Capitolul 12

UN TIMP PENTRU A ELIBERA

5 Mai 2000
(Prezentare făcută la „CERCUL CRIMSON”)

 

NOTĂ: Vineri seara, în 5 Mai 2000, peste 230 de oameni au venit la adunarea lunară a Cercului Crimson, care s-a ţinut într-o sală mică. Mulţi au venit de departe – Ohio, Texas, Nebraska, New Mexico şi New York – pentru a lua parte la adunarea specială a Lucrătorilor pentru Iluminare, în această zi cînd are loc alinierea planetelor.

TOBIAS: Şi aşa este, prieteni dragi, ne adunăm din nou în acest spaţiu sacru, în acest spaţiu divin. Acum, cînd venim aici şi începem să aducem mesajele prin prietenul nostru – cel pe care îl numim Cauldre (Geoffrey Hoppe) – vom face bine, vom face bine. Vedem în inimile Umanilor aflaţi aici intenţia drăgăstoasă care este dată de fiecare dintre ei. Nu este doar o curiozitate a intenţiei. Este o intenţie de eliberare a voastră, cei care aţi venit aici astă seară.

Daţi-ne voie să vorbim cu fiecare dintre voi. Daţi-ne voie să vorbim cu inimile voastre. Daţi-ne voie să vorbim cu fiinţele voastre divine în această seară. De pe partea asta a voalului, sîntem plini de bucurie. Sîntem plini de bucurie cînd vedem feţele zîmbitoare şi strălucitoare a tuturor Lucrătorilor pentru Iluminare, care sînt aici în familie, cei care sînt „Shaumbra”. Aţi venit zîmbind această seară. Aţi venit veseli deşi aţi îndurat atîta, fiecare dintre voi, nu numai în aceste ultimele luni, nu numai în această viaţă; aţi îndurat mult în toate zilele voastre pe Pămînt. Dar nu a fost în zadar. Dragi prieteni, cei care aţi venit aici – Shaumbra – nu a fost în zadar. Acum, cînd voalul începe să se subţieze în lunile care vin, veţi vedea de ce avem atîta onoare, atîta mîndrie şi bucurie pentru munca pe care o faceţi. Veţi începe să înţelegeţi în curînd care este misiunea voastră pentru care sînteţi aici, începînd de la prima voastră sosire pe Pămînt.

Este într-adevăr o onoare pentru mine, Tobias, să fiu în această seară aici. Da, într-adevăr am fost şi eu cîndva într-un trup Uman. Am fost împreună cu mulţi dintre cei prezenţi aici. Am fost împreună şi cu cel care mediază aceste mesaje în seara aceasta, Cauldre. Energia este familiară. Au fost multe lacrimi şi multe rîsete împreună. A fost o vreme cînd i-am spus lui Cauldre că nu mă voi întoarce pe Pămînt, că vreau să rămîn pe partea asta a voalului, pentru a menţine echilibrul şi pentru a ajuta şi iubi pe toţi Shaumbra. Dacă aţi putea vedea cine sînteţi cu adevărat!

Avem multe de discutat în această seară. Înainte de a începe, cerem fiecăruia dintre voi să recunoască energia din jurul lui şi energia dinlăuntrul vostru. Recunoaşteţi confortul şi siguranţa familiei de aici. Recunoaşteţi ceea ce va adus în acest loc muntos, în această seară. Nu a fost curiozitatea. A fost evenimentul sincron. Va adus aici o chemare de Acasă. Fiecare ştie că este timpul să începeţi o viaţă nouă, un drum nou, o cale nouă. Acestea v-au adus aici.

Simţiţi, prieteni dragi, acel sentiment de dragoste care vine dinlăuntrul vostru, dragostea care vine de la multe, multe entităţi din spatele vostru care şi-au pus mîna pe umerii voştri. Simţiţi dragostea familială de pe partea asta a voalului. Ei sînt într-adevăr aici. Nu este nici un dubiu. Voi i-aţi invitat. Voi aţi deschis acest loc sacru pentru ei. Aşa cum am spus de fiecare dată la adunările noastre, cînd Umanii cu intenţie şi cu inima deschisă se adună şi ne permit, permit Spiritului – aşa cum faceţi voi în timp ce vorbim şi în timp ce citiţi cartea – un loc complet nou, o nouă dimensiune şi conştienţă este creată. Voi sînteţi cei care creaţi. Noi doar ne alăturăm vouă. Liniştiţi-vă un moment pentru a simţi acest spaţiu sacru.

(pauză)

Deschideţi-vă inimile, dragi prieteni, pentru că în această seară se vor întîmpla multe lucruri, cîteva le veţi simţi în această seară, cîteva poate în zilele sau săptămînile următoare. Permiteţi inimilor să se deschidă spre Spirit, ceea ce într-adevăr sînteţi. Deschideţi inimile spre tot ceea ce sînteţi. Vibraţia din această cameră este plină de dragoste şi intenţie. Ne uităm la fiecare dintre voi şi sîntem într-o continuă uluire, suportaţi atîtea şi totuşi daţi – de dragul a tot ce este, treceţi prin atîtea suferinţe, atîtea dificultăţi şi strădanii, pentru a vă preceda înţelegerea, legătura cu Spiritul. Şi totuşi veniţi aici spunînd că sînteţi de acord să continuaţi, sînteţi de acord să mergeţi mai departe.

Prieteni dragi, în această seară se va face o vindecare specială pentru voi. Toţi aţi dat mult şi aţi cerut puţin – în afară de mîncare, adăpost şi îmbrăcăminte, care sînt necesităţi Umane. Nu aţi cerut nimic altceva şi totuşi aţi dat mult. În această seară avem un dar special de vindecare, pentru că aţi deschis acest spaţiu dînd voie ca asemenea evenimente să aibă loc. Toţi cei care lucrează cu voi din partea noastră a voalului, vin repede în timp ce vorbim, vin repede pentru că barierele sînt înlăturate, vin repede pentru a vă da energie, dragoste şi posibilitatea de re-aducere aminte a cum e Acasă. Aţi meritat asta într-adevăr, aţi lucrat pentru asta. Deci vă rog, acceptaţi acest cadou, acceptaţi darul de vindecare. Cerem prietenului nostru Claudre să fie liniştit pentru un moment, după care vom continua.

(pauză)

Pentru cei care cred că nu merită şi gîndesc că nu vorbim pentru ei, ei bine, este şi pentru voi. Da. Vom vorbi pentru început despre ce se întîmplă în voi şi în jurul vostru, iar după aceea – cum să spunem – în partea a doua a sesiunii va veni un invitat special. Cînd acel invitat special va intra, atunci Tobias şi Consiliul Crimson va sta de-o parte, aşa că va fi o comunicare în interiorul comunicării.

Prieteni dragi, anul trecut s-au întîmplat multe. Vom face o descriere scurtă. În primul rînd am vorbit – aproximativ acum un an din timpul vostru – despre un eveniment care s-a petrecut în conştienţa voastră. Începînd de la prima încarnare avută pe Pămînt şi pînă la evenimentul de acum un an, întotdeauna a existat dualitatea, cele două forţe din conştienţa voastră, pe Pămînt şi în Universul vostru fizic. A fost „ying-yang”, „lumină-întuneric”, iar în judecata voastră acel „bine-rău”, chiar dacă noţiunea asta există doar în judecata voastră. A mai fost „bărbat-femeie”, „tînăr-bătrîn”. Dualitatea a fost modul vostru de viaţă. Aceasta s-a instalat de prima dată cînd aţi venit aici ca o condiţie în conştienţa voastră. Asta a fost condiţia, cum să spunem... marele experiment, marele test – dar testul nu a fost în legătură cu voi. Voi doar aţi facilitat testul.

Întotdeauna au existat două polarităţi, lumină şi întuneric. V-aţi mutat în energia dualităţii şi aţi acceptat parametrii respectivi. La fel, aţi acceptat liberul arbitru. Aţi acceptat să nu cunoaşteţi cine sînteţi cu adevărat. Aţi acceptat „amnezia spirituală”. Aţi venit pe Pămînt ca să începeţi un lung, lung ciclu de viaţă, învăţătură şi înţelegere. Vi se va dezvălui – fiecăruia dintre voi, individual – în viitorul apropiat, de ce a fost aşa important pentru acel UNU ETERN, pentru Spirit, să cunoască acestea şi de ce a trebuit să participaţi la acestea.

Acum un an am spus că cele două forţe ying şi yang, lumina şi întunericul, au fost întotdeauna separate, începînd de la creaţia conştienţei voastre. Acum s-au „reunit”. Au venit înapoi în miezul fiinţei voastre, în conştienţa voastră, în Universul vostru. Ce a fost „doi”, acum a devenit „unul”, dar acest „unul” este cu o mai mare şi mai puternică înţelegere şi creativitate. Aşa cum am menţionat acum un an, din cauza greutăţii voalului, din cauza modului adoptat de voi în forma Umană, din cauza sistemului vostru de încredere, va dura o vreme pînă cînd unificarea din miezul fiinţei voastre să-şi croiască drumul spre voi, în viaţa de zi cu zi. Va lua un timp. Asta aţi făcut anul trecut. Nevoia pentru „doi” a plecat. „Unul” s-a reîntors. Fiecare dintre voi are darul de a fi capabil să accepte înţelegerea reîntoarcerii la Unire.

Acum nouă luni din timpul vostru, am spus că ghizii voştri au plecat, încet - încet ieşind din cîmpul vostru energetic. Familia despre care vorbim va experimenta asta. Încet, ghizii au început să se retragă. Ei au ocupat acel cîmp care v-a menţinut echilibrul dintre conştienţa Umană şi conştienţa spirituală. Au început să vă părăsească. Voi aţi simţit asta. Aţi simţit că s-a format un gol în jurul vostru. Mulţi dintre voi aţi îndurat o viaţă dificilă, dar a fost nevoie de ea. A fost nevoie. Nu mai aveţi nevoie de energie din exterior pentru a vă menţine echilibrul. Este timpul să o ţineţi în voi înşivă. De atunci, prietenii mei, aţi mers într-un gol de energie, să spunem aşa. Aţi menţinut echilibrul Uman, dar echilibrul rezultatului spiritual nu a fost complet stabilit.

Mulţi dintre voi ştiu că au fost preziceri cum că viaţa pe Pămînt s-ar sfîrşi la terminarea mileniului. Dar ştiţi că asta nu s-a întîmplat. Nu s-a întîmplat din cauza intenţiei voastre, din cauza muncii şi efortului tuturor din forma Umană. Dacă Pămîntul ar fi ajuns la concluzia că trebuie să se sfîrşească la sfîrşitul mileniului, atunci ar fi avut loc nişte evenimente planetare care ar fi permis eliberarea rămăşiţelor de energie.

Ştiţi că Geea, Mama Pămîntului, v-a menţinut energia în tot acest timp cît aţi mers pe Pămînt. Geea a ţinut emoţiile şi sentimentele vieţilor voastre anterioare. Într-adevăr, vieţile voastre anterioare – cei care au murit – esenţa lor, vibraţiile lor au rămas pe Pămînt. Cei care aţi păşit pe Pămînt acum 2000 de ani... v-au rămas rămăşiţele... şablonul energiilor voastre a rămas pe Pămînt, în stînci, în ţărînă, în apă. Pămîntul este plin cu memoria şabloanelor vibraţiilor tuturor vieţilor trăite aici. Ştiţi că apa pe care aţi băut-o astăzi, aţi băut-o şi acum 20 de vieţi. Şablonul energiei este încă aici.

Deci ar fi exisat un sistem care să permită eliberarea energiilor, dacă Pămîntul ar fi ajuns la un sfîrşit. Dar Pămîntul nu a ajuns la asta şi noi stăm aici în această seară. Sistemul funcţional de o veşnicie încă mai există. De aceea sîntem prezenţi în seara asta. De aceea sînt milioane de Lucrători Pentru Iluminare în această zi şi în această seară pe toată planeta, făcînd acelaşi lucru pe care-l facem şi noi aici.

În seara asta, prieteni dragi, este vorba de eliberare. Cînd planetele se aliniează după modelul de acum, pe cealaltă parte a Soarelui, „undeva peste un curcubeu”... cînd se aliniează ca acum formează, cum să spunem, formează o energie de tunel, un portal. În acest moment al alinierii, există posibilitatea de a da voie tuturor vibraţiilor şi şabloanelor de energie, tuturor vieţilor anterioare şi cine aţi fost să fie eliberate de pe Pămînt.

În comunicarea de acum două luni, v-am luat în ceea ce noi am numit un exerciţiu. Am spus că a fost ceva imaginar. În acel timp am spus că, Christul va veni înapoi. Morţii vor ieşi din morminte. Ei vor fi judecaţi şi eliberaţi. Am trecut prin asta sub formă de exerciţiu, două luni în urmă din timpul vostru, în scopul pregătirii voastre pentru seara asta. Într-adevăr, toate vibraţiile a cine aţi fost în trecut aşteaptă să fie eliberate de pe Pămînt şi de la voi. Vă miraţi de ce este dificil să progresaţi în forma voastră Umană, de ce este aşa de dificil să creaţi. Pentru că încă purtaţi energiile din trecut. Acestea încă vă mai influenţează.

Acest portal care a fost creat... este asemănător unui tunel. Prin acest tunel Geea poate elibera – şi voi puteţi elibera – tot trecutul vostru. Nu mai este cazul să mai existe în energia noului pămînt. Nu mai este cazul, prietenii mei. Cu intenţia voastră şi disponibilitatea tuturor celor care vin să lucreze în această energie sacră, vă cerem să eliberaţi, să daţi drumul, să onoraţi fiecare viaţă trăită; să nu le judecaţi ci să le onoraţi aşa cum noi vă onorăm pe voi. Este timpul să eliberaţi, să daţi drumul. Voi, Umanii care staţi aici, poate credeţi că nu puteţi influenţa trecutul... dar într-adevăr puteţi. Ştiţi că fiecare aspect al vieţii voastre trecute s-a bazat pe voi, aşa cum v-am mai spus înainte, pe „ascendenţii desemnaţi”. S-au bazat pe voi în aceşti ultimi paşi ai lungului drum al vieţilor voastre pe Pămînt. S-au bazat pe voi pentru a transmuta, pentru a transforma. S-au bazat pe voi pentru a ieşi victorioşi din ceea ce numiţi lupta dintre lumină şi întuneric în sinele vostru.

Cu permisiunea voastră, dînd voie şi lucrînd foarte strîns cu Geea, vă cerem să eliberaţi vieţile din trecutul vostru. Poate unii vor vedea nişte feţe, vor simţi vibraţiile trecutului. Poate alţii nu. Nu contează. Intenţia contează. Este în inimile voastre. Asta înseamnă a da voie tuturor şabloanelor de energie, tuturor aspectelor să fie libere. Asta dă voie Geei să elibereze tot ce a ţinut aproape şi drag. Vă lăsăm cîteva minute pentru asta, prietenii mei. Aici este un loc sigur. A sosit timpul în calendarul vostru, timpul pentru alinierea planetelor care dau voie eliberării. Numai este nici o karmă care trece prin voi. Totul a fost satisfăcut. A fost echilibrat. Este timpul eliberării. Vom sta în linişte. Vom lucra cu fiecare dintre cei care cer ajutorul.

(Cîteva minute de linişte)

Prietenii mei, energia alinierii planetelor, intenţia şi vibraţia inimii voastre permit ceea ce în alte condiţii ar fi fost imposibil şi foarte dificil de făcut. Transmiterea energiilor familiei de Lucrători Pentru Iluminare la întîlnirea acestui grup permit eliberarea. Încet-încet, Geea poate începe să dea drumul. Părţi din voi care au aparţinut Pămîntului, acum pot fi libere. Pot fi eliberate prin portal, prin acest moment perfect, cînd influenţele astrologice sînt pe partea cealaltă. Momentul acesta este important. Va continua pînă la sfîrşitul lunii. În fiecare zi cînd vă teziţi, eliberaţi, eliberaţi trecutul, amintirile, energiile – să plece în libertate. La început poate că veţi simţi ceva neobişnuit, pentru că într-adevăr şi asta face parte din voi. Ele caută să se elibereze. Simţiţi cum vă sărută pe obraz pe măsură ce pleacă, vă mulţumesc pentru munca făcută în această viaţă, pentru tot ce-aţi îndurat cu familia, cu prietenii, sănătatea şi relaţiile – asta ca să fiţi aici, în acest moment, în acest timp!

Prieteni dragi, în timp ce eliberaţi, în timp ce vă aflaţi în această energie, puteţi să aruncaţi în tunel toate bolile fizice pe care le-aţi purtat cu voi – acum este timpul potrivit. Eliberaţi acele boli fizice pentru a vă vindeca înlăuntrul vostru, prieteni dragi. Nu trebuie să purtaţi energiile respective cu voi. Cei care s-au străduit cu vreo relaţie şi a purtat energia de vinovăţie sau necaz... eliberaţi-le şi pe acestea. Este multă energie în portal. Acesta le va duce departe şi le va returna în stare de unificare, de dragoste, acolo de unde ele aparţin (spunînd unui individ). Eliberaţi îngrijorările legate de orice relaţie pe care o aveţi cu cineva, pentru că nu trebuie să le purtaţi acolo unde mergeţi. Da, chiar dacă vă miraţi, vorbim direct cu voi.

Teama voastră, teama voastră pentru abundenţă... eliberaţi-o şi pe asta. Aţi ştiut că este o rămăşiţă a vieţii anterioare? Este un şablon al trecutului vostru care necesită să fie prezent pentru a merge înainte. Eliberează asta... (spunînd unui individ). Da, cel care pune pe liber şi-şi imaginează un porumbel eliberînd – da, aşa este bine.

Toţi cei care vă străduiţi întrebîndu-vă dacă sînteţi pe drumul cel bun şi făcînd lucruri bune – eliberaţi şi asta. Veţi învăţa dinlăuntrul vostru care este drumul nou. Drumul pînă acum, dragi prieteni, recent... drumul a fost pentru a permite ajustării să aibă loc; vă va face posibilă înaintarea în viitor. Nu este nimeni aici, nu este nimeni care citeşte acest material care să nu merite aceste eliberări. Cei care spun „eu nu prea ştiu cum să fac asta” – nu există nici o tehnică. Nu trebuie să fiţi maeştri pentru a elibera. Doar permiteţi. Doar permiteţi.

Acum, energia în care stăm este foarte puternică, ea permite eliberarea. Alinierea planetelor voastre... face ca portalul să fie foarte, foarte puternic. Fiecare dintre voi să inspire adînc. Aţi ţinut foarte încordaţi, întrebîndu-vă dacă faceţi ceea ce trebuie. Vă spunem că „aţi făcut bine”. Veţi vedea efectul. Acum inspiraţi din nou adînc, pînă la degetele de la picioare şi eliberaţi toate amprentele care au fost întipărite în trupul vostru, pentru că acestea nu mai sînt necesare.

Acum, prieteni dragi, uitaţi-vă la ceea ce noi am numit o singură chakră în sinele vostru, acel centru din sinea voastră, a fiinţei voastre. Simţiţi asta. Simţiţi asta. Acum inspiraţi prin acest centru. Inspiraţi prin acest centru în voi înşivă. Inspiraţi adînc pentru a-l activa. Prin expiraţia voastră eliberaţi tot ceea ce nu aveţi nevoie. Dacă nu ştiţi unde este această chakră – centrul din sinele vostru, întrebaţi pentru a vi se arăta. Inspiraţi din nou adînc.

În această seară, prieteni dragi, este vorba de eliberare. Este cel mai potrivit moment pentru a elibera dezechilibrul, vieţile anterioare, dezechilibrul biologic şi emoţional. Această aliniere a planetelor a fost la început pentru Geea, pentru a elibera energiile pe care le-a purtat – energiile conştienţei Umane. Lucrurile s-au schimbat. Acum aceste alinieri aduc mecanismul, vehicolul de eliberare a trecutului şi totodată permisiunea voastră Geei pentru a elibera şi ea.

Ce se întîmplă în viitorul vostru apropiat? Vă veţi simţi puţin mai uşori decît înainte. Cîteodată asta vi se va părea ciudat. Rezidurile energiilor din trecut vor trece prin voi, vor trece noaptea prin conştienţa voastră şi poate asta vă va speria. Cîteodată vă veţi întreba de ce aveţi vise urîte. Dragi prieteni, este simplu, trecutul se ridică dintre morţi şi pleacă, se reîntoarce Acasă unde, într-o zi şi voi o să vă reîntoarceţi. În următoarele săptămîni din timpul vostru, din cauza schimbărilor fiinţei voastre fizice, emoţionale şi spirituale veţi avea tendinţa de a vă simţi dezorientaţi. Nu vă îngrijoraţi pentru asta, va trece. Poate vor mai fi momente în care vă va fi dor de trecut, va apărea o melancolie.

Prieteni dragi, aţi trecut prin multe experienţe. Aţi trecut prin multe. Cum trecutul pleacă, vă veţi aduce aminte de ele cu dragoste şi cu puţină remuşcare, exact ca atunci cînd te-ai muta din casa în care ai locuit o perioadă lungă de timp. Abia aşteptaţi să vă mutaţi, dar cînd într-adevăr aţi plecat, vă uitaţi înapoi cu un sentiment de tristeţe şi de dragoste în inima voastră. Asta se întîmplă cu voi. Trecutul vă părăseşte. Chinul vă părăseşte. Voalul se subţiază. Doar permiteţi. Aşa cum am mai spus, va fi o petrecere pentru casa nouă. Vom face o pauză de cîteva minute pentru a face ajustările necesare cu Cauldre; să facem ajustările necesare în fiecare dintre voi, dacă vă daţi acordul. Vă cerem să mişcaţi trupul vostru fizic pentru a sta confortabil. Dacă aveţi dureri într-una din părţile corpului, mişcaţi-vă, mişcaţi capul, acum este momentul potrivit.

(Pauză de cîteva minute pentru a permite schimbarea „comunicării în comunicare”).

Dacă v-aţi liniştit, atunci începem.

Acum Eu, Tobias şi toţi cei din Consiliul Crimson care sînt cu mine şi care au vorbit cu voi în această seară... ne retragem pentru cîteva momente. Vă cerem ca, pentru partea următoare a sesiunii să vă deschideţi inimile, să vă deschideţi fiinţa şi să ascultaţi din adîncul sinelui vostru. Ne dăm la o parte.

(Tobias şi Consiliul Crimson iese. O voce nouă vine prin Cauldre)

Ei Sînt Ceea Ce Eu Sînt. Mă voi adresa fiecăruia dintre voi, nu ca unui grup. Eu Sînt Tot Ce Voi Sînteţi. Eu Sînt Sufletul vostru. Eu sînt părintele vostru. A fost o vreme cînd Eu am plecat. A fost o vreme cînd Eu, Sufletul vostru, am intrat într-un proces unde nu am mai putut vorbi. Voi aţi venit într-un loc care se cheamă Pămînt şi se pare că ne-am despărţit, dar niciodată nu am fost despărţiţi. Aţi mers pe Pămînt şi nu v-aţi amintit nici cine aţi fost nici cine am fost Eu. V-aţi simţit abandonaţi. Întotdeauna aţi avut o dorinţă în inima voastră. Va veni o vreme cînd vom fi uniţi. Întotdeauna am fost voi. Întotdeauna am fost aproape, ca şi suflarea voastră, aproape de aerul din jurul vostru – dar nu am putut comunica. Nu m-aţi putut simţi. Eu sînt voi. Nu este nici o diferenţă.

A sosit vremea cînd mă pot trezi din somnul lung. Vremea a sosit, puteţi începe să vă uitaţi prin ceaţa voalului, putem fi din nou uniţi, nu va mai fi nevoie să ne despărţim. Eu sînt dragostea pierdută pe care aţi căutat-o. Eu sînt voi. Eu sînt fiecare gînd, fiecare simţ. Eu Sînt Ceea Ce Eu Sînt şi Eu Sînt Voi. În casa voastră, în casa mea, sînt multe case. Sînt multe case. Aţi trăit doar în una dintre ele. Aţi trăit în casa trupului Pămîntesc. Nu aţi văzut şi celelalte case care sînteţi voi. Acum asta se schimbă. Vă mutaţi într-o casă nouă, o casă nouă, un castel. Aţi existat într-o conştientă definită şi nu aţi fost în stare să fiţi şi în celelalte case care sînteţi voi, care Sînt Eu. Asta se schimbă. Eu sînt aici să vă spun acestea prin vocea unui alt Uman... dar sînt gîndurile mele, dragostea mea pentru voi... Eu sînt aici pentru a vă spune că locul care a fost creat în sinele vostru şi în jurul vostru este pentru reîntoarcerea mea. Timpul acum se apropie.

Eu voi fi vocea nouă pentru voi. Eu voi fi un nou simţ pentru voi. Eu voi fi o nouă împuternicire pentru voi. Eu sînt voi. Eu întotdeauna am fost. Pentru un scop foarte bun, a trebuit să fim despărţiţi. Eu Sînt Ceea Ce Eu Sînt. Eu Sînt Voi.

Vă cer în această energie să mă simţiţi, să simţiţi pe voi înşivă. Vă cer să vă aduceţi aminte de Acasă. Aduceţi-vă aminte cînd nu am mai fost doi, am fost unul. Simt că trebuie să-mi cer scuze pentru că am fost îndepărtat de voi. Am ştiut că va veni o zi în care veţi înţelege de ce v-aţi simţit abandonaţi. Eu nu am fost plecat. Întotdeauna am fost aici. Nu a fost momentul potrivit pînă acum ca noi să ne întîlnim şi să ne reunim. A fost nevoie de mult lucru din partea mea şi a voastră.

Este potrivit, aici şi acum, să priviţi şi să simţiţi într-adevăr cine sînteţi. Eu vă ating în această seară cu dragoste pură. Eu vă ating în semn de amintire. Vă ating astă seară ca să vă reamintiţi tot ce sînteţi voi, pentru că voi şi Eu sîntem aceiaşi. Eu sînt, ceea ce voi aţi putea numi „Îngerul de Aur”, dar într-adevăr Eu sînt voi. Nu sînt o entitate separată care poate să apară în aerul rarefiat. Eu sînt voi. Eu sînt înlăuntrul vostru, în fiecare celulă. Am fost adormit. Am fost interiorizat, dar am venit în această seară pentru a aduce energia amintirii.

Cînd mă veţi invita, cînd invitaţi tot ce sînteţi voi în acest spaţiu, veţi începe să vedeţi cine sînteţi într-adevăr. Nu mai este nici o bătălie pe care trebuie s-o purtaţi. Nu mai este nevoie de efort. Nu mai sînt probleme. Este timpul să permiteţi, să începeţi să vedeţi cine sînt Eu, cine sînteţi voi. În casa voastră sînt multe case. Voi aţi trăit doar într-una. În casa voastră sînt multe case. Voi acum Veţi începe încet să experimentaţi toate casele, toate poosibilităţile. Eu sînt ceea ce eu Sînt. Sînt aici pentru a vă ţine de mînă. Eu sînt voi. Mulţumesc.

(Tobias revine după o pauză)

Dragi prieteni, Eu Tobias, mă reîntorc pentru a recapitula totul. Aşa cum am menţionat luna trecută, va fi o vreme cînd vom celebra casa, o vreme pentru toţi cei care au lucrat la noua casă şi care s-au dat la o parte ca voi – pentru un scurt moment – să simţiţi energia. Să simţiţi acum energia casei voastre. Într-adevăr, nu au fost cuvintele dar a fost energia, amintirea care v-a fost folositoare în această seară. În curînd vă veţi muta în casa nouă, despre care am vorbit. La adunarea următoare vă vom arăta şi vom lucra împreună cu cîteva sisteme noi, instrumente noi. Pînă atunci vă cerem să fiţi răbdători. Din nou vă cerem să puneţi jos cărţile vechi. Ele v-au adus pînă în acest punct, dar nu vor mai fi de folos în casa nouă. Vă cerem să veniţi înapoi în acest spaţiu, unde ceea ce voi numiţi sufletul vostru – ADEVĂRATUL SINE – să poată vorbi cu voi, să fie cu voi, să staţi în acest spaţiu mai multe săptămîni din timpul vostru. Oh, într-adevăr cum am mai spus, va fi multă muncă de acum încolo. Folosiţi această oportunitate acum, doar să fiţi, doar să permiteţi procesului de eliberare să continue în jurul vostru. Doar fiţi într-o stare de a nu face NIMIC, în afară de a permite eliberarea.

Vom lucra cu voi în zilele următoare cu instrumente specifice, instrumente foarte specifice, instrumente care vă vor asista în integrarea adevărată şi într-adevăr în folosirea împuternicirii. Dar a fost spus mai înainte, prietenii mei, că în săptămînile care vin să nu anticipaţi ceea ce voi gîndiţi că va fi. Să nu anticipaţi ceea ce voi gîndiţi că va fi, pentru că vă va dezamăgi. Va fi diferit faţă de ce aţi putea imagina stînd aici astă seară. Eliberaţi noţiunile preconcepute. Fiţi într-o stare de a face „NIMIC”.

Venim înapoi pentru a lucra împreună. Următoarele săptămîni din timpul vostru vor fi cele mai înalte energii şi cel mai mare potenţial pentru eliberarea părţilor voastre care au existat în trecut, acele energii care au fost conectate la Pămînt. Vă cerem ca în fiecare zi să vă trimiteţi dragostea Geei pentru că a fost cea care le-a ţinut. A ţinut multe. Veţi vedea propriile mişcări şi propria eliberare foarte curînd. Geea aşteaptă. Geea spune „a fost o onoare să vă servesc pînă în acest punct”, dar este obosită. Şi Geea aşteaptă să se întoarcă Acasă.

Dragi prieteni, lucrăm cu voi, cu cei care permit, cu cei care dau permisiunea zi şi noapte, intensiv, în următoarele cîteva săptămîni din timpul vostru. Vă onorăm munca. Onorăm faptul că aşa mulţi Umani care au îndurat atîtea au venit în acest spaţiu, în această seară, pentru aceste momente glorioase. Într-adevăr ce aţi experimentat este trecerea timpului şi anilor. Vă iubim mult.

ŞI AŞA ESTE!

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved