se numeşte „forţa”.   Este o poveste despre călătoria voastră.  Mulţi dintre voi vă relataţi la acesta foarte strâns pentru că acestea sunt poveştile bătăliilor cu care v-aţi luptat.  Oh, voi nu aţi avut nave metalice zburătoare. Acestea au fost făcute în realităţile ne-fizice.  Dar, Shaumbra, acest lucru a fost real.

 

În film unul trece pe partea întunecoasă,  devine conducătorul şi comandantul părţii întunecoase,  şi explorează cum este aceasta.   Celălalt, Luke, lucrează pe partea luminii. Vedeţi voi, Luke a fost antrenat să fie un luptător.  Dar, când el a ajuns la antrenamentul mai avansat, el a trebuit să uite de tot ce a învăţat în antrenamentele anterioare.   El a trebuit să uite cum să ţină sabia luminii. El a trebuit să uite toate obişnuinţele.  El a trebuit să uite controlul despre care a învăţat, că el a devenit luptător disciplinat.  El a trebuit să le elibereze.

 

Aduceţi-vă aminte când el a avut probleme, el a auzit vocea care a venit la el, vocea canalizată care a spus, „Simte forţa, Luke”.  Nu a spus, „Gândeşte forţa, Luke”.  Aceasta nu a spus, „Analizează forţa” (râsete din audienţă).  Aceasta a spus, „Simte forţa, Luke”   permite să curgă prin toate părţile fiinţei tale.  Ieşi afară din mentalul tău.  Eliberează controalele.  Uită tot ce ai învăţat.

 

Şi Luke, ca şi voi, a rezistat la început.  El a învăţat foarte bine controalele lui.  El a învăţat cum să se mânuiască pe el însuşi prin mentalul lui, cum să controleze acţiunile lui, gândurile lui.  Şi, el s-a simţit incomodat în eliberarea tuturor controalelor.

 

Dar, odată ce a eliberat, odată ce el a simţit „forţa” şi i-a permis să curgă prin el,  a permis mentalului să mânuiască lucrurile pe care le presupunea,  dar el a permis „forţei” să curgă prin el,  şi când a făcut acest lucru pentru prima dată acolo era o simţire aurie.  Era o simţire euforică.   Era o simţire de aducere aminte când el s-a conectat din nou cu „forţa”. Şi, apoi aceasta a curs.   El a ştiut ce trebuia să facă înainte de a face.  El a ştiut ce o să facă adversarul lui înainte ca acesta să facă ceva.  Aceasta a fost doar acolo.  Aceasta a curs.

 

Shaumbra, mulţi dintre voi aţi experimentat deja acest lucru.  Voi aţi experimentat aceasta, să numim aceasta cunoaştere divină, momentul acela auriu ce transcende starea normală a conştiinţei umane.   Voi nu puteţi explica la nimeni.  Voi nici nu puteţi să vă explicaţi aceasta vouă înşivă.  Voi doar ştiţi.

 

Acesta este momentul când voi daţi drumul la controale... uneori pentru că voi trebuie.  Luke a fost nevoit să elibereze controalele.  El a ştiut că a fost manevrat de adversarul lui.  El a ştiut că o să fie o anumită moarte dacă el continuă să folosească calea lui veche de luptător, căile luptătoare controlate.  El nu a avut o alegere.   El a trebuit să le elibereze.

 

Voi desigur aveţi o alegere.  Voi nu sunteţi în acea situaţie în care era Luke.  Dar, totuşi aceasta este o poveste minunată de învăţat despre eliberarea controlului. Tobias a vorbit despre aceasta luna trecută – a elibera complet.  Acum, voi doar aţi început să atingeţi suprafaţa acesteia.  Voi aţi avut prima experienţă de a elibera controlul.  Noi vă încurajăm să continuaţi să eliberaţi controalele.

 

Există un lucru; acesta se cheamă divinitate.  În filmul „Războiul Stelelor” acesta a fost numit „forţă”.  Dar, aceasta este divinitatea voastră. Aceasta este în jurul vostru şi în înăuntrul vostru.  Aceasta nu aparţine altui loc.  Aceasta nu este o energie cumva îndepărtată.  Aceasta este foarte aproape şi foarte personală.   Eliberarea controalelor dă voie la divinitate să vină înăuntru, permite contopirea umanului cu divinul. Eliberarea controlului la început a fost puţin înfricoşătoare.  Aceasta are nevoie de obişnuinţă.

 

Şi, noi ştim că mulţi dintre voi aţi eliberat controalele.  Voi aţi avut ceva experienţe cu acesta în ultimele 30 de zile.  Aşa cum continuaţi să le eliberaţi, urmează cunoaşterea divină, curgerea... după aceea strălucirea.

 

Aşa cum s-a spus în Shoud-ul din luna trecută, controlul a fost ceva ce aţi învăţat... aşa cum un olar învaţă să controleze argila... să controleze roata, roata olarului... şi viteza roţii... controlul argilei în sine... şi lucrul cu mâna cu controlul asupra acesteia.  Dar, ce creează un olar... o oală... poate o sculptură? Aceasta este statică. Aceasta doar stă. Aceasta este dată jos de pe roată. Aceasta este pusă într-un cuptor pentru a se usca, pentru a se procesa, pentru a se întări.  Aceasta pur şi simplu se îmbracă în energia care a fost original formată. Aceasta este controlată acum.  Şi, oala este pictată şi pusă pe un raft.  Şi, aceasta este controlată în acea stare de existenţă.

 

Deci, Shaumbra, controlul limitează abilitatea ca energia să se extindă în voi.  Voi aţi controlat energia voastră în fiecare moment din viaţa voastră.  Voi aţi fost olarii, care aţi format poveştile voastre.  Voi le-aţi format foarte bine.  Voi aţi curăţat multe suprafeţe aspre.  Voi le-aţi reformat uneori ca să se potrivească cu conştiinţa voastră nouă.  Dar, într-un sens,  încă mai este controlată.  Aceasta încă mai este formată într-un vas foarte specific. Aceasta se cheamă povestea voastră.

 

Acum, este timpul să daţi jos acele controale ale poveştilor voastre şi priviţi ce se întâmplă în viaţa voastră.  Priviţi ce sincronicităţi noi vin la voi.  Este timpul ca strălucirea să ia loc.

 

Deci, să vorbim puţin despre fizica energiei ce ia loc.  Aşa cum am spus, nu există energie.  Aceasta nu există în rai.  Nu există un lucru ce se numeşte energie.  Nu există forţe opuse de pozitiv şi negativ.  Există doar potenţial neutru, ce aşteaptă să fie activat.

 

Voi activaţi acest potenţial prin conectarea voastră cu lucrul numit „câmp”.  Apoi, voi îl aduceţi în stări variate ale realităţii sau dimensiunii. Când îl aduceţi pe acesta pe Pământ, acesta este format şi controlat, şi apoi pus la lucru de voi.  Voi puteţi alege orice set de potenţiale.  Voi puteţi alege să aveţi o expresie pozitivă sau o expresie negativă, masculină sau feminină.  Voi alegeţi.

 

Energie ca atare nu există.  Aceasta este doar potenţial, care aşteaptă să fie exprimat.  Acum, voi sunteţi cei care formaţi acest potenţial.  Voi sunteţi de asemeni cei care îl controlaţi.  Controlul limitează abilitatea oricărei creaţii de-ale voastre, inclusiv pe voi înşivă şi povestea voastră ce străluceşte.  Ce vrem să spunem prin asta?  Ei bine, acesta este miezul discuţiei noastre de azi.

 

Fiecare fiinţă Creatoare, fiecare fiinţă însufleţită are abilitatea de re-creator, să continue perpetuarea creaţiilor,  să creeze din nou şi din nou.  Abilitatea de Creator nu este inerent în obiectele neînsufleţite, în lucruri ca pomi şi aproape toate animalele.  Aproape toate animalele de casă nu au abilitatea de Creatori.  Ele nu radiază energie ca voi.

 

Voi sunteţi fiinţe Creatoare.  Strălucirea voastră este prelungirea creaţiei voastre.  Dar, voi aţi trăit în vasul acesta foarte controlat pe care l-aţi sculptat.  Şi, voi nu mai radiaţi de loc, nu la gradul la care aţi putea.  Nu există continuare a energiei voastre.

 

Cu alte cuvinte, voi aveţi totul stagnat în povestea voastră,  stagnat în acoperământ, în sisteme de încredere,  şi în hipnoză că adevărata voastră energie creatoare nu este liberă.  Aceasta este ca şi acea oală.   Este ca şi acea vază creată de olar, ce stă pe raft reţinută, structurată, statică, limitată. Este timpul să vă deschideţi.  Este timpul să începeţi să străluciţi energia voastră.

 

Acum, voi staţi aici acum, sau citiţi în momentul vostru de Acum, şi mulţi umani, chiar şi mulţi Shaumbra,  strălucesc, permit strălucirea lor,  energiile lor Creatoare sunt însă pe o limită foarte de bază, foarte limitată.  Deci, ce se întâmplă este că şi viaţa voastră este limitată.  Ce vine înapoi la voi este limitat.

 

Când eliberaţi controalele, voi radiaţi această energie frumoasă.  Aceasta este o energie vie.  Este atât de vie încât tot ce atingeţi, tot ce contactaţi, tot la ce vă gândiţi, este afectat de energia voastră Creatoare.

 

Imaginaţi-vă pe voi înşivă o flamă/flacără frumoasă, o energie radiantă.  Voi nu forţaţi aceasta pe nimeni sau nimic.  Voi simplu o radiaţi.  Aceasta este ceea ce unii arhangheli mari fac – ei simplu radiază. Aceasta este ceea ce unii dintre voi aţi avut – cum să spun – o simţire sau perspicacitate sau imaginea flamei, flama lui Mihail, chiar şi flama lui Metatron şi a multor altora. Aceasta este strălucirea fiinţei lor. Şi voi percepeţi acea lumină, acea flamă...nu este deranjantă/agresivă, aceasta nu încearcă să schimbe nimic.  Aceasta simplu radiază Energie Nouă potenţială pentru oricine care doreşte să o abordeze.

 

Shaumbra, voi aţi fost foarte limitaţi în strălucirea voastră din cauza controalelor, din cauza iluziilor.  Este timpul să eliberaţi acestea.

 

Pur şi simplu, dacă voi aveţi în mână un creion, când atingeţi fizic un creion, voi radiaţi energia voastră în creion.  Acel creion va continua să menţină energia voastră, să simtă energia voastră.  Voi constant radiaţi energie,  cu toate că este la un nivel foarte jos chiar acum.  Dar, voi radiaţi energie în tot.  Şi, din nou când noi spunem „strălucitor”, aceasta este o energie strălucitoare, o expansiune, o energie aurie.   Aceasta nu încearcă să schimbe;  aceasta simplu trimite afară un potenţial.

 

Voi observaţi, de exemplu, că strălucirea voastră, divinitatea voastră, străluceşte pe tot. Aceasta este chiar şi când maşina voastră,  automobilul pe care-l conduceţi, ia energia voastră pentru că voi pur şi simplu o coloraţi cu divinitatea voastră.   Uneori, voi daţi un nume la maşina voastră.  Aceasta este ca şi voi şi ca atribuţiile voastre.  Aceasta este plină cu energia voastră.

 

Animalele voastre şi cele de casă sunt pline cu energia voastră.  Voi le radiaţi lor.  La cei care sunt apropiaţi vouă în viaţa voastră... voi radiaţi constant, străluciţi.  Şi, după un timp unele din acele energii, dacă aceştia sunt oameni sau obiecte, preiau multe atribuţii ale energiei voastre şi ele încep să arate ca şi voi, sună ca şi voi.  Ele îşi iau ceva din identitatea voastră.  Vedeţi voi, fiinţa Creatoare are acea capabilitate să facă acest lucru.  Scaunul în care staţi... ia esenţa forţei de viaţă a voastră.

 

Ştiţi voi că voi puteţi sculpta un model, sculptaţi ceea ce numiţi o păpuşă.  Voi puteţi sculpta o fiinţă din argilă, să faceţi să arate ca un uman, orice doriţi voi.   Şi voi puteţi pune energia voastră, radiaţi energia voastră în acea sculptură de argilă şi pur şi simplu să o aduceţi la viaţă.   Aceasta înseamnă strălucire.  Aceasta este capabilitatea ce o aveţi voi... da, un obiect neînsufleţit,  o bucată mare de argilă formată poate într-o figură de uman.

 

Aşa cum respiraţi înăuntru şi afară, aşa cum nu uzaţi forţa şi fără efort, doar simplu strălucire, acea bucată de argilă pe care aţi sculptat-o într-o figură de uman poate să primească viaţă, să fie vie.  Aceasta este adevărat.  Eu am făcut aceasta de mult.  Aceasta de fapt începe să respire odată cu voi.  Voi puteţi încerca aceasta.   Este nevoie de un timp.  Aceasta are nevoie de înţelegerea simplităţii misticului şi înţelegerea strălucirii voastre proprii.

 

Dar, voi puteţi răsufla în aceasta, să respiraţi cu aceasta, şi aceasta va primi viaţă.  Voi o să vedeţi acest lucru.  Oh, aceasta poate să ia un timp lung, lung, dar voi o să vedeţi că o să înceapă să respire.  Într-o zi o să înceapă să se mişte.  Şi, într-o zi de fapt o să se ridice.  Într-o zi o să înceapă să vorbească.

 

Da,  de asemenea lucruri sunteţi voi în stare să faceţi chiar acum.  Din nou, este nevoie de ceva efort... şi noi suntem rugaţi să nu folosim cuvântul „efort”. Este nevoie de răbdare.  Este nevoie de răbdare pentru a învăţa cum să faceţi aceasta.  Noi nu sugerăm să mergeţi cu toţii afară şi să faceţi acest lucru. Dar, noi folosim aceasta mai mult ca un exemplu, cum lucrează energia, cum lucrează energia voastră.  Voi radiaţi constant energii în tot.

 

Acum, noi menţionăm aceasta ca o parte importantă a fizicii din Energia Nouă.  Noi menţionăm aceasta pentru că acest lucru se întâmplă oricum.  Se întâmplă chiar acum.

 

Dar, nivelul vostru de strălucire este foarte jos.  Noi nu avem o măsurătoare pe partea noastră. Dar, să vă ajutăm să înţelegeţi noi folosim o scală între 1 şi 10. 

1 este o fiinţă umană la o strălucire foarte, foarte, foarte joasă, foarte puţină energie divină curge de la aceasta;  10 este cea mai mare unde aceasta doar curge afară, fără obstacol, neinhibat, curge deschis şi pur, şi are cea mai mare forţă de viaţă a energiei.

 

Mulţi umani funcţionează între 3 şi 5, foarte jos.  Nivelul lor de strălucire este foarte jos din cauza limitărilor, controalele şi restricţiile pe care şi le impun pe ei înşişi, şi sistemele de încredere pe care le au.   Ele sunt reţinute în acea sculptură de argilă.  Ele sunt întărite în înăuntrul lor.  Ele sunt aduse în poveştile lor.

 

Mulţi Shaumbra radiază între nivelele 4 şi 6 chiar cum.  Strălucirea voastră este mai mare şi mai luminată. Dar, încă mai sunt multe controale, încă există sisteme de credinţă limitate, care vă ţin înapoi.

 

Importanţa strălucirii energiei acesteia este multiplă, multi-dimensională.  În primul rând când voi vă permiteţi vouă înşivă ca energia divină să radieze, aceasta înseamnă că voi nu le puneţi în capcană în înăuntrul corpului vostru sau realităţii voastre.  Voi le daţi voie să curgă.  Şi, fiecare energie este proiectată să curgă.  Nu este proiectată să fie închisă, prinsă în acel vas, în acea sculptură a corpului vostru.  Aceasta a fost proiectată să curgă.

 

Când voi radiaţi energie, voi sunteţi Creatori adevăraţi.  Ce faceţi este că lăsaţi potenţialul să curgă în înăuntrul tuturor lucrurilor.  Voi extindeţi energia.  Când voi radiaţi energie, ce faceţi este, că vă daţi voie vouă înşivă şi la toate creaţiile voastre libertatea şi dreptul de a continua să evolueze... vedeţi voi.

 

Mulţi Creatori umani, multe fiinţe umane, nu dau dreptul să continue să se extindă şi să trăiască. Ei creează ceva, şi limitează aceasta, şi limitează aceasta.  Şi, aceasta nu curge niciodată.  Niciodată... este ca şi vaza – este pusă pe un raft. Aceasta nu schimbă niciodată natura vazei... vedeţi voi.  Mulţi umani creează ceva, controlează aceasta, şi opreşte procesul creaţiei.  Mulţi dintre voi aţi făcut în proporţii mari în trecut.  Mulţi dintre voi încă mai bâjbăie şi se împleticesc cu creaţia din această cauză.

 

Creaţia adevărată este de a da viaţă la ceva... să daţi viaţă la o idee, un simţ, o concepţie... de a da viaţă la acestea... şi apoi a recunoaşte aceasta de „a fi”... a permite să evolueze continuu... a permite să crească continuu... nu de a reţine. O parte din voi se simte cam ciudat despre acest lucru pentru că voi gândiţi că dacă creaţi ceva voi trebuie să limitaţi aceasta.  Apoi, voi aveţi o responsabilitate şi o obligaţie la aceasta.  Şi, aceasta are o responsabilitate şi o obligaţie la voi.  Dar, aceasta nu are.

 

Un Creator adevărat creează şi eliberează.  Aceasta întotdeauna va fi creaţia voastră.  Dar, acum aceasta îşi va lua propria ei viaţă. Aceasta va continua să se extindă şi să crească.  Aceasta va continua să se redefinească însăşi mereu şi mereu în loc să fie o bucată de argilă care este transformată într-o vază şi pusă pe raft. Aceasta va fi o bucată de argilă transformată într-o energie vie care într-un moment poate să fie vaza... în momentul următor poate să fie un copac... şi în momentul următor să fie o pasăre... şi în următorul moment să se reîntoarcă la originea ei de argilă.

 

Aceasta este alchemie.  Aceasta este transmutare.   Aceasta este natura adevărată a energiei.  Aceasta sună familiar, noi ştim, pentru că noi deja am discutat despre acest lucru.  Noi deja lucrăm cu aceasta.  Voi lucraţi cu aceasta.  Şi, aceasta vă reîntoarce la energiile originale Creatoare ale voastre care nu sunt umbrite de controalele şi limitările sau fricile creaţiei.

 

Aceasta este adevărata strălucire.  Aceasta face Spiritul – străluceşte, nu controlează, nu limitează.  Aceasta este graţie.  Aceasta este curgere, Shaumbra.  Aceasta vi se întâmplă vouă în viaţa voastră.

 

Acum, aşa cum radiaţi energie, voi străluciţi un potenţial ce nu are agendă.  Acesta, simplu este potenţial divin.  Aşa cum voi creaţi lucruri, aduceţi-le în realitate, şi daţi-le dreptul propriu să continue să evolueze, aceasta schimbă toată curgerea energiei înapoi la voi, de asemeni.   Un aspect simplu al fizicii Energiei Noi:  când voi controlaţi energia ce pleacă de la voi, energia va fi controlată atunci când vine înapoi.  Voi puteţi spune pur şi simplu că omniversul este exact.  Acesta este exact.

 

Deci, dacă controlaţi, atunci voi veţi fi controlaţi.  Dacă controlaţi energia în înăuntrul vostru şi curge în afară din voi, totul o să vină înapoi la voi ca un control.  Când vă deschideţi,  daţi drumul la controalele voastre proprii, şi începeţi tipul de creaţie nouă graţioasă strălucitoare, totul o să vină înapoi la voi ca şi o creaţie graţioasă strălucitoare.

 

Acest proces este simplu, atât de simplu căci unii dintre voi vor spune,” Dar de ce nu ne-ai spus cu cinci ani în urmă?  De ce a trebuit să trecem prin toate aceste Shoud-uri?  De ce trebuie să stăm la aceste întâlniri lungi şi să trecem prin aceste dificultăţi în procesarea noastră?”

 

În primul rând, Shaumbra, este pentru că nouă ne place să venim să vă vizităm (ceva râsete). Acesta ne dă un scop de a fi aici cel puţin odată pe lună.  Şi, în al doilea rând,  la început voi nu aţi avut baza de înţelegere.  Voi ne-aţi spus nouă; acestea sunt Shoud-urile voastre.  Voi aţi vrut să mergeţi pas cu pas, bucată cu bucată ca toate acestea să aibă sens;  toate acestea au curs şi s-au integrat împreună.  Toate acestea erau armonioase.

 

Deci, din nou, înţelegeţi fizica energiei:  energia este un potenţial, adus în expresia realităţii voastre, folosit pentru Creatori.  Voi acum creaţi fără control. Şi, voi permiteţi ca acest potenţial să curgă.  Voi îi daţi viaţă.  Voi îl binecuvântaţi.  Voi îi daţi viaţă, şi permiteţi să continue să evolueze şi să se extindă.

 

Acum, ce vine înapoi la voi este o energie care curge liberă ce vă serveşte absolut,  serveşte absolut toate nevoile şi dorinţele pe care le aveţi.  Aceasta vine înapoi la voi clar şi pur aşa cum aţi permis să meargă afară de la voi.  Aceasta este natura adevărată a Creatorului – luaţi potenţialul crud, aduceţi-l într-o formă de energie şi creaţi cu acesta, şi daţi-i viaţă.

 

Unde mulţi dintre voi aţi intrat în dificultate este că voi aţi început să înţelegeţi natura energiei şi natura de Creator, dar voi încă limitaţi creaţiile voastre.

Voi nu daţi permisiune la acestea să se exprime.  Voi încercaţi să le limitaţi şi să restrângeţi şi să menţineţi proprietatea asupra lor.  Daţi-le drumul, Shaumbra.  Daţi-le drumul.   Priviţi cum toate aceste curgeri noi apar. Priviţi cum sincronicităţile devin felul vostru de viaţă, în loc de excepţia vieţii.

 

Acum, există un singur lucru dificil aici, o arie de dificultate pe care mulţi dintre voi o aveţi, aveţi probleme cu aceasta.  Aceasta este noţiunea întreagă a dorinţei divine contra dorinţei umane.  Şi, se pare că sunt multe contradicţii în vieţile voastre ce apar pentru că umanul doreşte un lucru şi ceea ce aţi numi cel divin sau Spiritul se pare că are o altă noţiune/dorinţă.

 

Ce se întâmplă la mulţi dintre voi în viaţa voastră, este că voi o să vă rugaţi, voi o să cereţi lucruri,  voi o să încercaţi să creaţi lucruri.  Şi, acestea nu se împlinesc. Apoi, voi vă supăraţi cu Spiritul sau cu voi înşivă.  Voi simţiţi că nu sunteţi un Creator adevărat.   Până nu de mult divinul şi umanul au fost separaţi.  Voi i-aţi tratat separaţi.  Voi aţi ridicat un zid între ei şi aţi spus, „Eu sunt uman aici, şi eu ştiu că divinitatea este pe partea cealaltă şi noi nu suntem conectaţi.”

 

Ei bine, ei se împreunează. Există o reuniune sau o integrare a celor doi. Aceasta ia loc în această realitate.  Aceasta nu ia loc în eter.  Aceasta ia loc în momentul vostru de Acum.  Cei doi se împreunează.  Voi o să începeţi să înţelegeţi ce a fost o dorinţă umană veche – o dorinţă foarte limitată – şi ce a fost dorinţa, iubirea sufletului vostru, spiritului vostru.

 

Permiteţi să dăm un exemplu.  Umanul, povestea în care vă aflaţi chiar acum, nu vrea să moară niciodată.  Aceasta vrea să continue.  Aceasta vrea să trăiască şi să trăiască şi să trăiască.  Umanii pentru o veşnicie de timp au căutat viaţă eternă în timp ce au fost în corp uman.   Şi uneori umanii vor spune, „Bine, atunci eu nu voi crea moarte pentru mine.  Eu creez că eu voi trăi pentru totdeauna”.  Dar, totuşi voi muriţi.  Voi o să muriţi.  Voi aţi făcut aceasta de multe ori până acum.  Voi deja aţi devenit buni la aceasta (ceva râsete).

 

Şi,  apare să fie o contradicţie între ce spuneţi voi ca Creatori, Creatorii umanului vostru, şi ce spuneţi ca Creatori divini.  Uneori există multă diferenţă între cei doi ceea ce vă cauzează mari confuzii.  Voi nu ştiţi pe care parte să vă întoarceţi.  Cei doi se contopesc.  Voi începeţi să aveţi o privire generală.  Voi începeţi să aveţi înţelegerea planului divin, dorinţa divină contra dorinţei umane.

 

Dorinţa umană uneori a fost învelită în povestea limitată.  A fost învelită în sisteme de credinţe ceea ce nu au servit scopul înalt al fiinţei.  Noi uneori spunem pe partea noastră – dorinţa umană contra înaltei, dorinţei divine.  Şi ca o regulă, nevoile divine iau o prioritate peste uman pentru că voi vreţi să muriţi mai devreme sau mai târziu; altfel, voi vă înţepeniţi în poveştile voastre vechi. Este foarte greu să ieşiţi afară din acestea.  Voi aţi plănuit aşa.  Voi aţi plănuit moartea ca voi să fiţi eliberaţi, să nu fiţi înţepeniţi sau întipăriţi în acele poveşti.  Deci, acesta este un exemplu cum dorinţa umană şi dorinţa divină uneori nu se împreunează.

 

Dar, există o cauză şi un scop.  Uneori voi vă uimiţi de ce nu aveţi un iubit în viaţa voastră, un partener să împărtăşiţi lucrurile.  Voi vă supăraţi.  Voi sunteţi supăraţi din această cauză.   Uneori divinul are nevoie şi doreşte să aibă prioritate peste uman.   Uneori este important ca voi să aveţi acel timp pentru voi înşivă să descoperiţi cine sunteţi, să înţelegeţi cine sunteţi cu adevărat.  Divinul înţelege că voi aţi fi fost distraşi dacă ar fi fost un alt uman în viaţa voastră.

 

Uneori vă miraţi cine într-adevăr cere loviturile.  Dar, ce se întâmplă cum vă deschideţi, Shaumbra, aşa cum umanul cu divinul se contopesc, voi o să aveţi un sens de dorinţă generală, curgere totală.  Voi sunteţi prinşi în limitări umane.  Voi nu sunteţi prinşi în ce aţi considera nevoi mărunte.  Dar, voi mergeţi pentru nevoi înalte, scopuri mari înalte.

 

Deci, noi ştim că de multe ori când voi încercaţi să creaţi conştienţi voi daţi de acele blocaje şi probleme.  Dar, cu această integrare şi contopire voi o să începeţi să căpătaţi mai multe sensuri din toate acestea.  Voi o să daţi drumul la controale.  Voi radiaţi energia voastră. Voi binecuvântaţi creaţiile voastre.  Şi voi deveniţi vii.  Energia vine înapoi să vă servească.  Energia vine înapoi să vă servească în căi noi.  Aceasta se cheamă „viaţă sincronistică”.

 

Într-un sens, voi puteţi spune că în viaţa sincronistică nu sunt nevoi.  Totul este deja acolo. Voi nu trebuie să vă chinuiţi cu acestea.  Voi nu trebuie să vă luptaţi corp la corp cu viaţa niciodată.  Aceasta este acolo.  Într-un sens, în viaţa sincronistică nu este creaţie forţată.

 

Voi nici nu trebuie să definiţi de ce aveţi nevoie.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi despre acest lucru numit abundenţă sau sănătate sau oricare din acestea. Aceasta doar este acolo.  În viaţa sincronistică nu sunt nevoi pentru că totul a fost satisfăcut.  Există o curgere ce vine înăuntru pe care voi o puteţi simplu atinge  şi din care să luaţi tot ce aveţi nevoie în acel moment.

 

În viaţa sincronistică, aşa cum am spus înainte, răspunsul este acolo înainte ca întrebarea să fie pusă.  În viaţa sincronistică există o reuniune continuă neîntreruptă cu divinitatea voastră şi cu Spiritul.  Voi nu încercaţi să forţaţi aceasta.  Voi nu trebuie să încercaţi să hotărâţi aceasta.  Aceasta doar este acolo.  Aceasta doar curge.

 

Să ajungeţi la viaţa sincronistică, Shaumbra – aceasta nu este prea departe – şi pentru a ajunge acolo, este nevoie doar să eliberaţi controalele.  Aceasta se întâmplă natural.  Noi am spus de mult – lucrul cel mai bun de făcut, lucrul cel mai bun de făcut este să ieşiţi în afara căii voastre.  Controalele sunt în calea voastră. Controalele aduc un tip de voal sau barieră, o separare între voi şi divinul, între voi şi sincronicitate.

 

Puneţi jos controalele şi fricile şi sistemele de credinţe.  Permiteţi la toate acestea să plece.  Viaţa sincronistică atunci imediat începe să se conecteze, să ia loc în viaţa voastră.  Toate acestea sunt acolo.  Acest lucru este dificil de a descrie pentru că aceasta nu este o formulă.  Este doar o cale de a fii.  În viaţa sincronistică există acea curgere.

 

Da, voi faceţi; voi încă trăiţi în realitatea umană.  Voi încă trebuie să vă sculaţi dimineaţa, dacă doriţi aceasta.  Voi încă mai trebuie să participaţi în lumea materială. Dar, aceasta devine mult mai uşoară.  Nu există stres.  Nu există împingere. Nu există luptă mentală.

 

Viaţa sincronistică curge.  Oamenii sunt acolo, doar se întâmplă să fie acolo.  Uneltele şi resursele sunt acolo.  Voi nici nu trebuie să încercaţi să le planificaţi.  Voi nu trebuie să depuneţi efort cu ele.  Voi nu trebuie să vă rugaţi pentru ele. Ele doar apar.

 

Voi o să realizaţi cum intraţi în viaţa sincronistică, voi o să realizaţi că toate acele lucruri erau deja acolo.  Voi doar nu le-aţi văzut.  Voi o să vă pălmuiţi pe frunte şi o să vă minunaţi cum de le-aţi scăpat din vedere.   Voi o să realizaţi că fiecare resursă, unealtă, persoană, energie, sănătate, iubire erau deja acolo. Voi doar nu le-aţi văzut.

 

Voi aţi fost atât de ocupaţi cu poveştile voastre, foarte concentraţi cum să încercaţi să creaţi realitatea voastră.  Voi sunteţi atât de ocupaţi să fiţi umani că voi nu aţi văzut acestea.  Dar, acestea erau deja acolo.  Acestea sunt acolo gata să vă servească, gata să intre.

 

Viaţa sincronistică... voi puteţi spune că nu există aşteptări.  Nu sunt nevoi.  Noi, acum nu spunem, „Mergeţi şi aruncaţi sau să scăpaţi de toate posesiile voastre pământeşti”.  Aceasta de asemeni este o activitate forţată.  Voi nu trebuie să forţaţi.  Voi o să descoperiţi în viaţa sincronistică că voi nu aveţi nevoi, de exemplu, o maşină nouă, sau de o casă nouă.  Voi nu aveţi nevoie de oameni pe care să-i iubiţi, oameni care sunt veseli pentru că aceştia erau deja acolo.

 

Vedeţi voi, dacă este deja acolo, cum este posibil să aveţi nevoi?  Locul adecvat de a trăi, maşina potrivită pentru voi deja o să fie acolo.  Nevoile sunt satisfăcute înainte ca voi chiar să ştiţi.  Aceasta este curgerea!  Aceasta este sincronicitatea!  Aceasta nu este un tip de mişcare magică a mâinii.  Aceasta nu este un tip de activitate psihică.   Aceasta este graţie, graţie divină ce o aduceţi voi înăuntru în viaţa voastră.

 

Voi o să găsiţi că nici nu aveţi nevoie de un plan pentru că planul este deja acolo înainte ca voi să ştiţi aceasta.  Totul apare înainte ca nevoia să fie stabilită... vedeţi voi.    Viaţa sincronistică schimbă toată relaţia de nevoi şi timp şi realitate.  Aceasta schimbă relaţia liniară de a trăi în aşa fel că aceasta este satisfăcută înainte ca nevoia să fie vreodată realizată... vedeţi voi. Acesta este un tip de extindere, circulară, de creştere, trăire dinamică în viaţa voastră.

 

Sunteţi voi cei care aveţi grijă de nevoile voastre... de voi, nu de Spirit, nu de noi.  Voi aveţi grijă de nevoile voastre înainte ca voi să realizaţi că aveţi nevoie de acestea.  Aceasta este trăire sincronistică: nu căutări, nici chiar căutări pentru răspunsuri pentru că răspunsurile sunt acolo înainte ca voi să realizaţi că aveţi o întrebare... nu căutări pentru Spirit pentru că spiritul este deja acolo... nu căutări

pentru îngeri pentru că îngerii sunt deja acolo – ei întotdeauna au fost acolo, ştiţi voi – nu căutări pentru aspectele vieţilor voastre trecute pentru că voi aţi creat un spaţiu în care ele deja sunt acolo.

 

Trăirea sincronistică este o cunoaştere mare spirituală în momentul prezent.  Şi, din nou acesta nu ia nici o forţă sau efort ca să ajungeţi acolo, Shaumbra.  Nu există punctaj sau curiculum sau linii călăuzitoare pe care trebuie să le urmaţi să ajungeţi acolo.  Aceasta se poate întâmpla chiar acum.  Aceasta se poate întâmpla în momentul când în mod conştient eliberaţi sistemele de credinţe vechi.  În momentul în care voi eliberaţi controalele în viaţa voastră aceasta se poate întâmpla.  Într-un sens, aşa cum ştiţi din discuţiile noastre de acum câteva nopţi, aceasta deja s-a întâmplat.  Aceasta deja s-a întâmplat.

 

Viaţa sincronistică este cea pe care alţii nu o să o înţeleagă pentru un timp de.  Cei care mai sunt în lumea dualităţii... ei nu o să înţeleagă deloc.  Ei o să vă invidieze. Ei o să vă invidieze până la punctul de dispreţuire... de respingere, sau o să încerce să vă rănească, să găsească secretul, elixirul.  Ei vor acestea.  Ei vor atât de mult, dar ei nu înţeleg ce este cu adevărat în aceasta.

 

Ei vor să facă povestea lor veche puţin mai mare şi mai bună.  Ei vor să fie super umani, în loc să fie divini umani.  Şi, aici este o diferenţă mare.  Ei vor super puteri în loc de a fi fiinţe divine.  Ei vor să creeze şi să controleze, în loc să creeze şi să binecuvânteze şi să permită, să permită creaţiile voastre fiinţei lor proprii.

 

Voi ştiţi, fiecare viaţă din trecut pe care aţi avut-o voi aţi creat să trăiţi continuu.  Voi aţi acordat existenţa aceasta.  Şi, aceasta continuă să trăiască pe o altă dimensiune... nu aici pe Pământ, pentru cea mai mare parte, dar nu în general. Aspectele voastre din vieţile trecute trăiesc mai departe şi mai departe şi mai departe.  Ele nu sunt fiinţe Creatoare ca şi voi.  Ele nu pot crea Energie Nouă, spaţiu nou,  dar ele continuă să se învârtească, să se extindă în energia pe care voi aţi acordat-o lor.

 

Deci, alţi umani nu o să înţeleagă acest lucru numit viaţă sincronistică, pentru un timp de, până ce ei o să treacă prin unele procese prin care aţi trecut voi:  de învăţare... de înţelegere... de eliberare... de a da drumul... de realizare că voi sunteţi fiinţe spirituale şi totul este deja acolo... realizarea că voi de asemeni sunteţi Dumnezeu.  Ei nu o să înţeleagă cum lucrează viaţa voastră fără efort. Ei nu o să înţeleagă cum puteţi să consumaţi atât de puţină energie şi realizaţi atât de mult.

 

Shaumbra, mulţi dintre voi aţi realizat aceasta nu demult – cum să spun – fenomenul de a fi scos din lumea dualităţii, din serviciul vostru şi din familiile voastre şi alte lucruri,  aţi fost scoşi de la ei pentru că energia voastră nu mai este compatibilă în acel mediu.  Dar, voi creaţi mediul nou pentru voi înşivă.  Acesta este puţin înfricoşător, de a da drumul la toate căile vechi. Dar, voi creaţi un mediu sincronistic nou de trăire pentru voi înşivă.  Voi a trebuit să fiţi scoşi din căile vechi ca să le puteţi descoperi pe cele noi. Voi le puteţi descoperi pentru că ele deja sunt acolo.

 

Acesta nu este un joc mental.  Mai mult ca orice, nu este un joc mental.  Noi nu vrem ca voi să mergeţi afară după ce ascultaţi sau citiţi acest Shoud şi să încercaţi să jucaţi jocuri cu mintea voastră, spunând, „Aceasta deja este acolo. Aceasta deja este acolo.”  Aceasta este energie forţată.  Aceasta încearcă să vă cârmuiască pe voi într-un sistem de credinţă care este foarte dificil de a manifesta în acel fel.   Dar, mai degrabă este vorba despre a şti din inimă, acceptarea că deja este acolo, totul, acceptarea că trăirea sincronistică este deja aici.

 

Când daţi de probleme cu acestea, şi simţiţi că nu se potriveşte cu voi,  când voi simţiţi că alunecaţi înapoi în dualitatea veche, priviţi mai întâi la controalele care poate vă limitează, controalele care vă interzic de a experimenta aceasta în viaţa voastră.   Aşa cum s-a spus în ultimul Shoud, acesta ia o încredere uriaşă pentru a da drumul la controale, încredere uriaşă în voi înşivă ca să trăiţi în sincronicitate, de a şti că s-a îngrijit absolut de toate, de a şti că corpul vostru fizic se poate însănătoşi, că mintea voastră se poate rebalansa.  Tot de ce aveţi nevoie în viaţa voastră deja a venit la voi. Aceasta ia o încredere uriaşă.  Mai mult ca orice, acesta este punctul unde voi, noi suntem, încredere de sine, marea eliberare, marea eliberare.

 

Deci, grupul care stă aici azi, să permitem să simţim aceasta şi să experimentaţi pentru voi înşivă – marea eliberare a controalelor, marea încredere în sinele vostru.  Acum o să facem aceasta în grup.  Noi nu vrem ca nici unul din voi  să  forţeze această energie.  Din nou, energia forţată va veni înapoi la voi ca forţă. Deci, noi o să permitem eliberarea, încrederea, eliberarea controalelor,  de a fi într-o stare de trăire în sincronicitate.  Aceasta nu implică aşteptări, nevoi sau dorinţe.

 

Deci, noi facem acest lucru simplu, prin respiraţie.  Respiraţi înăuntru şi permiteţi-vă să luaţi acel salt de încredere, chiar eliberând fricile, să plece îngrijorările.  Când noi spunem să daţi drumul, aceasta nu înseamnă să încercaţi să le blocaţi. Doar daţi-le drumul.  Treceţi prin ele.

 

Este vorba despre a şti că voi sunteţi divini.  Voi sunteţi Creatori binecuvântaţi, că voi puteţi trăi aici pe Pământ în aceste condiţii umane. Voi puteţi fi Creatorii Noii Energii, a noţiunilor noi.  Voi puteţi acorda existenţă lor.  Voi puteţi acorda existenţa lor proprie şi apoi totul o să vină înapoi la voi, graţios, pur.

 

Este despre a sta în acest moment şi să nu încercaţi să definiţi ce este viaţa, să nu încercaţi să definiţi cine ar trebui să fiţi, stând în acest moment de încredere divină, ne încercând să definiţi ce înseamnă „spiritual” sau să definiţi ce este „uman”.  Fiind în acest moment pur, noi nici nu trebuie să definim nevoile voastre.  Voi aţi mers dincolo de acestea.  Voi nu trebuie să definiţi; voi nu trebuie să limitaţi; voi nu trebuie să forţaţi lucrurile care sunt potrivite în viaţa voastră.  Acestea deja sunt acolo.  Voi nu trebuie să le doriţi, sau să vă rugaţi pentru ele.

 

Fiind în acest moment pur împreună fără aşteptări, pur şi simplu acesta va permite să spiralaţi şi să-l transformaţi într-un nivel nou de trăire, un nivel pe care voi nu-l puteţi pricepe în mentalul uman al Energiei Vechi. Mentalul uman al Energiei Vechi întotdeauna a dorit să ştie detaliile, structurile, controalele.  Mentalul uman al Energiei Vechi întotdeauna a dorit să definească totul prin creier.  Voi aţi trecut peste toate acestea.

 

Permiteţi să stăm aici în acest moment, să nu încercaţi să faceţi ceva, să nu încercaţi să forţaţi ceva.  Aşa cum faceţi acest lucru în această stare sacră de a fi, strălucirea voastră, se extinde.   Divinitatea voastră intră şi se contopeşte cu umanul vostru.  Totul începe să se extindă, să strălucească.

 

Voi puteţi vedea acum.  Voi aţi pus jos controalele.  Voi aţi lăsat barierele şi scuturile jos. Voi aţi lăsat jos apărarea de care nu mai aveţi nevoie.  Acum, voi radiaţi. Acum, sunteţi flama.  Aceasta întotdeauna a fost voi.

 

Voi aţi aşteptat pentru aceasta.  Voi aţi aşteptat pentru Spirit să vadă o flamă.  Dar, întotdeauna aceasta a fost cu voi.  Acum, voi radiaţi.  Energia voastră merge afară.  Aceasta curge. Aceasta dansează în afară, se roteşte, spiralează, se joacă.  Aceasta merge în jurul vostru nu numai în realitatea voastră fizică, ci şi în toate dimensiunile.  Aceasta  este o cale mai uşoară de a trăi, Shaumbra. Voi doar permiteţi la energie să curgă prin voi. Voi permiteţi la creaţie să emane din voi.

 

Lucrul amuzant despre creaţie... este aproape antiteza a ce mulţi umani au crezut că era.  Voi aţi crezut că creaţia a fost să puneţi afară mâna voastră şi să manifestaţi aur din aerul subţire.  Voi aţi crezut că aceasta era creaţia.

 

Creaţia adevărată este chiar diferită.  Adevărata creaţie, aşa cum Adamus a aflat... voi nu trebuie niciodată să întindeţi mâna afară; aurul este doar acolo.  Voi nu trebuie să încercaţi să creaţi.  Acesta doar este acolo.  Energia creaţiei aduce lacrimi în ochii voştri, lacrimi în ochii voştri; aceasta este atât de uşor.  Aceasta este aşa în moment şi atât de perfect.

 

Voi radiaţi chiar acum, Shaumbra, aşa cum noi vă vorbim.  Voi aţi făcut ca flama voastră să curgă din nou.  Voi aţi ieşit din capul vostru.  Vedeţi voi – permiteţi-vă să vă imaginaţi aici – vedeţi cum razele flamei voastre merg în afară.  Ele nu încearcă să schimbe nimic.  Voi nu încercaţi să schimbaţi vremea.  De ce? Vremea este perfectă.  Voi nu încercaţi să schimbaţi realitatea voastră. Aceasta întotdeauna a fost perfectă.  Voi aţi văzut doar un mic – ce aţi considerat – aspect imperfect.  Dar, în natura mai mare a lucrurilor, aceasta este perfectă.

 

Voi radiaţi energie în afară.  Voi permiteţi ca aceasta să danseze.  Voi nu încercaţi să meargă niciunde.  Voi nu încercaţi ca aceasta să facă nimic. Aceasta chiar că nici nu trebuie să fie de o anumită culoare.  Aceasta nici nu trebuie să fie de un anumit sortiment.  Aceasta doar radiază.  Aceasta... aceasta... aceasta... este creaţia.  Aceasta este creaţia pură pentru că voi radiaţi, străluciţi în afară pentru ca toţi să privească, strălucind în afară pentru ca toţi să privească, îngerul care sunteţi voi, divinul ce sunteţi acum vine înapoi la voi.  Acum, totul vine înapoi să se umple, să vă servească.

 

Shaumbra, acest lucru este atât de uşor.  Voi l-aţi făcut greu.  Voi aţi vrut să vedeţi cât de greu a fost.  Este timpul să-l eliberaţi.  Acesta este atât de simplu.  Şi, dacă vă înţepeniţi în capul vostru,  vă înţepeniţi în toate regulile şi regulamentele, vă înţepeniţi în tehnică, atunci voi nu faceţi bine.  Permiteţi să venim înapoi pentru un moment, respiraţi adânc.  Voi sunteţi flama.  Voi întotdeauna eraţi. Voi radiaţi energie creatoare pură.

 

Acum, nu încercaţi să definiţi nici ce creaţi.  Credeţi că Spiritul stă în casa spirituală şi încearcă să definească?  Spiritul doar creează şi binecuvântează cu energie vie.

 

Voi sunteţi flama. Voi creaţi.  Voi binecuvântaţi strălucirea voastră.  Voi binecuvântaţi energiile voastre care merg în afară cu trăire.  Apoi, scuturarea, sau rotirea, transmutaţia – cum vreţi voi să o numiţi – se întâmplă aşa cum flama radiază, străluceşte, se înveseleşte în creaţie.  Apoi, totul vine înapoi la voi.

 

Aceasta este viaţa sincronistică.  Voi nu trebuie niciodată să o definiţi.  Voi nu trebuie niciodată să o structuraţi.  Voi nu trebuie să vă îngrijoraţi.  Aceasta este atât de simplă.

 

Într-adevăr voi mergeţi afară de aici.  Voi o să intraţi înapoi în lumea dualităţii.  Voi o să fiţi asaltaţi de toate greutăţile, cu toate contradicţiile, şi restul.  Nu uitaţi flama voastră.  Nu uitaţi cum străluceşte, străluceşte cu înţelegere, aduce înapoi tot de ce aveţi nevoie.

 

Deci, energiile lui Tobias şi Saint Germain au vrut să fie aici cu voi azi pentru  furnizarea acestei energii simple ce am avut pentru voi.  S-au spus cuvinte, dar ele înseamnă puţin.  Energia a fost furnizată, şi aceasta a fost a voastră.  A fost a voastră în primul rând.

 

Noi suntem în Seria Încorporării, încorporarea divinităţii voastre, încorporarea fiecărui aspect al vostru în această realitate, acceptarea totală, acceptare fără frică, înţelegerea că aspectul pe care l-aţi cunoscut voi ca voi înşivă în această viaţă a fost doar o poveste, una minunată, poveste frumoasă la care acordaţi

existenţă de asemeni.  Voi eliberaţi aceasta de asemeni.  Atunci voi puteţi merge înapoi la rădăcinile a cine sunteţi cu adevărat.

 

Noi aşteptăm întâlnirea noastră următoare Shoud-ul următor, Shoud 12, sfârşitul acestei serii.  Noi aşteptăm să culminăm toate energiile pe care noi le-am pus împreună în acest an, să le împreunăm într-un loc foarte sacru, o energie foarte sacră. Oh, aceasta ne va permite apoi să continuăm să ne mişcăm cu o viteză foarte mare în seria următoare.

 

Noi vă iubim mult. Noi suntem mereu, mereu lucrăm cu voi, suntem cu voi, împărtăşim cu voi. Într-adevăr, voi nu sunteţi niciodată singuri.

 

ŞI AŞA ESTE !

 Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

 

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

 

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.

 

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

 

“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

 

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

 

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

 

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

 

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

 

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.