Capitolul 4

CELE DOUĂ PLANETE PĂMÎNT

11 Decembrie 1999

(Prezentare făcută la „CERCUL CRIMSON”)

 

TOBIAS: Şi aşa este, prietenii mei dragi, ne adunăm astă seară aici, în cercul vostru. Noi am anticipat timpul cînd familia noastră se întîlneşte din nou, pentru că ni se pare că a trecut o vreme lungă de cînd ne-am adunat în acest grup. Astă seară avem multe informaţii rezervate vouă. Vor fi multe cuvinte pe care le veţi auzi, vor fi multe imagini pe care le veţi vedea, dar mai importantă este energia care este prezentă aici. Dacă cumva veţi aţipi în timpul discuţiei noastre, nu veţi pierde nimic, deoarece există energia transmisă şi rezervată pentru voi, - energia dragostei - energia desăvîrşirii, care este aici în această seară.

Acum, înainte să intrăm în discuţiile noastre, eu, Tobias, voi vorbi prin prietenul nostru Cauldre; la fel, vom lucra cu toate entităţile care vin acum, pentru a aranja energiile de aici. Chemăm aceste entităţi „ţesători”, pentru că ei sînt aici ca să „combine dimensiunile”, să „combine Universul”. Ei sînt aici ca să ne ajute să creem acel loc nou în care noi stăm acum împreună. În comunicările noastre anterioare, am spus că energia care este creată aici, cînd Umanii se contopesc cu Spiritele, cînd Umanii îşi deschid inimile şi dau voie energiei sacre să intre, această energie nouă, energia în care voi intraţi în momentul actual. Noi rugăm fiecare înger Uman să stea aici, să deschidă inimila lui/ei şi să se lase liber ca, contopirea să aibă loc.

Acum, îngerul Bill (Austin) care a vorbit (în timpul meditaţiei), acum o mie de ani, într-un loc numit Stonehenge (Anglia), şi cei care mai erau acolo, au finalizat energiile în acel moment şi au pregătit drumul pentru un timp nou. Fiinţele care s-au adunat în acel loc geografic, împreună cu alte fiinţe care nu erau prezente fizic, dar erau conectate prin inimile lor, ei bine, aceşti Umani care au ţinut această energie, au pregătit totul pentru mileniul al doilea. Aceştia, prietenii mei, eraţi voi şi alţii din familie. Deci a fost un simţămînt familiar la călătoria aceea şi fiecare dintre voi a ştiut în acel moment. Spiritul a întrebat dacă vreţi să veniţi înapoi într-o mie de ani ca să fiţi aici împreună, ca să treceţi acea ştafetă a vechii energii în energie nouă, să treceţi ştafeta din mîna dreaptă în mîna stîngă. Fiecare dintre voi va duce această nouă energie în epoca nouă. Aţi fost voi, cei care aţi fost acolo acum o mie de ani şi aţi fost voi, cei care v-aţi reîntors. Voi sînteţi într-adevăr tandrii luminii.

Acum, multe lucruri interesante se vor întîmpla pentru voi personal, pentru voi ca grup, pentru voi ca familie, pentru voi ca planetă, în zilele care vor veni.

Mai întîi veţi vedea o interesantă re-scriere a istoriei Umane de acum 2000 de ani, pentru că vor fi noi descoperiri. Texte antice care au fost îngropate o perioadă lungă de vreme vor veni la suprafaţă. Ceea ce voi aţi crezut că a fost istoria voastră, ceea ce aţi presupus că este realitatea, se va schimba. Oh, sigur acesta va zgudui lumea academică şi şcolarii şi pe cei care au ţinut energia religiei structurale. Vor fi controverse în momentul în care aceste documente vor ieşi la iveală în diferite părţi ale lumii; fiecare parte va fi un adevăr care va fi conectat la celelalte documente din celelalte părţi ale lumii. Va fi foarte dificil să se nege noul adevăr, adevărul de unde aţi venit voi. Acele documente şi acele noi adevăruri vor sosi foarte curînd şi vor continua să apară în următorii 12 ani din timpul vostru. Ele vor fi legate una de cealată.

Voi vă veţi uita la acele adevăruri şi vă veţi mira: aceasta este adevărata istorie pe care am învăţat-o? Vă veţi gîndi că poate istoria care v-au predat-o învăţătorii voştri a fost greşită. Dar noi spunem prietenii mei, că acea istorie nu a fost greşită, cea care aţi învăţat-o voi în trecut. Ceea ce aţi învăţat atunci a fost conform timpului respectiv. Aşa cum am spus acestui grup pe care-l mijlocim, fiecare dintre voi, toţi cei care sînteţi prezenţi aici şi toţi care fac parte din familia Crimson în alte părţi ale lumii, cu adevărat voi re-scrieţi istoria prin învingerea problemelor voastre şi prin lumina pe care voi o ajutaţi să iasă la suprafaţă.

Nu este vorba că ar fi greşite cărţile voastre de istorie. Este vorba că voi treceţi printr-un un timp (depăşit) şi pur şi simplu schimbaţi rezultatele situaţiilor care s-au petrecut în trecut.

Citiţi ştirile în ziare. Urmăriţi ştirile la televizor. Ei vor să spună că ceea ce a fost are o altă întorsătură. Aduceţi-vă aminte cînd veţi auzi aceste ştiri în programele de televizor şi pe internet, nu este vorba că istoria este greşită. Este vorba că voi aţi vindecat trecutul, trecutul care a fost acum o mie de ani. Voi aţi schimbat istoria şi energia acelui trecut.

Acum voi mergeţi înapoi la drumul pe care aţi păşit în trecut, la traumă, la supărare sau la durere şi schimbaţi acele vieţi din trecut. Acum, cei care au venit aici să ţese „energiile” în această cameră, au terminat munca lor. Vă rog să vă acordaţi permisiunea, prietenii mei, să fiţi în această energie sacră care s-a contopit cu TOT CE ESTE. Aceasta este contopirea Spiritului cu Umanul, este o unificare. Simplu, permiteţi-vă să simţiţi această energie sacră şi împuterniciţi-vă, pentru că într-adevăr voi toţi sînteţi îngeri Umani. Ştiţi asta acum. Fiecare dintre voi a venit aici ca o fiinţă puternică şi aşa a fost întotdeauna, pentru că se consumă o putere enormă să veniţi „de la vibraţiile înalte” şi să călcaţi pe acest Pămînt aşa cum aţi făcut voi. Vă ia o putere enormă. Cei care au venit aici să ţese energiile se îndepărtează ca să lase acest spaţiu liber pentru discuţiile noastre în această seară.

În trecut, prietenii mei, am invitat în acest cerc pe cei pe care voi i-aţi considerat călăuzele şi îngerii voştri. Dar aşa cum ştiţi din discuţiile noastre anterioare, călăuzele şi îngerii voştri s-au retras din cîmpul vostru de energie. Acesta este un dar din partea lor, în semn de dragoste pentru voi, pentru ca voi să vă ocupaţi propriul cîmp. Ei au fost în cîmpul vostru energetic din dragoste, dar acum s-au mutat. În această seară, cei care vin aici în această cameră nu sînt călăuzele şi îngerii voştri. Nu sînt nici entităţile vieţilor voastre anterioare, Ei sînt cei 12 care vin să se alăture în această seară. Cu permisiunea voastră, din inimile voastre, cei 12 vin în faţă şi voi îi cunoaşteţi după numele lor de Arhangheli. Oh, da cei 12 sînt aici în seara asta. Şapte din ei sînt cunoscuţi de voi prin învăţăturile voastre religioase. Ceilalţi 5 nu sînt aşa de cunoscuţi dar munca lor este realizată în jurul energiei directe a Pămîntului; ei sînt incluşi şi în munca voastră pe care o faceţi, da, sînt foarte mult implicaţi.

Cei 12 Îngeri stau în spatele vostru licărînd, pentru că lor le place să fie în acest spaţiu. Fiecare dintre ei ştie de semnificaţia acestui grup, a acestui timp, şi totodată ştie şi despre voi. Ei sînt şapte plus cinci, prietenii mei. Înţelegeţi ce înseamnă acest simbol? Sînt 7 chakre, puncte spirituale Umane, şi 5 chakre eterice. În total fac 12 şi sînt 12 care vin aici cu noi. Aşa cum am spus înainte, chiar dacă aveţi 7 plus 5 chakre, ei acum se contopesc într-un singur centru energetic. Fiecare dintre aceşti Arhangheli a avut o sarcină şi un scop, să lucreze cu voi. Fiecare a fost călăuză pentru voi în drumul vostru vechi, dar în acest timp nou ei se vor contopi în una. Ei au venit aici astă seară să simtă prezenţa voastră, să se minuneze de tranziţia voastră în noua energie sacră.

Acum, înainte de a trece la discuţiile noastre din această seară, am ajuns la momentul nostru favorit. Acum este momentul, dat cu permisiunea voastră verbală sau în linişte, dar dată din toată inima voastră, cînd îngerii vin în faţă şi vă îmbrăţişează şi vă ating. Ei vin în faţă şi mulţumesc pentru darurile pe care voi le-aţi dat pentru toţi cei care au luat parte la această călătorie pe Pămînt. Noi o să-l rugăm pe prietenul nostru Cauldre care mediază gîndurile noastre, să fie în linişte pentru un moment. Deschideţi inimile voastre şi permiteţi celor 12 să vă onoreze şi să vă mulţumească şi să vă reamintească de prietenia adîncă pe care aţi avut-o întotdeauna cu ei.

LINIŞTE.

Oh, este foarte apropiat că noul vostru mileniu are cifra doi; „are cifra doi”, pentru că aşa cum am mai amintit în comunicările noastre anterioare, un nou spaţiu este creat. Acest spaţiu nou creat nu este la milioane de ani lumină de Univers, voi vedeţi numai o reflecţie, o rezonanţă a acestei noi energii, pe care noi o numim „A Doua Creaţie”. Această a Doua Creaţie este o energie de dragoste, de iubire, de speranţe şi de adevăr. Munca pe care voi aţi depus-o aici pe Pămînt, este fundaţia la acest spaţiu nou. Voi vedeţi efectul acesteia în Universul şi stelele voastre. Noi vă vom vorbi mai detailat despre această a Doua Creaţie la un moment dat. Dar vă rog să înţelegeţi că numărul doi este foarte important.

Noi am dat deja cîteva informaţii ca o bază la discuţiile noastre prietenului nostru Cauldre, mediatorul, pentru ca el să nu fie uluit. El nu prea este întotdeauna încrezător şi atunci el reţine cîteodată informaţiile care trec prin el. Ca să fim siguri că este de acord cu ele, am lucrat cu el foarte strîns în ultimele săptămîni ca să-l asigurăm de informaţiile care vin prin el. Şi acum vi le aducem integral. Este totul spus în adevăr. Poate va fi dificil să înţelegeţi la început, dar pînă la urmă vă veţi obişnui să lucraţi cu ele.

Să începem. În două zile, 13 Decembrie 1999, va avea loc pe planeta voastră un fel de măsurătoare. Aceasta este o formă de energie care se manifestă. Acum, voi aţi trecut prin multe, aşa că măsurătoarea nivelelor de energie nu va fi nicidecum nouă pentru voi. În anul 1987 a fost făcută o măsurătoare şi mulţi dintre voi nu aţi simţit nimic. Mulţi dintre voi nici nu au ştiut că Spiritele s-au uitat la echilibrul dintre lumină şi întuneric.

Mulţi Umani nu vor şti că Spiritele vor face o măsurătoare a luminii şi a întunericului în această zi de 13 decembrie. Va fi o nouă măsurătoare în direcţia viitorului. Dar, de această dată este foarte importantă pentru unii dintre voi. Este data în care sufletul vostru, fiinţa voastră este pusă în situaţia de a decide pe care drum vrea să continuie, lumină sau întuneric. Este o măsurătoare de determinare a locului unde staţi. Este o cerinţă a Spiritului pentru fiecare dintre voi să vină şi să spună dacă este gata să facă călătoria. Călătoria care conţine lumina. Călătoria pentru a crea energia noii Creaţii.

Este o cerere a Spiritului, ştiind cît de adîncă şi serioasă este întrebarea lor. Pentru că voi şi Spiritul ştiţi cît de dificilă poate fi călătoria de unul singur. Noi ştim că lucrurile nu sînt cîteodată cum ar trebui să fie.

Măsurătorile vor fi făcute în general pentru Pămînt dar şi pentru Umani. Din nou spunem, oamenii poate nu ştiu cît de important este punctul acesta de tranziţie. Ne amuză faptul că toate observaţiile au fost pentru anul 2000, tranziţia voastră în calendar. Asta a fost perfect, pentru că măsurătorile au putut fi făcute în linişte.

Prietenii mei, să ştiţi că această zi este importantă pentru că este punctul mijlociu a măsurătorilor făcute; prima a fost făcută în anul 1987, iar măsurătoarea care este urmează va fi făcută în anul 2012. Noi zicem că acesta este partea de mijloc a energiei.

Dar acum, Pămîntul vostru ar fi trebuit să fie într-un măcel după cum susţin profeţiile vechi. Măsurătorile ar fi trebuit luate în acel timp şi ar fi trebuit să se fi determinat cum să se procedeze. Dar aşa cum ştiţi, bazat pe dragostea şi intenţiile Umanilor care calcă pe acest Pămînt, nu a fost măcel. Pămîntul arată sănătos.

Uitaţi-vă la economia voastră. Uitaţi-vă la invenţiile mari care au loc în medicină, în comunicaţii şi alte domenii. Uitaţi-vă la pacea din unele locuri pe Pămînt. Uitaţi-vă la abundenţa din viaţa voastră personală. Acestea nu au fost profeţii care să se împlinească în acest timp.

În caz de măcel pe Pămînt, ar fi fost lăsate cîteva grupuri de Umani, ca să rămînă în istoria veche. Ei ar fi trebuit să facă munca noii civilizaţii. Dar iată că voi sînteţi aici.

Acum, odată ce această măsurătoare a fost făcută şi a devenit accesibilă, la fel a avut loc şi ajustarea reţelei Pămîntului. Multe lucruri noi care vor avea loc vor fi bazate pe aceste măsurători. Acum încercăm să vă explicăm.

Într-un sens, prietenii mei, voi puteţi vedea că are loc pe Pămînt un început de separare a realităţilor. Pămîntul se va muta în două realităţi diferite, dar totuşi stau împreună. Două adevăruri diferite care vor trăi alături unul de altul. Aceasta e ca şi cum am avea un răsărit şi un apus de soare simultan. Vă veţi simţi puţin ciudat dacă nu veţi fi pregătiţi. Va fi un sentiment care nu vă este pe plac. Dar voi veţi şti ce se întîmplă pentru că la fel ca şi Lucrătorii Pentru Iluminare, aţi făcut munca aceasta de transmutarea energiei.

După ce măsurătorile de energie au avut loc, pur şi simplu vă puteţi imagina două planete Pămînt, care stau alături una lîngă alta şi totuşi sînt împreună. Ele vor fi în acelaşi spaţiu dar vor fi diferite. Va fi Pămîntul cu noua energie, pentru cei care doresc sau pentru cei care au făcut pasul peste prăpastie (Tobias face referiri la lecţia anterioară în care se vorbeşte despre prăpastia spirituală), cei care doresc să meargă într-un loc de iubire şi care doresc să fie pionierii aceste noi energii.

Acest Pămînt nou va avea o energie pentru cei care s-au eliberat de karma (destinul) lor. Poate au mai rămas ceva reziduri, dar ei au eliberat în mare karma lor. Ei au re-scris istoria lor.

Acest nou Pămînt va avea asociaţii diferite de energie, diferite de celălalt Pămînt, care stă alături. Noi sîntem aici ca să vă spunem prietenii mei, că voi şi restul Lucrătorilor Pentru Iluminare care merg în această nouă energie, veţi trăi alături de ceilalţi care au ales pentru destinul lor să nu meargă pe calea asta. Ei vor să trăiască o altă realitate sau un alt adevăr alături de voi. Veţi lucra cu ei, veţi vorbiţi cu ei, veţi treceţi pe lîngă ei pe stradă, la teatru sau la jocurile cu mingea. Dar voi, veţi trăi în două lumi diferite. Energiile voastre vor fi diferite de energiile celorlaţi.

Aşa cum am mai spus, poate la început nu va fi confortabil. Poate veţi simţiţi că energia vrea să se retragă în spaţiul vechi. Voi însă nu trebuie să vă fie frică de aceasta. Energiile voastre, reţeaua Pămîntului şi realitatea în care trăiţi va fi diferită. Energia nouă nu vă lasă să fiţi traşi înapoi.

Cei care nu vor să se mute în noua energie şi care sînt unul lîngă altul, vă rugăm să onoraţi fiecare Uman din energia veche. Noi cerem ca voi să înţelegeţi că ei totuşi merg pe drumul lor şi cu înţelegerea lor, şi aceasta este apropiat. Pentru unii este chiar foarte apropiat să stea în energia veche, pentru că ei vor fi o „ancoră” a energiilor. Nu este apropiat pentru toată Umanitatea să între în noua energie pentru că asta va crea un dezechilibru. Deci sînt Umani care au ales să stea în energia veche şi să continue prin asta la echilibrarea şi ancorarea energiilor.

Două lumi alături una de alta. Două realităţi care există împreună. Una nu ştie că cealaltă s-a schimbat. Una nu ştie că există două lumi. Lumea cea nouă este binecuvîntată cu o mare înţelegere, dar şi cu o responsabilitate. Responsabilitatea este ca să călăuzeşti pe cei care cer ajutorul vostru şi care vin prin acel tunel să se elibereze de ce nu mai au nevoie. Ei trebuie să schimbe cărţile de istorie ca să se poate înfiinţa în adevărul vostru.

Măsurătorile vor lua loc în două zile, 13 Decembrie 1999. Noi vă spunem asta pentru că voi veţi începe să simţiţi o intensitate pe care nu aţi simţit-o niciodată. O adevărată schimbare, o schimbare faţă de care aţi fost nerăbdători şi pe care aţi intuit-o. Dar acestea vor fi schimbări adevărate. În mintea voastră nu veţi avea nici un dubiu despre asta. Veţi fi pur şi simplu în stare să simţiţi Pămîntul - energiile Pămîntului care devin două în loc de unu. Veţi fi în stare să vedeţi marea diviziune care are loc.

Poate unele părţi ale diviziunii vă va aduce întristare sau melancolie. Poate veţi spune la prieteni sau familiei voastre despre aceste diviziuni şi tot ce se petrece, poate vreţi să-i aduceţi şi pe ei în lumea aceasta cu noua energie. Să înţelegeţi că aceste schimbări sînt apropiate timpului vostru de acum. La fel, veţi avea dovezi a ceea ce se petrece în schimbarea Pămîntului, care va începe în curînd şi va continua rapid. Noi vă cerem să urmăriţi ştirile ca să vedeţi noile schimbări care vor începe. Din nou, spunem că mulţi Umani nu o să-şi dea seama de ceea ce se petrece. Ei nu vor înţelege implicaţiile evenimentelor care vin în serii şi care vor avea loc. Poate fiecare eveniment luat separat nu se vede prea mult, dar cînd veţi lega frazele şi vă veţi uita la celelalte evenimente care au loc, atunci veţi înţelege despre ce vorbim noi.

Vor avea loc ajustări – mari ajustări în reţeaua magnetică a Pămîntului, cauzînd unele neplăceri şi emoţii în corpurile voastre fizice care nu vor fi echilibrate. Dacă defalcaţi intensitatea cîmpului magnetic a Pămîntului şi mişcările magnetice a polilor Pămîntului, veţi reuşi să vedeţi asta exact cînd va avea loc. Voi veţi vedea schimbările care apar după 13 Decembrie 1999. Din nou, spunem că este punctul energetic a măsurătorilor principale de la mijlocul drumului, care s-au făcut în 1987 şi concluzia acestei perioade va fi în 2012.

Acesta este timpul ruperii, aşa cum îl numim noi. Este timpul să existe două planete Pămînt. Lucrul aceasta este apropiat pentru că în viitorul vostru care este proiectat pentru anul 2012 – un timp de schimbare – vor fi două Pămînturi care vor exista, dar nu vor mai fi alături unul de altul. Nu vor fi împreună. Vor fi două Pămînturi după anul 2012. Această dată după cum ştiţi nu este fixată exact. Este simplu - un punct pentru a chibzui la viitor. Schimbarea finală poate să se întîmple mai înainte, cam prin anul 2007. Dar acum, noi spunem simplu că sîntem la jumătatea drumului.

Puţin timp după măsurătorile din 13 Decembrie 1999, se va produce un mare eveniment astrologic. Este un eveniment care a fost planificat de o veşnicie. Esenţa evenimentului este alinierea planetelor în luna a cincea în mileniul vostru. Este o energie de reînnoire. Este o energie de resursă. La urma urmei este o energie de împuternicire care soseşte în luna a cincea.

Acum, acest eveniment se produce după o lungă, lungă perioadă de timp. Din nou, noi spunem că a fost prezis de profeţii voştri că Pămîntul să nu mai existe. Ar fi rămas doar o mînă de oameni după o curăţire principală. Această aliniere a planetelor în luna a cincea ar fi adus o nouă energie pentru acea mînă de oameni pentru a creşte o nouă rasă Umană.

Din nou noi spunem, acum este altfel. Nu a fost nevoie de distrugeri şi nici de haos pe Pămînt. Nivelul vibraţiilor au fost ridicate foarte mult pentru ca această energie care vine să poată fi folosită de voi şi de toţi Umanii. Este vorba de energia care aduce o nouă împuternicire.

Deci, vedeţi programul evenimentelor care vor avea loc în două zile, măsurătoarea şi începutul separării. În mai mult de cinci luni, o nouă împuternicire va veni pentru fiecare dintre voi. Atunci lucrurile vor începe într-adevăr să se manifeste.

Acum noi aducem toate astea la nivelul vostru personal. Noi vă spunem ce puteţi face acum în viaţa voastră de Umani, pentru că fiecare dintre voi a pus această întrebare: „Spiritul meu, este ceva ce eu aş putea să ştiu, ceva ce aş putea să fac”? Noi vă dăm un răspuns într-un fel la care voi nu vă aşteptaţi; trebuie să căutaţi să vedeţi simplitatea şi adevărul în răspuns. Ca să vă ajutăm să înţelegeţi, vă dăm două scenarii.

Primul scenariu este al vechii energii a lumii. Este vorba de un om (Uman) pe o bicicletă, care merge în toată ţara şi trece prin multe experienţe. Acest om nu are hartă şi foloseşte drumurile care pur şi simplu îi apar în faţă. El are parte de multe experienţe în călătoria sa. În fiecare dimineaţă se pune pe bicicletă şi pedalează, se luptă cu vîntul, soarele şi alte elemente ale naturii şi are de a face cu traficul de pe şosele. Este dificil pentru Uman, pentru că are dureri musculare şi trebuie să se oprească pentru mîncare şi odihnă. Este o călătorie dificilă.

Oh, sînt şi multe binecuvîntări, dar totuşi este o călătorie dificilă. Noi folosim metafora cu bicicleta pentru că nu este aşa de uşor ca şi cu maşina, învîrţi de cheie şi apeşi pedala de acceleraţie. Datoria Umanului pînă acum a fost să pedaleze şi să încerce să ghicească pe unde să meargă fără hartă şi fără să cunoască drumul. Efectiv „căzînd într-o experienţă”.

Acum, este vorba de acel Uman care este în noua energie şi care se mută pe Pămîntul nou după ce măsurătorile au avut loc. În acest scenariu nou, omul şi bicicleta nu se mai mişcă. Umanul pe bicicletă apare cumva misterios, parcă ar pluti şi totuşi stă în echilibru, fundalul e cel care se mişcă, nu omul şi nici bicicleta.

Acum, pentru ceilalţi care vor vedea filmul, va părea că omul pe bicicletă în noua energie pedalează şi face bicicleta să meargă. Dar asta nu este adevărat, doar fundalul filmului se mişcă.

Povestea asta este simplă, prietenii mei. Voi veţi vă mutaţi într-o energie în care nu trebuie să pedalaţi, unde nu trebuie să ghiciţi ce trebuie să faceţi în continuare. Voi nu trebuie să gîndiţi în mintea voastră „ce este, ce ar trebui să ştiu?” sau „ce este, ce ce ar trebui să fac?”, pentru că totul va veni la voi. Voi veţi fi într-un loc favorabil în pace şi împuternicire. Doar SCENARIUL SE VA SCHIMBA. Nu veţi fi pe un drum simplu, veţi fi pe un drum cu două dimensiuni. Scenariul este mutidimensional şi se va schimba de multe ori în jurul vostru. Voi trebuie doar să fiţi în Momentul Prezent. Nu trebuie să aveţi griji unde ar trebui să fiţi sau ce ar trebui să faceţi în viitor. Cînd veţi sta nemişcat pe bicicletă, veţi ajunge la înţelegerea tuturor lucrurilor aşa cum ar trebui să fie. Nu trebuie să aveţi griji de experienţa următoare, pentru că va veni direct la voi de la mari potentaţi. Posibilităţile care sînt vi se vor oferi în viitorul apropiat.

Nu trebuie să vă stresaţi cum să plătiţi tot ce vă trebuie în casă şi pentru casă, numai să staţi liniştiţi pe bicicletă. Nu trebuie să aveţi grija că nu aveţi un serviciu pentru că serviciul necesar va veni la voi. Scenariul se mişcă - natura împrejmuitoare se schimbă - dar voi nu.

Acestea nu vor fi prea simple la început, pentru că voi vă veţi trezi mîine dimineaţă şi vreţi să ştiţi ce trebuie să faceţi. Doar staţi pe bicicletă. Oh, sigur vouă vă e frică pentru că bicicleta ar putea cădea cu voi dacă nu pedalaţi şi lucraţi. Să ştiţi, prietenii mei, că voi sînteţi acum Umanii care sînt împuterniciţi şi bicicleta va sta în echilibru fără grija voastră. Să ştiţi şi să aveţi încredere în inimile voastre pentru că tot ceea ce este apropiat, noul scenariu, vi se va aduce.

Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că oamenii vor veni la voi în mod sincron, ceea ce nu s-a întîmplat niciodată pînă acum. Ei vor veni la voi cînd este timpul de vindecare şi cînd este momentul lor de a se muta din vechea energie a lumii în cea nouă.

Vi se vor aduce toate lucrurile de care voi veţi avea nevoie. Bicicleta va rămîne pe loc, fundalul se schimbă. Nu trebuie să vă fie frică că aţi fost buni sau răi, sau cum este echilibrul vostru dintre lumină şi întuneric. Voi aţi trecut prin asta pentru că într-adevăr v-aţi eliberat de karmă. Voi aţi rescris istoria voastră personală. Mai sînt ceva rămăşiţe de karmă, dar staţi cu dragoste pe bicicletele voastre, într-un loc de încredere şi observaţi ce se întîmplă. Veţi fi amuzaţi. Veţi fi antiteza drumului pe care Umanii l-au trăit pînă acum. În fiecare zi ei au mers pe un drum greu cu bicicleta, s-au chinuit să urce dealurile şi s-au întrebat ce mai vine în continuare, cu frica de ceea ce se ascunde în tufişuri sau pomi, întrebîndu-se cînd se vor rupe cauciucurile... Acesta este drumul Umanilor în energia veche. Voi însă definiţi drumul Uman în noua energie. Prin faptul că aveţi încredere în voi înşivă şi în Spirit, veţi crea un drum nou. Veţi fi uluiţi văzînd ce se va întîmpla cînd staţi liniştiţi pe bicicletă şi lăsaţi ca lucrurile să vină la voi. Chiar atunci cînd intelectul vostru spune că acesta nu este drumul pe care ar trebui să mergeţi „cînd trimite semnale de pericol”, atunci trebuie doar să respiri adînc şi să te eliberezi, să ştii să ai încredere în acel lucru sacru.

Noi nu am spune toate astea dacă nu ar fi adevărate. Călăuzele voastre nu s-ar fi îndepărtat de energiile voastre directe dacă nu ar fi venit timpul potrivit; dacă nu ar fi fost un grup de familie, de Lucrători Pentru Iluminare care erau gata să înceapă să experimenteze atribuţiile noilor energii.

La început va fi puţin cam ciudat, dar voi să fiţi liniştiţi. Veţi încerca să controlaţi lucrurile. Poate vă va fi frică. Voi gîndiţi că poate ar trebui să faceţi ceva, dar prietenii mei, voi deja aţi făcut ceva. Veţi începe să înţelegeţi că e deajuns să staţi pe bicicletă şi cînd veţi dori, toate lucrurile vor veni la voi. Şi cînd lucrurile vor veni la voi, voi veţi şti ce să faceţi cu ele. Cînd cineva vine la voi şi spune că suferă şi că numai poate continua să stea în forma lui fizică, veţi şti ce trebuie să spuneţi. Veţi şti ce este potrivit de spus. Totul va veni dinlăuntrul vostru, care este cel mai mare adevăr şi cea mai mare lumină. Veţi fi uluiţi la auzul a ceea ce va ieşi din gura şi inima voastră. Totul este numai „a da voie”şi „a fi” pentru ca asta să se întîmple.

Aceeaşi energie şi informaţie pe care noi v-o dăm în această seară, este dată şi la ceilalţi din lumea întreagă. Sînt multe posibilităţi pentru a explica aceeaşi informaţie care înseamnă că acum „este timpul”. Fiecare dintre voi a trecut prin multe chinuri în vieţile voastre. Fiecare are puterea şi intenţia să creeze Universuri noi. Voi aţi avut puterea intenţionat să fiţi într-un loc plin de dragoste, să treceţi prin toate problemele, să vă luptaţi cu întunericul şi să faceţi parte din evenimentele pe care le-aţi aşteptat.

Este timpul ca măsurătoarea să aibă loc. Este începutul celor două lumi simultane. Este alinierea planetelor care va aduce adevărata împuternicire. Deci acesta este felul nostru simplu de a spune „timpul vostru este aici, acum”. Dacă nu sînteţi siguri de aceasta, priviţi evenimentele şi ştirile voastre care vin zilnic, săptămînal şi lunar şi veţi vedea despre ce am vorbit noi.

Ceea ce se întîmplă într-adevăr, prietenii mei, este că fiecare dintre voi care a venit aici cu dragoste, cu energia lui Christ licărind şi strălucind înlăuntrul vostru, să creaţi această lume. Voi aţi venit pe Pămînt şi aţi luat formă fizică. Voi v-aţi închis din nou în densitatea Pămîntului şi aţi împărţit vibraţiile voastre cu Pămîntul, intenţionat. Voi aţi venit să fiţi o fiinţă de greutate şi soliditate. Voi aţi trecut prin întuneric în vieţile voastre cu un scop. Voi aţi trecut prin evenimente cu alegerea voastră cu înţelegerea luminii şi întunericului.

Dar, lumina aceasta a lui Christ pe care aţi dus-o în voi înşivă, aţi ascuns-o foarte adînc în conştienţa voastră. Lumina lui Christ a trebuit să fie protejată înlăuntrul vostru. Acea lumină a lui Christ a fost nevoită să fie ascunsă pînă la momentul potrivit.

Vă întrebaţi ce aţi căutat şi ce va lipsit? Vă întrebaţi despre partenerul de suflet. Vă întrebaţi despre dragostea adevărată. Vă întrebaţi de ce nu vă simţiţi întregi. Asta se întîmplă pentru că voi aţi ascuns intenţionat această lumină a lui Christ în conştienţa voastră. Voi aţi protejat-o ca şi un părinte care protejează copilul lui. Acum cînd aţi trecut prin întregul ciclu a vieţii voastre, acum, că sînteţi liberi de roata karmică, acum că energiile planetei şi conştienţa masei Umane şi în particular energia voastră proprie este apropiată, această lumină a lui Christ pe care voi o duceţi în voi înşivă, vine la suprafaţă. Îngrijiţi-o ca pe un copilaş. Asigură-ţi Sinele că este protejată. Asigură-ţi Sinele că este în loc de încredere şi graţie cu Spiritul şi nu veţi aduce nici o durere luminii lui Christ şi copilului lui Christ. Toate astea pentru că lumina lui Christ vrea să se nască din nou.

Aceste metafore sînt puternice, prietenii mei, lumina lui Christ dinlăuntrul vostru vrea să se nască din nou. De aceea voi aţi simţit lucrurile prin care aţi trecut în ultimile luni în particular. De aceea aţi avut neplăceri. De aceea aţi avut dureri în fiinţa voastră.

Mai sînt două zile pînă la aceste măsurători. În două zile de la acestea voi veţi pleca. Veţi plecaţi de pe Pămîntul vechi.

ŞI AŞA ESTE!

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 1999 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved