Capitolul 14

CELE PATRU ADEVĂRURI ALE SPIRITULUI

13 Iulie 2000

(Prezentare făcută la cea de-a 4-a conferinţă anuală„MID SUMMER LIGHT”, SANTA FE, NEW MEXICO)

 

TOBIAS: Şi aşa este, dragi prieteni, ne adunăm în acest spaţiu sacru cu familia, cu Shaumbra. Pentru următoarea oră din timpul vostru, Eu, Tobias, vă voi vorbi prin prietenul nostru, cel pe care îl numim Cauldre, dar vom vorbi direct inimii fiecăruia, Divinităţii voastre de Sine.

Cuvintele pe care le auziţi (şi le citiţi) nu sînt aşa de importante precum mesajul, dragostea şi energia pe care o aducem Astăzi familiei, Shaumbrei. Nu se întîmplă aşa des să ne adunăm în energia şi spaţiul acesta. Nu se întîmplă aşa des ca sute şi sute de Lucrători Pentru Iluminare, cei cu care am mai lucrat înainte, să se adune în acest spaţiu sacru pentru un scop sacru (peste 300 de oameni). Oh, vă cerem să simţiţi emoţiile noastre, acum cînd ne permiteţi să intrăm în această cameră şi în inimile voastre. Energia vine curgînd. Dragostea vine curgînd. Nu se întîmplă aşa de des să vă putem vizita ca acum.

Inspiraţi adînc. Inspiraţi adînc. Daţi voie celor care vin aici să vă iubească. Inspiraţi adînc şi daţi voie, prieteni dragi, pentru că despre asta este vorba astăzi şi în acest sfîrşit de săptămînă. Este vorba despre a da voie. Vom elabora astăzi acest subiect.

Trei cercuri s-au format astăzi. În primul cerc care se adună în jurul vostru sînteţi voi din vieţile anterioare. Acestea sînt entităţile, personalităţile care aţi fost în vieţile voastre anterioare. Ele vin la această adunare. Acest moment le este preţios. Stau în jurul vostru, mulţumindu-vă pentru munca voastră făcută în viaţa asta. Munca pe care aţi făcut-o aceşti ani pe Pămînt a ajutat la eliberarea lor. Aşa cum am mai spus înainte „viitorul este trecutul re-scris”.

Viitorul este trecutul re-scris. Înţelegeţi ce vrem să spunem prin asta şi atunci veţi înţelege de ce sînteţi pe Pămînt. Trecînd prin multe păţanii, tulburări şi probleme în viaţă... mergînd prin „punctele alese” şi anumite drumuri alese, aţi schimbat rezultatul acelor vieţi anterioare. Energia vieţilor trecute se adună aici astăzi, în onorea voastră; sînt sute pentru fiecare dintre voi, care sînteţi în primul cerc, pentru a vă mulţumi pentru munca pe care aţi făcut-o.

În cercul al doilea, prietenii mei, sînt cei pe care i-aţi numit ghizi şi îngeri. Ei sînt cei care au fost cu voi, nu în formă fizică ci energetic, în toate vieţile avute. Oh, ghizii voştri s-au schimbat de multe ori, au fost multe schimbări. Au venit astăzi şi se strîng în cercul al doilea. Ei sînt, prieteni dragi şi iubitori. Daţi-vă voie să simţiţi energia lor. Energia asta este ca şi cea de Acasă. Este ca şi cel mai bun prieten. Ei vin aici pentru a vă mulţumi pentru munca făcută. Vom discuta despre asta puţin mai tîrziu. Ei se adună în cercul al doilea. Aşa cum am mai spus în comunicările anterioare, dragi prieteni, ghizii voştri au plecat din cîmpul vostru energetic direct. Au fost odată vremuri îndelungate cînd menţineau echilibrul cîmpului energetic pentru voi. Anii trecuţi ei au plecat din acel loc. Noi ştim şi ei ştiu că asta va lăsat cu un sentiment de gol, de singurătate, dar au avut un scop plecînd din cîmpul vostru energetic direct. Scopul este ca Divinitatea voastră să poată ocupa spaţiul din jurul vostru. Ei vin în cercul al doilea şi încă odată vă zîmbesc, vă iubesc şi vă mulţumesc. Nu puteţi încă înţelege amploarea muncii pe care o faceţi în acest loc numit Pămînt.

În cercul al treilea, cei care vin aici, cei care vă înconjoară şi aduc cu ei energia de dragoste, sînt cei pe care voi îi numiţi arhangheli. Este într-adevăr Rafael. Este într-adevăr Mihail, Gabriel, şi restul... ei vin aici. Vin şi stau umăr lîngă umăr, în cercul al treilea, în această zi sacră. Vin împreună cu cei pe care voi îi cunoaşteţi după numele de Sananda (Iisus), Buddha şi alţii. Oh, aţi crezut că ei sînt învăţătorii voştri! Dar acum, prieteni dragi, ei învaţă. Noi învăţăm de la voi. Sînt trei cercuri care s-au format aici. Ei aduc un singur lucru. Dragostea. În acest pachet de dragoste, pentru fiecare dintre voi sînt daruri de vindecare. În acest pachet de dragoste este onoare. În acest pachet de dragoste este gratitudine.

Noi toţi vă cerem să vă continuaţi călătoria. Aţi ajuns departe. Pasul următor, procesul următor, este procesul de a aduce Divinitatea în voi înşivă. Aşa de aproape aţi ajuns, prietenii mei. Este aproape. Voalul dintre voi şi Divinitatea voastră este de grosimea hîrtiei. Cele trei cercuri care s-au adunat aici vă aduc energie.

Ceea ce am înţeles de la voi este că nu sînteţi buni în „a primi”. Aţi dat mult. Aţi dat mult şi aţi cerut puţin. Recent, în ultimii ani din timpul vostru, aţi renunţat la diferite relaţii care altădată au fost călduroase şi dragi vouă. Asta v-a rupt inima. Dar a fost cu un scop. Aţi renunţat la ceea ce aţi putea numi bogăţie materială. Aţi renunţat la abundenţă pentru a nu fi tulburaţi. Aţi renunţat la o parte din sănătate pentru a putea ajunge la o înţelegere mai adîncă a noii energii în care sînteţi şi în care mergeţi. Aţi renunţat la multe, dragi Lucrători Pentru Iluminare.

Vom face o pauză pentru cîteva minute şi vă cerem fiecăruia dintre voi să puteţi „primi”. Sînt trei cercuri care au venit aici astăzi pentru a vă onora, pentru a vă da cadouri. Vă cerem să le primiţi, sînt într-adevăr ale voastre. Întindeţi mîinile şi primiţi ceea ce am adus. Îl vom ruga pe Cauldre să stea liniştit un moment. Prieteni dragi, primiţi cu adevărat ce v-am adus.

(pauză)

Într-adevăr meritaţi! Dacă aţi putea să vedeţi şi să înţelegeţi – aşa cum o facem noi pe partea asta a voalului – importanţa muncii pe care o depuneţi, sigur v-aţi deschide inimile pentru a primi dragostea disponibilă. Într-adevăr, energia acesta este dulce.

Vom începe cu învăţăturile acestei zile, discuţiile acestei zile. Este adevărat că adunarea asta durează „patru” zile după calendarul vostru şi aceasta este a „patra” adunare a Lucrătorilor Pentru Iluminare. Vă vom da patru adevăruri, patru puncte de referinţă fiecăruia dintre voi. Vă cerem să vă gîndiţi cum vă va afecta în viaţa actuală. Vă cerem să vă gîndiţi cum îi va afecta pe cei cu care lucraţi şi pe cei cu care veţi lucra în procesul de vindecare şi de învăţare. Patru adevăruri aducem astăzi – deşi e trecut de ora patru (chicotiri).

Primul adevăr este că Spiritul nu cunoaşte rezultatul călătoriei voastre pe Pămînt. Dumnezeu nu ştie ce se va întîmpla. Toţi aţi crezut în sinele vostru şi în ideea că drumul vostru pe Pămînt a fost plănuit dinainte. Aţi crezut că rezultatul e ştiut. Bisericile vă învaţă asta. Ele vă învaţă că Dumnezeu ştie tot. Ştiu chiar şi ce faceţi voi în minutul următor. Dragi prieteni, adevărul – adevărul Spiritului, al Eternului Unu – este că Dumnezeu nu ştie rezultatul. Poate vă sperie puţin asta. Poate este puţin înspăimîntător să ştiţi că fiecare dintre voi – fiecare Uman de pe Pămînt – sînteţi creatori. Voi sînteţi cei care creaţi fiecare moment nou din timpul vostru.

Vedeţi, cei care sînt în conştienţă şi trup Uman trăiesc în afara „cercului”, în afara primei creaţii. Noi trăim în interiorul cercului primei creaţii. Noi trăim într-o dimensiune diferită de voi. Voi trăiţi în afara cercului. Fiecare zi, fiecare moment, fiecare posibilitate pe care o aveţi crează ceva nou. Spiritul nu ştie rezultatul.

De la o vîrstă fragedă aţi fost învăţaţi că Dumnezeu ştie rezultatul. Dacă ar fi fost aşa, atunci de ce sînteţi aici în primul rînd? De ce trebuie să treceţi prin atîtea probleme, dificultăţi şi experienţe noi, dacă Dumnezeu ştie deja rezultatul? Dumnezeu vă iubeşte mult şi niciodată nu va cere să faceţi sacrificii dacă rezultatul ar fi cunoscut. Eternul Unu nu cunoaşte rezultatul. Gîndiţi-vă la asta cînd lucraţi cu alţii spre vindecarea lor. Gîndiţi-vă la asta cînd învăţaţi pe alţii. Asta este una dintre cele mari blocaje Umane. Cînd veţi elibera din miezul conştienţei a cine sînteţi, atunci puteţi progresa mai repede în energia noului Pămînt.

Al doilea adevăr al acestei zile este că Dumnezeu nu are ordine de zi. Dumnezeu nu are agendă. Poate că este puţin mai greu de înţeles. Voi, în special cei care au fost numiţi „luptătorii luminii”, au crezut că trebuie să meargă într-o anumită direcţie, o direcţie pe care aţi numit-o lumină. Dumnezeu nu are agendă ca şi voi, Umanii. Dumnezeu nu înţelege ce înseamnă „bine” sau „rău”, „lumină” sau „întuneric”. Acestea sînt concepţii Umane. Nu există agendă. De aceea, prietenii mei, vă întrebăm de ce vă judecaţi aşa aspru. Nu există agendă. E vorba de experienţă. Călătoria voastră este legată de experienţă. Tot ceea ce faceţi şi tot ce treceţi aduce rezultate importante întregii creaţii. Dar din nou, nu există agendă.

Gîndiţi-vă cum vă judecaţi pe voi înşivă. Gîndiţi-vă la faptul că susţineţi că sînteţi vinovaţi şi că vă este ruşine. Credeţi că nu aţi făcut un lucru „bun” într-un moment anume din viaţa voastră. Acum priviţi din punctul lui Dumnezeu de vedere. Schimbaţi-vă pentru moment conştienţa şi veţi vedea că nu există judecată. Observaţi că există numai dragoste. Nu există nici o judecată, nici pentru o parte a vieţii voastre anterioare, nici pentru ceva ce ar fi apărut pe acest drum. Este numai dragoste şi înţelegere. Acesta nu este un test şi nu a fost niciodată. Nu sînt teste de trecut. Nu există agendă. Doar, este.

Acest punct poate va fi cel mai dificil de înţeles. Va determina un efort intelectual, pentru că aţi fost foarte bine instruiţi de părinţi şi de învăţători – chiar şi de trecutul vostru – că trebuie să urmaţi o cale pe alta. Dar noi cerem fiecăruia dintre voi – pentru că fiecare dintre cei prezenţi aici sau care citesc cartea asta, toţi sînteţi Lucrători Pentru Iluminare – eliberaţi-vă de aceste concepţii şi odată cu asta veţi elibera şi o mare parte din povara pe care o duceţi cu voi. Dacă lucraţi ca vindecători, încercaţi să le explicaţi Umanilor asta, pentru ca ei să înţeleagă – deşi ar putea opune rezistenţă. Ajutaţi-i să înţeleagă că nu există agendă. Nu există bine sau rău. Sigur vor avea discuţii în contradictoriu cu voi. Vor apăra dualitatea pînă la ultimul grad. Vor argumenta că trebuie să existe bine şi rău. Dar cereţi-le să se pună în locul conştienţei lui Dumnezeu şi să înţeleagă că Dumnezeu nu are agendă.

Cel de al treilea adevăr al acestei zile este unul dintre cele mai greu de perceput, dar totuşi sînt unii care au început să-l înţeleagă. Dragi prieteni, Dumnezeu, îngerii voştri şi toţi care sîntem de partea asta a voalului – nu putem face nimic în locul vostru. Vă auzim rugăciunile. Vă auzim cînd cereţi ajutor. Vă auzim cînd ne cereţi să schimbăm cîte ceva în viaţa voastră. Minte iluminată, inimă iluminată, înţelege că nu putem face asta pentru voi. Cînd ceva sincron se întîmplă în viaţa voastră... cînd ceva se întîmplă la momentul potrivit, voi ne mulţumiţi nouă şi noi vă mulţumim că ne mulţumiţi, dar, prieteni dragi, ar trebui să vă mulţumiţi vouă înşivă pentru tot ce se întîmplă în viaţa voastră.

În felul în care este aşezat voalul peste Pămînt, nu putem interveni. Chiar dacă am dori, nu putem face asta. Există un strat electromagnetic care înconjoară conştienţa voastră, care ne face dificilă intrarea. De aceea, prieteni dragi, „bau-bau” nu poate să vă fure noaptea (rîsete). Nici „bau-bau” nu poate să penetreze voalul. Subliniem că nu putem face nimic în locul vostru.

Iniţial, cînd am mai vorbit cu alţii despre acest concept, a fost oarecum un şoc şi o surpriză pentru ei. Au crezut că ghizii şi îngerii fac lucrurile pentru ei. Dar nu este aşa. A existat iniţial un sentiment de goliciune şi de singurătate, un sentiment de izolare. Dar aşa cum ajungeţi să înţelegeţi şi să realizaţi că toată puterea există înlăuntrul vostru – este deja înăuntrul vostru – trebuie să înţelegeţi că voi înşivă vă afectaţi situaţiile proprii.

Vă auzim rugăciunile noaptea. Toate rugăcinile sînt auzite. Acum înţelegeţi că nu putem face ceva în locul vostru. Cînd veţi lucra cu alţii şi cînd îi veţi învăţa, vor opune rezistenţă la conceptul că ei sînt cei care fac, cei care crează. Există o dorinţă din partea Umanului de a cere altora să facă în locul lor, pentru că ei cred că o putere înaltă din exterir va trage sforile pentru ei. Desigur, există o putere înaltă... dar sigur există în sinele vostru. Deci înţelegeţi, prieteni dragi, că nici spiritul, nici Dumnezeu şi nici îngerii nu pot face ceva în locul vostru. Trebuie să vă împuterniciţi. Începeţi să vă folosiţi de Divinitatea care intră în viaţa voastră, pentru a putea crea şi modifica proprile situaţii.

Acum, cel de-al patrulea adevăr al acestei zile. Asta face parte dintr-o discuţie mai lungă dar trebuie să ştiţi că nu sînteţi legaţi de Karmă sau de contracte. Contractele voastre s-au încheiat. Nu sînteţi legaţi de trecut. Karma voastră a fost eliberată, dragi prieteni. Mulţi dintre voi încă trăiesc în reziduurile Karmei vechi. Este timpul ca şi aceasta să fie eliberată. Este timpul să plece. Am mai spus înainte că în primul cerc care s-a format astăzi, sînt toate aspectele vieţilor voastre anterioare, cine aţi fost voi. Ei reprezintă aproape toată karma voastră. V-au aşteptat pe voi şi v-au aşteptat această încarnare pentru a-i elibera. Într-adevăr, fiecare viaţă din trecutul vostru – cînd aţi murit şi aţi fost îngropaţi sau arşi – aproape toată energia acestor vieţi anterioare a rămas în pămînt. Aproape toate energiile a cine aţi fost în trecut au fost ţinute de Geea. Acum este timpul să le eliberaţi. Oh, energiile vieţilor din trecut, cele care stau în spatele vostru... vor să se reîntoarcă Acasă. De aceea am spus mai înainte că ele vă mulţumesc pentru munca care aţi făcut-o – voi le eliberaţi.

Există un vers în Biblia voastră cale l-am menţionat şi care spune că Iisus va reveni pe Pămînt pentru judecata de apoi. În acest vers se spune că morţii se vor scula din morminte şi vor fi judecaţi. Prietenii mei, interpretarea acestui vers este diferită. Energia Christului se reîntoarce la voi, se reîntoarce la fiinţa voastră şi atunci toate energiile vieţilor din trecut sînt libere să meargă Acasă. Asta o eliberează şi pe Geea de povara uriaşă pe care a purtat-o, povara tuturor vieţilor voastre din trecut. Aţi fost înconjuraţi de toată karma voastră, toate vieţile voastre din trecut, dar acestea acum vă părăsesc, pleacă. Acum rămîneţi doar voi. Oh, ele vă onorează şi vă mulţumesc, au venit înapoi pentru această ocazie specială.

Într-adevăr vieţile din trecut sînt eliberate. Energiile lor au fost eliberate. Acestea trec pe lîngă voi, trec prin voi şi se întorc Acasă; vă lasă pe voi pe Pămînt în aceste vremuri pentru un singur lucru important – să aduceţi la voi Divinitatea voastră. Nu mai există contract. Nu mai există karmă. Asta vă poate da un sentiment de nelinişte. Poate vă dă un sens de a exista fără un scop anume. Întotdeauna aţi fost legaţi de karma trecutului vostru. Dar acum sînteţi eliberaţi de aceasta pentru a putea începe adevărata muncă pentru care aţi venit aici. Prieteni dragi, cît timp treceţi prin acest moment de a permite şi de a elibera ceea ce aţi făcut, trupul şi emoţiile voastre vor avea senzaţii şi trăiri ciudate. Prin asta aţi trecut recent şi toate astea numai pentru a fi pregătiţi să primiţi Divinitatea voastră, să acceptaţi în fiinţa voastră.

Acum este un moment în care o parte din voi a trecut deja prin asta şi cealaltă care va trece curînd. Momentul acesta este aproape de sfîrşitul procesului de eliberare. Treceţi printr-o perioadă de „NIMIC”. Treceţi printr-o perioadă de timp care se pare că este neutră. Va fi un timp în care veţi simţi că nu aveţi nici o pasiune. Simţiţi că sînteţi deconectaţi de la voi înşivă şi de la ce aţi fost înainte. Simţiţi de parcă sînteţi deconectaţi de la Spirit, de la alţi Umani, de la voi înşivă. Acest timp de „NIMIC” durează de la trei pînă la şase luni din timpul vostru. Parcă este un sentiment de goliciune, de singurătate, dar toate acestea fac parte din procesul prin care mergeţi acum. Toate acestea fac parte din procesul spre care mergeţi. În timpul acesta de „NIMIC”, nu vă agitaţi. Nu încercaţi să reacţionaţi nici într-un fel. Staţi doar într-un spaţiu de dragoste, un spaţiu de a permite. Face parte din proces.

Vă mutaţi într-o energie complet nouă, ceea ce noi am numit „energia noului Pămînt”. Aţi trecut prin multe procese pentru a ajunge aici. Nu trebuie să vă miraţi atunci cînd veţi vorbi şi cu alţi Lucrători Pentru Iluminare şi veţi auzi de la ei că trec prin experienţe şi sentimente asemănătoare. Poate cu o versiune diferită, dar şi ei trec prin acelaşi tip de emoţii, sentimente şi senzaţii. Toţi sînteţi pe un singur drum, împreună, un drum pentru famile, un drum pentru Shaumbra.

În curînd veţi merge şi veţi experimenta ceva nou. Ceea ce veţi experimenta este un proces sau un pas înainte spre adevărata Divinitate, în timp ce vă aflaţi pe acest Pămînt în formă Umană.

Ultimul pas, prieteni dragi, acest ultim proces prin care veţi trece, este unul neobişnuit. Vă va prezenta pe voi prin gîndire, poate prin cîteva probleme. Cîţiva dintre voi au început deja să treacă prin acest proces. Acest grup va trece şi el pînă data viitoare cînd vom reîncepe noua serie de comunicări – care ar fi cam anul viitor. Acest proces este un proces de a permite, de a permite acum şi întotdeauna. Asta vă va crea probleme, pentru că aveţi scopuri. Aveţi diferite direcţii. Împingeţi lucrurile pe drumul vostru. Acum însă vi se va cere din miezul fiinţei voastre să permiteţi şi să acceptaţi toate lucrurile care sînt în viaţa voastră. Vi se va cere să staţi de-o parte şi să lăsaţi procesul să aibă loc.

Pînă acum aţi încercat să schimbaţi procesele. Aţi încercat să vă consumaţi energia, să modificaţi rezultatele lucrurilor din viaţa voastră, lucrurile din viaţa altor persoane. Aţi încercat să vă concentraţi energia din mintea şi chiar şi din inima voastră pentru a schimba rezultatele. Şi de multe, multe ori aţi fost nemulţumiţi pentru că nu aţi reuşit.

Imaginaţi-vă că sînteţi afară şi o furtună se arată la orizont, dar nu prea vreţi ca furtuna să vină spre locul unde sînteţi voi. Pe măsură ce furtuna se apropie, încercaţi s-o anulaţi cu mintea şi să o împingeţi altundeva. Dar furtuna se apropie mai mult de voi. În curînd începe ploaia şi vă întrebaţi de ce nu aţi putut să o îndepărtaţi şi să-i schimbaţi drumul.

Acum, în noua energie, trebuie să staţi într-un loc şi să acceptaţi. Nu încercaţi să modificaţi rezultatul, dar să înţelegeţi ce se petrece. Şi dacă plouă pe voi, atunci aşa să fie. Şi cînd totul se linişteşte şi soarele iese, atunci aşa să fie.

Cînd aveţi de-a face cu familia voastră care e în durere, cînd vine la voi şi vouă nu prea vă place felul lor de viaţă, trebuie doar să permiteţi. Nu încercaţi să-i schimbaţi, doar permiteţi. Trebuie să fiţi în starea de a permite. Dacă trupul vostru are o boală... ştim că aţi încercat multe lucruri... ştim că aţi luat medicamente... ştim că aţi încercat să modificaţi cu mintea voastră rezultatele. Cerem acum, aşa dificil cum pare, să permiteţi, doar să permiteţi.

Dragi prieteni, va veni vremea fiecăruia dintre voi să înţeleagă cum se vor întîmpla lucrurile şi cînd veţi înţelege cum lucrează, veţi înţelege cum să fiţi adevăraţi creatori. Cînd staţi liniştiţi şi permiteţi lucrurilor să fie, veţi începe să vedeţi lucrurile altfel şi veţi avea o conştienţă cum niciodată nu aţi mai avut înainte. Cînd nu aveţi nici o agendă, cînd există doar observaţii din dragoste, veţi începe să vedeţi structura, reţeaua tuturor lucrurilor. Vă veţi ridica deasupra voalului foarte repede şi în acelaşi timp rămîneţi şi în trupul Uman. Vă veţi ridica deasupra voalului. Veţi începe să înţelegeţi adevărata voastră putere creativă. Veţi fi într-o nouă perspectivă, înţelegînd totul cum este, cum într-adevăr lucrează. Cu această înţelegere veţi începe să creaţi şi să modificaţi multe din ceea ce nu aţi înţeles pînă acum. Veţi fi în stare să creaţi într-o formă drăgăstoasă, într-o formă de înţelegere, într-un mod curgător.

Pînă să ajungeţi la asta, veţi trece printr-o perioadă deschisă de permisiune totală, deschisă pentru tot ce este. Nu mai trebuie să înotaţi împotriva valurilor. Nu mai trebuie să vă bateţi în vînt. Prietenii mei, în viaţa actuală, cînd sînteţi Lucrători Pentru Iluminare, permiteţi vîntului să bată şi permiteţi rîului să curgă. Permiteţi vîntului să bată şi rîului să curgă, prieteni. Nu le opuneţi rezistenţă.

Cu înţelegerea care vine de la permisiune, veţi vedea cum adevărata creaţie lucrează. Veţi fi în stare să creaţi dinlăuntrul vostru ceea ce niciodată n-aţi mai simţit. Din cauza acestor lucruri aţi venit pe Pămînt, în primul rînd pentru a ajunge la punctul acesta, la punctul de a vă integra cu Divinitatea voastră, cu Dumnezeul Vostru de Sine, cu conştienţa Umană.

Fiecare dintre voi a mers sub acest voal, separat de Spirit în conştienţa voastră de o veşnicie. Aşa cum a spus antevorbitorul meu, Dr. Raynolds, marele sentiment de pierdere a fost separarea de Spirit. Aţi mers în cerc şi aţi ajuns la un punct unde puteţi accepta Divinitatea înlăuntrul vostru.

(pauză)

Am vrea să vă spunem despre o înţelegere a noastră, poate un gînd care ar putea răspunde întrebărilor voastre – sau poate creează cîteva noi. Auzim mulţi care întreabă „de ce sîntem aici în primul rînd?” „Ştim” spuneţi voi, „că sîntem onoraţi pentru că sîntem aici. Ştim că picioarele noastre sînt spălate pentru că sîntem aici, dar de ce?”

Toţi sînteţi creatori. Toţi aţi experimentat multe lucruri, în multe şi diferite locuri. Aţi ajutat la crearea stelelor din acest Univers. Aţi ajutat la crearea multor modele de emoţii, gînduri şi simţiri. Aţi fost ca nişte pictori cosmici, aţi creat scene şi evenimente noi pentru TOT CE ESTE. Oh, conexiunea cu stelele este adevărata conexiune cu voi înşivă.

Dar aţi ajuns la un punct, cu toate instrumentele cu care aţi lucrat, cu toată înţelegerea şi libertatea pe care aţi avut-o... aţi ajuns la o „energie de impas”, o energie care s-a oprit. Asta nu a fost nici bine nici rău. Doar a fost. În final, a venit momentul unde nu aţi mai putut înainta, unde creaţia ca atare nu mai putut înainta.

Creaţia a ajuns la un impas. Ca să puteţi trece prin acest impas, ca să puteţi înţelege drumul pe care se poate merge înainte cu creaţia, a existat un loc micuţ numit Pămînt. Aţi ales să veniţi aici. Aţi ales să mergeţi sub voal. Aţi ales să fiţi separaţi de Spirit. Aţi ales ceva foarte puternic – dualitatea – pentru a putea trece prin limita creaţiei şi pentru a o cunoaşte. De aceea aţi trecut prin aşa multe încercări pe Pămînt. De aceea nu aţi înţeles într-adevăr cine aţi fost. De aceea, după cîte se pare, aţi fost limitaţi în abilitatea voastră creatoare. De aceea sînteţi aici .

Aşa cum am mai spus înainte, munca pe care o faceţi voi şi ceilalţi Umani de pe Pămînt, este eliberarea restului de creaţie şi continuarea extinderii, să continuaţi să creşteţi într-un fel, ceea ce nu a fost posibil înainte. Vă cerem să nu judecaţi acest eveniment, acest impas. Acesta a ajuns la un punct unde e nevoie de o înţelegere mai profundă. Şi ca toată înţelegerea să aibă loc, un grup de îngeri a trebuit să vină într-un loc cu voalul gros fiind separaţi de conştienţa lor de Spirit. Şi aşa aţi ales să veniţi aici. Din acest lucru reiese ceea ce noi am numit „A Doua Creaţie”.

Acum, prietenii mei, Cauldre ne-a provocat asupra acestui punct, aşa cum face de multe ori. El a întrebat „cum poate exista a doua creaţie; nu este cuprins totul în prima creaţie?” Repetăm că prima creaţia a ajuns la un impact de unde nu a mai putut înainta şi extinde fără o înţelegere mai profundă. Pentru a atinge acea înţelegere a fost important să aibă loc o separare, să intervină ceea ce se numeşte voal. De aceea nu am putut face nimic pentru voi. A fost nevoie de voi pentru a fi făcut. Voalul ne-a interzis chiar şi nouă să intrăm, în ciuda faptului că am vrut. Voalul le-a interzis şi celor care călătoresc din alte locuri a Universului să vină aici. Voalul ţine separat toate lucrurile. Şi vă miraţi de ce sînteţi onoraţi. Vă miraţi de ce avem grijă de ceea ce faceţi.

Acum ajungeţi într-un punct de tranziţie cu toată munca pe care aţi făcut-o, toate eliberările şi sacrificiile pe care le-aţi făcut. Aţi ajuns la stadiul final al călătoriei voastre, a împlinirii voastre. După ce treceţi de perioada de „NIMIC”, veţi trece printr-o perioadă de a permite toate lucrurile, pentru a vedea cum operează şi lucrează lucrurile. Asta este o perioadă cînd nu trebuie să afectaţi şi să împingeţi rezultatele, doar să observaţi cum lucrează energia. După asta prietenii mei, veţi avea o adevărată integritate. Veţi începe să acceptaţi Divinitatea în voi înşivă, folosind-o cu înţelegere şi înţelepciune.

Cînd vom reveni aici după un an, vor fi mulţi care vor începe să înţeleagă adevărata creaţie. Restul va urma.

Dragostea care o avem pentru voi este fără măsură. Mulţumirile care le avem pentru voi nu se pot descrie. Am spus altor grupuri că aşa cum treceţi prin tunelul de ascensiune, nu va fi nimeni pe la întîlnire, veţi fi numai voi înşivă. Nu sînt alţii care să fi făcut asta înainte. Eu, Tobias, de la Consiliul Crimson şi cei care stau în cercul al treilea, nimeni dintre noi nu a trecut prin tunelul prin care treceţi voi. Voi sînteţi primii care faceţi asta. Cînd ajungeţi acolo, veţi fi binecuvîntaţi de Sinele vostru propriu.

Atunci, prietenii mei, aşa cum ştiţi, veţi fi cei care-i învăţaţi pe ceilalţi şi-i veţi saluta cînd vor trece prin tunelul de ascensiune. Fiecare dintre voi este un învăţător. Fiecare dintre voi a fost voluntar şi a cerut să treacă primul. Fiecare dintre voi a spus – şi am auzit rugăciunile voastre – fiecare a spus, „dragă Spirit, dragul meu Dumnezeu, voi face totul pentru a fi în serviciu. Voi renunţa la tot pentru a fi în serviciu. Voi renunţa la orice şi voi fi orice de dragul A TOT CE ESTE”. De aceea sînteţi aici, înconjuraţi de zeci de mii de entităţi care au venit să vă mulţumească. Noi toţi vă iubim. Nimeni dintre voi nu e singur!

ŞI AŞA ESTE!

 

Tobias din Consiliului Crimson este prezentat de Geoffrey Hoppe, denumit „Cauldre”, în Golden, Colorado. Povestea lui Tobias, din cartea biblică a Tobit-lui, poate fi găsită pe pagina web a Cercului Crimson la www.crimsoncircle.com. Materialele Tobias au fost oferite gratis pentru lucrătorii de iluminare şi Shaumbra din toată lumea din luna August 1999, timpul în care Tobias a spus că umanitatea a trecut de potenţialul distrugerii şi a trecut în Energia Nouă.

Cercul Crimson este o reţea globală a îngerilor umani care sunt printre primii care tranzitează spre Energia Nouă. După cum ei experimentează bucuria şi provocările situaţiei de ascensiune, ei ajută alţi oameni în călătoria lor prin împărtăşire, răspundere şi ghidare. Peste 50.000 de vizitatori vin la pagina de Internet a Cercului Crimson în fiecare lună să citească ultimele materiale şi să discute experienţele lor proprii.

Cercul Crimson se întâlneşte în fiecare lună în Denver, Colorado, unde Tobias prezintă ultimele informaţie prin Geoffrey Hoppe.

Tobias explică că el şi ceilalţi din Consiliului celest Crimson de fapt îi mediază pe umani. Din punctul de vedere a lui Tobias ei citesc energiile noastre şi traduc informaţiile noastre înapoi către noi în aşa fel încît noi le putem vedea din afară, în timp ce le experimentăm în interior.

„Shoud-ul” este porţiunea comunicării unde Tobias se dă la o parte şi energia umanilor este mediată direct de Geoffrey Hoppe.

Întâlnirile Cercului Crimson sunt deschise pentru public. Cercul Crimson primeşte abundenţa proprie prin iubire deschisă şi prin donaţiile Shaumbrei din toată lumea.

Scopul principal al Cercului Crimson este să servească ca învăţători şi ghid uman pentru cei care merg pe drumul de trezire spirituală interioară. Nu este o misiune evanghelică. Mai degrabă, lumina interioară va ghida oamenii la uşa voastră pentru înţelegere şi grijă. Voi o să ştiţi ce trebuie să faceţi şi ce trebuie să-i învăţaţi în acel moment, atunci când umanul unic şi preţios vine la voi îmbrăcat pentru călătoria Podului Săbiilor.

Dacă citiţi acest material şi simţiţi sensul adevărului şi conectarea, voi într-adevăr sunteţi Shaumbra. Sunteţi un învăţător şi un ghid uman. Permiteţi seminţei divinităţii să înflorească în interiorul vostru în acest moment şi pentru toate timpurile care vin. Voi nu sunteţi niciodată singuri, pentru că este o familie în jurul lumii şi sunt îngeri în regatele din jurul vostru.

Vă rugăm să distribuiţi gratuit aceste texte pe o bază ne-comercială, ne-plătită. Vă rugăm să cuprindeţi informaţia în totalitate, cuprindeţi notele de subsol. Editarea trebuie aprobată în scris de Geoffrey Hoppe, Golden, Colorado.

© Copyright 2000 Geoffrey Hoppe, P.O. Box 7328, Golden, CO 80403, USA. All rights reserved