Capitolul 3

TREZIREA LA FIINŢA ADEVĂRATĂ

30 Octombrie 1999

(Prezentare făcută la „CERCUL CRIMSON”)

 

TOBIAS: Şi aşa este, dragii mei prieteni, familia noastră se întîlneşte încă odată. Astăzi nu este vorba numai de Umanii care stau în acest cerc, ci şi de cei care reprezintă vieţile voastre anterioare. Aceste energii sînt aspectele voastre care au dobîndit toate experienţele, ceea ce a dus la crearea Cărţii Pămîntului. Fiecare aspect al vostru din viaţa voastră anterioară este aici, în cercul de astăzi. Ei fac parte din tine, dar totuşi au identitatea lor distinctă. Timpul acesta este apropiat pentru ei deoarece este ajunul tuturor sfinţilor. Noi spunem bine aţi venit la fiecare dintre voi şi tuturor din acest cerc.

Pentru cîteva minute eu, Tobias, voi vorbi prin prietenul nostru Cauldre, dar mai întîi facem o ultimă aranjare a echilibrului energiei din acest spaţiu. Aşa cum am spus la întîlnirile anterioare, cînd noi venim şi ne împreunăm cu voi ca şi acum, cînd voi ne invitaţi în inimile voastre, atunci noi creem împreună o energie nouă şi sacră. Această energie nu este o energie care să poată fi folosită în stilul vechi de Umani. Stai un moment şi simte aceasta. Stai un moment şi confirmă în inima ta. Această energie, această vibraţie de iubire, este o energie nouă a noului Uman.

Poate cîţiva dintre voi aţi simţit această energie. Voi aţi dus-o cu voi multe zile şi săptămîni dar totuşi se pare că a dispărut. Dar, dragii mei prieteni, această energie, această iluminare este ceva ce voi veţi fi capabili să duceţi cu voi tot timpul într-un viitor nu prea îndepărtat.

Biologia voastră se aranjează ca să se acomodeze cu aceasta. În timp, ADN-ul, toate celulele din corp, toate moleculele şi organele vor accepta aceste schimbări - această stare de vibraţie înaltă. Prin asta treceţi voi toţi în această perioadă. Trupul vostru învaţă să se acomodeze. Aşa cum voi inspiraţi înăuntrul vostru această energie sacră şi o invitaţi să facă parte din experienţele de viaţă, veţi fi capabili să ţineţi această energie mult mai mult, pînă ce la un moment dat, într-o zi, foarte curînd, veţi merge continuu în această energie. Emoţiile voastre au fost obişnuite cu dualitatea pentru o lungă perioadă de timp. Confirmarea vine de la toate aspectele voastre din vieţile anterioare, care au venit aici această noapte. Vieţile voastre anterioare înţeleg mult mai clar voalul apăsător. Emoţiile voastre învaţă acum să accepte această nouă Unitate. Înlăuntrul vostru, începeţi să acceptaţi o iluminare a voalului.

Desigur, aşa cum acest lucru continuă (pentru o perioadă scurtă), în mintea voastră se petrec şi mai multe conflicte. Mintea şi emoţiile Umane vor să păstreze stilul vechi pentru că au fost obişnuite în acel stil vechi. Iluminismul sau lumina această nouă din sinea voastră vor să înainteze în noua energie. Ce se întîmplă cînd voi aveţi de a face cu această polaritate, cînd o parte vrea să rămînă cu vechiul, iar celaltă parte vrea să înainteze? Este ca o ciocnire. Este ca şi cum două maşini se ciocnesc frontal. Aceasta cauzează o dezbinare în viaţa voastră. Va cauza o dezbinare în adevăratul centru al fiinţei voastre şi voi nu ştiţi pe care drum să mergeţi. Dar toate acestea, dragii mei prieteni, sînt temporare. Toate acestea vor trece. Acestea sînt doar simptomele dezvoltării voastre, ceea ce voi deveniţi.

Noi vom vorbi despre aceasta în cîteva momente, dar acum în final facem ajustarea energiei în acest spaţiu. Cei pe care noi îi numim ţesători au fost foarte ocupaţi lucrînd între voi şi în jurul vostru, ţesînd şi dizolvînd energia nu numai pentru a auzi vorbele care sînt transmise prin prietenul nostru Cauldre, dar şi pentru ca voi să puteţi accepta vibraţiile şi energiile vorbelor nerostite.

