Capitolul 7
CANALUL MILENIULUI - PARTEA a III-a NOILE INSTRUMENTE ALE LUCRĂTORILOR PENTRU ILUMINARE

INSTRUMENTE SPIRITUALE

2 Ianuarie 2000

(Prezentare făcută la celebrarea noului mileniu împreună cu Lucrătorii Pentru Iluminare, Nederland, Colorado)

 

Notă: Această comunicare a fost făcută la celebrarea trecerii în noul Mileniu, împreună cu Lucrătorii Pentru Iluminare din familia Kryon, la data de 2 ianuarie 2000. Este ultima parte din cele trei serii a comunicării lui Tobias, prezentată Lucrătorilor Pentru Iluminare, ţinută în acele trei zile de recreere. Comunicarea a fost prezentată stînd în picioare şi cu ochii deschişi, faţă de poziţia şezînd şi cu ochii închişi cum se proceda de regulă. Tobias a spus mai tîrziu că asta a fost pentru a onora Umanii prezenţi şi Umanii care vor citi aceste informaţii la o dată mai tîrzie.

TOBIAS: Sînt multe daruri la acest sfîrşit de săptămînă. Sînt daruri de dragoste şi mai exact daruri de împuternicire. Am vrea să încheiem această adunare oferindu-vă fiecăruia dintre voi daruri ce pot fi folosite la intrarea în Noua energie, dar pe care le puteţi folosi începînd cu această zi. Noi oferim daruri noi de împuternicire, dragoste şi putere. Vă cerem ca atunci cînd trecem peste cutia cu instrumente spirituale, fiecare dintre voi să accepte darurile. Luaţi aceste daruri care au fost ale voastre întotdeauna, noi am fost doar cei care le-am purtat pînă ce voi aţi fost pregătiţi să le luaţi şi să le folosiţi, menţinînd echilibrul în dragoste. Vă cerem încă odată să preluaţi aceste daruri, să posedaţi aceste instrumente, să le folosiţi, să faceţi practică cu ele şi să învăţaţi cum să le folosiţi.

Avem pentru voi un număr de daruri noi în această dimineaţă.

Primul, primul dar este BAGHETA. Noi vă dăm darul baghetei. Această baghetă reprezintă energia voastră adevărată, puterea adevărată a Sufletului Nobil. Vă este înmînată acum. Este dat vouă să acceptaţi TOT CE SÎNTEŢI VOI – un transfer de energie, un transfer de putere. Pînă acum nu aţi fost în stare să ţineţi această putere care vă reprezintă. Dar acum asta s-a schimbat. Bagheta v-a fost înmînată, ceea ce simbolizează înmînarea puterii.

Oh, noi avem un dar special pentru voi în această dimineaţă, o unealtă neobişnuită. Este o PERNĂ – v-o dăm vouă. Veţi observa că mergînd în noua energie, visele voastre de noapte vor fi diferite. Pînă acum aţi avut vise zbuciumate. Acestea au fost folosite în rezolvarea conflictelor, bătăliilor. Acum visele voastre vor fi diferite. Nu vă veţi mai simţi obosiţi dimineaţa. Vă veţi simţi reîmprospătaţi şi împuterniciţi, pentru că atunci cînd dormiţi, cînd visaţi, voi veţi sta cu călăuzele şi îngerii, anturajul vostru personal, şi voi veţi conduce planificările, voi veţi conduce toate eforturile co-creative cu echipa voastră, în visele voastre. Veţi trasa noul vostru contract cu planurile voastre. Visele nu vor mai fi chinuitoare şi cu bătălii, ele vor fi despre împuternicire, înaintare şi co-creere. Vă veţi trezi dimineaţa şi veţi simţi că aţi creat ceva peste noapte şi că v-aţi dat vouă instrumentul de împuternicire pe care îl aduceţi în dimensiunea a treia, în realitatea voastră. Deci, în loc să vă treziţi obosiţi din cauza bătăliilor care se petrec în vis, vă veţi trezi cu emoţii, gata să luaţi lumina în lumea voastră. Deci, luaţi, acceptaţi şi posedaţi această pernă. Şi să ştiţi că visele voastre vor fi diferite peste noapte.

Vă mai dăm darul unor BATERII. Aceste baterii sînt doar simbolice, reprezintă noua energie pe care voi o aveţi. Veţi găsi că puteţi să vă reîncărcaţi puterile foarte repede, în loc să fiţi slăbiţi peste zi, puteţi să vă reîncărcaţi foarte repede. Aceste baterii vă vor da putere. Ele vor avea mai multă rezistenţă decît bateriile pe care le-aţi avut în energia veche. Deci, luaţi şi acceptaţi acest dar al noii baterii spirituale în fiinţa voastră şi ia la cunoştinţă că ori de cîte ori aveţi nevoie de un supliment de energie, puteţi să deschideţi cutia cu instrumente spirituale şi să scoateţi aceste baterii noi.

Vă mai dăm o LANTERNĂ, ca să lumineze drumul vostru prin întuneric şi frică, ca să nu fiţi prinşi într-o încurcătură sau plasă. Trebuie doar să scoateţi această lanternă nouă spirituală ca să lumineze drumul vostru prin frică şi întuneric, şi la fel să ajute la ghidarea pe drum în timpuri dificile. Deci luaţi şi posedaţi acest dar al noii lanterne spirituale. Puneţi-o în cutia cu instrumente a Lucrătorilor Pentru Iluminare. Folosiţi-o pe drumul vostru ori de cîte ori aveţi nevoie.

Vă mai dăm acum un RADIO CU DOUĂ CĂI DE TRANSMISIE. Multe radiouri sînt doar cu posibilitate de recepţie. Ele sînt pe o singură cale. Ele sînt doar pentru a transmite mesaje. Acest radio pe care noi vi-l dăm este special, pentru că are două căi de transmisie. Veţi fi capabili să primiţi mesaje foarte uşor de la noi, cei care sîntem dincoace de voal, cei care vă ajutăm şi vă asistăm. Veţi fi capabili şi să transmiteţi energia voastră. Veţi fi capabili să transmutaţi mult mai uşor vibraţiile voastre altor Umani şi desigur să ne transmiteţi mesajele voastre. Deci luaţi acest cadou, un radio cu două căi de transmisie şi puneţi-l în cutia cu instrumente spirituale. Folosiţi-l atunci cînd se ivesc diferite ocazii, ca să vă ajute la călăuzire, să vă ajute la transmiterea energiei voastre, dragostei voastre şi înţelepciunii voastre celorlalţi.

La fel, vă dăm darul unei perechi de MĂNUŞI SPIRITUALE. Fiecare dintre voi va găsi noua energie şi împuternicirea nouă de vindecare în propriile mîini şi în toate părţile fiinţei voastre. Mănuşile energiei şi abilităţii de vindecare pe care o duceţi în sinea voastră sînt simbolice. Acest dar este ca să vă vindecaţi pe voi înşivă şi pe alţii. Cu aceşti mănuşi spirituale, veţi găsi protecţia necesară. Nu trebuie să vă fie frică că absorbiţi negativitate de la ceilalţi, pentru că mănuşile spirituale acţionează şi ca protecţie, asemeni unei canal energetic, pentru a ajuta la vindecarea celorlalţi. Deci luaţi şi acceptaţi acest cadou a noii mănuşi spirituale şi puneţi-le în cutia cu instrumente.

Un alt cadou pentru cutia voastră cu instrumente spirituale este un MAGNET spiritual. Acesta este un simbol cu care voi veţi atrage ceea ce vă este apropiat. Lucrurile apropiate vor veni la voi. Acest magnet este foarte puternic. La fel, vă va ajuta să găsiţi lucrurile pe care le-aţi pierdut, găsind noi căi şi aducînd lucrurile la voi aşa cum aveţi nevoie de ele. Deci luaţi şi acceptaţi acest magnet în cutia cu instrumente şi folosiţi-vă de el în fiecare zi.

Un alt cadou spiritual de la noi este un BINOCLU. Acest binoclu are construit înlăuntrul lui un dispozitiv special de scanare. Cu acest binoclu veţi fi capabili să vedeţi foarte clar. Veţi fi capabili să vedeţi dincolo de evidenţe. Veţi fi capabili să staţi faţă în faţă cu un alt Uman şi să vedeţi nu numai partea Umană a lor, dar şi ADEVĂRATUL SINE al lor, deci Spiritul lor. Acest dispozitiv special care este construit în binoclu vă va ajuta să citiţi energiile, să înţelegeţi echilibrul persoanei din faţa voastră şi să vedeţi clar toate lucrurile care vine de la ea. Cînd simţiţi că aveţi o viziune neclară scoateţi doar binoclul spiritual simbolic ca să vă ajute să vedeţi mai clar.

Vă mai dăm acum darul numit BASTON. Cînd mergeţi pe drumul vostru în noua energie, bastonul vă va ajuta să fiţi în echilibru. Acesta vă ajută la echilibrarea călătoriei voastre. Nu este o cîrjă, este doar o unealtă pentru echilibru. Cînd simţiţi echilibrul care vine de la baston, voi veţi începe să cunoaşteţi încrederea de Sine. Vă veţi bizuiţi pe voi înşivă, pe încrederea de Sine. Deci, luaţi acest dar, bastonul, şi puneţi-l în cutia cu instrumente spirituale.

Acum vă dăm alt dar, CRISTALUL. Cristalul reprezintă simbolic inteligenţa şi intuiţia voastră. Cînd veţi acumula experienţe mergînd în noua energie, cristalul va lumina şi va vibra inteligenţa atunci cînd ajungeţi la punctul unde intuiţia voastră vă ghidează cu adevărat. Deci, cînd nu sînteţi siguri pe voi înşivă, uitaţi-vă sau simţiţi cristalul, şi veţi şti că sînteţi în acel punct de dragoste, că sînteţi ghidaţi din iubirea voastră proprie şi intuiţia voastră proprie.

În fine, în această cutie spirituală veţi găsi şi un pachet de ASPIRINĂ ORDINARĂ, care vă ajută la durerile zilnice de cap. Chiar dacă aveţi toate aceste daruri şi instrumente, chiar dacă voi mergeţi în noua energie, vor mai fi probleme. Veţi avea dureri de tot felul în trupul vostru. Poate vor fi alţi Umani care vă vor cauza supărări. Înghiţiţi simbolic cîteva aspirine pentru uşurarea durerilor, ca să fiţi capabili să continuaţi călătoria voastră.

Fiecare din aceste daruri este un simbol, ceea ce aţi adus pentru voi şi ceea ce aţi învăţat în călătoria voastră. Dar acum în noua energie în care ne aflăm, vă spunem că aveţi la dispoziţie toate aceste instrumente pentru a continua drumul vostru. Voi, ca Lucrătorii Pentru Iluminare, ca Umani şi ca îngeri, aveţi nevoie de aceste instrumente pe care trebuie să le puneţi în acţiune şi să le scoateţi din cutia de instrumente spirituale cînd aveţi nevoie de ele. Vă va lua o perioadă de timp pînă să vă obişnuiţi să le folosiţi, un timp ca să cunoaşteţi într-adevăr cum va răspunde fiecare unealtă la intenţiile voastre şi la energia proprie. Deci acordaţi-vă timpul necesar în săptămînile următoare ca să învăţaţi cum să folosiţi fiecare unealtă în parte.

Veţi vedea că atunci cînd le luaţi, cînd aveţi acea intenţie de a le folosi sau cînd spuneţi cu vocea voastră că vreţi să le folosiţi, ele vor fi acolo ca să vă servească. Este foarte important să vreţi să le folosiţi, dar cerinţa trebuie să vină dinlăuntrul vostru. Deci acestea sînt darurile şi instrumentele voastre. Ele reprezintă împuternicirea voastră. Acestea sînt ale voastre ca să le folosiţi, să deveniţi Umanul nou împuternicit care calcă pe acest Pămînt!

ŞI AŞA ESTE!

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved