MATERIALELE LUI TOBIAS

Comunicarea de încheiere a lui Tobias de la Conferinţa din Mijlocul Verii a Energiei Noi din Santa Fe, NM

Prezentat în

17 Iulie 2005

 

Şi aşa este, dragi Shaumbra, că noi continuăm cu această energie din această clasă al Noului, stăm aici cu voi toţi chiar acum în acest spaţiu sacru, ascultând muzica frumoasă a harpei, ascultând la respiraţia voastră.  Eu, Tobias, cred că am murit şi am plecat în ceruri (râsete din audienţă).  Şi, apoi îmi aduc aminte că da, eu am murit (râsete din audienţă).

 

Noi am stat în grup ca acum, uneori exact acest grup, alteori un grup mai mic, alteori cu mai mulţi.  Noi am stat împreună ca acum în trecut.  Oh, în Templul Tien noi am fost zeci şi mii care am stat împreună într-un spaţiu ca acesta, multi-dimensional, divin, uman.  Şi, noi am stat împreună pur şi simplu ca acum uneori timp de săptămâni.  Noi nu mai trebuie să facem întâlnirea chiar atât de lungă, niciodată.

 

Noi am stat împreună ca acum în peşteri în timpul lui Yeshua.  Noi am stat împreună ca şi acum în săli de şedinţe, în ceea ce voi numiţi Anii Întunericului.  Noi am stat împreună în grupuri mici în vieţi nu de mult... doar am stat... am băut doar dulceaţa momentului... am luat doar timpul să ne aducem aminte că noi suntem îngeri, noi toţi... că noi suntem lumină... că noi suntem întuneric... că noi suntem umani... dar mai mult de atât că noi suntem Dumnezeu de asemeni... oh, o experienţă incredibilă.

 

Deci, noi putem lua acest moment în această sală de şedinţă... să contopim toate adunările pe care le-am avut până acum... toate momentele acelea sacre unde noi am luat o pauză... doar o pauză mică de la activităţile noastre de zi cu zi... programele noastre... treburile noastre casnice... serviciile noastre... şi familiile noastre... luaţi doar acele momente să fim împreună ca Shaumbra.

 

Anul trecut voi aţi trecut prin încorporare, acceptare fără frică a tot ce este, în special acceptare fără frică a cine sunteţi voi – ah, lucrul cel mai greu prin care umanul o să treacă vreodată.  De ce?   Pentru că atunci când voi sunteţi în formă materială, totul are multă densitate.  Aceasta se înţepeneşte mai mult.  Aceasta se ţine de voi.  Rănile sunt mult mai reale.  Şi, ele pot fii.  Durerea este mai dureroasă.   Voi sunteţi conştienţi atunci mult mai mult.  Şi, aşa lucrează realitatea dimensiunii a treia.   Astfel vă dă voie să simţiţi, să ştiţi, să aveţi sensul mai accentuat faţă de cum sunt în nivelele eterice.

 

A învăţa să încorporaţi pe voi înşivă, totul despre voi... este foarte dificil dar este unul dintre cele mai mari daruri dintre toate... tot ce voi... fiind voi... aduceţi înapoi toate părţile şi bucăţile de iubire... le aduceţi înapoi în centru... în cercul iubirii voastre... nu le mai respingeţi... nu le mai împărţiţi... dar le aduceţi toate împreună. 

 

Oh, şi aşa cum am spus noi de multe ori, când voi le aduceţi înapoi, atunci voi puteţi să le binecuvântaţi şi să eliberaţi structura adevărată a acelor creaţii şi sub-creaţii.  Şi, acum voi mergeţi într-o călătorie incredibilă, o călătorie, o expresie.  Când voi eliberaţi acestea, totul poate să meargă acum la nivelul lor potrivit.

 

Voi aţi încorporat în fiecare cale, aţi învăţat să încorporaţi acei oameni care sunt aproape de voi în viaţa voastră.  Şi, uneori voi găsiţi că încorporarea este de fapt eliberare, acceptarea lor, acceptarea că ei au fost partenerii voştri, sau copiii voştri, sau chiar pentru unii părinţii lor.  Voi i-aţi încorporat.  Şi, apoi voi puteţi să-i eliberaţi.  Ce binecuvântare că voi nu aveţi acele conexiuni, conexiuni de Energii Vechi, cu ei... ce binecuvântare că voi puteţi să le daţi drumul pentru că atunci când le daţi drumul, voi vă daţi drumul vouă înşivă de asemeni.

 

Acestea sunt frumoase, principii simple de energii... Energie Nouă... frumoasă, simple principii al Spiritului... creaţie continuă... încorporare continuă... şi eliberare continuă.  Aceasta duce la viaţa sincronistică.

 

Anul trecut voi aţi învăţat cum să puneţi pe liber sufletul vostru, cum să-l scoateţi afară din structurile cristaline sau capcana în care l-aţi pus, în orice gaură în pământ.  Voi aţi învăţat cum să vă înălţaţi dincolo de realitatea în care voi credeţi că vă aflaţi.  Şi, acum este timpul să puneţi în practică tot ce aţi învăţat.  Voi aţi învăţat despre acestea.  Voi aţi inhalat aceasta înăuntru.  Voi aţi încorporat aceasta.  Şi, de fapt acum este timpul să exprimaţi aceasta în viaţa voastră.

 

Aduceţi-vă aminte, Dumnezeul nu este o putere.  Dumnezeul este expresie.  Deci, Dumnezeul, acum este timpul pentru voi să luaţi toate acestea şi să le exprimaţi în viaţa voastră.

 

Noi am vorbit ieri despre claritate, darul, darul acesta minunat al clarităţii.  Acesta încă mai pluteşte.  Această piatră preţioasă a clarităţii pluteşte în această cameră.  Acesta încă continuă să se descarce vouă, încă vă mai hrăneşte acest dar.  Unii dintre voi v-aţi jucat cu acesta în ultimele zile,  întrebându-vă ce este această claritate, ce înseamnă pentru voi.

 

Ce o să începeţi să vedeţi şi să simţiţi pe fiecare nivel... când vă uitaţi la ceva, de exemplu, prin ochii voştri fizici... voi vă uitaţi la culoarea roşie din pânza  din spatele nostru.  Acesta este un roşu diferit, un roşu nou.  Acesta are mai multă profunzime şi culoare decât înainte.  Aceasta este claritate.  Când vedeţi ţesătura roşie cu o nouă vibraţie şi intensitate, când respiraţi adânc şi curăţiţi, atunci vedeţi dincolo de ce a fost o ţesătură roşie.  Voi începeţi să vedeţi alte atribuţii ale acesteia.  Voi o să începeţi să vedeţi multi-dimensional. Poate, culorile încep să se schimbe sau să devină mai vibrante.  Poate, voi vedeţi că în această ţesătură roşie sunt îngeri.  Da, ei au stat acolo de la sfârşitul săptămânii.

 

Cu claritatea nouă,  muzica ce iese din strunele harpei... aceasta ia o intensitate şi o frumuseţe nouă, poate o dulceaţă pe care voi nu aţi avut-o înainte.  Ah... aceasta este claritatea... vedeţi voi... o nouă claritate.  Şi,  simţul pe care-l aveţi chiar acum în pielea voastră... vedeţi voi, acesta nu trebuie împins sau forţat.  Acesta a fost acolo întotdeauna.  Oh, şi poate unii dintre voi aţi crezut că trebuie să-l proiectaţi pe voi înşivă în căi multi-dimensionale, să vă forţaţi pentru a putea vedea ceva. Oh, voi nu trebuie să faceţi acest lucru.

 

Claritatea vine chiar şi în mâncarea pe care o mâncaţi, aceasta capătă un gust nou şi o nouă vibraţie însăşi.  Aceasta întotdeauna a fost acolo.  Aceasta a fost întotdeauna disponibilă ca un potenţial.  Voi simplu nu aţi fost deschişi pentru aceasta.

 

Vorbind despre claritatea mâncării, tot ce mâncaţi, faceţi clarificarea înainte de a o pune în gură.  Clarificaţi aceasta.  Cu alte cuvinte, eliberaţi tot ce ar fi neechilibrat sau impur înainte de a intra în corpul vostru.  Aceasta nu are nevoie de forţă.  Şi pentru a face acest lucru nu vă ia mai mult de 10 minute înainte de a mânca.  Uitaţi-vă doar la farfurie, uitaţi-vă la mâncare, şi clarificaţi-o.  Chiar înainte de a înghiţi, aceasta va aduce mâncarea înapoi la starea energiei normale pentru corpul vostru.

 

 

Deci, poate dacă acesta este un burgher uleios pe care-l puneţi în gura voastră, şi vouă vă este frică de acesta – cum să spun – energii ne-echilibrate, clarificaţi-l, nu forţaţi, doar clarificaţi.  Aduceţi-l înapoi la starea originală a energiei, şi apoi mâncaţi cu poftă.  Noi ştim că unii dintre voi nu o să fiţi de acord, voi credeţi că trebuie să treceţi prin rutine.  Dar, dragi prieteni, acesta este potenţialul Energiei Noi.  Şi, acesta este acolo chiar acum.

 

Daci voi într-adevăr vă aduceţi aminte, noi am făcut aceasta, în special în Lemuria, unde noi a trebuit să clarificăm plantele, şi uneori produsele de animale pe care le-am pus în gură.  Corpul nostru, corpul fizic, nu era capabil să mânuiască toate acele energii ca şi corpul vostru fizic de acum.  Noi ne-am acordat la corpul fizic.  Voi puteţi clarifica mâncarea şi apa.

 

Voi puteţi clarifica energia în camere.  Voi intraţi într-o cameră cu mulţi oameni.  Şi, da, aşa cum ştiţi, energiile pot fi dezbinate sau neechilibrate, şi poate să vă dea durere de cap, şi să vă facă obosiţi.  Voi trebuie să clarificaţi acestea.  Aduceţi toate acestea înapoi la starea lor originală... pentru voi înşivă.  Voi nu încercaţi să schimbaţi pe nimeni în cameră.  Voi doar clarificaţi pentru voi înşivă.

 

Voi mergeţi dincolo de mască, masca, faţada, înapoi la energiile originale.  Clarificaţi camera, fără judecată, desigur.  Ah, apoi voi o să începeţi să vedeţi oamenii într-un fel diferit.  Energiile nu o să vă afecteze negativ, aşa cum au făcut-o până acum.  Clarificaţi doar camera.

 

Da, într-adevăr, voi puteţi clarifica maşina voastră.  Voi puteţi clarifica aerul din jurul vostru.  Oh, şi pentru unii dintre voi care sunt deranjaţi de entităţile ne-fizice care sunt prezente, şi întotdeauna vă deranjează, voi puteţi să le clarificaţi şi pe ele.  Aduceţi-le înapoi la starea lor originală, o stare de energie pură şi  echilibrată.

 

Din nou, aceasta nu le schimbă, numai dacă ele doresc să se schimbe.  Aceasta simplu schimbă felul cum voi percepeţi şi luaţi înăuntru energia... simplu, principii simple, claritatea. Voi clarificaţi energia de la pânza aceasta roşie din spatele nostru, şi voi o să începeţi să vedeţi într-un fel nou, vibrant şi dinamic, cu mai multă profunzime.

 

Oh, aşa cum continuaţi să faceţi clarificarea, permiteţi claritatea, voi o să observaţi că totul începe să se schimbe.  Şi, din nou, noi trebuie să vă re-amintim:  nu forţaţi clarificarea.  Voi simplu transmutaţi; voi simplu mergeţi înapoi la starea energiei originale.  Voi spuneţi la orice obiect că voi doriţi să-i  vedeţi esenţa acestuia.  Voi nu doriţi să-i vedeţi faţa obscură.  Voi doriţi să ştiţi energia adevărată dincolo de orice obiect sau persoană.

 

Deci, Shaumbra, acesta este un dar ce v-aţi dat vouă înşivă, voi nu trebuie să depuneţi efort cu acesta.  Practic doar aplicaţi-l în viaţa voastră.  Practic aplicaţi la decizia pe care o luaţi pentru voi înşivă.  Clarificare... practic aplicaţi la abundenţa din viaţa voastră.  Clarificaţi... oh, unii dintre voi aveţi nişte probleme obscure cu abundenţa.  Clarificaţi aceasta.  Aduceţi-le înapoi la sursa energiei originale.  Clarificarea poate să fie simplă ca şi cum aţi respira adânc şi aţi confirma că doriţi să clarificaţi articolele.

 

Când plecaţi din această cameră mare în care ne-am întâlnit şi mergeţi înapoi în lumea voastră de dualitate... oh, într-adevăr, o să fie lucruri care o să se atragă la voi.  Voi ştiţi ce este aceasta; s-a întâmplat mai de mult.  Voi ieşiţi în lumea din jurul vostru, voi numiţi aceasta lumea Energiei Vechi, şi imediat o să fiţi bombardaţi de energiile acesteia, dezechilibrul acesteia, şi străduinţele acesteia.  Imediat o să vă simţiţi că sunteţi traşi înapoi în aceasta.

 

Aşa cum am spus înainte, voi vă simţiţi obosiţi, goliţi, epuizaţi.  Aceasta este pentru că conştiinţa Energiei Vechi într-adevăr, într-adevăr doreşte ce aveţi voi.  Aceasta doreşte să aibă conştiinţa Energiei Noi, un nou fel de a fi.  Aceasta caută acest lucru: într-adevăr caută.  Dar, uneori acea conştiinţă veche uită.  Şi, doreşte iubirea voastră.  Doreşte energia voastră atât de mult încât vă trage înapoi fără să ştie că vă trage înapoi şi de asemeni vă sufocă.

 

Deci, când mergeţi afară în lumea din jurul vostru, mergeţi înapoi la familiile voastre şi serviciile voastre, respiraţi adânc şi clarificaţi. Înţelegeţi că acestea nu pot să vă tragă înapoi când sunteţi în claritate.  Înţelegeţi că acestea încearcă să vă iubească, dar nu ştiu încă cum.  Acestea încearcă să vă iubească, dar nu ştiu cum.

 

Într-un sens, care pare cam ciudat, staţi pe vârful munţilor voştri proprii. Aceasta nu este aroganţă; nu este supremaţie.  Trebuie doar să staţi în spaţiul vostru clar.  Voi ştiţi, când staţi pe vârful muntelui şi aerul este clar.  Soarele este mult mai intens.  Culorile sunt mult mai strălucitoare.  Staţi pe vârful muntelui vostru propriu.  Ţineţi spaţiul vostru.  Staţi clari.

 

Anul ce vine noi o să folosim acest dar frumos al clarităţii în multe Shoud-uri ce o să avem împreună.  Noi o să folosim multe aplicaţii practice în iluminarea voastră în viaţă.

 

Este o onoare pentru noi toţi pe partea noastră, ce include şi pe Kuthumi (ceva râsete), să continuăm să lucrăm cu voi.  Deci, dragi Shaumbra, noi vă rugăm să daţi o îmbrăţişare mare, o îmbrăţişare clară unul altuia aşa cum adiem energia acestei întâlniri.  Şi, da, într-adevăr, Cauldre, eu aş dori să merg în audienţă pentru îmbrăţişări.

 

ŞI AŞA ESTE !

 

 

 

 Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit “Cauldre”, în Golden Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

 

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

 

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado unde Tobias prezintă ultimele informaţii prin Geoffrey Hoppe.

 

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere al lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încât noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

 

“Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

 

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

 

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

 

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

 

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

 

© Copyright 2005 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403. All rights reserved.