Acum, înainte de a continua, noi am ajuns la partea noastră favorită. Vă cerem ca să veniţi în faţă să vă îmbrăţişăm. Astăzi nu este vorba numai de familia noastră, Consiliul Crimson. Sînt aici toate aspectele voastre, a vieţilor voastre anterioare. Este într-adevăr sufletul vostru, Adevăratul Sine, care doreşte să vină în faţă. Deci noi îl rugăm pe Cauldre să ia o pauză mai lungă decît de obicei. Noi cerem ca fiecare dintre voi cei de aici să simţiţi această energie pe care o ajutaţi şi o creaţi; după aceea lăsaţi pe cei care se alătură vouă în spirit să vină în faţă ca să îi îmbrăţişăm. Noi cerem acum să faceţi aceasta.

LINIŞTE.

Energia este într-adevăr dulce! Acum, cîţiva dintre voi se tot întreabă de ce vă amintim mereu de onoarea pe care o avem pentru voi, Umanii. Aceasta este intenţionat. Cerem să ştiţi, deşi drumul vostru este dificil acum, deşi vor fi ceva schimbări în viaţa voastră la care voi nu vă aşteptaţi, dar vor fi binecuvîntate, noi vă încurajăm să mergeţi înainte. Vrem să ştiţi, prietenii mei, că punctul de schimbare a Pămîntului vostru în Universul vostru este foarte, foarte aproape.

Noi cerem ca toţi care Lucrează Pentru Iluminare, în vindecare, în călătorii, în rugăciuni, în meditaţii şi muncind pe propria voastră stare de Sine, cerem să continuaţi. Cîtedată vi se pare mai uşor să renunţaţi la toate acestea şi să veniţi Acasă. Cîteodată drumurile par împovărătoare şi fără sfîrşit. Punctul de schimbare în timpul prezent pe care voi l-aţi anticipat de mult şi toate aspectele voastre din vieţile anterioare, au lucrat pentru aceste schimbări, care pur şi simplu au fost doar la o depărtare de o suflare. Vă încurajăm să continuaţi cu învăţătura de a stăpîni această energie şi deschiderea noilor capacităţi. Munca pe care o faceţi poate nu este semnificativă pentru voi. Poate nu este la nivelul unui titlu de ziar, dar pentru noi este semnificativă. În partea asta a voalului noi putem vedea ce faceţi. Cînd luaţi decizii bazate pe dragoste şi mergeţi înainte, acestea sînt ca flăcările în noapte pe care le putem vedea.

Bucuria noastră cea mai mare va fi atunci cînd voi veţi veni acasă după ce aţi îndeplinit tot ceea ce v-aţi propus să faceţi în viaţa asta. Noi vom derula memoriile voastre şi vă vom arăta ce s-a petrecut într-adevăr. Vă vom arăta ce influenţă aţi avut în viaţa celorlalţi pe care i-aţi atins şi influenţa pe care aţi avut-o pentru Pămînt ca un întreg. La fel vă vom arăta ce aţi creat în alte locuri care încă nu există, dar pe care voi le ajutaţi la creare. Noi numim acest loc A Doua Creaţie. Aceasta va fi o zi fericită cînd noi vă putem arăta ce aţi făcut pe Pămînt.

Deci, onoarea pe care v-o arătăm este o încurajare pentru ca voi să continuaţi călătoria în această viaţă. Oare puteţi simţi toate încurajările care vin de la aspectele voastre din vieţile anterioare? Toţi care sînt aici în această cameră au descoperit chiar acum cîteva luni că ghizii voştri s-au retras. Este timpul să treceţi strîmtoarea. Poate este o perioadă singuratică pentru voi, dar este ultima etapă a unei călătorii lungi.

Acum vom vorbi puţin despre începuturile existenţei voastre. Vom vorbi de o nouă energie a Divinului Uman - despre voi. Am spus în sesiunile anterioare că atunci cînd Pămîntul a fost creat acum o veşnicie, îngerii au venit pe Pămînt. Dar numai o mică parte din voi este în conştienţa voastră pe acest Pămînt. Cealaltă parte din voi pe care noi o numim Adevăratul Sine sînt în reţeaua Pămîntului şi în cîmpul energetic al altor planete. Cînd aţi hotărît să veniţi pe Pămînt, mare parte din Adevăratul Sine a fost împachetat într-o energie pe care nimeni nu a putut să o vadă. Cei de pe alte planete şi alte dimensiuni nu au putut să vadă Adevăratul vostru Sine. Adevăratul Sine, în timp ce a fost împachetat în energia din cocon, a fost supravegheat de o mulţime de călăuze şi îngeri pentru a proteja echilibrul delicat de care a fost nevoie.

Adevăratul vostru Sine a fost tot timpul un creator, dar exprimîndu-se spre exterior. Este timpul acum să facem o pauză şi să întoarcem privirea spre interior, ca să descoperiţi ceva care poate fi descoperit numai într-un spaţiu solitar. În timp ce Adevăratul Sine a fost împachetat în acel cocon şi păzit de îngeri, o porţiune mică din el a venit în acest loc care se cheamă Pămînt şi a început să ia formă fizică. Cînd această mică parte a Adevărului de Sine a luat formă fizică, în acelaşi timp a acceptat şi dualitatea. A luat un atribut care a fost necesar pentru Adevăratul Sine şi pentru Spirit în această mare înţelepciune numită Pămînt. O parte din voi a trebuit să meargă fără să realizeze conştient cine a fost. Voi aţi părăsit recunoaşterea conştienţei că într-adevăr sînteţi Spirit, că într-adevăr sînteţi iubire. Voi aţi venit în acest loc numit Pămînt şi apă, stîncă şi aer şi nu v-aţi putut aduce aminte cine sînteţi.

Aceasta, prietenii mei dragi, a fost consemnat ca cel mai mare sacrificiu ce a putut fi făcut de o fiinţă de-a lungul istoriei acestei creaţii. Aţi uitat cine sînteţi. Chiar şi în rugăciunile voastre adînci, în momentele de linişte, voi nu aţi fost în stare să vă aduceţi aminte cine sînteţi. V-aţi chinuit să vă aduceţi aminte. Aţi cerut semne de la Spirit. Dar nu asta erau regulile. Regula era ca voi să mergeţi fără să vă amintiţi de legătura voastră. Oh, desigur, Spiritul a auzit fiecare rugăciune. Spiritul a simţit fiecare emoţie, dar a fost obligatoriu ca voi să nu vă aduceţi aminte. Nu vom da detalii în această seară. Dar sîntem aici ca să spunem că ceea ce aţi făcut voi este un sacrificiu pe care nimeni nu l-a făcut vreodată.

Oare ştiţi voi, că şi o piatră îşi aduce aminte că face parte din Spirit? Fiecare pom, fiecare moleculă, fiecare particulă de lumină ştie că face parte din Spirit, îşi reminteşte de originea ei; de aceea cînd mor animalele nu jelesc. Cînd pomii mor, ei înţeleg. Nu există doliu pentru ei, pentru că au ştiut întotdeauna de existenţa esenţei lor, au ştiut cine sînt. Desigur, specia Umană este cea care nu îşi aminteşte. De aceea vă onorăm. Voi staţi aici în seara asta şi chiar cînd vă vorbim, nu vă amintiţi. Acesta se va schimba. Noi am afirmat că Adevăratul Sine care a fost în cocon, se trezeşte acum. Imaginaţi-vă energia în formă de ou care se deschide. Adevăratul Sine, dragii mei prieteni, caută să se reîntoarcă la Unitate cu voi. Cînd Adevăratul Sine iese şi se trezeşte din acel somn lung, prima dorinţă a lui este să se reîntoarcă la voi.

În acest sens, Adevăratul Sine este cumva letargic, după un somn de o veşnicie. Este puţin somnoros. Îngerii lucrează cu Adevăratul vostru Sine şi vă ajută să aranjaţi energiile. Dar primul lucru pe care Adevăratul Sine caută să-l facă, prima dorinţă adevărată a inimii voastre este să se întoarcă la voi şi să fie din nou una cu voi. Nu aţi simţit uneori noaptea, cînd aţi stat întinşi în starea de veghe o chemare, un plîns în inima voastră? Prietenii mei, aceasta este o dorinţă de a te integra cu TOT CE VOI SÎNTEŢI.

Acum, pentru dinamica pămîntului vostru şi pentru felul în care Umanii au fost creaţi, vi sa dat doar „voinţă liberă”, în afară de Adevăratul Sine. Adevăratul Sine poate să aştepte liniştit şi iubitor pînă ce voi completaţi călătoria voastră în iluzie pe acest Pămînt. Adevăratul Sine nu poate să se contopească cu voi pînă cînd voi nu vă deschideţi inimile, pînă ce voi nu-l invitaţi să se reîntoarcă. Contopirea nu este în puterea Adevărului de Sine ci în puterea voastră. Dacă voi doriţi să mergeţi zeci de ani sau sute de ani fără să vă reuniţi, atunci să ştiţi că Adevăratul Sine va sta în dragoste totală şi acceptare pînă voi sînteţi pregătiţi să invitaţi acest Înger de Aur în viaţa voastră.

Acum, fiecare dintre voi a invitat, chiar s-a rugat să se întîmple aceasta. Totuşi există o parte din energia voastră Umană care rezistă. O parte din energia voastră Umană simte că s-ar putea să se întîmple o anumită moarte dacă invită Îngerul de Aur în conştienţa voastră. De aceea cîteodată este aşa de dificil. De aceea voi vă întrebaţi unde este Spiritul - unde sînt Îngerii? Mai există o parte din fiinţa voastră, care începe de la ADN şi merge pînă la celulele care nu sînt pregătite să accepte.

Dragii mei prieteni - dragă familie - onoraţi aceasta. Nu vă luptaţi cu ea. Onoraţi faptul că fiinţa voastră proprie mai vrea încă să stăpînească partea Umană. Voi aţi trăit multe, multe vieţi sub această energie, sub acest voal. Ca să vă luptaţi, veţi provoca numai frustrări. Va fi o dezonoare să vă luptaţi cu fiecare dintre aspectele vieţilor voastre anterioare, care se află acum aici cu voi. Simplu, onoraţi această tranziţie. Onoraţi energia care s-a bucurat să fie Umană. Onoraţi energia care a stat fixată pe dimensiunea a treia. În zilele care urmează, în timp ce sînteţi în timpul vostru liniştiţi sau în timp ce conduceţi maşina, mulţumiţi-vă vouă înşivă. Onoraţi tot ceea ce sînteţi, pentru vieţile pe care le-aţi trăit ca o fiinţă Umană. Noi vedem că vreţi să vă scuturaţi repede de pielea voastră Umană pentru a „urca” cum spuneţi voi. Prietenii mei dragi, aceasta se va întîmpla dacă va fi onoare pentru orice aţi făcut pînă acuma. Cînd acesta se întîmplă şi cînd acea energie de dragoste care împrejmuieşte tot ce aţi făcut, împrejmuieşte vieţile voastre anterioare, atunci se va deschide drumul pentru energia Adevărului de Sine care se va uni cu voi înşivă.

Cînd ne-am uitat la voi toţi în această cameră, astăzi, fiecare dintre voi a acceptat o părticică a energiei Adevărului de Sine. Fiecare dintre voi începe să umple noul cîmp energic cu această vibraţie a Îngerului de Aur. Continuaţi să onoraţi şi permiteţi, pentru că aceasta va continua să crească. Veţi vedea lucrurile din jurul vostru diferit decît înainte. Voi veţi vedea înţelegerea profundă şi percepţia pe care nu aţi mai avut-o înainte. Sînteţi pe cale să deveniţi ceea ce noi am numi un Divin Uman. Voi veţi menţine energia, atribuţiile fizice şi cîteva atribuţii emoţionale ale fiinţei Umane. Dar voi vă veţi integra şi vă veţi contopi cu fiinţa divină, cu Îngerul de Aur.

Acest Divin Uman va avea înţelegerea lucrurilor înconjurătoare şi la fel, despre alţi Umani. Voi nu prea ştiţi de unde vin toate astea, dar într-adevăr, vin de la voi înşivă. Veţi fi în stare să intraţi în situaţia de a citi energia şi nu veţi şti cum aţi făcut-o. Voi veţi fi capabili să vă afectaţi anatomia. Veţi fi în stare să vă vindecaţi simplu, doar pronunţînd intenţia voastră. Divinul Uman va fi capabil să comunice cu alţii fără să scoată o vorbă, veţi fi capabili să afectaţi lucrurile fără să dispuneţi de puternicele emoţii anterioare. Voi veţi fi capabili să schimbaţi rezultatul situaţiilor, simplu, în linişte, doar vorbind cu alţi Umani.

Divinul Uman nu va avea nevoie de nimic. Voi veţi fi fără nevoi, dar veţi şti că toate lucrurile vor veni imediat. Voi nu veţi aveţi nevoie de dorinţe. Nu vă va fi frică de ceea ce va urma. Voi, Divinii Umani, veţi fi mereu acum şi în prezent şi nu trebuie să aveţi grijă de viitor. Voi ştiţi că divinitatea din voi vă va aduce toate lucrurile.

Voi, Divinii Umani, nu trebuie să vă necăjiţi niciodată pentru Umanitatea voastră. Nu vă mai necăjiţi nici pentru alţi Umani. Veţi fi capabili să acceptaţi locul unde sînt ei şi unde sînteţi voi. Veţi fi prezenţi la moment, veţi crea miracole în voi. Nu trebuie să vă îngrijoraţi pentru ce vine mîine. Toate acestea vin simplu la voi, avînd încredere în voi înşivă, la cel mai adînc nivel a fiinţei voastre. Aveţi încredere în sufletul vostru. Aveţi încredere în Adevăratul Sine.

Aţi fost separaţi o veşnicie de Adevăratul Sine. Aţi fost ca nişte copii care au fost abandonaţi de părinţi la o vîrstă fragedă. Încă mai există trauma abandonării. Aţi fost ca nişte copii care au fost lăsaţi să se apere singuri, cîteodată neavînd încredere în lume. Şi voi aţi plîns noaptea - copilul din voi întrebînd unde s-au dus părinţii, întrebînd de ce v-au părăsit, întrebînd de ce aţi fost lăsaţi singuri să vă apăraţi.

A fost o cauză divină şi un scop divin pentru toate acestea, dar trauma de separare, necaz, supărare şi singurătate încă mai este acolo. O mamă dulce, iubitoare şi un tată puternic, protector, iertător, au venit înapoi din călătoria lor. Ei au venit înapoi să fie cu voi. Ei au venit înapoi găsînd copilul arătînd diferit. Copilul are experienţe şi nu mai este chiar un copil. Uitaţi-vă la vieţile voastre anterioare care sînt aici cu voi astăzi. Voi nu mai sînteţi un copil. Voi sînteţi creatori în voi înşivă. Scumpa mamă iubitoare împreună cu tatăl reprezintă Adevăratul Sine. Şi ei s-au schimbat.

Atunci cînd ei au venit în această energie pe Pămînt şi s-au dus în energia de cocon, ei au fost îngeri ca şi voi, ca şi familia Crimson care a fost cu voi. Acum ei ies din coconul lor şi arată altfel. Ei nu sînt ca voi. Ei sînt fiinţe nobile care au învăţat ceva incredibil. Cînd noi privim ieşirea Adevărului de Sine din cocon, ochii noştri se umplu de lacrimi. Acum, voi copiii vă întîlniţi cu părinţii într-un punct de reconectare. Oh, cît de binecuvîntată şi minunată va fi celebrarea asta mult aşteptată! Într-adevăr acum depinde de voi, copii, să onoraţi această călătorie. Permiteţi Adevărului de Sine să vină înăuntrul vostru.

Ce se întîmplă cu noi acum? Ce se întîmplă cu acei îngeri care au fost în jururl vostru atîţia vieţi, care au supravegheat Adevăratul Sine cît a fost în cocon? Acum va fi rîndul nostru. Voi aţi fost primii îngeri care aţi trecut prin procedeul acesta. Ceea ce aţi învăţat voi, dă posibilitatea ca familia Crimson, restul familiei Spiritului să treacă prin această procedură.

Într-adevăr, noi nu trebuie să trecem prin toate dificultăţile şi prin separarea prin care aţi trecut voi, pentru că voi aţi făcut acesta în sacrificiu pentru noi. Noi vom trece printr-un fel de metamorfoză după ce voi sînteţi compleţi şi după ce acest Pămînt va intra într-o formă de ascensiune. Atunci noi vă vom urma. Voi veţi fi cei care ne veţi observa cum vom face noi schimbările. Este dificil de explicat acest întreg scenariu, dar prietenii mei, noi vă onorăm cu drag, pentru că voi nu aveţi idee ce aţi făcut pentru noi toţi.

Voi veţi păşi pe acest Pămînt ca Umani Divini, ca învăţători, pentru o perioadă de vreme, arătînd drumul celorlalţi Umani. Voi veţi ajuta pe Umani să înţeleagă la un nivel adînc procedurile intense prin care aţi trecut. Veţi fi cei care întemeiază această energie pe care noi o numim Umani Divini. Mulţi dintre cei din această cameră vor continua să lucreze şi să înveţe împreună ca să ajute la solidificarea acestei energii a Divinului Uman. Nu este o greşeală că voi sînteţi aici împreună, pentru că voi veţi fi cei care veţi scrie cărţile noii energii.

Înainte să încheiem, vă cerem să vă uitaţi în jurul vostru la vieţile voastre anterioare care sînt aici cu voi. Mulţumiţi şi onoraraţi vieţile voastre anterioare. Ele au fost cele care v-au adus pînă aici. Ele v-au adus în acest loc. Să le binecuvîntaţi aşa cum ele vă binecuvîntează pe voi. Tranziţia prin care treceţi va schimba istoria trecutului. Noi vă iubim mult!

ŞI AŞA ESTE!

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 1999 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved