Capitolul 8

COPIII PIERDUŢI AI CHRISTULUI

15 Ianuarie 2000

(Prezentare făcută la „CERCUL CRIMSON”)

 

TOBIAS: Şi aşa este, prietenii mei dragi, această familie se adună din nou. Credem că a trecut multă vreme de cînd am fost cu voi ultima oară, cam o lună din timpul vostru. S-au întîmplat multe de atunci, lucruri despre care vom vorbi în această seară. Este adevărat, prietenii mei, că cel care mediază aceste mesaje, este cel pe care noi îl numim Cauldre – este adevărat că vom fi oarecum plicticoşi în această seară. Deci cerem să vă faceţi comfortabili. Cerem ca fieacare dintre voi să-şi deschidă inima. Aproape toate informaţiile pe care vi le transmitem în această seară nu vor veni de la cuvintele rostite ci de la energie. Vor veni de la energie şi vor fi dirijate spre inimile voastre de ca şi cum acestea ar fi nişte uşi deschise. Prietenii mei, inspiraţi adînc, deschideţi-vă inimile şi îngăduiţi să curgă dragostea prin ele.

Acum vedem că energia cercului din această seară este oarecum diferită faţă de energia cercului de la întîlnirile anterioare. Asta se datorează faptului că la întîlnirile noastre anterioare invitam pe cei pe care îi numim „ţesători”, cei care veneau şi uneau energiile dintre Spirit şi Uman. Pentru aceste uniri de energii le trebuiau cinci minute din timpul vostru Uman. Aceste uniri de energii au avut loc aici cu Umanii care stau în cercul acesta şi entităţile care vin în acest cerc şi crează o energie nouă, o energie sacră. Aşa cum am mai spus de foarte multe ori, voi şi ţesătorii creaţi o nouă conştienţă sacră; o nouă dimensiune care nu este ca oricare altă dimensiune a voastră.

În această seară venim aici ca o familie. Astă seară nu avem „ţesători” care să vină; ceva s-a schimbat în intervalul de timp scurs de la ultima noastră vizită. Ceva s-a schimbat căci nu mai este nevoie de „ţesători” prietenii mei. Nu mai avem nevoie de ei. Voi, Lucrătorii Pentru Iluminare şi Umanii deveniţi capabili, voi începeţi să ţineţi şi să susţineţi energia care este necesară pentru a „susţine podul” dintre conştienţa Umană şi ADEVĂRATUL SINE al vostru. Voi începeţi să integraţi ADEVĂRATUL SINE sau Dumnezeul de Sine în trupul vostru, în conştienţa voastră. Deci nu sînt ţesătorii cei care împreunează energia, cei care furnizează această conexiune între dimensiunea în care sînteţi şi dimensiunea Adevărului de Sine şi Spirit. Nu, prietenii mei, acum voi puteţi să ţineţi această energie.

Meditaţia care a avut loc înainte de a începe discuţiile noastre a fost perfectă pentru că a fost despre deschiderea inimii voastre. Cerem fiecăruia dintre voi să deschidă acea uşă, să deschidă inima, ADEVĂRATUL SINE pentru a permite ca aceea unire să aibă loc. Voi sînteţi aici împreună cu familia, într-un spaţiu sacru şi sigur. Este timpul să daţi voce intenţiei voastre, dacă credeţi că acesta este necesară, să deschideţi uşile ca să permiteţi stării voastre de a fi să fie prezentă acum cu voi înşivă. Nu este nevoie de nici o forţare sau tehnică. Doar să daţi voce intenţiei voastre pentru a deschide uşile. Să nu aveţi nici o aşteptare, prietenii mei, la cum se manifestă asta, pentru că voi nu o puteţi imagina sau crea. Trupul în care vă aflaţi acum, vă permite doar să fiţi, doar să ţineţi în mînă TOT CE SÎNTEŢI VOI. Deschideţi uşa între lumi şi invitaţi TOT CE SÎNTEŢI VOI în spaţiul acela sacru. Aceasta este energia Pămîntului Nou, cînd mergi mînă în mînă şi cînd Umanii acceptă responsabilitatea a TOT CE SÎNTEŢI VOI.

Acum, aşa cum am mai spus, avem multe de discutat în această seară. Cînd ne uităm la acest grup, ne uităm la energia individuală a fiecăruia dintre voi. Dar ne uităm şi la energia grupului ca atare. Vedem o nouă energie Umană. Poate că încă mai învăţaţi cum să vă adaptaţi. Să nu vă faceţi griji pentru asta, pentru că aceasta va veni. Voi aţi ales-o în esenţa fiinţei voastre. De aceea sînteţi aici. Într-adevăr acesta este o energie sacră. Este o energie sacră. Ne uităm la voi cu o mare bucurie. Ştim cît de dificilă este călătoria voastră. Ne uităm la fiecare dintre voi cum licăriţi. Nu am lăsat pe nici unul din voi afară. Vedem această licărire la Umanii care acceptă TOT CE SÎNT în inima lor.

La ultima noastră întîlnire cu acest grup, am vorbit despre 13 Decembrie, cînd a avut loc o măsurătoare pe Pămînt, o măsurătoare a echilibrului dintre ceea ce voi numiţi lumină şi întuneric. Noi am amintit că această măsurătoare va avea loc. Şi aşa a fost. Mulţi s-au întrebat despre rezultatul acelei măsurători. Nu am răspuns la întrebarea lui Cauldre în 14 Decembrie. Care a fost rezultatul? Tipic. Tipic. Am cerut de la Cauldre să aibă răbdare. Deci, prietenii mei, acesta a devenit evident. Aşa cum v-am spus în acel mesaj, veţi simţi efectul măsurătorii care cuprinde toată planeta. Şi pe data de 31 Decembrie 1999, începînd cu insulele din Pacific, atunci cînd soarele a apus şi noaptea a sosit, aţi celebrat Noul Mileniu. Aţi văzut rezultatele măsurătorilor din 13 Decembrie pe Pămîntul vostru. Acesta a străbătut Australia, China, India şi a traversat Orientul Mijlociu, a traversat Londra, şi în final America, toţi aţi văzut efectul măsurătorilor. Ce a fost asta ? A fost pacea pe Pămînt, pentru care toţi v-aţi rugat tot timpul. Şi atunci ceva în inimile voastre a vibrat şi mulţi dintre voi aţi declarat „am făcut-o”. Mulţi dintre voi au ştiut că judecata de apoi, întunericul şi grijile din timpul Atlantidei s-au terminat. Dar mulţi dintre voi v-aţi întrebat „de ce oare mai sîntem pe Pămînt?” Vom vorbi despre asta în această seară.

Măsurătoarea care a avut loc a fost pentru fiecare suflet în parte, pentru fiecare Uman de pe Pămînt. Într-adevăr a început o separare, ceea ce noi numim Două Planete Pămînt, o separare în conştienţă. Această separare continuă şi astăzi. Şi aşa cum am spus, vor fi două planete Pămînt care se vor afla alături, una lîngă alta, una ştiind de cealaltă, deşi energia veche a Pămîntului nu va şti de noua energie a celui de al doilea Pămînt. Dar vor fi două Pămînturi, două conştienţe pentru o perioadă de timp, pînă la măsurătoarea finală care este pregătită pentru anul 2012, (nu este chiar exactă data aceasta) şi pînă atunci vor exista cele două Pămînturi, unul lîngă altul. Asta se poate compara cu două trenuri care sînt identice dar pe şine paralele şi dau impresia că ar avea aceeaşi viteză. Pe dinafară se pare că operează cu acelaşi echipament, dar văzut dinlăuntru, prietenii mei, sînt două trenuri diferite. Unul este propulsat de un motor disel, celălat este propulsat de un motor care nu a fost pînă acum descris. Pentru voi nu este vizibil pentru că nu înţelegeţi încă tehnologia mecanismului. Dar avînd încredere în voi înşivă, începînd să vă dezvoltaţi în voi şi în Spirit, veţi înţelege că trenul în care sînteţi, trenul energiei noi a Pămîntului operează simplu de tot. Nu trebuie să ştiţi ce fel de combustibil are nevoie trenul vostru, ce fel de tip de motor are, pentru că începeţi să dezvoltaţi acea încredere care vă spune că motorul lucrează şi trenul merge, trăgînd vagoanele după el. Asta este o analogie pe care o folosim ca să vă arătăm că cele două planete Pămînt există una lîngă alta şi totuşi împreună.

Cei care au venit aici pentru că aşa au vrut sînt pe pista noii energii. Aţi învăţat ce înseamnă chiar în aceste ultime două săptămîni. Simţiţi efectul separării în somnul vostru, în trupul vostru, în reacţiile voastre la tot ce se manifestă în jur. Ceva s-a schimbat în acest An Nou. Nu a fost ceva care să vină de la Spirit. Nu a fost ceva care s-a creat la nivel eteric. A fost făcut de oameni. Ce s-a întîmplat şi ce aţi văzut, a fost Pămîntul care a sărbătorit în bucurie, un Pămînt pentru care a avut loc o experienţă, dar şi cu puţină frică. Prietenii mei, vă spunem că din perspectiva noastră, în data de 13 decembrie 1999 au fost percepute de partea noastră a voalului cele mai multe rugăciuni de dragoste şi de pace care s-au auzit pînă acum, incluzînd războaiele voastre şi cele mai dificile timpuri. Au fost cele mai multe rugăciuni pe care le-aţi spus în gînd, voi şi ceilalţi Umani de la care nici nu v-aţi fi aşteptat; şi ei s-au rugat în acea zi. Şi uitaţi-vă ce s-a întîmplat. Aţi reuşit. Este timpul să celebraţi.

Acum, despre energia din această cameră – vă cerem să o simţiţi, este diferită de acea care a fost creată înainte; aţi creat-o prin deschiderea inimii voastre, prin intenţia voastră şi prin acceptarea a ceea ce sînteţi. Normal la acest punct al discuţiei noastre ar fi trebuit să spunem că este timpul să vă îmbrăţişăm, dar astăzi, dragi prieteni, cei care fac această treabă de pe partea noastră a voalului sînt deja aici. Voi sînteţi deschişi pentru a-i primi. Ei vă îmbrăţişează deja. Aici se află un al doilea cerc (fiecare dintre voi stă în primul cerc) care se adună aici, pentru că aţi creat un echilibru apropiat de energie, o unificare corespunzătoare. Ei au venit aici, dar nu vă facem acum prezentările. Vor fi prezentaţi mai tîrziu.

Înainte să începem discuţiile, prietenii mei, facem o pauză, nu pentru a vă îmbrăţişa ci pentru ca să simţiţt ceea ce aţi creat. Simţiţi dragostea adevărată în voi.

LINIŞTE.

Binecuvîntaţi sînt cei care au venit aici pe Pămînt şi care au îndurat viaţă după viaţă sub voalul gros, prin amnezie spirituală, prin dificultăţi şi totuşi au perseverat fiind călăuziţi prin speranţe şi dragoste.

Umanii, în special Lucrătorii Pentru Iluminare care s-au adunat aici astă noapte, ştim că vă întrebaţi „unde voi merge de acum încolo?” Sîntem şi noi tot atît de nerăbdători cît sînteţi şi voi să înaintaţi. Puţin mai înainte, perietenul nostru Cauldre a avut intenţia de a întreba ceva pentru grup iar noi i-am spus să nu întrebe nimic pentru că am ştiut deja care a fost întrebarea în inimile voastre. Fiecare dintre voi întreabă: „Spirit, ce anume aş putea să fac eu?” Acum, pentru că am trecut în Noul Mileniu, într-adevăr se poate spune: „Ce anume aş putea face, unde aş putea să merg?” Binecuvîntat este Umanul care a îndurat atîta suferinţă şi probleme şi care acum stă în acest cerc şi se întreabă „ce altceva aş putea să fac pentru Spirit?”

Pentru discuţiile noastre din această seară, avem multe informaţii pe care vrem să vi le dăm dar ne este dificil să le punem în cuvinte, de aceea deschideţi-vă inimile pentru a primi limbajul nou. Vă cerem să unificaţi sau să combinaţi cuvintele cu energia limbajului pentru a avea o mai clară înţelegere. Iar pentru cei care citesc aceste rînduri în zilele următoare, cerem acelaşi lucru, pentru că şi voi puteţi să vă deschideţi inimile la cele două energii.

Fiecare dintre voi a trăit multe vieţi şi în multe locuri. Mulţi dintre voi şi-au trăit multe dintre vieţi pe acest Pămînt. Fiecare v-aţi ştiut misiunea sau scopul venirii pe Pămînt. Mulţi dintre voi aţi experimentat în perioada Atlantidei sau aţi fost în Lemuria. Pentru asta au existat scopuri bine determinate. Există un scop şi pentru venirea actuală pe acest Pămînt, în acest timp care este cel mai apropiat.

Vă spunem o poveste simplă prin care veţi înţelege ce vrem noi să spunem. Odată, un Uman a plantat o sămînţă oarecare în pămînt ştiind că aceasta nu va răsări dintr-o dată; sămînţa a fost acoperită cu o pătură de pămînt care o proteja pentru a fi gata să germineze. Seminţele care au fost aşzate în pămînt au în conştienţa lor faptul că nu toate vor germina, dar asta nu le deranjează deloc. Este doar intenţia lor. Nu este nici o durere pentru acele seminţe care nu au germinat, pentru că ele ştiu că se reîntorc într-un întreg, într-o unitate. Celelalte seminţe care sînt acoperite cu un strat de pămînt speră că într-o zi se vor elibera de acesta, atunci cînd soseşte timpul şi cînd toate elementele permit asta. Pătura de pămînt va fi înlăturată şi ele pot germina. Multe dintre ele fac asta şi astfel stratul de pămînt le eliberează. În interiorul seminţei se petrec tot feluri de bubuituri, bubuituri mari şi sigur aşa se trezesc. După asta, cînd încep să germineze, în interiorul seminţelor se petrece ceva neplăcut.

Ceva magic se manifestă. Este un fel de intervenţie, sămînţa se trezeşte, iese din coajă şi începe să străpungă, să-i crească rădăcinile. Este un fel de intervenţie în acest moment. Este vorba de contopirea energiei conştientului seminţei cu conştienţa de a deveni o „nouă” plantă adevărată. Este, dacă ai putea imagina o energie de săgeată care trece prin pămînt şi merge la sămînţa care este deja în trezire – o energie de săgeată care aminteşte seminţei de întregul ei potenţial înainte ca ea să aibă cunoştinţă că este sămînţă la nivel înalt. Se poate compara cu un fulger care vine jos, atinge sămînţa şi spune: „acum este timpul să ieşi afară, acum este timpul să faci adevărata lucrare”.

Poate v-aţi gîndit că lucrarea voastră adevărată ar fi ca a sămînţei din pămînt, dar asta nu este adevărat. Această contopire şi unificare a energiilor, acest divin se împreunează, iar acum sămînţa începe să răsară ca o mlădiţă. La asta contribuie energia pămîntului, a apei, a hranei, dar şi absorbirea marii cantităţi de energie de la sursa divină. Sămînţa răsare din pămînt şi dintr-o mlădiţă creşte o adevărată plantă după care v-a hrăni pe alţii. Dar acum alţii se hrănesc din această plantă, planta nu moare; ea continuă să dea din mlădiţă frunze şi fructe noi. Fiecare care vine şi gustă fructul acestei plante care a ieşit dintr-o sămînţă, duc cu ei această energie, această dragoste şi spirit. Prin urmare, mai devreme sau mai tîrziu toţi sînt afectaţi de asta şi duc cu ei atribuţiile sămînţei. Deci voi întrebaţi: „De ce tu ne spui povestea sămînţei?” Nu sîntem fermieri, sîntem Lucrători Pentru Iluminare. Dar, dragii mei prieteni, ca să vă putem ajuta în înţelegerea a ceea ce noi vorbim, am ales această poveste. A fost o cunoştinţă în conştienţa tuturor lucrurilor din acest ultim centenar pe Pămîntul vostru, că va o perioadă problematică şi dificilă dar, ca potenţial, cel mai benefic timp. A fost înţelegerea războaielor mondiale, experienţe adevărate, adevărate bătălii între întuneric şi lumină, moment în care Pămîntul ar fi putut să se sfîrşească. A fost şi înţelegerea intrării în perioada anului nuclear, care va avea efect în sfîrşirea Pămîntului, oarecum similar cu sfîrşitul Atlantidei. A fost o potenţială egalitate între a alege să mergeţi ori cu „lumina ori cu întunericul”, pînă la sfîrşitul perioadei Pămîntului sau continuarea cu două Pămînturi. Fiecare dintre voi aţi ştiut asta.

Fiecare dintre cei de aici aţi ales să veniţi pe Pămînt în acest moment delicat şi critic din istorie. Voi aţi ales acest timp. Voi aţi ales pentru că aţi ştiut că viaţa voastră poate fi ori lumină ori întuneric. Cei care aţi venit în această perioadă aţi dus acea sămînţă în voi, astfel că Pămîntul ar putea continua în acea energie nouă; se ştie că această energie importantă are atribuţii de care necesare pentru energia dinamică a Noului Pămînt. Totodată, fiecare a adus o sămînţă în sinea lui de care aţi ştiut că ar putea avea un potenţial în terminarea Pămîntului. A fost o posibilitate de a nu se împlini scopul pentru care aţi venit pe Pămînt. Dacă s-ar fi produs orice fel de distrugere pe Pămînt, aţi fi murit şi aţi fi notat acea viaţă fără ca sămînţa să fi germinat.

Dragii mei prieteni, vă cerem să vă amintiţi de o vreme în care mulţi dintre voi aţi fost cuprinşi. Asta a fost acum 2000 de ani şi mulţi dintre voi aţi fost împreună cu Christ. Mulţi dintre voi l-aţi cunoscut personal. Mulţi dintre voi aţi stat în grupuri ca şi acesta şi aţi vorbit de necesitatea de a aduce pe Pămînt Conştienţa Christului. Aţi experimentat o viaţă interesantă atunci. Vă spunem că nu trebuie să vă fie ruşine sau să fiţi jenaţi în voi înşivă, ştiind că aţi fost pe Pămînt în acea perioadă de timp şi că aţi umblat împreună cu un Maestru în dragoste. Totul a făcut parte dintr-un scenariu pentru a putea fi atunci pe Pămînt şi pentru a învăţa. Pentru Christ, sămînţa a germinat, din mlădiţă în fructul pe care voi l-aţi gustat. A fost important să gustaţi acea energie în timp ce aţi fost atunci pe Pămînt.

Acum am ajuns la această viaţă. Aţi decis în general să veniţi pe Pămînt în acest moment nelimitat, dar în general înainte şi după cel de al doilea război mondial, care include şi anii 1970. Poate cîţiva înainte sau după, dar asta a fost perioada de timp aleasă de voi – purtătorii de seminţe pe care noi îi numim Copiii Pierduţi ai Christului. Voi aţi venit şi aţi dus sămînţa în Sinele vostru, sămînţa care conţine energia cristalină a conştienţei Christului, de care este nevoie pe Pămînt, dacă el va intra în dublură şi va începe acel proces în etape.”COPIII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”sînt în această cameră, în această seară dar şi în multe alte locuri pe Pămînt.

Cînd aţi venit pe lume probabil mulţi dintre voi v-aţi născut în spitale sau în alte locuri. Părinţii voştri s-au uitat în ochii voştri şi au văzut ceva diferit, ceva ce nu au văzut la alţi copii dinaintea voastră sau la copiii altor părinţi. Şi pe mulţi dintre ei asta i-a speriat. Nu au înţeles de ce. Li s-a părut oarecum ciudat că au văzut acea dragoste pură a conştienţei Christului în faţă (o experienţă care sigur poate fi minunată şi impresionantă), dar ei nu au fost pregătiţi să vadă asta. Nu au fost pregătiţi să vadă în voi acea putere a energiei. Au avut grijă de voi şi v-au hrănit, s-au ocupat de voi dar au simţit ceva străin, ceva ce nu au înţeles. Nu au înţeles modul vostru ciudat de a dormi. Nu au înţeles felul vostru de a fi, parcă vorbeaţi cu cineva nevăzut. Nu au înţeles de ce nu v-aţi comportat ca restul copiilor. Aţi simţit energia părinţilor voştri, prietenii mei, căci ei v-au transmis chiar şi aşa micuţi cum eraţi, că sînteţi oarecum neobişnuiţi, diferiţi faţă de alţi copii. Şi voi aţi simţit toate acestea în adîncul fiinţei voastre; aţi simţit că nu puteţi satisface ceva din sinele părinţilor voştri. Pentru mulţi dintre voi care vă aflaţi în acest grup şi dintre cei care citesc aceste rînduri, astea s-au întîmplat în primii ani, între 2 şi 10 ani. Aţi început să aduceţi energia Christului în trupul vostru şi în biologia voastră, aţi văzut reacţia celor care au venit să vă vadă în patul vostru de copil şi aţi început să vă simţiţi stînjeniţi, de parcă aţi fi făcut ceva rău. Şi astfel prietenii mei, fiecare dintre voi care aude sau citeşte asta, fiecare dintre voi s-a simţit jignit şi a închis uşile. Mulţi dintre voi aţi avut o problemă fizică traumatizantă. Mulţi dintre voi aţi avut o emoţie traumatizantă. Pentru alţii a fost ca o noapte în care cea mai mare dragoste a ieşit şi a plecat din voi. De aceea noi v-am numit „COPIII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”, pentru că fiind copii, v-aţi simţit pierduţi. Aţi închis uşa şi aţi bătut-o în cuie.

Aţi simţit în sinea voastră din acea zi disperarea cea mare şi pierderea. Aţi încercat să vă reveniţi, să aduceţi acea pierdere înapoi – oh, parcă şi acum mai puteţi să vă aduceţi aminte cum a fost atunci, vă reamintiţi de acea energie, poate nu chiar de acel eveniment dar încă mai simţiţi acea conexiune, structura cristalină a Christului din sinea voastră, la fel vă amintiţi şi de ruşinea ce aţi avut-o cînd a trebuit să ascundeţi totul pînă la momentul oportun. Toate acestea, prietenii mei, aşa au trebuit să fie. Nu a fost nici o greşeală. Nu a fost nici un accident. Într-adevăr, voi aţi ţinut această energie în siguranţă, într-un loc ascuns în sinea voastră pînă la momentul oportun. Oh, dacă aţi fi permis ca energia Christului să vină la suprafaţă în primii ani de viaţă, chiar şi în adolescenţă, aţi fi fost terminaţi, ucişi sau ridicularizaţi. Sînteţi „COPIII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”. Voi sînteţi purtătorii de seminţe.

Noi vrem să vă cerem scuze, dacă mai este posibil, pentru că aţi dus cu voi toată povara, aţi luat-o asupra voastră, a trebuit să treceţi printr-o vindecare prin consolare sau prin alte situaţii pentru a putea afla ce s-a întîmplat cu voi. Dar, prietenii mei, aţi ales această cale şi noi v-am onorat-o. De aici aveţi acel simţămînt de pierdut şi abandonat.

Acum, însă vă aducem veşti bune. Veşti bune, prietenii mei. Sămînţa din sinea voastră începe să germineze. A început să dea la o parte acea pătură de pe ea. Cei care stau aici şi formează familia de Lucrători Pentru Iluminare au reuşit, au reuşit, au reuşit aproape toţi. Voi sînteţi sămînţa care a început să germineze. Acum este timpul ca sămînţa să se trezească simţind o neplăcere dar şi o bucurie care izbucneşte din voi; încă mai este într-o stare de confuzie dar totuşi plină de ambiţie. Acum este timpul real ca legătura divină să aibă loc, exact ca în povestea pe care am povestit-o, cu sămînţa şi fulgerul care a izbit sămînţa. Vă asigurăm, prietenii mei, că nu va fi aşa de dureros ca atunci cînd fulgerul izbeşte. Va fi ca un pîrîu de dragoste care începe să intre şi să se conecteze cu sămînţa care este în voi, în „COPIII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”. Va începe să vă ajute să înmuguriţi şi să deveniţi un pom, un fruct.

De aceea stăm cu voi în această seară, pentru a vă spune şi ajuta să înţelegeţi de ce aţi trecut prin toate acelea, să vă facem să înţelegeţi măsurătoarea petrecută în 13 Decembrie. Să înţelegeţi echilibrul, creaţia noului Pămînt şi seminţele care sînt gata să încolţească. Seminţele sînt foarte importante pentru că vor începe să strălucească ca o lumină de energie pentru a putea fi văzute. Aţi purtat această conştienţă în sinea voastră în tot acest timp. Este important, prietenii mei, să existe Umani care să ducă această sămînţă, este important să vă avem pe voi, pentru că voi sînteţi aceştia.

Asta nu-i o energie care poate fi adusă de asteroizi, comete sau alte planete. Deşi ele joacă un rol în asta, energia a trebuit să fie adusă în sinea voastră. De aceea acum 2000 de ani cînd aţi mers împreună cu Christ, aţi văzut ce înseamnă să germineze o singură sămînţă, cea a lui Christ, şi să faceţi parte şi voi din acea energie; astfel, într-o zi şi voi să fiţi capabili să duceţi în sinea voastră acea energie. Fiecare dintre cei din această cameră, a simţit din cînd în cînd că parcă aţi fost nebuni, sau parcă aţi simţit că sînteţi Christ, dar toate cărţile voastre v-au învăţat că asta ar fi greşit, pentru că ele v-au învăţat că există doar un singur Dumnezeu. Dar în această seară, Maestrul Iubirii pe care îl numiţi Sananda (Iisus), cu care aţi mers împreună, este aici şi vă roagă ca fiecare dintre voi să accepte conştienţa Christului, pe care o duceţi în sinele vostru; daţi-i voie să se contopească cu acea sămînţă care germinează cu lumina divină care intră; continuaţi să duceţi în voi această energie pe Pămîntul vostru nou; fiţi o plantă, fiţi fructul conştienţei Christului pe acest Pămînt. De asta este nevoie.

Cu toate acestea, pentru a înainta aveţi nevoie de cei care aduc lumina în noua energie. Foarte simplu, asta aţi cerut voi să faceţi în această viaţă. Acum că măsurătoarea a avut loc, prietenii mei, avem o mare onoare pentru voi. Acum în faţa voastră stă acel pe care voi îl numiţi Sananda sau Iisus, şi vă onorează pentru călătoria pe care aţi acceptat-o. Credeţi că vă curg lacrimile. Dar lacrimile curg de la Sananda. La fel curg de la toţi cei care îl priviţi, „COPII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”. Este timpul ca voi, fiecare dintre voi să deveniţi TOT CE SÎNTEŢI VOI.

Acum vă întrebaţi ce aţi putea face. Noi sîntem aici să vă ghidăm, să vă spunem lucruri pe care trebuie să le ştiţi şi pe care vă puteţi bizui. Simţim că nu mai putem să vă numim „COPII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”. V-aţi găsit pe voi înşivă, v-aţi găsit unul pe altul. Energia divină care este ADEVĂRATUL SINE, care este Spirit, vă va găsi.

Cînd am vorbit cu acest grup şi cu cei care au citit mesajele, am spus că acum 5 luni ghizii voştri, călăuzele care au fost în totdeauna cu voi şi au menţinut echilibrul cîmpului vostru energetic, au plecat. Am spus că va fi dificil pentru voi şi într-adevăr călăuzele au plecat, sau sînt pe cale să plece. Se ştie că va fi dificil pentru voi dacă ei părăsesc spaţiul vostru energetic. E ca şi cum aţi avea în jurul capului două perne. Este confortabil cînd pernele sînt acolo, dar dacă le îndepărtezi atunci vă veţi simţi neplăcut. Dar a fost important pentru călăuze să plece, astfel ca voi înşivă să ocupaţi acel spaţiu şi să intre în proprietatea voastră. A fost important ca să lăsaţi liberă acea cameră energică pentru ADEVĂRATUL SINE. Asta a început să se întîmple acum cîteva luni şi continuă să se întîmple; pregătirea acelui loc pentru ca divinul de Sine să se integreze cu Umanul de voi. Am spus că a fost o prăpastie în trecut, că va fi dificil pentru că voi nu aţi ştiut cît de departe a fost acea prăpastie şi cum veţi ajunge pe partea cealaltă, dar avînd încredere în voi înşivă şi în Spirit, deodată vă înălţaţi şi vă găsiţi pe partea cealaltă a prăpastiei. Şi asta vedem la grupul acesta şi la cei care sînt spirituali în toată lumea.

Acum, cînd începi să te înalţi şi să te trezeşti, pentru că există acea integrare divină şi puterea seminţei de unificare a conştienţei Christului pe care voi o duceţi, vor veni la voi un nou tip de entităţi, entităţi care vin să vă servească. Acestea vor fi diferite faţă de ghizii voştri. Călăuzele voastre doar au menţinut echilibrul energiei în siguranţă, cota spirituală din jurul vostru. Acum voi începeţi să acceptaţi toată cota spirituală pentru voi înşivă. Aceste entităţi sînt aici în seara asta – cei pe care v-am menţionat cu puţin înainte şi care stau în al doilea cerc. Ei vin aici ca să fie de folos fiecăruia dintre voi.

Acum aveţi responsabilitate. Sînteţi conducătorul vostru. Nu mai aveţi nevoie de entităţi care să vă dirijeze şi să vă menţină echilibrul. Începeţi să faceţi asta pentru voi înşivă. Dar pentru că sînteţi Umani, aveţi nevoie de cei care trag sforile de pe partea noastră a voalului. Dar, prieteni, nu uitaţi că voi sînteţi cei care comandaţi. Voi sînteţi creatorii. Să nu daţi puterea voastră nimănui – numai vouă înşivă, Dumnezeului de Sine şi Christului de Sine.

Echipa de entităţi este variată şi nu vrem acum să-i definim. Vom vorbi despre asta într-o altă lecţie. Veţi avea lîngă voi între 1 şi 20 de entităţi. Prietenii mei, ei nu sînt călăuze asemănătoare cu cele din trecut. Ei nu sînt cei pe care puteţi să-i întrebaţi ce să faceţi încontinuare. Asta să vă întrebaţi pe voi înşivă. Ei sînt cei pe care noi îi numim „curieri”. Sînt entităţi care vă servesc cu toată plăcerea şi bucuria. Şi atunci cînd voi comandaţi, cînd intenţionaţi şi creaţi, ei sînt cei care transportă energiile ca răspuns la intenţiile voastre de partea noastră a voalului. Aveţi nevoie de ei pentru că încă nu sînteţi obişnuiţi să lucraţi cu partea noastră a voalului. Veţi învăţa în curînd, dar încă sînteţi sub voal. Aceşti curieri, aceste entităţi dragi vor fi în serviciu pentru voi.

De exemplu dacă intenţia voastră este să fie pace şi dragoste pe Pămînt, atunci aceşti curieri iau energia şi o transportă în locuri unde este nevoie de asta şi unde conştienţa Umană nu înţelege asta. Cînd intenţia voastră este să aveţi un corp sănătos şi armonios, atunci aceşti curieri transportă energia acolo unde este nevoie. Ei lucrează numai ca răspuns la intenţia voastră, la intenţia voastră săvîrşită. Asta este diferită faţă de mirarea din mintea ta vizavi de ceva. Intenţia săvîrşită este cînd vorbeşti sau cînd îţi imaginezi acea intenţie. De exemplu cînd lucraţi pe cineva cu bioenergie, lucraţi ca să-i faceţi bine, dar de fapt daţi voie la conştienţa Christului să lucreze cu voi. Aceşti curieri vor fi cei care vor deschide energia pentru a fi condusă la ADEVĂRATUL SINE sau Spiritul clientului. Ei sînt în serviciul pentru voi. Cînd vin la voi, veţi simţi o furnicătură familiară care va fi în jurul cîmpului vostru energetic. Ei nu vin ca o trupă, pentru că asta va dezbina cîmpul energetic al corpului fizic. Vă lasă să-i simţiţi în felul lor că sînt prezenţi, şi o să-i simţiţi. Nu vin să răspundă la întrebările voastre, pentru că voi trebuie să vă întrebaţi ce vreţi în sinea voastră şi aşteptaţi răspunsul de la sinea voastră. Voi trebuie să mergeţi înapoi la conştienţa Christului, la structura cristalină din sinea voastră şi să aşteptaţi ca răspunsul să iasă din voi.

Comandantul vasului nu le întreabă pe aceste entităţi sau pe marinari cum să conducă vasul. Comandantul cunoaşte direcţia şi curierii vor face ca atare. Aşa începe să se formeze o relaţie.

În trecut, de multe ori aţi cerut călăuzelor sfaturi sau poveţe. De multe ori aţi fost într-o poziţie neutră, aşteptînd un răspuns care nu a sosit. Să nu întrebaţi pe curierii voştri în care direcţie să mergeţi. Ei doar răspund intenţiei voastre. Trebuie să mergeţi înlăuntrul vostru, în sinea voastră să întrebaţi, prietenii mei, pentru că voi sînteţi reponsabilii. Voi sînteţi cei care aţi dus sămînţa în voi. Voi sînteţi cei care aţi plantat conştienţa Christului în noua energie a Pămîntului.

Vă cerem să învăţaţi să lucraţi cu această energie puternică pe care o aduceţi. Cu cît lucraţi mai mult cu energia personală a Christului, cu atît veţi învăţa mai mult despre puterea care este înlăuntrul vostru, cu atît mai mult veţi deveni adepţi ai acestei energii. Curierii sînt în serviciu pentru voi, vă ajută să îndepliniţi intenţiile voastre pe care le creaţi. Veţi vedea că ceea ce vreţi să creaţi, se va îndeplini mult mai repede atunci cînd veţi da voce intenţiei voastre. Curierii vă servesc imediat.

V-am spus că sînt nişte factori pe care i-aţi înfiinţat pentru voi. Acum vă repetăm. Dacă doriţi să lucraţi cu energia luminii albe, a conştienţei Christului numai pentru egoul vostru, nu va funcţiona. Energia va fi blocată. Voi aţi instalat această energie în dragoste şi onoare. Oh, nu va lucra împotriva voastră, dar dacă o folosiţi doar în interes propriu, va fi inactivă. Din nou vă spunem că aţi instalat aceşti factori înainte de a veni pe Pămînt. Dacă veţi folosi energia pentru alţii, pentru cei cu care lucraţi, pentru diferite situaţii bune sau pentru mediul înconjurător, veţi vedea ce repede va veni răspunsul.

Prietenii mei, scopul pentru care noi menţionăm asta este pentru a vă ajuta să înţelegeţi că tot ce aveţi nevoie la nivel de sănătate, de abundenţă, la nivelul energiei voastre – deja există. Să nu lucraţi cu ideea că nu aveţi, ci presupuneţi că deja aveţi tot ce vă trebuie. Veţi vedea că atunci cînd aveţi încredere în voi, propriul Christ va răspunde la toate necesităţile. De aceea aţi instalat acei factori de energie, pentru a nu folosi această nouă împuternicire pentru lucruri de care aveţi nevoie la modul egoist. Aţi ştiut că deja aveţi tot ce e necesar.

Acum vom vorbi despre bine şi rău. Nu înseamnă că este rău să folosiţi această energie pentru voi înşivă, dar ar putea fi. Aţi insistat ca energia asta dinamică să fie inactivă pentru voi, din cauză că aţi presupus că aveţi tot ce vă trebuie. Începeţi să vă mişcaţi în acest spaţiu de încredere, ceea ce sînteţi este perfect. Începeţi să folosiţi energia conştientă a Christului cu intenţia săvîrşită şi cu ajutorul curierilor care vin să lucreze cu voi.

Este momentul ca fiecare dintre voi să creeze. Nu are rost să staţi pe spate şi să nu faceţi nimic. Este momentul ca fiecare dintre voi să începeţi adevăratul lucru pe care aţi venit să-l faceţi – noi folosim cuvîntul lucru – şi veţi fi foarte bucuroşi. Vă veţi bucura cînd ajutaţi pe alţii. Veţi fi în bucurie, învăţători ce sînteţi! Fiecare dintre voi este un învăţător cînd ghidează pe alţii. Veţi avea capacitatea chiar cînd veţi începe să ghidaţi pe ceilalţi. Veţi vedea rezultate rapide, pentru că voi acum începeţi să aduceţi acea nouă putere care vă ajută în munca voastră pe ambele părţi ale voalului.

Este momentul pentru creaţie. Este momentul unei noi aventuri pentru fiecare dintre voi, dar este şi o nouă împuternicire. Nu puteţi să eşuaţi pentru că energia nu vă dă voie, chiar dacă nu faceţi nimic, nici atunci nu veţi eşua. Să nu vă fie frică să folosiţi energia.

Aşa cum am mai menţionat la alte întîlniri, energia Noului Pămînt este diferită, voi staţi pe bicicletă în fiecare dimineaţa şi mediul se va schimba în jurul vostru. Asta înseamnă că tot ce-i al vostru vi se va aduce. Nu trebuie să căutaţi. Începînd din acest moment, toate lucrurile necesare vi se vor aduce. Depinde de voi deschiderea energiei Christului conştient şi începerea creaţiei.

Ce aţi putea crea? Veţi afla prietenii mei, cînd vă veţi întreba pe voi înşivă, ce anume trebuie să faceţi. Uitaţi-vă în împrejurul vostru, începînd din acest moment, totul va fi apropiat. Nu sînt greşeli. Nu sînt coincidenţe. Uitaţi-vă la fiecare situaţie şi întrebaţi „ce aduce asta pentru mine?” Dacă o persoană vine la voi, întrebaţi Sufletul acelei persoane în sinea voastră „de ce a fost această persoană adusă la mine?” Şi veţi avea un răspuns. Poate nu imediat. Va lua un timp, dar dacă învăţaţi să lucraţi cu împuternicirea voastră proprie, se va întîmpla tot mai repede. Vă veţi mira cît de repede se va întîmpla.

Orice şi oricine vine în calea voastră are un scop. Voi i-aţi atras. Începeţi şi lucraţi cu asta. Începeţi să deveniţi creativi, fiinţe expresive. Să nu aveţi nici o limită pentru că în această energie nouă, în lumea nouă nu este limite. Fiţi acei vindecători şi învăţători pentru care aţi venit într-adevăr aici. Dă voie conştienţei lui Christ să explodeze în bucurie în jurul vostru.

Prietenii mei, cele mai dificile lucruri pentru voi au fost în anii pe care i-aţi petrecut ca şi „COPII PIERDUŢI AI CHRISTULUI”. Atunci v-aţi ascuns identitatea, aţi mers cu acea cunoştinţă adîncă a ceea ce aţi adus în voi. Aţi ştiut că aţi pierdut şi aţi ascuns, aţi ştiut de evenimentele traumatice prin care aţi trecut numai ca să ascundeţi, gîndindu-vă că sigur aţi făcut ceva rău, că Dumnezeu va părăsit, Christul va părăsit. Nu aţi făcut nimic rău, prietenii mei. Totul a făcut parte din arhitectura energiei. Acum totul iese la suprafaţă, este momentul cel mai potrivit pentru ca sămînţa să germineze iar restul lumii este pregătit pentru asta.

Vă iubim mult. Vă onorăm. Acum aveţi instrumentele disponibile. Nu este un dar special de la Spirit. Sînt instrumente pe care voi le-aţi plasat pe drumul vostru ca să le folosiţi cînd sînteţi gata. Sînt multe instrumente, instrumente de care aveţi nevoie. Le puteţi folosi cînd aveţi intenţia săvîrşită. Atunci cînd veţi avea nevoie de lumina unei lanterne să lumineze noaptea, intenţia săvîrşită v-o va aduce. Cînd aveţi nevoie de un magnet, un magnet puternic să atrageţi lucrul necesar la voi prin intenţia săvîrşită, acesta va veni. Cînd aveţi nevoie de oricare unealtă, o puteţi crea imediat în sinea voastră. Acum începeţi să umpleţi propria voastră cutie cu instrumente.

Pritenii mei, să nu cereţi instrumente de la alţii. Uitaţi-vă numai la ale voastre. Puneţi-vă întrebarea vouă înşivă. Aduceţi-o la suprafaţă. Practicînd asta veţi deveni adepţi. Veţi înţelege cum să lucraţi cu această nouă energie. Călăuzele voastre, aşa cum ştiţi, nu au putut întotdeauna să răspundă întrebărilor voastre. Curierii care încep munca pentru voi nu sînt capabili să răspundă la întrebările voastre. Doar bizuiţi-vă pe voi înşivă. Daţi voie, daţi voie ca sămînţa să germineze.

A fost o plăcere să fim în acest grup în această seară, să vedem apariţia Sinelui vostru. Am muncit intens cu voi în visele voastre, în conştienţa voastră, chiar şi cînd aţi fost treji, ştiind de schimbarea care va avea loc şi prin care trebuie să treceţi; ştiind că va exista o doză de neîncredere legată de sămînţa pe care o purtaţi. Poate chiar vă va surprinde cînd va începe să iasă la iveală din voi, poate o veţi împinge înapoi. Am lucrat intens cu voi. Dar acum este într-adevăr timpul. Este un timp blînd dar puternic, o blîndeţe de energie şi de dragoste care vine. Este o putere cu care voi nu sînteţi obişnuiţi. Uitaţi-vă înlăuntrul vostru, prietenii mei, acolo se află energia, în sinea voastră. Vom continua discuţiile noastre în zilele, săptămînile şi lunile care urmează. Noi vom fi foarte apropiaţi cu fiecare în parte, dacă ni se va permite asta. Vom fi lîngă voi cînd veţi fi într-un vis adînc, pentru a vă ajuta la echilibrarea şi ajustarea acestuia. Aşteptaţi ca lumina divinului să intre. Va fi blîndă. Nu vă va speria, dar va intra. Acceptaţi aceste lucruri. Acceptaţi curierii. Acceptaţi ca partea adevărată a călătoriei să înceapă. Pînă acum totul nu a fost altceva decît o aşteptare, o repetiţie şi un răgaz pentru a acorda instrumentul. Dar acum adevărata călătorie a început.

ŞI AŞA ESTE!

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved